vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#1


See User information
Startar en tråd då det verkar bli en diskussion i kommentator fältet i 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero artikeln på första sidan.
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2556Quote:
PeterAG Skriven: 2014-01-15 02:58:30 Instämmer beträffande rymdvapen;det är helt orealistiskt och dessutom skadades byggnaderna mindre upptill.
Men en (atom-) ID-bomb i källaren är inte orealistiskt.
Ett omvänt Independence Day vapen där explosionerna "börjar" längst bort från källan?

Quote:
Termit kan smälta metall inte pulverisera.
Exakt vad menar du med ”pulverisera?”
Nano-Termit används även vid högexplosiva granater och missiler m.m. så om du menar explosioner så klarar nog termit det. Finns ett par artiklar publicerade innan 11:e september 2001 om detta från privata som militära aktörer. Nu kan jag inget om missiler, bomber och sånt men det jag menar med högexplosiva missiler är bättre/kraftigare än vanliga missiler.


Quote:
Termit kan förklara rätt höga temperaturer en kort stund men det är en kemisk energikälla och förbrukas därför snabbt. Det kan inte fortsätta producera hög temperatur i mycket mer än minuter sen börjar det svalna.Brandsoldaterna sprutade vatten väldigt länge utan att uppnå ngn kyleffekt. Det bevisar att det fanns en intern energikälla som inte förbrukades nämnvärt. En atombomb ger upphov till flera radioaktiva ämnen både pga att en del av bomb materialet inte exploderar och även pga att det skapas nya radioaktiva ämnen när omgivningen bestrålas.

Men det har ju hittats nano-termit som inte brunnit/exploderat i dammet från wtc.
Kan du säga med all säkerhet hur mycket som fanns i rasmassorna och att det inte kan ha varit det som gödde bränder enda till mitten av december?


Quote:
Därför finns det en del kortlivade isotoper som förbrukas först. Därför bör en sån radioaktiv goja sjunka lite i temperatur men sen kommer den ändå att förbli rätt hög under väldigt lång tid. Efter 7veckor fanns fortfarande minst ett ställe nere i bråten med 1500 grader C Mängden stål som pulveriserades var allt upp till det stället där stålbalkarna var kapade. Där kunde inte stötvågen fortsätta upp.
Vad menar du med kapade stålbalkar?
Det fanns kapade stålbalkar i källaren…
Vad var det dom körde bort på pråmar till Kina om inte stålet från wtc?

Quote:
Men den fortsatte en bit längre på den sidan som inte var skadad. Det gjorde att på den oskadade sidan pulveriserades det lite mer. Därför tippade byggnaden över åt det oskadade hållet trots att man skulle väntat sig tvärtom med tanke på att den skadade sidan borde haft sämre bärkraft. Även om det inte hade funnits ngn skada på byggnaden skulle pulveriseringen ändå inte ha gått ända upp efter vad Ks beräkningar ger. Han säger att 150kt bomben borde räcka upp till ca 300-350 m höjd. Där ovanför pulveriserades det inte till lika små partiklar men det krossas i större bitar.
David Chandler tar upp en av dessa bitar som flyger i luften när tornen rasar. Vissa bitar åker i backen fortare än fritt fall och en annan bit från wtc som byter riktning mitt i luften, hur passar det in på ID-bomb teorin och inte termit teorin?

Quote:
WTC7 som inte var lika högt pulveriserades ända upp vilket stämmer med de beräkningarna. Under marknivån fanns en del betong men över marknivån bestod WTC mest av stål. Så det rör sig om mer än 5000 kubikmeter härdat stål som förvandlades till partiklar ofta i stlek 0,0025mm. Alla människor och möbler också. De lär ha hittat lite ben fragment mindre än mm på hustak runtomkring. Pulveriseringen är en smoking gun. Endast kärnvapen kan åstadkomma det. Det var just av den anledningen som företaget Demolition Inc på 1960talet valde metoden nuclear demolition för att det skulle gå att få byggtillstånd för WTC eftersom de måste kunna redovisa en nödrivningsplan. Ett annat bevis är bilderna av hur berget såg ut under bråten. Det var förbjudet att medföra kameror. Men folk tog bilder i smyg. Det ser ut som smält berg precis som är förväntat vid underjordiska atom sprängningar. Officiellt beskrivs det som att det är skapat av istiden för 20000 år sen. Men det ser inte ut som om det vore slipat av is. Det var tack vare ägaren Silverstein som bilderna inte hindrades att lägga ut på nätet. K ger en utförlig redovisning av fler bevis.
Som du skrev själv så är termit känd för att vadå?! Smälta metaller, betong m.m.
Med tanke på storleken på byggnaderna så…

Dessa partiklar du pratar om, menar du nu de järn rika sfärerna?
Explosionen i källaren som skedde innan något flygplan kraschade hur passar det in på ID-bomb teorin?
Och på vilket sätt har Silverstein hjälp till? Allt material som släppt från olika myndigheter är väl pga privatpersoner ”som gått igenom” FOIA?

Posted on: 2014/1/15 22:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#2


See User information
Pulverisering innebär att det från början solida elastska stålet som normalt klarar att transmittera starka mekaniska vågor utan att dess inre struktur ändras blir så omskakat i sin mikroskopiska struktur att atomerna inte hittar tillbaka till sina ursprungliga lägen. Dvs man har kommit långt förbi max spännkrafter för elastisk respons i stålet. Ju starkare tryckvåg desto större del av atomerna tappar kontakten med tidigare grannar.
Stålet har då omvandlats till en ansamling separata korn. Ju starkare tryckvåg desto mindre blir kornen i medeltal. Det innebär att de härdade stålbalkarna har omvandlats till sandstoder. Men materialets täthet är ungefär densamma så för att det skall börja störta samman krävs ju att kornen börjar glida utåt i sidled och det finns ju friktion inuti så det tar en stund innan de yttersta kornen har gripits av vinden i tillräcklig omfattning för att bärkraften i balken skall minska rejält. Det finns bilder tex i Khalezovs dokument som visar stålbalkar som sticker upp från rasmassorna och sen ser man hur de bara upplöses till stoft och försvinner.

Termit, oavsett hur finkornig, är samma kemiska ämne. Enda skillnaden för finfördelade ämnen är att den reaktiva ytan ökar så att kemiska reaktioner kan förlöpa snabbare. Detta överensstämmer med att det eventuellt skulle fungera bättre som sprängämne men energimängden som kan avges är i stort densamma. Med andra ord om nanotermit brinner snabbare så förbrukas det också snabbare. Om det fanns så mycket nanotermit i rasmassorna att det kunde upphetta stål till smältpunkten vid tiden för kollapsen så skulle den förbrukas till största delen på minuter och sen skulle avsvalningen börja.
Termit är en energirik kemisk substans.
Såna ämnen har möjlighet att avge en viss energimängd som motsvarar energin för att konfigurera om elektroner i yttre delar av molekyler.
Nedan följer grovt uppskattade kvantitativa data. Jag kan ta reda på bättre data men det behövs inte noggrannare här.
För vanliga sprängämnen är det tex 10eV/molekyl
Explosionen sker med ljudets hastighet säg 5km/s
Kärnenergi är på motsvarande sätt energin som frigörs när kärnpartiklar konfigureras om. Typiskt 10MeV/'molekyl'
Det skiljer alltså en faktor 1miljon
Explosionen sker med en hastighet mer än 1% av ljushastigheten
säg 10000km/s
Låt oss jämföra en konventionell sprängladdning som avger lika mycket total energi som en atombomb.
Eftersom atombomben enligt ovan har ca 1000000ggr större energitäthet behövs alltså 1000000ggr mindre volym för atombomben om vi antar att sprängämnes molekylen och den radioaktiva atomen tar lika mycket plats. Den linjära storleken blir då 100ggr mindre för atombomben. Stigtiden för de två fallen blir tatom/tsprämne=(5/10000)/100=0,000005
Trycket i de två fallen blir patom/psprämne=1000000(ty energin är densamma därför är det omv prop mot volymen)
Tryckvågens amplitud/tidsenhet blir därför 1000000/0,000005=2*10^11(dvs 200miljarder) ggr större för atombomben än för vanliga sprängämnen. I praktiken ska ju vätebomben enligt K först ha sprängt upp ett stort hål i berget innan den kunde börja utöva tryck mot byggnaden så fullt så stor skillnad blir det inte men den enorma skillnaden med kärnvapen framgår nog av räkneexemplet. Denna skillnad gör att om man verkligen skall uppnå exakt samma verkan med konventionella sprängämnen så skulle man antagligen tvingas använda en enormt mycket större total energi med konventionella sprängämne och det skulle ju betyda att man finge bygga ett jättelikt monster till bomb för att kanske få se pulverisering av samma omfattning. Det finns säkert ytterligare svårigheter som jag kan ha förbisett i detta sistnämnda hypotetiska fall. Jag tror att det nu framgått varför kärnvapen är det enda realistiska alternativet när man vill pulverisera ett sånt objekt.
Beträffande Silverstein. Det var förbjudet att fotografera och därför har han som ägare rättigherna till bilderna och kunde därför ha förbjudit visandet. Det är enligt min uppfattning solklart att konspiratörerna bakom 9/11 valde ut honom som syndabock. Jag råkar av en händelse ha exakt samma uppfattning om detta som K innan jag kände till Ks uppfattning. Men K beskriver omständigheterna kring S så väl att jag rekommenderar hans redogörelse ang S.
Beträffande de kapade balkarna. Jag menade i hålet efter 'flygplanet'. (om det var ngt flygtyg som flög in där så var det i varje fall inte det som syns på videorna.)
Det finns en tydlig bild av hålet däruppe där en kvinna står och lutar sig mot en balk.
Det syns att balkarna är avskurna alldeles rakt. Det syns att de använt kapningsladdningar. De har klippt av dem i raka rader och orienterat de olika kapade raderna på lite olika höjd så på avstånd ser det ut som en sned skada passande till ett snett inflygande flygplan om det inte vore fysikaliskt omöjligt att åstadkomma detta med ett aluminium flygplan.
Men eftersom det inte är snett så passar det ändå inte ihop med flygplansteorin. Konspiratörerna var inte perfekt samtrimmade.
Om att de körde stålet till Kina.
Jo de ca 50m överst pulveriserades nog inte så värst och kanske heller inte ena hörnet längst ner därför att den delen inte träffades av chockvågen. Så det fanns ändå en hel del balkar kvar säg 10% av totalt 100000ton härdat stål. En del balkar flyttades tillfälligt till en park på Manhattan. De som arbetade med det fick särskilt mycket strålskador leukemi etc.
En del stackare fick operera bort hela tarmen och dog senare.
Myndigheterna redovisar inte hur många som dog senare.
Det kan röra sig om 1000-tals på Manhattan som utan varningar från myndigheterna ju ej bar skyddsmasker och ej avlägsnade sig snarast möjligt och därför andats in dammet och tex fått i sig alfastrålning.
Gissa varför de skickade balkar och övriga rasmassor utom räckhåll för analys? Även om du väljer att tro att det var av ngt annat skäl än för att dölja radioaktivitet så ändrar det inte den övriga bevisningen.
Du hade ytterligare några frågor $ten men det är sent nu.
Om du vill fortsätta debatten föreslår jag att vi tar en sak i sänder.

Posted on: 2014/1/16 3:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#3


See User information
Ang det du nämner om ytterligare explosioner
Inget hindrar att det kan ha förekommit andra explosioner och det påverkar inte bärigheten på Ks huvudargumentation.
Men det förtjänar att påpekas att det finns en del fysikaliska fakta som verkar vara fejk. Tex att bilar utanför verkade vara brända(på ena sidan)på det sätt som skulle förväntas om de vore utsatta för en atom explosion OVAN jord. Om en sån hade förekommit borde det också ha förekommit EMP dvs en enormt kraftig elektromagnetisk puls som slår ut all elektronik: mobiler datorer radio elektronik i bilar elektroniska styr system larm etc etc. Men ngt sådant har inte observerats - däremot påstods av ngn att de sett en bil till synes sprängas på ett konstigt sätt.
Detta motsätter som sagt inget i Ks argumentation. Om man tror på att de nämnda indicierna på en (antagligen liten ) atombombsexplosion ovan jord blir det bara ytterligare info om vad som hände. Men eftersom det inte tycks hänga ihop verkar det mer troligt att det är bluff och därför kan de brända bilarna eventuellt vara manipulerade - brända med blåslampa för att passa in i en falsk berättelse om bin laden och miniatomvapen som USA sedan länge lär sprida ut konfidentiellt. K berättar om sprängningen 1993 i WTC och bevisar att det DÅ rörde sig om atombombsterrorism med ett minikärnvapen(och inte någon bilbomb som det officiellt hävdas). Den gången fanns tydliga tecken på EMP.
Och att det var då 1993 som man på allvar dammade av planerna med emergency nuclear demolition eftersom man fruktade att nästa gång skulle terroristerna placera atombomber högre upp i byggnaden. Filmen True Lies med Arnold Schwarzenegger från 1994 lär vara gjord med inspiration av såna tankar. Det var enligt K detta scenario som var bakgrunden till att man 2001 demolerade byggnaderna efter att man sett den ryska vätebombsmissilen i Pentagon. Han tror att Richard Clark kan ha varit den som fick det mardrömslika ansvaret att trycka på knappen.

Anonymous physicist använder sig ang 9/11 2001 av en del av de ovan beskrivna uppgifterna och han tror ju på att flera miniatomvapen sprängts i WTC vid 9/11. Och han tycks anse att dessa kan förklara pulveriseringen. Jag tror inte att det förekom ngn kraftig EMP och därför anser jag inte att han har rätt.
Dessutom borde det ha blivit enormt kraftiga explosioner som vore synliga genom att byggnaden förstördes mer ojämnt än som var fallet. Och enormt kraftiga smällar - inte bara i källaren.
För att ytterligare komplicera bilden kan nämnas att det förekommer uppgifter om seismologiska data som pekar på att det kunde röra sig om just miniatombomber.
Men K säger att det ser ut som om dessa diagram har ritats för hand och är fejkat och han hänvisar till en video som visar att WTC skälvde dvs gungade i sidled med den amplitud som stämmer överens med en större jordbävning än de nämnda diagrammen och därför anser han det bevisat att man har mörklagt de verkliga seismologiska data. Vidare finns flera vittnen som berättar om en jordbävning strax innan tornen rasade. K gör en utvikning kring det och jämför hur folk brukar beskriva olika jordbävningar med kända styrkor och visar att vittnesmålen passar bättre ihop med den styrka som förväntas av 150kt underjordisk explosion.
Du nämner att David Chandler sett konstiga rörelser i tornet som möjligen tyder på lokala explosioner upptill.
Det är förstås inte uteslutet men eftersom chockvågen däruppe dels är svagare vilket leder till att materialet inte pulverisera men däremot spricker upp - det området som ligger längre bort från explosionen under byggnaden i Ks argumentation kallas för krosszonen. Och när denna försvagade chockvåg når högst upp REFLEKTERAS den och vänder så att den rör sig nedåt igen med samma hastighet. Jag vet inte men det skulle kanske kunna vara en förklaring till Chandlers observation eftersom byggstrukturer av olika massa och format kan tänkas samverka på olika sätt med de två knuffar de får från först den uppåtgående och sen den reflekterade vågen.
Det som gör att en del debattörer tror att byggnaden börjar förstöras uppifrån är att underdelens pulverisering inte syns när den sker eftersom det är en delvis mikroskopisk förstörelse, medan överdelen börjar tappa stöd underifrån och därför ser ut att vara det första som det händer ngt med.
Nu tror jag att jag har kommenterat det mesta av det du tar upp $ten

Posted on: 2014/1/16 8:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#4


See User information
På vilket sätt är Silverstein syndabock? Att han bara fick ut det dubbla på försäkringen?
WTC var historiens sämsta affär och tack vare terroristattacken så visade det sig vara en riktig bra affär. Du får gärna förklara hur du får Silverstein till syndabock.
Syndabock är han som blev anklagad för mjältbrandsattacken i USA och som dog innan han kunde försvara sig mot anklagelserna.
Det enda negativa om Silverstein jag hört kommer från de alternativa medierna, inte nåt ont från msm eller någon myndighet.

Vad för bevis finns det för all dess strålning som skulle finnas på plats, och torde det inte finnas en massa strålning flera år efter en atombomb? Leukemi och andra åkommor kan förklaras av allt damm de andades in.
T.ex. så var tornen mer eller mindre pelare av asbest.

Här är klippet på det som byter riktning i luften: http://www.youtube.com/watch?v=cMX7qHGEODs&list=PLC7A6EDA0B49850F9
Är reflekterande chockvåg din förklaring här?

Och hur i all världen kan chockvågen åka tillbaka till källan, höjdrädd chockvåg?
Måste inte chockvågen ”studsa” mot något för att reflekteras och vad är det som gör att den reflekteras just där?

Undrar också hur det kommer sig att din chockvåg hoppar över vissa våningar.
T.ex. http://www.youtube.com/watch?v=n1TXqcPitYM
Finns flera klipp från denna vinkel så sök på tuben om du tycker det är för dålig kvalite.
Röda på bilden: http://forumbilder.se/DBJJ0/untitled-1.png

Den förstör ganska ojämnt för att vara en chockvåg, tycker du inte?
Vad är det vi ser?
1. http://www.youtube.com/watch?v=bxdQMLNwo38
2. http://www.youtube.com/watch?v=V0tzmGgWggg
3. http://www.youtube.com/watch?v=3eU9tN-j6Rw


Posted on: 2014/1/20 1:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#5


See User information
Det du säger att endast alternativa medier säger ngt negativt är ju själva beviset att de lyckats göra honom till syndabock.
Officiellt är det ju arabiska flygkapare så på den officiella nivån finns inte behovet av Silverstein som syndabock. Det är i undervegetationen som den 'önskvärda' ryktesspridningen gör nytta, och påminner om att judarna ligger bakom allt ont.
Och fick han verkligen dubbelt. Var det inte snarare så att de hävdade att det som hände 9/11 juridiskt räknades som EN terrorattack. Om det var den dubbla summan blev det ju i så fall ETT dubbelt belopp för två byggnader.
Han hade möjlighet att förhindra att bilderna på det smälta berget visades. Men han ville att folk skulle se dem.
Han var uppenbarligen sur på någon eftersom han inte gjorde som Usas eliter ville i det avseendet.
Vad beträffar Leukemi var det benzen som angavs som förklaring. Asbest brukar väl drabba lungorna och först efter mycket lång tid. Det finns nog ingen seriös människa som tror på det där med benzen.
Vad beträffar radioaktivitet som finns kvar länge. Jovisst är det så. Det var ju därför de forslade bort alltsammans.
Om chockvågen
En chockvåg är en förtätning av atomerna i ett medium följd av en förtunning. Den reflekteras och böjs av mot inhomogeniteter analogt med vad som sker med ljudvågor.
Den kan relekteras fram och tillbaka inne i byggnaden hur många gånger som helst, tillbaka till källan och upp igen.
Men ju längre den rör sig desto svagare blir den.
Tex reflekteras den mot insidan av taket eftersom materialet ovanför taket är luft dvs är olikt takets material. Det är ett exempel på en inhomogenitet. Eftersom stålet är ungefär homogent en lång sträcka av flera hundra meter så märks stötvågen inte där, utom mikroskopiskt där den omvandlar härdat stål till ett fint damm.
Men låt oss ta det från början.
Om man istället för byggnaden betraktar en djupt under markytan inträffande kärnexplosion i granit. Då förvandlas den närmaste delen av berget pga den höga temperaturen till ett plasma men därutanför fortsätter chockvågen, innan berget ännu hunnit börja smälta, och därför uppstår en zon av pulveriserat berg. Bortom den zonen har chockvågen avmattats så att den inte längre förmår finfördela berget men däremot krossas berget ändå nu i större stycken i st för ett fint damm.
Den zonen kan kallas krosszonen.
Efter att stötvågen dragit förbi kommer uppvärmningen av berget att börja smälta den pulveriserade zonen. Området över och en del vid sidan av explosionens centrum kommer rimligtvis att rinna ner och efter hand bilda en sjö av smält berg som stelnar till en ganska platt yta. Egentligen spränger ju bomben sfäriskt symmetriskt, men eftersom en del smälter och rinner ner blir det mera platt undertill.
Detta resonemang visar alltså att det längre bort från bomben finns en krosszon där det inte pulveriserats men väl skapats större bitar med oförutsägbara sprickriktningar. Och att man kan förvänta sig att den undre delen av kaviteten fyllts igen med smält berg.
Om vi nu går tillbaka till fallet med byggnaden så kan vi för höga byggnader förvänta oss att det på någon höjd skett en avmattning av chockvågen och att därför krosszonen tar vid där. Eftersom sprickor kan uppstå i godtyckliga riktningar kommer det eventuellt uppstå instabiliteter i denna zon så att delarna nu pga nedåtlutande sprickor kan börja glida på varandra. Om det dessutom kommer en eller flera reflekterade chockvågor kommer dessa att kunna utlösa såna rörelser om inte tyngdkraften i sig utlöser dem.
Allt som har att göra med chockvågen är antagligen över redan efter mindre än ca 1 sekund efter explosionen. Det finns en video som visar att byggnaden skälvde kraftigt upptill som om en jordbävning ägde rum av ungefär den styrka som förväntas från en 150kt underjordisk atomsprängning. Den självningen är en bild av den lågfrekventa delen av chockvågens uppträdande. Först flera sekunder senare började kollapsen.
Ingenting utesluter att det fanns fler sprängningar. Det fanns ju tex en i samband med att hålet upptill skapades. Så om det ser ut som en sprängning till så kanske det är det.
Men om man enbart söker förklara själva kollapsen mha den enda atomsprängningen så blir det alltså att krosszonen förstör stabiliteten i den övre delen så att dess delar kan börja röra sig relativt varandra åt vilka riktningar som helst så länge det inte strider mot fysikens lagar.
Och som jag nämnde i en tidigare kommentar ser man att den delen av byggnaden som vetter bort från skadan ju välter trots att man skulle vänta sig att den skadade sidan hade lägre bärighet. Detta förklaras av att den pulveriserande/krossande chockvågen kom åt bättre på den sidan eftersom stålbalkarna inte fattades där. Chockvågen hoppar inte över det skadade området utan reflekteras tillbaka nedåt i stålet.
Bilderna av det smälta berget är just så platt som förväntat om man tänker sig att det utgör en stelnad sjö i det som tidigare var en mer sfärisk kavitet.
Eftersom atomsprängningen inte ägde rum på mycket stort djup blir den ju dessutomkaviteten öppen upptill. Berget var inte tillräckligt tjockt upptill utan smälte ner efter sprängningen.
Det fanns givetvis en noggran beräkning bakom det avsedd att minimera strålningen. En avvägning mellan att ha en del berg som skydd mot den intensiva strålningen i början men inte så mycket berg att chockvågen dämpades för mycket eller spreds runtom.


Posted on: 2014/1/29 14:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#6


See User information
Snacket om "hur" döljer genom denna distraktion frågan om "vem" som utförde dådet.

Tre byggnader gick ner samtidigt i fritt fall hastighet. Endast två träffades av flygplan.

Många rika judar både gynnades ekonomiskt och befann sig inte heller i byggnaden den dagen.

Allt verkar peka på Israel när man letar djupare.

http://theinfounderground.com/smf/index.php?topic=5367.0

Synd om oskyldiga Israeler givetvis om en majoritet av USAs folk skulle bli lite "pissed off" s.a.s. ...

Det enda land i världen som skyddar Israel skulle då sannolikt med enorm motivation utplåna Israel istället.

Posted on: 2014/2/15 0:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#7


See User information
9 11 NO PLANES Theory Undeniable Proof!! 2013


http://www.youtube.com/watch?v=AJrpS2CmeBM#t=437

Posted on: 2014/2/17 1:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#8


See User information
MrPerfect72
Trots ditt alias konstaterar jag att du inte läst Khalezovs text. Du slår nämligen in öppna dörrar.
Emellertid är Israels inblandning inte något bevis på judars makt utan tvärtom bevis på att de är en av angloamerikanerna exploaterad grupp. Israel är isolerat, de enda som har chans att komma till makten är fascister. Ett Israel som ingår i en krets av andra grannländer som bildar ett konkurenskraftigt handelsblock på världmarknaden är det sista angloamerikanerna vill. Så länge de inte har stor vinst av det vill de inte att vare sig israeler eller araber skall ha det heller. Israel är verktyget inte den som håller i det. Och de ser andras utveckling som ett hot och missunnar uppenbart folken i MÖ att ha ett normalt liv och har sedan långt tillbaka dessutom trasat sönder och vanställt Islam för att västvärldens befolkning skall hata muslimer.
Om amerikanska judar vore så mäktiga skulle de ha kunnat skapa ett sånt framgångsrikt handelsblock i MÖ och kunnat investera där.
I stället har många vanliga israeler långa arbetsveckor och lång värnplikt och är präglade med en belägringsmentalitet.
De neokonservativa är till stor del syndabockar. Det är inte synd om dem men de är bara ytan av makten, inte kärnan. De har gjort utspel som riktar misstankarna bort från de smartare angloamerikanska eliterna och deras internationella nätverk.
Ett exempel på hur extrema dessa elitnätverk är framgår av Ks redogörelser för hur de gett sig till att byta ut ordböcker över hela världen mot nya versioner med förfalskat tryckår för att dölja att vissa ord hade en annan betydelse tidigare. Speciellt termen 'ground zero' som fram till 2003 enbart uttolkades 'platsen för en atomsprängning'.

Posted on: 2014/2/17 18:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 9/11 sanning: Hur man förnekar termit vid Ground Zero
#9


See User information
Eftersom ämnet Israel togs upp i kommentaren vill jag nu göra en utvikning och tillägga att även om Israel är ett verktyg så är det numera ett så avancerat verktyg att det bör studeras ingående av dem som vill ha slut på falska krig mot terror. Israel har funnit 'olja' säger somliga. De syftar på möjligheten att producera och exportera högteknologi för övervakning mm. Den oljan är outsinlig i samma mån som uppfinningsrikedomen att framkalla fruktan flödar. Israel har då blivit något verkligt frånstötande. Och de fascister som är de enda som har chansen att komma till makten där stortrivs om omvärlden påpekar denna negativa omständighet. De ber en stilla bön om att omvärlden skall hata Israel så att det går lätt att fortsätta på den konfrontatoriska vägen som är fascistens kännemärke.
Englands ursprungliga plan var att omplantera judarna från europa till MÖ och att de där skulle vara nationalistiska och religiösa - inte röda. Där skulle de utgöra ett brohuvud för imperialismen. Planen tycks fortskrida framgångsrikt.
Men i och med att Israel har rent exportmässiga fördelar av att kaos och fruktan består förvärras problemet ytterligare en nivå. Sverige kan mycket väl anpassa sig till detta onaturliga tillstånd och också satsa på produktion och export av diverse krigsteknologi. Och fortsätta att hjälpa angloamerikanerna att sprida falsk info som gynnar en sån fortsättning.

Posted on: 2014/2/18 23:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
41 user(s) are online (41 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 41

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS