vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostKarolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#1


See User information
Fick denna påminnelse idag från

Karolinska institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Tänkte skriva allt som står i pappret
och frågorna dom kommer med i deras
Undersökning.

Har tyvär ingen scanner,annars
hadde jag scannat allt.

Jag tar me allt från början.

Vett inte varför men alla vet ej svar börjar med sifran
998, och vill ej svara med 999, och på 2 alternativ frågan
på F504 är sekundära frågan inte 2 men 9 vett inte varför
men tänkte bara nämna det så ni inte undrar varför jag
inte skriver rätt nr på alla vet ej svar.

___________________________________________________

Påminnelse: Unersökning om inställning till ett nytt Vaccin.
___________________________________________________


Bästa Capsolito :)

För cirka tre veckor sedan fick Du en inbjudan att svara på
ett frågeformulär, som tagits fram av forskare vid
Karolinska Institutet, om din inställning till ett nytt
vaccin. Vaccinet är riktat mot sjukdomar som orsakas av ett
ett virus som heter Humant Papillomviros (HPV).

Frågeformuläret skickas ut till ett slumpmässigt urval av
personer, och du är en av cirka 40000 personer som ingår i
undersökningen. Syftet är att undersöka vad du känner till
om HPV och de sjukdomar som detta virus kan ge upphov till.
Vi vill också ta reda på hur du skulle ställa dig till att
vaccinera dig mot HPV, samt få mer kunskap om kvinnors och
mäns sexualvanor.

Då vi ännu inte har fått något svar från Dig vill vi med
denna påminnelse be Dig att besvara frågeformuläret.
Om du redan har hunnit svara behöver du inte bry dig om
denna påminnelse. Du ska endast besvara frågeformuläret
en gång.

Om du föredrar att besvara frågorna på papper i stället för
via Internet kan Du använda det bifogade frågegormuläret
och skicka in i det portofria svarskuvertet. Det tar cirka
15 minuter att besvara frågorna. Din medverkan innebär att
du också godkänner att kompletterande information hämtas
från Socialstyrelsen hälsodatering och Statistiska
Centralbyråns databas för inkoms, utbildning och
sysselsättning(LOUISE).

För att Besvara frågeformuläret via internet behöver Du
tillgång till en dator som är ansluten till Internet.
På internet går du till hemsidan www.medverka.ki.se och
anger ditt deltagarnnummer och ditt personliga lösenord
som är:

Deltagarnummer: xxxxxx Lösenord: xxxx

När du kommer in på hemsidan får du veta hur du ska göra
för att besvara frågorna. Dina svar skyddas av ditt
personliga lösenord pch kan inte läsas av någon annan än
dig pch forskagruppen. Svaren behandlas konfidentiellt i
enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och redovisas
enbart som statistiska sammanställningar där enskilda
personers svar inte går att spåra. Du beslutar givetvis
själv om du vill delta i studien.

Om du vill ha mer information om undersökningen kan du
gå till hemsidan www.meb.ki.se

Om du har frågor om studien kan du ringa Karin Dellenvall
på telefon 08-524 874 27, Karin träffas säkrast
måndag-torsdag klockan 13-15.

Undersökningen genomförs av karolinska Institutet i
Stockholm i sammarbete med vaccinföretaget
Sanofi Pasteur MSD i Solna, Stockhom

Med vänliga hälsningar

Pär Sparén
Proffesor, Karolinska Institutet

Cecilia Young
Docent, Medicings Chef,Sanofi Pasteur MSD

__________________________________________________

Här är länkar hur man får tag på dessa Pär och Cecilia.
Orginalet har en bild på båda hittade ingen bild på
Cecilia om man nu vill ställa dom frågor.


På ajälva presentation bladet finns inget kontakt info
till Pär och Cecilia.

Pär Sparén
http://veranda.meb.ki.se/staff/profiles/sparen_par_se.html

Cecilia Young
Frågor besvaras i Sverige av:
Medicinska frågor: docent Cecilia Young, medicinsk chef:
08-564 888 60, 070-316 10 31

___________________________________________________

Här kommer frågeformuläret och allt i den.UNDERSÖKNING OM INSTÄLLNINGEN TILL ETT NYTT VACCIN
FRÅGEFORMULÄR FÖR MÄN MELLAN 19 OCH 30 ÅR

Fyll i de förtryckta fälten eller kryssa in det alternativ
som du anser passa bäst

__________________________________________________

Del 1. Bakgrund

F101 Hur gammal är du?

F102 I vilket land är du född?

1.Sverige 2.Danmark,Finland,Island eller Norge
3. Annat land

F103 Vilket är ditt nuvarande civilstånd?

1.Gift/sambo/registrerad partner - Gå till F105
2.Ensamstående 3.Änkeman 999.Vill ej svara.

F104 Har du för närvarande ett förhållande?

1. Ja 2. Nej

F105 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Välj endast ett alternativ

1. Heltidsarbetande 2. Deltidsarbetande
3. Arbetslös 4. Sjukpensionär 5. Föräldrarledighet
6. Studerande 7. Annat (ange vad)...........

F106 Villken är din årliga inkomst före skatt?
Inkludera arbetslöshetsunderstöd,sjukpension,etc.
Inkludera inte studielån och studiebidrag.
Välj endast ett alternativ

1. Mindre än 50000 kr/år 2. 50000-100000 kr/år
3. 100000-150000 kr/år 4. 150000-200000 kr/år
5. 200000-250000 kr/år 6. 250000-300000 kr/år
7. 300000-400000 kr/år 8. 400000-500000 kr/år
998. Vet ej

F107 Vilken är din högsta avslutade utbildning?
Välj endast ett alternativ

1. Grundskola år 1-9 2. Yrkesskola 3. Gymnasium
4. Vuxenutbildning 5. Folkhögskola
6. Högskola/universitet upp till 2 år
7. Högskola/universitet mer än 2 år 8. Annat...

F108 Hur många år har du sammanlagt studerat fram
till idag?

Antal (hela) studieår 998. Vet ej

__________________________________________________

Del 2 Nu följer några frågor om sexualvanor. Dina svar kan
hjälpa oss att förstå hur vissa sjukdomar kan förhindras.
Vi ber dig besvara frågorna så noggrannt som möjligt.

F201 Med vilka av följande har du någon gån haft typ av
sexuelt umgänge? Flera alternativ kan anges

1. Man 2. Kvinna
3. har alldrig haft sexuelt umgänge - Gå till F204

F202 Har du haft vaginalt samlag någon gång?

1. Ja 2. Nej-Gå till F204 998.Vet ej-Gå till F204

F203 Om ja på ovanstående fråga, hur gammal var du första
gången du hadde vaginalt samlag?

Ålder ... 998.Vet ej

F204 Har du någonsin haft annan typ av sexuelt umgänge
än vaginalt samlag? Fler alternativ kan anges

1. Oralsex 2. Analsex 3. annan typ av sex
4. Endast Vaginalt samlag - Gå till F206
999. Vill ej svara

F205 Hur gammal var du när du hade någon av ovan nämnda
typer av sex första gången?

Ålder..... 998. Vet ej

F206 Hur många sexpartners har du haft det senaste året?
Räkna med fasta partners och tillfälliga
förbindelser. (Om ingen, ange 0)

Antal sexpartners..... 998. Vet ej

F207 Hur många av dinna sexpartners det senaste året var
tillfäliga förbindelser? (Om ingen,ange 0)

Antal tillfälliga förbindelser..... 998. Vet ej

F208 Har du någonsin använt kondom?

1.Ja 2.Nej 998. Vet ej

F209 När du hade sex med din(a) fast(a) partner(s), hur
ofta använde ni kondom under det senaste året?
(Välj nummer 7 om du inte hade någon fast partner
det senaste året?)

1.Varje gång (100% av tillfällena)
2.Nästan varje gång (75-99%) 3.Ofta (50-74%)
4.Ibland (25-49%) 5.Sällan (1-24%) 6.Aldrig (0%)
7. Har inte haft någon fast partner senaste året
998. Vett ej

F210 När du hade sex med din(a) tillfällig(a) partner(s),
hur ofta använde ni kondom under det senaste året?
(Välj nummer 7 om du inte hade någon fast partner
det senaste året?)

1.Varje gång (100% av tillfällena)
2.Nästan varje gång (75-99%) 3.Ofta (50-74%)
4.Ibland (25-49%) 5.Sällan (1-24%) 6.Aldrig (0%)
7. Har inte haft någon fast partner senaste året
998. Vett ej

F211 Jämfört med andra män i din ålder, tror du att du
har haft fler, färre eller ungefär lika många
sexpartners (totalt sett)?

1.Fler 2.Färre 3.Ungefär lika många 998.Vet ej

F212 Hur stor risk att råka ut för sexuellt överförbara
sjukdomar tror du att du har?

1.Ingen risk 2.Liten risk 3.Ganska stor risk
4.Stor risk 998.Vet ej

__________________________________________________

Del 3 Nu följer några frågor om hälsoförhållanden.
Det finns inga riktiga eller felaktiga svar.
Vi ber dig svara uppriktigt vad du vet eller tror.

F301 Hade du hört talas om livmoderhalscancer innan du
deltog i denna studie?

1.Ja 2.Nej - Gå till F304

F302 Tror du att livmoderhalscancer är en vanlig
cancerform bland kvinnor?

1.Mycket vanlig 2.Ganska vanlig 3.Inte så vanlig
4.Mycket ovanlig 998.Vet ej

F303 Känner du till möjliga orsaker till
livmoderhalscancer?

1.Ja 2.Nej

F304 Har du någonsin hört talas om kondylom,
även kallade könsvrtor?

1.Ja 2.Nej - Gå till F307

F305 Hur allvarligt är kondylom enligt din uppfattning?

1.Mycket allvarligt 2.Ganska allvarligt
3.Inte så allvarligt 3.Inte alls allvarligt
998.Vet ej

F306 Känner du till möjliga orsaker till kondylom?

1.Ja 2.Nej

F307 Hade du hört talas om ett virus kallat
humant papillomvirus (HPV) innan du deltog i
denna studie?

1.Ja 2.Nej - Gå till F401

F308 Tror du att HPV kan orsaka livmoderhalscancer?

1.Ja 2.Nej 998.Vet ej

F309 Tror du att HPV kan orsaka annan cancer än
livmoderhalscancer?

1.Ja 2.Nej 998.Vet ej

F310 Tror du HPV kan orsaka kondylom?

1.Ja 2.Nej 998.Vet ej

F311 Tror du att HPV kan smitta genom sexuellt umgänge?

1.ja 2.Nej 998.Vet ej

F312 Tror du att kvinnor kan smittas av HPV?

1.Ja 2.Nej 998.Vet ej

F313 Tror du att män kan smittas av HPV?

1.Ja 2.Nej 998.Vet ej

F314 Känner du till om det finns något vaccin mot
sjukdom orsakad av HPV?
Välj endast ett allternativ

1.Ett vaccin finns tillgängligt
2.Ett Vaccin testas för närvarande
3.Det finns inget vaccin mot HPV 998.Vet ej

_________________________________________________

Del 4 Nu följer några frågor om din inställning till
vaccination. Återigen finns det inga rätta eller
felaktiga svar. Ange bara din åsikt.

F401 Tror du att vaccination kan vara ett effektivt sätt
att förebygga sjukdomar? Välj endast ett alternativ

1.Mycket effektivt 2.Ganska effektivt
3.Inte så effektivt 4.Inte alls effektivt
998.Vet ej

F402 Tror du att vaccination kan vara ett kostnads-
effektivt sätt att förebygga sjukdomar?
Välj endast ett alternativ

1.Mycket kostnadseffektivit 2.Ganska kostnadseffektivt
3.Inte så Kostnadseffektivt
4.Inte alls kostnadseffektivt 998.Vet ej

F403 Tror du att vaccination är en säker metod att
förebygga sjukdomar? Välj endast ett alternativ

1.Mycket säker 2.Ganska säker 3.Inte så säker
4.Inte alls 998.Vet ej

F404 Om det lanseras ett vaccin som du skulle kunna ha
nytta av, hur skulle du hels vilja få reda på det?
Flera alternativ kan anges

1.Via sjukvårdspersonal
2.Utbildningsprogram på TV eller radio
3.Hälsoundervisning på arbete/skola
4.Informationsfolder,broschyr,häfte
5.Via Internet 6.Annat sätt (Ange vad)....
998.Vet ej - Gå till F501

F405 Vilket av ovanstående sätt skulle vara det bästa
för dig att få information om ett nytt vaccin?
Välj endast ett alternativ

1.Via sjukvårdspersonal
2.Utbildningsprogram på TV eller radio
3.Hälsoundervisning på arbete/skola
4.Informationsfolder,broschyr,häfte
5.Via Internet 6.Annat sätt (Ange vad)....
998.Vet ej
__________________________________________________


Del 5 Vi vill informera dig om att HPV är ett sexuellt
överförbart virus som kan orsaka kondylom hos män
och kvinnor och livmoderhalscancer hos kvinnor.
Ett effektivt HPV-vaccin har utvecklats och är
klart för användning. Vi ber dig att inte gå
tillbaka och ändra något av det tidigare avgivna
svaren. Nu vill vi fråga om din åsikt angående
användning av det nya HPV-vaccinet.

F501 Skulle du vilja vaccinera dig mot HPV om vaccinet
är gratis?

1.Ja 2.Nej - Gå till F505 998.Vet ej

F502 Skulle du vilja Vaccinera dig mot HPV om vaccinet
kostar pengar?

1.Ja 2.Nej - Gå till F504 998.Vet ej

F503 Vilken är den högsta kostnad du kan tänka dig
betala för att vaccinera dig mot HPV?
(Tre doser anses ge ett fullgott skydd)

Pris för vaccination per dos (i kr).....
2.Vaccination oavsett kostnad

F504 Vid vilken ålder anser du att man ska vaccinera
sig mot HPV?

Ålder för att påbörja HPV-vaccination.....
9.Jag överväger inte HPV-vaccination

F505 Vilken information skulle du vilja ha om det nya
vaccinet? Flera alternativ kan anges

1.Om vaccinet verkligen skyddar
2.Om vaccinet har biverkningar
3.Om Vaccinationen behöver upprepas
4.Annat(ange vad)....
5.Jag har inga frågor - Gå till F507
998.Vet Ej

F506 Skulle någon av ovanstående frågor kunna få dig
att avstå från att vaccinera dig mot HPV?
Välj endast ett alternativ

1.Om vaccinet verkligen skyddar
2.Om vaccinet har biverkningar
3.Om Vaccinationen behöver upprepas
4.Annat(ange vad)....
5.Jag skulle vaccinera mig oavsett frågor
998.Vet Ej

F507 Tror du att du skulle vara fullständigt skyddad
mot kondylom om du vaccinerade dig mot HPV?

1.Ja 2.Nej 998.Vet ej

F508 Skulle du kunna tänka dig att ha mer oskyddat
sex än idag (=utan att använda kondom) om du
vaccinerar dig mot HPV?

1.Ja 2.Nej 998.vet ejSlut på frågeformuläret
Ett stort tack för att du tog dig tid att svara på
dessa frågor. Vi uppskattar verkligen din hjälp!

__________________________________________________

På frågeformuläret nämner dom i fråga F301 och F306
Innan du deltog i denna studie.

Vad jag minns så har jag blivit slumpmässigt utvald.
inte för jag tror det betyder nåt men slumpmässigt och
deltog är 2 skylda ord.

Kommer bli intressant o se hur detta vaccinet sprids
här i sverige i och me det svenska företaget som lanserar
det är delägare med Merck & Co.Inc.
mer info om samarbetet svenska länkar
__________________________________________________

Diverse länkar om HPV vaccinet.

http://www.909shot.com/PressReleases/pr020107HPV.htm
http://foodconsumer.org/7777/8888/Non ... s_but_at_high_price.shtml
http://www.buzzflash.com/articles/contributors/780
http://dizzydayz.blogspot.com/search/label/HPV
http://www.infowars.com/articles/ps/v ... cer_vaccine_for_girls.htm
http://infowars.com/articles/ps/vacci ... _law_mandate_hpv_drug.htm
http://www.truthring.org/?p=3431
http://evilslutopia.blogspot.com/2007/01/gardasil.html
http://educate-yourself.org/vcd/howen ... voidvaccines03feb07.shtml
http://www.spmsd.com/

Har inte läst allt i denna länken nedanför men sidan 21 va intressant.

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4222B3.pdfSvenska länkar med deras skit info

http://www.spmsd.se/
http://www.lif.se/cs/default.asp?id=10880&ptid

Längst ner i länken ovan så kan man se villket företag
dessa sammarbetar med, Merck & Co.Inc

http://www.lakemedelsvarlden.nu/artic ... =112&articleCategoryID=10
http://www.lakemedelsvarlden.nu/artic ... eCategoryID=2&issueID=114
http://www.tf.nu/ledare/01-2.shtml

http://www.swefair.se/pdf/Massans_Tidning_nr6_2006.pdf

Länken ovanför är till pdf format ta fram till sidan 10
läs vänster spalten vad Cecililia Young säger.Book

http://www.xanga.com/Defiance_of_Terror

Forskningsprojekt vid medicinska facultetet, Lunds Universitet
länken nedanför pdf format.

http://www.research.med.lu.se/pdf_er/Medfak_alla_projekt.pdf

Film

http://www.youtube.com/watch?v=XS3mhjt7TrY&eurl=
http://www.youtube.com/watch?v=3hhfG93t0IQ


Märkte att en hel del filmer om detta vaccinet har blivit
bortplockade på youtube

Respect

Posted on: 2007/2/17 0:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#2
Så om man tjänar mycket, får man då varianten utan kvicksilversulfid och en extra kvalitetskontroll?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#3


See User information
Quote:

FuckOff wrote:
Så om man tjänar mycket, får man då varianten utan kvicksilversulfid och en extra kvalitetskontroll?


Man får nog guld stjärna i kanten :)

Posted on: 2007/2/17 1:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#4


See User information
Hittade länk till denna filmen angående Vaccinationer

http://video.google.com/videoplay?docid=8610554679207090010&hl=en

handlar inte kanske om HPV vaccinen men vaccinering allmänt.


Respect

Posted on: 2007/2/17 2:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#5


See User information

Posted on: 2007/2/19 2:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#6


See User information
Här kommer lite mer om HPV vaccinet Gardasil
och aluminum hydroxide.


Red Ice Creation tar upp det här angående Gardasil.

http://redicecreations.com/article.php?id=737

Dom har 3 kortfilmer, bland annat Gardasil reklamen som är,
ja ni får tycka vad ni vill.


Följ gärna dom blå länkarna som finns på sidan.

Jag tar upp dom blåa länkarna från Red Ice Creation här.

HUMAN PAPILOMAVIRUS (HPV) VACCINE Types 6,11,16,18

Genetically – engineered
http://www.vaccineawareness.org/concerns.htm#09Can Aluminum Pass the Blood Brain Barrier?
http://student.biology.arizona.edu/ad/bbb.html

Ganska intressant läsning om aluminum och dess påverkan på
våra hjärnor. Glöm inte att många vacciner innehåller aluminum
och inte enbart Gardasil.Alzheimer's Again
Linked To Aluminum

Note - The high levels of aluminum in aerosols/chemtrails
should be a factor to consider when reading this article. -ed

http://www.rense.com/general37/alum.htm
Gardasil has not been evaluated for the potential to cause
carcinogenicity or genotoxicity.

http://www.fda.gov/cber/label/hpvmer013007LB.pdf

Här kan man kolla på lite diverse vacciner och vad dom
inehåller.

http://www.informedchoice.info/cocktail.html


HISTORICAL FACTS EXPOSING THE DANGERS AND
INEFFECTIVENESS OF VACCINES

http://www.vaccinationdebate.com/web2.html


Aluminum Hydroxide

http://www.vaccinetruth.org/aluminum_hydroxide1.htmRespect

Posted on: 2007/3/28 15:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#7


See User information
Ge 15 sprutor till Zink så har får lite Aluminium och Kvicksilver också. Inte skulle väl Merck och FDA och CDC ljuga och vilseleda?

Posted on: 2007/3/28 16:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#8


See User information
Quote:

Sleeplijn wrote:
Ge 15 sprutor till Zink så har får lite Aluminium och Kvicksilver också. Inte skulle väl Merck och FDA och CDC ljuga och vilseleda?Jo Zink verkar ju vara från en annan planet,
eller så bara funkar inte hans sunda förnuft. :)

Han är ju utbildad kemist så man vet ju inte
riktigt vart han haft näsan, verkar i alla fall inte
haft den på rätt ställe kan man tycka.

Quote:
Zink wrote:Jag har genom min utbildning som kemist och de yrken och erfarenheter jag har försökt att koncentrera min kritik inom dessa områden och då främst Steve E Jones som jag också har haft mailkontakt med.


http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=40164#forumpost40164

Respect

Posted on: 2007/3/28 16:21

Edited by Capsolito on 2007/3/28 16:38:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#9


See User information
Lead Gardasil developer clears conscience, admits vaccine is useless and deadly.


Länk till artikel,här


Respect.

Posted on: 2013/8/15 11:21
förstår ni inte att dom spelar är ett spel, framför eran, tv kväll.

The way some people find fault, you`d think there was a reward.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#10


See User information
Googleöversatt från infowars:

"Merck & Co, företagets hjärnan bakom den ökända Gardasil vaccinen för humant papillomvirus (HPV), enkelt glömde att forska effekterna av denna dödliga vaccin på kvinnors reproduktiva system. Och minst en ung kvinna, i detta fall från Australien, drabbades hårdast av denna oförlåtligt misslyckande efter att ha upptäckt att hennes egna äggstockar var totalförstörda som ett resultat av att få vaccinet." osv.....


http://www.infowars.com/young-womans- ... e-on-female-reproduction/

Posted on: 2013/8/15 21:57
Never believe anything until it has been officially denied
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Karolinska institutet påminelse om inställning til undersökning till ett nytt Vaccin
#11


See User information
http://kristofferhell.net/fran-smitts ... khalsa-tvangsvaccinering/
Resized Image

Från smittskydd till folkhälsa – tvångsvaccinering snart till en vårdcentral nära dig

Den 1:a januari 2014 föds en ny myndighet: Folkhälsomyndigheten.
Samtidigt går Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av socialstyrelsen som sysslar med folkhälso- och miljöhälsorapportering liksom uppgifter enligt miljöbalken och plan- och bygglagen i graven.

Beslutet är det senaste steget på den dolda maktens tassemarsch in i en tvångsvaccinationernas diktatur.

Den som sedan 2013 beslutar om landsomfattande vaccinationer är regeringen.

Folkhälsomyndigheten födelse kommer i kölvattnet på tidigare antagna beslut om införandet av nationella vaccinationsprogram och vaccinationsregister, där det framgår vem som tagit vilket vaccin – och vilka som inte har gjort det.

I och med att det som tidigare hette smittskydd nu i sann orwellsk anda döpts om till folkhälsa, synes den dolda maktens förhoppning vara att vaccinationer i framtiden skall se som något lika naturligt som att motionera eller ta kosttillskott eller vitaminer.
I och med beslutet har alla förberedelser nu gjorts för att regeringen över en natt skall kunna fatta beslut om tvångsvaccinering av hela befolkningen.Veta mer

Universallösning på alla sjukdomar – kolloidalt silver
Drogjätten Roche: nyfödda injiceras med GMO
Narkolepsigåtan löst – mycket höga halter av arsenik och tenn i svininfluensavaccinet Pandemrix
Vaccinationsdiktaturen Sverige
djävulens bundsförvant – läkemedelsindustrin
Domstolsbeslut: barnvaccinationer orsakar autism
Jane Bürgermeister – pandemic update 25 June 2012
Linda Karlström – medveten mamma och föreläsare
Livsmedelsverket utför inga egna undersökningar – litar blint på EU:s teknokrater
Agenda 21 – globalisternas dolda folkmordsplan
vaccin.me
vaccineinjury.infoUPPROP!
OMEDELBART VACCINATIONSMORATORIUM – UTRED LÄKEMEDELSFÖRETAGEN!Inför moratorium på all vaccinering - utred läkemedelsföretagen och folkhälsomyndigheten
READ THE PETITION
Thank you, Lennart.
Your signature has been added.
FIRST NAME * LAST NAME * EMAIL *
Sign Now
622 signatures
Share this with your friends:

Posted on: 2014/1/5 20:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
50 user(s) are online (50 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 50

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS