vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAnonym
Problem med Sollentuna Tingsrätt
#1
En bekant till mig vill att jag sprider vidare denna information.


På grund av bristande förståelse och maktmissbruk och från polismakten och andra makthavare.och med anledning av kränkning mot mänskliga rättigheter och undanröjande samt förvrängning av bevisföring vill vi att rättvisa rättvisa ska skipas och att detta ska komma till allmänhetens kännedom hur makthavare och ordningsmakten manipulerar med människor och bevisföring.

Till saken hör att vi just nu är mitt uppe i ett mål som avhandlats i Sollentuna Tingsrätt (mål nr:B 2187-06) där vi, Michael Fuchs och Susanne Eriksson blivit dömda för narkotikaframställan i form av en cannabisodling samt att vi odlat i överlåtelsesyfte som dem påstår, vilket vi båda bestrider då det handlat enbart om medecinalt bruk.
I samband med gripandet beslagtogs en dator där en massa besvisföring finns till våran fördel, som nu åklagaren vill förverka men beslutet är överklagat men ska kort försöka ge en bild av situationen.
Sedan senhösten 2005 har Michael Fuchs tillsammans med Susanne Eriksson haft en mindre odling i hennes lägenhet för medicinalt bruk för bådas del. Det har handlat om fyra odlingstält där ett av tälten var avsett för moderplantor att ta sticklingar av samt en sticklingsmaskin som med sprinklersystem stimulerade nytagna sticklingar att utveckla rötter. Ett annat tält var avsett för dem små att växa upp för att sedan flyttas till det tredje tältet där dem sattes i blom. Det fjärde och sista tältet var till för slutstadiet i blomningen och det enda tältet som kunde vara aktuellt att skörda blommorna i. Mängden som vi har fått fram under fyra skördetillfällen uppgår högst och tilltaget sagt till 800g.
Då polisen vid tillslaget beslagtog marijuanaplantorna uppkom dem i torkat skick till ca 1.1kg, då som beskrivs längre ner i anmälan så handlar det om allt växtmaterial. Michael beskriver ingående i förhör hur odling går till vilket varken åklagare eller nämdemän kan ha tagit hänsyn till då det hävdas att varje skörd har upp gått till 1 kg. Det är ju praktiskt omöjligt dels då dem har räknat med oanvändbara växtdelar samt inte tagit hänsyn till att från frö till planta tar det mellan 3-6 månader, sen tar blomningstiden ytterliggare minst 2 månader. Det är ju praktiskt omöjligt att få fram sånna fantasimängder som åklagaren vill hävda på den aktuella tiden. Det tror jag vem som helst kan förstå, hur proffesionell utrustning du än har tillgång till så måste ju plantan ha sin tid från frö till vuxenplanta. Det är bara i sagornas värld som en planta kan växa på en natt till enorma propotioner över en natt men vi måste väl ta hänsyn till verkligheten.

Jag, Michael Fuchs anlände med min familj till Sverige 1976 från Iran där dem flytt från regimen efter revulotionen. Meningen var att familjen skulle vidare till USA där en släkting fanns som var senator och hade garanterat familjen greencard för inträde i landet. Men väl i Sverige så ger myndigheterna inte familjen tillträde att resa vidare pga att det då pågick en konflikt mellan Iran och USA.
Familjen placeras i ett flyktingläger i Knivsta. Min far var vid dåvarande tidpunkt ingengör men tvingades ta jobb på Beckersfärgtillverkning, min mor var sjuksköterska men placerades på Jästfabriken. Efter en tid började Beckers farliga och ohälsosamma arbetsmiljö slita ut min fars hälsa och när han vänder sig till arbetsförmedlingen får han höra att "Slutar du på Beckers blir du arbetslös för resten av ditt liv". Min mor fick senare en infektion i hjärnan och stämplades av läkare som psykiskt skadad och med personlighetsklyvning.
Själv blev jag dagligen misshandlad av min lärare under årskurs 1-3, 4-6 fick jag skulden för andras bus och 7-9 lärde jag mig att vuxna ljuger och fick ta konsekvenserna med kvarsittning vilket resulterade i att jag inte ville gå till skolan överhuvudtaget. Sociala ville sätta mig i fosterhem och sedan dess har jag vart stämplad som problem. Tilläggas ska göras att jag lärde mig tala och skriva på 4 språk samt räkna innan jag var 7 år. Läste om flygplansturbiner när andra lärde sig ABC. Tiden fortgår med trakasserier och jag är nu runt 16 år och som många ungdommar testade jag en massa nya saker och bland dessa ingick att jag svalde en massa tabletter och dess effekter gjorde att jag hamnade på sjukhus.
Jag tog mig senare till arbetsförmedlingen för att söka sommarjobb och fick höra följande: "Du kan inte få jobb pga att du står skriven här som narkoman och alkolist", och dettta vid 16 års ålder.
Jag har vidare jobbat på Arlanda, Beckers färgfabrik, fritids mm men har haft svårt att klara längre perioder av arbete på grund av min sviktande hälsa. Då jag sökt läkarhjälp känner jag att jag inte blivit tagen på allvar utan att tidigare stämpling av mig gjort det svårt för mig att bli tagen på allvar, dessutom är det idag mera som ett lotteri än en självklarhet att man får hjälp när man söker läkare. Då jag söker hjälp för infektion i en tand, blir jag polisanmäld av läkaren som upplever att jag är hotfull då jag bara är desperat att få hjälp och döms till en månads fängelse på ogrundad basis. Fängelsevistelsen tillbringar jag på Viskan i Sundsvall. Jag hade nu ådragit mig stora sår i ansitet genom att infektionen spritt sig och efter akut läkarbesök på lasarett fick jag diagnos hjärnhinneinflamtion och penicillin utskrivet av läkaren, men fängelsepersonalen fråntog mig halva dosen så jag blev aldrig färdig behandlad. Vid tidpunkten var jag på väg att studera till Kung-Fu mästare och tänkte öppna en klubb men vilket nu var omöjligt på grund av hälsan.
Vidare följer stridigheter med socialtjänsten och socialsekreterare Ebba Johansson och Anna Palmborg samt enhetschef Solveig Sandström mfl, vad gäller mitt uppehälle och med kriminalvården vad gäller min påföljd efter fängelse vistelsen. Trots upprepade besök på sjukhus och diagnos om att jag fått bakterier i hjärtklaffarna finner jag ingen läkare som vill ta ansvar för att ge mig rätt behandling så jag börjar nyttja cannabis i medicinalt syfte då detta lindrar mina besvär och får mig att känna aptit.
Kriminalvården kallar mig till möte och jag ringer ett flertal gånger och påvisar mitt sjukdomstillstånd och att jag på grund av ekonomin inte har möjligt att ta mig till dessa möten och ber om färdbiljetter men istället så efterlyser hon mig. Mitt sjukdomstillstånd förvärras och jag försöker att få tag i en läkare som gör hembesök men lyckas ej med detta. Jag blir polisanmäld av frivårdens övervakare Cecilia Christoffersson för hot mot tjänsteman och mitt medicinala bruk av cannabis och detta ärende sköts av kammar åklagare Lena Westling som tydligen vill göra karriär genom att trampa på oskyldiga människor trots att hon läst igenom mina papper. Defenitionen av en framgångrik och/ eller vardagspsykopat och stofil är detsamma enligt psykologer och ordlexikon nämligen: "En person, oförmögen att känna empati för sin omgivning". Av min anmälan framgår det tydligt och klart vilken typ av organiserad diskriminering jag har blivit utsatt för och trots detta så fortsätter dem. Detta får mig att undra om vi lever i 2000-talet och i ett land där demokrati ska råda men för vem?
När jag en dag orkar mig ut plockas jag strax upp av polispatrull och skickas till häktet i Täby. Efter förhör och samtal med min övervakare blir jag omdirigerad till Österåker efter egen begäran då dom motiverar att där finns den läkarhjälp jag behöver. Trots detta får jag vänta 5 dagar på att få träffa läkare trots att jag förflyttats pga hälsan.
Sviterna efter hjärnhinneinflammationen 3 år tillbaka kommer nu tillbaka och aptiten tryter. Jag är stresskänslig, ljuskänslig, har synstörningar, minnesluckor, tempramentstörningar, medvetande problem osv gjorde mig extermt stress känslig och jag läggs på observation som det heter utan att dem kan släcka ljuset som jag ber om. Detta resulterar i hjärtklappning, aptitlöshet, huvudvärk, svaghet samt extrem stress efter tre dagar med ljus, (detta klassas som tortyr och är samma metoder som dem tyska nazisterna använde). Efter sex dagar utan både mat och vätska börjar jag få magsår och har svårt att hålla kroppstemperaturen och ber om en dusch och näring serverar dem mig sur filmjölk vilket leder till att jag börjar spy gallsafter och gifter som frigörs från kroppen efter åratal av rökning. Jag spyr litervis med gammalt dött blod och tjära mm. Jag ber att få magsårsmedecin då magen, gallan och bukspottskörtel börjar förbränna sig efter att jag har spytt upp allt magen äger säger vakterna att det krävs recept för att jag ska få den medicin jag behöver. Det var ju det jag skulle få hjälp med då jag förflyttades till Österåker.
Nu har det gått 4 dagar sen jag släpptes och jag är fortfarande för svag för att tillbringa längre tid på benen och jag kontaktar vårdcentralen i Märsta för vidare behandling efter inrådan från läkare på Danderyds sjukhus då jag behöver hjärtlugnande för sömnen, medecin för magen då jag inte får behålla födan och behöver också diskutera penecillinet eftersom den verkar minimalt. På valsta vårdecentral träffar jag en läkare vid namn Mariana Nemmeth och av henne får jag höra att trots alla besök och telefonsamtal några få timmar har hon inte hört om nåt sjukintyg.
Jag blir nu tilldelad en övervakare vid namn Pär Mårdstam av kriminalvården i Sollentuna och av honom får jag höra att dem inte tilldelar folk färdbiljetter, trots att jag har flera bekanta som har kvitterat ut just sånna då dem har haft för dålig hälsa eller för att ekonomin inte tillåtit dem att åka. Jag tycker det låter som ljug eller så diskriminerar dem medvetet människor som behöver hjälp, istället skriver han i sina papper att jag är ovillig att infinna mig på möte.
Jag blir sjuk igen och åker akut till Akademiska sjukhuset i Uppsala men blir hemskickad med smärtstillande för att dagen efter få söka hjälp på närakuten på Lövenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, där jag får diagnos att jag har en infektion i slemhinnorna. Läkaren ber mig återkomma när magen blivit starkare då den i nuläget inte klarar av att ta emot antibiotikakur samt säger han att det krävs en remiss för att få träffa deras specialist läkare.
2 veckor passerar utan att blivit bättre och jag kan fortfarande inte få i mig eller behålla vätska eller föda och tas akut i på Danderyds sjukhus. Där får jag dropp och flyttas sen till kirurgen pga att jag som det heter sökt för tarmproblem vilket inte stämmer då det var en infektion som mycket riktigt läkare på Lövenströmska konstaterat tidigare. Återigen ska jag bli hemskickad utan att få medicinerna som jag behöver och då ber jag henne att remitera mig till specialist läkaren på Lövet vilket hon totalt ignorerar. Detta var läkaren Ylva Höglund.
När jag 2 dagar efter hemkomsten ringer upp Danderyds sjukvårdsupplysning och förklarar att jag nu är inne på tredje veckan utan näring och frågar hur jag ska kunna få vård då jag redan vart inne ett otal gånger utan att blivit behandlad svarar hon med att slänga på luren i örat på mig.
Jag har kontakt med ytterliggare läkare och försäkringskassa då jag försöker få mitt sjukdomstillstånd fastställt och vill dessutom söka efter pension då sjukdomstillståndet inte tillåter mig att stressa, jag har plötsliga medvetande förändringar och fysisk och psykisk ansträngning äro omöjlig utan kollaps, men utan resultat.

Det sägs att cannabis är förbjudet pga dess negativa hälsoeffekter men faktum kvarstår att jag blivit drabbad av hjärnhinneinfalamtion och infektion i magen utan att av läkare kunna bli ordinerad medicin utan det enda som har hjälp mig är att nyttja marijuana. Det har fått mig att slappna av, jag får aptit,det är smärtstillande, stressen av tar och jag kan fungera relativt normalt i vardagen och jag vet många med mig som nyttjar cannabis i medecinalt syfte men detta mörkläggs av tjänstemän och makthavare och den sanna historien om marijuana mörkläggs och förvrängs. Var finns logiken i detta beteende och deras hälsoargument? Ska det vara lagligt att inbjuda dödliga, livslånga sjukdommar gentemot folks hälsa och sen komma och säga att cannabis skadar vår hälsa när det i själva verket är precis tvärtom? Hur länge har inte staten förgiftat barn och vuxna med amalgamfyllningar i tänderna? Exemplen kan göras många och långa då det gäller statliga och lagliga medikamenter som i längden dödar folk. Aftonbladet gjorde en undersökning där frågan var om marijuana skulle legaliseras för medisinalt bruk 98,9% svarade ja till det, likaledes så lades en namnlista ut på internet där över 300-500 namnunderskrifter kom in om dagen. Ska dem då säga att det är folkets vilja att straffa cannibisanvändare och låsa in dem i fängelse? Vems verklighet är det som dem grundar beslutet på? Folket kan dem ju inte frågat
Om jag hade varit passagerare på tex flygbolaget Brittish Airways och blivit matförgiftad hade jag kunnat stämma bolaget på hundratals miljoner då bolaget vill hålla god image gentemot sina kunder men nu är jag en medborgare i Sverige där tjänstemännen medvetet samverkar till att man ska bli stämplad och hållas utanför systemet. I detta land saknar man förmåga att bota sjukdommar som min samt multipel skleros och athros utan sjukdoms symptomen ska bara döljas genom läkemedel som bara gynnar monopolet där medicinbolagen regerar, medans man i andra civiliserade samhällen såsom Tyskland, Canada och England hjälps och botas med medicinska allternativ som tex cannabis.
Kineserna har använt cannabis som medicin i tusentals år och i Indien anser man att cannabisen är helig och används under deras firande av en av dem hösta gudarna Shiva, det tillhör deras kultur. Cannabis har också nyttjats av många kända filosofer, stora tänkare och musiker så som tex Tom Sayer-Shakespeare-John F Kennedy-Jesus-Sokrates-Beach Boys-Cissero-Omar Kayan-Ronald Reagan mfl.
Cannabis har nyttjats som läkemedel i tiotusentals år mot otal sjukdommar världen över men i slutet av 1940-talet kom industrialiseringen och skapandet av kemiska läkemedelsjättar som tog monopol på att bedriva rovdrift på folks hälsa så cannabisens egentliga historia mörklades och glömdes bort. I Kina och länder där omkring kan man enkelt bota diabetes men inte i väst. Synen på människor och deras hälsa skiljer sig drastiskt beroende på vart man bor i världen.

Susanne Eriksson har sedan 7 år tillbaka fått diagnosen ms.
Jag, Susanne Eriksson växte upp i Märsta med min mor och äldre halvsyster och efter avslutad grundskola har jag haft diverse arbeten så som på chokladarbetare på Marabou, lokalvårdare, avbytare i ladugård, hästskötare, vårdbiträde mm. 1996-97 hade jag en period av lång arbetslöshet då hälsan sviktade men trots upprepade besök hos läkare kunde ingen fast ställa diagnos. Jag skickades runt till alla möjliga och omöjliga instanser för att till slut bara få höra att jag var inbillningssjuk och socialtmissanpassad, (detta finns noterat i journaler som jag processar för att få ändrade) och allt detta efter att jag från vårdcentralen blev remiterad till en neurolog vid namn Rolf Wuopio i Märsta då läkaren på vårdcentralen efter mycket om och men misstänkte att jag hade ms. Men väl hos den överläkare i neurologi fick jag utan närmare undersökning veta att det var inget kroppsligt fel på mig utan att jag led av en kraftig depretion och han remiterade mig till psykmottagningen. Väl där fick jag veta att jag led av verklighetsstörningar och hade rubbningar i hjärnan som gjorde att jag inte kunde leva normalt utan måste tvångstvätta mina händer flera gånger i timmen, vika kläderna när jag lägger mig, diska före kl 20.00 på kvällen och en massa andra beteénden som är tagna ur luften då jag inte alls känner ingen den beskrivningen på mig själv. Detta framkom då jag begärde ut journalhandlingarna för att veta vad som stod då han tyckte att jag skulle medicineras för saker som jag inte kunde förlika mig med. Åren går och mina besvär förvärras men jag får ingen hjälp från läkare eller rätt diagnos satt förrän jag inkommer till akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala 2001, där fastställer dem att jag har multipel skleros. Finns få behandlingar för ms i Sverige, och ingen av dem botar själva sjukdommen utan bara bromsar utvecklingen av den och då medföljer ofta jobbiga och svåra biverkningar som följd på medicinen.
Men utomlands finns forskning och studier på marijuanans positiva effekter på sjuka människor, och då speciellt ms patienter, och många har också marijuana på recept från läkare eller har dispans att odla själva. Den förmånen finns inte i Sverige då marijuana klassas som narkotika utan hänsyn till dess medicinska effekter utan istället förföljs man, stämplas och behandlas som en riktig storförbrytare bara för att man vill medicinera sig själv utan att få en massa hemska biverkningar från kemiskt framställda mediciner som ialla fall inte botar eller förbättrar. För mig så fungerar marijuana både som lugnande för stressen, slipper 80% av krampanfallen, sover utan störningar, smärtstillande och samtidigt får jag aptit. I stället är jag hänvisad till att som nu ta bromsmedicin som består i sprutor varannan dag som ger enorma smärtor i hela kroppen och blåmärken eller cellgiftsbehandling som ger hemska biverkningar. Nu finns äntligen en medicin, en spray – Sativex – mot nervsmärta, som även drabbar diabetiker, ryggmärgsskadade, folk med MS, bältrosskadade, cancerpatienter och många fler. Sativex finns godkänt i Canada, England och vissa andra EU-länder. Jag hoppas och drömmer om att det ska bli godkänt även i Sverige en dag. Kruxet är att Sativex bygger på två av de ämnen som finns i Cannabis.

Den 10 februari 2007 kommer polisen hem och griper oss och genomför en husransakan där dem finner ett x antal marijunaplantor och efter att växdelarna torkats uppgår det till drygt ett kilo och då har man räknat med samtliga delar och inte tagit hänsyn till att en stor del av växtdelarna kan man inte använda utan specialutrustning, såsom blad och stammar, då vi själva bara tar rätt på blommorna, "budsen". Det var långt ifrån alla plantor som blommade och en stor del av plantorna var "moderplantor" som bara tjänade till att ta sticklingar av till nya plantor och kunde inte användas till nåt annat, inte heller framgår någon THC-halt i analysen av SKL.

Vi, Michael Fuchs och Susanne Eriksson har medgett att från 2006 till den 10 febraruri 2007 gemensamt och i samråd framställt cannabis för medicenalt bruk och användtbart material kan högst ha uppgått till mellan 300 och 800 gram från samtliga sködetillfällen, men som nu är fallet vill åklagaren hävda att det skulle röra sig om 4 st skördar som var och en omfattade 1 kg cannabis. Fram till rättegången den 21 Mars så satt vi båda häktade men Susanne Eriksson släpptes efter rättegångens slut, medans Michael Fuchs fortfarande ännu förvaras i häktet.
I häktet för Susannes del så fick hon inte bromsmedicinerna som hon tar för sin ms och hade väldigt svårt att klara vardagen då handikappshjälpmedel saknades. Trots begäran om att få prata med egen neurologläkare, för att påvisa för personal vilka behov hon har för att klara det mest vardagliga tillstyrktes inte detta förrän sista dagen innan rättegång. Vad beträffar Michael Fuchs så fick han vid möte med häktesläkare ordinerat medicinen Zuprexa som ska ges till personer med shizofreni, (någon sådan diagnos har aldrig fastställts på Michael) och han reagerar negativt på medicinen och kan inte skilja på fantasi och verklighet, han får svårt att orientera sig samt att han blandar ihop tillfällen och händelser men trots detta hålls det ett antal förhör med honom under tiden då han var påverkad av dessa mediciner. Då verkningar och biverkningar vart för kraftiga påvisade Michael att han inte vill ha denna medicin och fick då istället Attarax och Omeperazol. Han reagerar mycket bra på den kombinationen vilket förvånar läkaren, som kommenterar att Attarax är en mycket svag tablett...
För detta har vi nu dömts till påföljd 1 års fängelse vardera vilket vi har överklagat dels då polisen vid husransakans tillfället vittnar om att flera personer oberoende av varandra som tydligt var missbrukare hade knackat på dörren (det har framkommit nu i efterhand att det handlar om en och samma person) och som dom vill ha det till kommit för att handla och vad gäller den framtagna mängden. Vad som framgår också är att vid tillslaget fanns en tredje person i lägenheten som polisen tyckte sig se var narkotika påverkad som sen vid urinprovstagning visade sig vara helt opåverkad av narkotika. Där av kan betvivlas polisens förmåga att avgöra på utseende om personen/personerna är narkotika påverkade eller inte.
Vid husransakan beslagtogs också en dator innehållande en hel del material som styrker våran process gentemot makteliten och är till till våran fördel + en par, tre odlingsfilmer samt annat material som tillhörde utomstående personer, och nu vill åklagaren att datan ska förverkas på grund av ca 3 odlingsfilmer som enkelt separat kan tas bort. Det strider ju mot mänskliga rättigheter att förverka en hel dator på grund av ett par filmer. Susanne Eriksson som äger datan har stort behov av datan vad gäller bankärenden, andra kommunikationer till myndigheter, kontakter som finns upptagna i den som knyter an till hennes handikapp osv. Åklagaren, Gunnar Merkel Norrorts åklagarkammare, står och skrattar åt oss åtalade under både häktningsförhandling och rättegång finner tydligen ett stort nöje i att stämpla och försvåra för människor, utan att ta hänsyn till behov, sjukdommar och handikapp eller ens syftet med odlingen.
Det är förvånanade hur rättsväsendet skipar rättvisa i detta land. Personer som odlar cannabis i medicinalt syfte straffas innan dem ens blivit dömda i en rättegång, bevisföring "slarvas" bort, sen behandlas dem som grova brottslingar och ska hållas bakom lås och bom, medans tex en tjänsteman på Stadsmissionen förskingrar 400.000.00 kr för att finansiera sitt drogmissbruk endast blir dömd till samhällstjänst. Tydligen är det skillnad på tjänstemän och vanliga arbetare när rättsväsendet ska strafflägga medborgare, var ligger rättvisan i detta beteende?
Så sent som in på mitten av 1970-talet utfördes tvångssterelisering på människor i Sverige, allt för att staten skall styra och utöva makt över den lilla människan, detta beteende måste vi sätta stopp för och låta människor själva avgöra hur dem vill leva sina liv. Staten och andra makthavare ska inte få/kunna straffa folket till att bli kuvade samhällsmedborgare som snällt går i deras ledband och bli som känslolösa robotar, som när man inte kan göra nytta i arbetslivet skall bortrationaliseras med medicinbolagens gifter så att man dör i förtid och sparar pengar åt staten.
Sverige har nu skrivit under FN:s kommission för mänskliga rättigheter, EU har uttalat sitt stöd för inrättandet av ett nytt råd för mänskliga rättigheter och man kan ju bara hoppas att det gagnar oss medborgare som blir utsatta och förföljda i vårt eget land. Varför inte se till att läkemedel som tex Marinol och Sativex får komma medborgarna till nytta istället för att undanhålla sanningen med naturläkemedel och bortförklara dess verkningar?!
Nu kan man läsa i bla Uppsala Nya Tidning en artikel om oss där förljande står att läsa: "I lägenheten i Märsta fanns en hel cannabisodling, med odlingstält, lampor och fläktar. Odlingen upptäcktes i början av februari i år. Då skulle den enligt polisutredningen ha hunnit att ge fyra skördar på ett kilo per gång. Nu har lägenhetsinnehavarna, 39 respektive 31 år gamla, dömts till vardera ett års fängelse för narkotikabrott." Var i den artikeln kommer syftet med odlingen fram, och vems uppgifter har dem grundat artikeln på? Några kilon har vi aldrig fått ut och den enda som hävdat det är åklagaren så han sprider falska uppgifter. Hur kan en människa som inte har kunskaperna om hur en odling går till tillåtas dömma andra? Är det en sån människa man ska visa tillit till i rätts-Sverige? Nej tack. Man måste väl ändå kunna kräva att man vet vad man pratar om när man sitter och ska dömma straff för andra människor...skandalöst.
Förr var Sverige hade ett respekterad namn och land och då drog sej inte medierna för att ta upp sanningen och de stora frågorna. Journalisterna tillät sig att gå ut och engagera männskorna, då blev man uppmanad att tänka stort, och att förstå att allting hör ihop.
Vi hoppas att få en rättvis bedömmning och rättegång med kunniga personer och inte bli föremål för några som bara för att de har den possition/yrke de har ska kunna förstöra ett helt liv för en massa människor bara på grund av okunnighet.

Michael Fuchs
Susanne Eriksson
Tillsammans med stora delar av Sveriges medborgare.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#2


See User information
Hej! Efter att ha läst om detta på www.medicinskmarijuana.com hittade jag denna tråd. Berättelsen ovan gjorde mig mycket illa berörd och jag skäms som medborgare för att detta får ske i sverige. Jag bestämde mig därför för att skriva en insändare som jag nu skickat ut till en mängd svenska tidningar:

Ett år bakom lås och bom blev straffet för rullstolsburna Susanne Eriksson, 39, från Märsta som odlat och använt cannabis för att lindra sina besvär orsakade av svår progressiv MS (multipel skleros). Michael Fuchs, 31, som hjälpte henne med odlingen får även han ett år. Att förneka en sjuk människa en drog som har bevisat medicinskt värde är illa nog, att skicka personen i fängelse är fullständigt vansinne. Beatrice Ask kallar nu på mer befogenheter till polisen för att ta fast liknande "skurkar" vilket torde förklara varför hon inte ens gav en motivering till avslaget på Susannes benådningsansökan. Det är dags att sanningen kommer ut: Kampen mot drogerna har varit ett katastrofalt, kontraproduktivt misslyckande från dag ett. Enorma summor skattepengar har försvunnit ner i ett hål och vinnarna är den organiserade brottsligheten som fått monopol på en extremt lukrativ marknad. Anledningarna till att kampen förs är allt annat än att "förbättra folkhälsan" eller att "skicka rätt signaler", jag tänkte ge ett par. Först och främst är läkemedelsbranchen livrädda för cannabis eftersom drogen kan odlas av vem som helst och garanterat skulle konkurrera ut en stor del av deras marknad. Samma branch tillhandahåller även alla urin- och blodtester som används i drogkampen. En annan viktig anledning är att cannabis och andra psykedeliska droger uppmuntrar till tankesätt och värderingar som inte är välkomna i vårt samhälle. Våra makthavare har fullständigt kört över våra medborgerliga fri- och rättigheter till förmån för lobbyister med egna själviska särintressen. Besök www.vaken.se och hjälp till att exponera maktelitens lögner och förtryck så att vi tillsammans kan skapa ett mer humant samhälle imorgon.

Posted on: 2008/1/21 11:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#3
FY FAN !

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#4
Hej Tangerine. Välkommen till vaken.se, fin bild du har också.

Den där texten har jag läst på internet förr. För säkert ett år sedan, kommer ihåg hela grejen. Är fallet alltså fortfarande inte klart?
1 års fängelse. Men varför gick inte överklagan igenom till Hovrätten? Eller har jag läst igenom det hela för snabbt...


Edited by void on 2008/1/21 12:46:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#5


See User information
hehe... voiden och de flesta vet att Tangerine inte är en ny medlem här.
Listan på personens medlemsnamn är låååång.
"Läkemedel" som förbjuds och ger personer straff är en sak - det är inte ok.
Psykedeliaflum är emellertid inte önskvärt någonstans - men samhället har inget emot den! Det vill gärna ha att folket håller på med det - men sno inte pengar av eliten...

Posted on: 2008/1/21 12:56
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#6


See User information
Man blir bestört över hur myndigheterna fungerar.
Allting blir lätt en nedåtgående spiral om man dels har "bråk" med dom, och har sjukdomsproblem.

Jag tänker att ni måste hitta och gå... en väg där den fysiska hälsan stärks.
Kolla upp det där med att inte vara försurad. Det som det skrivits om i trådar här. Bygg upp kroppen med mineraler!
Kolla upp kurser mm med http://holistic.se.

Posted on: 2008/1/21 13:15
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#7
Mhm. Jag tyckte jag kände igen namnet. Välkommen tillbaka då istället. (Det är för mycket folk att hålla reda på nuförtiden, använder för mycket av dagen till att bara svara på mail känns det som).

Tycker det är imponerande med det engagemang och kampanda som de har drivit detta fall. Underbart bra gjort.

Finns det en nekan från hovrätten, isåfall vill jag läsa deras motivering tack.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#8


See User information
Jo, jag har också hört om detta förr, o det var nog också ganska länge sedan.
I vilket fall som helst så tycker jag det är helt sjukt.

Men inte mer sjukt än att jag också skulle fått ett års fängelse om jag odlat denna lilla planta på samma vis.


För hur är det nu egentligen? Ska inte alla vara lika för lagen? rullstol eller ej?

Posted on: 2008/1/21 13:26
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#9
Quote:
Emil: För hur är det nu egentligen? Ska inte alla vara lika för lagen? rullstol eller ej?


Svar nej! Rullstolar bör inte dömas till fängelse!

Allvarligt talat om bruden inte langar skiten så låt henne för fan röka på i frihet om det får henne att må bättre. Samhället har ju in nuläget inga möjligheter att bota MS och prognosen brukar ju peka nedåt. Då borde det istället vara straffbart att göra det domstolen gjort mot henne. De som borde in i fängelse är de som dömer så hjärtlöst.

Undrar just om Louise Hoffsten hade fått lika långt fängelsestraff för samma förseelse. Hon har ju sorgligt nog också drabbats av denna hemska sjukdom men kändisar brukar domarna ofta inte döma lika hårt som vanligt folk.

Trodde först att den där killen Fuchs var släkt med Efekto! Lät ju som de på ett lika tragiskt sätt dras in i konflikter hur de än bär sig åt!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#10


See User information
void: Tack för välkomnandet (ja jag är ny). Hittade formuet förra veckan. Därimot har jag en användare med samma namn på flashback.

Ringde iaf till tingsrätten nyss och de informerade mig om att fallet gått upp till högsta domstolen. Så jag ringde dem med och de sa att avslaget kom den 14 september 2007. Glömde fråga om motivering men för den som är intresserad så är målnumret i HD B2667-07

Posted on: 2008/1/21 15:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#11


See User information
Quote:

Tangerine skrev:
Hej! Efter att ha läst om detta på www.medicinskmarijuana.com hittade jag denna tråd. Berättelsen ovan gjorde mig mycket illa berörd och jag skäms som medborgare för att detta får ske i sverige. Jag bestämde mig därför för att skriva en insändare som jag nu skickat ut till en mängd svenska tidningar:

Ett år bakom lås och bom blev straffet för rullstolsburna Susanne Eriksson, 39, från Märsta som odlat och använt cannabis för att lindra sina besvär orsakade av svår progressiv MS (multipel skleros). Michael Fuchs, 31, som hjälpte henne med odlingen får även han ett år. Att förneka en sjuk människa en drog som har bevisat medicinskt värde är illa nog, att skicka personen i fängelse är fullständigt vansinne. Beatrice Ask kallar nu på mer befogenheter till polisen för att ta fast liknande "skurkar" vilket torde förklara varför hon inte ens gav en motivering till avslaget på Susannes benådningsansökan. Det är dags att sanningen kommer ut: Kampen mot drogerna har varit ett katastrofalt, kontraproduktivt misslyckande från dag ett. Enorma summor skattepengar har försvunnit ner i ett hål och vinnarna är den organiserade brottsligheten som fått monopol på en extremt lukrativ marknad. Anledningarna till att kampen förs är allt annat än att "förbättra folkhälsan" eller att "skicka rätt signaler", jag tänkte ge ett par. Först och främst är läkemedelsbranchen livrädda för cannabis eftersom drogen kan odlas av vem som helst och garanterat skulle konkurrera ut en stor del av deras marknad. Samma branch tillhandahåller även alla urin- och blodtester som används i drogkampen. En annan viktig anledning är att cannabis och andra psykedeliska droger uppmuntrar till tankesätt och värderingar som inte är välkomna i vårt samhälle. Våra makthavare har fullständigt kört över våra medborgerliga fri- och rättigheter till förmån för lobbyister med egna själviska särintressen. Besök www.vaken.se och hjälp till att exponera maktelitens lögner och förtryck så att vi tillsammans kan skapa ett mer humant samhälle imorgon.


De två vinner inte på att du skriver:
"En annan viktig anledning är att cannabis och andra psykedeliska droger uppmuntrar till tankesätt och värderingar som inte är välkomna i vårt samhälle. Våra makthavare har fullständigt kört över våra medborgerliga fri- och rättigheter till förmån för lobbyister med egna själviska särintressen. Besök www.vaken.se och hjälp till att exponera maktelitens lögner och förtryck så att vi tillsammans kan skapa ett mer humant samhälle imorgon."

Då gör man något annat av det hela, nyttjar situationen som de två är i för en annan egen självisk agenda. Det framställs som om vaken.se skulle vara en drogpromotande sajt - men varför skulle den då heta vaken? Okey, jag vet att allt är bakvänt... att vara vaken är då också tvärtom mot vad vakenfjunbabies först tror...

Så här är man när man är bara lite jäst i huvet av röka, alltså programeledaren där i videon (osund, dryg småäcklig utstrålning):
http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=77177#forumpost77177

Posted on: 2008/1/21 16:20
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#12


See User information
novax: Vad jag ville komma fram till är hur absurt det är att man i ett "fritt" samhälle inte har rätten att experimentera med sitt eget medvetande. Att förneka människor den rätten anser jag vara en form av kontroll över tankar och ideer eftersom livet är mer komplext än det vi upplever i vår vardag. Bara för att jag anser att människor ska ha den rätten så betyder det inte att jag uppmuntrar till användning av droger i det syftet, Men jag tror att det är en viktig anledning till varför just denna kategorin av droger är förbjudna medan andra långt farligare, betydligt mer beroendeframkallande droger inte är det.

Posted on: 2008/1/21 16:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#13


See User information
Quote:

Tangerine skrev:
novax: Vad jag ville komma fram till är hur absurt det är att man i ett "fritt" samhälle inte har rätten att experimentera med sitt eget medvetande. Att förneka människor den rätten anser jag vara en form av kontroll över tankar och ideer eftersom livet är mer komplext än det vi upplever i vår vardag. Bara för att jag anser att människor ska ha den rätten så betyder det inte att jag uppmuntrar till användning av droger i det syftet, Men jag tror att det är en viktig anledning till varför just denna kategorin av droger är förbjudna medan andra långt farligare, betydligt mer beroendeframkallande droger inte är det.


Ok, som jag ser det så har du missuppfattning, har en programmering från New Age, när du skriver:

"...experimentera med sitt eget medvetande..."

Man kan inte återfå något uns av "förlorat medvetande" genom att stoppa upp något... det har inget med molekyler så att göra. Väldigt illusionstänk. Bara att höja sin nivå, kultivera sig, återger en det man har förlorat. Attröka på etc är bara att ge upp sitt liv fullständigt. Inte konstigt det kallas en sluttamp...

Enskilda personer är också inom en större kropp, och de har ingen rätt så att dra ned sin "värd".

Se denna och länkarna däri:
http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... e=&topic_id=9414&forum=16

+
http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=76682#forumpost76682

+

Känns detta igen Tangerine/Seilon/anonym+ många andra namn...

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=66963#forumpost66963

Posted on: 2008/1/21 17:09
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#14
Har läst om detta fall innan ,detta är tyvär verkligheten för många sjuka I Sverige.Att sätta en sjuk männsika i fängelse i ett år pga av odling av en harmlös växt är för mig totalt sinnessjukt.Sjukt att se hur dom räknar in hela plantan,när endast budsen röks.

Hon borde ha flyttat till,Holland,Kanada eller USA .
I Kanada så kan man få ett ett odlingstillstånd av myndigheterna om man är sjuk,som gör det möjligt att odla sitt eget cannabis..

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#15


See User information
Quote:

novax skrev:
Ok, som jag ser det så har du missuppfattning, har en programmering från New Age, när du skriver:

"...experimentera med sitt eget medvetande..."

Man kan inte återfå något uns av "förlorat medvetande" genom att stoppa upp något... det har inget med molekyler så att göra. Väldigt illusionstänk. Bara att höja sin nivå, kultivera sig, återger en det man har förlorat.

Jag har aldrig påstått att man skulle återfå något "förlorat medvetande" eller för den delen skapa nytt. Vad jag säger är att dessa upplevelser kan ge människor nya perspektiv och nya sätt att se på saker och ting.

Quote:

novax skrev:
Attröka på etc är bara att ge upp sitt liv fullständigt. Inte konstigt det kallas en sluttamp...

Det må vara din personliga åsikt och jag gissar att den bygger på bristande kunskap för en överväldigande majoritet av cannabisrökare har inga som helst problem med att nyttja sin drog på ett ansvarsfullt sätt.

Quote:

novax skrev:
Enskilda personer är också inom en större kropp, och de har ingen rätt så att dra ned sin "värd".


Det håller jag fullständigt med om. Grejen är bara den att det inte finns någon rådande konsensus bland människor om vad som är bäst för oss som ett kollektiv. Vi upplever världen subjektivt och vad du anser som något negativt kan jag uppleva som något positivt och vice versa.

Nog med off-topic nu kanske?

Posted on: 2008/1/21 17:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Problem med Sollentuna Tingsrätt
#16


See User information
Jag har aldrig påstått att man skulle återfå något "förlorat medvetande" eller för den delen skapa nytt. Vad jag säger är att dessa upplevelser kan ge människor nya perspektiv och nya sätt att se på saker och ting.


Seilon/Don_Juan/Tangerine + + + Det leder alla bort från sig själva. Period.

Posted on: 2008/1/21 18:03
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
42 user(s) are online (42 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 42

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS