vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostPrekognition och profeti
#1


See User information
Hallo

Prekognition (lat) = att på ett mystiskt sätt få veta saker i förväg d.v.s. innan de inträffar. Bör inte förväxlas med prognos, där man på rationala grunder försöker göra uttalanden om det kommande, oftast genom att extrapolera redan befintliga utvecklingstendenser.

Nu har jag registrerat mig här. Kommer sedan tidigare från några forum som handlar om profetior och om förberedelse inför framtida katastrofscenarier.

Nu hör jag direkt hur folk stönar och suckar. En profetnisse, en tungotalare, en frikyrkoaktivist, en domedagsprofet, en Jehovas vittne - eller vad man nu kan bli tagen för.

Men så är det inte alls. I de forum där jag närmast kommer ifrån försökte vi behandla ämnet förbehållslöst, utan koppling till specifika religiösa eller politiska samfund, och framförallt med historisk-källkritisk metod.

Det som mest skilde oss från andra forumsdebattörer var att vi åtminstone höll det för möjligt att vissa utvalda människor genom ännu okända mekanismer kan få veta någonting om framtiden. Denna förmåga som några få har är en gåva, men den är inte till glädje för dem som fått den utan snarare till besvär. Därför vill de alltsomoftast vara ifred, vilket medför att det kan vara svårt att komma åt den "information" som meddelats dem genom sanndrömmar, visioner eller på annat sätt.

I våra forum spekulerade vi även kring vilka mekanismer det kan vara som kan göra prekognition möjlig. Vi försökte vaska fram exempel där det verkligen stämde tidigare - och vi hittade sådana exempel, och det som förutspåtts var inte trivialt eller "lätt at gissa". Vi försökte att källkritiskt vaska fram de profetior som verkade ha högre trovärdighet än den stora massan

- dels genom att de kunde bevisas ha tillräckligt hög ålder för att ha ett prognosvärde

- dels genom att kunna påvisa att de spått rätt i det förflutna.

De mera trovärdiga av profetiorna har fortsatt aktualitet, de är sånt att säga inte "uttömda". Och vad de förutspått har ofta en kuslig likhet med de utvecklingstendenser som vi nu kan se och som diskuteras här utifrån ett rent världsligt perspektiv.

Tyvärr stängdes de viktigaste av våra forum om profetior för några veckor sedan med kort varsel, sannolikt av makthavarna.

Om mig själv:

Jag är tysk, bor i Sverige, är trots mitt hedniska forumsnamn troende kristen men tillhör ingen snäv kristen sekt och har i flera år varit med i diverse forum om profetior, dagens politiska utveckling och konkret förberedelse på "dåliga tider" i vid bemärkelse.

Kan vi öppna en tråd om profetior och tillsammans diskutera detta ämne lika nyktert och seriöst som konspirationsteorier och annat, eller är det helt otänkbart ?

Vill bara påpeka att en siare som fortfarande lever profeterade om den 11 september 2001 redan så tidigt som 1959 ..... och där har jag beviset att hans profetia åtminstone är flera (!) år äldre än händelsen - även om den skulle ha tillkommit efter 1959.

MVH

Odin

Posted on: 2006/3/20 14:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Prekognition och profeti
#2


See User information
Paranormalt är det närmaste. Vi kan inte ha en egen kategori om detta då det troligen inte skulle bli så många inlägg.

Vaken.se är ett bra ställe att prata om dessa saker. Mitt motto - Man är inte vis nog om man inte kan lyssna på en tok utan att bli grinig. :)

Posted on: 2006/3/20 22:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Profeti och prekognition
#3


See User information
Hallo

Jag kan hålla med att profeti som ämne hör hemma under "Paranormalt" eftersom det inte tillhör de vardagliga fenomenen. Den kan inte heller förklaras på ett vardagligt sätt. Men den har funnits lika länge som mänskligheten. Sannolikt måste man ha en speciell gåva för att kunna vara "synsk". Fenomenet förutsätter även att det finns en djupare verklighet bakom den uppenbara, och att bara "utvalda" kan komma i kontakt med den.

Sedan finns det helt olika slags fenomen:

- Det finns medier som utifrån sig själva kan ta upp kontakt med "den andra sidan". De är sällsynta, de flesta är bluffmakare.

- Det finns siare som haft en engångsvision eller några få visioner, där någon från "andra sidan" meddelat dem något angeläget

- Det finns (eller fanns) profeter vars uppdrag har varit att höja varnande röster och vars spådomar var villkorade - d.v.s. de skulle bara inträffa om de varnade inte ändrade sitt beteende

T.ex. Bibeln är full av profetiska fenomen. I GT utgör den prfetiska litteraturen ett långt eget avsnitt. Dessutom finns böcker med delvis profetiskt innehåll. Även i NT ingår en bok som är helt profetisk, samt textavsnitt även i evangelierna och i några församlingsbrev.

Det fanns även en rik profetisk litteratur som går under samlingsbeteckningen "apokalyptiken". Apokalyps = uppenbarelse.

Profetior - d.v.s. meddelanden som ligger utanför sinnevärlden - förekom i alla religioner. Ofta - men itne alltid - talar de om framtiden. Ibland är denna framtid villkorad, och profetian har då varningskaraktär.

Profetian kan komma till siaren i form av röster, sanndrömmar, visioner ("biofilm"), uppenbarelser från änglar, Kristus, Maria eller annat. Att ta emot dylika budskap är i regel ett otacksamt uppdrag, då man i regel blir hånad av omvärlden om man meddelar sig. Så har det alltid varit. Profeterna i GT hade ett uppdrag från Gud, men "falska profeter" hotades med dödsstraff. Jona hamnade i kläm .... därför ville han inte utföra sitt uppdrag.

Profetior är ett jätteområde, de flesta är trams, framförallt alla kommersiella. Även mycket av frikyrkligt "tungotal" är troligen trams, eftersom det i församlingarna finns en risk at folk bara "siar" för att göra sig viktiga.

Men om man forskar länge och flitigt kan man skala fram en någorlunda hård kärna av profetior som delvis i det förflutna redan bevisat sitt värde, och som innehåller delar som kan vara relevanta för vår framtid.

Nu får det visa sig om detta område verkligen inte är värt en egen rubrik.

MVH

Odin
Posted on: 2006/3/21 8:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Profeti och prekognition
#4


See User information
Min profesia är att denna tråd inte kommar att få ett eget forum.

Angående detta ämne har jag hört flera saker.

Vissa profetsior är igentligen handlingsplaner som sedan vissa försöker uppfylla.

Om man får kontackt med varelser från andra världar så kan dessa lura en genom att ge ut falska profesior och annan information vilket är vanligt.

Vissa uppenbarelser och kanaliseringar är igentligen högteknologiska sateliter som skickar ut massa dissinformation.

Jag tror därför att det inte är så pålitligt att använda sig av denna form av info. Om man inte vet om det stämmer så kan man bara använda informationen för underlag till vidare studier och inte ta den för sannning.

Jag har träffat på fera som lagt bort sin egen kritik bara för att deras "lärare i andevärlden" eller annan varelse har uppenbarat en massa skummheter till dom.

Det är som om jag skulle möta buddha på gatan och han säger till mig att jag skall ta livet av mig och komma till paradiset. Jag skulle säga fuck off, jag tror det när jag ser det. (och då är jag buddhist)


Posted on: 2006/3/21 9:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


OK det är ju inte huvudfrågan
#5


See User information
Hallo Micro

Om ämnet profetior blir en egen rubrik eller ej är ju egentligen inte huvudsaken. Det är ganska oviktigt, sålänge det som skrivs ryms här i tråden.

Viktigare är andra saker, t.ex. hur man hanterar profetior, hur man granskar dem och vilken betydelse man tillmäter dem.

T.ex. högteknologiska grejer kan egentligen bara påverka de profetior som har tillkommit på senare tid men inte de gamla.

Jag tar ett exempel:

Siaren "Waldviertler" (som fortfarande lever och vill vara anonym) fick sina visioner 1959. Då fanns inte många satelliter i rymden, ryssarna skickade upp sin Sputnik 1957.

Det andra - att makterna från "andra sidan" kan lura och bedra - är egentligen redan ett indirekt erkännande att de existerar, att de kan ta kontakt med oss eller med utvalda bland oss, och att de har ett behov att meddela sig.

Jag är inte på något sätt ockult lagd, tvärtom har jag en nykter naturvetenskaplig utbildning i botten och är skolad i kritiskt tänkande. Mitt sätt att syssla med profetior har hittills varit en stram vetenskaplig metod. Naturligtvis kan man inte angripa problemet naturvetenskapligt, det skulle förutsätta empiriska metoder t.ex. planerade försök. Men man kan tillämpa historieforskningens metoder, d.v.s. höra vittnen och göra kritisk källforskning.

Huvudfrågorna kring profetior har för mig alltid varit:

- Kan de ha någon relevans för vår egen tid

- Hur gamla är de ? Vilka är de äldsta källorna ?

- Om originaldokumenten är otillgängliga: I vilka böcker ("sekundärlitteratur") skrivs det om dem, hur gamla är dessa böcker och hur seriösa är deras författare

- Har profetiorna spått rätt i det förflutna ?

Det vill säga jag tillämpar metoden som rekommenderas i Nya Testamentet:

Förakta inte profetiorna, men prova allt och behåll det goda.

MVH

Odin

Posted on: 2006/3/21 9:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: OK det är ju inte huvudfrågan
#6


See User information
Kan inte låta bli att komma med på ett "hörn" (som vanligt) - jag funger ungefär likadant som du - förstår du ...
jag har skrammlat på mig massor med sk "skum" litteratur...
har bland annat en liten intressant grej av en Ok en sammanställning kanske - men den handlar om en kul typ på 50-talet - "Anton Johanssons profetior"... inte så jätte märkvärdig men ändå - lite profetior ang stora flygplan och naturligtvis krig...
Sedan är ju punkt ett den betydelsefullaste - och det kan de ju ha...
Som i dagens fall - med sk. "bibel-koden" - vad är denna "till för"?
Jag anser ju att ofta så är allt sådant här enbart till för att luras - oavsett hur jävla sant det är...
Ta, detta med medium - Vi har ju fått uppgifter om att man inte bör syssla med "trolldom" och detta är ju då ett samlingsnamn för allt som är mystiskt och magiskt (Occult) - Eftersom männsikan inte riktigt är sas. "mogen" för att praktisera dessa "konster" - så används de allt som oftast i egoistiska syften - men vill ju överleva - inte så onaturligt, förståss - men det blir ofta "ankskit" av allt detta... Mediet kan genom dessa egenskaper "avläsa" Klientens all information - och den är ju inte liten precis och har då en fördel som inte "går av för hackor"...
Men dessa vad jag anser Rymdvarelser som faktum kom hit för länge sedan och genom sin otroliga teknik på alla områden - påverkade våra civilisationer och inympade vissa "tankesätt" - Dvs. Traditioner - ritualer och annat tjaffs - Plus sannolikt kan förflytta sig i tid och rum - har ju en jävla fördel - Genom sina allierade bland jordborna så förändrar de samhällsstrukturerna - och samtidigt kan lägga ut texten i forntiden, om dessa händelser - som vi häpnar över och ser som gudomligt - på grund av vår låga kapacitet att förstå livsutvecklingen - och som då kan ses som "vidskeplighet" - männsikan är en svag och dödsrädd varelse och går då på vad som helst - som det här med den globala "myten" om "Domedagen" - Naturligtvis så är det ju svårt att förstå bluffen - om man bara går efter allt som "sker"... Nåja - nu varvar jag ner lite och hoppas att diskussionen fortsätter - som vi började... Hö, hö...

samt: plus: (Grymling)

Posted on: 2006/3/21 11:10
"Många kommer att tro sig falla" - Många kommer att tvingas resa sig"

Inre Frid - Yttre Fred - Sann Frihet!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


En skum typ från 50-talet
#7


See User information
Hallo

En "skum typ" som siade i början av 50-talet här i Sverige var Birger Claesson. Han kände dock till synerna av Anton Johansson, som publicerats av Alfred Gustafson i två böcker 1918 och 1920.

1953 sammanfattades allting i en samlingsvolym.

Claesson hade enligt egen berättelse två stora visioner som handlade om ett framtida krig mot Sverige. Till skillnad mot andra siare var han noga med att skriva upp allting innan han hann glömma det mesta. dessutom gav han ut sina syner i tryck kort efter visionerna, så att vi idag kan övertyga oss om deras ålder och exakta innehåll.

Kriget har ännu inte ägt rum. Men nyligen publicerade en svensk yrkesmilitär en fallstudie om ett tänkbart ryskt överfall mot Sverige med grund i dagens försvarsnedläggningar. Även om inte allt är lika finns det slående likheter mellan det som Claesson siade om och det som militärexperten skrev.

Personligen tror jag inte att profetia görs möjligt genom utomjordingar som kan resa framlänges och baklänges i tiden som de vill. Även om det i GT finns texter som låter som tagna ur Stjärnornas Krig, t.ex. en stor syn som Hesekiel hade. Jag tror snarare att de äkta profetiorna härstammar från Gud, även om de kan förmedlas på olika sätt.

Och för mig är det viktigt om de möjligen innehåller oroväckande eller t.o.m. mycket oroväckande saker för år egen framtid.

Som t.ex. profetian om "odjurets tecken" i Uppenbarenseboken 13, vers 15-18 och dagens lansering av chipimplantat (VeriChip) under huden.

Av denna anledning vill jag hellre diskutera konstruktivt kring enskilda profetior, vad se säger och hur äkta de kan vara, än att resonera kring hypoteser med utomjordingar, planet X, area 51 eller vad det nu må vara.

MVH

Odin

Posted on: 2006/3/21 16:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
34 user(s) are online (34 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 34

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS