vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostMalakiasprofetian - ett steg till
#1


See User information
Hallo

Malakiasprofetian är en profetia som består av en påvelista. Den tillkom kring 1590 och trycktes då i en latinsk bok om benediktinernas historia. Boken hette "Lignum vitae, ornamentum et decus ecclesiae" och gavs ut av en snubbe som hette Arnold Wion.

I den citeras Malakiasprofetian, som tillskrevs en irländsk biskop Malakias på 1100-talet men som troligen skrevs på Wions egen livstid. Det finns bedömare som tror att den paragnostiske och senare heligförklarade kuriekardinalen Filippo Neri var profetians verklige upphovsman. Därför betecknas Malakiasprofetian av många som en förfalskning, vilket strängt taget är sant eftersom den inte härstammar från 1100-talet.

Profetian räknar upp en mängd påvar som bara omkrivs med en kort karaktärisering på latin. Många av de verkar ha stämt. Så hette t.ex. påven Johannes Paulus II "De labore solis", vilket betyder "Om solens lidande" vilket även kan betyda "om solens förmörkelse". På Johannes Paulus II födelsedag var det en solförmörkelse. Hans föregångare Johannes Paulus I betecknades med "De medietate lunae" som har något med halvmånen att göra. Det tolkas som en syftning på hans mycket korta pontifikat som bara varade i 33 dagar.

Nuvarande påven heter som känt Benedikt XVI eller med borgerligt namn Ratzinger. Man kan skoja om man vill att Rom nu har en "Papa Ratzi" på Petri stol. Viktigare är att hans beteckning i Malakiasprofetian är "Gloria olivae", vilket kan betyda olivträdets seger eller olivträdets glans. Man har spekulerat om Ratzingers nära koppling till benediktinerna kan ligga bakom, då dessa ibland även kallats olivetaner. Men nu har vi en bättre tolkning:

Under hans första år som påve vann den italienska mitten-vänster-alliansen under Romano Prodi en överraskande och knapp seger över favoriten Silvio Berlusconi. Prodis allians kallar sig själv "L´Ulivo" = olivträdet. Vi vet från tidigare påvar i Malakiasprofetian att deras beteckning inte alltid haft med deras person att göra utan ibland med viktiga händelser under deras pontifikat. Så kan vara fallet även här.

Varför skriver jag detta, och vad säger oss det ?

Efter påven "Gloria olivae" kommer i listan bara en påve till, och den får en hel replik. Jag citerar på latin:

"In p(er)secutione extreme S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: Quibus transactis civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus iudicabit populum suum. Finis."

Detta kan översättas på två sätt:

Under extrem förföljelse av den heliga romerska kyrkan kommer att sitta (=regera) Petrus Romaren, som vallar sina får under stora plågor: När detta är över kommer staden på sju kullar (=Rom) att förstöras, och den skräckinjagande domaren (=Jesus) kommer att döma sitt folk. Slut.

Detta är formuleringar som direkt syftar till bilder från eskatologiska texter i Johannesuppenbarelsen och i de eskatologiska texterna i evangelierna.

Problemen finns vid tolkningen av begreppet "Petrus Romanus". Det kan handla om en romare som väkljs till nästa påve och som väljer att kalla sig för Petrus II, syftande till Roms förste biskop och kyrkans förste påve lärjungen Simon Petrus. Men det kan även vara varje påves ämbetstitel, för varje påve residerar i Rom (Romanus) och varje påve betraktar som den förste Petrus efterträdare.

I första tolkningsalternativet är den nuvarande påven den nästsiste. I andra alternativet kan den nuvarande påven vara den siste, och Petrus Romanus menar hans ämbete.

I båda fallen skulle vi ha väldigt lite tid kvar till Kristi första återkomst som världens domare, vilken slutrepliken talar om. OM nu Malakiasprofetian trots att den skrevs sent på 1500-talet är en av Gud inspirerad profetia.

Jag skulle inte beakta sådan "rappakalja" om det inte fanns även massor av andra orosmoln samtidigt. Den världspolitiska och världsekonomiska situationen är mycket allvarlig, som de flesta här vet.

MVH

Odin

Posted on: 2006/4/21 9:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
41 user(s) are online (41 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 41

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS