vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#1


See User information
Någon som påstår sig vara infödd i denna elit som vars konstroll sträcker sig längre bort i universum än bara jorden. Det finns dock en del likheter i hans material med böcker som kanaliserare har skrivit tillsammans med en entitet kallad Ra: www.lawofone.info/

Det kommer från början från det här forumet: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread402958/pg1

Men här finns samma dialog som är enklare att följa: http://illuminati-news.com/00363.html

Pdf: http://illuminati-news.com/pdf/DialogueWithHiddenHand-WesPenre.pdf

Posted on: 2009/10/22 18:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#2
Lär er.

Allt var ett.

Alla andar och själar delar samma essance.

Dom som pratar om blodlinjer osv osv bör allvarligt talat söka hjälp eller hitta en passande medicinering.

Redan där har man höjt sig över andra.

Som att anden bryr sig om blodlinjer (kan det vara mera trivialt?)

Frid

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#3


See User information
Ja den har varit uppe flera gånger här på vaken. Och den är väldigt intressant. Lite av en klassiker.

Posted on: 2009/10/22 20:20
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#4


See User information
Skriver du inte emot dig själv nu och ber andra lära av det?


Allt "var" ett .

Exakt var
Vad hindrar något från att separera?
så varför finns då inte blodlinjer :P

Posted on: 2009/10/24 3:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#5
Det finns ingen plats eller tid, när allt var ett.

För tiden och platsen var ett.

Ett upprört sinne hindrar separationen.

När sinnet är stillat kan fokus läggas på flödet i meditationen tillsammans med andingen och separation kan ske.

Blodlinjer kommer från människans (Hjärnans) sätt och tänka.

Frid.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#6
Det går inte avslöja för mycket .

För att människan är lat och får dom allt dukat så slutar dom söka.

http://s842.photobucket.com/albums/zz349/FangShen/Meditation/

Grunderna vet ni redan.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#7


See User information
FengShen:Ett upprört sinne hindrar separationen.
När sinnet är stillat kan fokus läggas på flödet i meditationen tillsammans med andingen och separation kan ske.

Förstår dig inte riktigt nu . Tycker det känns som att det du pratar om där försöker få seperationen till att inte vara negativ ?
Vilket mortsätter sig själv om du tycker att den tid då allt var ett är positivt.
Det blir ju raka motsatsen lr förstår jag dig fel bara, lr formulerade du dig fel?

Posted on: 2009/10/24 17:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#8
Negativ posetiv finns bara i din uppfattning.

Separationen är bara en dela av din natur.

Flödet har ingenting med negativ eller posetiv att göra.

Mera med sanningens principer.

Att stilla sinnet och sluta flödet är konsten.

Allt är fortfarande ett fastän det är separerat.

Det är därför saker och ting kan påverka varandra.

Precis som allt som kan påverka dig kommer från samma källa som dig.

Även på partikelnivå.(Kvantumkoppling).

Frid.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#9


See User information
I min uppfattning vet du inte vad som finns, eftersom jag inte sagt något om hur jag uppfattar den saken. Utan bara påpekar vad du skrivit.

Nu kan jag däremot nämna en uppfattning jag har vilket du då kan svara på och inte intala dig min uppfattning.
Att välja tro att det inte finns positiv och negativ är en missledande pricip grundat i egoism.
Det handlar oftast om att de som väljer att tro på liknande new age flum väljer den vägen för att de är rädda för något(vilket är egoism,negativitet).
Man intalar sig ofta att man inte har någon fiende för att man ändå inte skulle våga förändra för man i grunden är rädd.
Man skyddar sin övertygelse med att man är "positiv" medans man bara utsöndrar rädsla vilket genererar det negativa.

Det som separarerar är fortfarande inte samma del då skulle den inte vara separerad.
Skulle den vara kvar i samma del, så har den expanderat.

Det öändligt goda klarar sig att livnära och expandera på sig själv men det klarar inte det negativa.

Alla som väljer att blunda för problemen och tro det, ser inte själva att de föder det negativa .
Dom väljer alltid också att blunda att det som händer här påverkar även allt i andra världar(såsom andevärlden osv) allting är del av allting och påverkas av varandra.
Ist väljer man att blunda för den delen och bara snappa upp att va de de kallar positiv bara för att man är för svag att möta världen som den är

Posted on: 2009/10/24 19:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#10


See User information
FangShen lyser som vanligt med sin totala okunskap.

Ande och blod hör samman, har du inte redan förstått just hur magiskt blod är kan du inte vara särskilt införstådd med esoterik.
Blod är en av de viktigaste reagenterna som finns i ockulta ritualer, som exempel är nazisternas kröning av sina fanor med blodsfanan som var med i 1923-kuppen.
Tempelriddarna förstod också kopplingen mellan blodet, jorden och folksjälen. Detta är ingenting "uppfunnet" av nazisterna eller new age som så många exoteriskt deluderade människor tror idag.
Blodet är människans energi, det går även i den metafysiska världen ett energinät över människans kropp längs samma linjer som blodet flödar, därför att blodet är bundet till den energin.

"Negativ posetiv finns bara i din uppfattning."

Finns något i ens sinne finns det i verkligheten om du inte redan förstått hur det fungerar. Allt du kan uppleva är verkligheten.

"Även på partikelnivå.(Kvantumkoppling)."

Haha, du kan mycket om vad kvanta är förstår jag?
Partiklar på vilken nivå vi än känner till är inte kvanta, kvanta existerar på universums mest fundamentala nivå som är långt under kvarkens storlek. Kvanta har inte ens blivit empiriskt observerat än utan är ett rent teoretiskt koncept som kan sägas vara detsamma som idén om Själens kvintessens och Alkemins s.k. filament.

Metaforiskt sett är kvantan som pappret varpå partiklar, atomer och molekyler är ritade och existerar.
Jämför med en dator där du har en bit som kan vara 0 eller 1, fast i det här fallet finns det drygt 32 olika tillstånd som biten/kvantan kan befinna sig i.
Alltså är informationen på biten liktydigt med partiklarna och alla objekt i universum medan själva biten i sig är kvantan.
Olika vibrationer av strängarna i kvantan motsvarar olika partiklar.

Men du har rätt, det finns inget negativt eller positivt om vi inte väljer det FangShen, så mycket ger jag dig.
Det finns snabbare och långsammare vibrationer, ju snabbare desto subtilare blir tingen. Det finns så subtila former att vi inte ens kan uppfatta dem idag med våra mest sofistikerade mätinstrument, långt över den mest svårupptäckta energin, detta är vad som kallas för ande.
Desto långsammare desto mer materiella, stillastående och jordiska blir tingen.

Tänk mer innan du postar Fang, du får det esoteriska att likna sandlådan i dina inlägg.

Posted on: 2009/10/24 19:57
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#11


See User information
Xtas skrev:

"Haha, du kan mycket om vad kvanta är förstår jag?
Partiklar på vilken nivå vi än känner till är inte kvanta, kvanta existerar på universums mest fundamentala nivå som är långt under kvarkens storlek. Kvanta har inte ens blivit empiriskt observerat än utan är ett rent teoretiskt koncept som kan sägas vara detsamma som idén om Själens kvintessens och Alkemins s.k. filament."

och där tappade jag tråden...

Posted on: 2009/10/24 20:44
"Livet e bara en period man går igenom"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#12
Energi är bara strålning med olika frekvenser som avgör dess natur som skiftar inom 3 olika naturer , tröga energier snabba energier och neutrala energier.

Ett elektriskt universum likt i filmen thunderbolts of the gods visar dessa fundametnala egenskaper hos solen som lever vidare på kvant energi.

Kvantum natur kan obsarveras bland elektroners spinn och människans obsarvation av dem.

Den kan ochså uppfattas som kollektiva signaler inom större jordliga händelser som påverkar många på jorden i många randomkalkylatorer som jobbar tillsammans som i sin tur reagerar genom sensorer på kristaller som i sin tur reagerar på kvantum energier i vaccum.
Dock med en viss tidsförskjutning.


Att energi vi kallar kvantum energi färdas som paket ger den dess egenskap utanför det vi uppfattar som tid och rum.

Större strålning lever på mindre strålning osv.

Själen kan tolkas som en finare elektrisk energiform ja som har kvantumegenskaper men såldes fortfarande så är det bara en tolkning av ett spektrum av energi som biter sig själv i svansen.

Att observera kvantum är svårt pga materia bygger upp ett innre motstånd när den klumpar ihop sig vilket ändras massans natur som helhet.

Magnetism är en av dess natur som uppvisas.

Därav söker man alltid småpartiklarna men glömmer lätt bort att även materia har en hierarki i harmoni och förkastar därav lätt kvantum mekaniken.

För trots allt har folk lättare och fårstå det som regerar inom deras uppfattningsförmåga av dimension ,tid,rum.

Asiater har mycket lättare och fårstå kvantum , detta hör nog ihop med att vissa har lätt och fårstå att universum är evigt och andra inte.

Även med en holistisk syn på sin omgivning.

Slår vad om att det hör ihop.

Tester som gjors med iris sensor påvisade detta ,när västerlänningen och asiaten fick titta på samma bilder av en tiger i en djungel.

Asiaten tittar på allt utom tiger och sist på tigern.

Västerlänningen glor på tigern och dess detaljer först.

Frid.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#13
Du behöver inte försöka lära mig orsak och verkans lagar.

Behåll dit esoterism för dig själv och ditt blod för dig själv.

Få se hur mycket nytta du har av dem i nästa liv.

Negativt och posetivt finns bara i uppfattning och olika dimensioner har olika uppfattningar.

Ja höga och låga vibrationer , men det finns andra typer av vibrationer som är neutrala ochså och det finns energier så låga att dom inte är materia längre.

Min esoteriska sanlåda behåller jag för mig själv tackar som frågar.

Sandslott kan du bygga om du vill med din egen sand men kom inte trampa sönder mitt slott och säg det är ditt.

Nej det blir för tjatigt med er ni kan inte stilla sinenna och se det självklara än .

Men snart kanske allt ändras ju.

Remember that.

Inte ens ni står stilla.

Frid i Frid låt tungan villa och sinnet finna och glöm inte ANDAS.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#14


See User information
"Den kan ochså uppfattas som kollektiva signaler inom större jordliga händelser som påverkar många på jorden i många randomkalkylatorer som jobbar tillsammans som i sin tur reagerar genom sensorer på kristaller som i sin tur reagerar på kvantum energier i vaccum.
Dock med en viss tidsförskjutning."

Många på jorden i många randomkalkylatorer?
Tror du att någon förstår?

"Att energi vi kallar kvantum energi färdas som paket ger den dess egenskap utanför det vi uppfattar som tid och rum."

Att energi kan färdas som paket innebär INTE att kvantan färdas någonstans. Kvanta är konstant.
Kvanta rör sig aldrig, informationen på en kvantpunkt kan förändras och samtidigt kan en annan kvantpunkt som gränsar till den första förändra sin information till densamma som den första kvantpunkten hade, detta är illusionen av rörelse.
Jfr med pixlar, utmärkt metafor.

"Själen kan tolkas som en finare elektrisk energiform ja som har kvantumegenskaper men såldes fortfarande så är det bara en tolkning av ett spektrum av energi som biter sig själv i svansen."

Själen är ingen särskild elektrisk energi. Själen är kvanta, oavsett om kvantan är "tom", dvs vakuum eller om det är en långsam vibration på den (materia). Själen är kvantpunkterna, därför är själen absolut och det orörliga navet som förflyttar allt annat (Gud).

"Att observera kvantum är svårt pga materia bygger upp ett innre motstånd när den klumpar ihop sig vilket ändras massans natur som helhet."

Hehehe, nej. Kvanta kan inte observeras för det finns inget medium som kan förmedla det.
Det vi ser världen genom är fotoner vilket är partiklar som existerar på flera kvantpunkter samtidigt.
Hur skulle vi kunna uppfatta en enskild kvantpunkt när det enda mediumet är beroende av flera kvantpunkters vibrationer i ett givet ögonblick?
Kanske bara genom andens intuitiva fantasi, framtiden lär visa oss.

Posted on: 2009/10/24 21:33
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#15


See User information
Någon som hört ngt om ett fotonbälte som ska svepa över oss? Tror jag läste det i "Visioner från Pleijaderna" av Barbara Hand Clow???

Posted on: 2009/10/24 21:43
"Livet e bara en period man går igenom"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#16
Nej nu är det stop för mina poster .

Försök lyssna en gång till.

Elektron,Spinn, Uppfattning.
Kvantkoppling


Påverkans orsak.

Allt kommer från samma källa.

Även du .

Frid.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#17


See User information
Tack YHVH för det.

Jo vi förstår allt du säger bättre än du själv gör, men klassen på din förklaring på hur det går till är
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V
Därnere.

Posted on: 2009/10/24 22:12
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#18


See User information
Quote:

FangShen skrev:
Nej nu är det stop för mina poster .

Försök lyssna en gång till.

Elektron,Spinn, Uppfattning.
Kvantkoppling


Påverkans orsak.

Allt kommer från samma källa.

Även du .

Frid.


Lugn i aphjärnan nu

Det är bara programmering att tala om "samma källa", "allt är ett" och dylika mentala kollapser.

Posted on: 2009/10/24 23:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#19
Gå och spotta i elden med dom andra.

Allt är ett fastän det är separat, därav vill folk dela upplevelser.

Goodnight.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#20


See User information
Hehe nu kan jag inte låta bli. Men ni verka inte vara ett så nån av er har både rätt o fel haha. gonatt:)

Posted on: 2009/10/25 2:14
"Truth is a pathless land"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#21
Finns inget verkar finns bara vara i nuet.

Inse du är en fusion av himmel och jord.

http://www.pathgate.org/Audio_teachings_00.html

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#22


See User information
Delvis har du rätt. Alla kommer självklart från samma källa från början vilket är det som förenar oss. Men bara för det måste det inte stanna där Feng.
Du säger sj att seperationen finns, och då finns även automatiskt fri vilja . Så fortsätter det inte på det ursprungliga vägen och expanderar, utan delar på sig och bli olika saker så är inte alla samma sak.
Det tänkandet att alla är en förstör mest pga av att folk blir svaga och använder sig av att du kan inte göra förändra något i världen lr göra något mot de styrande, för de är ändå en del av dig själv snacket.
M;en de handlar bara att dom är för rädda för att göra nått från början o därför snacppar upp dessa egoistiska läror vilket gör att dom endast kan fokusera på sig själva. Och man förnekar ofta att mörker finns (det är ju bara i sin egna skalle o värld mörker kan finnas) bull..
Det som hä'nder här reflekterar andra världar med ,

Posted on: 2009/10/25 13:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#23
Allt söker sin plats , nej det behöver inte stanna där men detkommer tilbaks dit en dag och om man jämför med allt onödigt lidande som skapas överallt så ja hellre där.
Ja separation och expansion men du glömmer forfarande att så länge expansionen följer helhetens lagar sanningens lagar så är den inte separat även om så synes (Fria valet)
Ja folk är svaga tyvär.
Allt refelekterar allt för allt har samma ursprung och är kopplat.

Måste rätt en grej.

Jag följer inte religionerna men jag har studerat dem en gång i tiden.

Jag har varit en som dött för svärdet i alltför många liv pga denna falskhet.

Som barn som vuxen som kung som ledare som hemlös som bonde som jägare som profet och jag är less på det.

Den som ser sanningen kan förändra, se vad som hänt under några år bara. när man utmanar sanningen får man vara redo och svälja den ochså.

Därför har jag tagit avstånd från livets bok och dess folk för dom gett mig inget annat än bekymmer och förnekat mig pga jag föddes på en plats dom inte anser vara värdig och detta pga deras egna dogmer.
Mitt val av födelse var mer ett prov inför andra än ett lidande inför mig själv, mycket som jag insett nu sista tiden för jag alltid sökt ta avstånd från det världsliga och dess lidande.

I varje människa som vill gott i varje människa som dör orättfärdigt finns en liten bit av det jag tar del av, och blir en del av och flödar med.


Männniskor förmåga och fårstå hur dom ska hjälpa andra är förvriden , detsuttom förstår inte människor att deras själ vill dela med sig till andra, pga konflikt med denna vilja och oförmågan och fårstå den pga allt matriellt som påverkat så resulterar det i att man tar till sig en syn som utrycker sig egoistiskt.

Det är inte fel att nå andra genom att nå sig själv.
Sanningen är att enda sättet och hjälpa andra är genom att hjälpa sig själv

Men folks förmåga och ide av hur man når sig själv är helt bakvänd.

Man måste kunna gå vidare och släppa taget.

Frid.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dialog med "dolda handen", en självproklamerad medlem av en intergalaktisk maktelit
#24
Innan jag tar min semester.

Ditt fjärde Chakra är vart många energier passerar som en korsning, och där hjärtat och andlig eld passerar ,Njurens Ying och en del Jing armarnas yang och Jing och mycket mera.

Där finns bland annat, luftrör magmunnen, nedre matstrupe,diafragman ,bukspottskörteln,brässen,lite magsäck ,och lever, där ditt manliga och kvinnliga möts.

Nu så.
Vad tar bkspottskörteln skada av?
Av att ta för mycket ansvar för sig själv (Systemtryck) eller ta för mycket ansvar över andra.

Den tar ochså skada av föroreningar och varför stoppar vi i oss föroreningar?Skulle inte en medveten varelse gjort.

Ansvartagande baserad ångest.

Så vad gör människan? Dom ger bort sitt ansvar till andra.
Och vad slutar man utveckla då?
Brässen bland annat.
Och vad representerar brässen?
Ungdomen, uppväxten,friheten,helheten,det bundna.

Och vad resulterar detta i?
Man leker vuxen hjärtat stänger sig knutar bildas och hjärtattacken ligger nära till hands.

Därav, Ung i hjärtat Ung i livet.
Den som inte kommer ihåg barnet är det synd om.
Den som inte fick vara barn är det mest synd om.

Hmm karma påminner mig i min semester i samsara.

Du kan inte fly från någonting vart söker du din frid?

Men för all del ta avstånd från jordens tankar.

Därav Andas i frid, lev i kärlek och visdom.

Lev i harmoni.

Frid.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
29 user(s) are online (29 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 29

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS