vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


DN: Tid för konspirationer
#1


See User information
Artikeln vill få det till att konspirationsteorier är farliga och inte konspirationer. Så om någon elitgrupp skriver rapporter om hur de vill minska jordens befolkning är detta helt acceptabelt men inte att prata om det.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-e ... -konspirationer-1.1219996

De senaste i raden av konspirationsteorier gäller inte oväntat Wikileaks. Det är ingen oskyldig tankelek. Konspirationsteorier bär alltid med sig en politisk agenda, skriver Jackie Jakubowski.

Cirka fyra miljoner sexhundra tusen träffar får man när man googlar på ”Wikileak conspiracy”. På till exempel siten Conspiracy Planet kan man få veta att talet om konspiration i sig är en del av en världsomfattande konspiration i syfte att dölja en annan konspiration, där sådana osannolika figurer som Julian Assange medverkar – förmodligen ovetande om att bakom hela konstruktionen ligger … ja, vad annars: Israel och dess underrättelsetjänst Mosad.

Den amerikanske historikern Richard Hofstadter skrev på 1960-talet att vad som utmärker en övergripande konspirationsteori är dess anspråk på att tro sig kunna genomskåda monumentala komplotter som en drivande kraft i globala historiska skeenden. Hofstadters definition på en konspirationsteori passar mer än väl på ”Wikileak conspiracy”. Själva läckaget av hundratusentals mer eller mindre hemligstämplade dokument är resultatet av en konspiration vars uttalade syfte är att informera allmänheten om vad som pågår i diplomatins tillslutna rum. Men bakom denna ”konspiration” kan det finnas en komplott med helt andra aktörer som drar i trådarna, som i själva verket syftar till att sprida denna infornation.
Annons:

I vanliga fall utvecklas en konspirationsteori från en marginell händelse, som med tiden får oanade proportioner. I slutet av sitt klassiska journalistverk, ”In cold blood”, som handlar om ett mord på fyra medlemmar av en familj i Holcomb, Kansas, noterar Truman Capote att stadens invånare knappast blev nöjda trots att de två gärningsmännen spårades upp. De flesta var besvikna över att mördarna visade sig vara hemlösa psykopater som råkat hamna i närheten av den välbärgade familjen Clutters hem, och inte professionella kriminella som arbetade på uppdrag av en hemlig sammansvärjning. Så ryktesspridningen fortsatte och inte ens avrättningen av de skyldiga kunde sätta stopp för den.

Så kan en konspirationsteori börja utvecklas. Ett mord på en känd eller uppburen person kräver en ”respektabel” förklaring – ju mer känd och uppburen, desto mer ”respektabel”. Christer Pettersson dög inte som Palmes baneman – kurdspåret, sydafrikanska agenter, Mossad och Indien, Saddams torpeder och ett dussin andra konspirationer värda den svenske statsministern målades i stället upp av både polis och privatspanare.

I sin uppmärksammade bok ”Voodoo histories. The Rolex of the conspiracy theory in shaping modern history” (Vintage books, 2009), går den brittiske Time­journalisten David Aaronovitch igenom det senaste seklets viktigaste konspirationsteorier – en gärning som i sig borde göra honom suspekt i konspirationsteoretikernas ögon (inte minst på grund av hans judiska efternamn).

Han analyserar grundligt några av de klassiska konspirationsteorier som överlevt sina upphovsmän och -kvinnor och som alltjämt eggar fantasin: Stalins skåderättegångar mot påstådda imperialistiska agenter i Sovjetstatens ledning, McCarthys paranoida jakt på kommunister i Hollywood. Mordet på John F Kennedy, hans bror Robert och Martin Luther King, med alla till synes oförklarliga sidospår. Prinsessan Dianas död i en tunnel i Paris, Marilyn Monroes självmord och den amerikanska månlandningen som påstås vara inspelad i en Hollywoodstudio.

Och de senaste teorierna som spritts som en löpeld på internet och sociala medier: 11 september som ett beställningsjobb av den amerikanska administrationen, och Dan Browns ”Da Vinci-koden” som Vatikanen såg sig föranledd att bemöta för att rädda kristendomen från ett sammanbrott.

Och så förstås det alltid aktuella, alla konspirationsteoriers moder: Sions vises protokoll – ”beviset” för den världsomspännande judiska sammansvärjningen.

Som Umberto Eco skriver i sin roman om världskonspirationer, ”Foucaults pendel”: ”De är överallt, hjälpta av det faktum att de inte existerar.”

David Aaronovitch har en saklig definition på vad som känne­tecknar en konspirationsteori: ”Det är ett onödigt antagande om att det finns en avsiktlig, genomtänkt orsak till en händelse, när det i själva verket finns andra, enklare förklaringar, som dessutom är mer troliga.”

11 september-konspirationen är ett talande exempel. Dess förespråkare hävdar att det fanns personer inom Bushadministrationen som sökte en anledning för USA att militärt intervenera i Mellan­östern, med syftet att garantera olje­leveranser samt att stärka Is­rael.
I en version av denna konspiration låter man fjärrstyrda flygplan flyga in i World Trade Centers skyskrapor; i en annan version finns inga flygplan – det hävdas att tv-bilderna var digitalt animerade – och den förödelse vi såg på tv var en ”controlled demolition” orsakad av i förväg planterade explosiva ämnen. I ytterligare en version – synnerligen populär på högerextremistiska och islamistiska internet­sidor – är det israeliska spioner som planerat och genomfört attackerna i syfte att lägga skulden på araber och muslimer.

Oavsett vilken version man prövar skulle konspirationen innebära inte bara att den amerikanska regeringen infiltrerats av människor som, med risk för att bli upptäckta, i månader detaljerat planerat attackerna. Komplotten skulle också ha krävt hundratals medkonspiratörer som i snart tio år förblivit tysta: anhöriga till mullvadarna i Vita huset, militärer, anställda vid flygvapnets kommandocentraler, trafikkontrollanter vid flygplatser, tv-journalister, brandmän, poliser, sjukvårdspersonal med flera. Och framför allt skulle en sådan sammansvärjning kräva att de videoinspelningar med Usama bin Ladin och andra al-Qaidaledare, som skryter med den lyckade operationen, är fejkade. Eller att bin Ladin själv ingår i det amerikansk-israeliska ränkspelet.

I dag betraktas konspirations­teorin om 11 september som en sanning i stora delar av den muslimska världen och arabvärlden. Enligt en palestinsk opinionsundersökning tror fler än 51 procent av palestinierna på Västbanken och 77,8 procent i Gaza att terrordåden i USA var ”judarnas verk”.

Aaronovitch ger flera svar på frågan varför så många väljer att söka förklaringar på såväl historiska som aktuella händelser i de mest osannolika konspirationsteorierna. Ett svar är att människor söker den typen av förklaringar därför att de uppfattar det som mer tröstande att tro på mäktiga och onda, men ändå mänskliga, krafter bakom omvälvande skeenden, än att acceptera möjligheten att det rör sig om slumpen.

Det kan också handla om skepticism som löper amok, skriver Aaronovitch. En skepticism – ett friskt förhållningssätt som leder till odogmatiskt ifrågasättande av politiska beslut, vetenskapliga rön och ideologiska paroller – som övergått till en okritisk tro på ”alternativa” förklaringar.

En ofta upprepad uppfattning är att konspirationsteorierna är ”de maktlösas vapen mot en arrogant överhet”. Aaronovitchs exempel visar att konspirationsteorierna allt som oftast har upphov i och cirkulerar bland en utbildad medelklass. Konspirationsteorierna slår rot ingalunda hos främst ignoranta personer, som ersatt sin religiösa och fördomsfulla tro med en lika fördomsfull tro på hemliga komplotter som, under ytan, styr samhällsutvecklingen. De ”troende” är, enligt Aaronovitch, i stället offer för politiska, sociala och ekonomiska förändringar – losers som inte hängt med och som lämnats bakom av modernitetens omvälvningar. De lockas av konspirationstänkandet som skänker dem en känsla av ordning och sammanhang i en kaotisk tid och visar på att deras misslyckanden, svaghet och maktlöshet inte beror på dem själva utan orsakats av dolda krafter utom deras kontroll.

Det finns inget tydligare exempel på en konspirationsteori som uppfyller alla dessa kriterier än Sions vises protokoll. Den härleder i stort sett alla problem och katastrofer som mänskligheten drabbats av de senaste hundra åren – ekonomiska kriser, blodiga krig, samhällets moraliska förfall och personliga misslyckanden – till en världsomspännande judisk konspiration. Sions vises protokoll har åberopats av så skilda regimer som den fascistiska i Argentina på 1980-talet, för att motivera jakten på vänsteroppositionella, och den kommunistiska i Polen på 1970-talet, för att förklara vilka dolda krafter som låg bakom demokratikraven. Sions vises protokoll spelar fortfarande en viktig roll i den muslimska och arabiska världen som förklaring till såväl dess ekonomiska och sociala misär som alla förlorade krig mot Israel.

Att bemöta den typen av konspirationstänkande är inte möjligt. Genom att förneka konspirationer förvandlas förnekaren genast till medkonspiratör i den troendes ögon. ”Ingen idé att bemöta denna enfald”, skriver David Deutsch och Joshua Neuman i sitt satiriska verk ”The big book of Jewish conspiracies” (St Martin’s press, 2005). ”Dränk antisemiterna i sarkasmer i stället. Judar skall villigt medge varje komplott de beskylls för, förklara sig skyldiga till varje vansinnig anklagelse. Ju mer vansinnig, desto ihärdigare erkännande. De skall i förebyggande syfte själva bidra med några konspirationsteorier – enligt Woody Allens recept: ’Ni behöver inte angripa oss, vi kan göra det själva, och till och med bättre’.”

Så gör Deutsch och Neuman när de ”avslöjar” vilka som döljer sig bakom det mesta av det elände som drabbat mänskligheten. Här finns en hel del stoff som i orätta händer (det vill säga någon schmuck som inte begriper att författarna driver med honom) kan bekräfta de värsta farhågorna.

Det kan vara svårt att skilja de skruvade konspirationsteorierna i Deutschs och Neumans bok från innehållet på de nazistiska och islamistiska internetsidorna. Men när man lyssnar på ledamoten i den islamiska republikens filminstitut, professor Hasan Bolkharis föredrag i iransk tv, där han hävdar att de tecknade figurerna Tom och Jerry ingår i en internationell judisk sammansvärjning, inser man att när det gäller konspirationsteorier har vansinnet inga gränser.

Varför då bry sig om konspirationsteorier? Därför att de alltid bär med sig en politisk agenda. ”Konspirationer är inte farliga”, skriver David Aaronovitch, ”det är konspirationsteorierna som är farliga”.

Jackie Jakubowski, chefredaktör för Judisk Krönika och författare

litteratur@dn.se

Posted on: 2010/12/2 20:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#2


See User information
I vanliga fall utvecklas en konspirationsteori från en marginell händelse, som med tiden får oanade proportioner.

Det är sant men att ljuga till folket under en lång period och försöka fördumma sanningen får samma resultat.

Posted on: 2010/12/2 20:38
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#3


See User information
Bortsett från den judiska vinklingen och att kvinnan förstås talar i egen sak, så är det som vanligt tröttsamt att höra samma visa om och om igen. Varför hamnar dom alltid på judespåret? Så tröttsamt. Jag orkar inte höra talas om det längre. Kan vi gå vidare, skita i denna importerade (genom de judar vs muslimer som lever här) konflikt och gå till botten med vad som verkligen händer.
Judespåret är konspirationsteoretikernas variant på forntidens tro på att jorden var platt! En fälla för att fastna i drama och okonstruktiva debatter.

Allvarligt, Sverige har verkligen börjat få en tankecensur som börjar likna Kina.

Posted on: 2010/12/2 21:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#4


See User information
Quote:

Perennial skrev:
Allvarligt, Sverige har verkligen börjat få en tankecensur som börjar likna Kina.


Nejdå, tankecensur har funnits i alla tider. Likaså ignorans och rent maktutövande mot de som varken själva ignorerar eller blir tankecensurerade...

Posted on: 2010/12/2 23:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: DN: Tid för konspirationer
#5
Det som alltid är lika intressant att iaktta, beträffande förlöjligande av dem som anar dolda agendor och korrupt beteende, är att författarna själva inte på ett sammanhängande sätt kan visa på vad som har hänt. Om du inte själv är en insider kan du inte med säkerhet veta att de misstänksamma har fel. Du kan bara gissa att det är så.
Jag har aldrig sett någon skriva liknande avhandlingar, när någon påstår att camorran styr allt i södra Italien. Näää, det invänder ingen emot. Vi har ju en insider som skrivit om detta. Men när liknande insiders berättar om illuminati och att de begår upprepade kriminella handlingar i västvärldens demokratier, då är det paranoja och vanföreställningar.
Och Mossad kan väl inte vara inblandad i saker som sprängningar av ambassader och politiska mord. Kan ju inte vara möjligt, ja menar Israelerna värnar ju verkligen om människoliv(Ship to Gaza t ex).
Sedan håller jag helt med ovanstående om att judespåret är ett blindspår. Vatikanen gillar varken judar eller muslimer och konspirerar garanterat för att de skall förinta varandra. Man styr staten Israel med hjälp av knektar inom Mossad och Knesset.
Locka dit så många judar som möjligt, innan du läcker ut att Israel låg bakom 9/11, som garanterat utfördes av bolag som Blackwater och andra legoknektföretag. Kanske Blackwater är en ordlek? BLACKops WAiTER? Sedan kan Jesuit Orden och Opus Dei lugnt luta sig tillbaka och betrakta hur judar och muslimer förgörs av varandra och av USA.
Frimurarlogerna styrs av Vatikanen och vatikanen har blivit avslöjade med att starta kommunistförbund för ungdomar i USA.
Många av dagens romerskkatolska biskopar och präster i USA har en bakgrund i dessa kommunistförbund.
Glöm Fascism och Nazism.
De som konspirerar mot västvärldens demokratier idag är vänsterextremister.
Visst känns det tryggt då att veta att huvuddelen av ledande mediapersonligheter idag, har en bakgrund inom extremvänstern.

Och vad underligt då att svensk media rapporterar minst i världen om oklarheterna beträffande 11 Sep 2001.

Ser ut som om många inom media kommer att få det hett om öronen när sanningen tränger in i Svenssons medvetande.

Ni kan förbereda er på att flytta från Sverige!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#6


See User information
Jag tycker att det hela är helt absurt. För att bevara friheten så offrar man den faktiskt! Det hela påminner mest om de gamla indiankulturerna där man först letade efter en felfri människa och sedan förde upp honom för trapporna till en av offerplatserna och sedan skar man ut hjärtat och slängde ner kroppen och kastade blommor runt omkring.

Alla som säger sig vilja bevara demokratin (underförstått friheten) är alltså beredda att offra den för att få den...

Jag säger som en tjej sa en gång när hon hörde att man byggde diverse paraboler och skickade iväg rymdfarkoster för att spana efter intelligent liv i universum:

"Ja det förstår jag", sade hon. "För här finns det inte!"

Posted on: 2010/12/3 9:06
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#7


See User information
Du skrev:

Ni kan förbereda er på att flytta från Sverige!


Till var då ?

Posted on: 2010/12/3 13:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: DN: Tid för konspirationer
#8
"Ni kan förbereda er på att flytta från Sverige"

Jag var lite otydlig där. Jag syftade på journalister med en kommunistbakgrund.

Det kommer att bli så obehagligt för dem att bo i Sverige, så rådet är att tala med kinesiska regimen eller Kim Jong Il och hans son om att få permanent uppehållstillstånd i något av de länderna.

Och det finns gudomlig rättvisa, det visar inte minst fallet Stieg Larsson och hans sambo. Två kommunister som i hela sitt liv varit för att staten skall äga allt och privatpersoner inget, de strävar efter att få ihop 3-4 miljoner genom att skriva deckare.

Efter hårt och strävsamt arbete, plockar gud författaren. Ingen belöning på denna jord för hans slit.
Sambon har dessutom inget förstått av arvslagstiftningen, så hon får inte ett ruttet lingon.
Som en sann kommunist snor hon det ofullbordade verket och bedriver utpressning mot dem som lagen givit ägande rättigheterna till.
Totalt förakt mot demokratin, men hennes kommunistkompisar i media startar genast en kampanj om hur djupt orättvist detta är.

Att de sedan själva är FÖR att staten skall tvångsbeslagta vanligt folks tillgångar, däri råder ingen orättvisa.

Jävla slödder.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#9


See User information
Det är inte bara här som essän kritiseras...

http://copyriot.se/2010/12/03/konspirationsrelativism/

Posted on: 2010/12/5 6:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#10


See User information
Quote:

Frimurarlogerna styrs av Vatikanen och vatikanen har blivit avslöjade med att starta kommunistförbund för ungdomar i USA.
Många av dagens romerskkatolska biskopar och präster i USA har en bakgrund i dessa kommunistförbund.


Källa? Grand Orient är ateister och kollar man upp Scottish Rite så är de historiskt sett i fejd med Vatikanen.
De flesta esoteriska ordnar liksom Frimurarna gör också anspråk på att vara rituellt besläktade med Tempelherrarna som var notoriska fiender till katolska kyrkan till syvende och sist.
Frimureriet började sina glansdagar i protestantismens högborgar när svaga monarkier regerat vars regenter duperats in i ordnarna.

Ser man till idéströmningarna de båda lägren närt och följt är Frimurarna extremt upplysningsvänliga och vetenskapsbejakande medan Vatikanen fått stå tillbaka just p.g.a. ovannämnda fenomen och därmed blir en konservativ motkraft.

Så du har nog grundligt fel, Frimurarna är såvitt man vet delade och deras största nästen är i USA, främst Kalifornien.
Jag kan köpa att en sluten och mörkad organisation aka "Illuminati" kanske opererar inom andra organisationer och försöker styra dem alla, men då är nog inte den makten centrerad i Vatikanen.

Haha, Vatikanen startar kommunistförbund, vart har du läst det?
Varför skulle de vilja dra folk in i ateistiska irrläror, cui bono?
Påven har ju fördömt sovjet och kommunism ett flertal gånger, är det bara för att förvilla?
För katolska kyrkan har ju gigantiskt inflytande i kommunistiska länder...

Befrielseteologi, som du kanske kommer dra upp, är inte riktigt katolskt. De riktiga, traditionella katolikerna som är trogna påvestolen motsäger sig denna kryptomarxistiska avfälling till doktrin. Enbart mindre, kortlivade folkrörelser i U-länder har anammat den i någon större skala, Vatikanens makt gynnas inte heller av den schismen.

Posted on: 2010/12/5 9:30
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#11


See User information
USA styr Al-Qaida men utåt sett vill man få det till att USA är i konflikt med Al-Qaida.

Bara för att Vatikanstaten fördömer någon grupp eller ideologi betyder inte att de är emot dem. Vatikanstaten har hyllat fascism och det ska ha funnits jesuiter högt upp i nazi-organisationen. Nazismen är byggd på kommunismen som mall. Metoderna hos jesuiterna liknar andra hemliga sällskap och de har hela tiden sysslat med att infiltrera andra grupper och detta långt innan frimureriet eller illuminati skapades, högst upp i de katolska leden ägnar de sig åt paganism precis som inom frimureriet, du kan på många gamla kyrkogårdar som är fulla med frimurarsymbolik se jesuitsymbolik som till exempel XP och IHS som betyder Isis Horus Seth. Är själv inte säker på detta men att fördöma frimureri eller kommunism behöver inte betyda att man i det hemliga har en helt annan agenda.

Högst uppe i hemliga sällskap jobbar man efter Hegels teorier, man vill skapa sidor som ska kämpa mot varandra för att nå sina mål. Alltså måste man styra flera grupper, länder och ideologier samtidigt.


Posted on: 2010/12/5 12:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: DN: Tid för konspirationer
#12
"Ser man till idéströmningarna de båda lägren närt och följt är Frimurarna extremt upplysningsvänliga och vetenskapsbejakande medan Vatikanen fått stå tillbaka just p.g.a. ovannämnda fenomen och därmed blir en konservativ motkraft.

Så du har nog grundligt fel"

Jag skulle kunna skriva tusentals rader om detta, men var och en får göra sig en egen bild genom grundlig research på internet.

Frimurarna släpper av hävd bara in kristna män! Redan detta faktum skvallrar om vatikan infiltration och kontroll. Sedan uppmanar vatikanen numera präster och biskopar att bli medlemmar. Före 1600-talet drabbades en sådan förrädare av påvens bannbulla. Frimurarna var i krig med Rom, sedan vann Rom och tog över.
Frimurare som Hjalmar Branting var inblandade i kuppen i Ryssland 1917. Om Vatikanen kontrollerade logerna då, sympatiserar de med den kommunistiska läran. Sedan tog Stalin över och jag kan garantera att han kom på kant med Påven och hans gäng(Rockefeller Warburgs etc.) Stalin tog inte order av ngn.
Därför fick Nazisterna support av Vatikanen. De ville ta igen vad de förlorat i Sovjet.
Fiende blir Vän blir fiende igen. Historien ser ut så. Allianser ingås, bryts blir till krig och blir till fred till slut.
MEN VATIKANEN SOM VIA BIKTEN STARTADE DEN ORGANISERADE UNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN I EUROPA, DE SOPAR ALLTID IGEN SPÅREN.

Om Italien drabbas ekonomiskt härnäst, så skall vi alla ligga på för att Italien skall upplösa Vatikanstaten.
Det är en gammal jävla rest från Romarrikets dagar. Via hjärntvätt försökte Konstantin tvinga alla att tro på samma sak, precis som kommunisterna, fascisterna och nazisterna.
Idag har de egen bank och tonvis med pengar.

Ungefär som om Hells Angels eller Bandidos skulle ha en egen stat.

Plocka bort deras stat och beslagta alla tillgångar, så får vi se hur mycket ondskan i världen sjunker.

Då får vi ett mått på hur mycket skit de var inblandade i.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#13


See User information
Vatikanen ligger nog i grunden.

Vad för roll spelar då skt benedictus resp engelska drottningen?

Posted on: 2010/12/5 16:48
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#14


See User information
Lustigt att Vatikanen skulle debatteras på denna tråd.

Men alright. Det finns flera judiska konspirationer och flera Vatikan-baserade konspirationer. Hur många som helst...

För att veta hur judisk påverkan rullar på, till synes som någon form av konspiration kan jag rekommendera Blommor i Galliléen av Israel Adam Shamir som är en "självhatande" ashkenazi. Där beskrivs det rätt enkelt hur judiska element figurerar i konspirationer.

Vatikanen är... ja, inte i strid med judar. Tvärtom! Det finns judar att offra (ändamålen helgar medlen) men också vissa att samarbeta med. Vatikanen och sionismen samarbetar (helt enligt min egen uppfattning). Nazistflaggan och den Israhelliska "Davidstjärnan" (saturnus?) fanns på en båt på väg till Palestina från Tyskland - var det 1935?

Vatikanen kan ju tycka det är smart att "få landet" (Israel) efter lite eftergifter för att ett gäng offrade judar fått dö. Rothschild är väl bankirer åt Vatikanen och hostade upp stålar för Knesset. Samband? Blott ett samband bland många andra.

Starkaste sambandet mellan Vatikanen och Talmudisterna är Egypt-Babylon hednadom. Talmudisterna hatar Jesus och Vatikanen vanhedrar Jesus med ritualer och allt möjligt konstigt som egentligen grundar sig på ritualer a´la Marduk. Så vitt jag vet är Vatikanens äldsta föremål en "silverplate" med motiv av babyloniska guden Marduk (som en drake). Peterskyrkan är ett materialistiskt tempel i raka motsatsen till vad Jesus mest troligt babblade om. Prakt, rikedom och lögner.

Just ja, sen har ju Petersplatsen en egyptisk obelisk upprättad i sitt centrum. Men det betyder ju heller ingenting?!?!?

Det finns inte en judisk konspiration. Det finns flera. Fler än vad man kan räkna upp... men som sagt, läs Israel Adam Shamir så slipper vi dryfta okunnighet här på Vaken.

Posted on: 2010/12/5 23:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#15


See User information
Quote:
Frimurarna släpper av hävd bara in kristna män!


Beror på vilket gradsystem du talar om och hur höga grader. I Frankrike tillåter de som sagt uttalade ateister i frimureriet, i England behöver man bara tro på ett "högre väsen."
De svenska frimurarna tillåter bara kristna korrekt, men enligt en pålitlig kontakt jag har så är det bara en löjeväckande front, i de högre graderna finns ingenting kristet kvar, de över grad 3.

Quote:
Marduk (som en drake)


Tror du syftar på Tiamath, urdraken, skaparen enligt babylonisk mytologi. Marduk var en demigud, i mänsklig form, som besegrade henne och ordnade upp urkaoset för att ge människor en boplats i världen.

En sak som många missar när det gäller nazi-judar-frimurarkonspirationer är att frimurarna förbjöds, förföljdes och internerades om de vägrade ge upp frimureriet i Tredje Riket. Alla ockulta sällskap förbjöds förutom SS, som skulle kunna betecknas ockult i och med deras initieringsriter och föreställningar etc. Så SS kanske tog upp alla de som övergett de gamla ordnarna och systemen, de sägs ju också ha varit strukturerade efter jesuitiskt mönster.

Även i sovjet blev frimurarna förföljda, alltså en stat där merparten av de styrande var sekulära judar. Någon som finner det konstigt?
Att de även utförde pogromer är ju inte mindre underligt, men det tyder ju på att man vill föra någon slags förvirringstaktik helt klart.
Kan även ha med att ashkenazi vill göra sig av med de andra delarna av den judiska befolkningen, eller bara det att dessa sekulära judar vill utrota de religiösa dito, varav de sistnämnda oftast är de som är sionister.

Fast då kan man dra sig till minnes Moses Hess, judisk sionist och socialist som ansåg religion vara "folkets opium" en fras som Marx sedan lånade, att Marx var hans lärling är något gängse betrott men som dementeras från marxistiskt håll.

Efter lite googlande fann jag något ännu mer underligt och motsägelse fullt, EXPO, en "antirasistisk" vänstertidning talar om antisemitismen i vänstern och arbetarrörelsen:

http://expo.se/2003/48_297.html

Vad är syftet med en sådan artikel som smutskastar ideologiernas anstiftare inom vänstern?

Posted on: 2010/12/9 6:44

Edited by Xtas on 2010/12/9 8:04:01
Edited by Xtas on 2011/2/14 23:30:48
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#16


See User information
Quote:

Xtas skrev:
Tror du syftar på Tiamath, urdraken, skaparen enligt babylonisk mytologi. Marduk var en demigud, i mänsklig form, som besegrade henne och ordnade upp urkaoset för att ge människor en boplats i världen.


Mmm, nej. Men jag förstår hur du menar. Varför denna "silverplate" anses gestalta Marduk som drake vet jag inte. Det är något jag läst i en övrigt mycket intressant artikel som jag tyvärr tappat bort länken till. Har en utskrift någonstans som jag kan gräva fram om jag har tur. Artikelsamlingen innehåller information om det ockulta med Vatikanen i fokus.

Frimureriet diskuteras ofta. Alltför ofta som en singulär idé. Förgreningar finns i mängder. Jag skulle nog säga att det påminner om Torah och Talmud. I "förintelsen" (just ja, the one and only, öh?) gick nog Torah-troende åt under tiden Talmuds vänner skrattade. Det eviga offret är de "överlevanden" som ständigt proklamerar sin gudomliga rätt till precis allt de pekar på.

I kollektivismens namn spelar man ut rörelser mot varandra och fabricerar historia för andra att indoktrineras utav. Sanningen är alltid ett hot mot kollektivismens livsblod.

Därför kan sionismen mobilisera frireligiösa kristna att bistå Israel trots att Talmudisterna hatar Jesus.

Därför kan inte Vatikanen medge att Jesus var en vanlig man, som de hatade, utan de vidhåller hans gudomlighet och älskar Kristus.

Posted on: 2010/12/9 7:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#17


See User information
Urdraken lever i jorden.

Håller kropparna varma och ser till att andens eld kan binda till kroppen.

Posted on: 2010/12/9 10:42
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#18


See User information
Det hela handlar om att ha hemligheter. Ihop! Som barn leker man ju ofta lekar som går ut på att ha en hemlighet ihop med sina kompisar. Där jag bodde hade alla pojkarna kortbyxor med ett bälte som det stod "Lydnad" på. Vi gick alla med dolk. När vi svor oss samman gick vi upp i bergen och in under några stora flyttblock med en liten grotta under och ristade varandra i tummarna och svor trohet till varandra i blod.

Hur dumt det än låter känner jag mig på något dunkelt sätt fortfarande bunden av eden och har aldrig brutit mot den.

Men jag träffar inte så många från min ursprungsort, vi har aldrig gjort något gemensamt heller.

Jag är en rullande sten...

Posted on: 2010/12/9 11:29
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#19


See User information
Någon som har koll på hur många miljarder vi lagt ut på FRA hittills?

Och vad har vi fått tillbaks.

Såvitt jag vet har man lyckats spionera på ett par oskyldiga pensionärer som semestrade i ryssland och här har vi mera skit.

Vem kunde anat detta ojojoj.
Lol dom köper vapen mot folket med deras egna medel hahaha det är ju bra löjligt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8249863.ab

Posted on: 2010/12/9 13:54
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#20


See User information
Quote:

TheArbiter skrev:
"Ser man till idéströmningarna de båda lägren närt och följt är Frimurarna extremt upplysningsvänliga och vetenskapsbejakande medan Vatikanen fått stå tillbaka just p.g.a. ovannämnda fenomen och därmed blir en konservativ motkraft.

Så du har nog grundligt fel"

Jag skulle kunna skriva tusentals rader om detta, men var och en får göra sig en egen bild genom grundlig research på internet.

Frimurarna släpper av hävd bara in kristna män! Redan detta faktum skvallrar om vatikan infiltration och kontroll. Sedan uppmanar vatikanen numera präster och biskopar att bli medlemmar. Före 1600-talet drabbades en sådan förrädare av påvens bannbulla. Frimurarna var i krig med Rom, sedan vann Rom och tog över.
Frimurare som Hjalmar Branting var inblandade i kuppen i Ryssland 1917. Om Vatikanen kontrollerade logerna då, sympatiserar de med den kommunistiska läran. Sedan tog Stalin över och jag kan garantera att han kom på kant med Påven och hans gäng(Rockefeller Warburgs etc.) Stalin tog inte order av ngn.
Därför fick Nazisterna support av Vatikanen. De ville ta igen vad de förlorat i Sovjet.
Fiende blir Vän blir fiende igen. Historien ser ut så. Allianser ingås, bryts blir till krig och blir till fred till slut.
MEN VATIKANEN SOM VIA BIKTEN STARTADE DEN ORGANISERADE UNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN I EUROPA, DE SOPAR ALLTID IGEN SPÅREN.

Om Italien drabbas ekonomiskt härnäst, så skall vi alla ligga på för att Italien skall upplösa Vatikanstaten.
Det är en gammal jävla rest från Romarrikets dagar. Via hjärntvätt försökte Konstantin tvinga alla att tro på samma sak, precis som kommunisterna, fascisterna och nazisterna.
Idag har de egen bank och tonvis med pengar.

Ungefär som om Hells Angels eller Bandidos skulle ha en egen stat.

Plocka bort deras stat och beslagta alla tillgångar, så får vi se hur mycket ondskan i världen sjunker.

Då får vi ett mått på hur mycket skit de var inblandade i.
"Frimurarna släpper av hävd bara in kristna män!"

Det stämmer inte med verkligheten.
Så när Frimurare säger att dom bara släpper in kristna så ljuger dom.
Eller så är det låggradiga frimurare som inte vet bättre.

På den "klubb" som jag är med har flera varit och är medlemmar i Frimurarna , som inte är Kristna.

Vad som står i Frimureriets egna texter är att det vilar på " kristen grund " och då kan man ställa sig frågan. Vad är det för grund som kristendomen vilar på ??


Posted on: 2010/12/9 17:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#21


See User information
Kristendomen är sprungen ur de traditioner som var förhärskande vid dess uppkomst och dit hörde tankegångar som till stor del uppfylldes genom Kristuslegenden som är äldre än den historiske Jesus. Religionerna på den tiden betonade nån form av mysterier som man blev invigd i, men de var förstås hemliga och skilde sig från kult til kult. Det fanns en del att välja på men tonvikten var inte så väsensskild från dagens religiösa idévärld som man kanske kan tro.

Det kristna mysteriet gick precis som alla de andra mysterierna ut på att man skulle kunna bli förvandlad genom invigningen.

Detta kallas Trons Mysterium, och den som går på en vanlig katolsk mässa och känner doften av rökelse och lyssnar på pinglandet av små klockor och hör korgossarnas sång och ser prästernas pysslande med offergåvorna vid altaret och hur dom höjer offerbägarna och tömmer dom flyttas tillbaka i tiden till det romerska imperiets dagar...

Meningen är att man skall förvandlas till en bättre människa genom att tro. Jag går dit och sätter mig längst bak ibland, inte för att jag är katolik utan för att det är enklast att parkera där om man är inne i Göteborg. Och efter en stund känner jag en djup ånger, för att erkänna det rent ut skäms jag som en hund när jag tänker på all skit jag snackat och alla snälla människor jag lurat och gråter en skvätt och så tänker jag på att oblaten jag stoppar i munnen är förvandlad mänsklig godhet och så mår jag betydligt bättre och känner mig rensad från all jävlighet jag haft omkring mig.

Sedan ger alla varandra handen och man kan se på dom att dom känt likadant.

Detta är Trons Mysterium!

Att delta är öppet för alla, jag har besökt alla möjliga gudstjänster och ett tag tänkte jag göra en artikelserie och betygsätta dom men så ångrade mig och tänkte att jag skall inte fördärva för nån annan men bara tänka på mig själv och min egen själs renhet när jag blir invigd i Mysteriet.

I det läget skiter jag totalt i vad alla andra tänker, vi lever i så olika verkligheter men vi lär få slicka i oss vad vi spyr ut, vare sig vi är frimurare eller palestinska råskinn eller sexförnekande Jehovavittnen eller vad som helst... gör vad du vill, det är min lag.

Jag har aldrig hört talas om att någon hindrats gå in i en kyrka, jag har till och med besökt moskéer. Det enda man skall tänka på är att ta av sig skorna. Det finns en bra belägen nära Medborgarplatsen i Stockholm. Den som är trött och behöver ta igen sig en stund under ett besök över dagen i Stockholm rekommenderar jag att gå dit. Man kan till och med lägga sig och vila en stund på golvet om man vill. Ett bra ställe att sitta och samla tankarna!

Av detta följer att sällskap som frimurarna knappast kan betecknas som en kyrka eftersom ju allmänheten inte äger tillträde och därför måste det vara felaktigt att betrakta rörelsen som en religion.

Snarare rör det sig om en kult, eftersom man bara får delta om man är invigd. Samma gäller för övrigt under pilgrimsfärder som den muslimer företager till Mecka, den delen av religionen är förbehållen de invigda. Intressant i sammanhanget är att man kan vara präst i Svenska kyrkan OCH frimurare. Eller tempelriddare OCH socialdemokrat. Eller katolik OCH nazist, som Hitler.

Därför måste man skilja mellan kult och religion... förstår ni nu likheten mellan dagens värld och antikens?

Posted on: 2010/12/9 21:31

Edited by Asgeir on 2010/12/9 21:51:44
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: DN: Tid för konspirationer
#22
Det mest intressanta vad beträffar Frimurarlogerna och Vatikanen är den där mycket långsökta kopplingen mellan Tempelriddarna och Frimureriet.
Det är ju inte svårt att lista ut varför den myten uppstod(bought and paid for by the Vatican).
Frimureriet går ju ut på att invigas i mysterier. Dessa fantastiska hemligheter måste ju någon, någon gång ha erhållit någonstans ifrån. Annars skulle ju folk ha börjat undra.

Att Vatikanen erhållit dem när de(Påven och Filip den sköne) torterade Jaques deMoulay och hans Tempelbröder i början av 1300-talet var ju inte helt otroligt, så skulle inte kopplingen mellan Frimureriet och Tempelriddarna via gömda skatter finnas, så skulle ju folk misstänka att Vatikanen hade levererat hemligheterna och förstått att de tagit över.
Det påstås ju att vissa bröder hann undan och startade Knights of Malta bl a.
Behöver definitivt inte vara så. Kan mycket väl ha varit en lögn för att Vatikanen ville skaffa sig en Controlled Opposition Front.
Genom att hålla liv i dem(att vissa tempelbröder överlevt) gjorde man som man gjort sedan dess. Lura fiender till Vatikanen att anförtro sig till en välkänd vatikanantagonist, som vederbörande inte vet ÄR Vatikanen.

Men man är ju vaken idag, så sådana bluffar blir ju allt mer lättgenomskådliga.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: DN: Tid för konspirationer
#23


See User information
Moses gav lagen för att skilja odjuret från gudomen.

Men den har missbrukats för längesedan.

Dom har vänt sin fader ryggen sedan långt tillbaks.


http://www.youtube.com/watch?v=6jNVZSHPeXw

Herren har skapat allt åt sig själv ty han har skapat dom onda för dom ondas dag."(Det ligger i deras natur att dömas)"
Alla som bär högmod i hjärtat är en styggelse mot herren.
Jorden läggs i händerna på dem onda.
När dom rättfärdiga har makten glädjes folket, men när dom onda styr sörjer folket.
Talar han rättfärdigt, dömer han rättrådigt? Ohh människosonen.
I Hjärtat bearbetar han ondska, han sveper våldet från dina händer över jorden .Dom onda skenar redan efter dom fötts talandes lögner.
Deras gift är som giftet från en orm.
Som puffaderns gift som inte stoppas av något.
Dom onda konspirerar mot dom rättfärdiga och väser mot dem med deras tänder.
Herren ler mot dem för han ser att deras dagar är räknade.
Dom onda har dragit sitt svärd och spänt sina bågar för att förkasta dom fattiga och rättfärdiga och slakta dem som talar om uppror.
Men deras svärd kommer tränga in i deras egna hjärtan och deras bågar kommer förstöras.
Det lilla en rättfärdig har är bättre, än mycket av vad många onda har för dom ondas armar kommer brytas men dom rättfärdigas armar kommer hållas upp av herren.
Hör min röst herren i min bön skydda mitt liv från fienden göm mig från dom ondas råd och dom som jobbar för orättfärdigheten som piskar sin tunga som ett svärd och spänner sina bågar för att skjuta bittra ord så dom kan skjuta i hemlighet mot den perfekte.
Plötsligt skjuter dom mot han men rädds icke dom modtar sig själv i ett ondsint plagg och kommunicerar genom att lägga snaror som previlegium.
Och säger vem skall se dem? Dom söker ut orättfärdighet med intelligens och den inåtvände tänker på dem med och sitt hjärta djupt.
Varför står du så långt bort min fader varför ska vi gömma oss i svåra tider när dom onda jagar dom fattiga , låt dem falla i sina egna gropar och fällor dom har tänkt ut åt andra.
För dom onda i sitt högmod mot hjärtat är elaka mot dom fattiga.
Och han vilket sinne är fixerat vid rikedomar har vänt sig från herren.
Den onda i sitt råds högmod kommer inte söka efter gud , gud är inte i alla deras tankar ,hans väg är alltid sorgsamma och hans dom är högt ovan och bortanför sikt. Åt sina fiender väste han, han hade sagt i sitt hjärta : Jag kommer inte låta mig flyttas för jag kommer aldrig bli en handelsvara. Hans mun är full med svordom otrohet och förädderi under hans tunga är fåfänga och ofog.
Han gömmer sig på dom dunkla platserna i byarna i dom hemliga platser där han mördar dom oskyldiga , hans ögon har siktat in sig på dom fattiga. Han ligger och väntar i hemlighet som ett lejon i sin håla , han ligger och väntar på att få fånga dom fattiga.
Han fångar dom fattiga när han drar in dom i sitt nät.
Han hukar sig och tröstar sig själv att må dom fattiga falla inför händerna på hans utvalda starka.Han säger i sitt hjärta : Har gud glömt om han gömmer sitt ansikte kommer han aldrig få se härligheten. Jag har gjort Isor naken jag har exponerat hans hemliga gömställen och han kommer inte kunna gömma sig själv.
Hans säd är skämd och hans grannar och vänner och hans är icke.
Deras invända tankar är att deras tempel kommer leva för evigt genom generationer, och dom uppkallar länderna efter sina namn.
Såsom allt Isor har sökt fram såsom allt har gömts såsom allt har kommit fram, alla män i mitt råd har lämnat ondska vid gränsen männen som var i fred men mig har föråt mig och vunnit mot mig och den som kom med bröd har lagt ett sår över mig , det saknas förståelse i honom.Skall jag inte på den dagen sa herren även förstöra den vise mannen ur eden och förståelsen ur Isors berg? För dom rika/mäktiga är fulla med våld och deras tunga bär på lögner i deras mun. Gå och trösta er nu rika män gråt och yla över eran misär som kommer komma över er.
Era rikedomar är korrumperade och era plagg är malätna.
Erat guld och silver har tappat glansen och dess rost kommer vittna mot er och äta erat kött medans det brinner. Han hade sparat ihop för dom sista dagarna. Skåda dina arbetares mödor och lön som har lagts på dina fält, som av dig har hållts tillbaks åt dem av ditt bedrägeri. Dina arbetare gråter, och deras gråt tränger in i öronen på herren Sabeoth. Han har levt i nöje på jorden och varit eftertraktad , han har gödigt era hjärtan intill slaktens dag . Han har dömt och dödat dom rättfärdiga och han rädds dig icke. Dom har inte problem som andra män, inte heller är dom plågade som andra män. Därför följer dem högmod som en käpp/stöd och våld klär dem som ett klädesplagg. Ögonen står ut av fettet , dom har mer än hjärtat kan önska sig. Dom är korrupta och talar ondsint ang tal om förtryck och dom talar med skratt.
Dom riktar munnen mot himmelen medans deras tunga går på jorden , därför kommer deras folk aldrig återvända, och vattnet från en full kopp rinner ut ifrån dem. Och dom säger för sig själva: Hur kan gud veta finns det visdom i det högsta? Skåda dessa är dom gudlösa som ökar till rikedomarnas mängd. Harkin min kära broder har inte gud valt dom fattiga i denna värld ,rika i tron och arvtagare till det rike som han lovat dem som älskar han ? Men han, han har hatat dom fattiga.Förtrycker inte rika män dig och släpar dig till domens säte? Hädar dom inte mot det namnet som vilket herren kallas vid?

Posted on: 2010/12/10 3:34

Edited by Shen on 2010/12/10 3:56:02
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: DN: Tid för konspirationer
#24
Era rikedomar är korrumperade och era plagg är malätna.
Erat guld och silver har tappat glansen och dess rost kommer vittna mot er och äta erat kött medans det brinner. Han hade sparat ihop för dom sista dagarna. Skåda dina arbetares mödor och lön som har lagts på dina fält, som av dig har hållts tillbaks av bedrägeri. Dina arbetare gråter, och deras gråt tränger in i öronen på herren Sabeoth. Han har levt i nöje på jorden och varit eftertraktad , han har gödigt era hjärtan intill slaktens dag . Han har dömt och dödat dom rättfärdiga och han rädds dig icke. Dom har inte problem som andra män, inte heller är dom plågade som andra män. Därför följer dem högmod som en käpp/stöd och våld klär dem som ett klädesplagg. Ögonen står ut av fettet , dom har mer än hjärtat kan önska sig. Dom är korrupta och talar ondsint ang tal om förtryck och dom talar med skratt.
Dom riktar munnen mot himmlen medans deras tunga går på jorden , därför kommer deras folk aldrig återvända, och vattnet från en full kopp rinner över ,från dem. Och dom säger för sig själva: Hur kan gud veta finns det visdom i det högsta? Skåda dessa är dom gudlösa som ökar till rikedomarnas mängd. Harkin min kära broder har inte gud valt dom fattiga i denna värld ,rika i tron och arvtagare till det rike som han lovat dem som älskar han ? Men han, han har hatat dom fattiga.Förtrycker inte rika män dig och släpar dig till domens säte? Hädar dom inte mot det namnet som vilket herren kallas vid?

______________________________________________________-


Varför citera sånt jävla skitsnack. Sympatiserar du med sån smörja så är du antingen från Vatikanen, Adeln och/eller är en kommunist.

Rikedom är en synd, skänk allt till oss eller straffas av gud.

Mind Control med hjälp av känslomässig anspelning på skuld och skam.

Och lär dig vettig satsbyggnad, stavning och syftningsregler. Går ju knappt att läsa eländet!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
30 user(s) are online (30 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 30

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS