vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostMobilindustrin Barncancerfonden samt Cancerfonden med i en Konspiration
#1


See User information
Allt blir bara värre och värre:

Denna upplysande artikel som Mona Nilsson http://www.monanilsson.se/ skriver om finns även längre ner på sidan under videon med Gunnar Lindgren!

Kan Mobilindustrin med Barncancerfonden samt Cancerfonden vara med i en Konspiration? Ja jag själv tror detta, därför så kommer vi inte heller att kunna stoppa dessa aktörer , därför Eliten i Committee of 300 driver fram det kontantlösa samhället, i Sverige 2011 så ser vi överallt hur man eftersom gör så att vi inte kan använda oss av sedlar och mynt längre! Elitens Agenda var enkel, samla så många människor som möjligt efter kuststäderna, (Detta skedde under Ta bara den gamla konspirationen med det politiska beslutet Proposition 185:1964 som var skapat för att samla folket till städerna, Där sedan Länsplan 1967, beskriver mer i detalj hur detta skulle gå till!

Allt har skett i största samförstånd mellan de Röda och Blåa blocken i svensk politik Vänster som Höger, i högsta samförstånd.

Moderaterna med Socialdemokraterna kom i största Hemlighet överens att man skulle börja avfolka landsbyggen, vilket idag 2011 syns tydligt , där större delarna av mellersta Norrland och övre Norrbotten är snart tömda på folk!

........................................................I I verkligheten så finns det ingen skillnad mellan Vänster eller Höger längre, när det gäller de allvarliga frågorna som ex: Sveriges utrikespolitik, självständighet och fortsatta överlevnad!

Eller som Senatorn Barry Goldwater beskrev. "When a new president comes on board, there is a great turnover in personnel but no change in policy."

Det korrupta politiska systemet leder till en urholkning av hela demokratin, där den skenande skuldsättningen är den största systemhotande brottsligheten som tvingar allt fler sjuka, svaga skuldsatta medborgarna till något som allt mer liknar ett barbariskt slaveri, ex: ökad pensionsålder till 68 och 10 månader år vilket kommer att innebära att många kommer inte ens att få njuta av någon pension! Och detta samhälle leder till ökad utslagning av de sjuka och svagaste grupperna i samhället.
..........................................................

Sen kom revolutionen inom Elektroniken, där Mobiltekniken förde fram behovet av Radiomasterna, sen eftersom bygger vi upp radiosystemen med 3G sen 4G Höghastighetsnäten, för det kommande kontantlösa samhället, sen när allt är klart, då så har vi det slutgiltiga George Orwell samhället på plats!

Sen i framtiden den 18, eller den 19 eller den 25 varje månad så rusar dina pension, lön in i ditt framtida ID-kort med RFID, eller din Smarta Mobil!http://debatt.svt.se/2011/10/01/karol ... for-mobilanvandande-barn/


Mer och mer har jag misstänkt att Hjärt och Lungfonden har undanhållit viktiga fakta för svenska folket, och när man tar fram diskussions ämnet Margarin då Undviker Hjärt och Lungfonden att debattera det stenhårt, de har haft ett sånt tungt inflytande så till och med Livsmedelsverket har gått ut och sagt att Margarin är bra för dig, och din familj där till och med Läkare på Sjukhusen för fram detta Margarin även Dietisterna har blivit lärda detta!

Sanningen verkar som vi har en Margarin Industri som gör vad som helst för att inte deras Processade Industri Fetter ska misstänkas ligga bakom de flesta av våra nutidens epidemi av sjukdomar i Kardiovaskulära systemet, hjärt-kärlsystemet eller blodcirkulationssystemet!

Margarin är för mig "nu" nått som man överhuvudtaget inte ens ska ge till någon levande varelse, det är och förblir en kemisk imitation av Smör!

Där Margarin Industrin använder sig av hälsofarliga kemikalier för tillverkningen av Margarinet! Man har hittat Bensinrester, Kastiksoda, Fosforsyra, Nickelrester, (Natriumatriet = är inte säker på denna stavning)

Gunnar Lindgren om margarin:
http://www.youtube.com/watch?v=M2mbzMgsFz8

---------------------------------------------------------

Journalisten Mona Nilsson:
Karolinska Institutet manipulerade studie om hjärntumörrisker för mobilanvändande barn


Publicerad 1 oktober, 2011 - 13:00

MOBILSTRÅLNING Nyligen fick allmänheten i tongivande media höra att forskare från Karolinska Institutet inte kunde se en högre risk för hjärntumör för de barn som använt mobilen under längst tid. Resultaten beskrevs som ”lugnande” för mobilanvändande barn och deras föräldrar. Det skriver journalisten Mona Nilsson.

För inte så länge sedan fick allmänheten i tongivande media höra att forskare från Karolinska Institutet inte kunde se en högre risk för hjärntumör för de barn som använt mobilen under längst tid. Resultaten beskrevs som ”lugnande” för mobilanvändande barn och deras föräldrar.

Men jag kan nu i en artikel visa att forskarna manipulerat studien som bland annat var finansierad av mobilindustrin samt Barncancerfonden och Cancerfonden. Syftet kan bara ha varit ett enda: att tona ned risken för hjärntumörer för mobilanvändande barn.

Manipulationen gäller både hur resultaten redovisats till media samt hanteringen av de trådlösa telefonerna som kopplas in på det fasta telefonuttaget. En trådlös telefon utsätter användaren för samma strålning som en mobiltelefon. Kunniga tekniker vet också att trådlösa telefoner till och med, i vissa situationer, kan orsaka högre strålning än en mobiltelefon.

Trots detta har forskarna i den aktuella studien särbehandlat de trådlösa telefonerna på ett anmärkningsvärt sätt. Till skillnad från mobiltelefonerna har forskarna valt att enbart redovisa risken förknippad med de tre första årens användning. Låt oss ta exemplet en18-åring som använt en trådlös telefon sedan han var tio år. Enbart användningen i åldern 10-13 år beaktas, trots att 18-åringen under de efterföljande 5 åren mångdubblade sin telefontid (vilket de flesta tonåringar gör).

Låt oss nu anta att den trådlösa telefonen ökar risken för hjärntumör i samma utsträckning som en mobiltelefon, något som den svenske forskaren Lennart Hardell tidigare har visat. Eftersom en trådlös telefon utsätter användaren för samma strålning som en mobiltelefon, är antagandet logiskt. Vad blir effekten av att ignorera den totala användningen av trådlös telefon plus mobiltelefon? Jo, möjligheten att se en förhöjd risk reduceras avsevärt eftersom det är just den gruppen som använt telefonen mest och längst som man kan förvänta sig att först upptäcka förhöjda risker. Men i den aktuella studien har alltså denna grupp behandlats som om de vore oexponerade för mobilstrålning.

Dessutom har forskarna inte tydligt redovisat åtgärden, vilket förstärker misstanken om manipulation. Att den beräknade risken enbart gäller de 3 första åren har gömts undan i en finstilt fotnot och redovisas inte alls i textavsnittet där resultaten beskrivs. Läsaren förleds att tro att forskarna gjort det normala: att det redovisade resultatet gäller all användning.

Trots denna ”åtgärd” indikerade studien ändå att risken för hjärntumör för mobilanvändande barn var förhöjd i nästan alla analyser som gjorts. Vissa riskökningar är även statistiskt säkerställda. Tabell efter tabell i den publicerade rapporten redovisar att risken för hjärntumör ökade med ökad användning och ju längre tid som gått sedan ett mobilabonnemang först införskaffades. Det ses trots kort uppföljningstid och liten mobilanvändning jämfört med i dag. Det är något helt annat än de ”lugnande” besked som kablades ut från Karolinska Institutets pressansvariga den 27 juli i år.

Den ansvariga svenska forskaren är professor Maria Feychting, anställd vid Institutet för Miljömedicin. Hon är också expert åt Strålsäkerhetsmyndigheten, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), samt Socialstyrelsen om risker med mobiltelefoni. Maria Feychting har stor makt och inflytande när det gäller risker med mobiltelefoni. Hon är dessutom medlem i den industrivänliga organisation, ICNIRP, som fastställt gällande gränsvärden för mobiltelefoni. Dessa gränsvärden skulle visa sig otillräckliga om en cancerrisk medgavs, med svåra ekonomiska konsekvenser för mobilindustrin som anpassat sina produkter till ICNIRP:s skyhöga och föråldrade gränsvärden. Feychting har under de senaste fem åren fått förtroendet att göra i stort sett all forskning på hjärntumörrisker av mobilanvändning i Sverige. IARC klassade i maj mobilstrålning, inklusive strålning från trådlösa telefoner, som cancerframkallande klass 2B, något som Feychting uttryckt kritik mot.

Jag har bett Maria Feychting att sända mig det frågeformulär som visar att forskarna ställt den fråga de hävdar att de ställt: den som explicit frågar barnet och föräldrarna som deltog i studien om de tre första årens användning av de trådlösa telefonerna. Men hon vägrar.


I det frågeformulär som Feychting inlämnat till etikprövningsnämnden saknas frågan och begränsningen måste alltså ha gjorts efteråt. Mina försök att få del av frågeformuläret från de deltagande sjukhusen har också varit fruktlösa.

Det behövs nu en utredning om misstänkt forskningsfusk. Hanteringen av studien och den vilseledande och manipulativa redovisningen är synnerligen allvarlig: Det gäller risker för en mycket allvarlig, ofta dödlig, sjukdom. Mobilstrålning är något som våra barn och ungdomar utsätts massivt för i dag. Nu är de invaggade i ett bedrägligt lugn om riskerna.
Mona Nilsson, Journalist http://www.monanilsson.se/

Posted on: 2011/12/15 22:26

Edited by san_sannson on 2011/12/15 22:52:02
Edited by san_sannson on 2011/12/15 22:53:14
Citat: Prof. Antony C Sutton "Det var ingen frihet i Hitlers Tyskland, och det var ingen frihet under Marxismen, och inte heller kommer det att vara någon frihet under New World Order, om det låter som George Orwells 1984 så är det det!"

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mobilindustrin Barncancerfonden samt Cancerfonden med i en Konspiration
#2


See User information
Ok. Jag har en fråga, Finns det någon här överhuvudtaget som alls tror på den här skiten dvs systemet längre (on någonsin)?
Isåfall... snälla, hur blåst får man vara?? Snälla, för era barn och barnbarns skull åtminstone - vakna nu!

Posted on: 2011/12/16 7:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mobilindustrin Barncancerfonden samt Cancerfonden med i en Konspiration
#3


See User information
Att ge upp eller inte ge upp tar lika mycket energi, och man blir matt i pälsen likaså att bekämpa nåt, vad sägs ni bröder och systrar som har lite ork kavar, är det läge att finna en bättre väg ?

Då krävs Knopp och kropp i hyggligt skick så dagens bidrag från lilla Moi är:

e-book The Cure from all diseases av Hulda Clark

Filmen A world without Cancer på Aprikoskärnor.se

YT video med Dr Bob Beck från 1996-97 (Ventura California)

SOTA Instruments Kanada

Ta del av informationen, processa den SJÄLV, testa sen och dela med dig dina resultat ofriserat till de få som insett att allt går att lösa, bara man har viljan till att finna kunskapen som krävs, enkelt men frustrerande ibland.

Så lär vi oss igen att lita på varann någorlunda så kan ju infojakten delas upp och på så sätt bli en som det är tänkt en behaglig och trevlig sysselsättning.

Lev väl

Posted on: 2011/12/16 7:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mobilindustrin Barncancerfonden samt Cancerfonden med i en Konspiration
#4


See User information
Brain tumour increase in Denmark by 40% between 2001-2010
15 december, 2011 By Mona Nilsson


Brain tumour

Tumours in brain and nervous system are increasing in Denmark according to the latest report from Danish Cancer Registry. The increase is seen both in men and women.

Among men the number of brain tumours have increased by 40% between 2001 and 2010 (per 100 000 inhabitants, age standardised) and among women by 29%. In real numbers it is 268 more cases per year among men and 227 among women that are diagnosed with a tumour in brain or central nervous system.

In Sweden the trend is stable and no increase is reported in the report from Swedish Brain Tumour Registry.

However the Swedish Brain Tumour Registry is known to be suffering from underreporting, which I wrote about some weeks ago. Still the Swedish brain tumour flat trend is promoted by some experts and scientists as ”evidence” that mobile phones don’t increase brain tumour risks.

The Swedish trend was used by the CEFALO scientists, that claimed that they only looked at the Swedish data because they ”saw the highest risk in Sweden” for brain tumours in their own study on children’s and adolescent’s brain tumour risk from mobile phone use. Based on primarily the Swedish trend, and not their own obtained data, they claimed the results was ”reassuring”.

Also in their editorial, accompanying the last updated version of the scandalous “world’s-largest-brain-tumour-study” (the study excluded the 200 000 of the heaviest users and instead put them as unexposed in the control group), Anders Ahlbom and Maria Feychting from the Karolinska Institute put forward the Swedish brain tumour trend, and interestingly not the Danish trends. Anders Ahlbom and Maria Feychting both are members of ICNIRP, that has recommended today’s limits for mobile telephony, that would have to be lowered if a brain tumour risk was admitted, with huge negative impacts for the industry.

Text: Mona Nilsson

Posted on: 2011/12/16 9:10
Common sense is not so common
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mobilindustrin Barncancerfonden samt Cancerfonden med i en Konspiration
#5


See User information
Är det någon som kan få tag i molekyl formeln till DCA?

Hittade den på FB.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z1ifXxbxhZc

Posted on: 2012/1/7 23:09
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
53 user(s) are online (53 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 53

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS