vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostKonspirations alibi och Straw man fallacy
#1


See User information
Oavsett om det görs medvetet eller omedvetet så blir resultate av att någon sprider löjliga konspirationsteorier att det skapas ett förebyggande misstro gällande allt som berör samma ämne. Detta inkluderar dumma uttalanden om chemtrails, rymd reptiler, prat om illuminati och att Frimurare äter barn eller vill ha världsherravälde etc. Resultatet blir i princip det samma som när någon använder Strawman fallacy. Det vill säga att en motståndare börjar tala om något annat som är lättare att angripa eller förlöjliga. I grunden så hjälper alla till med detta som kommer med de mest fantasifulla påståenden som inte har någon form av empirisk eller rationell förankring. Jo jag vet att detta är vaken men det betyder inte att man inte kan försöka ha lite högre standard på det man påstår. Konspirationsteorierna var liksom av högra kvalite när jag var ung. Denna princip används bland annat av troll vilket ni säkert har märkt.

Och för er som inte har koll på Strawman Fallacy: http://www.youtube.com/watch?v=v5vzCmURh7o

Posted on: 2014/1/22 1:02
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#2


See User information
Det kan vara så att det du tror är en röd sill egentligen är sanning och det du tror är sanning egentligen är en röd sill?

Resized Image

Posted on: 2014/1/22 2:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#3


See User information
Det här med hemliga sällskap och konspirationer har urgamla anor. Och lika urgammalt som dessa seder är att omtala det man gör som något nedärvd rituellt, egentligen hänger resonemanget ihop hur man än vänder och vrider på det.

Själv kom jag i kontakt med detta när jag i unga dagar mötte några killar som hade hittat pappren till något deras farföräldrar hållit på med, det sk "Thulesällskapet".

Eftersom detta sällskap nämns i flera hitlerbiografier och allmänna historiska beskrivningar av nazismens bakgrund tyckte jag att det var intressant att studera vad som gömde sig i det gulnade kompendiet.

Namnet häntyder inte till något "Thule" som ortsnamn, utan på att sällskapet väntar på att en galen härskare skall framträda och vända upp och ner på allting.

Den sk "Thulen".

I stort sett hela manualen handlar om olika sorters fjäsk med indelning i grader och en klättring inom systemet, som alltså egentligen liknar vilken organisation som helst.

Fram till dess "Thulen" kommer...

Otvetydigt var Hitler den Thul man väntade på. Såvitt jag forstår hade sällskapet även delvisa rötter i England eller Skottland, inte enskilt Tyskland eller för den delen, Västsverige.

Vad skall man säga om detta egentligen? Hur mycket skiljer det sig från karriärer som Dwight D Eisenhowers eller Barack Obamas... jag hade ju själv kunnat bli "Thul" och säkert varit lika förskräcklig som de flesta andra.

Den som är smart och utnyttjar efterkonstruktionens enkla trick kan ju sedan sitta som Aleister Crowley och skrodera och säga att "han skapade Hitler av misstag vid ett misslyckat experiment 1923" och sånt strunt.

Jag har en färsk bild på en kille som knullar en get jag hade tänkt att lägga med som illustration till upptagningsriter i olika sammanhang, men avvaktar.

Kontentan av ovanstående: Så som frimurarna, så ock vi andra. Vad vi väljer att tro bliver vår väg...


Posted on: 2014/1/22 8:42
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#4


See User information
Quote:

lenartand skrev:
Det kan vara så att det du tror är en röd sill egentligen är sanning och det du tror är sanning egentligen är en röd sill?Ja och blå kan vara gul och gul kan vara svart men bara för att man kan säga det behöver det inte vara sant. Det är väl de som är det generella problemet med människor med vanföreställningar som tror att bara för att något kan utryckas muntligt eller skriftligt och låter intressant så är det per automatik sant.

Posted on: 2014/1/22 18:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#5


See User information
Tror du har hamnat fel. Prova här istället: www.vof.se/forum

Blir det trångbott där finns det säkert rum hos den praktiska alternativrörelsen eller omställningsrörelsen också.

Lycka till!

Posted on: 2014/1/22 20:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#6


See User information
Quote:

Network skrev:
Tror du har hamnat fel. Prova här istället: www.vof.se/forum

Blir det trångbott där finns det säkert rum hos den praktiska alternativrörelsen eller omställningsrörelsen också.

Lycka till!


Jag tror nog man kan hålla sig till konspirationsteorier utan att bada i foliehattar. Så var det i alla fall förr.

Då 9/11 skedde så var "konspirations teorierna" runt denna händelse rätt välgrundand med filmer och argument oavsett om man tror på de eller inte. Vi hadde Alex Jones som smyg filmade i Bohemian Grove: http://www.youtube.com/watch?v=FVtEvplXMLs Och Skull and bones oculta Ritualer filmades: http://www.youtube.com/watch?v=ExmO8UgQL4E

Där har man åtminstone en grund att börja ha lite konspirationsteorier om.

Vad har vi i dag? Foliehattar och troll som ger mer skada en nytta om det är uppvaknande de är ute efter. Men de kanske är tanken.

Posted on: 2014/1/22 21:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#7


See User information
Det roliga med hemliga sällskap är ju att man genom invigningen får vetskap om sådant som de oinvigda inte känner till. För att ett sådant förhållande skall uppstå bara måste ju den verklighet de oinvigda tror sig se vara manipulerad!

Och alltså kan man inte utesluta något som helst när det gäller konspirationer.

Orwell skrev ju om precis detta. Hur man satt och förfalskade verkligheten och klippte och klistrade i tidningsläggen så att den som sökte efter en uppgift fann tillrättalagda versioner där ordningsföljder i skeenden och även personer byttes ut.

Jag är själv gammal typograf och kan berätta att det i många år fanns en inom facket befintlig kontrollorganisation, de sk "konstförvanterna", som hade till uppgift bl.a att framställa manualer till olika ordenssällskap och att hjälpa till med framställande av olika versioner av vissa grundläggande textstycken.

Konstförvanten var insvuren, hade absolut tystnadsplikt och hade som en följd av sin ställning rätt att bära värja.

Givetvis har denna tradition på något sätt överförts i efterföljande tekniker, media har alltid varit en del av sin tids spetsteknik.

Posted on: 2014/1/23 7:44
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#8


See User information
Kanske en jättedum fråga, men vad i jissenes menas med "Strawman fallacy"?

Labeln är så absurd, så den borde nog förklaras lite mer... Videon säger ingenting...

Hur kan ingenting av ingenting, vara något verkligt?


För övrigt tycker jag folk skall vårda sin foliehatt noga, för allt fler vill ha en!

I fred och <3!

Posted on: 2014/1/24 1:08

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#9


See User information
Ja eller så får de veta en 'hemlighet' som är en ren lögn som att man härstammar ifrån Kung salomon eller tempelriddare. Hur kan de se skillnad på lögner och sanningar när de inte för en kritisk öppen diskussion utan hellre är intresserade av att känna sig utvalda och speciella? Det finns bara en ideologi som är intresserad av sanning och det är vetenskapen. Sanning för de flesta andra människor är mer av typen "religiös sanning" eller sanning som man vill vara sant för det passar dem eller gruppen.

Ja Orwell beskrev mycket bra hur människor kan manipulera fakta men bara för det betyder det inte att alla konspirationer kan vara sanna. Det är nämligen så att inte ens konspirations teorier kan bryta mot fysikens eller logikens lagar.

Vi måste minnas med Orwells 1984 att för att hans manipulative universum skulle kunna fungera så måste människorna medvetet acceptera vissa kognitiva trick som exempelvis.

Duckspeak: Duckspeak can be either good or "ungood" (bad), depending on who is speaking, and whether what they are saying is in following with the ideals of Big Brother. To speak rubbish and lies may be ungood, but to speak rubbish and lies for the good of "The Party" may be good.

BlackWhite: ...this word has two mutually contradictory meanings. Applied to an opponent, it means the habit of impudently claiming that black is white, in contradiction of the plain facts. Applied to a Party member, it means a loyal willingness to say that black is white when Party discipline demands this. But it means also the ability to believe that black is white, and more, to know that black is white, and to forget that one has ever believed the contrary. This demands a continuous alteration of the past, made possible by the system of thought which really embraces all the rest, and which is known in Newspeak as doublethink.

Med andra ord olika sätt att undivka kognitiv dissonas och vägra att se den objektiva sanningen för att man får fördelar. Något som för övrigt är lite 1984 varning på frimurarna när måste ge eder som 'Vill du förpliktiga dig till att i den allmänna yttre världen vittna och tala i överensstämmelse med orderns bud och befallningar även om dessa stundvid skulle överstiga din förståelse och även dina övertygelser och samvete?' Något som snarar bidrar till samhällen som 1984 en ett som motverkar det. Det öppna samhället är det bästa botemedlet mot ett 1984 samhälle där öppen diskussion förs med sunda argument.Avatar:
Straw Man mycket förenklat är att jag pratar om att en grupp håller på med korruption och då börjar min motståndare pratar om att de försöker ta över världen. Det är inte det som jag tog upp men min motståndare byter ämne till ett ämne som är lättare att avfärda eller förlöjliga och hoppas att ingen märker att ett byte har skett. Mycket vanlig taktik oavsiktligt som avsiktligt.

Hänvisning till Strawman är som visas i min länk att i stället för att attackera mitt starka argument (Korruption) så skapar min motståndare ett svagare Strawman som ej kan slå tillbaks (försöker ta över världen) som han kan besegra och framstå som segraren i argumentationen. Detta är lätt att kontra om man vet vad man letar efter.

Posted on: 2014/1/24 1:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#10


See User information
Vad är inte en religion? Möjligtvis inte något som bara finns på ett papper, följt av en tro? Som land, lagar, stater, företag, pengarsystem, människans religioner osv...


Jag är mer än väl insedd med "strawmans" illusion(falska egot). Och jag lever som jag lär så det inte begås missförstånd här.

Nu var det en tid sen jag var på forumet, men du kan nog finna en hel del i hur jag står i och för allas rätt i dessa tusentals poster, i fredens namn.

Nyttjade självt "Freeman on the land" som enbart ett verktyg.

Nog kan vi bättre idag, skall ju föreställa 2014... Men människan beter sig som på stenåldern.

I fred och <3!


Posted on: 2014/1/24 1:57

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#11


See User information
För övrigt anser jag vända allt ryggen, som livnär sig på er, önskar ert deltagande eller slösa med era liv för att jaga en illusion, som alltid slutar med ett jagande av ens egna svans...

Gör dig medveten, sen skiter vi i dessa själviska as, som skor sig på massan! Vi kan bättre, än hamna i tumlaren av vad andra gör?

Kanske dags snart nu, att ge dessa skådisar ett stort mittenfinger med en enkel stråf... "Tack du, men nej tack! Jag väljer faktiskt att mogna upp och vara fri!(Kul att 3 tolkningar kom i ett)".

Självt böjer jag mig inte för en annan, så länge jag inte hjälper någon upp!

Sista frågan: Sen när behövs ens en "alibi" för att Du ÄR?
Dessa småsinta frimurare må skratta nu, men En som skrattar bäst...

I fred och <3!

Posted on: 2014/1/24 2:14

Edited by Avatar on 2014/1/24 2:36:12
Edited by Avatar on 2014/1/24 2:40:02
Edited by Avatar on 2014/1/24 2:42:00

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#12


See User information
Bada i foliehattar ... ser det framför mig. Vem tillverkar alla hattarna?

Posted on: 2014/1/24 17:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#13


See User information
Quote:

Network skrev:
Bada i foliehattar ... ser det framför mig. Vem tillverkar alla hattarna?


Dom betalda trollen.

Posted on: 2014/1/24 21:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Konspirations alibi och Straw man fallacy
#14


See User information
Shills har betalt, inte troll.

Posted on: 2014/1/25 0:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Uppdatering av Konspirations alibi och Straw man fallacy
#15


See User information
Ett varningens ord för Troll och Desinformation.

Oavsett om det görs medvetet eller omedvetet så blir resultatet av att någon sprider löjliga konspirationsteorier att det skapas ett förebyggande misstro gällande allt som berör samma ämne. Detta inkluderar dumma uttalanden om chemtrails, rymd reptiler, prat om illuminati och att Frimurare äter barn eller vill ha världsherravälde etc. Med andra ord är ett Konspirations alibi = att skapa ett förebyggande misstro gällande allt som berör det utvalda ämnet. Resultatet har liknande effekt som när någon använder Strawman fallacy. Det vill säga att en motståndare börjar tala om något annat som är lättare att angripa eller förlöjliga. Skillnaden är att Strawman Fallacy gör den avvikande manövern under argumentets gång och Konspirations alibi gör samma sak fast i förebyggande syfte.

Exempelvis så är det lätt att tro på korrupta Frimurare som genom "tre asfaltsbolag i Sörmland enas om att trissa upp priset per löpmeter motorväg" men däremot inte att "frimurare i hela världen skulle vara inblandade i nån satanisk nwo/Illuminati-soppa för att kontrollera allas hjärnor genom att Hannah Montana döljer ena ögat i en popvideo". Säger man det 2:a tillräckligt mycket och länge så slutar människor att även tro på eller ens lyssna på det 1:a. Konspirations Alibi i ett nötskal med en gnutta av pojken som ropade varg för många gånger.


Och för er som inte har koll på Strawman Fallacy: http://www.youtube.com/watch?v=v5vzCmURh7o

StrawMan Fallacy
. Förenklat betyder dett jag exempelvis pratar om att en grupp håller på med korruption och då börjar min motståndare pratar om att de försöker ta över världen. Det är inte det som jag tog upp men min motståndare byter ämne till ett ämne som är lättare att avfärda eller förlöjliga och hoppas att ingen märker att ett byte har skett. Mycket vanlig taktik oavsiktligt som avsiktligt.

Posted on: 2014/1/26 13:13

Edited by Johnswed on 2014/1/26 13:29:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Uppdatering av Konspirations alibi och Straw man fallacy
#16


See User information
Denna video passar bra in.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zTLkiJUX05A?list=PLLBNIy5QSkyhYRJLCrAZdfftwtJiozkDS" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2014/2/2 1:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
28 user(s) are online (28 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 28

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS