vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


SD röstade emot Libyenkriget
#1


See User information
Så har riksdagen röstat i frågan om ett svenskt deltagande i händelserna i Libyen, se länken nedan

http://www.riksdagen.se/webbnav/index ... typ=mot&rm=2010/11&bet=U7

Jimmie Åkesson och SD röstade emot.

Posted on: 2011/4/1 13:05
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#2


See User information
Första gången i mitt liv som jag håller med SD angående en politisk åsikt.

Posted on: 2011/4/1 13:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#3


See User information
Jag säger som pingubenji. Men poäng är till för att plockas, jag slår mig för bröstet och bugar för SD sägandes "i denna fråga äro vi eniga!"


Här är hela motionen:

Motion 2010/11:U7 med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

MER INFORMATION
Behandling av 2010/11:U7
MOT201011U7 (55 kbyte)
Motion till riksdagen
2010/11:U7
av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.

Motivering

Sverigedemokraterna är inte principiellt avvisande till att delta i militära operationer utomlands. Vår inställning bygger på att ett svenskt deltagande förutsätter ett tydligt uttalat syfte med operationen samt ett klargörande av hur lång tid den kan förväntas pågå och hur omfattande den ska vara. I regeringens proposition görs flera goda ansatser på det området, men man bortser från flera problem med Libyeninsatsen.

Det som pågår i Libyen kan i dag rimligen inte kallas för något annat än ett inbördeskrig. Om Sverige sänder trupp så innebär det alltså i realiteten att vi deltar som stridande part på ena sidan i detta inbördeskrig. Detta betyder att vi måste ta ett ansvar för de konsekvenser som denna militära intervention kan få som helhet, oavsett om just de plan vi skickar avfyrar ett enda skott eller ej.

Ett av de största problemen med insatsen är att det är oklart vem och vad det egentligen är som vi skyddar. Vems intressen stöder vi med vår insats? Det finns starka indikationer på att rebellsidan inte nödvändigtvis utgör ett bättre alternativ för Libyens utveckling än vad Gaddafi gör. Det finns rapporter från bl.a. Human Rights Watch om hur rebellsidan har gripit eller misshandlat tusentals personer som på lösa grunder anklagas för att vara Gaddafianhängare samt hur företrädare för rebellsidan har anklagat Gaddafisidan för att vara ”judar och homosexuella”. Dessutom har befälhavare på rebellsidan medgivit hur de eller deras mannar tidigare har slagits mot amerikanerna i Afghanistan och Irak – de utgör med andra ord representanter för samma grupper som våra soldater i Afghanistan bekämpar varje dag. Ska vi nu skydda samma personer i Libyen? Vi betvivlar inte att det finns ett rättmätigt missnöje med Gaddafidiktaturen bland dem som deltar i upproret, men olyckligtvis finns det inte särskilt mycket som talar för att rebellsidan kan komma att bli basen för en friare och mer demokratisk utveckling i Libyen. Det finns, beklagligt nog, ingen trovärdig demokratirörelse som är redo att ta över från Gaddafi. Libyen är ett klansamhälle, och vad rebellerna verkligen vill se för utveckling, annat än att få bort Gaddafi, är det ingen som vet.

Vad gäller FN-mandatet för insatsen och hur NATO-koalitionen egentligen avser att agera för att uppnå intentionerna med resolution 1973 så är läget oklart. Även om den svenska regeringen nu uppger att syftet med det svenska deltagandet endast är att upprätthålla flygförbudszonen står det klart att främst britter och fransmän har valt en mer långtgående strategi som inkluderar att genomföra anfall mot markmål. Om flera av de andra länder som deltar i operationen uppvisar en sådan beredvillighet till insatser mot markmål finns det en risk för att våra trupper på lite sikt kan dras in i en mer omfattande insats än vad som är fallet just nu. Vissa av de svenska regeringspartierna har rent av uttalat att deras intention från början var att svenska förband skulle delta i markanfall. Som jämförelse kan nämnas att också vår mångåriga insats i Afghanistan från början var avgränsad till 45 man med spaningsuppdrag men senare kom att svälla ut till sin nuvarande omfattning. Precis som noteras i propositionen finns det en risk för att konflikten i Libyen blir långvarig, vilket gör att det är synnerligen svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av det svenska deltagandet. Risken för s.k. mission creep, det vill säga att en initialt begränsad insats successivt blir alltmer omfattande, måste anses som påtaglig.

Sverigedemokraternas inställning är att Sverige, under rådande omständigheter, inte bör delta i militära operationer i Libyen och att resurser i stället bör läggas på humanitära insatser, på plats, för att hjälpa de omkring 300 000 som flytt Libyen sedan oroligheterna inleddes. I den mån det föreligger ett ansvar för flygförbudszoner och liknande bör detta, i enlighet med kapitel VIII i FN-stadgan, i första hand axlas av områdets regionala organisationer, det vill säga Arabförbundet och Afrikanska unionen.

Vi yrkar därför att den aktuella propositionen avslås.

Stockholm den 30 mars 2011

Jimmie Åkesson (SD)

Björn Söder (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Erik Almqvist (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Josef Fransson (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Lars Isovaara (SD)

Richard Jomshof (SD)

Mattias Karlsson (SD)

David Lång (SD)

William Petzäll (SD)

Per Ramhorn (SD)

Margareta Sandstedt (SD)

Johnny Skalin (SD)

Tony Wiklander (SD)

Jonas Åkerlund (SD)


Posted on: 2011/4/1 15:54
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#4


See User information
Mycket väl formulerad motion som jag gärna ställer mig bakom. Har dock inget med SD eller övriga riksdagspartier att göra men i det här fallet måste jag ära den som äras bör.

Posted on: 2011/4/1 16:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#5


See User information
Bra gjort SD! Vad har Sverige i Libyen OCH Afganistan att göra? Är vi nu officiellt inte neutrala längre?

Posted on: 2011/4/1 17:11
"Livet e bara en period man går igenom"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#6


See User information
Sverige smygs in i NATO..

Posted on: 2011/4/1 17:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#7


See User information
Som Icke säger: totalitarian tip tap toe...

Posted on: 2011/4/1 18:47
Administratör

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: SD röstade emot Libyenkriget
#8
Tror ni sd e vakna på varför denna insats ska utföras egentligen?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#9


See User information
vakna på varför??? Kan du omformulera din fråga så att man kan förstå den? Om du nu menar att om det är vaket att bruka ickevåld och förbli neutrala så ja, visst är de vakna...

Posted on: 2011/4/1 19:08
"Livet e bara en period man går igenom"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#10


See User information
Ni kommer väl ihåg Nato-övningen i Norrland 2009.............

Det tar tid att förbereda saker och ting.

Posted on: 2011/4/1 22:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#11


See User information
Damiano: Vad handlar det om egentligen?. De andra partierna är också väl medvetna om vad NATO är och att de bejakar västerländska intressen.

Se SDs tal under riksdagsdebatten, det är en ganska fin historielektion som ges:

http://www.youtube.com/watch?v=lpG9bAMeE3k
Videon är producerad av SD så bortse från partireklamen om det sticker i ögonen och lyssna till det som sägs.

Posted on: 2011/4/2 2:27
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#12


See User information
Quote:

eezy skrev:
Bra gjort SD! Vad har Sverige i Libyen OCH Afganistan att göra? Är vi nu officiellt inte neutrala längre?


Nej, vi befinner oss enligt alla definitioner i krig!
På två fronter dessutom!

Alla konventioner tillåter dessutom att krig mellan två eller fler länder tillåter bägge sidor att anfalla sin motståndare på dennes mark.

Dessa (motståndar)länder kommer knappast att att anfalla USA eller några andra NATO-länder.

Sverige är inte NATO-medlem och kan därför inte kräva stöd från NATO om vårt land utsätts för en attack.

Vilka är vi (SWE) enligt NATO?

Bara en tanke: Hej

Posted on: 2011/4/2 3:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#13


See User information


Vilka är nu dom här rebellerna i Libyen? En del har verkat i Irak och Afganistan. Då kallas dom för terrorister eller Al qaida.


Al Qaeda’s Dark Secret Exposed

http://www.infowars.com/al-qaedas-dark-secret-exposed/

Posted on: 2011/4/2 10:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#14


See User information
Quote:

hej skrev:
[quote]
Sverige är inte NATO-medlem och kan därför inte kräva stöd från NATO om vårt land utsätts för en attack.

Vilka är vi (SWE) enligt NATO?

Bara en tanke: Hej


Kanske är planen att dra in lilla Sverige i konflikter det inte klarar av själv, och få oss att böna och be om NATO hjälp. Opinionen kan då svänga över en natt. Glöm inte det. Ett svenskt 9/11 är allt som behövs.

@BiReal, det där var vältaligt av Mikael Jansson. Oavsett partipolitisk färg så finns det duktiga tänkare i alla läger. Kanske finns det hopp trots allt?

Posted on: 2011/4/2 12:35

Edited by Perennial on 2011/4/2 14:03:55
Administratör

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#15


See User information
Av de fyra grupperingarna på rebellsidan står CIA bakom två, fransmännen bakom en och den fjärde har engelsmännen tidigare använt sig av. En studie från en militärhögskola visar att nordöstra Libyen är proportionellt jämfört med befolkningens storlek världens starkaste Al-Qaida fäste, mm.

http://tarpley.net/

En TV intervju med Webster Tarpley som beskriver rebellerna, mm.
http://www.youtube.com/watch?v=id_vR9RswSs


Posted on: 2011/4/5 12:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#16


See User information
Tycker jag är konstigt. SD som är inte som så många tror ett nazistiskt parti utan ett sionistiskt parti borde ju rått och fett heja på USrael??? Det kostar för mycket kanske?

Nåja, ingen skam till SD för detta - kvantiteter med skam till
Vänstern och Mp, tvi tvi tvi!


Posted on: 2011/4/5 13:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#17


See User information
En diktator röstar emot en annan diktator = Bara en teater

Posted on: 2011/4/6 12:32
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: SD röstade emot Libyenkriget
#18
"SD som är inte som så många tror ett nazistiskt parti utan ett sionistiskt parti..."

Varför skulle någon tro att SD är ett nazistiskt parti? Så okunniga är ändå inte gemene man.

De kanske till och med vet bättre än "vakna": SD är inget sionistiskt parti, utan ett politiskt parti... som vet om vad vår västerländska kultur bottnar i - mycket då är det judiskkristna.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#19


See User information
Äh, lägg av.

Resized Image


Resized Image


Resized Image


http://mopsen.files.wordpress.com/201 ... mufti-ss-freiwilligen.jpg

"På Jorden Hitler, I himlen Allah" var valspråket.

Ententen, som den kallades under WWI, var Tyskland, Österrike-Ungern och gamla Osmanska riket mot de allierade och Ryssland.
Upplägget blev detsamma efter 1941, fast med Japan istället.
Osmanerna var dock med och hejade på, om än officiellt neutrala.
Det riktiga hatet mellan arabvärlden och judarna dock kom efter 1948, förstås...

Nu är skillnaden på nazism och sionism lika stor som skillnaden mellan magsjuka och influensa. Kan inte mänskligheten bara lägga av med den här skiten, sparka ut alla bankirer och banandiktatorer och ta makten över sina egna liv.
Vad fan, liksom!

Posted on: 2011/4/6 14:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: SD röstade emot Libyenkriget
#20
Ju mer man sparkar ju maktlösare blir man.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#21


See User information
Tecken på hur KORRUPTA alla andra partier är när SD är de enda som visa undantaget.

Jag har pratat flera gånger med SD och de jag pratade med fattade mycket om NWO Bilderberg osv...

Synd att resten av deras politik är så felaktigt.

Vart är FREDSORGANISATIONER nu då?

Hmmm? Well? Vart? Förlamade.

De flesta är antingen korrupta eller inkompetenta och går inte lita på.

Förutom en liten del....

Posted on: 2011/4/6 16:35
Administration, VAKEN.SE
Courage is contagious.
Censorship is Freedumb. "Oh look, ANOTHER elephant in the living room, lets talk about it shall we?..."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: SD röstade emot Libyenkriget
#22
"Synd att resten av deras politik är så felaktigt."
... resten...

Då borde du nog komma till klarhet över att det istället är du som är "så felaktig".

Är något "fel" bara för att det inte är i linje med din egen agenda och hjärntvätt?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#23


See User information
Det har sina risker även att leka i sandlådor nu när rävpisset innehåller diverse farliga parasiter. Så om man trivs på den nivån på debatten skall man i alla fall förse sig med gummihandskar och munskydd och tvätta sig ofta

Posted on: 2011/4/6 18:23
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: SD röstade emot Libyenkriget
#24


See User information
Alla partier är korrupta.

Och dom kan inte vara något annat.

Hur kan man inte vara korrupt när man vill vara ledare i ett system där hierarkin bygger på förtryck och diskrimineringslagar?

Förstår man inte det har man en skev bild av vad demokrati innebär.


Posted on: 2011/4/6 20:09
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
39 user(s) are online (39 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 39

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS