vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 »


Anonym
Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#1
Tittar på reklamen och ser hur de gör reklam för munskölj med fluor, eftersom karies är ett stort problem. Då botar fluor enligt reklamen karies, precis som alla tandkrämsreklamer påstår.

Då undrar jag, kan man anmäla detta som ett brott mot kvacksalverilagen? Så vitt jag vet så finns det inga studier eller vetenskapliga bevis som stödjer att natriumfluorid skyddar och motverkar karies.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#2


See User information
Fluor är till för att sänka intelligensen på allmänheten, läs dessa två artiklar så förstår du vad man kan ha fluor till ....Redan de gamla nazisterna använde fluor i vattnet i koncentrationslägrena för att göra fångarna apatiska.
Mvh Stefanhttp://www.geocities.com/SoHo/Study/2653/dafreeworld/fluor.htm

Fluor - en århundradets bluff

av Marcus Strömberg


Fluor är ett gift. Det är huvudbeståndsdelen i nervgasen Sarin, som användes vid ett terrorattentat i Tokyo. Sarin består av en relativt ofarlig organofosfat kombinerad med fluor, där den sistnämnda gör det hela till en dödlig dekokt. Fluor används som insektsbekämpningsmedel, t ex i Parathion. Många psykoaktiva droger är fluorföreningar, t.ex. Prozac®, eller Rohypnol®, den s.k. våldtäktsdrogen som är fluorerad Mogadon®. Fluor är ett gift.

Fluor finns dessvärre inte bara i nervgas och bekämpningsmedel. En stor del av den mat vi äter har en hög fluorhalt till följd av kontamination från konstgödsel, bekämpningsmedel och vatten. Det tillsätts tandkräm och t ex i USA även dricksvatten. Det är tänkt att det syntetiska fluoret skall ersätta det naturliga fluoret i våra tänder, och på så sätt göra våra tänder starkare och mer motståndskraftiga mot karies. Fluor sägs också ha en hämmande effekt på bakteriefloran i munnen.

Källor till förgiftning

I USA har man sedan länge tillsatt fluor i dricksvattnet i en mängd av c:a 1 ppm (miljondel). Nivåer över 1 ppm anses vara skadliga. Den 18 September 1943 skrev The American Medical Association så här i sin tidskrift: "fluorider är generella protoplasmiska gifter, med förmåga att ändra cellers ämnesomsättning genom hämning av speciella enzymer. Källor till fluorförgiftning inkluderar dricksvatten innehållande 1 ppm eller mer fluor". Den 1 Oktober 1944 skrev The American Dental Association detta i sin tidskrift: "dricksvatten innehållande så lite som 1.2 ppm fluorid orsakar utvecklingsstörningar...vi kan inte riskera att orsaka sådana allvarliga störningar. I ljuset av vår nuvarande kunskap om kemin bakom ämnet, överväger de potentiella skadorna de potentiella fördelarna". Sedan dess har varken fluoret eller vi förändrats, men idag tycker man tydligen att fördelarna överväger...dvs man accepterar utvecklingsstörning mot att, ja, vad då? Man får nämligen inte färre hål i tänderna.

Fluor finns också i icke ekologisk mat och dryck. Några exempel: Fruktjuicer innehåller upp till 2.8 ppm1. Kött innehåller upp till 1.03 ppm, svart te upp till 3.1 ppm, bordssalt upp till 6 ppm, havssalt 7.8 ppm och sardiner upp till 63.1 ppm2. Fisk i allmänhet 9.8 ppm och kolsyrade drycker 16.7 ppm3. Kaliforniskt vin upp till 2.8 ppm och russin från samma ställe 5.2 ppm4. Fluor till munsköljning innehåller 500 ppm och tandkräm 1000-1500 ppm. Tandfyllningsmaterial innehåller mellan 11500 och 14550 ppm2.


...och får därför bära Tandläkar-Förbundets logo.

I Orthomolecular Medicine skrev man 1993 om tre studier i USA, Indien och Japan5. Man hade undersökt 445 000 barn som bor i områden med mycket naturligt fluor i dricksvattnet. I SAMTLIGA fall innebar en högre nivå fluor i vattnet FLER hål i tänderna. I artikeln konstaterar man att det inte existerar någon forskning som stöder teorin att fluor förebygger karies. En annan studie på Nya Zeelands alla barn visade samma sak6. Författaren påpekar att studier som visat att fluor sänker risken för karies har utförts på små och handplockade grupper av barn.

Data från WHO visar att högre fluornivå i dricksvattnet ökar risken att få karies7. WHO har tydligen svårt att ta konsekvenserna av sina egna data eftersom man fortfarande rekommenderar fluor på olika sätt. Att karies som problem har minskat under de senaste årtiondena behöver inte hänga samman med fluorkonsumtionen. Minskningen startade innan fluor började användas och beror i vissa fall på ändrade diagnoskriterier8. Allt detta är tänkvärd information när man väger fördelar mot nackdelar...

Orsakar inte bara karies

Kroppen tar upp det fluor man får i sig genom mat och dryck9. Plasmanivåerna ökar också efter tandborstning med fluorinnehållande tandkräm10.

Hur är det då med det fluor man får i sig genom tandkräm, livsmedel eller dricksvatten? Är inte det giftigt? -Nej, säger företag och dess betalda forskare.

Några exempel på vad olika koncentrationer av fluor i dricksvatten åstadkommer: I varierade koncentrationer inhiberas totalt 63 olika enzymer11. 0.4 ppm kan ge njurskador12. 0.95 ppm skyddar retrovirus, t.ex. HIV, mot AIPc (ett antiviralt medel)13. 1.1 ppm ger fläckar på tänderna hos 85% av barn14. 4.0 ppm ger fler benfrakturer hos äldre kvinnor15. 4.94 ppm ger ökad DNA och protein syntes hos T-lymfocyter16. 6.0 ppm i dricksvatten ger efter 20 månader hyperplastiska noduli (knölar) i sköldkörtlar hos råttor17. Inga höga nivåer, men allvarliga effekter. Under ett fluorutsläpp i Alaska dog en person och 296 förgiftades. Högsta uppmätta nivån då var 150 ppm18.

Ben påverkas negativt av fluor med följden fler frakturer, förändrad benstruktur och ökad risk för osteosarkom (skelettcancer), vilket visas av en nyligen publicerad reviewartikel19. Benförändringar finns kvar upp till 22 år efter avslutad fluorering av dricksvattnet20.

1989 visade det välrenommerade Battelle Research Institute, Columbus, Ohio att fluor är ett starkt cancerframkallande ämne21. Forskningen var beställd av National Cancer Institute i USA, men tystades ned när den kom. Varför?

Neurotoxiska, dvs för nervsystemet skadliga, nivåer av lipider i hjärnan uppmättes vid experimentell fluoros (fluorförgiftning)22. En annan studie fann att personer med fluoros har demyeliniserade nervfibrer, vilket ger försämrad nervtransmission23. Dr. Robert Isaacson, Binghamton University, New York, visade i två undersökningar24 att de nivåer av fluor som vi får i oss genom tandkräm och dricksvatten är neurotoxiska.

Sedan 1990 har fem undersökningar visat att fluor påverkar de högre hjärnfunktionerna negativt25-29. En studie, "Natriumfluorids neurotoxicitet hos råttor", Mullenix et al25, visade att fluor ackumuleras i hjärnvävnad, speciellt i hippocampus som är en viktig länk i minnesfunktionen, samt att råttornas beteenden förändrades efter fluorintag: hyperaktivitet hos nyfödda och kognitiva störningar hos vuxna. De uppmätta plasmanivåerna var samma som nivåer uppmätta hos människa. Man skriver att de negativa effekterna är jämförbara över artgränserna: "...a generic behavioral pattern disruption as found in this rat study can be indicative of a potential for motor dysfunction, IQ deficits and/or learning disabilities in humans".

Kina har alltid varit ett steg före oss vad gäller fördomsfri medicin. Där har man mer grundligt undersökt konsekvenserna av fluoranvändning. Flera kinesiska studier visar att fluor sänker intelligensen26-29 och påverkar hjärnans utveckling under fostertiden30,31.

Forskare, politiker och företag här i västvärlden låtsas inte om att dessa studier finns till och de skulle aldrig drömma om att försöka utföra liknande undersökningar. De har inte gjort det hittills i alla fall. Inte heller har media uppmärksammat den kinesiska forskningen. Varför?

Varför?

Vid det här laget kanske du börjar undra om denna forskning verkligen existerar. Är fluor verkligen ett farligt gift? Jag önskar att det inte var så, men det är det. Fluor är en medicinsk bluff, vilket kan kontrolleras vid ett besök på ett biomedicinskt bibliotek.

Hur är då detta möjligt frågar du dig? Vi lever ju i ett demokratiskt samhälle där allting kontrolleras. Gift skulle aldrig få ges till människor. Eller? Nej, om inte girighet existerade, men det gör det och då kan man mata oskyldiga människor med gift. Än så länge gäller att pengar är makt.

Vem tjänar på att tillsätta fluor i tandkräm? Fluor är ett avfall från aluminium- och konstgödselindustrin. Innan man började ge fluor till människor hade man stora problem med att bli av med giftet. Det var också svårt att övertyga en allmänhet om att fluor inte längre var farligt utan rentav nyttigt.

Man löste detta på följande sätt: The Aluminium Company of America, ALCOA, satte 1947 sin advokat Oscar Ewing till chef för U.S. Public Health Service, den första myndighet som förespråkade fluor i dricksvatten. Aluminiumföretaget hade redan tidigare varit allierat med denna myndighet då den varit underställd the Treasury Department, vars chef ägde en stor del av ALCOAs aktier.

En massiv reklamkampanj drogs igång för att övertyga folket om fluorets ofarlighet. Det skrevs också vetenskaplig litteratur:1954 skrev nio industrier som var anmälda för förorening med fluor en sammanfattning av fluorforskningen - industrins forskning. 1958 gav Kettering Laboratoriet vid Universitetet i Cincinnati ut en samling sammandrag av 8700 vetenskapliga artiklar angående fluor. Man påstod sig visa att ämnet är ofarligt. Forskaren Darlene Sherrell har emellertid uppmärksammat att dessa sammandrag inte stämmer överens med originalen. Kanske inte så konstigt eftersom fluor är ett gift och Kettering Laboratoriet är sponsrat av två kemiföretag, två oljeföretag och sex metallföretag varav tre tillverkar aluminium, alla producenter av giftigt avfall som de vill få en marknad för.

Dessa exempel ur historien är bland de som allra mest har präglat den officiella synen på fluor. Nej, det är inte obundna forskare som har visat att fluor är ofarligt och som har rekommenderat oss att använda det. Det är företag med mycket starka ekonomiska intressen i saken. Företag kan inte betala för objektiv forskning.

Industrin har haft framgång i sina ansträngningar. Man har hittat en marknad för sitt avfall och man har lyckats tysta de röster som opponerat sig. Nu börjar emellertid objektiv information bli tillgänglig i form av både ny forskning och gammal som tidigare tystats ned. Den visar det som tusentals människor världen över länge har vetat och fått erfara. Att fluor är ett gift.

Korrumperade myndigheter verkar leva utanför denna verklighet. I augusti 1997 gick Institute of Medicine i USA och American Dental Association ut med en rekommendation på 10 ppm i dricksvatten. Som om fluor nu blivit helt ofarligt. Man kan undra hur. Kanske genom att dessa myndigheter sponsrats av läkemedelsföretag som utvecklar mediciner mot de sjukdomar och skador som fluor orsakar.

En orsak vid sidan om girigheten till att man påtvingar befolkningar fluor kan vara att man vill se sjunkande födelsetal32. Sänkt intelligens och inlärning hos allmänheten kan också vara mål för myndigheter, företag och organisationer som vill dölja smutsiga bykar och behålla status quo.

En tänkbar mekanism för fluors skadeverkningar i kroppen är som följer: Fluor är en negativ jon, medan metaller som aluminium, kvicksilver och bly är positiva joner. Joner kan inte ta sig in i kroppens celler just därför att dom är laddade partiklar. Om däremot en positiv jon förenar sig med en negativ jon, så är dom två tillsammans neutrala, och kan ta sig in i en cell. Fluor är den negativa jon som starkast och lättast förenar sig med positiva joner och kan på detta sätt bära med sig giftiga metaller in i celler, lämna dom där och ta med sig en för cellen livsviktig metall som t ex zink på vägen ut. Liksom det förstärker effekten hos Mogadon®, kan fluor på detta sätt förstärka den skada som metallerna tillfogar t.ex. hjärnan. Fluor kan också förena sig med organiska ämnen i blodet med okänt resultat.

Det gängse sättet att undersöka om ett ämne är skadligt är att se vid hur höga doser det ger en skada. Ett mer intressant perspektiv skulle vara att se vid hur låga doser en långvarig exponering av ett ämne är skadlig. Man påstår att man gör det genom följande försök: 6 månaders exponering på råtta. Eftersom råttan lever i 3-4 år säger man att det motsvarar 15 år hos en människa...och så har man bevisat att människor inte kan ta skada av att äta ett ämne hela sitt liv...fast man har bara testat på råtta...i ett halvår...måste vara logik på hög nivå för jag fattar inte.

Det är dags att vi tar vårt ansvar och slutar uppdra åt andra att avgöra vad som är hälsosamt och vad som är skadligt för oss. Varenda människa kan avgöra om han eller hon vill bli matad med fluor om hon bara sätter sig in i ämnet. Tills dess rekommenderar jag å det skarpaste att avstå från giftet. Köp fluorfri tandkräm (finns på hälsokostaffär eller Konsum)! Använd bara ekologiska produkter! Tillåt inte ditt barn att skölja fluor vare sig i skolan eller hemma! Vägra "banansalva" hos tandläkaren! Ge inte ditt barn fluortuggummi eller tabletter! Fluor är inget näringsämne och det finns inget som heter fluorbrist! Fluor är ett gift!!


1. Stanndard et al. Fluoride Levels and Fluoride Contamination of Fruit Juices. Journal of Pediatric Dentistry, Vol 16, Nr 1, 1991.
2. Siebert and Trautner. Fluoride content of selected human food, pet food and related materials. Zeitschrift für Ernährungswissenschaft Vol 24, s 54-66, 1985.
3. Walters, C. B. Journal of Sci Food Agric, Nr 34, s 523-528, 1983.
4. Burgstahler, A. W. et al. Fluoride in California wines and raisins. Fluoride, Vol 30, Nr 3, s 142-146, 1997.
5. Orthomolecular Medicine, Vol 8, Nr 3, 1993.
6. Colquhoun, J. Is there a dental benefit from water fluoride? Fluoride, Vol 27, Nr 1, s 13-22, 1994.
7. Ziegelbecker, R. et al. WHO data on dental caries and natural water fluoride levels. Fluoride, Vol 26, Nr 4, s 263-266, 1993.
8. Colquhoun, J. Fluorides and the decline in tooth decay in New Zealand. Fluoride, Vol 26, Nr 2, s 125-134, 1993.
9. Trautner and Siebert. An experimental study of bio-availability of fluoride from dietary sources in man. Archives of Oral Biology, Vol 31, Nr 4, s 223-228, 1986.
10. Rajan, B. P. Fluoride in toothpaste: Cause for concern. Fluoride, Vol 21, Nr 4, s 167-170, 1988.
11. Fluoride 1983-1992 and Chemical Abstracts 1989-1992.
12. Juncos, L.I. et al. Renal Failure and Fluorosis. Journal of American Medical Association, Nr 222, s 783-785, 1972.
13. Ben-Hur, E. et al. Journal of Photochem Photobiology, Vol 13, Nr 2, 1992.
14. Subbareddy et al. Journal of Ind Dental Association, Nr 57, s 205-212, 1985.
15. Sowers, M. R. The relationship of bone mass and fracture history to fluoride and calcium intake: A study of three communities. American Journal of Clinical Nutrition, Vol 44, Nr 6, s 889- 898, 1986.
16. Sati, T. et al. Chemical Abstracts, 35401b, 1991.
17 Okayasu, I. et al. Hyperplastic nodules of thyroid parafollicular cells (C cells) in rats induced by prolonged low dose ingestion of sodium fluoride. Fluoride, Vol 18, Nr 2, s 111-117, 1985.
18. Foulkes, R. G. Case report: Mass fluoride poisoning, Hooper Bay, Alaska: A review of the final report of the Alaska Department of Health and Human Services, April 12, 1993. Fluoride, Vol 27, Nr 1, s 32-36, 1994.
19. Diesendorf, M. et al. New evidence on fluoridation. Fluoride, Vol 30, Nr 3, s 179-185, 1997.
20. Meng, X. C. Skeletal change in osteofluorosis patients after defluoridation of drinking water. Fluoride, Vol 29, Nr 1, s 25-28, 1996.
21. Battelle Research Institute Primary Research Data publicerad February 23, 1989.
22. Shashi, A. Studies on alterations in brain lipid metabolism following experimental fluorosis. Fluoride, Vol 25, Nr 2, s 77-84, 1992.
23. Sesikeran, B. Studies on sural nerve biopsies in endemic skeletal fluorosis. Fluoride, Vol 27, Nr 4, s 189-193, 1994.
24. Neuroscience Research Communications, Vol 13, Nr 2, s 99-104, 1993 och Behavioral and Neural Biology, Vol 61, Nr 3, s 233-241, 1994.
25. Mullenix et al. Neurotoxicity of Sodium Fluoride in Rats. Neurotoxicology and Teratology, Vol 17, Nr 2, s169-177, 1995.
26. Zhao, L. B. et al. Effect of a high fluoride water supply on children's intelligence. Fluoride, Vol 29, Nr 4, s 190-192, 1996.
27. Li, X.S. et al. Effect of Fluoride Exposure on Intelligence In Children. Fluoride, Vol 28, Nr 4, s 189-192, 1995.
28. Qin, L.S. et al. The Influence of drinking water fluoride on pupils IQ. Chinese Journal of Control of Epidemic Diseases, Vol 5. Nr 4, s203-204, 1990.
29. Guo, X.C. et al. A preliminary exploration of IQ of 7-13 year-old pupils in a fluorosis area with contamination from burning coal. Chinese Journal of Control of Endemic Diseases, Vol 10, Nr 2, s98-100, 1991.
30. Ha, H. et al. The Influence of Fluoride on the Human Embryo. Chinese Journal of Control of Epidemic Diseases, Vol 4, s 136-137, 1989.
31. Du, L. et al. The Influence of chronic fluorosis on the development of the brain of the Human Embryo. Journal of Fluorosis Research Communications, Vol 138, 1991.
32. Freni, S. C. Exposure to high fluoride concentrations in drinking water is associated with decreased birth rates. Journal of Toxicology and Environmental Health, Vol 42, s 109-121, 1994.


Copyright 1999 dafreeworld

http://www.geocities.com/SoHo/Study/2653/dafreeworld/index.htm

Fluor
Batelle Research Institute, Columbus, Ohio, visade år 1989 att fluor är ett starkt cancerframkallande ämne. Forskningen var beställd av National Cancer Institute i USA, men tystades ned när den blev klar. Det finns inte någon forskning som kan stödja teorin att fluor förebygger karies. Att fluor skulle skydda mot karies är alltså en stor myt. Det är samtidigt en enorm olycka. Natriumfluorid försämrar tänderna med 50 %, ökar antalet mongoloida barn med 12 % och antalet människor med Alzheimers sjukdom.
Samtidigt kan man i den svenska pressen läsa den lögnaktiga propagandan: "Dagliga fluorsköljningar räddar dåliga tänder".
Redan före och under andra världskriget fann tyska forskare att om man gav nervgiftet natriumfluorid till människor, så blev de passiva och fogliga. Natriumfluorid skadar nämligen hjärnans kontakt med hjärnbanken. År 1939 framställde vetenskapsmän i Berlin nervgasen sarin som innehåller fluor.
År 1940 började de sovjetiska myndigheterna använda fluoriderat vatten i koncentrationslägren för att framkalla psykisk desorientering hos politiska fångar.
År 1942 blev Tysklande världens största producent av aluminium. Dess avfallsprodukt blev natriumfluorid, som man började använda på fångarna i koncentrationslägren.
År 1947 utmämndes ALCOAs advokat Oscar Ewing till chef för den amerikanska underrättelsetjänsten Federal Security Agency och han utnyttjade sitt inflytande så, att man i USA började fluorera dricksvatten.
IG Farben, som satte igång denna forskning, finns kvar under andra namn. Dess dotterbolag Crest tillverkar tandkräm. Nu finns det nämnda giftet i de flesta tändkrämer och i USA blandar man det i dricksvattnet.
Aluminiumtillverkarna (framförallt ALCOA som kontrolleras av frimurarfamiljen Mellon) får ett enormt överskott av natriumfluorid, som är avfall efter tillverkningen av aluminium.
Den breda allmänheten vet inte att tänderna kan skyddas av kalciumfluorid, som inte är ett gift. Myndigheterna är inte intresserade av att lämna uppgifter därom.

Professor Olof Lindahl avslöjade i sin sista bok "Recept på hälsa", Stockholm 1990, 2. 104-112, fluorbedrägeriet i kapitlet "Fluorförgiftning": Tron på fluorets välsignelsebringande förvillelser i vår tid.
I själva verket är fluor i de doser som rekommenderas (1 ppm) på sikt ytterst skadligt. En ppm (miljondel) betyder att det är en del fluor på
1 000 000 delar vatten eller 1 mg fluor i en liter.
I en i USA frisläppt rapport fastslår att det är definitivt bevisat att fluor framkallar skelettcancer. Detta torde medföra att alla tillsatser av fluor, t ex i tandkräm, blir förbjudna. En majoritet av tandläkare liksom allmänheten tror på denna farliga (fluor) propaganda.
Fluor är ett starkt enzymgift. Enzymerna är kroppens smörjolja som möjliggör alla kemiska reaktioner. Utan enzymer stannar hela ämnesomsättningen, livsprocessen saktar upp och vi dör. Dåliga och skadade enzym gör att allt fungerar sämre.
Fluor gör att arvsmassan i DNA får en felfunktion och att bindväven blir degenererad och försvagad. I en rad djurförsök har det visats att spermierna får kromosomskador.
Olof Lindahl fastslog: "Även hos människan har man spårat ett samband vid den medfödda sjukdomen Downs syndrom (mongolism) Hos vanliga celler ökar ... risken för cancer. Redan halter över 0,5 ppm är klart skadliga... Givetvis bör man undvika fluoriderad tandkräm.
Fluorpropagandan under 1900-talets mitt är ett exempel på hur lätt det medicinska etablissemanget lurar sig själv och låter sig luras av pseudovetenskaplig propaganda och felaktiga observationer.
Fluor är ett av de giftigase ämnen människan känner. Myten om att fluor är ofarligt i små doser skapades av de vetenskapsmän som sysslade med atombombsprogrammet. Bevisen för hälsoriskerna med fluor censurerades av amerikanska Atomenergikommissionen med hänvisning till nationens säkerhet. Dokumenten om det farliga fluoret har totalt ignorerats av massmedierna. Fluor finns även i bekämpningsmedel.
Fluor - en århundradets bluff

av Marcus Strömberg


Fluor är ett gift. Det är huvudbeståndsdelen i nervgasen Sarin, som användes vid ett terrorattentat i Tokyo. Sarin består av en relativt ofarlig organofosfat kombinerad med fluor, där den sistnämnda gör det hela till en dödlig dekokt. Fluor används som insektsbekämpningsmedel, t ex i Parathion. Många psykoaktiva droger är fluorföreningar, t.ex. Prozac®, eller Rohypnol®, den s.k. våldtäktsdrogen som är fluorerad Mogadon®. Fluor är ett gift.

Fluor finns dessvärre inte bara i nervgas och bekämpningsmedel. En stor del av den mat vi äter har en hög fluorhalt till följd av kontamination från konstgödsel, bekämpningsmedel och vatten. Det tillsätts tandkräm och t ex i USA även dricksvatten. Det är tänkt att det syntetiska fluoret skall ersätta det naturliga fluoret i våra tänder, och på så sätt göra våra tänder starkare och mer motståndskraftiga mot karies. Fluor sägs också ha en hämmande effekt på bakteriefloran i munnen.

Källor till förgiftning

I USA har man sedan länge tillsatt fluor i dricksvattnet i en mängd av c:a 1 ppm (miljondel). Nivåer över 1 ppm anses vara skadliga. Den 18 September 1943 skrev The American Medical Association så här i sin tidskrift: "fluorider är generella protoplasmiska gifter, med förmåga att ändra cellers ämnesomsättning genom hämning av speciella enzymer. Källor till fluorförgiftning inkluderar dricksvatten innehållande 1 ppm eller mer fluor". Den 1 Oktober 1944 skrev The American Dental Association detta i sin tidskrift: "dricksvatten innehållande så lite som 1.2 ppm fluorid orsakar utvecklingsstörningar...vi kan inte riskera att orsaka sådana allvarliga störningar. I ljuset av vår nuvarande kunskap om kemin bakom ämnet, överväger de potentiella skadorna de potentiella fördelarna". Sedan dess har varken fluoret eller vi förändrats, men idag tycker man tydligen att fördelarna överväger...dvs man accepterar utvecklingsstörning mot att, ja, vad då? Man får nämligen inte färre hål i tänderna.

Fluor finns också i icke ekologisk mat och dryck. Några exempel: Fruktjuicer innehåller upp till 2.8 ppm1. Kött innehåller upp till 1.03 ppm, svart te upp till 3.1 ppm, bordssalt upp till 6 ppm, havssalt 7.8 ppm och sardiner upp till 63.1 ppm2. Fisk i allmänhet 9.8 ppm och kolsyrade drycker 16.7 ppm3. Kaliforniskt vin upp till 2.8 ppm och russin från samma ställe 5.2 ppm4. Fluor till munsköljning innehåller 500 ppm och tandkräm 1000-1500 ppm. Tandfyllningsmaterial innehåller mellan 11500 och 14550 ppm2.


...och får därför bära Tandläkar-Förbundets logo.

I Orthomolecular Medicine skrev man 1993 om tre studier i USA, Indien och Japan5. Man hade undersökt 445 000 barn som bor i områden med mycket naturligt fluor i dricksvattnet. I SAMTLIGA fall innebar en högre nivå fluor i vattnet FLER hål i tänderna. I artikeln konstaterar man att det inte existerar någon forskning som stöder teorin att fluor förebygger karies. En annan studie på Nya Zeelands alla barn visade samma sak6. Författaren påpekar att studier som visat att fluor sänker risken för karies har utförts på små och handplockade grupper av barn.

Data från WHO visar att högre fluornivå i dricksvattnet ökar risken att få karies7. WHO har tydligen svårt att ta konsekvenserna av sina egna data eftersom man fortfarande rekommenderar fluor på olika sätt. Att karies som problem har minskat under de senaste årtiondena behöver inte hänga samman med fluorkonsumtionen. Minskningen startade innan fluor började användas och beror i vissa fall på ändrade diagnoskriterier8. Allt detta är tänkvärd information när man väger fördelar mot nackdelar...

Orsakar inte bara karies

Kroppen tar upp det fluor man får i sig genom mat och dryck9. Plasmanivåerna ökar också efter tandborstning med fluorinnehållande tandkräm10.

Hur är det då med det fluor man får i sig genom tandkräm, livsmedel eller dricksvatten? Är inte det giftigt? -Nej, säger företag och dess betalda forskare.

Några exempel på vad olika koncentrationer av fluor i dricksvatten åstadkommer: I varierade koncentrationer inhiberas totalt 63 olika enzymer11. 0.4 ppm kan ge njurskador12. 0.95 ppm skyddar retrovirus, t.ex. HIV, mot AIPc (ett antiviralt medel)13. 1.1 ppm ger fläckar på tänderna hos 85% av barn14. 4.0 ppm ger fler benfrakturer hos äldre kvinnor15. 4.94 ppm ger ökad DNA och protein syntes hos T-lymfocyter16. 6.0 ppm i dricksvatten ger efter 20 månader hyperplastiska noduli (knölar) i sköldkörtlar hos råttor17. Inga höga nivåer, men allvarliga effekter. Under ett fluorutsläpp i Alaska dog en person och 296 förgiftades. Högsta uppmätta nivån då var 150 ppm18.

Ben påverkas negativt av fluor med följden fler frakturer, förändrad benstruktur och ökad risk för osteosarkom (skelettcancer), vilket visas av en nyligen publicerad reviewartikel19. Benförändringar finns kvar upp till 22 år efter avslutad fluorering av dricksvattnet20.

1989 visade det välrenommerade Battelle Research Institute, Columbus, Ohio att fluor är ett starkt cancerframkallande ämne21. Forskningen var beställd av National Cancer Institute i USA, men tystades ned när den kom. Varför?

Neurotoxiska, dvs för nervsystemet skadliga, nivåer av lipider i hjärnan uppmättes vid experimentell fluoros (fluorförgiftning)22. En annan studie fann att personer med fluoros har demyeliniserade nervfibrer, vilket ger försämrad nervtransmission23. Dr. Robert Isaacson, Binghamton University, New York, visade i två undersökningar24 att de nivåer av fluor som vi får i oss genom tandkräm och dricksvatten är neurotoxiska.

Sedan 1990 har fem undersökningar visat att fluor påverkar de högre hjärnfunktionerna negativt25-29. En studie, "Natriumfluorids neurotoxicitet hos råttor", Mullenix et al25, visade att fluor ackumuleras i hjärnvävnad, speciellt i hippocampus som är en viktig länk i minnesfunktionen, samt att råttornas beteenden förändrades efter fluorintag: hyperaktivitet hos nyfödda och kognitiva störningar hos vuxna. De uppmätta plasmanivåerna var samma som nivåer uppmätta hos människa. Man skriver att de negativa effekterna är jämförbara över artgränserna: "...a generic behavioral pattern disruption as found in this rat study can be indicative of a potential for motor dysfunction, IQ deficits and/or learning disabilities in humans".

Kina har alltid varit ett steg före oss vad gäller fördomsfri medicin. Där har man mer grundligt undersökt konsekvenserna av fluoranvändning. Flera kinesiska studier visar att fluor sänker intelligensen26-29 och påverkar hjärnans utveckling under fostertiden30,31.

Forskare, politiker och företag här i västvärlden låtsas inte om att dessa studier finns till och de skulle aldrig drömma om att försöka utföra liknande undersökningar. De har inte gjort det hittills i alla fall. Inte heller har media uppmärksammat den kinesiska forskningen. Varför?

Varför?

Vid det här laget kanske du börjar undra om denna forskning verkligen existerar. Är fluor verkligen ett farligt gift? Jag önskar att det inte var så, men det är det. Fluor är en medicinsk bluff, vilket kan kontrolleras vid ett besök på ett biomedicinskt bibliotek.

Hur är då detta möjligt frågar du dig? Vi lever ju i ett demokratiskt samhälle där allting kontrolleras. Gift skulle aldrig få ges till människor. Eller? Nej, om inte girighet existerade, men det gör det och då kan man mata oskyldiga människor med gift. Än så länge gäller att pengar är makt.

Vem tjänar på att tillsätta fluor i tandkräm? Fluor är ett avfall från aluminium- och konstgödselindustrin. Innan man började ge fluor till människor hade man stora problem med att bli av med giftet. Det var också svårt att övertyga en allmänhet om att fluor inte längre var farligt utan rentav nyttigt.

Man löste detta på följande sätt: The Aluminium Company of America, ALCOA, satte 1947 sin advokat Oscar Ewing till chef för U.S. Public Health Service, den första myndighet som förespråkade fluor i dricksvatten. Aluminiumföretaget hade redan tidigare varit allierat med denna myndighet då den varit underställd the Treasury Department, vars chef ägde en stor del av ALCOAs aktier.

En massiv reklamkampanj drogs igång för att övertyga folket om fluorets ofarlighet. Det skrevs också vetenskaplig litteratur:1954 skrev nio industrier som var anmälda för förorening med fluor en sammanfattning av fluorforskningen - industrins forskning. 1958 gav Kettering Laboratoriet vid Universitetet i Cincinnati ut en samling sammandrag av 8700 vetenskapliga artiklar angående fluor. Man påstod sig visa att ämnet är ofarligt. Forskaren Darlene Sherrell har emellertid uppmärksammat att dessa sammandrag inte stämmer överens med originalen. Kanske inte så konstigt eftersom fluor är ett gift och Kettering Laboratoriet är sponsrat av två kemiföretag, två oljeföretag och sex metallföretag varav tre tillverkar aluminium, alla producenter av giftigt avfall som de vill få en marknad för.

Dessa exempel ur historien är bland de som allra mest har präglat den officiella synen på fluor. Nej, det är inte obundna forskare som har visat att fluor är ofarligt och som har rekommenderat oss att använda det. Det är företag med mycket starka ekonomiska intressen i saken. Företag kan inte betala för objektiv forskning.

Industrin har haft framgång i sina ansträngningar. Man har hittat en marknad för sitt avfall och man har lyckats tysta de röster som opponerat sig. Nu börjar emellertid objektiv information bli tillgänglig i form av både ny forskning och gammal som tidigare tystats ned. Den visar det som tusentals människor världen över länge har vetat och fått erfara. Att fluor är ett gift.

Korrumperade myndigheter verkar leva utanför denna verklighet. I augusti 1997 gick Institute of Medicine i USA och American Dental Association ut med en rekommendation på 10 ppm i dricksvatten. Som om fluor nu blivit helt ofarligt. Man kan undra hur. Kanske genom att dessa myndigheter sponsrats av läkemedelsföretag som utvecklar mediciner mot de sjukdomar och skador som fluor orsakar.

En orsak vid sidan om girigheten till att man påtvingar befolkningar fluor kan vara att man vill se sjunkande födelsetal32. Sänkt intelligens och inlärning hos allmänheten kan också vara mål för myndigheter, företag och organisationer som vill dölja smutsiga bykar och behålla status quo.

En tänkbar mekanism för fluors skadeverkningar i kroppen är som följer: Fluor är en negativ jon, medan metaller som aluminium, kvicksilver och bly är positiva joner. Joner kan inte ta sig in i kroppens celler just därför att dom är laddade partiklar. Om däremot en positiv jon förenar sig med en negativ jon, så är dom två tillsammans neutrala, och kan ta sig in i en cell. Fluor är den negativa jon som starkast och lättast förenar sig med positiva joner och kan på detta sätt bära med sig giftiga metaller in i celler, lämna dom där och ta med sig en för cellen livsviktig metall som t ex zink på vägen ut. Liksom det förstärker effekten hos Mogadon®, kan fluor på detta sätt förstärka den skada som metallerna tillfogar t.ex. hjärnan. Fluor kan också förena sig med organiska ämnen i blodet med okänt resultat.

Det gängse sättet att undersöka om ett ämne är skadligt är att se vid hur höga doser det ger en skada. Ett mer intressant perspektiv skulle vara att se vid hur låga doser en långvarig exponering av ett ämne är skadlig. Man påstår att man gör det genom följande försök: 6 månaders exponering på råtta. Eftersom råttan lever i 3-4 år säger man att det motsvarar 15 år hos en människa...och så har man bevisat att människor inte kan ta skada av att äta ett ämne hela sitt liv...fast man har bara testat på råtta...i ett halvår...måste vara logik på hög nivå för jag fattar inte.

Det är dags att vi tar vårt ansvar och slutar uppdra åt andra att avgöra vad som är hälsosamt och vad som är skadligt för oss. Varenda människa kan avgöra om han eller hon vill bli matad med fluor om hon bara sätter sig in i ämnet. Tills dess rekommenderar jag å det skarpaste att avstå från giftet. Köp fluorfri tandkräm (finns på hälsokostaffär eller Konsum)! Använd bara ekologiska produkter! Tillåt inte ditt barn att skölja fluor vare sig i skolan eller hemma! Vägra "banansalva" hos tandläkaren! Ge inte ditt barn fluortuggummi eller tabletter! Fluor är inget näringsämne och det finns inget som heter fluorbrist! Fluor är ett gift!!
1. Stanndard et al. Fluoride Levels and Fluoride Contamination of Fruit Juices. Journal of Pediatric Dentistry, Vol 16, Nr 1, 1991.
2. Siebert and Trautner. Fluoride content of selected human food, pet food and related materials. Zeitschrift für Ernährungswissenschaft Vol 24, s 54-66, 1985.
3. Walters, C. B. Journal of Sci Food Agric, Nr 34, s 523-528, 1983.
4. Burgstahler, A. W. et al. Fluoride in California wines and raisins. Fluoride, Vol 30, Nr 3, s 142-146, 1997.
5. Orthomolecular Medicine, Vol 8, Nr 3, 1993.
6. Colquhoun, J. Is there a dental benefit from water fluoride? Fluoride, Vol 27, Nr 1, s 13-22, 1994.
7. Ziegelbecker, R. et al. WHO data on dental caries and natural water fluoride levels. Fluoride, Vol 26, Nr 4, s 263-266, 1993.
8. Colquhoun, J. Fluorides and the decline in tooth decay in New Zealand. Fluoride, Vol 26, Nr 2, s 125-134, 1993.
9. Trautner and Siebert. An experimental study of bio-availability of fluoride from dietary sources in man. Archives of Oral Biology, Vol 31, Nr 4, s 223-228, 1986.
10. Rajan, B. P. Fluoride in toothpaste: Cause for concern. Fluoride, Vol 21, Nr 4, s 167-170, 1988.
11. Fluoride 1983-1992 and Chemical Abstracts 1989-1992.
12. Juncos, L.I. et al. Renal Failure and Fluorosis. Journal of American Medical Association, Nr 222, s 783-785, 1972.
13. Ben-Hur, E. et al. Journal of Photochem Photobiology, Vol 13, Nr 2, 1992.
14. Subbareddy et al. Journal of Ind Dental Association, Nr 57, s 205-212, 1985.
15. Sowers, M. R. The relationship of bone mass and fracture history to fluoride and calcium intake: A study of three communities. American Journal of Clinical Nutrition, Vol 44, Nr 6, s 889- 898, 1986.
16. Sati, T. et al. Chemical Abstracts, 35401b, 1991.
17 Okayasu, I. et al. Hyperplastic nodules of thyroid parafollicular cells (C cells) in rats induced by prolonged low dose ingestion of sodium fluoride. Fluoride, Vol 18, Nr 2, s 111-117, 1985.
18. Foulkes, R. G. Case report: Mass fluoride poisoning, Hooper Bay, Alaska: A review of the final report of the Alaska Department of Health and Human Services, April 12, 1993. Fluoride, Vol 27, Nr 1, s 32-36, 1994.
19. Diesendorf, M. et al. New evidence on fluoridation. Fluoride, Vol 30, Nr 3, s 179-185, 1997.
20. Meng, X. C. Skeletal change in osteofluorosis patients after defluoridation of drinking water. Fluoride, Vol 29, Nr 1, s 25-28, 1996.
21. Battelle Research Institute Primary Research Data publicerad February 23, 1989.
22. Shashi, A. Studies on alterations in brain lipid metabolism following experimental fluorosis. Fluoride, Vol 25, Nr 2, s 77-84, 1992.
23. Sesikeran, B. Studies on sural nerve biopsies in endemic skeletal fluorosis. Fluoride, Vol 27, Nr 4, s 189-193, 1994.
24. Neuroscience Research Communications, Vol 13, Nr 2, s 99-104, 1993 och Behavioral and Neural Biology, Vol 61, Nr 3, s 233-241, 1994.
25. Mullenix et al. Neurotoxicity of Sodium Fluoride in Rats. Neurotoxicology and Teratology, Vol 17, Nr 2, s169-177, 1995.
26. Zhao, L. B. et al. Effect of a high fluoride water supply on children's intelligence. Fluoride, Vol 29, Nr 4, s 190-192, 1996.
27. Li, X.S. et al. Effect of Fluoride Exposure on Intelligence In Children. Fluoride, Vol 28, Nr 4, s 189-192, 1995.
28. Qin, L.S. et al. The Influence of drinking water fluoride on pupils IQ. Chinese Journal of Control of Epidemic Diseases, Vol 5. Nr 4, s203-204, 1990.
29. Guo, X.C. et al. A preliminary exploration of IQ of 7-13 year-old pupils in a fluorosis area with contamination from burning coal. Chinese Journal of Control of Endemic Diseases, Vol 10, Nr 2, s98-100, 1991.
30. Ha, H. et al. The Influence of Fluoride on the Human Embryo. Chinese Journal of Control of Epidemic Diseases, Vol 4, s 136-137, 1989.
31. Du, L. et al. The Influence of chronic fluorosis on the development of the brain of the Human Embryo. Journal of Fluorosis Research Communications, Vol 138, 1991.
32. Freni, S. C. Exposure to high fluoride concentrations in drinking water is associated with decreased birth rates. Journal of Toxicology and Environmental Health, Vol 42, s 109-121, 1994.

Posted on: 2005/5/13 9:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#3
Jo men nu kommer ju "fluortanten" i alla fdall på tv-reklamen, år 2005, har vi då inte kommit längre i vår utveckling så låt de förgifta oss, låt de som vill skölja munnen tills de kräks.

Köper sen länge salttandkräm i hälsokosten, köper ekologisk folköl för att slippa aspartamet, letar på förpackningar med mat vilka som innehåller minst kemikalier, har man tur kanske man hitta livsmedel som "bara" innehåller tre kemiska gifter.

Har ännu inte hittat nåt livsmedel att stoppa i käften, som inte innehåller nåt gift.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#4
Frågan kvarstår, kan man anmäla dessa fluorpåståenden för kvacksalveribrott? Om man påstår att något har medicinsk verkan, i detta fall förbygger karies, så måstedet finnas vetenskapligt stöd och undersökningar som visar det. Men nu är fallet så att det finns inga, vilket jag då anser att alla tandkrämsbolag och andra som säljer fluorprodukter med medicinska påståenden begår kvacksalveribrott.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#5
Jo som sagt, kan nån ge mej tips om vart man kan anmäla så gör jag det faktiskt, jag mår dåligt när jag ser "fluorhäxan" på tv, riktigt illa, okunni´ga och ovetande människor rusar och köper skräpet fast det är ett nervgift. Söker man på internet så består 95% av alla fakta av negativa saker om giftet, ingen bryr sej ens om att försöka att motbevisa att det är giftigt.

En rolig sak dock nu att man måste på ramlösa tror jag det var, eller loka??? nån källvattenflaska i alla fall måste ha varningstexten "bör ej förtäras regelbundet av barn under sju år", såg detta och undrade varför då?? sen såg jag innehållsförteckningen innehåller fluoride, ha,ha, dä är det plötsligt giftigt i naturlig form, men alcoas skitprodukt i form av fluor som är ett gift och avfallsprodukt är helt lagligt.

Kan vi inte vara några stycken so anmäler reklamen i tv, så kanske det skrivs om det i aftonbladet och folk får upp ögonen på vilket nervgift som de stoppar i munnen.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#6


See User information
Inte, för att jag är feg... Menjag tycker vi skall "spara" oss från sådana "aktiviteter" - Varför? Jo, jag tror att man kan komma lite "längre" om man ger F-N, i - att aktivera sig, på det sättet...
jag tror också att det skulle kunna utveckla sig till en massmedialgrej, om man "arbetade" på ett konstruktivt sätt, men orkar man med en sådan grej? Det är i klass med uppmärksamheten som en popgrupp kan få - massor med människor "tänker" på en - F-N, vet vad det kan ha för konsekvenser - Vad anser ni om denna förklaring, då?

Hälsar Shygets/Fasco da Lama/ABRAC af St Patrick - "bärare" av den Gula Skölden... Och resten av hans löss

Posted on: 2005/5/18 19:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#7
Det fluor som finns i Ramlösa är inte farligt, vad jag tror. Det för att det är naturligt fluor, kalciumfluorid. Det fluor som är giftigt och kemiskt framställt som används i ex. tandkrämer är natriumfluorid.

Den totala mängden fluor som finns i EN tub, är tillräcklig för att döda ett barn på 12 kilo. Tänk er då vad som händer när man konsumerar tub efter tub, år efter år, och hur det sedan lagras i benvävnad, i hjärnan och på andra ställen.

Fluor bryter ner kollagenproduktionen, vilket resulterar att nedbrytning av lever, njurar, mjälte och annat sker.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#8


See User information
Vem skall vi spara oss för och när är det rätt, vilken metod man inte genomfört som kommer att ge framsteg kommer man aldrig att veta, fluoret används för att göra folk dumma i huvudet och ett alldeles utmärkt första steg är att hjälpa folk att tänka själva.

Verkar konstigt att du promotar att man inte skall vidta åtgärder, vill du inget göra kan du ju alltid låta bli, men uppmanar du andra att inte vidta åtgärder har du samma ansvar som, de som sprider lögnerna om fluoret.

Alla vägar bär till Rom brukar det sägas, och det är samma sak här, alla vägar som hjälper "vår" sak, är en liten pusselbit i pusslet, lägger man inga bitar blir det inte pussel.

Att spara sig är som att vänta med sex till efter giftemålet, träffar man ingen att gifta sig med blir det aldrigt nåt knullat.

Jag ställer gärna upp och gör en anmälan, men vi borde vara kanske ett hundratal eller fler som gör det samtidigt, vi kanske kunde höra med folk om dom är beredda att ställa upp på en kampanj, jag är trött på "fluortanten" jag med.

Läste en artikel i DN häromdagen om en strand som var förorenad med arsenik och bly. Fluors giftighet ligger mellan arsenik och bly. Stranden hade arsenik 457 mg per kg, tandkräm har halter mellan 1500 till 3000 mg per kg!!!!!!! Stranden måste saneras enligt Länstyrelsen. Tandkrämen skall vi ha i käften.

Så länge folk inte kan tänka klart kommer vi alla att falla offer för NWO.

Mvh Hubben

Posted on: 2005/5/19 11:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#9


See User information
http://www.sbu.se/Filer/Content0/publ ... ries_2002/sammanfslut.pdf

Bland annat står det:
"Karies utvecklas långsamt hos de flesta
barn och ungdomar, framför allt beroende på fluoranvändning."

Och sedan står det att:
"Daglig användning av tandkräm med fluor är en effektiv kariesförebyggande
metod för de permanenta tänderna hos barn och ungdomar
(Evidens 1)."

Posted on: 2005/6/1 14:50
Jag står här mitt i gatan som om jag blivit lam
Ser alla människorna som myrorna här på sta’n
Alla verkar veta vart precis dom ska nånstans
Och så plötsligt blir det folktomt och jag står ensam kvar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#10
Jag anser, som tidigare, att påstå att fluor skyddar mot karies är ett kvacksalveribrott, då man påstår att ämnet har en medicinsk verkan som inte kan bevisas vetenskapligt.

Kan det vara så att de inte fattar att det är stor skillnad på klacium- och natriumfluorid? Kalciumfluorid kan ha skyddande effekt, men natriumfluorid har det inte.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#11


See User information
Vilken sorts flour används då?

Posted on: 2005/6/1 20:19
Jag står här mitt i gatan som om jag blivit lam
Ser alla människorna som myrorna här på sta’n
Alla verkar veta vart precis dom ska nånstans
Och så plötsligt blir det folktomt och jag står ensam kvar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#12
Det fluor som används i tandkrämer och liknande, det som eliten förespråkar, är ju givetvis natriumfluorid. Det är inget naturligt, vilket däremot kalciumfluorid är. Natriumfluorid är en restprodukt av aluminiumtillverkning, som de sedan trycker i tandkrämstuber och så.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#13


See User information
Okej, kan man få dom att byta på nåt sätt? Eller är det en uttänkt strategi för att passivisera oss?

För övrigt så mejlade jag colgate i morse och dom svarade inte på min fråga om vilka biverkningar flour hade utan svarade bara med rapporten som jag bifogade på föregående sida.

Posted on: 2005/6/1 23:50
Jag står här mitt i gatan som om jag blivit lam
Ser alla människorna som myrorna här på sta’n
Alla verkar veta vart precis dom ska nånstans
Och så plötsligt blir det folktomt och jag står ensam kvar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#14
Nja, de borde inte ens byta. De borde utesluta fluor helt ur alla produkter. Det enda syftet är ju att passivisera oss och göra oss dumma. Jag betvivlar att det ens är känt bland alla företag som tillsätter fluor att det är skadligt. De tror själva på att det är nyttigt. Fluormyten skapades av Illuminati redan på 40-talet, och de har sedan inte behövt göra mycket för att hålla den vid liv, då den har blivit självgående.

Colgate kommer nog aldrig erkänna att de tillsätter fluor för att skada människor, eftersom de själva inte ens tror på det. Colgate består också utav människor, som alla andra, vilka också är lika lättpåverkade av falska eller sanna argument.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#15
Hubben, ja e på... Sen skall jag fråga resten av alla på seminariet jag håller denna helg, 11-12 Juni. Skall det stämmas så måste man samlas, då ere bara o göra de nu... Det gäller oss alla. Det är så fånigt... Alla vet dom alla en sak, vad skall jag göra något för när ingen annan, eller det kan man ju inte göra något åt själv, det vet vi att alla tänker. Varför inte bara byta tanke?...

Lösningen till alla problem vet jag att många kollar efter. Det är den där tanken som vi skall byta till som är lösningen. Gör det bara!

Hare gött!


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#16


See User information
Kalcium vs Natrium fluor? Vad kan man säga, det är en varningstext på etiketten på Ramlösa flaskorna, och vattnet är skadligt för små barn, man kan nog inte påstå att Natrium fluor är skadligare än kalciumfluorid, båda är skit för dina nerver i hjärnan.

Däremot tror jag att kalciumfluoret lagras upp snabbare i kroppen och binder sig i skelettet, men natriumfluoret utsöndras i blodet istället, dvs till din hjärna. Men ett dagligt intag av kalciumfluor skulle ge samma resultat, kom här ihåg att varken kalcium eller natrium är skadligt, det är fluor som är farligt.

Jag tappar hellre tänderna än intelligensen, som ekonomin utveckar sig kommer det sluta med att man står i kön till soppköket ändå, och där behöver man dom inte =)

Posted on: 2005/6/8 11:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#17


See User information
Är det inte flour i det kommunala vattnet i så gott som hela sverige?

Posted on: 2005/7/18 21:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fluors "kariesskydd" - kvacksalveribrott?
#18
Och nu kommer tydligen "fluortanten" tillbaka hörde jag på radion. Vet inte riktigt i vilket sammanhang, men hon kommer....Stackars oupplysta människor som tror att det är bra...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Fråga Flourtanten!
#19


See User information
Ni kanske kan fråga Flourtanten själva??

http://www.fluortanten.praktikertjans ... sub-fraga_fluortanten.asp

haha

Posted on: 2005/7/20 13:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fråga Flourtanten!
#20


See User information
Några intressanta artiklar som är väl läsvärda:

<a href="http://www.vishet.se/nexus/plan1999/fluor-1.htm">Fluor, tänder och atombomben</a>
Hundratals tidigare hemligstämplade dokument från andra världskriget - däribland offentliggjorda dokument om Manhattanprojektet, det amerikanska militära projekt som ledde till atombomben - har gett ytterligare bevis för att fluor i dricksvattnet är mycket skadligt för människans hälsa

Liksom <a href="http://www.vishet.se/nexus/art1999/Shauberger.htm">Levande vatten</a> och <a href="http://www.vishet.se/nexus/art1999/leverflu.htm">HIV och AIDS - är detta orsaken och botemedlet?</a> där fluor tas upp.

Posted on: 2005/7/20 15:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fråga Flourtanten!
#21
Ska vi gemensamt bomba fluortanten nedan med obekväma frågor och bevis för fluors skadliga effekt? Vi ger henne dåligt samvete, för vad gör det? Hon propagerar och förgiftar ju männsikor som alla andra fluorförespråkare....

Ska vi mailbomba ikväll?

Jag vill mycket gärna höra hennes förklaringar....

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fråga Flourtanten!
#22
Hej jag maila lite frågor
till flourtanten
jag är inte så insatt i såna här grejor som medicin

mina frågor framkommer nog i svaret iaf mitt svar

Hej David,

De flesta ämne är giftiga men det är också en dosfråga dvs hur mycket man
får i sig. Många vitaminer vi behöver för att överleva kan också vara
giftiga vid överdosering som exempel.

Om vi tar som exempel fluortabletter behöver man ta över 100 stycken på en
gång för att ett det ska ge någon allvarlig negativ effekt
(fluorförgiftning). Förgiftningssymptom kan uppkomma när barn får i sig > 25
mg fluor vid ett tillfälle (motsvarande ca 100 tabletter), dödlig dos av
fluor är högre ca 30-60 mg fluor/kg kroppsvikt.

I de små doser vi använder fluor är det inte farligt.

Fluor kan också kombineras med andra ämnen som gör det mer aggressivt, inom
tandvården använder vi t ex fluorvätesyra för att tvätta rent kronor
(utanför munnen under kontrollerade former) det skulle inte gå att ha i
munnen.

Som du vet så måste vi alla ha salt som är natrium och klor (natriumklorid),
klor är också giftigt men inte så farligt i kombinationen med natrium.

Återkom gärna med fler frågor om något är oklart.

Bästa hälsningar

Per Rehnberg
Tandläkare
Praktikertjänst

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fråga Flourtanten!
#23
Detta med flour som gift
kanske är lite överdrivet elle vad säger ni?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fråga Flourtanten!
#24
Det är giftigt. Det finns inga säkra doser av gifter. Hur kan man som läkare påstå något så fatalt korkat?

All fluor lagras i kroppsvävnaden, främst i benvävnaden. Så de "ofarliga små doserna" lagras i kroppen och ju mer, dessto sämre.

Jag ska skriva ett ordentlig brev till fluortanten.

Min pappas tandläkare vill inte ge sina patienter fluor, eftersom hon vet att det är mycket giftigt. Men hon gör det för hon har en skyldighet.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
45 user(s) are online (45 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 45

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS