vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostNy yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#1


See User information
Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller..
http://www.regeringen.se/sb/d/13516/a/154203

"Kommittén har kommit till slutsatsen att en grundlagsreglering som behandlar alla yttranden lika är omöjlig utan en försvagning av yttrandefriheten. Det särskilt starka grundlagsskyddet behöver därför, som i dag, avgränsas."

"Ansvarsmodellen innebär att en gräns dras mellan yttranden som någon är beredd att ta ansvar för och yttranden där ansvarstagandet är otydligt eller obefintligt. Ansvarstagandet kan ske antingen genom att det finns ett utgivningsbevis, vilket förutsätter att en behörig utgivare har anmälts och godkänts av en myndighet.."

Posted on: 2010/10/23 20:49
"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."

/Benjamin Franklin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#2


See User information
"Go free man", sedan påvisa Artikel 30 och ha medlidande för dom andra som väljer att lullar runt och identifierar sig som personer...

Detta är absurt... Bara ges en positiv rubrik, för att sedan kunna dra åt svångremmen på Svensson... Styrelsen för AB Sverige borde avskedas... Och ställas upp i led framför Arbetsförmedlingen för att sättas i millitärtjänstgöring... Latrintömmare borde väl passa kvalifikationerna... Dom verkar ju ha en unik kompetens för att behandla skit!?

Här är papperet;

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/41/77/206b36a6.pdf

I den står det:
Quote:
Å ena sidan finns behovet att hålla ihop samhället och värna
allmänna och enskildas intressen.
.............

Det är en grannlaga uppgift att väga och vikta de olika
intressena. Även om utredningsuppgiften denna gång mest handlar
om att bringa grundlagen i takt med tiden finns vägandet och
viktandet med i arbetet när nya begrepp ska introduceras och nya
gränser dras.
I det fortsatta arbetet står vi inför en ovanligt viktig sådan
avvägning mellan intressen.
Jag läser i texten att en del riktar sig mot alternativa medier än dom etablerade... Vaken.se eller andra former av medier?

Ett skydd för "status quo" och frågasättande medier är inte ok?

Quote:
6.1 Utgångspunkter för en ny
yttrandefrihetsgrundlag
Kommittén ska enligt sina direktiv försöka finna en teknikneutral
form för reglering av yttrandefriheten i grundlag. De principer som
bär upp det nuvarande systemet – vad kommittén kallar de sex
grundbultarna (censurförbudet, etableringsfriheten, ensamansvaret,
meddelarskyddet, brottskatalogen och den särskilda rättegångsordningen)
– ska behållas för de traditionella medierna. Direktiven
nämner tidningar, böcker, radio och tv. De traditionella medierna
och eventuellt också andra distributionsformer för yttranden till
allmänheten ska ges ett grundlagsskydd som i allt väsentligt motsvarar
det nu gällande.
Ett problemområde har i stor utsträckning tillkommit sedan
frågan om en teknikneutral reglering för yttrandefriheten prövades
av Mediekommittén (se SOU 1997:49, Grundlagsskydd för nya
medier). Det gäller EU-rätten. Det svenska medlemskapet i EU
innebär, som har beskrivits i kap. 4, på flera sätt svårigheter när den
svenska regleringen ska tillgodose krav i EU-rätten som ibland står
i motsättning till yttrandefrihetsrättsliga intressen.


Posted on: 2010/10/23 20:59

Edited by Avatar on 2010/10/23 21:27:16
Edited by Avatar on 2010/10/23 21:28:33
Edited by Avatar on 2010/10/23 21:30:47

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#3


See User information
Håller med dig Avatar Regeringen borde få avsked.

Jag ger dem ochså underkänt .

Helt klart ska dom ha sparken för dåligt jobb.

Posted on: 2010/10/23 21:14
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#4


See User information
Kan någon skriva en kort sammanfattning om detta och lägga upp som nyhet? Annars skicka ett PM med texten till mig.

Posted on: 2010/10/24 11:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#5


See User information
Postade länken direkt till PDFen på regerin... AB Sverige fjantarnas hemsida.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/41/77/206b36a6.pdf

Man ser en tråd i detta, vilket är en direkt fara för icke godkänd medias rätt AKA NWO direktiv... Viva la status quo och försvåra sanningar och alternativ informationskanalers uppkomst och existens!

Bara en fin och vilseledande formulering.

Posted on: 2010/10/24 13:09

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Ny yttrandefrihetsgrundlag på väg!
#6


See User information
Ska de förbjuda oss att blogga?

http://www.regeringen.se/sb/d/13464/a/154264

De utarbetar 3 modeller, en av dem kommer de tillämpa (tvinga på).

Quote:
1. Ansvarsmodellen innebär att en gräns dras mellan yttranden som någon är beredd att ta ansvar för och yttranden där ansvarstagandet är otydligt eller obefintligt. Ansvarstagandet kan ske antingen genom att det finns ett utgivningsbevis, vilket förutsätter att en behörig utgivare har anmälts och godkänts av en myndighet, eller genom att det finns ansvarsuppgifter utsatta i eller på mediet. Med ansvarsuppgifter avses den ansvariges namn och hemvist i Sverige.


vad dem menar är:
-du behöver ha tillstånd om du sprider informationer inom massmedian(internet också!)
-du tar ansvar för det du säger! OCH det innebär: om dem inte gillar vad du säger/skriver få du straff!
-det skulle HELT förbjuder anonymt informations spridning!!
-det skulle tvinga alla blogg-företag, forum hosts och webbhoteller att kräva ditt personnummer! Så att polisen vet vem du är!
-du får inte sprida informationer om du kommer från utlandet!


Quote:
2. Verksamhetsmodellen betonar betydelsen av yrkesmässig framställning och spridning av massmedier. Den tar i första hand sikte på att ge skydd åt den egentliga “mediebranschen”. Det motiveras av att den mer professionellt bedrivna medieverksamheten kan sägas ha särskild betydelse för den fria informationsspridningen och åsiktsbildningen. De aktörer som har bedömts särskilt skyddsvärda benämns massmedieföretag. De som inte är massmedieföretag kan få grundlagsskydd genom att i eller på massmediet ange ansvarsuppgifter.


ännu värre:
-om du inte är del av massmedian kan du blir "skyddat" om du anger ditt personnummer.
-frågan är bara, skyddat mot vad??!! Att inte få sprida informationer alls?!


Quote:
3. Ändamålsmodellen utgår från ändamålet med yttrandena och ger ett särskilt starkt grundlagsskydd åt yttranden med ett opinionsbildande, journalistiskt, litterärt eller konstnärligt syfte. Denna formulering är i sina huvuddrag hämtad från EU:s dataskyddsdirektiv. Tanken är att modellen ska vara lätt att förena med EU-rättens krav. Meddelarskyddet gäller inte inom modellens hela tillämpningsområde utan för massmedier för vilka det finns en registrerad ansvarig. Censurförbudet å sin sida omfattar alla yttranden i massmedier, alltså inte bara de som har något av de särskilt angivna ändamålen.


-införing av censurering i alla medier!


Självklart kommer dem inte tillämpa allt på en gång.
Dem gör det som vanligt... i smyg... steg för steg.
Först alla som äger DN, AB... som inte spelar någon roll för dem redan i alla fall sprider bulls.!
Sendan efter detta "goda exemplet" kommer alla alternativa tidningar cencureras eller kan blir straffat "för spridning av olämpligt material".
Och till slut internet!

Posted on: 2010/10/25 13:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#7


See User information
så länge det inte blir några hembesök förvänta er mera förtryck och skit .

När folk är passiva kan man göra vad man vill med dem.

Posted on: 2010/10/25 13:57
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#8


See User information
Precis den röda tråden jag såg, när jag läste förslaget. Som en ulv i fårakläder... Precis som ett barnspel går det att se vad som händer i USA, sedan se i filken form och skepnad den kommer ut i AB Sveriges regi... Jävla snorungar i kostym, inbillar sig vara något speciellt... Borde blivit avskedade för länge sedan. Banker-Puppets! -Can I have a cookey, M'Lord Rothchild?

Carl Bildt /co med en Internet switch nästa gång?


Posted on: 2010/10/25 14:02

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#9


See User information
Bodström var smart han tänkte och sa till sig själv den sluge fan.

Hey maan,, fly landet innan dom kommer på vad ni gjort.

En statskupp dom smygit på oss.

Posted on: 2010/10/25 19:30
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#10


See User information
Quote:

Shen skrev:
Bodström var smart han tänkte och sa till sig själv den sluge fan.

Hey maan,, fly landet innan dom kommer på vad ni gjort.

En statskupp dom smygit på oss.


Absolut, två smällar på en gång... Sig och familjen är satt i "säkerhet", det har han väl Lolbamas ord på... Bosätter väl sig nära en viss flygplats med överdimetionella "förvaringsutrymmen". Allt är som det skall vara, nothing to see, everything is "Ok".

Stadskupp ja... VIVA LA BANKER/NWO! Och vapnet är uppdiktat ur tomma intet, "pengar" och andra "drömmar". Vi har blivit så focked i alla led och bredder att det är en våt dröm för vilken kriminalförfattare som helst... När den stora massan vaknar till, vill jag sitta relativt ensam ute på en stubbe någonstans ingen hittar... När den frustrationen och insikten släpps loss... Huga!

Det är rätt väntat från "deras" håll, se bara på hur "polisväsendet" har rustats upp och drillats dom sista åren, sedan omprogramerats att se terroristerna förvandlats/omskrivits till sina egna gannar och släktingar. Rättsväsendet är lika focked dom...

Återigen går vi i fällan och råkar hamna i "devide and conquer" polariteten, medans NWOarna fnittrandes sitter trygga i sina bunkrar, som båda polariteterna betalat via skattepengarna...

Planen är fan MAGNIFIK, helt jävla perfekt! Utom på en punkt dom fullständigt missat... Moder jord har sista ordet, sanna mina ord... Fraser som "Dom kommer falla på sitt eget svärd" kommer göra sig gällande...

Posted on: 2010/10/25 19:39

Edited by Avatar on 2010/10/25 20:00:41

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#11


See User information
Sorry, bara en liten blipp av förra posten, vilket de tydligen försöker stoppa... Bara kom ihåg vad som är viktigt för dessa att den stora massan inte kommer i insikt om, för då blir dom kraftlösa och oviktiga... Informationsspridning måste stoppas, om status quo kan bestå...

The Love Police;

Del 1.
http://www.youtube.com/user/cveitch#p/a/u/1/cI5jj97JVB4

Del 2.
http://www.youtube.com/user/cveitch#p/a/u/0/9dXjmJJ8GFs

Denna Matrix kan enbart bestå, om folk tror på den... Och informationsspridning om det, kan inte låtas ske...

BTW: Ny "bugg" på Youtube... Man får felmeddelanden om att videona är privata... Gå då in på användarens kanal och se den genom användarens videos... Så funkar det, bara sett detta ske om videos handlar om NWO-aktivism osv. Peace!

Posted on: 2010/10/25 20:42

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#12


See User information
Vi är utsatta för en krypande statskupp - Artikel av stefan lindgren - Newsmill

http://www.newsmill.se/artikel/2010/1 ... f-r-en-krypande-statskupp

Posted on: 2010/10/25 21:10
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#13


See User information


The hits keep on rolling...

Nog är detta lagförslag "sponsrat". Visst är det lustigt att alla möjliga saker fåntrattarna hittar på, sammanfaller med så mycket annat, som bara går hand i hand?
Posted on: 2010/10/26 1:39

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#14


See User information
Gick förbi riksdagshuset idag och påmindes om vem som egentligen styr där...
Resized Image
Detta står ovanför entrén!!!

Posted on: 2010/10/29 19:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#15


See User information
Andemeningen i förslaget är att tryckfriheten bara skall gälla media där det finns en ansvarig utgivare så att det finns någon att sätta fast. Om denne inte anses ha sagt något som strider mot det politiskt korrekta är alltså allt väl... annars jävlar! Då blir den ansvarige inburad. De noggrant utvalda "medieutbildade" kommer att bli en tjänstemannaklass vars uppdrag det är att förmedla den politiskt korrekta "sanningen":

Nu vill man utsträcka och förändra det hela så att resonemanget gäller även yttrandefriheten. Eftersom det är de kontrollerande statsmakterna som besitter all statistik och alla handlingar kan ju ingen yttra något kritiskt ens privat. Då skulle ju privatpersonen ställas inför samma dokumentationskrav som en myndighet vilket ju är omöjligt om han eller hon inte exempelvis har turen att Wikileaks har lagt ut det man försöker påvisa.

Vattentätt, inte sant? Jag hörde det hela beskrivas på detta sätt i Danmarks Radio häromdagen, det är ju inte bara i Sverige man skall ändra grundlagen. Det sker i hela EU.

Tur att man är så gammal som man är. Jag hann uppleva några av dom bästa av de senaste sextiofem åren... jag tycker synd om er som är yngre, lika synd som jag tycker om de som var en trettio år äldre än mig.

Jag ser vad som sker men jag vet faktiskt inte vad man skulle kunna göra åt det - annat än att vägra ge sig. Om dom trampar dig på halsen - VÄS!!!

Posted on: 2010/10/29 20:33
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#16


See User information


Dagen system är insnärjt i så mycket lögner , så det kan bara leda till Diktatur.


Posted on: 2010/10/29 20:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#17


See User information
Jag är endå lite imponerad av politikerspråket. Dom här människorna kan säga rakt ut att dom ska våldta alla svenska barn och få majoriteten av befolkningen på sin sida. Men självklart måste dom trolla med ord först.

Posted on: 2010/11/9 14:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#18


See User information

Posted on: 2010/11/9 14:43
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#19


See User information
Så hur går det med den nya yttrandefrihetsgrundlag?

Posted on: 2011/1/15 13:24
"Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony."
illuminatisverige.se.gp
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#20


See User information
Jag tycker det blir mer och mer censur och dåliga debatter som brister i sina argument när dom tar upp just yttrandefrihet. Det ska inte vara en elit som bestämmer hur människor får tänka eller känna bara för att det hotar deras ekonomiska intressen och makt. Människor har makten för demokratin och om vi inte gillar när dom fifflar med yttrandefriheten så måste vi ställa oss upp.

Namaste

Posted on: 2011/1/15 18:38
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ny yttrandefrihetsgrundlag på gång..
#21


See User information


Vackert Indigo, dock är symboliken fel. Sök fakta. Meddlelandet är rätt!

Detta är symboliskt fel mot vad som sker... Detta är symbolik av när kristendomen kom in i Rom. We "The many" är mer än så...

I fred och varför vi kom!

Posted on: 2011/1/16 0:23

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
40 user(s) are online (40 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 40

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS