vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2)


Re: Partiet De Fria
#25


See User information
Instämmer, sen finns det andra alternativ till Partiet de Fria.

Posted on: 2013/3/1 11:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#26


See User information
Antagligen mycket bättre än dom partier som härskar idag. Mina invändningar handlar om att kalla det vad det är. Dock kommer jag inte rösta på nåt parti annat än om dom uttryckligen planerar att avveckla staten under kontrollerade former. Men förmodligen skulle jag inte ens rösta på det. Jag ser visionen om ett samhälle byggt på ickevåld och respekt för egendomsrätt som nåt som måste växa fram underifrån. Förhoppningsvis kommer en dag då staten dött ut av sig själv

Posted on: 2013/3/1 15:52
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#27


See User information
Läs Marx vetja! Om vi tittarpå marxistisk analys så skulle man mycekt väl kunna säga att det han förutspådde, kapitalismens fall, precis håller på att hända: kapitalismen förstör sig själv och Marx menade att ur det skulle socialismen födas, ett övergångsstadium, tills det att kommunismen skulle kunna råda: ett klasslöst samhälle där var och en i frihet av sig själv kunde leva av marken utan att någon annan, företagaren/borgaren, styrde och kontrollerade honom. Där av: Var och en efter behov och förmåga.

Det största problemet för en marxistisk anarki (där arbetaren äger industri/alla äger allt) är att den inte är förenlig med ekologisk hållbarhet. Marx menade att folket, alltså staten, skulle äga industrin kollektivt (därav arbetar- och fackrörelsen) och att om staten utvecklade och expanderade teknologin skulle alla kunna få vad dom ville gratis, eftersom den industriella produktionsformen utvidgades för att exploatera naturresurserna till en högre grad. Skulle vara intressant med en marxistisk teori som lägger krut på hållbarhet.

Posted on: 2013/3/1 16:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#28


See User information
Med våld vill vi att du är fri.

Posted on: 2013/3/1 17:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#29


See User information
Stuck in a mindloop

Posted on: 2013/3/1 17:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#30


See User information
Alarik, jag har varit kommunist. Jag kan se det här från båda sidorna. Har du varit anarkokapitalist?
Om inte så föreslår jag att det är du som behöver läsa på, jag kan skicka "the most dangerous superstition" till dig om du vill, jag har dublett

Posted on: 2013/3/2 9:39
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#31


See User information
Såvida du inte är stuck in a mindloop då

Posted on: 2013/3/2 9:40
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#32


See User information
För det första var det inte avsett för dig, för det andra menade jag inget negativt i att du skulle läsa marx; det var alltså ingen pik...

... Men du får skicka hur mycket du vill :). Jag har nog aldrig ansett mig själv tillhöra någon gruppering överhuvud taget. Jag tror att det är bra att ha en så övergripande förståelse som är möjligt. Eller som Platon avsåg: "Genom att han står ovanför ideologisk hängivenhet är filosofen den rättmätiga att styra samhället. Besättningen klarar sig inte utan honom därför att han, likt en sjökapten, använder idé-världen som sin kompass."

Jag tror att du hänger dig för mycket och trycker in dig själv i fack: Du hörde till kommunisterna, hörde till anarkokapitalister osv.

Posted on: 2013/3/2 14:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#33


See User information
De som varit anarkokapitalister ett tag brukar inse att det finns en motsättning mellan fri marknad och monopol över naturresurser, exempelvis markägande. Ägande av naturresurser är ett monopol som inte är förenligt med en fullständigt fri marknad.

Och anarkokapitalister har därför ofta övergått till att kalla sina åsikter geoanarkism eller geolibertarianism. Det är nämligen en variant av anarkokapitalism som hanterar monopol av naturresurser.

Och om man ska sammanfatta geoanarkism så är det ett citizen's dividend som finansieras med avgifter på naturresursmonopol. Dvs man gör alla människor till delägare av naturresurserna.

Inga andra välfärdssystem existerar.

Posted on: 2013/3/2 14:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#34


See User information
Ytterst intressant! Sådant du talat om tidigare Pingu. Får kika in närmare på det. Och Gordon: skicka gärtna om du har i PDF.

Posted on: 2013/3/2 17:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#35


See User information
Har ej pdf, pm:a mig adress om du vill ha boken.
F.ö. tror jag du har fel ang ideologi. Allmänt håller jag med men inte i det här fallet. Jag är inte anarkokommunist för att jag fått en böjelse för en viss typ av ideologi. Är man för ickevåld(undantaget självförsvar) så blir konsekvensen av det anarkokapitalism. Jag kan lika gärna kalla mig voluntärist eller avståndstagare från initierande av våld/tvång. Samma sak.
Däremot skulle jag säga att den här grundfrågan blir ganska bizarr att försöka "ställa sig över". Ställer du dig över den så innebär det att du är beredd att överväga tvång/våld som ideologi och det har jag hittills inte hört någon ställa sig bakom utan att försöka linda in det med diverse rättfärdiganden.

Posted on: 2013/3/2 22:28
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#36


See User information
Hoppsan, skrev fel.
Jag menade "jag är inte anarkokapitalist för att jag fått en böjelse för en viss typ av ideologi....."
Alarik, är du på skype? Jag skulle gärna ta en chat om dom här frågorna. Inte just för att övertyga dig om nåt, men jag provar mig fram på olika människor för o lära mig kärnfrågorna bättre

Posted on: 2013/3/3 9:22
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#37


See User information
Gordon; jag förstår hur du menar och jag håller i viss mån med dig. Det var helt enkelt så att du gav uttryck för ett sådant förhållningssätt när du frågade mig om jag VARIT något. Jag tror inte att man, för att man ställer sig över eller utanför ideologiska principfrågor, vill utöva någon form av våld över andra människor; det är en helt annan fråga. Problemet med många diskussioner som jag ser på Vaken är att man inte kan diskutera klart en fråga utan att retoriskt blanda in andra frågor utan att ha diskuterat färdigt den första frågan; ett tecken på orationell diskussion. Ett annat problem är att vissa idéer inte får uttryckas utan att det finns en förväntan på individen att den fullständigt ska stå bakom den; vilket leder till konflikter där personen i fråga måste försvara sig. I fråga om politik inom ett demokratiskt statsskick så stryps diskussionen genom slagorden om Våld eller hot om våld mot individen - en för vaken-forumet inte okänd idé men som måste främjas på bekostnad av motsatta perspektiv. Det blir ideologiskt hets av värderingar som inte nödvändigtvis har en politisk plattform. Med andra ord; när man inte kan diskutera andra förhållningssätt utan att förtrycka diskussioner med samma argument gång efter gång så uppfattar jag det som att man fastnat och inte kan ta sig vidare.

Jag använder inte Skype.

Posted on: 2013/3/3 11:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#38


See User information
Alarik:
Jag håller med det om det mesta du säger men du har ändå helt fel
Försök hitta folk som uttryckligen säger att dom vill utöva våld mot oskyldiga människor. Lycka till med det.
Demokrati kan bara prakticeras med våld/hot om våld. Problemet är att nästan ingen förstår det/vill se det. Om du personligen skulle säga det som Larken Rose uppmanar dig till i videon jag tipsade om förut(om du såg hela) nämligen: "jag förespråkar användandet av våld för att råna DIG och använda dina pengar till saker du anser vara förkastliga", då skulle vi som är emot våld veta var du står och förmodligen inte slösa mer tid på att poängtera samma sak om och om igen. Det är inte vi som fastnat i en loop. Det går inte att disskutera politiska styren med en som förstått att det förutsätter våld om personen tar avstånd från våld. Det är lite som att du tränger dig in i en familjs hus med en pistol och förväntar dig av dom att disskutera ideer om hur hushållet ska organiseras. Först kommer dom vilja att du lägger bort pistolen.
Så jag säger som Larken, allt du behöver göra är att SÄGA det, SÄG att du förespråkar användandet av våld för att finansera saker som jag anser förkastliga.

Posted on: 2013/3/3 12:21
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#39


See User information
Det är precis det här du inte har förstått: Jag förstår och är medveten om demokratin som majoritets-tyranni. Du kanske inte förstått att defintionen jag använder: "Majoritets-ryanni" är ett uttryck för din förklaring "Utövandet av våld eller hot om våld mot individen att följa de dogmer och regler som demokratin upprättat". Vi kan gärna diskutera huruvida det tar sig uttryck... Men i en annan tråd med fokus om detta; inte i en tråd om ett givet parti där man är enig i fråga om ett demokratiskt statskick; oavsett om det är våld över individen eller inte.

Jag håller inte med dig om att vi måste förespråka våld, hotande om våld för att organisera oss, om vi talar om social organisation synonymt med politik. Det är här våra åsikter skiljer sig åt. Det är med andra ord viktigt med en distinktion mellan Våld om hot för socialt organisierade institutioner som minoriteter KAN uppfatta som förkastliga och de om INTE är förkastliga utan är ett behov för ALLA människor: Exempel på det är sjukvård. Sedan huruvuda man organiserar detta för att kunna bedriva det är en annan fråga. Man kan exempelvis diskutera huruvida en Direkt demokrati skulle kunna främja individuell frihet inom statligt organiserade institutioner. Jag vill personligen inte betala skatt till en stat som tillverkar vapen och säljer till diktaturer: Ska det finnas en frivillig basis där man betalar skatt för det man vill ha? Vad finns det för risker rent kulturellt och klassmässigt med detta?

Jag tycker en sådan inställning gör sig mer lämplig vid deontologisk kritik av samhällssystemen än att vi ska uppfinna hjulet på nytt. För det är oundvikligen dit kursen riktas: Om vi förutsätter att samhällssystemet bygger på felaktiga frihets-filosofiska konstruktioner, så måste vi isåfall upprätta en ny filosofisk bas att etablera nya sociala organisationer på. Även om det i sig är bra; så menar jag att det är en omväg att kräva att systemet upplöses för att sedan skapa ett nytt; istället för att reformera nuvarande statsskick.

Med andra ord är vi eniga ifråga om demokrati som majoritets-tyranni och samma mekanism finns med i direkt demokrati. Frågan jag är intresserad av och där våra åsikter skiljer sig åt är alltså hur vi tar oss till ett socialt momentum som grundar sig i rättvisa och frihet. Då bör vi nästan diskutera vad rättvisa och frihet är; och isåfall hur vi ska uppnå det. Jag menar då att nuvarande samhällssystem bör reformeras för att underlätta en sådan transition; till ett givet politiskt stadie. Man ska komma ihåg att politik existerar oberoende politiska statsskick. Därmed så föregås en total nedmontering av nuvarande samhälls-system med kraftiga påföljder för individen. Med andra ord går det inte att ändra på vår livsstil utan extrema externa och existentiella problem som följd. Konsekvenserna förblir ovissa och olika beroende på vilka aspekter av vår livsstil som förändras och till vad – där av krävs en noggrann studie, av alternativa lösningar och en analys av de förmodade konsekvenserna, på den mänskliga varelsen och det fordrade samhället, som följer under en sådan övergångsperiod.

Gordon: Trots att demokratins nuvarande majoritets-tyranni förutsätter hot om våld finns det sätt att reformera systemet. Så jag undrar: Finns det, om några, socialt organiserde institutioner som du objektivt anser att alla individer är eniga om behovet av dess existens - och som därmed inte kräver Våld eller hot om våld för att upprätthållas?

Posted on: 2013/3/3 12:54

Edited by alarik on 2013/3/3 13:14:31
Edited by alarik on 2013/3/3 13:16:54
Edited by alarik on 2013/3/3 13:19:58
Edited by alarik on 2013/3/3 13:22:37
Edited by alarik on 2013/3/3 13:23:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#40


See User information
Alarik:
Jag började skriva ett lång inlägg men insåg att det här kommer svälla till större proportioner än jag själv har utrymme för, om du däremot använder chat i nån form så är jag öppen för det.
Kort bara:
Enda anledningen till att jag började skriva i tråden var att partiet beskrevs som fredligt och frihetligt, inget av det är möjligt med demokrati! Om du backar där så är den frågan ur världen.
Att du inte vill uttala orden att du förespråkar hot om våld för att finansiera saker som folk kan tycka är förkastliga men ändå stöder det genom att förespråka demokrati är svårt att få till nåt annat än att du har en åsikt men inte vill stå för den.
Frågan om vissa institutioner behövs är inte förenlig med ickevåld tyvärr och därigenom meningslös. Vi har helt enkelt ingen rätt att kollektivt bedöma vad folk behöver. Det går inte att komma runt det. Om jag fick bestämma vad som är viktigt i samhället och tvinga andra att betala det skulle det se väldigt annorlunda ut än idag, den saken är klar. Men jag har inte den rätten. Det finns INGENING som vi har rätt att bestämma över andra, och därmed ingenting som vi godtyckligt kan bedöma att alla behöver, inte ens sjukvård.
Jag tror jag skrivit det jag vill i sammanhanget så du kan med fördel slopa att svara på inlägget. Jag kommer inte skriva mer i tråden. Men chat tar jag gärna

Ps om nuvarande filosofiska konstruktioner som samhället vilar på idag förutsätter våld/hot om våld så borde det finnas ALL anledning att skapa en ny Ds

Posted on: 2013/3/3 13:53
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Partiet De Fria
#41


See User information
Grodon: Du har rätt i det mesta du säger. Problemet som dyker upp med insikten du oförtröttligt propagerar för är att den erbjuder inget hållbart alternativ för en transition till ett sådant stadie du är ute efter. Begränsning av frihet krävs mer eller mindre för ett socialt organiserat samhälle. Rousseau uttryckte samma slags kritik mot 1700 talets samhällsinstitutioner och hans verk har blivit kännt som den "romantiserade vilden". Han uttryckte att stat, samhälle och urbanisering var dekadent och skapade konflikter och orättvisa.

Han visualiserade människan i naturtillståndet som fri och rättfärdig: "Indianen sover under samma träd som närde honom dagen innan, nästa dag vandrar han vidare till bäcken och slår läger där". Problemet med insikten, oavsett vilka perspektiv som ges med den, är att det inte finnns ett alternativ som fungerar för majoriteten av människor utan att det får oanade och katastrofala följder som ofta betyder att vi tar ett steg tillbaka historiskt; vilket de flesta inte skulle betrakta som nyttjande för välbefinnandet.

Man skulle misantropiskt kunna hävda att människan är roten till ekologisk instabilitet, kulturell och biologisk mångfald. Men det betyder inte att vi kan utrota alla människor. Lika lite kan vi avskaffa staten och demokratin för att den bygger på våld eller hot om icke våld. Det skulle fodra att vi åtminstone momentärt TVINGAR människor från nuvarande samhälle in till ett jägar-samlar samhälle, ett mindre komplext och primitivt samhälle. En transition som oundvikligen innebär problem:

Hur ska folk överleva? Hur ska folk lära sig erfarenhets-baserad kunskap? Hur ska vi fördela natur-resurserna lika? Det fodrar återigen social organisation som du påpekat och det skulle infinna sig nya sätt att organisera sig på och banar alltså väg för en ny typ av social organisation; som oundvikligen leder till samma eller liknande former av inskränkning på individens Friheten som idag: En dominant kultur med rötter i ego och patriarkat. En fråga som infinner sig är oundvikligen hur vi minimerar de dominanta dragen, eller hur vi helt kan göra oss av med dem, UTAN att det sker på bekostnad av mänskliga fri och rättigheter. Vart vill vi och hur tar vi oss dit? Jag tror en modern tolkning av en arkaisk levnadsform är ett av de bästa alternativen.

Även i urbefolkningars samhällsorganisation agerar människor av givna karaktärsdrag Ledare för byborna; ofta shamaner om vi tänker oss primitivare samhällen. Det kanske är en fråga om ledarskap och politik som en del av naturen, som Platon och Aristoteles hävdade?

Det hade varit intressant att höra vad du har för tankar om hur vi kan förändra samhället och vår organisation utifrån tanken om individen som Fri istället för att bara påpeka samma insikt. Eller som någon filosof sade: "insiktsfulla ord, låt oss nu ta till handling".

Känn dig fri att bygga en ny filosofisk grund :).

Posted on: 2013/3/3 14:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2)
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
27 user(s) are online (27 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 27

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS