vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostVilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#1


See User information
Här är dagens informationsblad:

http://vaken.se/modules/wiwimod/index ... ge=InfokampanjSverige2010

Vilket är det nästa ni skulle vilja se?

När vi tar tempen på omgivningen, pratat med folk, mailen vi får till info@vaken.se så lutar det åt ett blad om hälsa, näring, gifter. Kanske 10 saker du bör äta / ha i din kost och 10 saker som du definitivt bör undvika. Kort presenterat med enkla källor.

Vad tror ni om det?

Posted on: 2013/7/26 11:31
Administrationsgruppen
www.vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#2


See User information
Bankbedrägeriet/lurendrejeriet/bondfångeriet/stölden/pyramidspelet, vilket är grunden till människors ohälsa. Kanske det skulle vara något att börja kommunicera bredare. Att försöka förklara hur bankväsendet äger människor som varandes värdepapper, kanske det är läge för att delge till medmänniskor?


http://www.nyaekonomiskasystemet.se/i ... addning/trilogins-del-ii/

Posted on: 2013/7/26 15:41
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#3


See User information
Karsten: God ide. Exakt en sådan som folk också frågat om. Den ligger också i loppet och finns faktiskt en lite äldre halvklar sådan. Behövs lite mer input på den dock.

Ämnets natur gör dock att det är ganska svårt att komprimera ned till ett flygblad vars syfte är att skapa intresse och få folk att studera vidare själva.

Posted on: 2013/7/26 16:07
Administrationsgruppen
www.vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#4


See User information
Håller med dig fullt och helt, Karsten. Redan på vaken.se är det svårt, föreståll dig en som fortsatt är i klorna på "Det är som beskrivs inom den påstådda ramverket". På vaken.se är medmänniskor fortsatt sökande på svar, vilkar känner på sig "allt inte riktigt stämmer" som jag blivit sagd.

Problemet är att komma runt medmänniskors "investeringar" i den illusionen och utan det egna valet för det, är det lönlöst. I min resa, är detta av det svåraste att komma runt och utan försvar förklara villervallan vi presenterats med.
Detta "minfält" runt var och ens investeringar, vilka vi enbart väljer att definiera oss själva, skulle vid påtal endast skapa motstånd.

Att komprimera allt detta, på ett flygblad, är ännu svårare. Vilket tar år och livstider, för den egna insikten att få medvetandet runt att greppa.

Men håller med, på vinst och förlust, så alla fröer ni bara kan! Utan kunskap om ett problem, går det omöjligt att rätta till. Identifiera problemet är fas ett, efter att godta att det finns ett problem...

Vet själv inte hur detta skulle gå till, då villervallan är så fundamentalt inskriven i människors beteenden.

I fred och <3!

Posted on: 2013/7/26 17:25

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#5


See User information
Jag tycker man kan börja med att berätta att banker lånar ut pengar de inte har. Få tar det till det sig i början, men det går fortare för människor att förstå inom detta ämne har jag märkt.

Att de - banksvinen - lånar ut värde de inte har, är den största maffiakriminaliteten idag.

Posted on: 2013/7/26 22:36
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#6


See User information

Kanske, möjligen öppna med att det faktiskt inte finns någon skuld... Att detta är påstådda saker, utan sakligt värde i någon form. Att det är påståenden utan saklig grund, vilket bara accepteras via default?

Du har en vinkling där Karsten, problematiken är att det är så fundamentalt ingrott i alla led och bredder i så gott som allt berörs av detta slav-verktyg.

Bara medvetandet av var och en, med relationen av insikten att detta är enbart en fiktion och är grunden för träldomen;

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740174.htm

Problemet är som vanligt det frivilliga deltagandet. Kanske jag själv är för långt ute i tassemarkerna för att beskriva illusioner, vad vet jag.

En hydra går enbart att dräpa genom att hugga i hjärtat, att klippa av huvudet skapar ju två nya.

I fred och <3!Posted on: 2013/7/27 11:41

Edited by Avatar on 2013/7/27 12:16:34

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#7


See User information
Jag tror att fler och fler accepterar den sanningen; att banker "lånar ut" pengar de inte har. Vilka de kräver in i form av arbete och därtill den bedrägliga räntan som det inte finns pengar till. När det får fäste hos allmogen, då blir det revolution innan gryningen, enligt Henry Ford.

Jag håller med dig Avatar. Det finns ingen skuld. Bara fordring. Naturens gåva till oss människor.

Läs lite av här om du orkar:

http://www.nyaekonomiskasystemet.se/i ... addning/trilogins-del-ii/

Posted on: 2013/7/27 19:06
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#8


See User information


Nog håller jag med dig Karsten, däremot finns ingen fodran heller utan representation... Allt är bakom ett förljuget kontrakt, vilket du känner säkert till.

Och H. Ford har rätt... Hoppas dock medmänniskor i alla led tar vara på varandra när tidens timme ringer in. "Awaken or the boot will do so in your behalf"!

I fred och <3!

Posted on: 2013/7/28 0:45

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#9


See User information
Våra medmänniskor behöver förstå hur skuld och clearingsystemet (RIX) fungerar.

Detta är en bortediterad version av beskrivningen av RIX-systemet på wikipedia http://sv.wikipedia.org/w/index.php?t ... ssystem%29&oldid=22186879

Cirklarna kommer från http://parasitstopp.wordpress.com/ och är de som bäst (vad jag sett) beskriver hur varje bank skapar sin egen skuldvaluta noterad i svenska kronor.


Posted on: 2013/8/16 2:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#10


See User information


Håller med dig richer

Dock hur annars möjliggör du ens sanningen inom var och en, även om viljan ens att vilja se till den undgår den "ovakne zombien" dessa tider?

Håller helt med att all skit måste komma fram i ljuset, där av alla stöd håller jag med för! Även ignoransen håller på komma i tiden med alla svårigheter vi tar oss till för ursäkter att slippa se till oss själva!

Har fler nära och kära, som både vägrar (i sin trygghet) och vill slippa se saker i hur vi beter oss! Många äv vi som gör till sinnets fulla bruk, att slippa ta ansvaret för våra handlingar!?

Är helt med dig richer och jag håller med dig helt i alla syften för sanningar(samtliga förljugna idag) måste ställas på ett smörgåsbord för när hästarna kommer hem till ladan, indianerna i kanoten, får plockas av i egen takt av sinnets smak!

<3


Posted on: 2013/8/16 11:47

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#11


See User information
Ja utan att reformera det monetära systemet kommer inget att förändras till det bättre. Allt annat är papperstigrar utan verklig förmåga att förändra.

Posted on: 2013/8/17 11:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#12


See User information
Quote:

richer skrev:
Ja utan att reformera det monetära systemet kommer inget att förändras till det bättre. Allt annat är papperstigrar utan verklig förmåga att förändra.


Men till vad?

Spelar ingen roll vad man informerar om som inverkar negativt om det inte finns ett alternativ som motpol för (r)evolution?

Boken 'Mangfold og tid - pyramide-mennesket ved skillevegen: system, frihet eller kaos?' kanske kan vara lite nyttig information i sammanhanget, då kriserna handlar om större saker än bara reformationer av ekonomiska system:


Quote:
Megamaskin-samhället: Sigmund inser att den krisutveckling världen skådar inte går att reducera till- eller göra skillnad på ekonomiska, miljömässiga eller klassmässiga faktorer. Av krisernas omfattning att bedöma inser Kvalöy att det finns fundamentala orsaker och mekanismer som gett upphov till de extrema problem som uppdagats: En pyramidalt sociologisk och samhällelig modell vars karaktär grundar sig i enhetligt centralstyrda strukturer som tjänar endast ett fåtal. Kriserna uppdagar allmänna motreaktioner som ställer krav på ”organiskt helhetliga verklighetsmodeller och styrnings-medel. ” Ett krav som Kvalöy tolkar som en fortsatt utveckling av dagens mega-maskin samhälle och uppfattningen av jorden som kontrollerbara systemhelheter (spaceship-earth) eftersom de efterfrågade stynings-medlen fortfarande befinner sig inom ramen för den europeiska enhetsmodellen. Därmed fortgår och expanderar uppfattningen av ”människan [som] reducerbar till ett intelligent fragment av sig själv ” till att omfatta även samhället och jorden och kräver därmed ytterligare kvantifiering, centralstyrning och fortsatt planläggning.

En planläggning som innebär att ”den ”mjuka” elektroniken ska ersätta den tidigare ”hårda” genom att smyga sig in i det organiska och hjälpa människan att bli sig själv - dvs. som enhetligt självsäker – och medverka till styrning utifrån detta själv/jag. ”

Det är med bakgrund av denna cybernetiska utveckling som Sigmund tolkar människans historiska utveckling, - en process som människan och civilisationen måste avlägsna sig ifrån för att människan ska kunna närma sig ett paradigm förenlig med människans mångfald och frihetssträvan: ”I den mån människan försöker inta positionen som Gaias Intelligens kommer vi undergräva våra föregångares frihetsträvan och underminera mänsklig [själv]styrning, [som] eventuellt [leder] till skelettstrukturer som inte har rum för välfärd och lek. ”

Den pyramidala enhetsmodellen: Dagens hierarkiska samhällsstruktur bygger på att individerna inom systemet är identifierbara, centralt beräkneliga enheter som styrs och behandlas som enkla beståndsdelar eller en skara atomer (splittrade från varandra genom teknokratiska knep).

Det kommer sig av att vi generellt sett bara har kännedom om människans historia och kulturer som på vissa grundläggande punkter är likt vår egen, det vill säga: Kulturer med monument och skriftspråk som är uppbyggda på mer eller mindre samma organisatoriska mönster som vår egen. Med andra ord får individen bara kunskap om kulturer som i stort sett är pyramidala, standardiserande, undertryckande och självdöende samhällssystem som operar utifrån en pyramidal enhetsmodell vars fundament vilar på befolkningen som elementär-partiklar i form av människor som kräver yttre signal-styrning av pyramidal art.

Posted on: 2013/8/17 14:11

Edited by alarik on 2013/8/17 14:28:25
Edited by alarik on 2013/8/17 14:30:22
Edited by alarik on 2013/8/17 14:31:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#13


See User information
Det är sant, till vad, är den stora frågan!

Hur vill vi leva egentligen, om dessa bankirer och deras think-tanks inte skapade "kultur" åt oss och om vi normala männsikor lät våra barn gå i våra egna skolor och inte i deras hjärntvätterier?

Själv tror jag att det behövs ett centralt transparent publikt system penningsystem av typen "ruttnande pengar" ala Gesell och inte som nu ett dolt privat "corporate" system som agerar som ett publikt.

Jag sympatiserar även mycket med stora delar av Frank O'Collins arbete på http://one-heaven.org mfl. siter,
när det gäller hur människan på ett fungerande sätt kan organisera gemensamma angelägenheter.

En anna stor inspirationskälla är Walter och Lao Russells samlade verk. http://www.feandft.com/

Nikolai Tesla lär ha sagt till Walter:
"Bury your ideas in a vault for a thousand years to await the unfolding of human consciousness to comprehend your vision."

Varje människa (skapelse) är redan hemma, vi har aldrig kastats ut ensamma i världen, dock säger egot något annat och vi trodde på det.

Nå, min uppfattning är iallfall att den mest pressande frågan att belysa är hur penningsystemet faktiskt fungerar, och det utan att staka ut vad som ska ersätta det. Det är dags att informera om det nu innan alla "bail-ins", som de planerar, sätter igång i EU på allvar. "Lincolns cirklar" på http://parasitstopp.wordpress.com/ är de som bäst förklarar hur det funkar, anser jag iallafall. Lincoln förklarar också varför banker säljer bostadsobligationer och det är inte för att finansiera "lån", utan för att klara clearingen i RIX.

I fred & <3!

Posted on: 2013/8/17 16:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#14


See User information
Instämmer med att det monetära systemet måste förklaras och ifrågasättas. Poängen jag ser är att komma underfund med vad pengar egentligen är, varit och bör vara.

Problemet jag ser är den privata äganderätten som växte fram i och med övergången från nomad-kulturen till agrikulturen och som man tror ledde till de första krigen.

Posted on: 2013/8/17 16:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#15


See User information
Det vore fantastiskt om man träffades och diskuterade dessa viktiga frågor. Det blir så kort och fattigt på internet-forum. Nå väl.

Alternativet är att samhället/staten/vi som samfund skapar våra egna pengar till det som behövs göras, tillverkas eller produceras.

Privat äganderätt kan man teoretiskt begränsa. I grunden skitenkelt, men i praktiken betyder det krig om folket skulle ge sig på att äga rätten till att skapa pengar. Det är nog kruxet.

Posted on: 2013/8/17 18:14
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#16


See User information

Posted on: 2013/8/17 18:24
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
47 user(s) are online (47 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 47

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS