vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostFår man svära i smygvänsterkyrkan
#1


See User information
Här är Hitlers budord
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,868297,00.html

HÅRDA BUD I nazisternas bibel skulle allt judiskt avlägsnas. Jesus hade invandrat från Kaukasus och budorden var tolv till antalet.
Skolbarn hittade "judefri" nazibibel
BERLIN.
Hitler ville ha en egen nazistbibel.
Führern fick tyska teologer att skriva ned tolv nya budord, varav det elfte löd:
"Du ska ära din ledare och mästare".
Den glömda skamfläcken i tysk kyrkohistoria avslöjades nyligen, när skolbarnen i Eisenach började forska i hemstadens historia.
De upptäckte att det 1939 grundades ett "avjudningsinstitut" i staden.

Jesus från Kaukasus
Protestantiska präster hade slagit sina kloka huvuden ihop för att avlägsna allt judiskt, såväl i bibeln som i kristendomen.
I deras tolkning av religionen hävdades det att Kristus kom från en familj som invandrat till Israel från Kaukasus - alltså var han inte av judisk börd.
"Jesus från Evangeliet kan bara vara en frälsare för det tyska folket, om han inte är den judiska religionens förlösare, utan dess värsta fiende och bekämpare", stod det i en skrift som det så kallade institutet utgav.

Inget halleluja
Från tyska psalmer och bibelcitat avlägsnades alla judiska ord. Ord som "halleluja" och "Jehova" skulle konsekvent uteslutas ur bibeln.
Adolf Hitler skrev personligen under dokumentet, när ledaren av det anti-judiska institutet utnämndes till professor. På bilden syns budorden som skulle införas i alla tyska kyrkor.
Asbjørn Svarstad

1. Ge Gud äran och tro på honom av hela ditt hjärta!

2. Sök stillheten hos Gud!

3. Undvik allt hyckleri!

4. Håll liv och leverne heligt!

5. Håll hem och ära heligt!

6. Håll sanningen och trofastheten helig!

7. Ära din far och mor, var en förebild och ett stöd för dina barn!

8. Håll blodet rent och äktenskapet heligt!

9. Vakta över dina förfäders arv - och gör det större!

10. Var alltid beredd att hjälpa och förlåta!

11. Ära (vår) ledare och mästare!

12. Tjäna lyckligt folket med arbete och offer! Så vill Gud ha det åt oss!

Posted on: 2006/8/24 17:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Får man svära i smygvänsterkyrkan
#2
höhö de 12 stammarna

hm bennybear ja vet inte om ja fattar grejen va vill du diskutera
va menar du med överskriften
alltså får man svära i vänsterkyrkan
(eller vad det nu var)

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Får man svära i smygvänsterkyrkan
#3


See User information
alla andra biblar är sammansatta för att passa sina syften av helt fritt valda delar och stycken..fast den stora massan verkar tro at det är gud själv som skrivit den heliga skriften : )

Posted on: 2006/8/24 20:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Får man svära i smygvänsterkyrkan
#4
... och varje troende hävdar att just deras version av deras heliga skrift är den enda rätta och att den är skriven direkt av den enda sanna guden! Men isåfall är antingen den enda sanna guden schizofren eller så har han många brorsor som liknar honom. Hade det funnit lika många versioner av en ritning vid ett brobygge så hade ingen kunnat resa över den bron.

Eller så är det en och samma gamla vandringssägen med likartade ingredienser där bl.a. reptilen är ett genomgående tema. En saga som genom årtusenden har förvanskats för att passa olika makteliters behov där befolkningar hotats med repressalier från en högre osynlig makt. Delikat och lagom ockult för att obildade människor skall svälja betet.

Vilket utmärkt vapen för härskare att använda mot den som skaffar sig alternativ kunskap och opponerar sig mot övergrepp, folkmord och konspirationer på hög nivå.

Påminner inte så lite om andra styrmedel för svagsinta som t.ex. politikens och drogernas apatiska tillstånd.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Får man svära i smygvänsterkyrkan
#5


See User information
Ni missförstod nog mig mina kära bröder.

Det intressanta tyckte jag i artikeln var innehållet i de s.k. Budorden.
Det ger ju en HELT ANNAN bild av personen Hitler än den vi är vana att få ifrån Elitmedierna och den moderna historiebeskrivningen. Något att tänka på i dessa antinationella tider månne?

Posted on: 2006/8/25 13:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Ursäkta men var finns skillnaden ?
#6


See User information
Hallo

Quote:

bennybear wrote:
Ni missförstod nog mig mina kära bröder.

Det intressanta tyckte jag i artikeln var innehållet i de s.k. Budorden.
Det ger ju en HELT ANNAN bild av personen Hitler än den vi är vana att få ifrån Elitmedierna och den moderna historiebeskrivningen. Något att tänka på i dessa antinationella tider månne?


Vid Teologiska Fakulteten vid Universitetet Erlangen-Nürnberg satt en av de där nasseteologerna och höll på att tolka om allting till en "arisk teologi". Jag skäms lite för jag gick och läste vid samma högskola 40 år senare.

Avjudifieringen ligger helt i linje med Hitlers brutala och kompromisslösa antisemitism och hans elitistiska raslära. Han trodde ju helt på SVP äkthet och att de hade röjt en judisk världskonspiration, som han ville bemöta och slå ned med militär makt och med förtryck och förföljelse. Det kunde man läsa sig till i "Mein Kampf".

Det elfte budet är helt klart en förankring av hans egen personkult. Men redan Luther hade liknande tendenser i sin teologi och tolererade under sina levnadsår att det byggdes en personkult kring honom. Det går en rak linje från Luthers antisemitism över Richard Wagners antisemitism till Hitlers antisemitism.

Även en del av de andra buden går ut på vad nassarna sammanfattade i den enkla repliken:

"Du bist nichts, Dein Volk ist alles"
("Du är ingenting, ditt folk är allt")

Så jag kan inte se på vilket sätt denna "ariska" omtolkning v bibeln skulle stå i motsats till raslagarna från Nürnberg och den senare beslutade och delvis genomförda judeutrotningen.

Odin
Som känner Tyskland inifrån

Posted on: 2006/8/25 14:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ursäkta men var finns skillnaden ?
#7


See User information
Odin !

Du som känner Tyskland innifrån kan ju säkert svara på varför 7 stycken Historiker sitter antingen häktade och fängslade för något det har skrivit i sina böcker angående vad som hände under 2:a världskriget i Tyskland och Polen?

Följdfråga : Har du läst något av dessa fängslade historikers verk?

Om du har gjort det vore det intressant att höra vad du har för invändningar mot deras uppgifter?

Vad säger Amnesty om dessa politiska domar? Ingenting!

Så nu har du chansen att berätta vilka "insider" informationer du sitter inne med.

Posted on: 2006/8/25 14:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ursäkta men var finns skillnaden ?
#8


See User information
Hur kan du påstå att Judarna är utrotade Odin. Jag som trodde du visste vad du pratade om?

Posted on: 2006/8/25 14:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Ursäkta men var finns skillnaden ?
#9


See User information
Frågan som ingen knappt vågar ställa sig är ju VARFÖR de s.k. judarna har varit så avskydda genom historien?

"IT takes two to tango" som man brukar säga.

Och vad var det i Tyskland efter den ekonomiska depression som de blev Påtvingade efter 1:a världskriget och den situation som följde på det som fick de flesta Tyskar att "titta snett" på judarna på den tiden?

Posted on: 2006/8/25 14:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Varför alltid jag ?
#10


See User information
Hallo

Varför måste jag alltid vara insatt i allting ? Varför kan jag itne hålla min dumma trut när detta förhatliga ämne poppar upp ? Eller bättre: varför poppar det ständigt upp, år efter år efter år ? Varför kan man inte helt enkelt "die Toten ruhen lassen" = låta de döda vila, som man brukar säga på tyska ?


Quote:

bennybear wrote:
Odin !

Du som känner Tyskland innifrån kan ju säkert svara på varför 7 stycken Historiker sitter antingen häktade och fängslade för något det har skrivit i sina böcker angående vad som hände under 2:a världskriget i Tyskland och Polen?

Följdfråga : Har du läst något av dessa fängslade historikers verk?

Om du har gjort det vore det intressant att höra vad du har för invändningar mot deras uppgifter?

Vad säger Amnesty om dessa politiska domar? Ingenting!

Så nu har du chansen att berätta vilka "insider" informationer du sitter inne med.


När jag skriver att jag känner Tyskland inifrån betyder det att jag har växt upp där och vet hur snacket går. jag kan läsa mellan raderna i meddelanden bara genom att titta på ordvalet. Men det går svårt att förklara på några få rader och dessutom på svenska, där snacket går på ett helt annat sätt.

Kan jag få en lista över dessa historiker så jag kan göra mina läxor såsnart jag får tillfälle att införskaffa deras böcker ?

Den historiker som jag främst stöder mig på är Sebastian Haffner. Dessutom berättelser från min egen släkt. Min farfar var "frivillig medlem2 i Waffen-SS d.v.s. hela hans polisförband uppmanades att anmäla sig som frivilliga. Du får tre gissnignar vad ett "Nej" hade betytt för honom och hans familj. Istället omkom han 1944 när han hamnade i ett bakhåll av Titos partisaner nära Belgrad.

Vad gäller historiker föredrar jag att man hör och lägger märke till ögonvinttnesskildringar av överlevande från förintelselägren. Att betvivla deras uppgifter är att smutskasta och vanhedra dessa stackars människor och dra deras ära och heder ned i smutsen en gång till. En sådan smustskastning av människor som redan varit offer under dödshot under ett tidigare avsnitt i sina liv förtjänar väl att straffas. Den som förnekar gärningsmännens brott smutskastar per automatik gärningsmännens offer.

Jag rekommenderar även läsning av Peter Weiss Buch "Die Ermittlung" eller "Rannsakningen" i svensk översättning.

Alternativt finns ju t.ex. även flera tidshistoriska skildringar i litterär form t.ex. Berthold Brechts pjäser "Furcht und Elend des Dritten Reichs" samt "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" och "Turandot oder der Prozess der Weisswäscher".

Qui habet aures audiendi audiat

Odin

Posted on: 2006/8/25 14:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Varför alltid jag ?
#11


See User information
Odin!

Det finns Judiska historiker som betvivlar förtrycket och decimeringen av indiander i amerika. Det går bra UTAN att riskera fängelsestraff.

Det går att betvivla den etniska rensningen av folk på balkan UTAN att riskera fängelsestraff.

Frågan är ju varför det är straffbart att betvivla bara ETT ENDA historiskt skeende i världshistorien?

Den s.k. Förintelsen, som bara ordets betydelse visar det absurda i situationen. Om de nu är förintade. Varför finns det ändå så många Judar i världen?

Posted on: 2006/8/25 14:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Varför alltid jag ?
#12


See User information
Och VARFÖR får dessa s.k. revisionister som de kallas och som häktas och fängslas för vad de skriver ALDRIG vara med i en debatt som avhandlar dessa händelser under 2:a världskriget?

Vi får ju bara se och höra de som har den officiella historiebilden och som trumperas ut i medierna dagligen i media och skolsystemet betalade med våra skattepengar?

Posted on: 2006/8/25 14:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Vad skall det hela vara bra för ?
#13


See User information
Hallo

Quote:

bennybear wrote:
Odin!

Det finns Judiska historiker som betvivlar förtrycket och decimeringen av indiander i amerika. Det går bra UTAN att riskera fängelsestraff.

Det går att betvivla den etniska rensningen av folk på balkan UTAN att riskera fängelsestraff.

Frågan är ju varför det är straffbart att betvivla bara ETT ENDA historiskt skeende i världshistorien?

Den s.k. Förintelsen, som bara ordets betydelse visar det absurda i situationen. Om de nu är förintade. Varför finns det ändå så många Judar i världen?


VARFÖR måste denna debatt föras år ut och år in ? Vem har en fördel, vem vinner på den ? Jag kan inte se någon verklig nytta med denna ändlösa diskussion, den leder bara till ständigt ny smutskastning in i oändlighet.

Dina "motargument" är dessutom irrelevanta.

Judiska historiker som betvivlar att de nordamerikanska indianerna grymt decimerades av vita landtjuvar under 1800-talet borde kunna ställas inför rätta av ättlingarna till de mördade indianerna. Skäl: dessa historiker har vanhedrat offrens minne genom att förneka deras existens och deras missöde.

Detsamma bör tillämpas på alla folkmord och etniska rensningar, oavsett om gärningsmännen varit serbiska nationalister, stalinister, röda khmerer, hutuer eller vem som helst. Offrens goda minne och respekt inför deras fruktansvärda öde måste väga tyngre än individers rätt att omintetgöra dem en gång till i efterhand.

Detta om det speciella med just förintelsepolitiken mot de europeiska judarna.

Varför det finns så många kvar ?

Helt enkelt:

En del lyckades gömma sig, en del överlevde lägren, en del bodde i länder där ingen förintelse förekom eller lyckades ta sig dit i god tid ..... London var t.ex. en enda jättelik räddningsplanka åt massvis med judar från kontinenten. Det smugglades även judar över Öresund från Danmark till Sverige. Italien vägrade att delta i nassarnas judepolitik, Mussolini var ingen antisemit.

Kan vi nu lägga ned denna infekterade tråd ? Den för inget gott med sig oavsett hur länge vi håller på.

Odin

Posted on: 2006/8/25 15:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad skall det hela vara bra för ?
#14


See User information
Tack Odin för ditt insiktsfulla sammanfattning av sakernas tillstånd!

Tyst. Lägg ned! Det är ingen idé att studera historien. Det för ändå inget gott med sig!

Det är bäst att en gång för alla sluta diskutera historiska händelser och dess om, varför och hur!

Så kan vi gott somna om i vissheten om att det vi har fått veta om genom skolindoktrinernmgen och massmedias stnmdiga propagerande för Storebrors verklighetsuppfattning är den ENDA sanna och rätta!"

Amen

Posted on: 2006/8/25 16:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
45 user(s) are online (45 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 45

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS