vaken

Vakencorner




BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


2012 - En negativ tråd
#1


See User information
Så som världen ser ut idag så kan man fråga sig, hur i hela världen ska vi lyckas lösa våra problem?

Det negativa kring 2012 är att NWO/Illuminati vet om det och vill skapa sin värld för oss människor, som är deras får. NWO/Illuminati ser oss inte som människor om vi inte är vakna till vilka vi är, att vi är gudar och skapar vår egna verklighet.

NWO/Illuminati leder oss rätt in i elden och har kontrollerat vår jord i flera tusen år.

Vad friumare vet i de högsta graderna (och här finns "goda" och "onda") vet är hur verkligheten fungerar. Mycket kan ha förvrängts med tiden, men universum är matematiskt och baserat på geometri. Allting är vibrationer som bildar den värld vi ser. En partikel kan t.ex. in existera om den inte snurrar.

Samtidigt är det bevisat att fotoner, elektroner, protoner kan vara en våg och inte bara en partikel, och en våg måste ha något att röra sig genom. T.ex. så går ljudet som vågor genom luften, vågor på vattnet rör sig genom vattnet. Men fotonerna har inget att röra sig i... eller? Det som omger oss alla utanför det vi kan se med våra ögon är vad de gamla mystikerna kallar aether. Eller eter, eller enkelt sagt energi. Och denna energi är intelligent, precis som allt liv eftersom allt är uppkommet ifrån medvetande.

5% av världens befolkning hade valt väg inför 2012 vid 2000-talets början. Det innebär att 95% kommer att leva om denna tredje dimension vi lever i idag. Tredje dimensionen är också kallad den tredje densiteten. Just nu håller dock jorden på att vakna och ju mer vår galax kommer in i nya energifält i vårt universum ju mer höjs vårt medvetande. Detta är en tid av uppvaknande, men allting är baserat på den fria viljan.

Alla människor kan närsomhelst kultivera sig och bli ett med allt, och finna sanningen inom sig och lämna denna existens för att nå nirvana. Det går att meditera som munkarna gör och finna sanningen inom sig och lämna detta plan för att gå vidare i livet. Tänk på att maya folket försvann mystiskt, jag har inte studerat det, men de kanske gick vidare??

Det som sker 2012 är att det är vår planets tur att gå vidare i sin evolution, vilket gör att vi människor är tvingade att också vandra vidare. Antingen till nästa dimension (eller densitet) eller till en ny jord och tid där denna densitet fortsätter.

Det sättet vi har våldtagit vår jord gör att det kommer bli konskevenser, för hon är liksom allt, medveten. Tsunamis, åskväder, orkaner osv är skapade ifrån vår kollektiva skugga. Vår inre obalans som avspeglar sig på jorden. Vi lever otroligt obalanserat och när vi har ledare (NWO/Illuminati) som tror på "Order out of Chaos" så är det inte så konstigt att vi lever som vi gör.

Order out of Chaos är dock ett bra koncept, då vi absolut får mer ordning ifrån kaotiska upplevelser. Frågan är bara om det är ett schysst tillvägagångssätt.

8 Dimensioner/Densiteter - Vi lever i den tredje!
Srinivasa Ramanujan var ett matematiskt geni som la grunden för strängteorin, den teori som är påväg att finna svaret på den ultimata frågan hur universum är uppbyggt. En teori som kombinerar elektromagnetism, kvantfysik, relativitetsteorin, med andra ord allt smått och allt stort.

Han har inte utvecklat strängteorin, men hans matematik har hjälpt till. Det Srinivasa kom fram till var att det fanns 8 dimensioner, eller 8 x 3 = 24dimensioner. Detta är precis vad högre intelligenser har förmedlat till oss på jorden genom medium såsom Carla Rueckert. (Att universum är indelat i 8 dimensioner uppbyggt som en oktav)

Dagens strängteori säger att vi lever i 10 eller 26 dimensioner. Michio Kaku som skrev boken Hyperspace beskriver dessa 10 dimensioner med anledningen att man har 10 istället för 8, eller 26 istället för 24, för att skapa symmetri.

Problemet är att eter (aether) är förbisett och skulle fungera som den symmetri som sammanbinder allt. Detta eftersom eter finns överallt och genomsyrar allt liv i hela vår existens. Ur eterns perspektiv så finns ingen tid och rum som vi känner det, allting sker mer eller mindre ögonblickligen. Michio Kaku är inte insatt i denna energi och därför försvinner den symmetrin och man löser det genom att lägga till 2 dimensioner.

Så universum är konstruerat i 8 dimensioner, eller som en oktav. Allt liv är uppkommet ifrån vibrationer, och som jag visar på min blogg i "Matrix - Vår värld är en illusion" så påverkar ljudet och dess frekvens bildandet av mönster. Vilket i precis så hela vår existens är uppbyggd - genom geometri.

Vilka känner till detta? Kolla bara på frimurarnas symbol:
Resized Image

"G" som Geometry och även mätinstrument. Vad är det dem ska mäta? Kanske hur hela vårt universum är uppbyggt genom geometri/matematik? ;)

Pyramiderna i Giza, Egypten är t.ex. byggda efter Orions stjärntecken och milky way galaxen:
Resized Image

Detta är tecken på hur intelligenta de personer var som byggde våra pyramider.

Denna negativa tråd
Har jag skapat som motvikt till min positiva tråd. För min framtid som jag ser är otroligt ljus, och kommer vibrera in de som vill i en helt underbar värld. En värld som denna fast 100 gånger mer harmonisk enligt kanalisering ifrån Ra. Som bland annat är en av de gudar som man tillbett i Egypten, och ytterligare något som är dolt i vår historia som en myt.

Historien är ett verktyg som används emot oss, det styr oss, och lurar oss. Det får man aldrig glömma. Kan man styra människor i flera tusen år så kan man absolut kontrollera vad vi lär oss i skolan och av våra föräldrar.

Det negativa är att vi människor är så skeptiska, så kritiska och så trångsynta att vi inte vågar tro på något utopiskt och underbart. Men det finns, och i denna tid här och nu så är det väldigt nära. Dock kräver det lite arbete att nå dit, man kan inte bara sitta och vänta på bussen, visst det kommer en buss, men kanske inte den man vill åka med.

Har man valt väg, vilket betyder att om man är > 50% positiv (kärleksfull och respekterar andra människor) så når man denna nya bättre densistet. Är man < 50% positiv och alltså mer negativ så når man den nya negativa densiteten, där makt och kontroll existerar (de som styr jorden t.ex.) De flesta har dock inte valt någon väg och kommer leva om nya liv inom tredje densiteten. Idag är det makt och kontroll som styr samhället, men många inom samhället kontrollerar andra omedvetet tack vare den uppbyggnad vi har såsom regler, lagar och institut. Men det är få som går vidare på denna negativa väg. Den största delen kan få fortsätta leva i tredje densiteten för att lära sig kärlek och respekt mot både sig själv och andra.

Det som sker är dock vår tredje densitet som vi lever på idag kommer att bli annorlunda - vare sig vi vill eller inte. Eftersom jorden själv kommer evolveras och träda in en fjärde densitet.

Det negativa är att detta är så långt ifrån vardagligt liv, så "out there" så det är svårt att tro det. Saker som t.ex. Planet X känns mer verkligt och man tror på en undergång framför en utopisk framtid... Kolla även på hur nära vi är ett tredje världskrig, men allt har med att göra vad du fokuserar på.

Som min bror som tyckte allting gick dåligt för Ron Paul för han läste bara svenska tidningar, medan alternativ media gav en annan bild. Hans värld var dystrare för han såg inte hur Ron Pauls popularitet ökade, och hur http://www.CampaignForLiberty.com växte fram. Så, ju mer man fokuserar på det negativa - ju mer gör man det till sin verklighet.

"I’ve often wondered if the world is made up of mostly good or mostly bad people. I’ve been exposed to many of both. But, based on the past two weeks I’d say it looks like the “mostly good” wins out." - Ron Paul

Vad tror du som läser detta att det finns, mer onda eller med goda människor? De flesta vill innerst inne inte skada andra, men samhället är uppbyggt på ett sådant sätt att vi ska ogilla varandra. Men om vi lär känna varandra så skulle det vara en annan sak, när vi ser förbi våra fördomar och förutfattade meningar. Jag kan tänka mig att många på detta forum skulle komma överens mycket bättre istället för massa taskiga (men ofta finurliga) kommentarer om ditten och datten. Ett forum blir inte lika personligt som öga mot öga.. Vi är alla bröder och systrar i denna värld, och de som styr oss vill att vi ska vara separerade och rasistiska/elaka mot varandra. Ska vi låta dem styra? Var är kärleken? Varför döma andra och varför måste man hela tiden förstora sitt ego? Förstår man inte vad andra menar kan man ta det privat med dem, eller iaf försöka förstå istället för att vara trångsynt och arrogant.

Mycket inom vetenskapen bekräftar att vi skapar vår egna verkligheter, våra tankar kan forma våra dagar och våra upplevelser. Det enda vi kan vara säkra på är att vi är medvetna. Det som är medvetet är okroppsligt, precis som tid. Och tid kan vi följa likt slavar utan att vi kan röra vid det.

Michio Kaku har gjort en dokumentär som heter "Time" på BBC, som visar hur tiden är en illusion, och att den lika gärna kunde gått bakåt. Problemet är att vi kan inte greppa konceptet hur någonting kan gå bakåt när vi sett hur det går framåt - vi skapar gemensamt vår verklighet.

Många är inne på sina spår om hur verkligheten fungerar, och det finnurliga med universum är att grundlagen är fri vilja. Den fria viljan accepteras alltid, så om du tycker allt jag säger är bullshit även om stora namn såsom Plato och Pythagoras visar med sina kunskaper att livet är större än vad vi tror, eller Einsten som sa "Fantasi är allt".

Fantasi är allt, allting är skapat ifrån fantasin, och vad är då fantasin? Det är då vi kommer in på vårt tredje öga, och hur det fungerar. Vårt tredje öga fungerar som ett vanligt öga, och det vi ser där är lika verklighet som den externa världen. Det är genom det tredje ögat vi kommer in i denna verkligheten. Alla stora religioner hyllar på något sätt tredje ögat i formen av en tallkotte, och namnet på svenska är tallkottskörteln. Engelska namnet är pineal gland. Det var bara för våra förfäder att hacka upp skallen och se hur den såg ut.

Livet är evigt och varar för alltid, när man ser detta och förstår detta så vill man inte reinkarneras i denna tredje densitet längre. Då är det dags att leva i fullständig lycka, glädje och i sådan harmoni att livet varenda dag är en otrolig upplevelse!

Tänk på alla nöjjen idag, och tänk dig att dem kommer bli ännu bättre och roligare i nästa värld, då vi kommer leva i ett utopiskt paradis med allt vi lärt oss i denna densitet - alltså här och nu.

Men, vi kan ju fortsätta leva i separation, blunda för de bevis och sammankopplingar som går att göra. Förlöjliga varandra, sluta disktuera på en mogen nivå, och döma varandra utan att vilja veta exakt vad någon menar. Vi kan säga att allt är skit och att det inte kommer bli bra.. Vi har alla fritt val...

Frågan är, varför ska man blunda för det? Alla dessa sammankopplingar, alla bevis inom vetenskapen, och framförallt att de som styr oss är otrolig smarta och intelligenta. Men så fort man vet om ens sanna oändliga natur så har de förlorat kontrollen.

Som en metafor, tänk på Neo i Matrix filmerna. Tänk även på att i den värld som ska vara den riktiga så har Neo även där övermänskliga krafter...

Fantasin i sig är en form som lever och som inspirerar oss. Allting är medvetande i en form eller en annan.

Det behöver inte vara så krånligt, allt är ett mysterie, det gäller att leva i mysteriet och välja om man vill visa kärlek för sina medmänniskor. Eller om man vill kontrollera och manipulera andra för egen skull. Vad vi inte får glömma är att vi alla är lika värda, och respekt och kärlek alltid är starkare än kontroll och manipulation när man förstår hur livet är evigt.

Fred & Kärlek
- seilon

(och just det, en framtida dokumentär som verkar väldigt intressant: http://www.architectsofcontrol.com/ Men hollywood filmen Convergence (2009) kommer vara den som kommer lyfta mänskligheten då den ska förklara hur livet fungerar i en triologi)

Posted on: 2008/8/23 12:05

Edited by seilon on 2008/8/23 12:57:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#2
Sorry - New Age-fyrkantigheter:

"8 Dimensioner/Densiteter - Vi lever i den tredje!"

och resten.

Gäsp.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#3
seilon skrev: Så som världen ser ut idag så kan man fråga sig, hur i hela världen ska vi lyckas lösa våra problem?

- Vi skall inte lösa problemen, vi skall se till att inte vara problemet!
Inte rätta till i spegeln :)

Egypten o pyramiderna är väldans intressant. Vart fick dom kunskapen ifrån, eller hur kom dom fram till den? Egotrippen som samhället åker på i dag, (vi är smartast nu, o i alla tider förr har dom varit primitiva), hindrar oss ifrån att få reda på mer, synd!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#4
Varför i allsin dar skriver du upprepat att "Jag är inte New Age"...

Du är ju HELT inom det. Vakna lite.

Som detta som är svart på vitt vilken krok du sitter fast på:

"Det som sker 2012 är att det är vår planets tur att gå vidare i sin evolution, vilket gör att vi människor är tvingade att också vandra vidare. Antingen till nästa dimension (eller densitet) eller till en ny jord och tid där denna densitet fortsätter."

Det finns inget sådant som evolution" - det därbara inom lärorna.

Det är fullständiga tokerier,evil... Människan har från början allt, man avviker från sin sanna natur, så då har vi fallet nedåt, Devolution.

Du är inom gaijatjosan och utvecklingstänk - New Age!

Jorden är bara en hög karma inom Samsara. Vi är bara smuts här, Samsara är en slags karantän, i kosmos mitt. Tyngst, så hit ramlar allt ned...

Gå inte på det där gamla NewAge-tokerierna om utveckling -se vad det är i för ond alienilluminatikorg.

VAKNA.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#5
Quote:

ance skrev:
seilon skrev: Så som världen ser ut idag så kan man fråga sig, hur i hela världen ska vi lyckas lösa våra problem?

- Vi skall inte lösa problemen, vi skall se till att inte vara problemet!
Inte rätta till i spegeln :)

Egypten o pyramiderna är väldans intressant. Vart fick dom kunskapen ifrån, eller hur kom dom fram till den.


"- Vi skall inte lösa problemen, vi skall se till att inte vara problemet!
Inte rätta till i spegeln :)"

Bra sagt.

NewAge-aktivister har alltid bakvänt tänk.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#6


See User information
Quote:
- Vi skall inte lösa problemen, vi skall se till att inte vara problemet!
Inte rätta till i spegeln :)


Precis, vi löser problemet genom att inse att vi inte är problemet.. Det finns två distinka känslor: Rädsla och Kärlek. Men vad jag menar med att lösa problemen är att sluta hata varandra, och börja se kärleken.. Vi kan inte bara bry oss om oss själva och tänka skit om andra, vi måste visa varandra kärlek. Speciellt när vi (vårt medvetande) lever för alltid. Jag menar inte att min kropp och min hjärna alltid finns, utan den jag är, och den är inte denna kroppen.. Detta är bara en avatar av hur jag ser ut på denna jord i denna tid i detta nu.

Ett exempel: Jag har haft problem med att jag varit olycklig och inte glad ibland. Genom att finna mig själv och se ljuset inom mig och förstå min existens så blev jag för evigt lycklig. Detta har gjort min spegel betydligt lyckligare. Och för att komma dit började jag med att se hur vi löser världens problem tills jag fann sanningen inom mig. Att gå så långt och möta alla sina mörka sidor kan vara tufft, och det var tufft, men vi måste också vara realistiska och tänka hur andra tänker. Man kan inte utgå ifrån sig själv hela tiden för då gör man andra mindre värda.

Möt andra på deras plan är ett bra motto. Inte som sebben som tror alla tänker som han :(. Och varje gång jag försökt nå dig personligt sebben så har du backat...

Det är rädsla som styr i vårt samhälle, rädslan för förändring, rädslan att ha fel, rädslan att stå ut, rädslan att inte må bra osv osv..

Allting finns alltid - existerar alltid. Men vi kan sprida kärlek istället för rädsla, och då kommer vi må betydligt bättre!

Quote:
Sorry - New Age-fyrkantigheter:

"8 Dimensioner/Densiteter - Vi lever i den tredje!"

och resten.

Gäsp.


Du har ju inte ens funnit ljuset och sett sanningen inom dig, vem är du att säga något.. Spara dina ord ;) Näe, jag vill inte vara elak på något sett, jag menar, jag gillar det du skriver ibland men du är så kort och så i din egna värld. Du verkar vara såld på hinduism och hur denna världen är en illuson av materia som vi inte ska leva i. Som den historien om han som lärde ut kung fu och som tillslut fann sig själv inom sig själv.. Det är precis det jag gjort, funnit mig själv i mig själv. Jag behöver inte världen, men jag gillar detta livet och inser att efter 2012 kommer vi som är fast enligt dig i samsara leva ännu mer andligt och i total harmoni. Så se det som att vandra vidare inom samsara..

Jag älskar dig sebben, bara så du vet! Ingenting jag säger är menat att vara negativt!!

Quote:
Varför i allsin dar skriver du upprepat att "Jag är inte New Age"...

Du är ju HELT inom det. Vakna lite.

Som detta som är /.. / slags karantän, i kosmos mitt. Tyngst, så hit ramlar allt ned...

Gå inte på det där gamla NewAge-tokerierna om utveckling -se vad det är i för ond alienilluminatikorg.

VAKNA.


Jag skriver inte längre vad jag är och inte är.. Jag bara är... Jag existerar här och nu, gör det jag gör, observerar och älskar allt och alla.

Du sebben är en av de som verkar vara ganska trångsynta men ändå väldigt kloka. Du har en sund syn i många fall men aj så du dömer och tror dig veta allt.. Du förstår inte att vi alla är en och samma. Och det kallar du new age.

Jag använder min logiska vänstra hjärna att läsa och förstå, och saker och ting är på ett visst sätt ju mer man läser..

Samsara är en illusion och inte vårt riktiga levande, som du säger dit all skit ramlar ner.. Det andliga livet är det äkta.. Och har du varit där? Har du levt inom det andliga? Och förstår du att samsara betyder att flyta ihop (på sanskrit). Vi vandrar genom olika stadier..

Och nästa stadie är 2012. Då vi kommer vara betydligt mer andliga än vad vi är idag. Jag dömer inte din väg sebben, och jag använder mig av alla religoner, all vetenskap, och allt du pratar om för att förstå. Du verkar bara använda dig av din väg, och den må vara väldigt bra !!! Men döm inte andra.

Posted on: 2008/8/23 13:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#7
Nja, hmm, tror du inte att man skall ta bort det som skapar hat o oreda istället, jag är helt övertygad om att man inte kan slänga blommor inkring sig, bara för att man tror o tycker att det är rätt. Istället, försök se dig själv för den du är, o se vad kroppen o alla program igentligen håller på med/ställer till med, dom försöker komma undan, in i det minsta, egot äger dom. En lätt väg brukar alltid vara fel väg.

Jag testade flowerpoerprylen, men den bara ramlar ner som ett korthus den också, den e inte riktig, påhittad!

Glöm inte, Infinite Love is the only truth grejjen innehåller också gränser. Det är viktigare att sätta upp granserna igen, så att grunden till alla problem kan få sig en j---vel också, egot med flera.

Hmm, med andra ord så är det viktigare med bemötandet, hur det går till. Sjunga för trafikanter o slänga jordgubbar på grannen e nog out there, tror jag i alla fall.

Skrev du fel här?
// Precis, vi löser problemet genom att inse att vi inte är problemet. //

Kan iofs ta det på 2 sätt. Vi, du o jag, det som är samma, är ju inte problemet, bara våra instrument/ (kroppen)

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#8


See User information
Jag svarar dig ance, och utvecklar lite.

Det är inte vårt ansvar eller någons ansvar att säga till andra vad de borde och inte borde göra. Däremot så kan vi berätta hur vi ser på saker och ting. Självklart måste det bort som skapar hat och oreda. Vi kan utgå ifrån principen fri vilja. Allting som inkräktar på din fria vilja är något vi inte borde acceptera.

En sak däremot är att vi alla delar vissa egenskaper. Vi har alla en människokropp. Denna kropp följer vissa regler och universella lagar. Inom denna verklighet vi delar så har vi skapat andra artificiella regler och lagar. Men vi bortser från dem nu. (t.ex. samhällets uppbyggnad).

Det vi kollar på är kroppen, den följer biologiska regler och lagar och klarar sig inte utan hjärnan - som är dess processor, där all information behandlas. Den berättar vad kroppen behöver göra.

Vårt medvetande sitter inte i hjärnan, det är kopplat dit, men vid t.ex. nära döden upplevelser och vid fall där folk har dött så har de kunnat lämna kroppen och tänka som vanligt och se/observera som vanligt, trots att hjärnan inte fungerat.

Egot är det som sitter i vår hjärna, som vi programmerar utefter vårt medvetande och våra erfarenheter. Det är det som gör att vi reagerar olika vid olika händelser. T.ex. om man ofta blir arg så har man programmerat sin hjärna att bli det när man upplever saker. Egot och medvetandet måste fungera i en balans. Ett uttryck jag hört och gillar är "One ought not to think", alltså man borde inte tänka - utan bara observera och vara.

Jag har svårt att veta hurdan jag upplevs, och kanske för att jag inte reflekterar över det, jag bara är mig själv. Så som du säger ance, vi ska se oss själva för den vi är. Och därmed acceptera varandra för den andra är. Jag brukar säga att om någon tolkar det jag säger som negativt så misstolkar man det, och vi alla kan tyda en mening, eller ett uttalande på fler än ett sätt. Endast upphovsmakaren vet vad som egentligen menas. Precis som med poesi, det är poesi så länge den som skapat det anser det, och sen är det upp till andra att tycka det är något man gillar eller inte ur vad man har för smak. Man kan inte säga att det är bra eller dåligt - då dömer man. Vi alla gillar olika saker, vem är du eller jag att säga vad som är rätt eller fel/bra eller dåligt?

Verkligheten är ett skådespel. Och allting går att tolka i två riktningar, som positivt eller negativt.

Tillbaks till det jag började med om hur vi är uppbyggda. Vi delar alla sättet vi upplever världen om vi kollar på vetenskapen. Vetenskapen är något som visar det vi vet.

Vetenskapen följer dessa universella lagar som rör t.ex. gravitation och elektromagnetism. Men saker såsom paranormala aktiviter och telepati går inte att förklara med dagens etablerade vetenskap, för den är fokuserad på det materiella. Tankar är inte materiella.

Det som sker i världen är produkten av en elit av människor som vill styra andra. Vi styrs genom politik, genom pengar och genom institiut som utbildar oss i deras synsätt.

Quote:
En lätt väg brukar alltid vara fel väg.

Jag skulle vilja säga som Einstein, att det mest obegripliga med världen är att den är begriplig.

Jag har alltid utgått ifrån att allting är lätt, detta eftersom jag är lat och ogillar komplicerade saker. Tyvärr har det lett mig in på kvantfysik och strängteori, men det är inte så krångligt när man kommer det genom att ens väg tar en dit när man söker sanningen bakom livet.

Det finns två distinka beteenden, rädsla och lathet. Jag är orädd och jag är lat :).

2012 är om man kollar på allting jag pratat om väldigt verkligt, även för personer som sebben. För vi lever i en illusion, eller som sebben säger Samsara. Vi lever inte så som det är tänkt, dock så är denna plats en bra plats att växa andligt på och lära sig respektera och älska andra människor och sig själv. Komikern Thomas Pettersson (bl.a. medverkande i Time Out på TV4) sa i en intervju att detta livet just nu är en lärdom - inför nästa liv som är det riktiga livet vi ska leva.

Jag håller med, och detta efter att har logiskt och rationellt sökt alla världens hörn genom information och att disktuera med andra om hur världen fungerar. Det tog mig 1år att acceptera 2012 och det tog mig 6månader att acceptera the secret. The Secret blev för mig en vändpunkt och efter det kom jag in på 9/11 och alla konspirationer.

Det är inte så att jag sväljer saker med hull och hår. T.ex. sebben/novax på detta forum har verkligen hjälpt mig då jag alltid gått vidare på vad han sagt. Men ju mer jag läser om vetenskapen ju mer förstår jag vad som händer i denna illusion (eller Samsara) som vi delar.

Problemet ance, är att ibland så vill folk inte lära sig saker. Och enligt grundprincipen den fria viljan så är det inte schysst att påtvinga någon information de inte vill ha.

Men livet är större än detta, och allting som är lagar och regler utanför oss, som är skapade av makten och regeringar samt institut är sådant som förslavar oss. Det som händer när vi dör är att vi får se hur vårt liv och tidigare liv har varit, vi kommer till en ny och mycket bättre värld. Men vi kommer dit vi förtjänar att komma, och genom självmord (som inte är helt rättfärdigat på alla plan) så blir man genom karma straffad.

Många famlar i mörkret, men jag lovar, jag har sett det mesta och pratat med de flesta. Jag vill inte säga att jag vet och kan allt, för jag lär mig alltid saker. Men allting pekar på att 2012 är kritiskt och innebär en ny tid för oss alla, oavsett om vi vill eller inte.

Sedan så är detta livet vi lever nu som sagt en lärdom. När vi dör naturligt så kommer vi få se det, och vi kommer få det mycket bättre. Eftersom vi lever i en illusion, en materiell värld, som är manipulerad och kontrollerad. Därför sker saker såsom 9/11.

Quote:
Nja, hmm, tror du inte att man skall ta bort det som skapar hat o oreda istället, jag är helt övertygad om att man inte kan slänga blommor inkring sig, bara för att man tror o tycker att det är rätt.


Att gå och kasta blommor gör ju folk glada, och som du sa, man ska vara sig själv. Så om Di Leva vill göra det han gör så låt han göra det! :) Vi kan inte alla göra samma sak - då är vi kopior av varandra. Precis som poliserna, domarna, advokaterna osv är som lyder samma regelverk. Det gäller att tänka själv, respetera andra och skapa sina egna regler så länge man inte inkräktar på andras fria vilja! :)

Det kommer hända mycket fram tills 2012, det finns många som är inne på det område och pratar om det. De som lyssnar blir fler och fler och världen är så ostabil så folk kommer inte lyssna till våra ledare längre. Samtidigt så höjs vårat medvetande och jag har t.ex. börjat kunna läsa tankar (lite skrämmande, lite cool).

Tror att jag fick svarat dig där, annars får du kommentera mig eller fråga något mer! Ha det bäst ance (och du som läst).

- seilon

Posted on: 2008/8/23 16:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#9
Jag tror att det behöver stillna inuti, så vi kan lägga ner sökandet efter att må perfekt hela tiden. Stillheten öppnar nog nya vägar.

Måendet "är" bara, kroppen söker därimot efter mycket mer, upplevelse, orgasm, 4 rätters midda, bekräftelse mm.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#10


See User information
En stilla undran...
Om 2012 går förbi utan att något större anmärkningsbart inträffar, vad händer då?

Kommer man att säga att det verkligen hände, bara det att folk inte märkte det?

Kommer man att säga att "oförberedda utvecklingar (eller de "godas"/"ondas" inverkan försenat/inställt allt.

Kommer man bara att ignorera att man trott på det och låtsas som det regnar....

Kommer man att titta efter minsta konstig rapporterad händelse (potatis formad som Bush ansikte odyl.) ssom verifiering för att det inträffar/inträffat

Har jag fel så får jag äta upp det, men dessa personer... Kan de ens medge att de kanske har fel? (och tar de konsekvenserna av det om det blir 2013 utan minsta anmärkningsvärt

Posted on: 2008/8/23 19:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#11
-------------------------------------------------------------------------
Gab skrev:
En stilla undran...
Om 2012 går förbi utan att något större anmärkningsbart inträffar, vad händer då?

- Då hände inget!
-------------------------------------------------------------------------
Gab skrev:
Kommer man att säga att det verkligen hände, bara det att folk inte märkte det?::

- Vill du aatt någon skall säga vad dom tror att gemeneman tycker o säger då, om 2012? Finns massor av teorier om 2012 som kan vara sant, flera miljarder möjligheter på hur vi som människor uppfattar det som händer då.
-------------------------------------------------------------------------
Gab skrev:
Kommer man att säga att "oförberedda utvecklingar (eller de "godas"/"ondas" inverkan försenat/inställt allt.

- Vem vet?
-------------------------------------------------------------------------
Gab skrev:
Kommer man bara att ignorera att man trott på det och låtsas som det regnar.

- Vem vet?
-------------------------------------------------------------------------
Gab skrev:
Kommer man att titta efter minsta konstig rapporterad händelse (potatis formad som Bush ansikte odyl.) ssom verifiering för att det inträffar/inträffat

- Vem vet?
-------------------------------------------------------------------------
Gab skrev:
Har jag fel så får jag äta upp det, men dessa personer... Kan de ens medge att de kanske har fel? (och tar de konsekvenserna av det om det blir 2013 utan minsta anmärkningsvärt

- Va?
-------------------------------------------------------------------------

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#12


See User information
Om det fortsätter som hittils då kommer vi att leva i totalitärt diktatur

Posted on: 2008/8/23 19:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#13
Håller med. Skulle va kul om de kunde bli nå annat istället för det här.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#14


See User information
Gab.
Quote:
En stilla undran...
Om 2012 går förbi utan att något större anmärkningsbart inträffar, vad händer då?

Kommer man att säga att det verkligen hände, bara det att folk inte märkte det?

Kommer man att säga att "oförberedda utvecklingar (eller de "godas"/"ondas" inverkan försenat/inställt allt.

Kommer man bara att ignorera att man trott på det och låtsas som det regnar....

Kommer man att titta efter minsta konstig rapporterad händelse (potatis formad som Bush ansikte odyl.) ssom verifiering för att det inträffar/inträffat

Har jag fel så får jag äta upp det, men dessa personer... Kan de ens medge att de kanske har fel? (och tar de konsekvenserna av det om det blir 2013 utan minsta anmärkningsvärt


Först vill jag säga: Om 2012 inte händer, så får du skjuta mig. För livet efter döden är så nära ett utopiskt paradis jag kan komma isåfall. Men visst, vi kan ju alltid slå vad (har redan slått vad 5miljoner), om du inte vill ta mitt liv ;). Kanske låter sjukt att säga så, men utefter allting jag läst, och framförallt själv erfarit och fått svar på så är jag 110% övertygad.

Speciellt när jag fick svar på en av mina första filosofiska frågor jag har haft sedan barnsben (då jag inte ens visste vad filosofi var), vilket var: Varför är jag medveten?

och, varför om flera liv existerar är jag medveten just nu. Varför är jag medveten i detta nu och inte i något tidigare eller senare liv? Det var frågor jag ställde, men jag visste ju inte om jag levt tidigare. Men idag vet jag mer, idag har jag fått svar, och 2012 är en del av svaren.

Jag måste bli lite personlig och säga att när jag insåg hur livet efter döden existerar och hur det är mycket bättre än livet här, så insåg jag att jag har inget här att leva för. För jag behöver inget materiellt eller kemiskt som tillfredsställelse. Jag är helt nöjd fattig som rik, ung som gammal, dum som smart.. Så jag ville till livet efter detta. Men självmord = dålig karma, så ett bra efterliv är då = nej.. :) Sen om jag inte haft vänner, familj osv så hade jag kanske kunnat göra det om ingen hade brytt sig om mig.. Men jag hade ändå varit självisk. Efter detta har jag gått vidare och vidare och studerat allt möjligt såsom strängteori, kvantfysik, geometri, konspirationer, ufo, medium, religioner, förnimmelser, tankeöverföring, 3:e ögat osv.. Och när man plötsligt ser sammband och hur allting hänger ihop och att livet är oändligt, ja då börjar livets målning som en tavla bli ganska tydlig..

Utifrån hur livet/universum är uppbyggt och fungerar genom dagens senaste teknologi så blir 2012 i värsta fall en självuppfyllande profetia (antingen för Rockefeller/Rotchild, eller för den ljusa sidan). Dock så kommer "dem" aldrig vinna för när man lär sig förstå att man är odödlig och en "Neo" så hur ska dem då vinna? :)

Tänk på detta: I ett mörkt rum, fullt av hemligheter och gömda saker, vad händer om du tänder ett ljus? Jo allt som är hemligt kommer fram. Mörkret flyr sin väg. Vad händer med ett rum som är upplyst och fullt av visdom, kärlek, respekt och förståelse? Ingenting, mörket kan inte komma dit. Så vilken kraft är starkast i vårt universum? Ljuset eller mörkret?

Men med tanke på hur allting går att vetenskapligt bevisa genom material som är sammansatt av de som sökt jorden runt på bevis, så är det stor risk att något händer i en nära framtid och speciellt mellan 2011-2013.

Dels så lever vi i ett matrix (allting är uppbyggt av information). Dels så finns teorin att om vi någon gång i framtiden lyckas framställa mänskliga AI simulationer så är risken flera miljoner till 1 att vi lever i just en sådan simulation, och att vi inte lever i den värld som lyckas skapa dessa. Eftersom i en sådan värld skulle man köra massor av simulationer. Och med kvantfysik är vi inte långt ifrån, dessa kvantdatorer skulle knäcka vilket lösenord som helst med dagens krypteringar eftersom de jobbar på en sådan liten nivå att tid nästan är betydelselöst.

Sen så måste man se att de "högre intelligenta" väsen som pratat till oss sedan egypternas tid (och ännu tidigare) inte ljugit för oss eftersom vetenskapen bevisar det som de berättat. Visst, det finns de väsen som är negativa och gör allt för att vi inte ska bli friade och leva i lycka. Dessa agerar ständigt som gate-keepers och vill påverka oss med negativa tankar. Men du är en gud, vi alla är en gud, skapade ifrån fri vilja.

För den som vill sätta sig in i vetenskapen så rekommenderar jag David Wilcocks arbete i sektion Free Books/Articels (www.divinecosmos.com). Det arbete han har gjort är helt sjukt bra och sammanbinder otroligt mycket som tillsynes inte har med varandra att göra. Men det finns många fler som gör bra arbeten, t.ex. Gregg Braden, Michael Tsarion, David Icke (ok, reptilerna kanske blir lite uttjatat, men han har förstått hur livet är en Matrix). Och jag vet att Tsarion och Icke gör så folk ryggar tillbaks. Men det säger jag med mening för att det finns inget att vara rädd för! Glöm aldrig det! Det är vad "dem" vill att du ska göra, döma andra och vara rädd för saker.. Ingenting kan skada dig om du bestämmer att det är så! Men glöm inte karma, du får alltid sona för vad du gör. Dock är kärleken starkast och den likt ljuset övervinner allt!

Jag har länge väntat med att prata om 2012, just för att jag tänkte att det kan vara bullshit, och jag är min värsta fiende och kritiker. Jag gör ingenting om jag inte är 100% övertygad och jag har motbevisat mig själv gång på gång om hur gudomlig vår värld är. Med gudomlig menar jag att allting är perfekt skapat, det finns ingen slump - allting händer av en anledning.

Även om det sker hemska saker så är allting skapat ifrån fri vilja, och denna fria vilja har verkligen blivit helt galen i en viss aspekt när vi kollar på allt hat och krig.

Detta för att det finns negativa krafter som vill styra genom att kontrollera och manipulera människor.

Vad många inte förstår är att tid och rum är en illusion, du har all information och kunskap inom dig. Du vet precis allting, du har bara inte förstått det för du har glömt det. Vi alla har glömt det, annars hade vi inte kunnat leva här och nu.

Det tredje ögat är vår stargate, vår väg in till andra sidan av tid och rum, vilket är rum och tid. Istället för 3 dimensioner rum (upp & ner, vänster & höger, bak & fram) så är det i tredje ögat 3 dimensioner tid (nutid, dåtid och framtid). I vår drömvärld/astrala värld så är tid och rum inverterat. Så här i denna värld har vi 3 rum och 1 tid. I det motsatta (drömvärlden/astralavärlden) har vi 3 tid och 1 rum.

Detta visar även den senaste forskningen och Rick Strassman som skrivit boken DMT - The Spirit Molecule har testat vad som händer när personer tar DMT. Han har studerat detta och kommit fram till slutsatsen att DMT är vår väg in i den spirituella världen. När vi sover så släpper naturligt ut eget DMT i vår kropp - och vårt tredje öga ser drömmen. Tredje ögat är uppbyggt med näthinnor och innehåller vatten.

Gissa vad aspartam och flour gör? Stänger av tredje ögat. Eller gör så vattnet blir förkalkad. Även väldigt mycket mat påverkar tredje ögat negativt. För inte är de som styr oss dumma, oh nej, de är väldigt intelligent. Den negativa vägen är väldigt intelligent, men saknar kärleken. (Vissa som är positiva kan vara så kärleksfulla att det blir deras död, som t.ex. Jesus som blev en martyr)

Gissa vad man gjorde i faraons gravkammare i pyramiden? Öppna sig till kosmisk energi genom tredje ögat. Det var en plats för reinkarnation och att bli upplyst, inte för att begrava sin farao.

Men det kan dock vara farligt att utsätta sig för andra världar genom t.ex. tredje ögat, för om man inte vet vad man gör kan väsen ta kontrollen över dig. T.ex. så kan fulla människor bli som förbytta ibland, detta för att tredje ögat öppnar sig och bjuder in till negativa väsen som under fyllan kan ta över dig. Likaså gäller droger såsom LSD och liknande, lämnar man kroppen så vet man inte vad som kan ske med den. Så att lämna kroppen naturligt är att rekommendera :). (Genom t.ex. meditation).

Det finns ooootroligt mycket information som döljs ifrån Svensson och våra samhällen. Så mycket att folk kan inte ens förstå hur världen kan vara uppbyggd utav intelligens och inte fast solid materia.

Sen är allt baserat på fri vilja, så det går inte riktigt att tvinga någon att tro på faktan som finns presenterad. Jag menar, folk blundar ju för sina egna lögner emellanåt, varför kan de då inte ignorera fakta som skulle ändra den rådande tron på hur världen är uppbyggd och fungerar? :)

Quote:
Om det fortsätter som hittils då kommer vi att leva i totalitärt diktatur


Quote:
Håller med. Skulle va kul om de kunde bli nå annat istället för det här.


Det är precis det tankesättet som NWO/Illuminati vill ha oss i. Framtiden är allt annat än negativ, den är och kommer bli helt underbar. Mycket kommer att ske de närmsta åren, speciellt när fler och fler vaknar upp.

Ett problem är att vi skapar vår egna verklighet och det man fokuserar på blir ens verklighet. Många ogillar mainstream media och ändå så lyssnar på dem och våra politiker. Folk vågar inte tänka utanför lådan, de vågar inte lämna den för den inger en form av trygghet. Vi har konditionerats till att vara låsta till att inte våga tro på förändring.

Så när det pratas om hemskheter ska alla vara där. Men när det pratas om utopiska paradis - då lägger man locket på.

Vilket gör att jag måste ställa frågan: Är det inte dags att sluta följa NWO/Illuminatis agenda om att vi inte kan få ett utopiskt paradis? :)

Posted on: 2008/8/24 0:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#15
seilon skrev:
Det är precis det tankesättet som NWO/Illuminati vill ha oss i. Framtiden är allt annat än negativ, den är och kommer bli helt underbar. Mycket kommer att ske de närmsta åren, speciellt när fler och fler vaknar upp.

Ett problem är att vi skapar vår egna verklighet och det man fokuserar på blir ens verklighet. Många ogillar mainstream media och ändå så lyssnar på dem och våra politiker. Folk vågar inte tänka utanför lådan, de vågar inte lämna den för den inger en form av trygghet. Vi har konditionerats till att vara låsta till att inte våga tro på förändring.

Så när det pratas om hemskheter ska alla vara där. Men när det pratas om utopiska paradis - då lägger man locket på.

--------------------------------- ///

Ja, jag håller med, men,
det är inte ett problem att vi skapar vår egen verklighet, problemen dyker upp så fort vi inte är där o skapar den, själva.

/ ljubezno

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#16


See User information
Jag tror att illuminati försöker leda oss in på fel väg.
Kolla bara på dessa FEMA-camps och de hundratusentals plastkistorna som de radat upp i Mississippi! (tror det var där) Det är ju uppenbart - när man vet att framtiden skapas av vad man förväntar sig - att de försöker leda oss in i NWO-riktningen, dvs en förintelse i Amerika och därefter ett totalt fängelse på Jorden som vaktas av en världsarmé och styrs av en världsregering. Det är väl mer eller mindre så de får det att låta.

Så jag tror att du är inne på rätt väg, vill man ha den framtiden som du menar, ja då får man lägga NWO-påtryckningarna man får av media åt sidan och föreställa sig (och tro på) en ljusare framtid. =) Allt handlar om vad man verkligen tror, innerst inne. Vad man verkligen förväntar sig ska hända.

Posted on: 2008/8/24 13:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#17
Känns nära nu :)

Ja........ Är det inte så att,... det som vi verkligen vet är sant, är inte det generatorn till den värld vi upplever?

Like a web.
Jag vet att det går att ändra på saker och ting, och det går att ändra på det man vet, fast det är otroligt svårt sudda ut det man redan vet, Det sitter ihop med så mycket annat som man också vet, som inte stämmer överense med nya infon etc.

Därför är det viktigt att man studerar allt möjligt, så att man följer med med hela nätet, istället för att bara sticka upp med en enda, (allt är bra, men det där 911 vet jag inte!), typ!

2012, har ett fett infoband snurrat runt sig, alla sidor har sin verision av vad som skall hända. Jag har hört nåt om nån bättring, ala maya-kalendern. Jag håller den vägen öppen, o allt annat får vara tyst i skallen. Allt det där sjuka eller negativa e bara en sjuk idé som inte leder nånvart, inte min verklighet!

Jag vet inte vad 2012 är för något, jag vet bara att jag är på väg dit med en själv-utveckling, som kan leda till att jag passar in i en väldigt förlåtande, vänlig, kärleksfull, positivt arbetande grupp, typ, men som sätter gränser, med omnejd! De e en av dörrarna jag har öppen :)

För att förklara 2 flugor i en smäll.

/ Vare för mycket out there, sebben? :)

frid

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#18


See User information
ance
Quote:
Ja, jag håller med, men,
det är inte ett problem att vi skapar vår egen verklighet, problemen dyker upp så fort vi inte är där o skapar den, själva.

Precis. Vi måste skapa vår egna verklighet. Och även om 2012 bringar harmoni och ett utopiskt paradis så kan vi redan idag sprida kärlek och respektera andra människor.

Allting är byggt ifrån energi, och den är delad i positiv och negativ. Men eftersom allt är ett, så är energi i grund och botten varken positiv eller negativ. Så hat/rädsla skickar ut energi vilket gör att om man hatar eller skriker nej till t.ex. krig och NWO/Illuminati så skickar man energi till dem.

tänk på det en minut..

x-ploshit
Quote:
Jag tror att illuminati försöker leda oss in på fel väg.
Kolla bara på dessa FEMA-camps och de hundratusentals plastkistorna som de radat upp i Mississippi! (tror det var där) Det är ju uppenbart - när man vet att framtiden skapas av vad man förväntar sig - att de försöker leda oss in i NWO-riktningen, dvs en förintelse i Amerika och därefter ett totalt fängelse på Jorden som vaktas av en världsarmé och styrs av en världsregering. Det är väl mer eller mindre så de får det att låta.

Så jag tror att du är inne på rätt väg, vill man ha den framtiden som du menar, ja då får man lägga NWO-påtryckningarna man får av media åt sidan och föreställa sig (och tro på) en ljusare framtid. =) Allt handlar om vad man verkligen tror, innerst inne. Vad man verkligen förväntar sig ska hända.


Det är precis vad NWO/Illuminati försöker göra, leda oss in i fel riktning. Främst genom rädslan och att vi inte kan. I själv verket är de rädda för oss för det är vi som har kraften, vi är gudar.

Nästan alla människor går runt och sover, trots de som tror de är vakna. Jag trodde jag vaknade flera gånger tills jag verkligen vaknade på riktigt, när alla mina rädslor försvann. Jag är inte rädd för det "onda". Jag är endast full av kärlek.

ance
Quote:
Känns nära nu :)

Ja........ Är det inte så att,... det som vi verkligen vet är sant, är inte det generatorn till den värld vi upplever?

Like a web.
Jag vet att det går att ändra på saker och ting, och det går att ändra på det man vet, fast det är otroligt svårt sudda ut det man redan vet, Det sitter ihop med så mycket annat som man också vet, som inte stämmer överense med nya infon etc.


Det går att ändra på saker och ting, det vi måste förstå är att det finns en högre intelligens som ser och hör allting. Det finns egentligen inga hemligheter. Och allt vi gjort som vi skäms över kommer alltid att finnas - därför skäms inte jag för något. Men som de flesta har man gjort saker man inte är stolt över, men det finns alltid någon värre - eller hur ;).

Sanningen finns dock alltid på insidan, inget utanför mig för mig lycklig. Jag är lycklig för att jag älskar mig själv, och detta gör att jag älskar det externa.

Quote:
Därför är det viktigt att man studerar allt möjligt, så att man följer med med hela nätet, istället för att bara sticka upp med en enda, (allt är bra, men det där 911 vet jag inte!), typ!

Bra sagt! Det gäller att inte blunda för saker...

Quote:
2012, har ett fett infoband snurrat runt sig, alla sidor har sin verision av vad som skall hända. Jag har hört nåt om nån bättring, ala maya-kalendern. Jag håller den vägen öppen, o allt annat får vara tyst i skallen. Allt det där sjuka eller negativa e bara en sjuk idé som inte leder nånvart, inte min verklighet!

Jag vet inte vad 2012 är för något, jag vet bara att jag är på väg dit med en själv-utveckling, som kan leda till att jag passar in i en väldigt förlåtande, vänlig, kärleksfull, positivt arbetande grupp, typ, men som sätter gränser, med omnejd! De e en av dörrarna jag har öppen :)


Det måste finnas en sanning, eller hur? Och när man börjar förstå hur världen är uppbyggd med en osynlig intelligent 'energi'. Vi omges t.ex. av luft, som det kan gå ljudvågor igenom. Samtidigt omges vi av en osynlig 'energi' som i gamla läror kallas för aether eller ether, eller eter. I denna färdas våra partiklar som mainstream vetenskapen tror är fast materia. Men när dessa partiklar genom experiment såsom The Double Slit Experiment kan färdas som en våg så måste det finnas ett 'medium' som dessa kan färdas i.. Vilket är denna osynliga energi.

En partikel som är en våg finns överallt, och det är så allting är uppbyggt - det existerar överallt hela tiden.

Det finns inga hemligheter efter 2012, alla vet allt.

Världen kommer bli så harmonisk, så grym och helt underbar med underbar teknik och du kan följa alla dina hobbies eller passioner! Livet är skapat för oss så vi ska ha kul och även kunna kultivera oss om det är det vi söker.

T.ex. sebben som är helt inne i att lämna denna värld och inte vara människa - någonsin.. Det kommer jag med, när jag upplevt allt jag vill göra :) Sen så börjar allt om igen ! :D

Livet är oändligt, och vi kom in i denna världen genom att glömma allt. Vi är alla den som skapat detta. Vi lever det genom mångfald. Vi ser oss själva och pratar med oss själva på detta forum...

Därför är det dumt att hata andra eller döma andra, för man dömer och hatar därmed sig själv och sin egna skapelse.

2012 kommer dela på den positiva världen och den negativa världen, för makt och kontroll kan inte existera i en perfekt utopisk värld. Samtidigt som denna världen existerar kommer en likvärdig negativ värd finnas - för de som söker makt och kontroll.

I denna världen så lever vi som en lärdom - inför nästa värld - och där kan vi välja att vara kärleksfulla och respektfulla emot andra, eller att manipulera och kontrollera andra. I början av 2000-talet hade 5% valt riktning.. Dock så vaknar fler och fler och vägen fram till 2012 kommer väcka ännu mer!

Plus att telepati, UFO-iaktagelser, tron på att världen är något mer, börjar bli mer och mer vanligt. Det som händer fram emot 2012 är att allt som döljs i mörker (frimurare, illuminati, gamla myter, universums hemligheter osv) kommer fram till ytan. 9/11 är något som verkligen påverkat folk till att vakna. Ur något negativt och dåligt så reser sig det alltid något positivt.

Sen när man förstår att livet är oändligt så vet man att ingen far illa.. Det är hemskt med krig och liknande, men någon gång kommer de som utsätts för det få leva i total harmoni i kärlek istället för rädsla eller hat.

Folk som hatar, dömer, kontrollerar och manipulerar kommer inte existera i det 2012 som vi som lever med kärlek för alla kommer leva i. Och de som inte valt någon väg kommer fortsätta leva i en värld som denna - för att på nytt välja väg. Eller kultivera sig och lämna den som sebben pratar om..

kärlek till er alla! :D

- seilon

Posted on: 2008/8/24 23:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#19
Quote:

seilon skrev:
ance
Quote:
Ja, jag håller med, men,
det är inte ett problem att vi skapar vår egen verklighet, problemen dyker upp så fort vi inte är där o skapar den, själva.

Precis. Vi måste skapa vår egna verklighet. Och även om 2012 bringar harmoni och ett utopiskt paradis så kan vi redan idag sprida kärlek och respektera andra människor.

Allting är byggt ifrån energi, och den är delad i positiv och negativ. Men eftersom allt är ett, så är energi i grund och botten varken positiv eller negativ. Så hat/rädsla skickar ut energi vilket gör att om man hatar eller skriker nej till t.ex. krig och NWO/Illuminati så skickar man energi till dem.

tänk på det en minut..

x-ploshit
Quote:
Jag tror att illuminati försöker leda oss in på fel väg.
Kolla bara på dessa FEMA-camps och de hundratusentals plastkistorna som de radat upp i Mississippi! (tror det var där) Det är ju uppenbart - när man vet att framtiden skapas av vad man förväntar sig - att de försöker leda oss in i NWO-riktningen, dvs en förintelse i Amerika och därefter ett totalt fängelse på Jorden som vaktas av en världsarmé och styrs av en världsregering. Det är väl mer eller mindre så de får det att låta.

Så jag tror att du är inne på rätt väg, vill man ha den framtiden som du menar, ja då får man lägga NWO-påtryckningarna man får av media åt sidan och föreställa sig (och tro på) en ljusare framtid. =) Allt handlar om vad man verkligen tror, innerst inne. Vad man verkligen förväntar sig ska hända.


Det är precis vad NWO/Illuminati försöker göra, leda oss in i fel riktning. Främst genom rädslan och att vi inte kan. I själv verket är de rädda för oss för det är vi som har kraften, vi är gudar.

Nästan alla människor går runt och sover, trots de som tror de är vakna. Jag trodde jag vaknade flera gånger tills jag verkligen vaknade på riktigt, när alla mina rädslor försvann. Jag är inte rädd för det "onda". Jag är endast full av kärlek.

ance
Quote:
Känns nära nu :)

Ja........ Är det inte så att,... det som vi verkligen vet är sant, är inte det generatorn till den värld vi upplever?

Like a web.
Jag vet att det går att ändra på saker och ting, och det går att ändra på det man vet, fast det är otroligt svårt sudda ut det man redan vet, Det sitter ihop med så mycket annat som man också vet, som inte stämmer överense med nya infon etc.


Det går att ändra på saker och ting, det vi måste förstå är att det finns en högre intelligens som ser och hör allting. Det finns egentligen inga hemligheter. Och allt vi gjort som vi skäms över kommer alltid att finnas - därför skäms inte jag för något. Men som de flesta har man gjort saker man inte är stolt över, men det finns alltid någon värre - eller hur ;).

Sanningen finns dock alltid på insidan, inget utanför mig för mig lycklig. Jag är lycklig för att jag älskar mig själv, och detta gör att jag älskar det externa.

Quote:
Därför är det viktigt att man studerar allt möjligt, så att man följer med med hela nätet, istället för att bara sticka upp med en enda, (allt är bra, men det där 911 vet jag inte!), typ!

Bra sagt! Det gäller att inte blunda för saker...

Quote:
2012, har ett fett infoband snurrat runt sig, alla sidor har sin verision av vad som skall hända. Jag har hört nåt om nån bättring, ala maya-kalendern. Jag håller den vägen öppen, o allt annat får vara tyst i skallen. Allt det där sjuka eller negativa e bara en sjuk idé som inte leder nånvart, inte min verklighet!

Jag vet inte vad 2012 är för något, jag vet bara att jag är på väg dit med en själv-utveckling, som kan leda till att jag passar in i en väldigt förlåtande, vänlig, kärleksfull, positivt arbetande grupp, typ, men som sätter gränser, med omnejd! De e en av dörrarna jag har öppen :)


Det måste finnas en sanning, eller hur? Och när man börjar förstå hur världen är uppbyggd med en osynlig intelligent 'energi'. Vi omges t.ex. av luft, som det kan gå ljudvågor igenom. Samtidigt omges vi av en osynlig 'energi' som i gamla läror kallas för aether eller ether, eller eter. I denna färdas våra partiklar som mainstream vetenskapen tror är fast materia. Men när dessa partiklar genom experiment såsom The Double Slit Experiment kan färdas som en våg så måste det finnas ett 'medium' som dessa kan färdas i.. Vilket är denna osynliga energi.

En partikel som är en våg finns överallt, och det är så allting är uppbyggt - det existerar överallt hela tiden.

Det finns inga hemligheter efter 2012, alla vet allt.

Världen kommer bli så harmonisk, så grym och helt underbar med underbar teknik och du kan följa alla dina hobbies eller passioner! Livet är skapat för oss så vi ska ha kul och även kunna kultivera oss om det är det vi söker.

T.ex. sebben som är helt inne i att lämna denna värld och inte vara människa - någonsin.. Det kommer jag med, när jag upplevt allt jag vill göra :) Sen så börjar allt om igen ! :D

Livet är oändligt, och vi kom in i denna världen genom att glömma allt. Vi är alla den som skapat detta. Vi lever det genom mångfald. Vi ser oss själva och pratar med oss själva på detta forum...

Därför är det dumt att hata andra eller döma andra, för man dömer och hatar därmed sig själv och sin egna skapelse.

2012 kommer dela på den positiva världen och den negativa världen, för makt och kontroll kan inte existera i en perfekt utopisk värld. Samtidigt som denna världen existerar kommer en likvärdig negativ värd finnas - för de som söker makt och kontroll.

I denna världen så lever vi som en lärdom - inför nästa värld - och där kan vi välja att vara kärleksfulla och respektfulla emot andra, eller att manipulera och kontrollera andra. I början av 2000-talet hade 5% valt riktning.. Dock så vaknar fler och fler och vägen fram till 2012 kommer väcka ännu mer!

Plus att telepati, UFO-iaktagelser, tron på att världen är något mer, börjar bli mer och mer vanligt. Det som händer fram emot 2012 är att allt som döljs i mörker (frimurare, illuminati, gamla myter, universums hemligheter osv) kommer fram till ytan. 9/11 är något som verkligen påverkat folk till att vakna. Ur något negativt och dåligt så reser sig det alltid något positivt.

Sen när man förstår att livet är oändligt så vet man att ingen far illa.. Det är hemskt med krig och liknande, men någon gång kommer de som utsätts för det få leva i total harmoni i kärlek istället för rädsla eller hat.

Folk som hatar, dömer, kontrollerar och manipulerar kommer inte existera i det 2012 som vi som lever med kärlek för alla kommer leva i. Och de som inte valt någon väg kommer fortsätta leva i en värld som denna - för att på nytt välja väg. Eller kultivera sig och lämna den som sebben pratar om..

kärlek till er alla! :D

- seilon


Du är bara salig på din tro.

"Och även om 2012 bringar harmoni och ett utopiskt paradis"

Vakna.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#20
"So you think you did good last time, that's why your in paradice now ha? You call this paradice, this place, this hellhole? And you are what, Jesus himself. Get your act together and understand this, -your darker then the dark one himself."

Ligger nåt i det, för jag tror inte att man får julklappar om man inte vart snäll!

:)


Edited by ance on 2008/8/25 1:12:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#21
Quote:

seilon skrev:
Folk som hatar, dömer, kontrollerar och manipulerar kommer inte existera i det 2012 som vi som lever med kärlek för alla kommer leva i. Och de som inte valt någon väg kommer fortsätta leva i en värld som denna - för att på nytt välja väg.
Vad händer med dom? Ska dom försvinna så det bara blir 500.000.000 kvar?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#22


See User information
Quote:
Vad händer med dom? Ska dom försvinna så det bara blir 500.000.000 kvar?


De som valt den negativa vägen kommer gå in i en negativ värld 2012. Där det inte är kärlek som styr, utan motsatsen.

De som inte valt väg får fortsätta liv liknande det vi har idag, där man söker sanningen, bråkar om vad som är sant.. Och letar efter gud :).

De som väljer den positiva vägen kommer leva i en värld där kärlek styr. Där vi kan kommunicera genom telepati, där vi förstår att allting är medvetande. Där vi kan manifestera fram vad vi vill ha genom fokus.. Vilket betyder inga pengar, inget hat, inga orättvisor.. Bara kärlek.

Quote:
Du är bara salig på din tro.

"Och även om 2012 bringar harmoni och ett utopiskt paradis"

Vakna.


Jag är extremt vaken. Du verkar inte vara det sebben, för du är salig på din tro, som jag delar ;).

Posted on: 2008/8/25 11:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - En negativ tråd
#23
Så de som inte väljer en positiv väg 2012 är fast i en negativ värld? No turning back? (Eftersom det är ett paradigmskifte)

Det jag oroar mig för i resonemanget är att NWO's vision och många vaknas verkar vara lika...
De mittemellan... Alla mainstreams... Alla får verkar ingen bry sig om.

Just den här delen "De som väljer den positiva vägen kommer leva i en värld där kärlek styr. Där vi kan kommunicera genom telepati, där vi förstår att allting är medvetande. Där vi kan manifestera fram vad vi vill ha genom fokus.. Vilket betyder inga pengar, inget hat, inga orättvisor.. Bara kärlek."
Är omöjlig eftersom det fortfarande är slitningar i det kollektiva medvetandet...

Din vision är inte verklig förens alla fåren har vaknat... Eller att man gör sig av med fåren...

Förstår du nu vad ja menar med att det blir rundgång?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - En negativ tråd
#24


See User information
Vårt kollektiva medvetande kommer dela på de som är vakna och de som inte är vakna.

Många "får" kommer att vakna ju närmare vi kommer 2012, det är upp till oss att väcka dem, vi som vet. Det viktigaste är kärlek och respekt av andra medmänniskor.

Quote:
Så de som inte väljer en positiv väg 2012 är fast i en negativ värld? No turning back? (Eftersom det är ett paradigmskifte)


De som inte valt en positiv väg till nästa dimension (densitet) kommer leva i en negativ väg i nästa dimension (densitet) om de väljer den. Alla andra kommer leva i en ny värld som är en dualitet såsom denna (där negativt och positivt samexisterar).

Quote:
Är omöjlig eftersom det fortfarande är slitningar i det kollektiva medvetandet...


Det är det 2012 gör, separerar oss så vi kan leva i total harmoni, eller i en maktsökande eller kontrollerande värld. Och de som inte valt väg inför nästa dimension får leva i en ny liknande denna, en neutral väg. Där man får fortsätta lära sig förstå valet mellan positivt och negativt.

Quote:
Din vision är inte verklig förens alla fåren har vaknat... Eller att man gör sig av med fåren...


Ingen går förlorad, vi alla är en. Vi är alla älskade innerst inne och alla går dit som de väljer att medvetet gå.

I kvantfysiken så får man fram bevis för att verkligheten är blandad, allt är möjligt. I en verklighet kanske du råkat dö, i en annan lever du utan att ha lärt dig det andliga, eller ens vaknat till att vi är manipulerade. Just nu är vi i en kritisk tid, då mycket händer och många lätt kan bli förvirrade.

Jag förstår kanske inte helt vad du menar med rundgång Paradoxer... Men livet är ett ögonblick och nu ska så många människor som möjligt få chansen att leva i nästa värld full av kärlek.

Tänk på att varje tanke man inte fullföljer (t.ex. du tänker jag tar bilen till en vän, sen bestämmer du dig för att gå, om det nu är gångavstånd) blir en egen verklighet. Universum är oändligt, och våra möjligheter är oändliga.

Att jag inte är död anser jag vara för att jag inte dör i denna verklighet, och skulle jag göra det så skulle jag ifrån andra sidan influera denna verkligheten till att bli bättre. Innan jag förstod 2012 så visste jag att jag inte kunde dö. För det jag lärt mig om livet efter var så mycket bättre och liknande (om inte det) som sker efter 2012 - total harmoni och lycka.

Men om jag däremot inte levt kärleksfullt och respekterat andra människor i mitt liv så kanske mitt efterliv inte hade varit så trevligt. Dock har jag sedan barnsben haft enorm kärlek, och nu förstår jag varför - vi är alla en. Så alla andra är jag, och vi alla är skaparen, den som skapat det liv vi lever! :)

Det är en hollywood film på G som ska släppas nästa år som rör vid detta ämnet kring 2012. Den ska bli en triologi och första filmen ska handla om hur våra tankar är delade kollektivt.

Dessutom ska Pearl Harbor regissören göra en film som heter 2012, men jag vet inte om den kommer förlöjliga det. Då jag tycker han gör filmer som gynnar NWO/Illuminiati och stärker deras syn på saker och ting.

Det viktigaste är att det blir uppmärksammat. Samtidigt så är grundlagen i universum FRI VILJA. Vilket betyder att de som verkligen inte tror på 2012 helt enkelt väljer det själva, vi som vet kan bara förmedla information och inte tvinga någon.

Fråga mer Paradoxer om jag inte svarade dig!

peace!
- seilon

Posted on: 2008/8/25 18:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 




(1) 2 »




dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:






Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
19 user(s) are online (19 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 19

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS