vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 »


Stoppafralagen.nu
#1


See User information
2008-06-11 15:37 - Computer Sweden:
Hemligt bidrag ska stoppa FRA-lagen
Av Linus Larsson |
Samhälle Debatten om den så kallade FRA-lagen hettar till när riksdagsomröstningen närmar sig. Anonyma donationer på hundratusentals kronor har gått till tidningsannonser och kritikerna försöker väcka opinion in i det sista.


Bakom kampanjen Stoppa FRA-lagen står ett löst sammansatt nätverk av individer som vill övertala borgerliga riksdagsledamöter att gå emot sina partier och rösta ner lagen som ska ge Försvarets Radioanstalt, FRA, rätt att avlyssna trådbunden trafik, alltså internet- och telefonitrafik, som passerar landets gränser. Det berättar Mikael Nilsson, en av de drivande bakom nätverket, till Computer Sweden.

– Tanken är inte att kampanjen ska få tyngd genom att nätverket är tungt, utan av den information vi länkar till. Det är därför jag till exempel har valt att inte skriva ut mitt namn, säger han.

Mycket tyder dock på att nätverket har starka kopplingar till Piratpartiet.

I dag onsdag publicerar nätverket en helsidesannons på sidan tre i Dagens Nyheter, en av de mest eftertraktade reklamplatserna i svensk media. En sådan annons kostar enligt DNs annonsavdelning 270 300 kronor, och nätverket ska enligt uppgift inte ha fått någon rabatt.

Vem som finansierar reklamen är hemligt, men Mikael Nilsson, som sköter kontakterna med DN, berättar att pengarna kommer från en privatperson som helt enkelt brinner för att stoppa FRA-lagen.

Sajten Stoppafralagen.nu hade 89 000 unika besökare bara under tisdagen, enligt nätverkets egna uppgifter.

Bloggportalen Knuff.se domineras i skrivande stund helt av två ämnen: Sveriges seger i EM-matchen mot Grekland – och den kommande riksdagsomröstningen.

– Utan uppmärksamheten i bloggosfären hade det här aldrig hänt, säger Mikael Nilsson om kampanjens genomslag.

Posted on: 2008/6/11 20:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#2


See User information
Ligger en tråd här i aktivism-delen med epost-adresser till i princip alla riksdagsledamöter. Om fyra borgerliga ledamöter rörstar nej så går förslaget inte igenom.

Posted on: 2008/6/11 20:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#3


See User information
piratebay länkar till dom på sin sida också, sjukt bra, då når det ut till många

Posted on: 2008/6/12 17:02
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#4


See User information
Brev till samtliga svenska riksdagsledamöter 2008-06-12 angående omröstning i Sveriges Riksdag om massövervakning av svenska medborgare, 17 juni kl 09.00.

RÖSTA NEJ TILL FRA-LAGEN!

Man behöver ett sinne av stål, inkapslad i cement och begravd på botten av den djupaste ocean för att man inte ska se att det Orwellska storebrorsamhället är här idag, även i Sverige. Nätverk som sammanlänkar myndigheter med multinationella företag, media och militär har använt sin iscensatta skrämselpropaganda, särskilt 11 sept, för att introducera det Orwellska samhället i många länder på en nivå och med en hastighet som vi aldrig tidigare skådat. Den totalitära små-steg-i-taget-principen, en patetisk icke-ifrågasättande massmedia, och ett användande av en manipulationsteknik som kan sammanfattas med "Problem-Reaktion-Lösning", har tagit oss till randen av en global fasciststat. Nätverken skapar eller iscensätter ett problem; man inväntar en reaktion hos befolkningen att "någonting måste göras, gör något!", varpå de som från början iscensatt problemet öppet erbjuder sin "lösning". Denna "lösning" är exakt det som man ville genomföra redan från början. Dessa nätverk - den globala, ekonomiska eliten - har manipulerat befolkningar i land efter land till att acceptera att individens frihet mer och mer försvinner. Man vill också gärna avleda uppmärksamheten från vad man håller på med så länge som möjligt. Ju längre de kan skjuta fram massuppvaknandet till vad som pågår, desto bättre chans har de att stänga fängelsedörren innan de flesta människorna hinner upptäcka att de befinner sig i ett fängelse. Det är därför som skenmanövrar är så viktiga för dem och den största av de alla är just nu "kriget mot terrorismen".

26 oktober 2001 skrev Bush under Patriot Act. Ingen, vare sig i den amerikanska kongressen eller senaten, hade fått läsa igenom den innan de röstade om den. Den var designad att jämställa patriotism med tillåtelsen att begränsa friheter. De som protesterade kallades för "opatriotiska". Lagen använder "kriget mot terrorismen" som en ursäkt för att massivt öka regeringens förmåga och tillåtelse till att övervaka, spåra och spionera på befolkningen, samt att hålla människor fängslade utan rättegång. Definitionen av en terrorist blev så breddad att fridfulla fredsaktivister numera faller under definitionen "terrorist". Washington Post rapporterade vid förnyandet av Patriot Act 1 december 2006: "The Bush administration is developing a parallel legal system in which terrorism suspects - US citizens and noncitizens alike - may be investigated, jailed, interrogated, tried and punished without legal protections guaranteed by the ordinary system, lawyers inside and outside government say." Ordvalet för definitionen av en terrorist ger myndigheterna ett enormt utrymme för egna tolkningar. Professor Susan Herman vid Broklyn Law School uttryckte sig följande om Patriot Act: "Most of its provisions amend previous laws by adding or deleting words, paragraphs, or sections, forcing people reading the legislation to embark on an elaborate treasure hunt, tracking each amendment back to try to determine its impact on the previous law. It is difficult to comprehend the changes if one is not already conversant with labyrinthe webs of law in many different areas."

Terroristlagarna är inte till för att bekämpa "terroristerna". De har tillkommit för att fånga hela befolkningen. Grundläggande fri- och rättigheter slaktades av Patriot Act och dess tillhörande lagstiftning. Det gav fria händer åt myndigheter att övervaka vem som helst med varje till buds stående medel. Lagen riktas inte mot en yttre fiende utan mot folket. Detsamma sker nu i land efter land. Och nu vill vissa införa detta även i Sverige... Vem är egentligen dessa personer? Jag kan knappt tro att det är sant att denna fråga står inför omröstning i Sveriges Riksdag. Hur galet kan det bli? Hur långt mot ett fascistiskt/nazistiskt/Orwellskt/storebrors- & övervakningssamhälle tror den elit som vill genomföra detta att den kan gå innan folket vaknar upp? Vad kommer folket då att ta sig till? Majoriteten av Ni politiker vill ju heller inte ha ett fascistiskt samhälle. Men ni verkar tvingas till att genomföra denna lagstiftning nu av krafter som står ovanför er i hierarkin. Jag undrar: är ni medvetna om vad ni gör och har ni den inre styrka som krävs för att våga rösta nej? Förslaget om massavlyssning är mig veterligen det mest förfärliga och skrämmande lagförslag som lagts i Sveriges Riksdag. Varför? För att det berövar människor sin personliga integritet, sin yttrandefrihet, och skapar ett klimat av accumulerande rädslor hos stora delar av befolkningen. Denna lagstiftning är emellertid endast till för att användas mot allmänheten, för "vanliga människor". Vad eliten gör är vad de väljer att göra, och deras mål är inte att stanna inom lagens ramar, utan att inte ertappas med det när man inte gör det. Med eliten menar jag alltså inte ni som sitter i riksdag och regering utan den verkliga elit som också styr er, bakom kulisserna, med eller utan er medvetenhet. Ni är också bara brickor i ett gigantiskt spel. I själva verket är vi (folket) och ni (politiker) på samma sida. Eller så borde vi i alla fall vara det...

Övervaknings- och kontroll-lagarna som införts i USA genomförs nu över hela världen, även i länder som inte har några "terroristhot" överhuvudtaget. Lagarna har dock ingenting att göra med att skydda människor och länder från terrorister. Man vill komma åt de som protesterar och utmanar den framväxande globala fasciststaten - "The New World Order". Anledningen till implementerandet av Terrorist Act och liknande lagstiftning är att införa det nödvändiga kontrollsystem som krävs för att fängsla populationen i tid innan de upptäcker vad som pågår. Varje land sammanlänkas via det globala nätverk som "eliten" och hemliga sällskap åtnjuter och genom detta system genomförs samma lagar nu i land efter land. David Merakami Wood, vid University of Newcastle, som ledde utredningen av Surveillance Studies Network i Storbrittanien: "It is infiltrating everything we do. And it's meant to. It is planned to happen everywhere".

Elitens planer är att sammanlänka alla källor av övervakning och kontroll med ett centraltstyrt datasystem som kan övervaka varje aspekt av en individs liv, åsikter, och även tankar. Detta visar varför regeringar i en mängd länder nu inför "nationella databaser". De påstår att de måste "bekämpa brottslighet" och "slåss mot terrorismen". Det verkliga syftet är att övervaka och i varje detalj kontrollera den vanliga befolkningen. Databasen inkluderar även ett DNA-register så att de kan identifiera de personer som har "rätt" DNA, dvs den DNA som är närmast relaterade till elitens släkten/blodslinjer. Med denna information kan de som inte har "rätt" DNA bli utsatta för störande energifält som berövar individerna olika aspekter av mental och fysisk hälsa, i ett långtgående syfte att gradvis minska på jordens befolkning... Den vetenskap som ännu inte är allmänt känd utan endast utvecklad vid hemliga, underjordiska baser i vissa länder, har haft sådan teknik tillgänglig under decennier. Sådan teknikologi hålls tillbaka tills tiden är mogen för att "uppfinna" den. Täckmantlar används då för hur den eller den "nya uppfinningen" utvecklades i ett garage eller som ett resultat av internationella forskningsprojekt. Man vill samla in alla medborgares DNA, vuxna såväl som barns. Den brittiska regeringen har genomfört lagstiftning som gör det möjligt att arrestera alla för vilket brott som helst, litet som stort, så att alla kan läggas till i vad som redan är världens största DNA-databas. USA planerar ett liknande system och Michael Bloomberg, New Yorks borgmästare, har redan uppmanat till ett nationellt DNA- och fingeravtrycksregister. EU planerar att introducera detta över hela Europa och att sammanlänka sitt register med USAs.

Allt detta leder till att individer världen över ska förses med ett inplanterat microchip. ID-kort har varit och är bara ett steg på vägen till microchips. Man vill introducera dem frivilligt och sedan göra dem obligatoriska - först genom att göra det svårt att leva i systemet utan, och sedan genom lagstiftning. "Verichip" saluförs nu av Verichip Corporation som ett sätt att känna oss säkra, eller, som företaget säger på sin hemsida: "safeguarding what's important to you". Javisst, så länge som frihet inte är viktigt för dig. Företaget marknadsför aggressivt detta till sjukhus för att övervaka olika typer av patienter och som ett "säkerhetsverktyg". Företaget hävdar att chippet kan länkas till ett globalt satellitsystem som gör att du permanent övervakas var du än befinner dig. Husdjur chippas nu i stor skala i många länder som ett steg på vägen att vinna allmän acceptans för tekniken. Eliten kan inte berätta sanningen om varför de vill ha microchip i människor så de kommer med en massa ursäkter. Motståndare till microchipping av människor focuserar normalt på användningen att spåra människor. Men det är mycket mer än så. Det handlar om att kunna kontrollera tankar, känslor och beteenden hos massorna av befolkningen genom elektromagnetiska stimuli som styrs från den centralstyrda datorn till det implanterade chippet. Det leder till en form av elektronisk krigföring mot individer, mot olika grupperingar eller delar av en befolkning, eller mot stora delar av hela den globala populationen. Hur många av er som röstar för eller emot FRAlagen på tisdag är medvetna om detta nästa steg i agendan?

Redan elva månader innan 11 september berättade Nick Rockefeller för filmproducenten Aaaron Russo att han förutsåg en "event" som skulle leda till en invasion av Afghanistan och Irak. Russo frågade om vad som var slutmålet? Rockefeller svarade att målet var att få alla chippade, att kontrollera hela samhället, att låta bankerna och eliten kontrollera världen. Förevändningen att gå in i Afghanistan var att etablera en oljeledning till Kaspiska Havet, att invadera Irak för att ta över deras oljefält där och att "go after Chavez in Venezuela". Man skulle snart komma att leta efter, men aldrig hitta, en viss Osama Bin Laden i grottor i Afghanistan och Pakistan. Det skulle bli "an endless war on terror where there's no real enemy" och att allting är "a giant hoax". Detta skulle ge regeringen möjlighet att ta över det amerikanska folket, sa Rockefeller cyniskt skrattande. Att höra detta från en person som Rockefeller (som tillhör den elit som aldrig syns i massmedia) är en indikation på att det som hände 11 sept 2001 var ett insiderjobb och att den officella versionen av vad som hände är lögner lögner lögner och åter lögner. Andra som styr mycket av världens destruktiva utveckling är, förutom Rockefellers, Rothchilds, Fords, Warburgs, Windsors, familjer som äger banker och oljebolag...

Ställ er frågan varför FEMA (Federal Emergancy Agency Management) i hemlighet har byggt 800 koncentrationsläger runt om i USA under de senaste åren? Är det saker och ting på gång som man ännu inte till fullo har uppfattat? Kan det som hände i Tyskland under 30-40-talen hända igen? Vad ska lägren användas till? Personligen tror jag att dit ska de oliktänkande förvisas som protesterar mot Storebror och vägrar acceptera den officiella versonen av vår nutidshistoria och inte minst vad som händer i samband med kommande, av eliten också iscensatta, terroristattacker i USA och annorstädes. Där hamnar de som vägrar underkasta sig The New World Order - den globala fasciststaten. Medborgare, vakna upp till vad som pågår! Nazismen har inte försvunnit, den har bara omlokaliserats och tagit på sig andra kläder. Vad är skillnaden mellan dagens poster i Londons tunnelbana och en nazistposter från 1934? [se bifogade bilder] Same shit, different asshole... [se bifogad bild]

Massan av övervakning inom alla livets områden måste ses som en helhet, inte som indivuduella delar. Summan av allt är att göra människor till streckkodsliknande varor, övervakade och inspelade varje dag av deras liv. Vad du säger, vad du skriver, var du går, vad du köper, vad du äter, vad du dricker, även vad du kastar i soptunnan, laddas in i en stor databas. Frihet? Jovisst, frihet att göra det som de säger åt dig att göra. Agendan verkar vara att göra övervakning och kontroll till en så vanlig del av livet att vi, folket, ger efter för överhetens påbud även utan att tvingas till det av någon i uniform eller i mörk kostym. Människor blir då reducerade till robotar och tvingas att underkasta sig de mest förfärliga levnadsvillkor.

I denna vår framväxande Orwellska generation är barn och ungdomar särskilt utsatta.
Vi ser övervakningskameror uppsatta på skolor runt om i hela världen, t o m på toaletter och argumentet, som vanligt, är att man ska skydda mot brottslighet, våld och skadegörelse. Men med kameror bygger man upp ett klimat av rädslor från tidig ålder. Hur barn och studenter tänker och vad de tror på övervakas alltmer och lärare blir också måltavlor för ytterligare styrning (mer än vad de redan, oftast ovetande, har fått genom det utbildningsssystem/indoktrineringssystem som de genomgått) om de tillåter en fri debatt i klassrummet som inte passar systemet. Det Orwellska samhället vill hellre forma barn till barn av systemet än till barn av sina föräldrar.

Bästa riksdagsledamöter, våga stå upp för frihet för individen och att bevara ett öppet samhälle för alla människor utan konstant massövervakning av alla medborgare! När ni nu röstar om massövervakning på tisdag, rösta med er egen själ och med ert eget hjärta. Låt er inte styras av hur andra i ert eget parti uttalat sig i frågan om det nu skiljer sig mot det som ni själv känner. Bli inte en del av den historia som röstade för ett fascistiskt Sverige. De som röstar ja kommer i framtiden att ångra sig djupt. De själva, deras barn och barnbarn kommer att skämmas för vad de gjorde. Kriget mot terrorismen är en gigantisk bluff. Låt er inte luras av den propaganda som vill styra den globala politiken och lagstiftningen bakom rökridåerna. Vägra vara med i detta smutsiga, manipulerande och förfärliga spel. Inse vad som håller på att ske, och rösta nej till FRA-lagen!

"The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness." - Niels Bohr

"I call myself a conspiracy theorist if you call yourself a coincidence theorist" - John Judge

"Never do anything against conscience, even if the state demands it" - Albert Einstein


###

Hälsningar,

//Jan-Åke Jönsson, Malmö

Posted on: 2008/6/13 15:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Stoppafralagen.nu
#5
Jan-Åke, seriöst, snyggt och ordentligt men för låååångt.

Till er andra här som inte mailat era riksdagsledamöter ännu uppmanar att jag till att skicka många och korta mail till riksdagsledamöterna istället för att skriva en längre artikel.
Det tar sin tid att få iväg 178 mail.

Det är viktigt att ledamöterna får mycket mail om detta med FRA nu sista dagarna innan. Skriv en kort vädjan och sen Ctrl-C och Ctrl-V för hela slanten...

:)

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#6


See User information
Det kommer att lämnas över en namninsamling till riksdagen innan den 17/6.

Går att skriva under på http://www.protest.nu/ för de som är intresserade.

Posted on: 2008/6/14 0:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#7


See User information
http://www.protest.nu/index.php?view=Protest&protestID=1 är direkt länken. skriv den i eran msn och sprid den till folk!!

Posted on: 2008/6/14 14:26
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#8


See User information
Quote:

void skrev:
seriöst, snyggt och ordentligt men för låååångt.

"
:)
Folk/individer/de moderna människorna kan bara ta in en halv a4-sida "åt gången.

Posted on: 2008/6/14 15:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#9


See User information
Nån som är förvånad att FRA redan har börjat att spara trafik? Det liknar allt för mycket exakt samma tillvägagångssätt som i USA, där utförde NSA samma lagring och övervakning i flera år innan dom gjorde det lagenligt..

FRA anklagas för olaglig lagring
http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70846349_852__,00.html

Datainspektionen har fått in en anmälan om misstänkt olaglig lagring av data om över 100 svenskar som haft kontakt med Ryssland.

Försvarets radioanstalt (FRA) ska ha spanat på personerna trots att uppgifterna inte har gällt terror, eller liknande, vilket krävs för att de ska få lagras.

Personerna som avlyssnats var bland annat personer inom föreningar och företag som hade kontakt med Ryssland.

Posted on: 2008/6/14 15:37
"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."

/Benjamin Franklin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#10


See User information

Posted on: 2008/6/15 2:29
Första regeln för hur man handskas med en fanatiker: Låt bli!

-Michael A Gilbert, Handbok i argumentation
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#11


See User information
Jag tänkte att jag skulle ge dom lite att jobba med!! Döda döda döda bomba bomba bomba kill kill kill döda bildt döda bildt skjut reinfeldt skjut reinfeldt bomba rosenbad spräng slottet.Så där ja, Nu är det bara att invänta insatsstyrkan.Jag har redan packat ner pyjamas och tandborste.Vi kanske hörs(eller inte på ett bra tag)

Posted on: 2008/6/15 10:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Stoppafralagen.nu
#12
Svar från en folkpartist:

_____________________________________________

Hej,

Tack för ditt mejl. Vi behöver signalspaning eftersom Sverige inte är en skyddad, neutral zon långt bort i norra Europa. Vi är också utsatta för terroristhot. Det visade oroligheterna efter rondellhunden tydligt, liksom att en svensk soldat dödades i Afghanistan och vår ambassad sattes i brand för något år sedan i Damaskus.

Försvarets radioanstalt (FRA) har sedan mycket lång tid ägnat sig åt signalspaning i etern för att kunna få en bild av vilka yttre militära hot som finns mot Sverige. Denna underrättelseverksamhet ligger alltså inte inom t.ex. polisens underrättelsearbete. Under andra världskriget och kalla krigets mest hotfulla period betydde signalspaningen oerhört mycket för att ge kunskap om hur hotbilden mot Sverige såg ut.

"C.W" - FP

_____________________________________________

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#13


See User information
"Neutral" "Svensk soldat dödades i afganistan" vilken j*vla logik

Posted on: 2008/6/15 14:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#14


See User information
Pär Ström har under några dagar laddat på ordentligt på 91,1 mhz Stockholm radio och intervjuat en del personer om FRA historien....hoppas han öser på några dagar till.......

Posted on: 2008/6/15 17:59
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#15


See User information
Svar från moderat:

Tack för synpunkt inför den kommande så kallade FRA-omröstningen. Jag delar åsikten att detta är ett på många sätt principiellt viktigt beslut. Och det finns all anledning att betona behovet av att den personliga integriteten både värnas som stärks.

Det är dock inte alldeles enkelt och entydigt. Sedan lång tid bedrivs signalspaning. Sverige i likhet med andra har ett fullständigt legitimt intresse att skydda det egna landet och de egna medborgarna. Sverige har också en tradition av att samverka med andra stater. Jag tillhör verkligen inte dem som tidigare motsatt sig spaning och granskning för att skydda Sverige mot angrepp. Tvärtom tror jag på ett svenskt försvar.

Det förslag riksdagen har att debattera och besluta om innebär en tydlig lagreglering – på gott och ont. De varmaste tillskyndarna brukar just understryka att något nu äntligen får en struktur där det tidigare saknats. Det finns också tydliga mekanismer för att skydda den enskilde.

Personligen hade jag velat se ett ännu starkare skydd. Samma hållning har jag till grundlagen: Istället för perspektivet om vad staten har att förvänta sig av medborgarna vill jag ha ett omvänt betraktelsesätt som handlar om hur de enskilda kan skyddas och säkras mot staten.

När det gäller FRA hade jag önskat en klarare parlamentarisk granskningsfunktion. Även om jag inte är speciellt orolig för övergrepp och missbruk är det viktigt att konstruera system som håller vid ett ”skymningsläge”. Jag tycker också att det i lag borde framgå mer exakt vad som kan ligga till grund för spaning för att skydda Sverige och svenska intressen.

Samtidigt som jag anser att detta är väldigt viktiga frågor att fundera kring finner jag en del grova överdrifter och rena sakfel hos några av kritikerna. Jag tror på inget sätt att detta handlar om att alla kommer att kollas alltid. Om inte annat faller detta på sin rent tekniska omöjlighet – utöver allt annat! Jag tror inte heller att något slags svenskt Stasi skapas. För övrigt är jag en av de få politiker som krävt att Säpo lyfter hemligstämpeln på handlingarna kring dem som verkligen en gång i tiden sprungit det riktiga Stasis ärenden i vårt land – men det är en annan fråga. Osakligheten har dessvärre inte precis stärkt den befogade kritik som kan riktas mot FRA-förslaget. Många mail om 1984 och Orwell är snarast delar av en kampanj än försök till samtal.

Jag är också uppriktigt förvånad över att så få utnyttjat det senaste året för en bredare och djupare debatt kring förslaget. Förra årets vilandeförklaring var ju tänkt att just skapa förutsättningar för en tid av resonemang. Få sådana har förts. Däremot har en brevkampanj bedrivits de senaste dagarna vilket är alldeles för sent ifall ambitionen varit att påverka och komma med goda idéer. Grundförslaget har därför inte i någon större utsträckning ändrats. Och även om oppositionen nu kommer att rösta emot gör jag mig ingen som helst illusion att systemet kommer att upphävas ifall socialdemokraterna någon gång åter hamnar i regeringsställning. Liknande förslag har ju planerats redan före 2006.

Min ambition är att fortsätta driva opinion för en starkare parlamentarisk kontroll av spaningen samt arbeta för ännu tydligare grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Men jag har ändå för avsikt att rösta ja i full vetskap om detta ärendes komplexitet.

Bästa Hälsningar
XXX
Riksdagsledamot (m), Norra och Östra Skåne

Posted on: 2008/6/15 19:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#16


See User information
Svar från folkpartist:

"FK.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2134480

FRA.

1) Missförstånd. Jag är inte i Zimbabwe, utkvittad eller bortrest under själva FRA-voteringen. Däremot är jag borta under tisdagen då själva debatten sker (vet ej exakt tid för denna), då vi också har en annan votering.

2) FRA-voteringen är dock på onsdag morgon 09.00. Då är jag där.

3) Jag tar mitt beslut på hur jag ska rösta under helgen. Det som påverkar mitt beslut är först och främst min liberala ideologi, men också tankar från människor som betyder något för mig, mitt partidistrikt, stöttande personvalskampanjare från valkampanjerna 2002/2006, åsikter från individer som stöttat mig under mina år i LUF/LS/fp) och förstås i o m att jag är en varm vän av det fria personvalet, de som kryssat mig.
Bästa hälsningar/
Best regards

XXX,
Riksdagsledamot folkpartiet liberalerna/
Member of the Swedish Parliament, Liberal Party"

Posted on: 2008/6/15 19:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#17


See User information
Mer svar... de flesta standardmall.

"Det är en viktig fråga du tar upp. Det märks inte minst av de hundratals mejl som jag nu får. Jag har bestämt mig för att försöka svara på alla – jag hoppas att du läser även om mitt mejl kanske är i längsta laget. Men jag vill – som värnare och vän av den personliga integriteten – verkligen försöka förklara varför jag trots allt stöder regeringens förslag. Jag hoppas att jag inte skriver för ”döva öron” utan att du läser ända till slutet.

Om förslaget till FRA-lag verkligen var som många av er beskriver den så skulle jag definitivt rösta nej. Men mycket av det som påstods i mejl jag får stämmer tyvärr ofta inte överens med verkligheten. Det finns en enorm ryktesspridning kring detta lagförslag.

Alltför många (dvs. mer än 1 person) blandar tyvärr fortfarande ihop den omvärldsbevakning som sker via signalspaning med polisiär verksamhet som syftar till att utreda, gripa och döma individer som begått eller på goda grunder misstänks för att ha begått brott. Underrättelseverksamhet handlar om att avsöka omvärlden brett för att hitta information om hot - att leta efter information som kan förutse sådant som ännu inte inträffat. Inte om att jaga kända bovar. På samma sätt handlar det INTE om att snoka i folks privatliv.

Det går att göra en jämförelse med biltrafik. Signalspaning är inte att sätta upp vägkameror längs väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn för att hitta fortkörare som man kan haffa. Det är snarare som att FRA använder en helikopter för att se om de byggt några nya vägar i andra länder. Hittar man då mot förmodan en svenskregistrerad bil som till exempel kör på den nya vägen i Liberia så ska alla uppgifter om detta enligt lag förstöras.

Vi använder alltså andra övervakningsmetoder i vårt samhälle som också anses kränka integriteten. Dit hör förutom vägkameror även polisövervakning, telefonavlyssning och videoövervakning. Skillnaden mellan signalspaning och de sistnämnda polisiära metoder är då VÄSENTLIG! De polisiära ingreppen riktar sig mot enstaka personer eller grupper som misstänks planera eller ha genomfört brottsliga handlingar. Signalspaning får enligt den nya lagen INTE inriktas på enskilda personer eller grupper! Detta till följd av en AVGÖRANDE AVGRÄNSNING i FRA-lagen – nämligen svaret på frågan – vad får man spana efter?

Enligt lag blir det nu OLAGLIGT för FRA att spana (eller som det heter i facktermer rikta in sökbegreppen) mot en enskild person om det inte är av synnerligen vikt för verksamheten. Dessutom blir det OLAGLIGT att spana mot svenskar eller svenska förhållanden. Signalspaningen får enligt förslaget bara rikta sig mot utländska förhållanden och ska bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns. Även om en kommunikation (t ex ett e-mejl) rent tekniskt passerar Sveriges gränser så får man INTE spana mot den om både avsändaren och mottagaren finns i Sverige. Den kommunikationen ska FÖRSTÖRAS.

Sen är det viktigt att vara TYDLIG med att detta handlar om omvärldsbevakning genom signalspaning och inte polisverksamhet inriktad på att förhindra eller utreda brott. Den gränsen blir tydligare med den lagreglering som vi nu genomför. Gränsdragningen mellan försvarsunderrättelseverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten måste vara helt klar. Tvångsmedel och annat utövande av polisbefogenheter som riktas mot enskilda individer – t ex medlemmarna i ett kriminellt MC-gäng – ska bara kunna utföras av polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, t ex SÄPO. Det ska INTE finnas någon möjlighet att KRINGGÅ de lagar som skyddar den enskildes personliga integritet vid brottsbekämpande arbete genom att t ex anlita hjälp från FRA.

Så på dessa väsentliga punkter blir skyddet för den personliga integriteten bättre med morgondagens lagstiftning än med dagens.

Det påstås ofta att FRA kommer att lagra all tillgänglig kommunikation på Internet för att sedan göra sökningar. Det stämmer inte. Tvärtom skulle ett sådant agerande vara OLAGLIGT enligt det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras. Endast sådant som väljs ut genom sökbegreppen inhämtas.

Andra hävdar att om de skriver ordet atombomb eller terrorist eller Allah eller alla tre i ett mejl så kommer detta att läsas av någon på FRA. Det är helt felaktigt. Att göra sökbegrepp som verkligen kan identifiera och fånga in vital information är mycket mer komplicerat. Inte bara för att hitta det intressanta utan också för att INTE DRUNKNA i enorma mängder helt irrelevant trafik. FRA har arbetat i snart 30 år med att utveckla metoder för detta där sökbegreppen byggs upp genom en rad tekniska och innehållsmässiga kriterier.

Andra blandar ihop denna fråga med EU:s datalagringsdirektiv som nu ska införas i svensk lagstiftning. Det är en fråga som bekymrar mig mer än FRA-frågan och som vi moderater noga ska bevaka att den hanteras på rätt sätt. Mer om det en annan gång.

Sen är det andra som blandar ihop denna fråga med buggning. Där föreslog förre justitieministern Thomas Bodström (s) att buggning skulle få ske utan särskild kontroll och att även tidningsredaktioner skulle få buggas. Men tack och lov så vann alliansen valet och skärpte reglerna så att buggning endast ska få ske vid grova brott och endast efter beslut av domstol. Dessutom får man inte bugga tidningsredaktioner eller advokatbyråer. Men det är inte heller denna fråga som vi ska rösta om i nästa vecka. Så åter till frågan om signalspaning.

Vad är det då man avser spana efter? Det handlar t.ex. om information om:
- utvecklingen i Tchad, Kosovo och Afghanistan där vi har svenska män och kvinnor på militära uppdrag.
- information om ett lands planer på att utveckla militära förmågor t ex kärnvapen
- aktuella ”trender” bland internationella terrorister t ex nya strategier eller typer av mål som de diskuterar

Flera har sagt att det inte finns några hot mot Sverige utifrån. Jag tycker samtliga de ovan nämnda utgör högst reella, möjliga hot mot Sverige. Det gäller särskilt de män och kvinnor som på FN:s och vårt uppdrag försöker skapa fred, frihet och försoning i andra länder. De är hotade – varje dag!

En ytterligare invändning är att modern krypteringsteknik skulle göra det omöjligt att komma åt väsentlig information från dem (t ex terrorister) som skulle kunna utgöra ett hot mot Sverige. Istället hävdas att det bara skulle vara kommunikation ”vanliga människor” som signalspaning skulle kunna ske mot. Det får terroristerna gärna tro…

Men återigen – den nya lagen är tydlig på att tillstånd INTE får lämnas för signalspaning som endast avser en viss person. Den signalspaning som sker ska avse något som kan utgöra ett hot mot landet. Det ska handla om långsiktiga, strategiska och säkerhetspolitiska frågor. Signalspaning ska ge stöd till beslut inom svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Till exempel: Vilken utrustning eller utbildning behöver våra män och kvinnor i utlandstjänst? Hur många Gripen-plan behöver Sverige ha givet hur hoten från omvärlden ser ut? Vilken typ av bevakning ska vi ha i samband med internationella konferenser i Sverige? Hur pass strikt säkerhetskontroll behöver vi ha i våra hamnar när godsfartygen kommer in? Det handlar alltså om händelser eller trender som har sin utgångspunkt i utlandet.

Sen är det inte så som påståtts att källskydd eller meddelarfrihet påverkas av detta. Lagen gör det OLAGLIGT att samla in, sprida eller spara information till exempel mellan en journalist och en källa.

Några andra har lyft fram bland annat FN-konventionernas och grundlagens stadganden om att värna den personliga integriteten. Andra har hänvisat till yttranden över tidigare utkast till lagförslag.

Men regeringens omarbetade förslag har granskats av Lagrådet - Sveriges kanske främsta jurister som har i uppdrag att granska och yttra sig över hur nya svenska lagar stämmer överens med grundlagen, EU:s regler, FN- och Europarådskonventioner mm. De skrev då följande:

"Med de kompletteringar som Lagrådet föreslår utformas regelsystemet så, att det får anses innebära att en godtagbar balans nåtts mellan enskildas grundlags- och konventionsskyddade krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för att nationella säkerhetsintressen kan tillvaratas."

Sedan dess har det av Lagrådets granskade förslaget kompletterats med de förslag som Lagrådet föreslog och det är detta förslag som nu ligger på riksdagens bord för beslut.

Min poäng är helt enkelt att denna fråga inte bara handlar om att värna den personliga integriteten. Verkligheten är aldrig så enkel. Som förtroendevald lagstiftare har jag – i denna fråga som i så många andra – att försöka göra en noggrann avvägning mellan olika, viktiga men ibland motstridiga intressen.

Den avgörande frågan är om vi alls behöver bedriva den typ av omvärldsbevakning som signalspaning kan användas till. Det beror på hur man bedömer hotbilden mot Sverige. Det råder enighet om att det inte föreligger något hot om militär invasion av Sverige under överskådlig tid. Men det innebär INTE att vårt land faktiskt har både direkta och indirekta hot och fiender som faktiskt skulle vilja skada väldigt vitala svenska intressen. Det kan handla om andra stater, men också om terroristgrupper eller organiserad brottslighet.

Ska då Sverige bedriva omvärldsbevakning för att se vilka hot som kan finnas mot vårt land? På den frågan svarar jag JA. Det finns även en BRED ENIGHET över blockgränserna om att det ligger i Sveriges intresse att ägna sig åt signalspaning också i framtiden. Däremot motsätter sig i skrivande stund de tre oppositionspartierna delar av de förslag som nu väcks. Detta trots att i alla fall socialdemokraterna under förra mandatperioden ansvarade för att ta fram ett förslag som på i stort sett samtliga punkter är sämre än det som nu ligger på riksdagens bord. De tre partierna har heller inget gemensamt tydligt eget alternativ till lösning och har heller inte sagt att de skulle riva upp det beslut som nu väntas fattas OM de skulle vinna majoritet efter nästa val. Man kan därför misstänka att det finns åtminstone ett uns populism i den politik som de tre oppositionspartierna – och då inte minst socialdemokraterna – nu för.

Men ansvaret ligger inte på oppositionen i första hand, utan på mig och mina kollegor som bildar majoritet i riksdagen och som nu fattar beslut. Vad vill då vi och varför? Vad i vår omvärld vill vi att Sverige ska bevaka? Tidigare var termen ”yttre militära hot”. Dagens verklighet med internationell terrorism och annat ser väldigt annorlunda ut. Men hoten utifrån kvarstår. Om detta kan t ex våra estniska grannar vittna, de utsattes häromåret för en mycket samhällsfarlig IT-attack. Även den typen av hot behöver vi bevaka.

Ska vi då använda s.k. signalspaning? Försvarets radioanstalt (FRA) har sedan mycket lång tid ägnat sig åt signalspaning för att kunna få en bild av vilka yttre militära hot som finns mot Sverige. Under andra världskriget och kalla krigets mest hotfulla period betydde signalspaningen oerhört mycket för att ge kunskap om hur hotbilden mot Sverige såg ut.

Däremot är det tyvärr så att den verksamhet som FRA hittills har bedrivit INTE har varit tillräckligt lagreglerad, den har INTE haft den insyn den borde ha och den har INTE haft de värn mot ingrepp i den personliga integriteten som jag som lagstiftare anser att den ska ha. Detta gör vi nu någonting åt!

För första gången sker en verklig reglering i lag hur verksamheten ska bedrivas. För första gången förtydligas vikten av förhandsprövning innan spaning sker. Till det tillför vi nu flera skydd för den personliga integriteten genom att ge insyn och rätt att stoppa verksamheten till en särskild myndighet. Det blir tydligare när signalspaning får ske. Det införs ett särskilt tillståndsförfarande när det gäller myndigheternas inriktningar, myndigheterna kan inte själva bestämma vad de ska spana efter. Det införs också tydligare regler om hur rapportering ska ske och när uppgifter ska förstöras. Likaså införs en särskild ordning för att kontrollera att spaningen verkligen skett i enlighet med lagen och att uppgifterna verkligen förstörs i efterhand. Förslaget betyder dessutom att det inrättas ett integritetsskyddsråd, något som inte funnits under alla de decennier som FRA signalspanat hittills. Till detta kommer att vi redan nu beslutar att utvärdera lagen år 2011 för att se att den nya lagen fungerar som den ska eller om något moment behöver förstärkas eller förtydligas.

Men det är inte själva förslagets innehåll som debatten främst handlar om. Utan den vanligaste invändningen är att vi aldrig kan lita på staten. Storebror kommer alltid att försöka veta mer och ser lättvindigt på den personliga integriteten. OM det är så i dagens eller morgondagens Sverige så har vi ett mycket allvarligt problem. Men det problemet hjälps inte av att vi skulle ha ännu striktare krav. För de hot som oftast målas upp i de mejl jag får handlar om exempel på där FRA och andra myndigheter skulle BRYTA MOT LAGEN som vi nu har att stifta. Men om det är så att statens myndigheter är beredd att bortse från eller kränka de lagar som riksdagen stiftar – då hjälper det ju inte att vi stiftar ännu hårdare regler eller röstar NEJ till det förslag som nu ligger på bordet! Eller?

Historien visar att när staten bryter mot sina egna lagar och regler så krävs det modiga män och kvinnor – ofta politiker, journalister eller tjänstemän – som gör sin plikt och AVSLÖJAR EVENTUELLA ÖVERTRAMP ELLER ÖVERGREPP: Så var det med IB-affären och andra övergrepp i svensk historia. Jag är övertygad och förhoppningsfull om att så kommer ske även framöver.

Vårt samhälle blir inte bättre än vad du, jag och andra i det här landet gör det till. Vår demokrati kräver att du, jag och andra – inte minst våra fria medier – ständigt diskuterar och debatterar vad staten gör och får göra.

Några andra menar att det går för fort och att frågan inte debatterats tillräckligt. Det kan man tyvärr ALLTID invända. Men denna fråga har nu stötts och blötts i flera år – själv har jag som riksdagsman följt debatten i snart 18 mån. Jag tycker det är dags att gå till beslut.

Jag vill dock rikta ett tack till dig som hört av dig. Jag blir glad över att du och så många andra engagerar sig för den personliga integriteten – det försöker även jag att göra, hur konstigt detta än kan låta i dina öron. Jag vill också tacka dig för att läst ända hit och låtit mig få redogöra vad jag anser i denna viktiga fråga.

Med vänlig hälsning,


XXX
Moderat riksdagsledamot från Stockholms stad"

Posted on: 2008/6/15 21:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#18


See User information
"Även om detta inte faller inom ramen för mina huvudsakliga ansvarsområden i riksdagsarbetet har jag försökt sätta mig in i frågan eftersom den är så pass viktig.

På grund av den uppmaning om att kontakta oss riksdagsledamöter för att lämna synpunkter om den så kallade FRA-lagen fylls min inkorg för närvarande i ett ännu högre tempo än normalt vilket gör att jag inte hinner formulera särskilda svar till var och en vilket jag beklagar. Jag läser dock all e-post och tar del av alla synpunkter. Nedan bifogas min syn på några av de vanligaste frågorna och synpunkterna samt ett försök att reda ut några av de missförstånd som florerar.

Jag har full förståelse för den oro som uttrycks för att utvidgningen av de signaler som får tas in av Försvarets radioanstalt ska leda till oönskade konsekvenser som kränker människors integritet. Det är sant att vid all övervakning finns risk att något material kommer i orätta händer. Därför finns all anledning att vidta så rigorösa säkerhetsåtgärder som bara är möjligt och Kristdemokraterna har varit noga med att signalspaningen ska utformas så att risken för att informationen missbrukas eller hamnar i orätta händer minimeras - så långt det någonsin är möjligt. Det handlar bland annat om att tydliga kontrollmekanismer och funktioner skapas för att garantera enskilda individers integritet. Varje uppdrag ska prövas av en särskild och fristående nämnd innan spaningen inleds. Det kommer att finnas insyn och kontroll under pågående spaningsprocess och efteråt, det insynsråd som står för detta ska ledas av en domare. Ett integritetsskyddsråd inrättas för att bevaka hur lagen används och regeringen ska årligen återkomma med en redovisning till riksdagen om signalspaningen. Dessutom är en särskild kontrollstation uppsatt till 2011 för att avstämma hur lagen har fungerat utifrån ett integritetsperspektiv. Den data- och teletrafik som berörs är enbart den som passerar landets gräns. Många har fått uppfattningen att ex e-post som görs mellan två parter inom landet men som av tekniska skäl passerar gränsen kommer att omfattas. Det är en missuppfattning, den trafiken omfattas inte.

Varför vi i huvudtaget behöver en lag likt denna är det många som ställer sig frågande till, inte minst eftersom få av oss dagligen går runt och upplever oss hotade. Det är tre skäl som jag anser gör lagen befogad, för det första för att vi ska kunna uppmärksamma om hotbilden mot Sverige skulle förändras, för det andra är det för att de soldater som deltar i riskfyllda internationella insatser måste ha bästa tänkbara skydd och signalspaning kan ge avgörande information för deras säkerhet. För det tredje så kan en effektiv signalspaning bidra till att möta yttre hot mot landet så som militära angrepp, omfattande gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen. Några brevskrivare ställer sig frågande till att just Sverige inför detta, möjligen i tron om att vi är ensamma, så är inte fallet. Flera andra europeiska länder har nyligen lagreglerat verksamheten bl.a. Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Även Australien, USA och Nya Zeeland har signalspaningsverksamheten reglerad i lag. Även i länder som inte har tydlig lagstiftning på området finns starka skäl att anta att verksamheten förekommer.

Min slutsats är att de risker och nackdelar som finns har hanterats på ett väl avvägt sätt och att fördelarna och behovet av denna lagstiftning gör att den är befogad. Integriteten skulle inte gynnas av att verksamheten förblir oreglerad utan insyn och kontroll.

Vänliga hälsningar,
XXX
Riksdagsledamot
Kristdemokraterna"

Posted on: 2008/6/15 21:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#19


See User information
"Hej,
Frågan om FRA engagerar många och det är positivt. För att hinna besvara de mail som kommer har jag formulerat ett "standardsvar" eftersom jag tycker det är viktigt att svara på de mail som når mig. Hoppas därför att du överser med att alla dina frågeställningar kanske inte bemöts i nedanstående text. Jag läser dock alla mail för att ta del av de synpunkter som ni lägger fram.

Tack för ditt mail om FRA. Jag delar din inställning om att vi måste göra vårt yttersta för att skydda den personliga integriteten, och jag kan erkänna att det är ett mycket svårt beslut att fatta. Jag var mycket kritisk till utformningen av det första förslaget men tycker nu att det ser avsevärt bättre ut. Man kan ju faktiskt inte bortse från att avlyssning sker redan idag, utan att det är lagreglerat, och det är ju inte heller bra för integriteten. Därför måste vi antingen anpassa signalspaningen till de nya förhållandena eller så lägger vi ner verksamheten och försämrar kunskapsläget om hoten mot Sverige. Mina argument för att jag ändå kan rösta ja till förslaget är att;

* Starka säkerhetsspärrar upprättas för att skydda den personliga integriteten och så att spaning bara bedrivs inom strikt uppställda ramar.
* Signalspaning bara får ske efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter. Det införs också ett särskilt tillståndsförfarande när det gäller myndigheternas inriktningar. Det införs också tydliga regler om hur rapportering ska ske och när uppgifter ska förstöras.
* En särskild ordning införs för att kontrollera att spaningen verkligen sker enligt de beslutade riktlinjerna och att uppgifterna verkligen förstörs i efterhand.
* Ett integritetsskyddsråd inrättas.
* Sökbegreppen som används får inte rikta sig mot en enskild person om det inte är av synnerligen vikt för verksamheten.
* Signalspaningen får enligt förslaget bara avse utländska förhållanden och ska, liksom i dag, bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns.
* En viktig avgränsning är att kommunikation där både avsändaren och mottagaren finns i Sverige men som passerar Sveriges gräns av rent tekniska skäl (t.ex. när ett företags e-postserver ligger utomlands) inte ska omfattas.

Utöver ovanstående har riksdagens utskott begärt att regeringen ska vidta ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det
gäller:
– en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen,
– hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) ska ske,
– hur förstöring av uppgifter ska genomföras, samt
– att regeringen ska lämna årliga rapporter till riksdagen, och
– att en sk kontrollstation ska redovisas år 2011.
Jag hoppas och tror att med de regleringar som lagts fram kommer samhället att kunna värna medborgarnas bästa så långt möjligt, från såväl yttre som inre hot.
Med vänlig hälsningXXX
______________________________________________
Riksdagsledamot (m)"

Posted on: 2008/6/15 21:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#20


See User information

Posted on: 2008/6/15 21:42
Administration, VAKEN.SE
Courage is contagious.
Censorship is Freedumb. "Oh look, ANOTHER elephant in the living room, lets talk about it shall we?..."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#21


See User information
Just keep on analysing and obsessing about the NWO agenda as it keeps creeping closer and closer to Lagom-Landet.

We can keep tabs, like watching several football matches at the same time, and just let each other know.

Then, when we are in concentration camps, the internet is down and martial law is declared cause we wont eat gmo food, we can let each other know how we SHOULD have done more.


THIS area is about ACTIVISM, not putting out information.

ACTIVISM is doing.

Fuck, what happened to the BIG 9 meter banner idea?
Get scared cause it would cost too much money?

If we cant DO something about what we see, more than just blabbering on about it in details, then the LEFT or RIGHT WING NWO controlled orgs will do it, the FAKE Truthers will arise at the right time and lead people no-where new.

Vaken.se is about more than putting out info kiddies, this is the reals shit we are dealing with here, and you act (for the most part) like pre-pubescent confused ritalin addicts.

We need each other in ACTION, not just words.

80% action 20% words.

; )


Mark

Posted on: 2008/6/15 21:59
Administration, VAKEN.SE
Courage is contagious.
Censorship is Freedumb. "Oh look, ANOTHER elephant in the living room, lets talk about it shall we?..."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#22


See User information
Det var bra skrivet, och lååångt -fast de är läskunniga och en eller några A4-sidor är inte långt egentligen för personer som är vana att hantera mycket papper/info, no problem.
Det står om bifogade bilder - kan man se dom någonstans?

Posted on: 2008/6/15 23:24
"The humanitarian in theory is the terrorist in action."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Stoppafralagen.nu
#23


See User information
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1369673.svd


Du är här: SvD.se
Opinion
Brännpunkt
Telia måste ta strid mot FRA Telia måste ta strid mot FRA
Publicerad: 16 juni 2008, 04.47. Senast ändrad: 16 juni 2008, 08.00

Regeringen har lyckats sprida en bild av att den FRA-lag som beslutas av riksdagen den 18 juni bara angår terrorister. I verkligheten får staten för första gången fullständig insyn i medborgarnas liv. Därför måste Telia Sonera gå i spetsen för operatörerna och visa att man finns för kundernas skull – och att man inte är ett verktyg för politisk övervakning, skriver Oscar Swartz, grundade av internetoperatören Bahnhof.Telia måste ta strid mot FRA
Meddelarskyddet bort med ett knapptryck
Gräsrötter gör uppror mot FRA-lagen
FRA:s framtid osäker utan ny lag
Konflikt mellan ideal och verklighet
Lämna våra privatliv i fred
FRA anklagas för olaglig datalagring
Kampanj mot mejlspaning
Sekretess snart ren illusion
Likheten mellan hökar och pacifister
Regimens superdator väntar
Bloggosfären i uppror över FRA-lag
Läs mer
Vad tycker du? Diskutera! Oscar Swartz blogg
Jag nämnde för en bekant att vi kan få en lag som gör att nästan all vår kommunikation via internet och telefon kopieras till en statlig underrättelsemyndighet för att där gås igenom. Allt vad vi gör och säger ska skickas med kopia till staten.

Han blev helt paff och protesterade att ”så kan det väl ändå inte vara”.

Min vän är chef för en organisation med 12000 anställda, basar över en budget på tio miljarder och är mycket bildad. Men hans reaktion är typisk: svenska folket verkar inte medvetet om vad som håller på att hända.

Försvarets Radioanstalt (FRA) och regeringen har lyckats sprida en bild av att FRA-lagen bara angår terrorister.

Den 17 juni ämnar alliansen besluta att det tiotal stora telekomföretag som äger fiber­kabel som leder in och ut ur Sverige ska – mot sin vilja – tvingas skicka sina kunders kommunikation rakt in i ett hemligstämplat statligt nät på ett antal ”samverkanspunkter” i landet.

Även den som inte är direktkund kommer att avlyssnas: alla leverantörer trafikerar på olika vis jättarnas kablar.

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson ­visar stiliga diagram. Tidigare kommunicerade FRA:s spaningsobjekt via radio och satellit. På nästa bild har trafiken gått ner i jorden.

FRA lyssnar förgäves i luften. Vi vill bara ha tillbaks trafiken, säger Åkesson ödmjukt.

Han bluffar. Traditionellt lyssnade man på sovjetiska trupprörelser, fartyg och flyg. Privata beteenden, som att gå på banken eller läsa en tidning, är nu kommunikation via fiber. Precis som sökningar på Google, mejlande, webbsurfande, fildelande och chattande.

Staten har aldrig kunnat signalspana sig till det som händer i den fysiska världen och får inte ”tillbaks” förlorad trafik. Men nu får den för första gången inblick i medborgarnas fulla liv.

Till vilken nytta? Det handlar inte om militära hot. Inte ens om de flyktingrörelser eller räntespekulationer man påstår sig vilja massavlyssna bort (ja, det är sant!).

UD är störste uppdragsgivare till FRA: de vill veta andra länders ståndpunkter inför förhandlingar.

Sverige har en abnormt stor signalspaning sedan kalla kriget. FRA har 700 anställda och fick just jordens femte kraftfullaste superdator.

Vi hotas inte av terrorism. Regeringen vill dock bistå länder med galen geopolitik.

Vad är priset för oss, svenska folket? Vi har enligt grundlagarna en medborgerlig rättighet att korrespondera utan att bli avlyssnade av staten.

Denna rätt får inskränkas för vissa ändamål (till exempel nationell säkerhet) men får inte gå längre än nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Viktiga rättigheter får inte tas bort för liten nytta utan måste vara proportionerliga. En av de tre i lagrådet hävdar att lagen INTE uppfyller ”Europakonventionens krav om skydd för privatliv och korrespondens”.

Om lagen antas kommer några telekombolag att få order att till FRA leverera ­fiberanslutningar med en kopia av sin ­trafik. De bör inte passivt lyda.

Jag har konsulterat två juridikprofessorer och ett justitieråd om vad en operatör kan göra om den anser att den beordras bryta mot grundlagen och vill stå upp för sina kunders rätt att kommunicera fritt.

Svar: överklaga till svensk domstol. Hänvisa till EU-direktiv som säger att de måste hålla sina kunders kommunikation konfidentiell. Domstolen kan hålla med och säga att operatören inte behöver lämna över förbindelsen av de skäl som staten anför.

Kanske begär man förhandsavgörande från EG-domstolen i Luxemburg. Om denna inte ingriper fortsätter man till högsta instans i Sverige samt därefter till Europadomstolen i Strasbourg.

Kan staten kasta en trilskande vd i fängelse? Nej. Det kan bara bli fråga om ”handräckning”: kronofogden forcerar sig med låssmed, skärbrännare och datatekniker in till operatörernas centrala anläggningar och försöker själv koppla in dessa till statens avlyssningsnät.

Telia Sonera måste gå i spetsen för operatörerna och visa att man finns för kundernas skull och inte är ett politiskt verktyg för övervakning, trots sitt statliga ägande. Ta strid! Man har redan flyttat servrar från Sverige till Finland.

Riskdagen tänker servera varje tänkbar kommande regim ett färdigt system där kontroll över hela folket är lika lätt som att knäppa på en tv. Att man inte sätter på skärmen idag spelar ingen roll: vi kan aldrig mer kommunicera utan att staten kan se och höra vad vi gör.

Det krävs dock egentligen bara att fyra alliansledamöter röstar nej. De finns. Alla måste uppmuntra dem att göra rätt, exempelvis på www.argumentera.se.

Friheter kan bara försvaras så länge vi har dem.

OSCAR SWARTZ

grundade av internetoperatören Bahnhof och författare till två Timbro-rapporter om övervakningssamhället.

Posted on: 2008/6/16 10:50
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Stoppafralagen.nu
#24
birgitta.ohlsson@riksdagen.se är det nog bra om alla drar ett mail till och vädjar/informerar om vikten av att rösta NEJ

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
28 user(s) are online (28 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 28

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS