vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2) 3 »


Re: Klassisk Kristendom
#25


See User information
Nya testamentet är skriven på grekiska, inte hebriska.

Posted on: 2009/11/6 2:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#26


See User information
Vill du gå efter en fin bibel (King James version), jag läser den på engelska, och vill du ha en dokumentär som bevisar hur newageism har infiltrerat de flesta biblarna så säg till

Reformationsbibel som kommer snart, praise the lord.

KJ i svensk form kan man kalla det.. blir kul att läsa igneom den och se de lyckades :)

Posted on: 2009/11/6 3:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#27


See User information
Heh, har en kopia framför mig. Den riktiga, inte den nya versionen.Annars finns ju alltid Geneva Bible 1599
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Bible

Posted on: 2009/11/6 3:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#28


See User information
Nej men va fint att du har det, jätteglad för. Vill man veta varför King James bibeln kan ´vara den bästa så studera King james, även blodslinjen.

Posted on: 2009/11/6 3:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#29


See User information
Härlig tråd!

Jag tror på en gud som inte lägger ned särskilt mycket energi på oss, vi kan göra rätt eller fel och väljer det själva som han skapade oss, sedan får vi sitta och se igenom filmen när vi har facit i hand. (Tror många av oss kommer ha en betydligt trevligare tillbakablick än genomsnittet)

Kristen kallar jag mig, sedan rätt så nyligen. Jag ser kristendomen som en ytterst radikal religion som tar avstånd från organiserade institutioner. Jag tror att vi alla har förmågan att själva hitta vägen genom oss själva och andra, problem blir det när vi litar blint på institutioner eller på lärdomar tagna från sådana institutioner.

Än en gång, vilken härlig tråd, jag har också tankat hem en fin Kung James 1611 års bibel, tar ett tag att klura ut bokstäverna men det e skönt att ha en äldre källa, även fast den säkert är förvanskad den med...

Tjabbdåba alla tuffingar! /Rocketbananaman

Posted on: 2009/11/6 4:55
"Mig skrämmer ni inte alls, ni eländets herremän...
Beröva oss hoppets stjärna, den skall nog bli vår igen"
-Cornelis Vreeswijk
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#30


See User information
Truthprevail, gudsfruktighet stavar olycka. Det uppbådar bara en inre strid mellan ditt egna ego och Gud, helt onödigt.
Att älska Gud är vägen till Fadern.

Genesis, El och Yahweh är olika benämningar på samme Gud, El betyder makt eller kraft vilket är en av Guds egenskaper. Yaweh är försynen och också den skapande förmågan, som jag skrev på ett annat ställe.

"Eli, eli, min Gud varför har du övergivit mig?" sa Kristus på korset.

Rocketbanana, besvarar din Gud dina böner eller är Gud utanför skapelsen enligt dig?

Personligen är jag mycket skeptisk mot King James-versionen.

Kymatica kommer nog rätt nära att beskriva Skapelsen, men det är egentligen den heliga alkemins kunskap utvecklat och kallat nåt annat.

Posted on: 2009/11/6 5:18
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#31


See User information
Xtas, jag vet inte om min gud besvarar mina böner, då dessa inte innefattar något jag över en kort tid kan överblicka. Dock står han inte utanför skapelsen, han är omnipotent men mer intresserad av hur vi agerar med redskapen han givit oss.

Jag har samtalat med många som misstror King James-versionen.
Jag skaffade den mer av anledningen till att se ändringarna i tolkningarna genom tiden.

Xtas, varför och mot vad är du skeptisk mot i King James-versionen av bibeln?

Love/ Rocketbanana

Posted on: 2009/11/6 5:43
"Mig skrämmer ni inte alls, ni eländets herremän...
Beröva oss hoppets stjärna, den skall nog bli vår igen"
-Cornelis Vreeswijk
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#32


See User information
Sök på någon dokumentär om dagens och de äldre biblarna så kommer du nog få sanningen. King James bibeln är underbar och så nära den riktiga bibeln man kan få tag på som normal person idag.

"Eloi, eloi, why have you forsaken me ?" Ja det är samma som Elohim i Gamla testamentet då?

Posted on: 2009/11/6 9:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Klassisk Kristendom
#33
King james version, en frimurar bibel med error på error.

Xtas, jag ser att du har ett bibel citat i din signatur "Eheye asher eheye." rätta mig gärna om jag har fel, men bibeln lär också gudsfruktighet. Egot är människan värsta fiende, det var egot som fick lucifer att vilja bli en egen gud. Jag lär mig av koranen, att vilseledda människor har sitt ego som sin gud. Efter att jag dödat mitt ego har jag kunnat se världen med andra ögon.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#34


See User information
Inget illa menat men det låter som ett direkt citat av Alistair Crowley.

Posted on: 2009/11/7 6:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Klassisk Kristendom
#35
Nej, jag tror det är Exodus 3:14 på hebriska

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#36


See User information
Det är vad Gud sa till Moses genom den brinnande busken när han frågade vem som tala:

"Jag är den jag är."

Jaget, eller Självet, är den sanna kärnan i Allting, Gud d.v.s.
Det är inte det lilla egot/djävulen som begränsar sig till den egna kroppen.
Jaget/Självet finns i Allt och erkänner Allt som en Skapelse av Jaget/Gud.
Därför säger Jesus: "Jag är Ljuset", "Jag är Vägen."

Så Truth jag respekterar att du läser Koranen, men Bibeln är viktig den med.

Posted on: 2009/11/7 17:53
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#37


See User information
Ser du sig själv som Gud xtas ? Kommer du bli Gud när du dör ?

Posted on: 2009/11/8 17:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Klassisk Kristendom
#38
Quote:

Xtas skrev:
Det är vad Gud sa till Moses genom den brinnande busken när han frågade vem som tala:

"Jag är den jag är."

Jaget, eller Självet, är den sanna kärnan i Allting, Gud d.v.s.
Det är inte det lilla egot/djävulen som begränsar sig till den egna kroppen.
Jaget/Självet finns i Allt och erkänner Allt som en Skapelse av Jaget/Gud.
Därför säger Jesus: "Jag är Ljuset", "Jag är Vägen."

Så Truth jag respekterar att du läser Koranen, men Bibeln är viktig den med.


Ja jag tyckte jag kände igen det :) det är från exodus, håller på å lär mig hebriska, det är ett syskon språk med mitt modersmål.

Jaget är inte gud, jaget är medvetandet om den enda skaparen. Glöm aldrig separationen mellan skapelsen och skaparen.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#39


See User information
Vad händer efter döden då truthprevail?

Posted on: 2009/11/8 23:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#40


See User information
Jaget är Gud, man behöver inte ens genomgå döden för att förstå det Genesis, annat än om man är klentrogen.

Men det lilla egot som vill begränsa sig till en mänsklig personlighet med "rättfärdighet" hit och "bibeltrogen" dit kan sällan om inte aldrig förstå det.

Det ligger i att våga släppa taget, att bli ett med Skaparens Eld, få vågar gå den vägen, därför är den Vägen Smal.

Posted on: 2009/11/9 3:10
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#41


See User information
Jag ville bara få det bekräftat att det var luciferian tro du hade Xtas och du visade det mycket bra nu. Jaget är inte Gud, och inte heller i närheten utav Gud i min tro. GT och NT förklarar riktigt bra varför du aldrig ska tro dig kunna bli "ett" med Gud eller en "gud" själv. jag förstår inte hur du ska övertala oss om detta på något sätt då hedniska religioner alltid stått för detta?

Posted on: 2009/11/9 9:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#42


See User information
Luciferiska är människor som ämnar försaka sin kropp, ge upp allt sitt jordeliv och bli ren ande.
Munkar är luciferiska, men knappast jag.

Posted on: 2009/11/9 13:58
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#43


See User information
Din uppfattning av det hela, min uppfattning av det är vad Lucifer själv sa och får folk att tro.

Posted on: 2009/11/9 14:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#44


See User information
Så du litar på att Lögnens Fader sa sanningen?

Posted on: 2009/11/12 16:04
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#45


See User information
I olika översättninga eller upplagor i bibeln står det olika i tex.
(nu har jag en 1999:ans årsmodell )

Uppenbarelsebokens 11 kap.första versen står -Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig.....

Och i 22 kap. sista versen står ..Och om någon ändrar eller tar bort något ur denna bok....ska Gud tillfoga honom det lidande som det står om i denna bok...

Kolla vad det står i den äldre översättningen...

Om det står olika så måste någon ha ändrat eller hur...?

Hur kan man om så är fallet ställa någon som helst tilltro till det som står där...?

Få höra..

Posted on: 2009/11/12 16:19
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#46


See User information
Genom att väga orden och jämföra dem med verkligheten om man är förankrad i den.
Men inte ens då kan de alltid leda någon rätt, för även om det finns ett facit och Bibelns grundtext kanske var den så håller vi inte i det nu.

Posted on: 2009/11/12 16:23
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#47


See User information
Quote:

Xtas skrev:
Genom att väga orden och jämföra dem med verkligheten om man är förankrad i den.
Men inte ens då kan de alltid leda någon rätt, för även om det finns ett facit och Bibelns grundtext kanske var den så håller vi inte i det nu.

Betyder det att om man är förankrad i verkligheten så går det inte att läsa bibeln på det sätt som man läser vanlig text. ?

Posted on: 2009/11/12 16:27
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klassisk Kristendom
#48


See User information
Quote:

Om det står olika så måste någon ha ändrat eller hur...?


Jo, de är dom mycket duktiga på. En förklaring är att dom ska få copyright på en ny version, jag tror dock att det finns en helt annan förklaring.

Posted on: 2009/11/12 16:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2) 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
32 user(s) are online (32 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 32

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS