vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#1


See User information
”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin

av Jonathan Leman

Läs som pdf
http://skma.files.wordpress.com/2010/10/skmaokt10.pdf

I fjol visade en undersökning genomförd
av Novus opinion att 18 procent
av de tillfrågade under 30 år ansluter
sig till teorierna i filmen Loose
Change, den mest spridda konspirationsfilmen
om 11 september. Teorin
som förs fram i filmen är att terrorattentaten
11 september genomfördes
av USA:s regering. 31 procent av de
tillfrågade i åldersgruppen hade svårt
att ta ställning.
Rörelsen som på olika sätt förnekar
eller förvanskar händelserna 11 september
kallar sig själv för ”the truth
movement” eller ”sanningsrörelsen”
på svenska. De flesta i rörelsen inordnar
attentaten den elfte september i en
global konspiration där en liten elit har
nått eller försöker nå världsherravälde.
Det är en miljö där antisemitiska idéer
aldrig är långt borta.
Att det finns en jordmån för konspiratoriska
idéer är alltså uppenbart.
Under 2000-talet
har också antalet hemsidor, forum och bloggar
som utgår från en konspiratorisk världsbild
ökat dramatiskt.”Sanningsrörelsen”
nöjer sig inte med att försöka övertyga människor
om att makthavarna mörkar ”sanningen”
om elfte september. Teorierna om elfte
september utgör rörelsens viktigaste verktyg
i försöken att undergräva tilltron till samhället
och dess institutioner.
David Ray Griffin, den pensionerade amerikanska
teologiprofessorn som i fjol talade i
Stockholm, finner krafterna bakom attentatet
i den ”globala och amerikanska plutokratin”.
Griffin och andra akademiker har en central
roll i rörelsens försök att framstå som seriösa.
Bland annat har Richard Falk, professor
emeritus i internationell rätt och FN:s rapportör
för de palestinska territorierna, författat
förordet till en av Griffins tidigare konspiratoriska
böcker om elfte september och beskrivit
Griffins analys som ”objektiv och tilltalande”.
Efter Griffins föreläsning på ABF i Stockholm
ville flera i publiken beskriva attentaten
som en judisk komplott. Griffin varken avfärdade
eller anslöt sig till påståendena. Han
svarade att han inte har tillräcklig kunskap om
”detaljerna” för att kunna bedöma. På så sätt
kan han åtnjuta en viss legitimitet samtidigt
som han inte stöter bort rörelsens gräsrötter.
En del använder en öppet antisemitisk retorik
när de talar om hur en ny världsordning,
(”New World Order”) växer fram. I flera fall
används Illuminati som benämning för hjärnan
bakom den påstådda världskonspirationen.
Namnet är taget från en historisk organisation
som grundades i Bayern 1776 av juristen
Adam Weishaupt och präglades av tidens radikala
upplysningsidéer. Illuminati var en del av
ordensväsendet som växte fram parallellt med
partiväsendet. Orden försökte öka sitt inflytande
genom att infiltrera frimurarloger men förbjöds
av den bayerska kungen och upplöstes 1784.
Trots detta har idén om illuminati levt vidare.
Från början av 1900- talet har myter om illuminati
och frimurare allt mer sammanflätats med
de antijudiska idéerna i ”Sions vises protokoll”.
Den amerikanske aktivisten Mike Delaney
står bakom filmen ”9/11 Missing links” där
”judiska kriminella nätverk” anklagas för att
ligga bakom 11 september. Filmen är populär
även utanför renodlat högerextrema miljöer.
I Facebookgruppen ”We are change: Stockholm”
marknadsförs exempelvis ”911 missing
links” som sanningen om vad som hände 11
september. Delaney driver även sidan prothink.
org som sprider budskapet om en judisk
världskonspiration och förnekar Förintelsen.
Här är de viktigaste aktörerna i den svenska
sanningsrörelsen.
Alhambra och kretsen kring
Mohamed Omar
En viktig aktör är Alhambra förlag som representeras
av förläggaren Hesham Bahari och
Lasse Wilhelmson. Den senare är även en del
av den närmsta kretsen kring Mohamed Omar
och har nära band till den nystartade vit maktgruppen
Nordisk Ungdom. Alhambra bjöd i
maj 2009 in den amerikanske teologen David
Ray Griffin för en föreläsning i Stockholm.
Mohamed Omar har även recenserat Griffins
senaste bok översatt till svenska i Nationaldemokraternas
tidning Nationell Idag.
Vaken.se
Andra inordnar den judiska världskonspirationen
i ett system av andra konspirationer
som involverar allt från Vatikanen till Bilderberggruppen.
Men ”sionismen” påstås
ofta spela en särskild roll. Såhär förklaras
sionismen i filmen New World Order – Final
Solution som lagts upp på konspirationssajten
Vaken.se av nätverkets initiativtagare Mikael
”Micro” Cromsjö som en ”introduktion till
dagens verkliga problem”:
”Man kan se sionismen som Illuminatis
’specialstyrka’ som i sin tur har utlöpare
som Mossad
och CIA, organisationer
vars
enda syfte är
att underminera
regeringar och
skapa instabilitet.
De kontrollerar
all drog- och
människohandel
samt alla andra
terrororganisationer
längre ner
i näringskedjan,
exempelvis al-
Qaida.”
Vaken.se startade
2004 och
är en konspiracistisk
webbplats med en inriktning och en
världsbild som gör gällande att en maktelit,
ibland benämnd Illuminati, har skapat eller
är på väg att skapa den nya världsordningen
(NWO). En ordning inom vilken bankirer,
frimurare och ”sionister” spelar en nyckelroll.
Anarchos förlag
Förlaget Anarchos specialiserar sig på konspiratorisk
litteratur och har bland annat givit
ut David Icke som kanske är mest känd
inom genren.
Förutom bokutgivning arrangerar även
Anarchos föreläsningar med konspirationsteoretiker.
24 oktober 2009 föreläste Icke på biograf
Draken i Göteborg. Enligt arrangörerna
fanns nästan 700 personer i lokalen som ägs av
Folkets Hus Göteborg. Icke hävdar bland annat
(i en artikel översatt till svenska på vaken.
se) att judar (av Icke benämnda ”sionister”)
planerade och iscensatte finanskrisen för sin
egen vinning och att USA:s president är en
marionettdocka som styrs av
”sionister”. Det rör sig i praktiken om många
av de antisemitiska myter som torgförs i exempelvis
Vit makt-miljöer. David Icke har
också fått stöd av den brittiska nazistorganisationen
Combat 18.
Icke bemötte kritiken genom att hävda att
Combat 18 i själva verket styrdes av CIA och
Mossad och var ett försök att misskreditera
honom.
Året innan föreläste Ian Crane som bland
annat har hävdat att omänskliga ”globalister”
med israeliska och amerikanska pass
låg bakom attentaten 11 september och att
dessa spelar en särskilt ondskefull roll i den
föregivna världskonspirationen. Crane kal�-
lar också brittiskt flyktingmottagande för ”de
uttryckliga försöken att ta in invandrare [till
Storbritannien] för att bokstavligt talat förstöra
den brittiska kulturen.”
Våren 2010 presenterade Anarchos Michael
Tsarion, en irländsk nyandlig förelsäre
som framför allt varit verksam i USA.
Tsarion har ett forum på den svenska men
engelskspråkiga sajten Red Ice Creations
som har ett omfattande antisemitiskt material.
Tsarion betraktar den tidigare Ku Klux
Klan-ledaren, David Duke, som en ”rekommenderad
läromästare”. han ansluter sig till
propaganda där Förintelsen förnekas och
där en judisk konspiration påstås styra världen.
Judar (omväxlande sionister) beskrivs
som roten till nära nog varje tänkbar form
av ondska.
Tsarion sprider också antimuslimsk propaganda
där USA:s president Barrack Obama
påstås utgöra en muslimsk konspiration
mot USA och där Europa snart kommer förvandlas
till en muslimsk diktatur.
Konspirationsteorierna om elfte september
är en katalysator för extremism och antisemitism.
Attitydundersökningar visar att
stödet för idéerna är oroande stort, framför
allt bland unga. Teorierna sprids inte bara på
obskyra hemsidor. Genom exempelvis den
iranska regimens engelskspråkiga Press TV
och den ryska kanalen Russia Today förpackas
idéerna som vilka nyheter som helst.

Jonathan Leman


Posted on: 2011/6/13 19:43
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#2


See User information
Ja du Jonathan Leman.

Ni får väl ta och bygga upp koncentrationsläger igen och låsa in oss.

Ni har väl så mycket blod på era händer så lite till gör väl inget.

Ni får ju alltid någon annan att göra skitgörat för er.

Det här har inte med Judar att göra utan jag tror helt ärligt att ni är Satanister som gömmer Er bakom både det ena och andra.

Det enda ni har i huvudet är Makt , Guld och Pengar.

Några Konspiratoriska tankar om det hela. : )))))))
Posted on: 2011/6/13 20:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#3


See User information
Käre Lehman: Sätt dig en gång en hel dag ner och TÄNK. Tänk över vad du håller på med och varför. Åk nånstans där inga flygplan ritar strimmor i skyn, där inga tåg dånar i fjärran och inga ljud från motorvägen rungar. Snitsla en väg och gå rakt ut i skogen och ta med dig en filt och en dunk med vatten. Sätt dig sen och meditera hela natten. Gör upp en liten liten eld. På morgonen skall du släta ut och utplåna varje spår av elden. Sitt kvar nästa dag, rör dig inte ur fläcken och sitt en hel natt till på samma vis. Den tredje dagen skall du lägga en ring med stenar runt platsen där du sitter och den natten kommer att visa vad du kan och vem du är. Du kommer att möta Din Fiende, Din Inre Demon och mot honom skall du slåss.

När du kvicknat till den fjärde dagen skall du slänga bort stenarna i ringen åt alla håll och återvända till civilisationen och börja ett nytt liv.

Kanske du till och med förstår hur det känns att vara Vaken...

Posted on: 2011/6/13 21:41
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#4
Vilken demokrati är det vi utmanar? Är det demokratin som låter 30000 barn dö varje dag så utmanar jag den! Sen om det är judar, araber, nynazister eller finnar spelar väl ingen roll, ondska är ond oavsätt vilket språk den talar...
dvs några få sionister är ju inte hela Israel.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#5


See User information
Jag blev lite ledsen när det inte handlade någonting om demokrati i texten.

Jag såg fram emot att få höra en utläggning om hur fler synvinklar på problem, uttryckta i "åsiktsfilmer" med var sin talare, kan vara skadligt för demokratin.

Jag såg fram emot att få höra:
Hur ett diskussionsforum för känsliga ämnen utmanar demokrati... ämnen som aldrig tas upp i vanliga fall...
Hur det fria ordet utmanar demokrati.
Hur diskussioner kring de åsikter som framförts i filmer kan vara något farligt för demokratin.

Det hade varit en text att läsa flera gånger, ja skulle nog lärt mig den utantill.

Sen blev jag ledsen på riktigt när åsikter från enskilda talare plockades ut för att representera alla individer på en samlingsplats där skribenter inte alls delar åsikt. Det sker ständigt argumentationer i forumet. Meningsskiljaktigheter är ett återkommande faktum på vaken.se, mellan alla.


Och den som tycker diskussionerna är ensidiga eller innehåller fel bör genast ta med sig alla sina kompisar och reda ut felaktigheterna på forumet. För vaken.se skribenter är en av de grupper som faktiskt läser och tar till sig en text som är utmanade gentemot deras initiala inställning angående ett ämne. De är "sanningssökare" som aktivt vill lära sig mer om sin omvärld! Det är människor som vill bli motbevisade och upplysta om sina tankefel!

Så:

Lösningen, som jag ser det, är att få in fler folk från olika samhällsgrupper på vaken.se. Prata över subkulturernas gränser i större utsträckning. Det gynnar alla. Svartmålande leder ingen vart, då utmanas demokratin! Bjud hellre in till ett konstruktivt och givande kunskapsutbyte så lovar jag att du får en annan bild av dessa människor du aktivt distanserar dig från...

Detta var de tankar jag fick, hoppas han hittar hit och läser mina tankar. För jag orkar inte jaga efter honom med mina tankar.

Posted on: 2011/6/13 22:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#6


See User information
Ja du Jonathan Lehman.

Jag vill dig inget ont. Vad vill du oss, som vågar ställa obekväma frågor ?? Som vågar ta upp Obekväma ämnen ur en annan synvinkel.
Där vi vänder ut och in på gamla fakta , som visar sig vara motstridig och där det i en del fall går att ställa frågan , historieförfalskning????

Demokratier som bombar fram demokratier i andra delar av världen utmanar Jag gärna. För mig handlar det inte om någon verklig Demokrati utan om något helt annat. Jag ifrågasätter om det verkligen är Demokratier vi lever i. Det ligger något annat ruttet och ljusskyggt bakom det VI UTMANAR.

Över en Miljon Irakier har fått sätta livet till . Hur många Libyer blir det ?? Hur många Afganer ?? o s v ....Posted on: 2011/6/14 9:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#7


See User information
Vi har haft en del problem med främlingsfientlighet här där vi bor. Jag tar kontakt med Expo tror jag och ber om deras hjälp med det (fniss)
Kanske kan de hjälpa till med husbygget också (mer fniss, nej, asgarv)

Skål, pojkar.

Posted on: 2011/6/15 8:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#8


See User information
Ja du Herr Lehmann, aka AshkeNAZI åsiktspolis

SANNING står på egna ben, men lögner måste "stabiliseras/tätas" med kraftiga åsiktspolisiära åtgärder och andra straff. Annars riskerar de att falla som de korthus de är.

Kolla in dokumentären "Defamation" gjord av en israelisk filmare ang "antisemtism"
Posted on: 2011/6/16 23:34
"If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible"

- Harry S Truman, 33° freemason
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#9


See User information
Defamation

http://www.youtube.com/watch?v=utVkVQnAY64

Den dokumentären kan väl inte skildra verkligheten? Barn indoktrineras enligt dokumentären till att tro alla länder och människor är fiender. Är ju inte alls hälsosamt!

Är dokumentären regisserad? Jag kan liksom inte tro att det går till så...

Filmen förmedlar en bild av paranoia. Att omvärlden är ute efter att skada vid minsta möjlighet. Det är en intressant forskningsvinkel som kognitionsvetare skulle kunna forska om med rubriken "Hur uppfattar man sin omgivning? Vad upplevs som en fara eller fiende?" Kan paranoia skolas fram? Kan man tränas till att bli paranoid?

Jag trodde paranoia var genetiskt betingat, men filmen ger antydningar till att det även skulle kunna vara socialt betingat.

Posted on: 2011/6/17 3:33

Edited by pingubenji on 2011/6/17 4:02:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#10


See User information
Vaknade till när jag kom på att det redan finns ett vedertaget begrepp inom forskarvärlden för det som dokumentären nuddar vid.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Masspsykos

Hur länge ska vi (människor) fortsätta att traumatisera oss själva med de handlingar som våra dumma förfäder utförde eller vad de stackars utsatta upplevde? Vi skär ju bokstavligt talat i såret från krigen och förföljelsen. Mår vi bättre av det eller har vi skapat en process för att utbilda ett helt folk till att få paranoia? (Det är en skillnad på att "minnas och lära av misstag" och att "på nytt traumatisera oss själva och få hatiska tendenser till vår omgivning" som tar "hämndcykeln" ett varv till.)

Posted on: 2011/6/17 5:50

Edited by pingubenji on 2011/6/17 6:07:56
Edited by pingubenji on 2011/6/17 6:08:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#11


See User information
Var George Orwell... nazist och/eller antisemit??

Eftersom Lehman slänger omkring sig i vida svep och lyckas likställa helt olika åsiktsriktningar för att kunna bunta ihop dom som demokratins fiender undrar jag härmed hur han ser på George Orwell, som både för mig och säkert flera andra på just detta forum är en tidig och viktig ledstjärna.

Orwell själv hade svårt för att klassificera fascismen politiskt. Men han ansåg att fascist närmast var en svordom, och att nazismen totalt saknade intresse för begreppet "Sanning"!

Och nu är denne Orwell postumt tydligen omvandlad till demokratifientlig antisemit!

Tack vare inte minst dina tirader, Herr Lehman, har jag själv av judiska bekanta blivit tillfrågad om mitt engagemang i "Sanningsrörelsen" innebär att jag blivit "antisemit"!

Detta upplever jag som djupt sårande och min ovilja mot dig tilltar varje dag, måste jag erkänna.

Ställ dig nu upp och säg att George Orwell (som mycket väl hade kunnat tillhöra sanningsrörelsen) var fascist och antisemit och förklara hur du lyckats komma fram till detta.

Eller håll käften och skriv julklappsrim istället. Och sluta att utmana demokratin...

Posted on: 2011/6/17 20:11
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#12


See User information
Ja du Herr Lehmann!

När man blir uppmanad att kyssas-så är det inte alltid i ansiktet...

Till er andra... som inte är varken det ena eller andra ni skall veta...journalist betyder"sanningssökare"lustigt nog:)Då är man inte LE-då ler man.

Du skall inte bekymra dig över att folk snackar bakom din rygg.Det betyder bara att du är ett steg före, och att dom står i perfekt position för att kyssa dig i röven.

Posted on: 2011/6/18 19:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#13


See User information

Posted on: 2011/10/29 21:38
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#14


See User information
http://www.youtube.com/watch?v=oygBg6ETYIM

IBM och rockafeller ehhhh.

Natzis hela bunten.

Posted on: 2011/10/29 22:50
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#15


See User information
I början av 90-talet hade jag en judisk fästmö som jag träffat under min tjänstgöring i Libanon(hon bodde i Israel). Hon flyttade med mig till Sverige men flyttade tillbaka efter en kort tid. Hon pratade alltid om hur nervös och osäker hon kände sig här och var rädd att andra skulle skada henne. Jag brukade säga till henne att hon behövde aldrig vara orolig för här fanns ingen som ville henne illa.
Jag fick aldrig ett svar på den frågan men när jag såg "Defamation" för några månader sedan så föll en sten från mitt bröst. För första gången förstod jag vad hon gick igenom och varför hon sa som hon sa. Då jag även förstår polska så trillade jag baklänges när jag även såg scenen i "Defamation" där de äldre, polska männen talar med flickorna. Helt absurt....

Posted on: 2011/10/29 23:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#16


See User information
Alla nationer och befolkningar har deras mentalitet helt klart.

Ganska stelt liv där det inte finns mycket sol finns inte mycket känslor.

Posted on: 2011/10/30 0:12
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#17


See User information
Många bäckar små och en portion tålamod, kanske det ligger nåt i uttrycket: Lögnen åker alltid 1:a klass och sanningen får lifta. ( Mao. kommer ofta sent till festen )

http://ozhouse.org/2011/10/24/was-gad ... -un-before-nato-attacked/

I vilka sammanhang är sanningen ett problem ?

Posted on: 2011/10/30 1:24
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#18


See User information
Jonathan Leman har rätt vi utmanar demokratin. En mobbare i en skola som skrämmer och terroriserar sina klasskamrater till lydnad och på så sätt har en stor grupp människor bakom sig som går emot enskilda grupper eller individer kan liknas med gammelmedia. Visserligen Är det inte en stor mängd människor som jobbar på dom stora tidningarna
(i relation till den makt dom har)
med dom har sina trogna läsare vilket är väldigt många. På så sätt kan man säga att dom trots allt är i majoritet vilket enligt demokratins spelregler betyder att dom har rätt att bruka (ord våld) mot alternativ media som vaken.
Om demokrati hade existerat för att skydda minoriteter så hade det väll hetat minokrati eller något liknande.

Posted on: 2011/10/30 10:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#19


See User information
Huge Internet Power Grab November 9th 2011 By Fema/FCC

http://www.youtube.com/watch?v=IfH2jayTzT0

Nu börjar smycensureringen likt i kina.

Och sen nejmen vilken suprise det kunde vi aldrig ha gissat vi måste vara/ha foliehattar.

http://act.demandprogress.org/sign/pipa_house/?source=fb

http://frapedia.se/wiki/ACTA

Folkets makt är kidnappat helt klart.


Hittade denhär.

11 simple ways to support the occupy movement without sleeping in a park

http://iamlaurenleonardi.wordpress.co ... thout-sleeping-in-a-park/

sedan.

Dubellspel?

http://majortrend.tv/358/%E2%80%98occ ... ed-by-wall-street-itself/
Posted on: 2011/11/1 9:16

Edited by Shen on 2011/11/1 9:37:47
Edited by Shen on 2011/11/1 9:41:36
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#20


See User information
Vad tros?

http://www.youtube.com/watch?v=giukl_VoemM


6000 patent klingar skönt iallafall.

Posted on: 2011/11/1 19:21
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#21


See User information
undra om Jonathan Leman tycker att hemliga sällskap är så 1776?

Posted on: 2011/11/2 0:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#22


See User information
Jag är inte så insatt i den sionistiska aspekten av den långsiktiga händelseutvecklingen i världen, men den här debatten verkar vara en variant på invandrardebatten. En grupp påpekar problem och en annan grupp ser rött eftersom det tolkas rätt eller fel som rasism eller projektioner av negativitet av majoritet på en minoritet och vill inte höra talas om några problem.

Är en lösning helt enkelt att skilja på fakta, spekulationer och känslor? En del påpekar att det finns oproportionerligt många sionister och även judar bland NWO pådrivarna. Det är ett påstående om fakta som kan kollas upp. Stämmer det? Liksom det i riksdagen är vissa grupper som är överrepresenterade och andra som invandrare som det finns för få av?

Sen kan man spekulera och forska i hur det kommer sig att det tex i USA finns oproportionerligt många politiskt aktiva judar i Washington DC - historiska/sociologiska/psykologiska skäl/nätverk/ideologi. Man kan forska i vad det får för konsekvenser.

Sedan kan man diskutera känslor inför detta. Man får komma ihåg att judarna har förföljts i Europa långt innan 1900-talet. Dessutom är det visst en vanlig mänsklig mekanism att majoriteten alltid är misstänksam mot minoriteter och generaliserar negativa handlingar av individer som tillhör en minoritet till att gälla alla, medan när en individ i majoriteten gör något negativt generaliserar man det inte på alla i majoriteten. Det är jobbigt att vara i minoritet. Om det stämmer att många som driver på NWO är judar, än sen? De är i alla fall bara en mikroskopisk andel av alla judar som är arbetskamrater och goda grannar.

Det finns mer att säga men att skilja på fakta, spekulationer och känslor skulle väl ändå göra det möjligt att belysa den här aspekten och sen gå vidare till annat intressantare.

Posted on: 2011/11/4 19:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#23


See User information
Under återsändningen av Infowarsmoneybomb säger Alex Jones att de har börjat kolla IP-adresser på de som skriver kommentarer och har funnit att samma IP-adress, samma person, kan ha tio nätidentiteter som kommenterar varandras inlägg som är negativa till infowars och Alex Jones. En säger Alex Jones är avslöjad som bedragare och en annan säger ja det är han. En annan variant är Alex Jones är bäst eftersom han är rasist och en annan håller med. Söndra och härska. Som bekant sysslar Pentagon och icke-statliga föreningar med underminering av alternativ media i USA. Tänkvärt.

http://www.infowarsmoneybomb.com/

Han sa också att de ska göra ett TV-inslag om sådan här infiltrering så småningom.

Posted on: 2011/11/6 7:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin
#24


See User information
Skulle vilja vända hela "”Sanningsrörelsen” utmanar demokratin".

Vilken demokrati? Vem är "Sanningsrörelsen"?

"Demokratin", är det AB Sveriges styrelse vi talar om?
Någon "demokrati" har vi inte, så vad pratar vi om?

Är det gruppen med inbödes beundran vi talar om, där sanningar är ett problem?

Det ligger en slöja av en fiktion över hela påhittet...

Quote:

1 kap. Statsskickets grunder


1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.


2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.


Där "(1974:152) §1. All offentlig makt i Sverige utgår från folket" inte har något med dig att göra och är ett hinder...

Så vad är "offentlig makt"? Vem är "folket" denna makt utgår från? ;)

Du är satt att vara en slav, via din "fria" vilja... Nu när dessa tomtar satt klorna i dig, låter inte dom dig göra något som får dom att släppa klorna om dig.

Så nog tusan är det din RÄTT att utmana en allt mer grupp människor som ter sig allt mer som en avskild grupp som tar sig rätten att göra allt dom vill med dig, vad du nu än kan tycka eller vilja!

"2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. "

My ass!


Quote:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.


https://lagen.nu/begrepp/Juridisk_person

Quote:

Juridisk person

Ett rättssubjekt i form av ett bolag, en stiftelse, en förening, en kommun, staten, eller liknande.

Som alla rättssubjekt har juridiska personer rätt att exempelvis ingå avtal eller äga förmögenhet.


Javisst ja... Bolag har inga "mänskliga rättigheter" och hela farsen har inget med dig att göra, utom att du tror det.

Finns bara en väg att vandra... "Just walk away", det är enbart en klubb, där du fått lära dig att allt är verkligt och är det ända möjliga. Däremot ger området en fantastisk möjlighet att informera medmänniskor... Att sedan ge dom valet att vara medlem eller inte.

Om någon mer vill läsa om denna "dubbelmoral"...
http://www.lagboken.se/dokument/Andri ... -regeringsformen?id=77992

Ha detta sida vid sida med

http://www.humanrights.com/sites/defa ... ation-of-human-rights.pdf

Get amazed och se vilken som "står-över" vilken...

Posted on: 2011/11/8 10:42

Edited by Avatar on 2011/11/8 11:00:16

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
34 user(s) are online (34 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 34

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS