vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 13 14 15 (16) 17 18 19 ... 61 »


Anonym
Re: Koranen
Razzorbb, jag sa inte jag ska tala för dem troende. utan dem vakna, precis som abyssina talar för dem troende.. Du verkar vara en sådan och det gäller inte dig.

Du kallar mig för hycklare men du inser inte poängen med det hela.. Du borde förstå att jag har dubbel meddvetande en med det religiösa systemet som jag lärt mig utantill hur den fungerar eftersom jag tyvär växte upp under den, och tro mig det minsta jag ville var att lämna den, jag älskade religionen, men som man säger till slut kan INGEN MOTSTÅ SANNINGEN och jag lämnade religionen pga av jag såg den verkliga sanningen. Ni har inte förmågan att se därför kan ni finna svårigheter att förstå mina budskap.

Det är lätt kalla någon hycklare när man inte kan ta sig till den persons medvetande nivå. Om ni tror ni är smarta med att läsa en koran, så kan jag skryta en gång till utan att skämmas. Att jag då borde teoretiskt vara minst 5 gånger smartare än ni, därför att jag inte bara kan Islam, jag kan kristendomen och judendomen, Hinduismen och en del av buddism nästa lika brett som jag kan islam, och jag kan utanför det även 2 stora paganist religioner som både era religioner härstammar ifrån och muhammed tillhörde till en av dem. Därför har ni en svart sten från dem 360 mångudarna.

Jag tycker det är mycket tråkigt att se er bete er så här för jag vet hur ni tänker även när ni sover, och jag kan med respekt förstå att eran ego är så starkt för att religionen är den absolut största magin nånsin skapats, magin är som starkast alltid när man inte är medveten om den.
För dem som vågar och är värda, och dem som har gjort bra gärningar i livet och kommer fortsätta med det, dem som inte begår brott mot livet och dem som skyddar det som är orginellt , det är bara dem som kommer kunna vakna, om dem skulle lämna religionen annars skulle ni antigen bli galen eller falla tillbaka direkt, därför att ni har gjort så stora synder under den religösa tiden att ni skulle få svårt att hitta en som skulle skydda er coh förlåta er, det är ju därför ni har Allah nära er, för att han ska kunna förlåta era synder som ni hela tiden begår annars hade ni skitet i honom totalt det vet jag med all säkerhet.

Det är Elden och helvetet som skrämmer er och ern hjärtan är fyllda av räddsla och oro. och ni har sett hur gud hotar gång på gång hur han ska bränna er i helvetes ungar tills ni ser skinnet rinan av och andra sadistiska saker som er gud listat ut, fyfan så lik azteker och egyptiska högpräster. :)

Vilken tur att min gud inte är sadist , inte heller en dommare, och inte heller en författare , min gud är endast en SKAPARRE och inget annat och han skiter fullständigt i mig vad jag gäör därför att han vet om efterso mhan skapade mig att jag i slutet kommer dömma mig hårdare äv vad någon annan gud skulle kunna göra, det är därför han är GUD den största skaparen och ahn visste vad han gjorde från första stund. Vakna

PS: Den gud jag pratar om har ingen skägg, har aldroig talat til lmuhamed, gabriel,jesus,moses, han talade endast till 13 st som var viktigast för han , dem är solen och dess 12 efterföljare. :)))

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Mizar värdelös, det du skriver är helt värdelös!

Posted on: 2012/5/7 21:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
"Mohammed is a Pedophile": Movement for Italy Leader Daniela Santanchè on Domenica Cinque
http://www.youtube.com/watch?v=Uu-YiN-mnpg&feature=related

Fråga till muhammedanerna här, han i publiken som gömmer sig bakom en grej på huvudet, skägg och glasögon - varför har han... skägg?

Omar och Abyssinia, vad har ni för attribut, såsom skägg? Kan ni lista upp dom här?

............

Professor Hired for Outreach to Muslims Delivers a Jolt
Islamic Theologian's Theory:
It's Likely the Prophet Muhammad Never Existed

"He had no doubts at first, but slowly they emerged. He was struck, he says, by the fact that the first coins bearing Muhammad's name did not appear until the late 7th century -- six decades after the religion did.

He traded ideas with some scholars in Saarbrücken who in recent years have been pushing the idea of Muhammad's nonexistence. They claim that "Muhammad" wasn't the name of a person but a title, and that Islam began as a Christian heresy."

http://online.wsj.com/article/SB122669909279629451.html

...............

Muhammad never existed
http://exposingthelieofislam.wordpress.com/muhammad-never-existed/

The Origins of Islam
Islam's Fictional "God-Man" Muhammad Debunked
http://www.truthbeknown.com/islam.htm

..............


Mekkah's Sacred Stone ("Kabbah") Not So Sacred

"Long before Muhammad's call, Arabian paganism was showing signs of decay. At the Ka'bah the Meccans worshipped not only Allah, the supreme Semitic God, but also a number of female deities whom they regarded as daughters of Allah. Among these were Al-Lat, Al-Uzza, and Manat, who represented the Sun, Venus, and Fortune respectively."

Why would the early Muslims have worshipped "multiple deities"? The answer is simple and can only make logical sense, the god "Allah" is represenative of the beings that early Muslims came into contact with from the remains of an alien spaceship, namely, the Mekkah stone. Over time, of course, things would get mistranslated by Arab scribes and as time developed the Mekkah stone became a "divinely inspired" treasury to Muslims, and of course, this is where the fabrication of the non-historically fictitious Muhammad plays a role.

http://www.muhammadneverexisted.co.nr/

Posted on: 2012/5/8 1:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Du ser när du ser, hör när du ska höra, känner när du ska känna, men du kommer aldrig kunna tänka när du ska tänka,. för det du tänker har redan någon bestämt hur du ska göra . en MÄNNISKA ingen gud, En Ängel men fortafrande INGEN GUD, En Messenger, Fortfarande en MÄNNISKA. Om dem var Gudar, eller Änglar eller äkta profeter så hade ingen människa på planeten kunnat motstå deras saning, och ingen människa på planeten hade behövt dö, istället har dem skapat hundratals miljoner mäniskors död, räknat till årtal från att dem uppstod, det ända dem bidrog med var Fiendeskap, Girighet, Hat, Fördomar, Hyckleri , och det grövsta brottet mot hela livets existens.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Fortsättning på tidigare inlägg om så kallade kändis stjärnor
och dyrkandet idoler [L]. En enkel definition på idoldyrkan
är tron på att något vid sidan av Gud kan hjälpa dig. Det ska
inte vara nytt för dig om artister som säljer sina själar [L] för
att bli idoler [L] för människor. Du behöver inte ens vara muslim
för att förstå detta, men läs i koranen, vad det säger om
idoler och idoldyrkan. Det är för din egen bästa! Här är några verser:

[4:116] GUD förlåter inte idoldyrkan (om den bibehålls till
döden), Han förlåter mindre överträdelser för vem Han vill.
Den som dyrkar en idol vid sidan av GUD har gått långt vilse.


[13:16] Säg, "Vem är himmlarnas och jordens Herre?" Säg,
"GUD." Säg, "Varför sätter ni då upp mästare vid sidan av
Honom, som inte äger någon makt att hjälpa eller skada sig
själva ens?" Säg, "Är den blinde och den seende lika? Är
mörkret detsamma som ljuset?" Har de funnit idoler vid sidan
av GUD som åstadkommit skapelser som liknar Hans verk still
den grad att det inte går att skilja de båda skapelserna åt?
Säg, "GUD är Skaparen av alla ting, och Han är Den Ende, den
Oöverträffflige."


[7:197] "Vad beträffar idolerna ni sätter upp vid sidan av
Honom, kan de inte hjälpa er, eller ens sig själva."

[68:41] Har de idoler? Låt deras idoler hjälpa dem,
om de är sanningsenliga.
Posted on: 2012/5/9 22:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Flera verser om idoler

[7:33] Säg, "Min Herre förbjuder endast onda
gärningar, vare sig uppenbara eller dolda, synder,
obefogad aggression, att sätta upp
maktlösa idoler vid sidan
av GUD, och att säga om GUD vad man inte vet någonting om."


[22:73] O människor, här är en liknelse ni måste fundera ordentligt på:
idolerna ni sätter upp vid sidan av GUD kan aldrig skapa en fluga, även om
de förenade sig för att göra det. Dessutom, om flugan stjäl någonting ifrån dem,
kan de aldrig få tillbaka det; svag är förföljaren och den förföljde.


[46:5] Vem är mer vilse än de som idoliserar idoler vid sidan av GUD som aldrig kan
besvara dem förrän på Återuppståndelsens Dag, och som är fullständigt
omedvetna om deras dyrkan?


[35:14] Om ni ropar på dem kan de inte höra er. Även om de hör er kan de inte
besvara er. På Återuppståndelsens Dag kommer de att förskjuta er.
Ingen kan informera er som den Mest Medvetne.


[40:66] Säg, "Jag har förbjudits från att dyrka idolerna som ni dyrkar
vid sidan av GUD, när de tydliga uppenbarelserna kom till
mig från min Herre. Jag beordrades att underkasta
mig universums Herre."

Posted on: 2012/5/10 23:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/peLhtDZAIiw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kIDWgqDBNXA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

I feel like I've been locked up tight; For a century of lonely nights;
Waiting for someone; To release me. You're licking your lips and blowing kisses my way,
But that don't mean I'm gonna give it away; Baby, baby, baby. (Baby, baby, baby)

Oh,My body's saying let's go. Oh,But my heart is saying no.

If you want to be with me, baby, there's a price to pay.
I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way.
If you want to be with me, I can make your wish come true.
You gotta make a big impression (oh yeah), gotta like what you do.

I'm a genie in a bottle, baby. Gotta rub me the right way, honey.
I'm a genie in a bottle, baby, Come, come, come on and let me out.

The music's playing and the lights' down low,
One more dance and then we're good to go; Waiting for someone; Who needs me.
Hormones racin' at the speed of light, But that don't mean it's gotta be tonight; Baby, baby, baby.


Vad har detta med Koranen att göra? Nästa inlägg..

Posted on: 2012/5/11 22:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Varför upprepa en koran som en " PEPAGOJJA" när du vet att dem som vill ta sig till en religion vet exakt var dem kan få tag på en koran? Försöker du vinna poäng hos gud också? är du ute efter att konvertera så att du kan få 84 år fri tillbedjan hos gud för ditt angagemang? Varför hoppar du som en Grässhoppare sfram och tillbaka från koran till videos med sexiga brudar :) Varför går du runt och försöker sprida en falsk koran om du ska ändå sprida en religion, varför sprida en sekts koran som tolkats efter deras önskemål och som itne accepteras av islamiska samfund världen över, förutom fåtal.


Du verkar också försöka väcka folk på sätt och vis med video som du delar med dig av, men at blanda in koranen i dessa är totalt övertolkning. allt det du visar med videos vet grabbarna redan sedan minst 9 år tillbaka.

Kan inte du istället dela med dig av dina egna tankar som du själv ser på världen och som du tror utan att du blandar in massa suror och koran ord. Dina tanakr om du har några egna överhuvud taget.

Speciellt till Abyssina som säkert inte vågar gå ut i skogen om nätterna själv , därför att han tror att Jinns ska äta upp honom i mörkret:)) peronligen njyter jag av den underbara paradiset vi har bland alla stjärnor :) Jinns dem tar min Gud hand om, och skulle han inte göra det, så vet han at jag vill örfila dem själv. :)
Resized Image


Djupt nere i denna planet är det en eld klot som fortfarande glöder het , och det är den eld som fortfarande håller oss och allt annat liv levande, när den släcks så släcks också livet på jorden, likaså om solen skulle släckas, men våran jords kärna kommer brinna ut mycket tidigare än solen.


Förnedra aldrig någonsin Jorden, Solen, Månen, Planeterna och resten av stjärnorna...

Må elden alltid vara med oss.


Lär dig älska elden, det är själens kraft, lär dig älska natten, den är din beskyddare, lär dig älska jorden, den är ditt enda hem, lär dig älska dig själv , du är någon annans barn, lär dig älska dina med människor, de är dina bröder och systrar från samma hem,som delar på samma eld, beskyddas av samma natt, och älskas av samma kraft.


Vakna.


Edited by Mizar on 2012/5/12 0:48:39
Edited by Mizar on 2012/5/12 0:54:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Är du ute efter att konvertera så att du
kan få 84 år fri tillbedjan hos gud för ditt angagemang?


Finns inget sånt nonsens i Koranen! Din Hycklare!
Att du inte kan se sammanhanget av det jag postar, Vad kan jag göra, det är ditt problem!

Posted on: 2012/5/12 0:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Abyssina:
Finns inget sånt nonsens i Koranen! Din Hycklare!
Att du inte kan se sammanhanget av det jag postar, Vad kan jag göra, det är ditt problem!


Det är ni som är HYCKLARE och liv hatare. Ni hycklar världen, solen, jorden för en äcklig SATANOIST bok.

Ni sålde eran själ för några ord bläck, och lite förhoppningar om evigt liv, av era äckliga girighet..
Ni övergav planeten och allt som finns framför er för ett par ord , sedan kommer ni och försöker få andra att stängas i mörkret som ni, är dem inte med er så hycklar ni dem....

Ni är dem största förnekarna på planeten av livet och den riktiga gud, Ni är dem största fiender och egositer som planeten nånsin haft, behöver jag säga mer, Ni sålde era själ för en BOK. Ni sålde er värld, er liv. Ni är HYCKLARE, FÖRÄDARE, MÖRDARE, LÖGNARE, DEMONER

Jag hoppas och ber till hela universums krafter att ni som verkligen vill ha evigt liv får eran jävla eviga liv, och ni ska leva där förevigt i eran paradis. Jag är mycekt rädd för at ni inte vet vad en evighet är , era jävla majshjärnor.

Läs den riktiga kornanen och inte rashads, du kan ju inte ens din religion som du ska ju.

Angående dem sammanhang du pratar om, Det sammanhang jag ser du gör är att Koranen är 100000% värre och farligare än dem videos du lägger.. Problemet äör just att du itne kan inse det.


Edited by Mizar on 2012/5/12 1:25:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Koranen lär människan om att hon ska vara god inte ond!
Att människan inte ska dyrka massa idoler, göra goda saker som
till exempel att ge till fattiga, hjälpa de svaga, aldrig ljuga, att inte knarka.
Fattar du inte det? Kan inte komma hit massa lögner i tron att man ska ta dina
ord på avlar din hycklare!. 30+ år gammal och kan inte ens bestämma dig var du står.
Skaffa dig självrespekt!

Jag är klar med dig, Må Gud vägleda dig!
Till baka till var jag var [L]

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EMWjNM9I14o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fortsättning följer...

Posted on: 2012/5/12 1:37
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Jag har en gång postat i en tråd:

Bibeln:

Deuteronomy 4

... Therefore watch yourselves very carefully, 16 so that you do not become corrupt and make for yourselves an idol, an image of any shape, whether formed like a man or a woman, 17 or like any animal on earth or any bird that flies in the air, 18 or like any creature that moves along the ground or any fish in the waters below. 19 And when you look up to the sky and see the sun, the moon and the stars—all the heavenly array—do not be enticed into bowing down to them and worshiping things the LORD your God has apportioned to all the nations under heaven. 20 But as for you, the LORD took you and brought you out of the iron-smelting furnace, out of Egypt, to be the people of his inheritance, as you now are.
21 The LORD was angry with me because of you, and he solemnly swore that I would not cross the Jordan and enter the good land the LORD your God is giving you as your inheritance. 22 I will die in this land; I will not cross the Jordan; but you are about to cross over and take possession of that good land. 23 Be careful not to forget the covenant of the LORD your God that he made with you; do not make for yourselves an idol in the form of anything the LORD your God has forbidden. 24 For the LORD your God is a consuming fire, a jealous God.

25 After you have had children and grandchildren and have lived in the land a long time—if you then become corrupt and make any kind of idol, doing evil in the eyes of the LORD your God and arousing his anger, 26 I call the heavens and the earth as witnesses against you this day that you will quickly perish from the land

------

Sista i Joh 5:
"Little children keep yourselves from idols."

Gud/Sanningen/"Guds tron" är inom oss, så de skulle inte tillbe eller söka därute - för det är falskt och lågt - de hade just rest sig ur det lägre: Egypten, tagits ut därifrån, som det står.

_________________

Bokstäver är också bilder >> avbilder >> avgudar.


Från post 319:

"Whatsoever one percent truth there is here and there in the Koran is not Mohammed's. It is just ordinary, ancient wisdom that uneducated people collect easily — more easily than the educated people, because educated people have far better sources of information — books, libraries, universities, scholars. The uneducated, simply by hearing the old people, collect a few words of wisdom here and there. And those words are significant, because for thousands of years they have been tested and found somehow true. So it is the wisdom of the ages that is scattered here and there; otherwise, it is the most ordinary book possible in the world."

--------------------

Från post 328:


ISLAM: Pagan Origin and Moon God Worship

ALLAH - the Moon God

The name of the Moon Goddess in Arabia was ALLAH

All of Satan's demons are MALE but the Moon God masqueraded as a female divinity or Moon Goddess.

- The gods of Canaan consisted of the sun and moon or Baal and ALLAH
- Crescent moon symbol of the moon goddess
- Statue of Allah with the moon emblem on her chest
- Babylonian moon goddess called SIN or Isthar

Moon worship has been practiced in Arabia since 2000 BC. The crescent moon is the most common symbol of this pagan moon worship as far back as 2000 BC.

In Mecca, there was a god named Hubal who was Lord of the Kabah. This Hubal was a moon god. One Muslim apologist confessed that the idol of moon god Hubal was placed upon the roof of the Kaba about 400 years before Muhammad. This may in fact be the origin of why the crescent moon is on top of every minaret at the Kaba today and the central symbol of Islam atop of every mosque throughout the world.

The moon god was also referred to as "al-ilah". This is not a proper name of a single specific god, but a generic reference meaning "the god". Each local pagan Arab tribe would refer to their own local tribal pagan god as "al-ilah".

"al-ilah" was later shortened to "Allah" before Muhammad began promoting his new religion in 610 AD. There is evidence that Hubal was referred to as "Allah". When Muhammad came along, he dropped all references to the name "Hubal" but retained the generic "Allah".

Muhammad retained almost all the pagan rituals of the Arabs at the Kaba and redefined them in monotheistic terms.

Regardless of the specifics of the facts, it is clear that Islam is derived from paganism that once worshiped a moon-god. Although Islam is today a monotheist religion, its roots are in paganism.

- Islam is repackaged polytheism.
- Islam is paganism in monotheistic wrapping paper.
- Islam is veiled neo-polytheism.

Islam: Pagan Origin and Moon God Worship
(http://www.bible.ca/islam/islam-moon-god.htm )

Muslims worship a god by the name of Allah. Islam is a modern version of the ancient fertility religion of the moon god. Arabs were pagans who worshipped a pagan god called Allah and followed pagan rites which were practised in Arabia long before the religion of Islam evolved

Posted on: 2012/5/12 1:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Dem tillber tilomed en av dem 360 pagan mångudar som fanns, 6 av dem sparades och finns i olika delar av världen varav den viktigaste av dem i mecca.

Abyssina: koranen visar inte att du ska leva gott , ge andra , vara snäll och hit och dit, det där skiten vet tilloched djuren där ute i skogen.. när det finns kgott om mat skriker dem oftast till andra, när det finns bara en bit äter dem den och går vidare. Koranen säger endast att du ska frukta gud, och vara konstant rädd. du ska tillbe gud hela dagarna och du ska vara instängd i en svart värld som du verkar vara i, och ifrån den världen kan man tyvärr inte se ut för du har inga fönster , ingen dörr, ingen tak, du är iloerad likasom dina tankar är det och dina ögon är blinda, dina öron igenvaxade.


Om du kommerihåg från inann när jag skrev at Islam är från egypten och att tolkningar gjordes direkt från hierogyferna, det började med den nitton väktarna 18 :e dynastin i egyten blev mest historisk. Egypt nämns 18 gånger i koranen.

---

några intressanta verser som du måste ha 6.e sinne för att tolka.

18:86] [och gick mot väster] till dess han kom till den plats där solen går ned, och den gick ned - så föreföll det honom - i ett hav av gyttja. Och där fann han ett [oupplyst och ogudaktigt] folk. Vi sade: "Du Tvåhornade! Antingen går du hårt fram [mot dem] eller också behandlar du dem med mildhet!"


[18:90] [mot öster] till dess han kom till den plats där solen går upp, och han fann att den gick upp över ett folk åt vilket Vi inte hade gett något skydd mot den.

[25:45] HAR DU inte sett hur Gud låter skuggan förlängas? Om Han hade velat kunde Han ha låtit den stå stilla. Men Vi har bestämt att solen skall visa den dess väg,

[27:18] till dess de kom till Myrornas dal. [Då] hördes en myra ropa: "Myror! Skynda er in i era bostäder så att inte Salomo och hans soldater trampar ihjäl er utan att de [ens] märker det!"

[29:61] Och om du frågar [människorna]: "Vem är det som har skapat himlarna och jorden och underordnat solen och månen [under Sina lagar]?" svarar de säkerligen: "Det är Gud." Hur förvirrade är inte deras begrepp!

[81:15] JAG kallar att vittna planeterna,

[2:185] För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

[2:189] DE FRÅGAR dig om innebörden av månens nytändning. Säg: "Den visar människorna tidpunkten då [vissa skyldigheter skall fullgöras] och [tiden för] vallfärden." Det är inte fromhet att stiga in i ett hus genom [en dörr på] dess baksida; nej, fromhet visar den som fruktar Gud. Stig därför in i husen genom [den främre] dörren och frukta Gud - kanske skall det gå er väl i händer.

[12:4] OCH JOSEF sade till sin fader: "I drömmen såg jag elva stjärnor och solen och månen och jag såg dem buga sig till jorden inför mig!"

[13:2] Det är Gud som har rest himlarna utan synligt stöd och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet, och Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar]; var och en löper [sitt kretslopp] till en tidpunkt [som Han har] fastställt. Han styr skapelsens ordning [och] framställer budskapen fast och klart för att stärka er tro på mötet med er Herre [på Domens dag].

[16:12] Och Han har gjort natten och dagen till era tjänare liksom solen och månen; också stjärnorna tjänar er på Hans befallning. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd.

[6:97] Och Han har gjort stjärnorna som hjälper er att finna vägen genom de djupa mörkren över land och hav. Vi har sannerligen framställt budskapen fast och klart för de insiktsfulla.

[24:35] GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt.

[25:61] VÄLSIGNAD vare Han som har smyckat himlens valv med stjärnbilder och där satt upp en [lågande] fackla och en måne som [återkastar dess] sken!

bara en liten del av dem suror du borde tugga lite extra på... OM DU HAR FÖRSTÅND


Edited by Mizar on 2012/5/12 3:10:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Fortsättning från tidigare inlägg [L]
Vi kan se att Alladin får vad han önskar av sin Jinn,
Och vi ser vad Cristina Auguleras dilemma om jinnen i flaskan
Låten kommer inte från mindre än hennes album som heter self-titled debut album
För enkelheten skulle behandlar jag först om hennes låt, sedan behandlar jag om Alladin
Detta är ingen nyhet men, ha åtanken i att dessa filmer och musik är riktad till barn,
och är inte till dig som är fullvuxen, som är kapabel till eget tänkande.

Hon sjunger om Jinnen i flaskan
<ul>If you want to be with me, baby, there's a price to pay.
I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way.
If you want to be with me, I can make your wish come true.
You gotta make a big impression (oh yeah), gotta like what you do.

I'm a genie in a bottle, baby. Gotta rub me the right way, honey.
I'm a genie in a bottle, baby, Come, come, come on and let me out</ul>
Hon sjunger inte om sig själv till en kille, läs mellan raderna
Det är jinnen som sjunger för henna, som uppmanar henne att
Hon ska gå med jinnen. I Koranen vi lär att det var Guds plane att anvisa
varje människa en Jinn från födelsen till döden. Jinn- kompanjonen representera
Satan och försöker hela tiden att gynna satans ståndpunkt.

Jinns satans anhängare
<ul>[18:50] Vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam." De prostrerade, förutom Satan.
Han blev en
jinn, för han lydde inte sin Herres befallning. Kommer ni att välja honom och
hans avkomlingar som herrar i stället för Mig, trots att de är era fiender? Vilket miserabelt utbyte!
</ul>
Skapelsen av människan och Jinns
<ul>[15:26] Vi skapade den mänskliga varelsen av föråldrad lera, som krukmakarens lera.
[15:27] Vad jinnerna beträffar, skapade vi dem innan dess, av flammande eld.</ul>
Jinns och människor ska dyrka Gud
<ul>[51:56] Jag skapade jinnerna och
människorna bara för att dyrka endast Mig.
</ul>
De som säljer sina själar
<ul>[72:6] "'Människor brukade söka makt genom jinnvarelser,
men de orsakade dem bara en massa besvär.
</ul>

Du behöver inte vara muslim för att förstå detta, Överallt ser du själv
hur de (Illuminati eller kalla de vad du vill, jag säger rakt av satans anhängare)..
hur de leder barnen i riktning mot orättfärdighet och idoldyrkande. Vi människor säger att
"Kunskap är makt" - och den som har kunskap har makt över de som ej har. Koranen proklamerar
att det är det ultimata källa till kunskap och visdom. Det borde då inte vara konstigt att det finns
onda människor som använder Koranen för att vilseleda människor. Bara Koranen kan
avslöja deras agenda för det är med koranen de har grepp om folket. Inför världen
förkastar de Koranen men själva studerar de den i smyg utförligt!!!
Må Gud vägleda oss...

Nästa inlägg om Alladin, hans Jinn och Mattan.
Sedan tillbaka till mattematik
Posted on: 2012/5/12 14:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
har du itne förstått ännu. Aladdin är ungefär som din gud fast alladin är fan nog givmildare. vad är det för skillnad på DIN GUD och PÅ JINNS? Vad är skillnaden mellan din gud och aladdin? Vad är skillnaden mellan muhammed och dig... Hur kan du veta att muhammed inte pratade med jinns ? elelr att han själv var en sådan?

Ni är mycket bra på at snacka skit om andra men ni ser inte över på era bakgård, du emotsäger din religion hela tiden.

För att dölja varifrån kornanen har kommit har man valt att skriva om det på sjävlaste koranen istället och förvränga orden, precis som en hora gör när hon är otrogen mot sin man. för att dölja att allt är egyptiskt avancerad kusnkap, har ni skrivit skit om egypterna , men int om alla bara en farao som inte gick era vägar.

På samma sätt skriver ni skit om Judarna, för att dölja att visdommen kommer därifrån, Dem kristna hatar ni också, fäör att dölja att se vem som var era store bror som lärde er skriva och läsa.


Må dem brinna i helvetet för evigt som skrivit både Koranen, Bibeln , De är satans största anhängare, och dem största egoisterna som existerat på planeten och dem äckligaste Hororna som nånsin funnits. MEn det finns dem som är värre än dessa.

Må illuminati alltid leva vidare, och fänglsa era hjärtan, dem visste nog mer än vad ni tror hur ni skulle bli. vad hade ni gjort om ni inte haft räddslan för gud, det är sånna som ni som behöver tron för att ni känner att eran hjärta är så falsk och så onda att ni måste hejdas. NI kommer att förgöras så som isen smälter, om inte nån annan gör det kommer ni att förgöra varandra, tiden närmar sig och stunden står vid dörren både ni dem kristna och resten av stanisterna.Hur kunde GUD Glömma resten av världen när han skrev sin bok undrar jag, han nämnde endast dem största nationerna, som romariket, babylon, egypotin, Varför talaade han aldrig om att det fanns ett folk som kallas WED-RUSSA och dem bodde över hela europa långt innan romariket existerade, varför talar han inte om sydamerikanerna som cokså var en nation och ett folk som levde rättfärdigt och många av dem fortfarande gör.Hur kunde gud ha tid att skriva om kungar, och egyptier och judar istället för at skriva något om det underbara planeten. Varför fokuerar han allt ondska och så lite godhet, så mcyekt hot, hade han ingen kraft att göra något utan att behöva hota med en bok ....


Ni är dem största Jinnerna som tror på Jinner.


Edited by Mizar on 2012/5/12 16:05:28
Edited by Mizar on 2012/5/12 16:11:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Förklaring till Alladin [L]
Man kan se att Alladins karaktär är hämtad från Salomons historia.
Vi lär oss i koranen att Salomon hade Jinnerna under
sig och de var under hans befallning.

<ul>[34:12] För Salomon, satte vi vinden i hans tjänst, som rörde sig
en månat hitåt och en månad ditåt. Och vi lät en oljekälla välla fram för honom.
Även jinnerna arbetade för honom, med hans Herres lov. Den som ignorerade våra
budord ibland dem, utsatte vi för ett svårt straff.
</ul>
<ul>[34:13] De gjorde allt han önskade åt honom - nischer, statyer,
djupa pooler, och tunga matlagningsgrytor. O Davids familj, verka
(rättfärdighet) för att visa er tacksamhet. Endast några
få av mina tjänare är tacksamma.
</ul>
Vid en incidens säger en av Salomons tjänare att de
hade sett en härskande kvinna vid namn Saba och att bad
till Solen istället för Gud, tjänaren sa:

<ul>[27:23] "Jag såg en kvinna härska över
dem, välsignad med allt, som äger ett enormt palats.
</ul>
<ul>[27:24] "Jag upptäckte och hon och hennes folk prostrerade
inför solen i stället för GUD. Djävulen har smyckat deras gärningar
i deras ögon, och har avlett dem från vägen; följaktligen, är de inte vägledda."
</ul>
<ul>[27:25] De borde prostrera inför GUD, Den som avslöjar
alla mysterier i himmlarna och på jorden, och Den som är medveten
om allt ni döljer och allt ni tillkännager.
</ul>
Mattan
För att förstå hela incidensen bör du själv läsa hela [Suran 27]
men för enkelheten skulle Hela incidensen slutar med där Salomon ville testa Saba,
så han skickade en av sina tjenare som kunde färdas i ljusens hastighet. Salomon sa:

<ul>[27:38] Han sa, "O ni äldre, vem av er kan föra
hennes palats till mig, innan de kommer hit som underkastade?"
</ul>
<ul>[27:39] En afrit från jinnerna sa, "Jag kan föra det
till dig innan du reser dig upp. Jag är mäktig nog att göra det."
</ul>
<ul>[27:40] Den med kunskap från boken sa, "Jag kan skaffa
fram det till dig på ett ögonblick." När han såg det placerat inför
honom, sa han, "Detta är en välsignelse från min Herre, med vilken Han
testar mig för att se om jag är tacksam eller otacksam. Den som är tacksam är
det för sitt eget bästa, och blir någon otacksam, är min Herre ej
i behov av honom, Ytterst Ärbar."
</ul>
Som jag har påpekat flera gånger, Du behöver inte
vara muslim för att se detta. Men inte kan du blunda för det
manipulation teknik de använder med Koranen. Som jag har påpekat
och som du själv säkert vet, vet vi, Människor säljer sina själar för att vinna
världen och bli idoler för människor. Vid detta läge om inte du fattat detta må gud hjälpa dig!

På Återuppståndelsens Dag
<ul>[5:116] GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son,
sa du till människorna, "Gör mig och min mamma till idoler vid
sidan av GUD?'" Han kommer att säga, "Prisad vare Du. Jag skulle inte kunna
yttra något som inte var rätt. Om jag sagt det, skulle Du redan ha känt till det. Du känner till
mina tankar och jag känner inte till Dina tankar. Du känner till alla hemligheter.
</ul>

Allt detta kommer backas upp med matematik i nästa nlägg

Posted on: 2012/5/12 17:28

Edited by Abyssinia on 2012/5/12 17:43:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
See from Above

Resized Image


[b]Bildlänk 1[/b]

[color=009900][b]Handle from below[/b][/color]
Resized Image


Bildlänk 2Edited by Mizar on 2012/5/12 20:54:59
Edited by Mizar on 2012/5/12 20:58:18
Edited by Mizar on 2012/5/12 21:00:46
Edited by Mizar on 2012/5/12 21:03:30
Edited by Mizar on 2012/5/12 21:06:21
Edited by Mizar on 2012/5/12 21:07:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
En bror till mig tipsade mig denna video
tänkte dela med mig då den handlar om Idoldyrkande

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8r2EUCSR144?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Reflektera...

Posted on: 2012/5/13 0:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Ju mera du tittar på media desto mera kommer du at bli besatt av det, det absolut bästa man kan göra är att stänga av telev helt och hållet dra ut sladden. Frekvenserna som sänds därifrån är mycket farliga.

På tal om idol dyrkande och sport som jag ser i videon, under os 2012 kommer det att sändads mycket ovanliga signaler och toner , var försiktiga med det. det sägs att dem har byggt en ring klocka som är 10 gånger större än bigbens i uk, den har också fått klagomål från kyrkan blandannat att deras klockor kommer låta osm cykel klockor när os drar i gång ;)

mitt råd är titta inte på OS . PASSA PÅ NU NÄR DET ÄGENTLIGEN ÄR 2012 och visa att ni inte är får att sitta hemma och titta på OS, missa inte sommaren och året som säkert många väntar på. detta år sägs vara dna-perfektions tid, alla planeter inklusive solen ligger i sådant läge som vi tidigare gjort och det har bidragit till stora förändiringar för mänskligheten.

Om man ska tro elle inte vet jag inte, men personligen har jag sett stora förändrangar hos folket sista tiden, det har hänt många olika saker fö alihopa är jag säker på. både dåliga och bra. 11 året har varit mycket speciell för många på olika sätt. låt 2012 bli det bästa minnet och nya fotspåret för dem kommande generationen, som är medvetna att dem vet att dem VET.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Tf9cAoRWOVk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Titta på videon från 3:00 till 10:30 om religion som heter Wicca
Wicca är ett gammalt engelskt ord för häxa, belagt från 800-talet. Numera används namnet för att beteckna en religion och tillhör närmast natur- och fruktbarhetsreligionerna och mysteriereligionerna. Anhängarna kallas för wiccaner (eng. wiccans). Vissa wiccaner kallar sig häxor, framförallt i USA och Storbritannien; andra gör det inte. Alla häxor är dock inte wiccaner, och alla wiccaner är inte häxor.

Utövarna tillber vanligen en personifierad gud eller gudinna, vilka bland annat förknippas med solen respektive månen. Så kallade dianiska wiccaner vänder sig helt eller åtminstone i större utsträckning till Gudinnan. Wiccaner väljer också olika förkristna pantheon (gudavärldar) att vända sig till, till exempel den keltiska, grekiska, romerska, egyptiska, nordiska, germanska med flera. Vissa väljer också att vara eklektiska i sin trosutövning, och blandar mellan de olika.

Posted on: 2012/5/13 12:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Detta med "idoldyrkan"... och sedan reflektera över hur vi lever idag...

Vi följer allt vi matas med från regeringar, trosböcker, perngarsystem, filmer, skolor, tidningar, religioner osv osv... Så gott som allt är fiktioner och fabler, präntade i oss genom åren, via våld och bedrägeriliknande former.

Det sista och vad vi absolut inte får lära oss om, är oss själva... Vi skall alltid lyssna till det som är utom och absolut inte inom... Vad och vem människan verkligen är, är nog absolut det minst vi delgivits om...

Bara föreställ dig en senarie/skådespel, där du är "huvudpersonen" i en dokusåpa och detta är skådespelet där du finner dig själv i poläriteten och vänder tillbaka det dom försöker beskriva till dig, för sin egen skull? Som exempel, ta vilket "good vs bad" film du än önskar...
Varför leds vi söka oss till ytterligheter, när naturen allrid söker att harmonisera sig?

Tänk om dessa Illuminatis symboler som dessa tagit till sina, verkligen är vad dom nyttjar mot dig, är den väg att finna dig själv... Tänk om de 7 sigillen är dina chackras(och den rättfärdiga som öppnar är Du), tänk om mount zion är din ryggrad och din klättring till "when thy eye is single, your body will be filled with light"...
Vad händer om sanningens tempel är Du i Din kropp? Vad händer om giftemålet är av manliga och kvinliga är dina hjärnhalvor/energier?

Bara tänk om dessa "maktens män", nyttjar din egna väg mot sanningen om dig själv mot dig själv för att kontrollera dig.

Bara tänk om du är av den som du gjorts till avbild som och reflektionen till hur världen ser ut, verkligen står i motsvarighet till vad du verkligen är? Och om vi alla är av denna, borde du då inte spela spelet/skådespelet på max svårighetsgrad?

Bara tänk det finns ett mönster i ju värre vi mår, ju själviska vi är... Hur blir det då poläriteten av det?

Vad händer om dessa idoler innefattar mänskliga religioner, trosböcker, som särar för att härska?

Varför säger kyrkor att dom är "ledsagare", när dom tvingar ditt och datt?

Hur kunde världen se ut, om vi visste och fick lära oss hur allt verkligen handlade dom Dig, fast på ett väldigt annorlunda och osjälviskt sätt än vi blivit lärda? Tänk om masken/skådespelaren som spelar en roll (persona) är vad även nyttjas mot oss? Varför görs vi rädda för allt via skapade senarier och skrivelser? Kan det inte vara så att alla som har ett beroende av att få dig att överlåta din egna makt, skulle falla pladask? Tänk om den största konspirationen är Du, där du frånhålls sanningen om dig själv?Posted on: 2012/5/13 14:17

Edited by Avatar on 2012/5/13 14:34:38
Edited by Avatar on 2012/5/13 14:39:04

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information

(Slutord till posten ovan, då jag ej kan editera den)

Vad händer om den dolda/förljugna Sanningen om dig, kunde få regeringar, religioner, pengar, länder, lagar mm mm att bli helt betydelselösa och tappa hela sin betydelse av bara din insikt om dig själv?


Posted on: 2012/5/13 15:14

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="550" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fDORQQXHsao?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/5/13 18:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Vad tycker ni personligen när ni har sett dessa videos, vill ni kriga mot andra religioner människor med annat tro ? eller försöker ni får andra gå med i era religion ?, eller vill ni försöka försenas med alla människor trots deras religion och trosätt?

Som vi har sett i Sverige , så lever vi riktigt bra med varandra tycker jag, vi kommer mycket bra övrens med andra nationalitetar, och ibland mycket närmare vänskap med adnra nation eller religion än sin egen. Vi har också sett hur folk från ett land som är i krig mot ett annat land komma övernes mycket bra i sverige. Detta är ett bevis på att mankan leva med varandra bara man skapar tilltro till varandra och accepterar den andres trossätt.

Vad är det för skillnad på en männsika som ber till buddah statyn i tanke av budda och den högsta gudimligheten , och skillanden mellan kristana som tillber exempel i korset i tanke av gud en större kraft, eller en paganist som tillbad månen eller solen och hade i tanke en störe gud eller kraft men använde dessa objekt för at föra tanken vidare, hursomhelst så använder även muslimer stenen i mecca som alla vänder sig mot, och även alla dessa religioner har sina byggnader som ser ungerfär liknande geometri fast i andra skepnader, mosker,kyrkor,tempel, mm.

Alla religioner tänker på samma sätt vad gäller vissa grundpunker, LIKSOM symbolerna som användes har sina grundpunker , som man kan tolka med enkel mattematik.

Alla 5 Religioner tillber sina Gudar genom Guda Idoler exdempelvis, Arjuna och Krishna i Hinduismen, Buddah i Budismen, Moses Enoch Arbraham Judendomen, Kristendoem Jesus, Isalm Muhamed.

Alla religiösa tillber gud genom dessa personer och sätter dem som guds idoler framför gud och sig själva och tar deras ord , och samtidigt säger upp all avtal med att du ska närma dig gud, för att du hade redan en profet som var idolen som fick kunksap från gud, och ni behöver inget mer. Ni anser att gud skapat er i odyglig skick och i dålig form att ni inte kan förtjäna att känna dess kraft.


Genom detta tillber världen 5 personer och ett par antal andra smygare till som exempel : Amenhotep där man avslutar en bön med AMEN, AMon, AMIN,. Han som tog bort alla andra gudar och satte bara en gud .


Trots detta varnas det för i deras egen religion, exempelvis varanas arjuna också för att tillbe halvgudar som dem kallar dem i hinduismen ,även där finns den högste personlige ende guden som man skulle tillbe. Koranen varanar för att inte sätta några andra vid guds sida än gud, och han har inga medhjälpare.

Man behöver bara öppna ögonen på morgonen och inse att gud är inte död , du skulle inte kunna öppna dina ögon, och han tog ingen vila den 7 sjunde dagen söndag soldagen, om den gud ni tror på tagit paus på sjunde dagen så kan jag förstå varför , den har ställt till med såna saker tills nu, för att han är död ju och falsk.
Den ende riktige guden finns med oss i livet , och vi kan andas automatiskt, våra hjärtan slår pga av en energisk tändning, och en vibration, Har ni tänkt på att vibartionen som styr era hjärt-frekfenser styrs av vibrationerna som sänds av yttre rymden , även det längsta möjliga avståndet ifrån våran galax och här spelar planeterna och solen jorden månen en mycket stor roll,
Har ni tänkt på att ni endast kan se genom SOLEN, även färgerna vi ser ? eller kan någon se utan månsken , om dem inte använder lampor ?
Har ni tänkt på vem som låter er andas, JORDEN, Jorden symboliseras oftast med Människan i religiösa budskap, exempel vis när ängen Lucifer inte ville tillbe människan , för att han var gjord av ljus och inte jord som människan ansågs det, ;) Lucifer ville stå på sin tron och sin väg bredvid sin herre som faktist är solen, och lucifer är venus planeten som faktist vägrat bugga för jorden , du kan alltså inte se venus gå upp i öst på natten och ner i väst som du kan se alla andra planetr göra, Det är morgon gryningens herre , han som kommer upp alltid innan solen dyker upp, han är ljusets budbärare som många här känner till och Aftonens tindrande stjärna då den syns när solen har gått ner, och där solen gått ner.

Jag ber om ursäkt för det långa texten, hoppas dem som läst finner lite nya perspektiv , hursomhelst ville jag förmedla lite tanakr på hur kopplade vi är till universum i real tid att kanske många inte ens inser det pga illusioner, alla har en SJÄL alla har ett skäll.. Steget är ditt val.

Min vän brukar säga ett ordspråk "när du är beredd att höra på universum, så kommer den att tala till dig.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 13 14 15 (16) 17 18 19 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
45 user(s) are online (45 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 45

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS