vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2) 3 »


Re: Nationalism är kärlek
#25


See User information
Quote:
1. Hur skulle du beskriva den Svenska kulturen?


Det går inte att objektivt studera ett system man själv är del av. Vi vet att kultur existerar samt att den har unika yttringar i olika länder och inom olika folk. Det går alltså att genom uteslutningsmetoden bestämma att en svensk sådan borde existera.
Saken är den att vi inte riktigt kan definiera något utan att avgränsa det från omgivningen, det är i kontrasten mellan ämnen som man urskiljer konturerna.
Helt enkelt måste man möjligen vara utomstående eller skaffa sig mycket god självdistans innan man korrekt kan beskriva den svenska kulturen eftersom delar av vår kultur har vi lätt för att missta som universala utan att veta hur unika uttryck de kan vara.
Det är inte min uppgift att i tråden beskriva exakt vad hela den svenska kulturen inbegriper, det är ett enormt område men jag nöjer mig med att konstatera att den existerar, eftersom vi uppfattar andra folks kulturer som "ovanliga", "avvikande", "exotiska", m.m. epitet.

Quote:
2. Vilka mindre grupperingars kulturyttringar ska en Nationalistisk ideologi byggas på? Ska valet av kulturyttring inkludera en majoritet av Svenska befolkningen? Och om man utgår från en viss grupps kulturella normer och seder, kan man då kalla det Nationalism?


Det kommer alltid vara den grupp som är resursstarkast, har störst förmåga att opinionsbilda och sprida sin kulturyttring och således påverka majoriteten i sin riktning, samt givetvis om de krafterna sprider en yttring som resonerar med människors upplevelse av verkligheten och deras inre natur, annars hålls samhället och människorna i det fast i en konstant inre konflikt.
Som nationalist anser jag givetvis att någon del av den nationella rörelsen (som inte är kulturellt homogen) ska prägla denna kulturella norm, exempelvis Svenskarnas Parti som är en mycket bra kandidat i nuläget. Dock ska en ny kulturell inriktning inte ersätta eller utmana något av det vi kan betrakta som det verkligt traditionella kulturarvet.

Quote:
Om vi förutsätter att det du Tror är riktigt. Uppfattar du det som något positivt eller negativt om människor blandar etniskt skilda genom?


Om samhället gör det till kulturell norm och trend är det givetvis negativt, eftersom folket då försvinner.
Har samhället etnisk stolthet som kulturell norm är sådana fall avvikande och inverkar inte markant på folket som helhet, i den kontexten spelar de ingen roll.

Quote:
Jag skulle vilja veta hur du ser på korrelationen mellan genetik och nationalism ur ett politiskt perspektiv.


Du får nog ställa mer specifika frågor än så om jag ska kunna svara.

Posted on: 2013/3/10 21:52
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#26


See User information
Nationalism är precis som vilken religion som helst ett verktyg för att samla människor i grupp, bortse från sin egen storhet, och skapa ett vi och dom som inte existerar.

Släpp dina nationalistiska tankar Xtas, de konsumerar dig. Om du inte kan det, gör dig själv en tjänst och håll dem för dig själv.

Du ÄR gud.
Jag med

http://www.youtube.com/watch?v=ioONhpIJ-NY

Posted on: 2013/3/10 22:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#27


See User information
Om man anser sig själv vara en gud så är man vilse i pannkakan. Så resonerar nämligen satanister! Det är att sätta sig själv på en piedestal!

Posted on: 2013/3/10 23:29
"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."

/Benjamin Franklin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#28


See User information
Håller inte med. Många mysticismer utgår från att uppgå i gud, att se ur guds ögon. Mäster Ekhart var av sådan uppfattning som skulle bli en av ikonerna för den Kristna Rhen-mystiken... Fast han blev dömd efter sin död till kättersk... Och sen blev Påven som dömde honom till det dömd som kättersk också. Hehe

Med andra ord så är inte mystiken av att uppgå i gud inget konstigare än att nå upplyning, som Buddha avsåg. Jag tror det är hur vi fenomenologiskt uppfattar gud som får oss att reagera negativt, pga. av vår sekulariserade och snevridna uppfattning av gud och det gudomliga. Det leder till att vi sjukdomsförklara människor utifrån bedömningen grandiosa vanföreställningar. Ekopsykologin kommer nog göra genombrott här.

Kan rekommendera boken Mänskliga gränsområden för vidare kunskap i ämnet, samt lite läsning av Jung, t.ex. boken Pskyologi och religion. Eller varför inte Paradoxens väg som är en koncentrerad tolkning av mäster eckharts läror; finns för runt 150 kr på katolska bokhandeln i sthlm eller på nätet.

Posted on: 2013/3/11 1:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#29


See User information
Quote:
Saken är den att vi inte riktigt kan definiera något utan att avgränsa det från omgivningen, det är i kontrasten mellan ämnen som man urskiljer konturerna.


Precis! Detta är dualismens arv som fungerar som en grundvalla till reduktionismen som skapar större och större klyftor. Generaliseringar och avgränsningar. Därför är genusvetenskap otroligt viktig.

Jag tänker att om det krävs generaliseringar för en nationalistisk ideologi så innebär det att det är svårt att skapa idetifikations-mekanismer som appellerar till alla svenskar. Med andra ord så är det väldigt svårt att tala om en homogen nationell kultur i Sverige och ännu svårare att utforma en nationalistisk ideologi. Men det är inte omöjligt.

Men jag håller inte riktigt med om att det är omöjligt att göra objektiva bedömningar för någon som är en del av kulturen. Tvärtom, om det finns en synlig definierbar nationell kultur som då skulle kunna räknas som en stor in-grupp så torde medlemmarna veta vilka uttryck den tar. Hur ska gruppen annars kunna känna förkärlek till gruppen?

Julafton och melodifestivalen är ju ändå yttringar som vi objektivt kan säga existerar, men som vi upplever och kan tala om subjektivt.

Jag tror att de flesta kan tala om objektiva kulturella yttringar. Vi har Svensk hockey, fotboll, film, musikkultur osv. Problemet är bara att den skiljer sig inte särskillt stort från övriga europa eller västvärlden: Den omnämns om den eurocentriska kulturen och är mer tydlig ifråga om den europeiska kulturen som skulle följa med till USA och bilda västerländska kulturen. Det skulle empiriskt också gå att säkerställa om majoriteten av svenskarna identifierar sig själva med den Svenska kulturen eller den Västerländska kulturen. Om så är står mänskligheten på en ny tröskel vad gäller kulturell evolution. Då kanske vi ska tala om att bygga system utifrån Kontinentalism. Globalism skulle t.om. få en avgörande kulturell betydelse.

Det finns få distinkt unika kulturella yttringar jag kan komma på som Svensk som är historiskt adekvata. Fäbo-kulturen är nog den enda betydande som jag kan ta till mig men även den börjar bli historiskt och kulturellt inadekvat eftersom koncentrationen det senaste decenniet fokuserats mot post modern konsument-kultur och urbanisering.

Jag känner nog ändå av det faktum att du har så svårt att objektivt utröna en Nationell kultur tyder på att en tydlig homogen Svensk kultur inte existerar eller att den utgörs av ytterligheter som inte utgör en klar identifikation: De yttringar som utgör kontrasten för det unikt Svenska är antingen inte explicita eller är inte unika för vårt land. Finner det svårt att tänka sig en nation att känna förkärlek till en sådan diffus kultur. Väldigt synd eftersom det påverkar hela den sociala aspekten från nationell nivå till individnivå. Det är inte ett nytt fenomen. När globalismen nådde finland blev det ramaskri under 60 talet och blossar upp nu igen. När den sociala identifikationen förloras uppdagas krav på reformer och finger pekas och anklagas mot andra människor och grupper. Ofta mot invandrare eftersom de ännu inte ingår i den kulturella tillhörigheten. Det kanske tydligaste exemplet i fråga om ras är ändå Amerikanska inbördes kriget. Resultatet är förenta stater vars ingrupper ändå identifierar sig med en nationell kultur: "Den amerikanska drömmen". Här skulle då en korrelation mellan genetik och kultur finnas. Men Martin skrev i artikeln att nationalism är relativt ny företeelse. Invandring som storskaligt fenomen är extremt nytt och skakar om samhällen. Man skulle, som jag skrev tidigare, kunna tänka sig att de evolutionära överlevnads-strategierna förändras psykosomatiskt om det sker en övergripande kulturell förändring, som t.ex. globalisering.

Hypotes: Ett par generationer fram existerar en ny, global kultur, med en enad religion, en världsvaluta, en världsregering där nationerna styrs internt och löser sina dispyter i världsdomstol. Världen består nog av 500 miljoner människor, enat under ett enda språk. Den grupp som styr kommer vara samma som styrt under flera hundra år: de tretton blodsätterna. ;)

Detta leder till en rolig tanke: Skulle en global etnicitet kunna existera?

Jag skulle nog vilja se en holistisk approach inom Nationalismen, för nog är nationalismen befogad alltid! Men även inom Sverige skulle jag vilja se en decentralisering och en lokalisering. Men jag tror inte att genetiken är en bra utgångspunkt. Om man utgår från Martins retorik ifråga om de genetiska fördelarna så väger inte det upp utifrån en holistisk hållning. Problemen i världen som nationalismen är en reaktion emot grundar sig inte i botten på genetik och ras. De grundar sig i radikal-hedonism, dualism, reduktionism, instrumentalism, och en mekanisk världsuppfattning.

Nu om någonsin kräver det av människan att hon genom förnuft begränsar sin biologisk altruism och utvidgar sin kognitiva altruism, att inte bara omge människor (för att bevara kulturell mångfald), utan även djur och växter. Vi behöver utvidga den moraliska gemenskapen om den nuvarande civilisationen ska kunna fortgå och för att planeten inte ska "resetta" sig. Rekommenderar Sigmund Kvalöy för detta.

Om Nationalismen har detta perspektiv tror jag att den skulle kunna motivera och ta inspiration från gammal kultur, på samma sätt som kyrkan gjorde av Grekland som ledde till renässans. Jag tror på en arkaisk och animistisk återuppståndelse. Plan, plant, Planet :).

Svarar på resten imorgon. Godnatt!

Posted on: 2013/3/11 2:14

Edited by alarik on 2013/3/11 2:37:45
Edited by alarik on 2013/3/11 2:57:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#30


See User information
Människan är inte gud men kan bli genom sina moraliska bragder och följande legender, genusvetenskap är inte vetenskap, m.m. kulturmarxistiskt trams som inte stämmer och som är menat att degradera västerlandet, sänka vår moral (om alla är gud är moral relativt), sänka vårt försvar och göra oss öppna för alla former av angrepp.
Alla människor jag har träffat och haft närmre samtal med som haft en seriöst antropoteistisk eller snudd på solipsisk världsbild har senare skaffat sig oerhörda mentala problem, sitter fast i cirklar och blir till slut insydda på hispan.
Där kan man verkligen tala om individer som blivit konsumerade av allehanda knasiga tankar och då framförallt sitt storhetsvansinne.
De går också på droger givetvis och är inte nyktra i sitt tänkande. Inte för att min erfarenhet behöver vara allmängiltig...

Nationalismen är det ursprungliga samhällstillståndet, det sunda och rätta.
Innan hade vi ättesamhällen i Norden, vi förenade oss kring vårt blods närmsta och följde dem i vått och torrt.
Nationalismen är fortsättningen och förlängningen av det, fast nu med en vidare syn på den egna gruppen.
Själv är jag paneuropeisk i min nationalistiska övertygelse och kan tänka mig exempelvis ett Nordiskt rike som enar alla skandinaver. Däremot måste vi erkänna och bejaka mindre nationella skillnader och ett sånt rike måste växa fram naturligt med folkens samtycke, samt att decentralisering av makt måste ske inom det, liksom vi har landstingen idag.
Ett samarbetande Europa av fria suveräna nationer är visionen. EU förgör och perverterar denna vision.

Quote:
Hur ska gruppen annars kunna känna förkärlek till gruppen?


Idiomet "man vet inte vad man har förrän man förlorar det" passar bra här. Det är i mötet med främmande kulturer som vi förstår vad som är svenskt, nordiskt och europeiskt (beroende på hur avlägsen den främmande kulturen är).
För en nationell pånyttfödelse, en ny moral och kultur kommer en födelsevånda och dess kramper krävas, där vi möter det som inte är oss, som rentav kan vara fientligt till oss, i det mötet förstår vi vad som står bakom oss och vad vi har att försvara.

Quote:
Den omnämns om den eurocentriska kulturen och är mer tydlig ifråga om den europeiska kulturen som skulle följa med till USA och bilda västerländska kulturen.


Européer styr inte sin egen kulturella utveckling idag så det råder begreppsförvirring här.
Den "eurocentriska" kulturen är inte eurocentrisk utan försöker vara universal och humanistisk, demokratin sprids utåt och mångkulturen genomsyrar allt inom.
Denna globalistiska "kultur" är sjuk, den är en antikultur av blind konsumerism som förpassar människan till en kugge, den är även kapad av främmande element (behöver nog inte nämna vilka) med en eurofientlig agenda, det man oftare benämner antivita idag.

Quote:
Jag känner nog ändå av det faktum att du har så svårt att objektivt utröna en Nationell kultur tyder på att en tydlig homogen Svensk kultur inte existerar


Kan rekommendera att du lyssnar på Herman Lindqvist om du vill veta mer om svensk kulturs innehåll.
Eftersom jag vill se en nationell pånyttfödelse är det mesta av dagens popkulturella innehåll av noll värde för mig, det är det verkligt traditionella som ska ryckas upp och byggas vidare på i pånyttfödelsen, det som existerade innan vår kultur kapades.
Kultur är inget exakt akademiskt ämne heller så som varandes en del av humanioran.

Quote:
Resultatet är förenta stater vars ingrupper ändå identifierar sig med en nationell kultur


Konstitutionen skrevs för vita folk, som man ansåg vara de enda som kunde praktisera deras republikanska statsform på ett korrekt sätt.
De eurocentriska uttalandena av de grundande fäderna och flertalet presidenter är otaliga, även från de man av historiska skäl kan tro skulle vara motståndare till idén.

Saxat:
From 4th Lincoln/Douglas Debate, 1858
"I will say then that I am not, nor ever have been in favor of bringing about in anyway the social and political equality of the white and black races - that I am not nor ever have been in favor of making voters or jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with white people; and I will say in addition to this that there is a physical difference between the white and black races which I believe will forever forbid the two races living together on terms of social and political equality. And inasmuch as they cannot so live, while they do remain together there must be the position of superior and inferior, and I, as much as any other man, am in favor of having the superior position assigned to the white race. I say upon this occasion I do not perceive that because the white man is to have the superior position the negro should be denied everything."

Jag kan givetvis tillägga att min egen åsikt är att slaveri är omoraliskt och förkastligt om det drabbar oskyldiga. Däremot extremt farliga återfallsförbrytare som bara borde sitta bakom lås och bom resten av sina liv borde komma till någon form av nytta för folket.
Även att, som Lincoln menar, ha en segregerad stat där något slags ekonomiskt slaveri existerar är förkastligt och drabbar både den subjugerade parten såväl som den dominanta partens sämre bemedlade medlemmar i stil med den lönedumpning för svenska arbetare vi ser idag som resultat av invandringen.

Quote:
Men Martin skrev i artikeln att nationalism är relativt ny företeelse.


I ideologiserad form ja. Men innan har man praktiserat den etnocentriska strategin applicerad på ätten, klanen, storfamiljen, släkten eller på en kungs eller kejsares undersåtar.

Quote:
Man skulle, som jag skrev tidigare, kunna tänka sig att de evolutionära överlevnads-strategierna förändras psykosomatiskt om det sker en övergripande kulturell förändring, som t.ex. globalisering.


Ja, fast inte som du tror, reaktionen blir den nationella renässansen jag talar om. Européer kommer inte ge upp utan en kamp eller bita ihop i tystnad.
Globalisterna kommer skaka om oss och göra att vi omgrupperar vår strategi till en etnocentrisk, eller så går vi under i ett utbyte, utträngning, uppblandning och skingring, då kanske vi kan tala om en global etnicitet, även om ett särskilt folk alltid kommer se till att hålla sig oblandat och försöka dominera den blandade bruna massan. Européer kommer dock aldrig acceptera denna utveckling, lika lite som några andra etniska grupper vill försvinna eller domineras av främlingar.
Nationalism och separatism (som katalonerna i Spanien) är det enda logiska gensvaret på globalismens hot.

Quote:
Jag skulle nog vilja se en holistisk approach inom Nationalismen, för nog är nationalismen befogad alltid! Men även inom Sverige skulle jag vilja se en decentralisering och en lokalisering. Men jag tror inte att genetiken är en bra utgångspunkt.


Försök du. De icke-etniska identitärerna och traditionalisterna drar ingen större skara.
Du har ju SD, men de är ju direkt svenskfientliga med sin "öppna svenskhet" och tydliga prosionism, även om deras väljare har en helt felaktig bild av dem, åtminstone vad man hör från genomsnittlige SD-väljare angående vilka som är svenskar och inte samt vad de tycker om Israelfrågan.

Posted on: 2013/3/11 16:23
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#31


See User information
Vad jobbigt. Hade svarat på nästan hela ditt inlägg men så dog datorn... Men diskussionen börjar bli väldigt spännande. Kan du skicka din mail till min vaken-användare så ska jag försöka få tid att ge dig mitt svar. Börjar bli lite för långa inlägg för att diskussionen ska vara användarvänlig för flera individer. Lämnar härmed plats för vidare diskussion om den eventuellt skulle vilja ta sig en annan inriktning av någon annan.

Posted on: 2013/3/11 18:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#32


See User information
Quote:

alarik skrev:
Vad jobbigt. Hade svarat på nästan hela ditt inlägg men så dog datorn... Men diskussionen börjar bli väldigt spännande. Kan du skicka din mail till min vaken-användare så ska jag försöka få tid att ge dig mitt svar. Börjar bli lite för långa inlägg för att diskussionen ska vara användarvänlig för flera individer. Lämnar härmed plats för vidare diskussion om den eventuellt skulle vilja ta sig en annan inriktning av någon annan.


Rätta till den DU är först-res inåt.Om du sedan måste resa,kolla då om det är hjärnans flykt till ytterligare något som du måste ifrån.Måste du ifrån,sitter det mellan öronen.Det yttre löser inget;)

I tankens värld varken kan man eller vill se sig själv.Tänk och bli avslöjad och få syn på en...

Posted on: 2013/3/11 20:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#33


See User information
Mjaaaa. Finns ju olika sätt att uppnå det du talar om. Beror också på hur man uppfattar och definierar Jaget, finns många olika hållningar och läror som beskriver det. Problemet i vår kultur är att vi, utifrån veteskapen inte riktigt vet vad det är; olika läror/teorier ger en avskalad, ibland lite för generalliserad förklaring, såklart på grund av de språk och verktyg man har. Det intressanta är att de som nått närmast vad gäller det de andliga lärorna talar om är att de förklarar det som det obeskrivliga, det förborgade, det som inte kan symboliseras eller beskrivas med de språk vi har. Som Terrence Mcenna uttryckte det så utvecklas inte Homo Sapiens snabbare än sitt eget språk: Vi har inte verktyg för att beskriva och tala om det. Den kanske bästa katalysatorn som använts i flera tusen år, som möjligen gav upphov till apans själv-reflektion och medvetande och senare religion, är bannlyst sedan 1000 år tillbaka; nämligen hallucinogena intoxikanter som sedemera kommit att utgöra en kunskapsbas och andlig utövning inom de flesta om inte alla kulturer och religioner på ett eller annat sätt. Ett bra sätt att tolka historien på är utifrån människans syntetiska relation med växter.

Men jag gillar din buddhistiska projicering. Fast jag har inte bett om din uppfattning om Dukkha så jag undrar hur du ser på din egen projektion av befrielsen av Dukkha, eller det ord/-språk du väljer att beskriva det ifrån. Ser du dig själv som fri från X och därmed nått harmoni - som du så klart vill uppnå genom att fly matrisen - och därmed ser dig själv som en budbärare av denna sanning/kunskap?

Posted on: 2013/3/11 20:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#34


See User information
Eftersom det vi talar om tog en mer religiös eller andling inriktning kan jag i sammanhanget med genens mål till fortskridning, dess korrelation med människans kognitiva och undermedvetna dimensioner, rekommendera en kort pdf på 7 sidor av Bernard Durel, naturvetenskapligt utbildad och skulle vara med och bygga världens första kärnkraftverk om det inte vore för insikten om dess konsekvenser. Han följde sin andliga övertygelse och blev så småningom Dominikarnermunk och präst i Dominikanska Ordern. Flyttade till Sverige där han intresserade sig för den nyligen framväxande Ekosofin (ekofilosofin idag) under 70 talet. Senare skulle han komma att praktisera Zen-buddhism i 10 år i Asien, praktisera meditation 10 timmar om dagen i 4 månader med bara ett par böcker till hands under hans avskildhet. Han översatte Paradoxens väg till Svenska, boken jag talade om tidigare, som utgår från Mäster Eckharts läror, som blivit en välläst bok av munkar i de ostliga utövningarna.

"Mellan åren 1971 och 1983- efter att ha tagit mig över många trösklar, prövats på en rad olika sätt genom mötet med samhället och ha erövrat vissa djupgående psykologiska insikter - gjorde allt jag kunde för att lära mig ett främmande språk, svenska. Eftersom jag var tvungen att undervisa, predika och möta människor i personliga samtal, ville jag och lyckades jag till sist att tala svenska relativt bra. År 1983 blev jag emellertid mer eller mindre tvungen att lämna Sverige och återvända till Frankrike, mitt fosterland, utan om att någon gång i framtiden få återvända till Sverige. Även om det var befriande att återigen få talla sitt modersmål, slippa behöva uttrycka sig på ett språk som jag aldrig lärde mig att tala helt obesvärat, märkte jag snart att mina tolv år i Sverige, och allt det jag där upplevt och erfarit (den svenska kulturen, den lutherska kristendomen, mötet med Zen och österlandet, min tid i Calcutta, min upptäckt av ekosofin, mina nya insikter om det religiösa och kontemplativa livet, med mera) hade gjort att jag förlorat mycket av min invanda franska identitet[...] Jag hade inte bara förlorat Sverige utan Sverige hade också fått mig att förlora Frankrike."

PDF: http://view.samurajdata.se/psview.php ... 37&page=1&all=1&size=full

Om man nu överhuvudtaget skulle vilja skapa ett homogent nationellt kollektiv, rent genetiskt och kulturellt, hur skulle konsekvenserna se ut av det?

Posted on: 2013/3/12 13:34

Edited by alarik on 2013/3/12 13:49:56
Edited by alarik on 2013/3/12 13:54:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#35


See User information
Ni har glidit långt OT nu egentligen.
Inre andliga upplevelser har väl redan hundratals trådar här på forumet?

Quote:
praktisera Zen-buddhism i 10 år i Asien, praktisera meditation 10 timmar om dagen i 4 månader med bara ett par böcker till hands


Zen tror ju inte ens på talad/skriven Dharma, lite konstigt att det finns böcker i ämnet. Låter mer som scam för mig.

Quote:
Jag hade inte bara förlorat Sverige utan Sverige hade också fått mig att förlora Frankrike.


Ok, så han avvande sig den sociala identitet som härrör ur hans ursprungliga nationella kultur.
Även i ett nationalistiskt Europa kommer inbördes invandring och kulturell assimilation ske (om inte chauvinism blir dominant i något land) och en svensk kan bli tysk, en engelsman kan bli fransk och vice versa, eftersom migration inte förändrar etniciteten.
Det som menas med det slarviga uttrycket mångkultur är egentligen ett mångetniskt samhälle där folk frivilligt segregerar sig i etniska kluster (se USA).
Ett sånt samhälle kommer inte fungera i längden och konflikter uppstår automatiskt längs etniska linjer om inte en hård repressiv regim lägger locket på, likt kommuniststater som ex. Jugoslavien gjorde.

Apropå mänsklighetens utveckling, språklig utveckling och psykedeler är även det etnospecifikt, eftersom olika samhällen sätter olika värdegrunder och därmed aspirerar mot olika mål.
Givetvis är ingen sådan utveckling linjär heller.
Kan rekommendera Oswald Spenglers teorier om kulturens utveckling och stagnation, memetikens och språkets begränsning.
Grovt förklarat menar han som jag förstått att givet ett begränsat antal grundläggande kulturella impulser (memes) och de fundamentala byggstenarna en civilisation har kommer den genom att bygga vidare på dessa också ha en proportionerligt begränsad tid att leva, eftersom de originella kombinationerna inte är oändliga. Till slut stagnerar ett samhälle kulturellt och måste då förnya sig fundamentalt (renässans), domineras av andra eller dö ut.
Det är åtminstone min tolkning av vad Spengler på ett ungefär menade.
Konfucius hade en liknande teori om samhällets utveckling.

Psykedeler är dock något yttre och meningslöst egentligen, som en totem. Det är den inre tron på vad en yttre sak kan åstadkomma som egentligen åstadkommer det, vilket påvisar att vi inte alls behöver yttre ting för att åstadkomma denna "utveckling", "sinnestillstånd" eller vad man ska kalla det, man behöver bara den inre övertygelsen att man är förmögen att åstadkomma det på egen hand.
Psykedeler, totems, religiösa symboler, tempel.
Visst kanske det har en hjälpande hands stärkande effekt på psyket och gemenskapen i en skara troende, men att förlita sig på det och tro att utveckling kommer utifrån och/eller direkt från fysiska ting är felaktigt (gäller även i nationella termer).
Även när vi ser till studier av den fysiska världen är det inte den fysiska världen som direkt åstadkommer vetenskapliga framsteg, det är ju vår förståelse av den som förändras när vi gör upptäckter, det ur vårt inre som utvecklingen kommer och även där är det en etnospecifik fråga.

Du drog upp Jung tidigare, gjorde inte han upptäckter just kring etnospecifika föreställningar om arketyper och mytologi?
Det var väl inte helt bundet till kultur vad jag förstått, eftersom det inte spelade roll om de patienter han frågade hade läst eller hört mytologiska verk och historier eller ej, det verkade ju närmast genetiskt predisponerade till att se vad de såg eller har jag fel?

Jag PM:ar dig min mejl alarik.

Posted on: 2013/3/12 19:19
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#36


See User information
Ja vi är ju det, men om du läser hela PDF:en så kommer du förstå att det har mer med tråden att göra än vad du uppfattar av kontext-bundna citatet. Ska vara ärlig med att säga att jag är inte har en fundamental förståelse av varken Zen eller Buddhism. Men jag förstår inte riktigt varför man ska betrakta det som en scam. Precis som Buddhismen sprang ur Hinduismen och fått sina inslag därifrån (då han inte vill uttala sig om det finns gudar eller ej, för han kan omöjligen veta det) så sprang zen ut ifrån Buddhismen. Min interpretation av Zen är att det utelämnar Buddhismens filosofiska/"naturvetenskapliga uppfattning" och koncentrerar sig bara på Buddhismens analys av det mänskliga psyket.

Förstår inte varför det är en scam att motsäga sig en filosofisk och etisk hållning som gör ett ontologiskt antagande. Man kan ju argumentera om vilken lära som är mest lämplig till vad, t.ex. upplysning osv. Men att det finns böcker i ämnet är lika självklart som att Kaosteori växte ut ifrån Kaologisk vetenskap.

Quote:
Ok, så han avvande sig den sociala identitet som härrör ur hans ursprungliga nationella kultur. Även i ett nationalistiskt Europa kommer inbördes invandring och kulturell assimilation ske (om inte chauvinism blir dominant i något land) och en svensk kan bli tysk, en engelsman kan bli fransk och vice versa, eftersom migration inte förändrar etniciteten. Det som menas med det slarviga uttrycket mångkultur är egentligen ett mångetniskt samhälle där folk frivilligt segregerar sig i etniska kluster (se USA).
Ett sånt samhälle kommer inte fungera i längden och konflikter uppstår automatiskt längs etniska linjer om inte en hård repressiv regim lägger locket på, likt kommuniststater som ex. Jugoslavien gjorde.


Okej, fast det du säger är ju egentligen motsägelsefullt, undantaget för den genetiska aspekten, eftersom det som är avgörande för vad som skiljer etniciteter åt är dess kultur; språk, religion, sedvänjor osv. Förstår inte varför staten ska begränsa individens frihet att, som du själv säger, själva välja om de vill beblanda sig med andra etniska grupper. För som du säger så är ju inte assimilationen det största problemet på sikt. Visserligen kan det uppstå konflikter som du säger och det är ju den kulturella utvecklingen, som du själv beskriver väldigt bra senare i inlägget.

Finns det något samband mellan kulturell utveckling och andra aspekter av genomet som inte nödvändigtvis utgår från den biologiska altruismen? Eller är det rentav en förändring vi ser av den biologiska altruismen? Eller är det ett resultat av etiska riktlinjer? Jag tror det är viktigt med en allomfattande bild av genomet och inte få tunnelseende på genens målinriktning... Isåfall, är det något negativt om vi kan tämja människans biologiska Telos utifrån kognitiva angelägenheter? Alltså moral-filosofiska spörsmål. Den samhälleliga konflikten uppstår som regel inte fören det blir en nedgång i välfärden för gemene man inom nationen och då utnämns en grupp/etnicitet som en yttre fiende. Juden i Tyskland, muslimen idag. Med andra ord borde vi kanske förändra samhället så att det är kompatibelt för mångkultur istället för homogena grupper, som det ändå är svårt att göra distinktioner mellan och som ändå hela tiden förändras. Känns som att nationalismen om den ska kunna fungera måste vara öppen för etnisk beblandning för att den ska kunna vara adekvat med "peak-everything-konflikter", klimatflyktingar och övrig flyktinvandring.

Quote:
Apropå mänsklighetens utveckling, språklig utveckling och psykedeler är även det etnospecifikt, eftersom olika samhällen sätter olika värdegrunder och därmed aspirerar mot olika mål[...] Psykedeler är dock något yttre och meningslöst egentligen, som en totem. Det är den inre tron på vad en yttre sak kan åstadkomma som egentligen åstadkommer det, vilket påvisar att vi inte alls behöver yttre ting för att åstadkomma denna "utveckling", "sinnestillstånd" eller vad man ska kalla det, man behöver bara den inre övertygelsen att man är förmögen att åstadkomma det på egen hand. Psykedeler, totems, religiösa symboler, tempel. Visst kanske det har en hjälpande hands stärkande effekt på psyket och gemenskapen i en skara troende, men att förlita sig på det och tro att utveckling kommer utifrån och/eller direkt från fysiska ting är felaktigt (gäller även i nationella termer). Även när vi ser till studier av den fysiska världen är det inte den fysiska världen som direkt åstadkommer vetenskapliga framsteg, det är ju vår förståelse av den som förändras när vi gör upptäckter, det ur vårt inre som utvecklingen kommer och även där är det en etnospecifik fråga.


Jag håller med om det mesta i fråga om etnospecifika yttringar. Det faller sig naturligt att Bon-pos (för-buddhistisk religion med inslag av shamanism) kulturella uttryck ter sig annorlunda ut i jämförelse med stam-befolkningar i Amazonas och beskrivs med olika ord. Och jag är helt med dig ifråga om att vi inte BEHÖVER yttre stimuli från extas-genererande växter för att upprätthålla vårt medvetande/själv-reflektion/förmåga till symbolism, tolkning och förståelse. Det du glömmer bort är att du tolkar utifrån just ditt kulturella och individuella förståelserum och då faller det sig naturligt att förutsätta den egna förståelsen som den rätta. Du har en bristande uppfattning om totemism och "tro" på yttre ting och framhåller därför effekterna av bruket av alternativa medvetande-tillstånd på ett sätt som inte överensstämmer med de religiösa och rituella grunderna: Just därför du själv inte har den grunden. Det blir en ytlig, rekreationell bild som är hämtad ur New Age och västerländsk drogkultur. Det är inte det jag åsyftar. Jag föreslår att du läser lite om Hopi- och lakota-indianerna t.ex.

Ifråga om effekterna och dess etnospecifika yttringar så är grunden i dessa arkaiska kulturer väldigt lika varandra trots kontinentala avstånd, men att de ger uttryck på olika sätt som inte kräver en syntetisk bild av dem. Vi kan se fundamentala likheter mellan Islam och Kristendom men sättet de beskriver det på är olika. Det beror på att psykedelikan verkar ego-upplösande. Detta ska inte missuppfattas med förmåga till själv-reflektion. Vid bruk av Psylocibyn och DMT så "formateras" individens kulturella betingning; därmed dess värdegrund. Hippievågen, trots dess rekreationella syften, är ett utmärkt exempel på hur en kollektiv värdegrunds utsöndring satte hela det amerikanska samhället i gungning. Anledningen till att det förtrycktes var maktrelaterade anledningar som syftar till att upprätthålla ett dominant samhälle och kultur. Om hallucinogener pekar mot motsatsen är det viktigt att kika närmare på den saken.

Utöver det så kan man säga att dessa intoxikanter har en analytisk/betraktande sida av sig som gör det möjligt att betrakta och utforska medvetandet. Shamaner förstår det här och det är därför de på ett sätt ställer sig "utanför" eller på sidan av sin egen etniska grupp och samhälle ifråga om normer. Vissa rön visar på möjligheten till telepati och är ett allmänt rykte i latinamerikanska djunglerna. Därför används dessa i rituella syften i grupp när man ska fatta beslut som rör samhället och vad man ska göra, för att man får samma eller liknande uppfattning om perspektivet och preferenserna till aktionens incitament. Ett annat mönster är att man kommer i kontakt med ultra-dimensionella entiteter/andar/änglar/gud i det psykedeliska medvetande-tillståndet. Dimensionen går synonymt med det grekiska ordet Logos (den totala källan till kunskap (som inte härrör från det mänskliga psyket utan kommer "utifrån" på något sätt) eller Jungs teori om arketyper i Super-egot.

Det intressanta med detta är att det finns X antal framstående personer som haft upplevelsen av att bli riktad eller vägledd från sådana entiteter och blivit givna mål med sina liv, bland annat Newton.

Eftersom vi inte har någon som helst vetenskaplig insikt i medvetandet så finns det inte mycket att gå på ifråga om vår bild av vad en entitet möjligen skulle kunna vara. Därför sjukdomsförklaras som galna eller schitzofrena om de uppvisar sådana uppfattningar eller psymtom, trots att alla människor har flera personlighetsdrag och därmed olika arkeypiska persona. En intressant fråga är huruvida det kan uppstå nya Helgon eller Profeter i modern tid eftersom de alla uppvisar påfallande Schtizofrena drag samt att de utsatts för extrema fysiska och psykiska medvetande tillstånd. Rekommenderar boken Mänskliga Gränsområden för vidare studier i saken.

Man får helt enkelt titta på människans historiska symbios med växtriket och de kulturer som fortfarande har ett sådant förhållande till dem. Den omedelbara frågan som uppstår är varför man i urbefolkningar med bruk av sådana växter har en tro på en andlig värld. Och hur ska vi tolka en sådan värld isåfall?

Vi måste på något sätt gå ut ur vår egen förståelsevärld för att förstå oss på det... Eller utforska det själva utifrån en rituell basis med shaman-guider. Vissa Ekopsykologiska institutioner gör just det med undantaget att man inte kan eller får experimentera med just källan till dessa kulturers ontologiska uppfattning, nämligen de olagliga växterna. Otroligt!

Andra aspekter av det är att drömmande utgår från tallkotts-körteln, den del av hjärnan som utsöndrar DMT när vi sover. Meditationen syftar till att uppnå detta tillstånd, men i vaket tillstånd; häri återfinner vi Upplysningen.

Quote:
Du drog upp Jung tidigare, gjorde inte han upptäckter just kring etnospecifika föreställningar om arketyper och mytologi? Det var väl inte helt bundet till kultur vad jag förstått, eftersom det inte spelade roll om de patienter han frågade hade läst eller hört mytologiska verk och historier eller ej, det verkade ju närmast genetiskt predisponerade till att se vad de såg eller har jag fel?


Jo det gjorde han. Det existerar om jag förstått det rätt i det kollektiva undermedvetna oberoende mänsklig kultur, eller i individens super-ego beroende på hur man tolkar det (och om jag kommer ihåg rätt). Morpho-genetiska fält skulle kunna ge en intressant vetenskaplig grund för detta fenomen. Just sådana exempel som gör hallucinogener så intressant eftersom det skulle kunna fungera som ett verktyg att komma i kontakt med dessa arketyper.

Posted on: 2013/3/12 22:21

Edited by alarik on 2013/3/12 22:41:44
Edited by alarik on 2013/3/12 22:43:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#37


See User information
Quote:
Precis som Buddhismen sprang ur Hinduismen och fått sina inslag därifrån (då han inte vill uttala sig om det finns gudar eller ej, för han kan omöjligen veta det) så sprang zen ut ifrån Buddhismen.


När Zensekten skapades sades det att det att den bara kunde vidareföras en begränsad tid. Eftersom Zen i grunden är motståndare till att Dharma ska läras ut muntligt eller skriftligt blir den begränsad av att generation efter generation får en allt otydligare föreställnings om av vad Zen verkligen är och hur den uppnås, eftersom den ska vara ordlös och obeskrivlig.
Själva syftet med en Tradition, särskilt av andlig/religiös sort är att hålla den så oförvanskad och därmed ren, som möjligt.
Detta är omöjligt med Zen eftersom individen ska söka den helt på egen hand utan att lyssna på någon grundare eller någon levande lärare (om de inte gör någon egen variation av Zensekten där de introducerar lärar-elevstrukturen).
Utan pålitlig Tradition och skriftlig Dharma blir den alltså färgad av varje generations nutid, deras allt mer begränsade förståelse av den yttre flyktiga världen, det går helt i motsatt riktning mot äkta andlighet och traditionsbevarande.
Eftersom Universum själv och det mesta i det går genom skapelse, stasis, degeneration, död är poängen med Traditionen eller andlighet ö.h.t att kultivering ska ske av en utvald skara, ett omvänt förlopp eller åtminstone en väg som ska hålla saker i stasis, hålla dem bevarade.

Abrahamitiska religionerna: Världen skapades och var länge perfekt (stasis), föll sedan (degeneration), förgjordes i en Syndaflod (död), återskapades med ett nytt löfte (Noah).
Kristus pratade om de troende som världens bevarande salt och det sägs att när de troende är fåtaliga igen på jorden kommer Apokalypsen och även Kristus återkomst.
Buddha varnade likaså om slutdharmatiden, när Dharma inte längre finns i hjärtat på världens människor, när ondska, kaos och synd härskar, att t.o.m. troende har svårt att räddas, sägs även inom buddhismen att Buddha Maitreya vid den tiden ska komma som en bevarare av ordning och rädda/återskapa världen.
Hinduismen varnar om Kali Yuga och huvudkulten inom hinduismen, vishnaismen ser Vishnus uppdrag med alla hans avatarer som att bevara ordningen, att han ska komma i inkarnationen Kalki och besegra Kali.
Nordisk mytologi menar att Hel och Lokis skaror kommer i Nagelfar och efter Ragnarök ska Baldr återuppstå och styra Jorden.
Så alla större kulturer har den historiska förklaringen av ordning. En "tradition" som följer med världens människor i vad de än tar för sig, följer med den sjunkande moralstandarden, är inte en verklig andlig Tradition.
Så uppfattar jag Zen, åtminstone i den vanliga semikommersialiserade form där den verkar vara synonym med "mindfulness" eller annat sånt modernt trams.

Tidigare proponenter av Zen jag talat med har inte riktigt haft pejl varken på innebörden av Tradition eller denna ordning av sakers tillstånd jag beskrev, utan har mer varit extrema individualister och nihilister som sökt en tro där de velat ha illusionen att de är fria från "auktoriteter" och att det är den bästa typen av andlighet bara för att de vill se sig själva som gudar, tvärtom domineras de istället starkt av sin felaktiga förståelse och blir lustigt nog dogmatiska i vad de själva tror de kommit till insikt om.

Quote:
Okej, fast det du säger är ju egentligen motsägelsefullt, undantaget för den genetiska aspekten, eftersom det som är avgörande för vad som skiljer etniciteter åt är dess kultur


Nej, det avgörande är blod eftersom den biologiska faktorn är den enda oföränderliga i sammanhanget, annars kan man lika gärna använda enbart begreppet kultur.
Kulturell betingning kan förändras och jag är som sagt proponent för en återfödelse av traditionell kultur och eliminering av den nuvarande skräpkulturen, därmed är min grundläggande identifikation av en svensk akulturell och enbart biologisk, därför skrev jag att olika européer kan assimileras lätt i varandras nationer.

Quote:
Den samhälleliga konflikten uppstår som regel inte fören det blir en nedgång i välfärden för gemene man inom nationen och då utnämns en grupp/etnicitet som en yttre fiende.


Den finns där hela tiden i ett kallt krig av psyops (särskilt Zio psyops idag). Det är först i tider av systemkris som massan helt naturligt söker alternativa samhällsmodeller och lyssnar på deras proponenter.
Systemkrisen av idag består bl.a. av en oerhört stor import av främmande etniska grupper och det är självklart att de kritiker som vågar nämna och utmana problemet är det mer självklara alternativet.
Det handlar inte om syndabocksagendor likt hur kommunismen exempelvis agiterat historiskt, utan om att erkänna och legitimera människors reella farhågor.
Dock inte låta dem bli reaktionära i sin problemlösning (helt styrda av problemformuleringen) utan istället måste man som medveten förtrupp agera utåt för att visa massan varför vi har problemen, rycka upp och avslöja själva roten till eländet och övertyga dem om det logiska alternativet till det.

Quote:
Känns som att nationalismen om den ska kunna fungera måste vara öppen för etnisk beblandning för att den ska kunna vara adekvat med "peak-everything-konflikter", klimatflyktingar och övrig flyktinvandring.


Det är Sverigedemokraternas politik som sagt och den är helt inkompatibel med nationalism annat än rent nominellt.
Det är inte heller något som historien kunnat visa upp ett enda fungerande exempel på heller.
En mångetnisk stat blir a) automatiskt segregerad, sen ev. b) tvångsintegrerad med våldshot under diktatur/demokratur, efter det följer antingen c1) destabilisering och upplösning av statsbildningen med påföljande inbördeskrig, c2) massdeportationer, c3) etnisk rensning, c4) frivillig exodus och separation/återsegregation av en eller flera populationer eller c5) uppblandning och därmed eliminering av det civilisationsbärande folket i nationen, vilket sedermera upplöser den unika nationaliteten, kulturen och allt därtill (se kreolländer).

Eftersom jag av moralaxiomatiska anledningar ser den absoluta nödvändigheten av att bevara mitt folk och även mångfalden i ett globalt perspektiv, som den mänskliga motsvarigheten till miljöns behov av biologisk variation för att hålla ett ekosystem i balans, så är c5 såklart inget alternativ.
Vi ser ju klart bland de övriga vilka som är moraliskt förkastliga alternativ och inte och jag föredrar givetvis en fredlig lösning.
Vad vill detta system och dess försvarare om de ens har historiens etniska konflikter i åtanke tror du?
I Europa har vi haft otroliga konflikter inbördes redan tidigare, bara inom den hyfsat homogena gruppen européer alltså. Likaså har afrikanska grannstammar haft blodiga fejder i flera generationer och fortsätter i vår dag. Likaså har grannstammar i Amerika krigat mot varandra innan kolonisationen av Nya Världen, semitiska folk förslavat och slagits med varandra även innan judendomen och islam, kineser och japaner har krigat om land och resurser sen långt tillbaka.

Nu ska alla dessa sammantaget bara se till att samsas och sjunga Kumbayah i alla västländer samtidigt som arbetslösheten ökar i land efter land?
Att naivt förmoda en fredlig utgång i slutändan är tyvärr inte realistiskt och man gör bäst i att fredligt försöka göra något åt utvecklingen, förr hellre än senare, alldeles oavsett goda intentioner, avvikande individer, reglers undantag, m.m. politiskt korrekta undanflykter.

Quote:
Du har en bristande uppfattning om totemism och "tro" på yttre ting och framhåller därför effekterna av bruket av alternativa medvetande-tillstånd på ett sätt som inte överensstämmer med de religiösa och rituella grunderna: Just därför du själv inte har den grunden. Det blir en ytlig, rekreationell bild som är hämtad ur New Age och västerländsk drogkultur.


Principen är förklarad och illustrerad på ett flertal ställen, i Bibelns budord mot avgudabilder (i sin extrema variant: Islams bildförbud), buddhismens ord om att "Buddha finns i hjärtat" kan tolkas så (ska inte tolkas som "vi är gudar" dock helt säkert).
Även närmre dina tankebanor har du ju Castaneda som skrev hur hans lärare sa till honom att yttre saker som skallror, fjädrar och sånt som shamaner brukar använda är "låg magi" om jag inte missminner mig, eftersom de verkligt mäktiga brujos enligt honom inte behöver yttre verktyg.
Men håll dig till mer tangibla kulturella fenomen nu gärna, inre upplevelser är så subjektiva att de är OT i den här tråden egentligen.

Quote:
Vid bruk av Psylocibyn och DMT så "formateras" individens kulturella betingning; därmed dess värdegrund.


Utläser en slags nihilism ur det du skriver. Knark kan nollställa en människas moraluppfattning? Okej.
Hur är det positivt om denne sen lär sig en ny värdegrund enbart utifrån dagens sjuka värld?
En sådan person blir väl isåfall en massmänniska, etiskt reimpregnerad av det starkaste emotionella trycket runt omkring personen.

Quote:
Hippievågen, trots dess rekreationella syften, är ett utmärkt exempel på hur en kollektiv värdegrunds utsöndring satte hela det amerikanska samhället i gungning. Anledningen till att det förtrycktes var maktrelaterade anledningar som syftar till att upprätthålla ett dominant samhälle och kultur. Om hallucinogener pekar mot motsatsen är det viktigt att kika närmare på den saken.


Hippievågen var snarare kulmen av olika psy-ops utförda av diverse underrättelsetjänster, främst CIA:s MK-Ultra och KGB i kollaboration med inhemska kulturmarxisters subversiva strategier för att sänka det "patriarkala, kapitalistiska västerlandet" ner i perversion, individuell atomisering, överdriven byråkrati, pseudovetenskap, rasnihilism, ateism, frihetsfientlighet, begreppsförvirring, moralrelativism, etc.
Till följd av den dominerar 68-vänstern vår etablerade massmedia till denna dag och sprider sina ruttna värderingar vitt och brett, även om alternativ media nu börjat utmana den hegemonin.

Quote:
Ett annat mönster är att man kommer i kontakt med ultra-dimensionella entiteter/andar/änglar/gud


Helt bortom empirisk räckvidd. Ingen vet vad de kommunicerar med om det är något utanför dem själva.

Därutöver, att från en etnocentriskt inriktad historisk person låna begrepp för att förklara fenomenet som universalistiskt är långsökt.

Du förväxlar därtill andlighet med subjektiva inre upplevelser. Andlighet ligger i moraluppfattningen och livsstilen.
En persons drömmar är inte hans andlighet, men de kan vara en produkt av den.

Tallkottkörteln har historiskt setts som andens och kroppens gemensamma punkt (Descartes) det ska erkännas, samt att den producerar N-DMT. Men mycket därtill som du skriver är spekulationer.
För att dra en parallell så producerar kroppen exempelvis eget taurin, men att dricka det i form av energidrycker är inte hälsosamt, det rubbar dygnsrytmen och ackumuleras i kroppen.

Mångkultur är mot folkkroppen precis som droger är mot kroppen. Man leker gud med naturens och/eller gudars noggranna årtusenden av planering och finjustering. Man är okunnig om konsekvensernas fulla vidd i det långa loppet och rubbar den naturliga ordningen. Man kan ju vara mycket väl medveten om vad man gör i vissa fall, men exemplen är få då det fallit väl ut.
Varför är det värt risken?

Posted on: 2013/3/13 20:49
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#38


See User information
Som sagt, det blir en diskussion om vilken lära som är bäst för vad. Det är tydligt att varken du eller jag har tillräcklig insikt om någondera lära: information finns om Zen trots dess tal/skriftlösa lära. Skillnaden är att Zen anser språket flyktigt, vi uppfattar språk olika vilket gör det alfabetiska språket otillräckligt - flyktigt som du säger att zen är - framför allt på lång sikt eftersom språket förändras och kulturen vi förhåller oss till förändras. Vi kan inte förstå buddhismen med bakgrund av dåtidens kultur, bara utifrån vår egen samtid. Där av det latinska cultura: bearbetning, odla, bilda. Konstant flöde av förändring. Detta är själva essensen i buddhismen. Att det existerar ett slags ordning i universums kaos; tillfälligheten är ingen slump.

Tycker att diskussionen tappade sitt jag-du förhållande. Känns som du debatterar mer än diskuterar nu. Så mitt svar på resten är: http://www.wwf.se/earthhour2013/view.php?id=1305

Posted on: 2013/3/14 22:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#39


See User information
Intressant tråd. Postar detta för att lättare kunna följa tråden. Prenumereringsfunktionen är inte brukbar.

Posted on: 2013/3/23 13:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#40


See User information
Fortsätt gärna :)

Posted on: 2013/3/23 14:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#41


See User information
Skulle villja säga internationalism är kärlek snarare. Vad som behövs är ETT världssammhälle. Och nej jag syftar inte på någon satans NWO.

Posted on: 2013/6/8 18:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#42


See User information
Skulle vilja få en mer utförlig förklaring till varför du vill det magisk så blir det roligare att svara.

Posted on: 2013/6/9 21:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#43


See User information


Försöker själv få en uns klarhet i tråden i sig, där ens topicen "Nationalism är kärlek" för mig låter som en villfarelse.

Är inte nationalism en villfarelse i sig som inte existerar mer än på papper och i nåns huvud?

Kan nån kunna visa mig denna "nationalism", peka ut den? Skulle vara nyfiken att nån gång få bevittna den...

Posted on: 2013/6/10 7:37

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#44


See User information
Håller med dig om att gränsdragningar är abstrakta linjer i någons huvud. Men det betyder inte att de inte är verkliga... De är lika verkliga som att någon kan placera ut gärsgårdar. Att betrakta den metakognitiva dimensionen av mänsklig intelligens (noosphere) som något utanför naturen vore förrödande och det är precis det de är då man inte insett att man är en DEL av naturens boning, vilekt lett oss till gränsdragningar och på så vis har vi Lokal-patrioter och nationalister.

Posted on: 2013/6/10 11:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#45


See User information

Bevisa mig ett land, lag, religion (Den kommer bli en bugger, då du har valet), pengar och "andra" villervallor...

Jag skulle poppa popcorn och sitta å mysa i försöket...

Utöver det, är du så förbaskat fantastisk så jag kan se ett sorts like... hehehe


I fred och <3!

Posted on: 2013/6/10 20:56

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#46


See User information
Se denna dokumentär av Larken Rose med anledning av tråden: http://www.youtube.com/watch?v=A_pfgt6R7S8

All tyranni mot folket har alltid uppstått av propaganda som köpts av folket, och ger därav stöd av mer polis och militär för "säkerhets skull" och för "samhällets bästa"Posted on: 2013/6/10 22:51
we can accept god becoming man to save man, but not man becoming god to save himself
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#47


See User information
Beviset är att det existerar olika samhällen med olika kulturella yttringar och religioner som sköts på olika sätt, att vi har pass osv. De abstrakta idéerna är praktiskt omsatta i praktiken. Det betyder att den metafysiska världen är lika verklig som att du skriver på Forumet. Men det betyder inte att det är rätt eller sköts på rätt sätt, eller att de existerar utan mänsklig aktivitet: tvärt om, därför kallade platon och buddha dem som illusioner och att den verkliga världen går att uppfatta genom träning och dygd. Något du och många verkar göra Avatar. Det kanske stämmer att vår generation är den mest upplysta... Och samtidigt mest mentalt kontrollerade.

Posted on: 2013/6/10 23:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nationalism är kärlek
#48


See User information
Och svenska befolkningen har svalt lögnen om att droger är enbart negativt för att kriget mot droganvändare skulle kunna startas i landet. Detta krig fortsätter än idag med samma propaganda som inte fungerade så bra i andra länder men blåögd är slang för lättlurad av en anledning.

Precis som många svenskar idag köper propagandan om att invandrare och invandring är enbart negativt.. Utan att förstå att propaganda vinklar informationen så att man ska stå på en sida i frågan och helst attackera dom som står på andra sidan.

Lite visste svenskarna att dom blev utnyttjade av sina ägare för att kriga krig mot rättvisan med sitt eget liv som insats.

Allt var en bluff gott folk , från samma personer som ni fortfarande följer tyvär..

Nationalism hahaaha ja nått måste man ha över sig när man inte tycker om sig själv tillräckligt för att vara sig själv i dessa sista dagar för mänsklighetens krigsäventyr som förstörde hemplaneten medans det tystades ner av dom som starta krigen, bluffade och fick er att tro på att propaganda är saklig vetenskap, barn blir smarta av att vi tvingar dom att gå till skolan och att Jorden inte kommer gå under trots att det redan gått under eftersom ingen bryr sig längre.

Man föll för bluffen helt enkelt och gjorde som politiker och betedde sig omoraliskt mot andra individer och skapade karma på sig själv och vipps, så var man bara snabbmat åt en utomjording som styrt mänsklighetens politiker i väldigt många år och startat krig och skapat propaganda som folk svalde med hull och hår, igen.

Lycka till gott folk

Posted on: 2013/6/11 17:10
Tar en paus från Vaken
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2) 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
43 user(s) are online (43 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 43

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS