vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostOm jag hatade Regeringen...
#1


See User information

.....då skulle jag kunna säga något i den här stilen:

Om ett folk i ett land här på Jorden bestämde sig för att utse vissa bland dem som representanter för det folket – som folkvalda och förtroendevalda med uppgiften att tala i det folkets intresse i den familj av Nationer vi har på Jorden, skulle de då inte förväntas att agera och tala i folkets intresse?

Om de som valts att agera för folkets bästa och föra det folkets talan på den internationella arenan, istället för att göra så, förrådde sitt folk och istället började agera för en liten elit med pengar och lönnmördare, skulle de då inte begå högförräderi?

Om en man eller kvinna tar ett jobb i den offentliga sektorn som en allmänhetens tjänare, och sedan missbrukar sin position till att svindla, bedra, förråda, utpressa, stjäla från, hota, förgifta, fängsla och döda, dem som givit dem denna position av förtroende och ansvar för landet i stort, skulle denna man eller kvinna förtjäna en bra lön, förmåner, respekt och en bra pensions?

(Jag frågar bara OM här. Jag säger inte att det är så, även om det från vissa synvinklar kan se ut på det viset.)

När ett folk går till valurnorna med sin röstsedel, går de då för att utse en tyrann eller maffiaboss som de sedan förväntar sig skall hota dem med våld eller frihetsberövande om de inte betalar denna individs och hans eller hennes hejdukars krav på att ge upp merparten av vad de producerar i sitt dagliga förvärv till dem att slösa bort som de behagar – eller än värre, för att använda emot själva folket som hjälpte dem till denna maktposition i form av förbud, spionage och tvång?

Eller går de i förhoppningen att denna individ och hans eller hennes medarbetare skall agera på ett sätt som gynnar folket och som är i enlighet med det folkets värderingar, kultur och traditioner?

Förväntar de sig att dessa förtroendevalda skall sälja nationens gemensamma tillgångar till privata eller utländska intressen som i första hand har profit och vinst som sina mål?

Förväntar de sig att de skall lämna över tyglarna till en ”Regeringarnas Regering” som folket inte har någon kontroll över, och som inte har valts in, såsom EU?

Jag ställer frågor här, för jag vill att du och alla andra skall börja tänka och titta objektivt på vad som verkar logiskt, eller se på vad som ligger precis framför näsan på oss alla om vi bara öppnar ögonen.

Låt oss jämföra våra ”styrande” med folk som allmänt anses antisociala.

Ta en hora till exempel. Hon är otroligt mycket ärligare och hedersam än en politiker. Hon säljer bara något som är hennes eget till frivilliga kunder som är villiga att betala det hon begär. Politikern å andra sidan konfiskerar (stjäl) pengar och tillgångar som inte är hans egna, spenderar det mesta på sig själv och de sina, och ger resten till folk som inte förtjänat det.

Vi ser en knarklangare som en otrevlig typ som säljer sina nervgifter till de arma stackare som fastnat i ett missbruk, eller till dem som bara vill piffa upp tillvaron lite ibland. Men den absolut största problemdrogen vi har är alkohol. Fler liv har raserats med denna drog än alla de andra tillsammans – många gånger om. Den leder ofta till misshandel, sjukdomar, tidig död, skilsmässor, avskedanden och allt möjligt mänskligt lidande. Och vem har monopol på att sälja denna drog? Vem tar in miljarder i vinster och skatter som den största langaren i landet? Ser vi med samma avsky på politiker som vi ser på knarklangaren? Knarklangaren bedriver i alla fall sina affärer på en frivillig basis. Ingen är tvungen att köpa hans varor. Medan Stat och Kommun tvingar sina tjänster på folk och bestämmer vad de måste betala.

Jag har ofta liknat en regering med en maffia. Båda styr ett landområde med hot om konfiskering eller våld. Båda tillhandahåller en slags rättviseprocedur – så länge du inte söker rättvisa i fall där maffian eller regeringen har agerat fel. I sådana fall har maffian eller regeringen automatiskt rätt, oavsett vad fallet är. Maffian ser till att ingen annan än dem rånar dig – samma gäller för vad en regering åtminstone borde göra (men de har sällan tid med sådana småsaker nu för tiden).
De flesta regeringar är lite mer civiliserade när det gäller naket våld. De skjuter dig inte i knäet om du inte betalar vad de begär, de drar dig bara inför rätta och tar ditt hus, bil som du jobbat och betalt på länge, eller låser in dig på en anstalt där du kan bo i relativt bekvämlighet. Eller så bestämmer de att du är inte en passande förälder och tar dina barn.

Vi ser på kulter, vissa religioner eller andra grupper som manipulerar sina medlemmar till en förvrängd syn på livet som något ont eller tragiskt. Vi kallar det hjärntvätt och känner oss överlägsna för att vi inte är så dumma eller vilseledda. Allt medan vi blint följer alla lagar, regelverk och förordningar som hittats på av en grupp människor som varken är för mer än oss eller i besittning av gudomliga egenskaper, eller ens bryr sig om vad som är bäst för oss. Vi accepterar som absolut sanning att om vi inte har en massa byråkrater, tjänstemän, socialarbetare, poliser, etc. som dikterar våra liv, att allt skulle rasa samman och vi skulle få ett slags Somalia där brottslingar regerar fritt. Vi accepterar att bli bestulna på nästan ¾ av allt vi tjänar (i olika skatter och avgifter) är normalt, rätt och som det borde vara.
Vi ser inget fel i att de som motsätter sig att bli så bestulna, arresteras och dras inför rätta och spärras in eller får sina ägodelar beslagtagna av myndigheterna, och vi kallar dem skattesmitare och snyltare för att de bara försöker upprätthålla den urgamla lagen ”Du skall inte stjäla”. Istället applåderar vi myndigheterna för att se till att ”alla gör rätt för sig”.

Vi ruskar på huvudet åt hur Tyskarna kunde låta sig luras av en psykopat som Hitler, och hur de hyllade och stöttade honom - medan vi snällt betalar ”våra skatter”, röstar på skurkar i skjorta och slips som förstör vår välfärd, säljer vårt land och hjälper till att bygga en superstat i Europa som bara Hitler kunde drömma om.

Vi hatar pedofiler som tar ut sina förvrängda fantasier på oskyldiga barn, men accepterar att staten vaccinerar våra små med tungmetaller och andra ämnen som skadar deras immunsystem och gör vissa barn autistiska med hela deras liv förstörda.

Vi fördömer mördare, trots att väldigt få människor dör som ett resultat av överlagt mord. Samtidigt stöder vi med skatter eller vårt tysta samtycke att regeringar går till krig mot nationer som inte utgör något hot mot dem eller oss där oskyldiga barn kvinnor och män lemlästas och dödas som ”acceptabla förluster”. Regeringar världen över dödade över 200 millioner människor det sista århundradet (vad jag hört). Hur många dödades av mördare? (Jag säger inte här att mord är rätt. Jag säger att de största mördarna vi har sitter i regeringar och de utför sina illdåd i det öppna med stöd från en manipulerad befolkning).

Vi ogillar dem som viskar lögner bakom ryggen på folk och skapar osämja och konflikt, medan vi sitter som hypnotiserade framför våra TV apparater och lapar upp alla lögner och falsk propaganda som som väller ur denna apparat.

Vi fördömer kvacksalvare som tar betalt för att bota folk, men som i bästa fall inte gör något för dem, och i värsta fall ger dem men för livet eller dödar sina ”kunder”. Samtidigt så betalar vi alla tusentals kronor om året för att finansiera en statlig sjuk”vård” som är kontrollerad och utbildad av en vinstdriven läkemedelsindustri som bara vill sälja sina hutlöst dyra mediciner och behandlingsmetoder och som i åratal har försökt reglera naturliga helande ämnen som örter, mineraler och vitaminer, så att folk inte kan hela sig själva eller hålla sig friska. Vi tror att det inte finns botemedel för cancer eller AIDS, eftersom det är vad som predikas i statligt kontrollerade media, när sanningen är att om någon kommer upp med ett botemedel och börjar lansera detta så slås de ner på med hjälp av ”lagens långa arm” och skräms till tystnad eller låses in någonstans anklagade för brott mot någon av alla de millioner regler som är utformade att göra oss alla till potentiella brottslingar.

Vi går omkring och känner oss skyldiga när vi förbrukar energi eller kör vår bil till jobbet, för att vi förgiftar vår Jord och bidrar till dess onaturliga uppvärmning – allt enligt siffror och propaganda från vår kära regering. Vi betalar ökade skatter för denna vår synd, så att vi förhoppningsvis inte använder så mycket energi som förorenar. Allt medan hundratals uppfinningar och energilösningar har existerat i över hundra år, som var rena och som inte förorenade och som vem som helst kunde använda för att fylla sina energibehov i sitt eget hem eller sitt fordon. Uppfinningar och lösningar som hänsynslöst förtryckts av privata och statliga intressen och vars uppfinnare ofta förlorat sina liv för att de försökt hjälpa mänskligheten.

--------------------------

Lyckligtvis hatar jag inte regeringen. Regeringen är bara ord på papper som beskriver en ide' vi människor tror är verklig. Regeringen har ingen fysisk närvaro. Den är en övertygelse vi bär omkring i våra sinnen, precis som en religion där man tror på en Gud man aldrig sett. I en religion så ser du kyrkor och präster och heliga skrifter. Bevisar dessa att det som står i skrifterna är sant eller att en Gud existerar? Nej, det bevisar bara att folk är alltför dumma för att ifrågasätta eller iakttaga livet de omges av. Det bevisar att en ide kan planteras i deras sinnen och att de kan fås att tro att denna ide är verklig och sann.

Sak samma gäller regeringen. Den har byggnader (kyrkor), politiker (präster) och lagar och regler (heliga skrifter). Betyder det att den makt den säger sig besitta är sann eller verklig? Nej. All makt den har, har den fått från oss – folket. Om vi alla undanhåller vårt stöd så är de inget annat än en religion som ingen längre tror på och helt utan inflytande.

Vi har den regering och det liv vi förtjänar. Vi sitter där vi sitter för att vi är för lata eller ignoranta för att ta ett aktivt intresse i styrandet av VÅRT land, VÅR värld.

Om en regering gör det den är menad till – att tala folkets vilja och arbeta för folket i de saker som folket anlitat dem att göra, så har jag inte mycket emot en regering. Men en regerings mål borde vara att hjälpa folket att bli självstyrande och ansvarsfulla, och att en dag göra regeringen överflödig i en värld där regeringar är onödiga för att fred råder och alla har nog och lever i harmoni.

Detta kanske är en ouppnåelig utopi, men om man inte försöker nå det ”ouppnåeliga” så kan man aldrig veta om det kan uppnås eller inte.

Kent Bengtsson ( http://fredofrihet.blogspot.co.uk/ )

Posted on: 2013/8/23 23:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#2


See User informationSå, i den fundamentala frågan kvarstår;

Vad/vem är du? Se till lagen, vilket är ett/dess hyckel..

Hur gick det på din "förhandling"


I fred och <3

Posted on: 2013/8/24 1:16

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#3


See User information
Stora frågor där, Avatar. Vissa lever hela sina liv utan att finna ut vad/vem de är. Dock har jag kommit fram till svar som tillfredställer mig personligen. Om jag angav dem här skulle nog de flesta se mig som en svamlande galning.

Om du med min "förhandling" menar domstolen, så senarelade de detta till den 6:e September. Anledningen de gav var att eftersom jag inte kommer att presentera en "skyldig" ståndpunkt, så behöver inte det förhöret göras.

Så jag skrev ett annat brev till domstolen för att se till att de vet var jag står och hur jag förhåller mig till deras "erbjudanden". Om man släpper bollen så är det svårare att vinna.

Posted on: 2013/8/26 0:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Om jag hatade Regeringen...
#4
KentB- Mycket intressant artikel..

På tal om du tror vi skulle se dig som en svamlande galningen, så är det nog ingen större risk. I detta forum är vi alla gränslösa galningar, det som håller oss ihop är att alla vi vet om att vi inte är normla, det är därför vi umgås med varandra här :)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#5


See User information


Håller helt med iSky,

Om normen "normal", ser till oss som tokar eller galningar, kan vi väl tillskriva det som ett friskhetstecken?

Gillar ställa stora frågor, där svaren oftast är enkla och små.

Alla är vi här för att nysta upp detta dårhus, vilket vi indoktrinerats i.

Håller tummarna gällande förhandlingen med boten. Kanske detta är ett gott tecken att dom flyttat fram det för senare försök att blåsa dig via en olaga kontankonfiskering.

Hoppas du tar tiden i besittning och besvärar dom mer. Hoppas du gör dig hörd att du inte är nån "sak" och dom går mot lättare byten...

Skickade du även ett underlag på fakturering ifall dom väljer att påtvinga dig agera som ett bolag(Persona)?

Min erfarenhet är att sätta stopp före ens en förhandling påbörjat.

I fred och <3!

Posted on: 2013/8/26 14:19

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#6


See User information
Jag tror att jag kan svara hyfsat bra på vem och vad jag är med att kopiera in här texten på översättningen av min "Declaration of Identity" som jag knåpade ihop för att ha ett ID som inte är utfärdat av en regering.

Jag använder inte detta på banken eller posten, men när jag har med myndigheter att göra, eller firmor som försöker ta från mig utan att ge - som indrivnings eller kronofogde företag.

Här är texten:


TILLKÄNNAGIVANDE AV IDENTITET

Alla ord nedan har den betydelse de givits av undertecknad.

Jag är en odödlig själ, som är närvarande på denna vår Jord och i det påtagliga Universumet genom en manlig kropp av arten Homo Sapiens.

Jag är vad jag säger att jag är ovan. Jag är inte ett namn. Jag är inte ett nummer. Jag är inte min kropp. Jag är inte något som skapats av människan.

Min kropp är en produkt av Livet/Naturen/Gud. Enligt sägen föddes den av min moder den 30:e dagen i Mars månad 1956 i en taxi norr om Göteborg på den landmassa som allmänt kallas Sverige. Min mors namn är Lizzy och min fars namn är Bengt. De liksom jag själv tillhör det släktled som bär namnet Bengtsson.

De namn mina föräldrar gav mig var Kent och som ett reservnamn ”Erik”.

Dessa namn skall inte förvillas eller förväxlas med namnet på den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”Herr Kent Bengtsson”, BENGTSSON KENT ERIK, KENT ERIK BENGTSSON, Hr. K. Bengtsson, K. E. BENGTSSON, eller någon annan namn, stavnings- eller bokstaverings-kombination därav, vilka alla hänvisar till en artificiell skapelse (en pappers-konstruktion) som endast existerar inom den fiktiva av människan påhittade värld som speglar det verkliga samhället befolkat av levande människor och fysiskt påtagliga ting.

Som jag förstår det så är jag Grundaren/Stiftaren av denna artificiella person, genom det faktum att den inte kan existera utan mig och att den är en representation av mig i den av människor skapade fiktiva välden av politik, påhittade lagar, finanser, titlar, värdepapper, etc.

Som en människa skapad av Naturen och som verkar och agerar i det reella och påtagliga fysiska universumet, så erkänner jag ingen makt som överordnad mig, förutom min skapare.

Eftersom jag inte skapades av någon människa eller mänsklig grupp, så ser jag inte att någon annan människa eller grupp av människor eller mänsklig konstruktion (som till exempel, av människan stiftade lagar, en regering eller internationell organisation som Europeiska Unionen eller Förenta Nationerna) har någon som helst auktoritet över mig eller mitt liv (utom genom en uttryckt överenskommelse, vilken när som helst kan annulleras) så länge jag inte orsakar någon skada och respekterar de naturliga rättigheter var människa besitter. Jag är inte medveten om att ha ingått, medvetet, villigt och frivilligt, i någon slags överenskommelse med en annan människa, grupp eller fiktiva konstruktioner (enligt exempel ovan) där jag underställer mig hennes eller dess auktoritet, regler eller lagar.

Om du hävdar att du har auktoritet över mig, var vänlig och antingen framvisa ett kontrakt som visar var, när och hur jag frivilligt samtyckte till att bli bestämd över, eller en målsägare vars person, ägodelar eller intressen jag skadat. Om du har ett krav eller mål gentemot den juridiska personen/kommersiella enheten/Stiftelsen ”KENT ERIK BENGTSSON”, var vänlig och framför detta till mig, så att jag kan ta itu med det.

Om du trampar på mina naturliga mänskliga rättigheter, utan att producera bevis på att du har rätt att göra så eller en målsman jag skadat vilken du representerar, så skadar du mig och kan komma att få svara för detta.

Jag strävar att leva i fred och harmoni med mina medmänniskor och med andra livsformer på denna vår Jord.

Som en varelse av denna Jord, så uppfattar jag det som min rätt att fritt färdas på denna Jord, vare sig på land, hav eller i luften, så länge jag tar hänsyn till mina medmänniskor och andra livsformer med vilka jag delar denna Jord och orsakar minimal skada. Jag kan inte se hur någon av människan skapad fiktiv enhet, såsom en regering, har någon som helst rätt att begränsa min rätt att fritt färdas på min hemplanet.


Detta är en bild av min kropps
ansikte:

Detta är min kropps högra tummes fingeravtryck gjord i dess blod:

(Jag ger inget tillstånd att ta DNA ur
detta blod.)


Här är exempel på hur jag oftast skriver min namnteckning:Det ovanstående är sant enligt min förståelse vid den tidpunkt jag skriver under detta tillkännagivande.

Svuret under ed och mitt fulla ansvar, denna _____________ dag av _______________ månad

år ______________.Underskrift:________________________________________

Inför dessa två vittnen som känner mig väl:

Posted on: 2013/8/27 9:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Om jag hatade Regeringen...
#7
KentB-

har du använt dig sv denna identitents handling någongong? vad har du fått för gensvar? fungerar det eller tror dem att du skojar ? förstår dem, vad det är du verkligen säger till dem? Om alla gjorde detta så skulle vi snart frånta makten ifrån dem vi gett den till.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#8


See User information
Gäller det ditt "kontrakt" som "lika in för lagen" i den mån att du som ansvarstagande tas i beaktande utifrån det du skriver?

Posted on: 2013/8/27 22:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#9


See User information
iSky,
Jag har inte behövt använda det ännu med polisen. Jag har en i bilen ifall. I domstolen en gång så gav jag denna tillsammans med andra relaventa papper för fallet till domaren, men då vi redan etablerat vem/vad jag var muntligen så sneglade han bara snabbt på den och lade den åt sidan.

Jag har använt den i ett antal brevväxlingar med polis, kronofogde, kommun, åklagare, domstol, etc.
De väljer alla att inte kommentera eller bestrida den. De verkar alla inom den artificiella fiktiva världen, och i den kapaciteten kan de inte kommentera om ett högre plan.
Jag ser personligen deras tystnad, när jag bett dem att tala, ifall de har bevis för motsatsen, som ett tyst medgivande.

Jag bryr mig inte om ifall de tror att jag är galen eller inte. Antingen lägger de fram bevis som inte kan motbevisas på att det jag säger är osant eller ogrundat, eller så håller de med mig.

Huruvida de förstår eller inte är knappast mitt problem, men jag använder inget särskilt avancerat ordval, så de flesta borde förstå om de läser det ordentligt.

Om någon skulle ifrågasätta min ståndpunkt, så har jag ett antal frågor till dem, som till exemptel "Praktiserar vi slaveri i dagens samhälle?" vilket de kommer att svara Nej på. "Så, om jag inte är en slav - hur kan någon eller något vara min herre?". "Om jag inte är en slav, då måste allt jag gör vara frivilligt, så när, var och hur uttryckte jag frivilligt, villigt och medvetet i ord eller handling att jag går med på att lyda alla de millioner lagar, regler, förordningar och annat trams som regeringen hittar på hela tiden - var jag än är, vad jag än gör och vid alla tidpunkter i mitt liv?"

De litar på att vi är så hjärntvättade och rädda att vi bara gör som vi blir tillsagda. När vi inte längre är rädda och börjar ställa frågor där de måste visa sin sanna natur i sina svar, så är de inte längre så intresserade av att ha med oss att göra.

Varje gång de inför nya förbud eller övevakningssystem, så säger de "om ni inte bryter mot lagen/gör något fel, så har ni inget att frukta".
Jag vet inte hur många gånger jag bett en person i offentlig ställning att skriva ner sin ståndpund eller deras hävdanden som en uttryckt sanning och skriva under detta och skicka det till mig. Ingen har hitintills velat hävda något med bestämdhet, än mindre skriftligen med en underskrift. De vet hur allt är bluff och båg, och de vet bättre än att hävda något som helst, vilket de kan hållas ansvariga för. Här älskar jag att inflika "Om du inte talar osanning eller har fel, vad har du att frukta?"

Vi behöver inte försvara oss, vi behöver bara skifta bevisbördan på dem, och vänta på att de ger upp eller hänger sig själva.

alarik,
Jag är inte säker på att jag helt förstår din fråga. Som levande människor, är vi inte alla lika inför lagen och ansvariga för våra kontrakt?


Posted on: 2013/8/27 23:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Om jag hatade Regeringen...
#10
Tack för svaret Kent! Mycket intressant och intelligent person verkar du vara, har väldigt svårt att tro på att någon skulle tro du var galen eller dum, snarare tvärtom.

Så om det funkar på exempelvis mot en överklagan för fortkörning så är det bara det värt allt.

Får jag låna din deklaration ? hoppa jag inte behöver ändra använda det men säkersigen dyker alltid det upp något sådant. Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#11


See User information
@Kent "Som levande människor, Vilken lag är vi lika inför och om så; inför nuvarande svensk juridiskt lag; är det kontrakt du själv skrivit avgörande ifråga om ditt individuella ansvar som medborgare?

Om det är så, på vilket sätt är ditt egen-skrivna kontrakt inflytelserikt på medborgar-kontraktet?

Om du inte är medborgare, vilket lag står du då lika inför?

Posted on: 2013/8/28 2:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#12


See User information
iSky,
Om man hävdar att man är en odödlig själ, så kan man nog framstå som galen för en massa människor.

Jag har inget emot att folk använder den som något de kan följa om de vill göra sin egen ID handling. Se bara till att det du skriver i din är din sanning och tillämpar på ditt liv. Så om det är saker i min som inte stämmer med din verklighet eller tro, ändra det till att passa dig och din livssyn.

alarik,
Den lag som absolut ingen kan argumentera med är naturlagarna. Gravitationslagen, lagem om verkan och effekt, energilagar, etc. är där vare sig vi håller med om dem eller inte, och ingen regering kan ändra dessa.

Sedan finns det vissa lagar som är mer eller mindre unversellt antagna, såsom "behandla andra som du själv vill bli behandlad", "mörda inte", "stjäl inte", "bedra inte din nästa", "hedra dina löften och åtaganden", "orsaka inte skada eller så lite skada som möjligt", "respektera andras rätt till liv, lem och ägodelar", etc.
Om folk var ärliga och ansvarsfulla, så skulle detta vara all lag vi behövde. Dessa kallas ibland Naturliga lagar.

Dessa lagar kan variera lite från plats till plats beroende på lokala seder och bruk.

Sedan har vi handels- och kontraktslagar som är internationella lagar så att alla handelsparter har ett system att rätta sig efter och att använda ifall någon inte lever upp till sina åtaganden.

Personligen anser jag att det ovan är de lagar som alla är lika inför, de har klart angivna brott och om ett brott mot dem begås så finns det en kärande som skadats.
Till skillnad från alla millioner regler som hittas på av regeringar av olika slag för att göra allt möjligt "olagligt" som de inte gillar att folk gör, eller som bara införst för att skapa inkomstkällor för dem och för att göra folket eller en målgrupp fattigare. Till exempel så har jag använt säkerhetsbältet i hela mitt liv, men ännu inte behövt det en enda gång.
Hur kan det vara olagligt att köra utan säkerhetsbälte om många aldrig behövde det i hela deras liv? Jag säger inte att det är fel att ha säkerhetsbältet på, jag säger att det är fel att straffa folk om de glömmer det.

Där har du min åsikt om detta. Det finns säkert andra som anser annat. Personligen ser jag ordet lag och kontrakt som synonymer när de allra mest grundläggande lagarna etablerats. Om vi inte är slavar, så är vi fria att göra vad vi vill så länge vi inte åstadkommer skada eller trampar på andras rättigheter. Om vi är fria män och kvinnor då är allt vi gör som påverkar andra enligt överenskommelser/kontrakt.

Jag tycker att "Vi har alla lika rättigheter" är ett bättre uttryck än "vi är alla lika inför lagen" eftersom "lagen" kan disluteras mer än våra mänskliga rättigheter.

Kolla in min blogg för mer om grundläggande ideer om detta och annat. http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

Jag är inte helt säker på vad begreppet "medborgarkontrakt" åsyftar. Har bara hört det på svenska. Antar att det är det ansvar varje medlem i ett samhälle har gentemot sitt samhälle och dess invånare. Jag tycker personligen att detta skulle vare ett utmärkt kontrakt att skriva under när man blir myndig (så länge det bara hade några få grundläggande principer som alla lätt kunde förstå och lära) eller avstå från att ingå i, om man så vill - så att man själv kunde avgöra hur involverad man vill vara i ett mänskligt samhälle.

Hoppas detta klarlägger var jag står i detta.

Posted on: 2013/8/28 23:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#13


See User information
Enkelt: Du får två frågor med olika perspektiv: Vad kan du använda ditt kontrakt till? Eller gör ditt kontrakt någon skillnad inför den lag som nu råder?

Intressanta i din retorik är att du jämför lagar som bara människor har, och inte övriga djurriket eller naturen; med andra lagar som människor kommit på som t.ex. Gravitationen.

"Det borde vara de enda lagarna" men det är de inte, för att beteenden är öppet för fluktiation. Med andra ord bör naturlagarna, som allt annat, vara fluktuerande av evolutionen självt? Alltså; evolutionen är av evolutionen evolutionärt fluktuerande och kan ha sett annorlunda ut.

Det stämmer; den gravitationella konstanten är en sammanställning av de OLIKA gravitations-nivåerna på olika ställen: ett genomsnitt. Varför gjorde man det? För det var svårt att matcha tågen :).

Det är detta som är Tid-rums kontinuiteten; tiden är olika på olika platser i hela universum... Så vad är min poäng; att din hänvisning till att rättigheter är en naturlag inte är övertygande... Tvärt om, så borde det vara ett exempel på att lag och ordning förändras: de är olika idag i jämförelse från när alliansblocket tog över, annorlunda än på 1800 tal etc.

Inget är beständigt verkar det som; bara vanor eller mönster som kan variera som du själv säger - vilket bör räcka som motivation för ditt personliga kontrakt...
Men och andra sidan, hjälper det dig i praktiken på något annat sätt än att det fungerar som en själv-bekräftelse på inet-forum? Annars får du övertyga en majoritet människor så att det blir anarki ;D... För det är ju det ditt kontrakt är; individual-anarkism eller något slags anarki-liberalistisk kontrakt kanske man skulle kunna beskriva det kort... :)

Fast det spelar ju ingen roll med kontraktet om alla har olika... Idag skriver jag på mitt att jag får döda t.ex... Fast det är ju ingen bra överrenskommelse; så vad händer om man bryter mot andras kontrakt eller sina överrenskommelser om du ska basera det på rättigheter? Jo du måste införa lag och ordning som upprätthåller just det du skapat ditt eget kontrakt emot eller hoppas att människan inte är en av naturen girig människa som Hobbes beskrev det. Tredje alternativet är att folk är nöjda med ett allas krig mot alla. Ta den Internationella lagen som exempel, där vissa juridiska punkter används för att motivera att man strider mot den :P. Det mesta är idealism och idealismen är illusioner som jag ser det, även detta med kontrakt... Därför (r)evolution är det enda beständiga :)... Hittils!

Posted on: 2013/8/28 23:59

Edited by alarik on 2013/8/29 0:15:45
Edited by alarik on 2013/8/29 0:20:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Om jag hatade Regeringen...
#14
@KentB , Ju vet exakt vad du menar med att man blir missförstådd, men man kan heller inte låta bli att yttra sig, för hur ska man annars bli hörd eller förstått :).


tack ska göra om den lite grann så den passar just mig , formulera på det sätt jag brukar så om det uppstår frågor ska jag kunna svara lätt o i liknande frekvens.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#15


See User information
Alarik,
Du är alltför klyftig för mig och går djupare än jag helst vill göra. Sedan vi bara tycks vara tre i den här diskussionen så är jag inte intresserad av att lägga ner massor av tid att försöka förklara min ståndpunkt om livet och universum. Så jag skall bara försöka besvra en del nyckelpunkter här.

Jag har alldrig hävdat att jag har alla svar eller en perfekt lösning. Men jag tror de flesta kan hålla med om att de folket har utsett till att ta hand om vissa funktioner i samhället under den offentliga sektorn, inte gör vad de sattes där för att göra, utan snarare gör vad en liten elit som parasiterar på folket vill att de gör. Se min artikel på min blogg "Hur man förstör ett samhälle". Jag har funnit att de principer och metoder jag använt har givit mig många framgångar där andra säger att det är lönlöst att ens försöka komma någon vart.

Vad kan jag använda mitt kontrakt till?
Kan man inte kontraktera om vad som helst? Det mesta i mänskliga förhållanden är erbjudanden, moterbjudanden eller accepteranden. Frun: "Ta ut soporna är du snäll" (erbjudande) Han: "Fotbollen är slut om en halvtimma, jag tar ut dem då" (moterbjudande) Hon: "OK, men om de inte är ute om en timme så kan du sova i soffan inatt" (nytt moterbjudande) Han: "OK" (accepterande).
Skatteverket: "Du har inte fyllt i din självdeklaration för förra skatteåret och vi har uppskattat din skatteskuld till 250 000.00 kr." )erbjudande) Levande människa: "Jag accepterar ert erbjudande att betala 250 000.00 kr för förra året om ni kan bevisa att 1) Jag som en levande människa måste göra vad ni anbefaller. 2) Att jag har ett financiellt ansvar för den juridiska personen HERR K. E. BENGTSSON. 3)Att jag är kvalificerad att tyda era lagar utan att ha en licens att praktisera lag inom Sverige. 4) Jag är en slav och kan anbefallas att gra något som helst som jag inte samtycker till (med undantag av fall där jag skadat någon genom mina handlingar eller underlåtanden). (moterbjudande) Skatteverket: "Alla svenska medborgare måste enligt....bla. bla bla....(moterbjudande) et. etc. (kommer troligen aldrig att resultera i ett accepterande utan kommer att pågå tills någon tröttnar eller ger upp).

Varför tar jag inte upp djurriket? Olika djur och djurgrupper har olika lagar eller överlevnadsstrategier. Lejonen har andra lagar än Zebrorna.

Vad det gäller anarki. Först och främst, när jag hört anarkister tala om sin tro, så är den inte att de vill ha ett samhälle med total oreda och laglöshet, utan ett samhälle där ansvarstagande individer lever i fred och frihet utan att trampa på varandras rättigheter etc. Detta är stort sett rakt emot vad press och massmedia framställer att ordet betyder. Jag antar att du menar ett laglöst samhälle i kaos.
Om du läst min blogg så skulle du se att jag inte förespråkar det senare och att jag anser att det finns massor av folk som vill vara slavar och åtnjuta Systemets för och nackdelar. Låt dem ha sitt val. Men låt dem som inte vill vara slavar få lämna systemet som de så önskar utan att de slås ner av "lagens långa arm".

Jag skulle vilja påstå att det är regeringen, kommuner etc. som är laglösa idag. De stjäl 3/4 av vad medel svnesson tjänar ihop i sitt förvärv. De tar barn från familjer utan att ha ordentliga undersökningar till grund. De tvångsbehandlar folk och planerar "obligatorisk" massvaccinering med tvivelaktiga ingredienser. Det ger böter för saker som inte orsakade någon skada eller olägenhet. Se mitt första inlägg ovan för mer.

"idag skriver jag på mitt att jag för döda tex." Ett kontrakt är inte ett kontrakt innan parterna är överens. Om du kan finna en grupp som är OK med att du dödar dem, så har du ett kontrakt. Annars är det bara ett påstående eller erbjudande för övervägande.

Jag har inget som helst intresse i själv-bekräftelse på ett internet forum. Jag trodde du var genuint intresserad av mina synpunkter, dörför har jag svarat enligt bästa förmåga. Nu känns det mer som du bara vill kritisera eller visa hur fel jag har.

Som jag ser det så har vi nu en changs att ändra historien. Om de nuvarande trenderna med regerings-inblandning och tvång fortsätter, så tror jag att vi snart har ett totalt slaveri här på Jorden.
Men om de flesta vill leva under maffians styre hellre än att tan ansvar för sig själva, låt dem göra det.

Detta är nog mina sista ord här om detta. Skriva tar tid, och jag skriver hellre till en större publik eller gör något roligare med min tid.

Om du ser det som om jag ger upp, erkänner att jag har fel, tar skydd, eller vad som helst, så har du helt rätt.

Posted on: 2013/8/30 0:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Om jag hatade Regeringen...
#16
KentB :Jag har inget som helst intresse i själv-bekräftelse på ett internet forum. Jag trodde du var genuint intresserad av mina synpunkter, dörför har jag svarat enligt bästa förmåga. Nu känns det mer som du bara vill kritisera eller visa hur fel jag har.
-----------------------


kentB, var säker på att dina ord är sanna. du är inte den första inte heller sista. Men säkerligen ser du vad vissa personer egentligen är ute efter, och jag tror inte du låter dig påverkas av dessa.

Ibland säger man, en bild säger mer än 1000 ord. Se bilden på personen som ställt frågorna och du kommer utan att dömma se förvirringen kring dess energi.

Det verkar vara många på detta forum som inte gillar självständiga människor och är du like olika dem och kankse inte tror på ufos så är du inte bra.

Hoppas du fortsätter med vad du gör. Glad att jag fick se dig här.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#17


See User information
Tack iSky,
Folk är rädda för det okända. De flesta följer bara flocken och försöker passa in.

Sedan finns det dem som har en psykopatisk läggning och hatar tanken att andra är lyckliga och fria.

Sedan har vi dem som sålt sin själ till satan och mot betalning försöker svartmåla eller förlöjliga alla strävanden till förbättring.

Men det stora flertalet människor, även om de är rädda och osäkra, vill väl och vill se att saker och ting blir bättre snarare än sämre. Det är dem jag hoppas nå och få att tänka lite.

Posted on: 2013/8/30 23:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#18


See User information
Jag vill bättre så du har nått mig Kent, även om det inte är intellektuellt eller sofistikerat... Som övriga samhället av saken kräver: Jag önskar att du kunde nå just ett kontrakt som bygger på det du talar om: Ett "kontrakt är inte ett kontrakt innan parterna är överens" som du själv säger. Vad det betyder är att individen sedan födseln tvingas in i ett kontrakt som den inte är medveten om. Nästa steg vore för "Free man on a free land" att tydliggöra detta faktum; något som ännu inte gjort i Sverige, antagligen pga. att reglerna ser annorlunda ut. Det innebär, vem och vad ingår i kontraktet, när görs det och varför?

Om ett sådant kontrakt av överensekommelse, strider mot sakfråga ovan, så strider det mot kontraktet per definition... Därför undrar jag vad ditt "kontrakt" har för överenskommelse med staten? Inget annat försöker jag kommunicera; förutom att jag negligerar dina argument som inte är så övertygande...

Intressant är ändå att ni av en mening bedömer mig som ett "du/dom" utifrån ett "jag/vi"... Jag undrar allt vem det är "som är rädda för det okända. De flesta följer bara flocken och försöker passa in.

Sedan finns det dem som har en psykopatisk läggning och hatar tanken att andra är lyckliga och fria.

Sedan har vi dem som sålt sin själ till satan och mot betalning försöker svartmåla eller förlöjliga alla strävanden till förbättring.

Men det stora flertalet människor, även om de är rädda och osäkra, vill väl och vill se att saker och ting blir bättre snarare än sämre. Det är dem jag hoppas nå och få att tänka lite"

Posted on: 2013/8/31 1:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#19


See User information

Oroa dig inte KentB,

Du är vare sig den första eller den sista på detta forum;

http://vaken.se/modules/newbb/viewfor ... DESC&since=0&type=&mode=0

Att delge dokument finns det fler som delgivit dessa;

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... p?topic_id=22704&forum=39

Så välkommen broder!

Ju fler, desstå lättare är det för andra att följa sin egna väg till friheten från våra egna bojor!

I fred och <3!

Posted on: 2013/8/31 12:00

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#20


See User information
OK kära vänner,
Jag kan inte låta bli att "slösa tid här ser det ut som :)

Avatar, väldigt lite oroar mig. Om jag var en orolig typ, så skulle jag inte tala så öppet om vad jag anser och gör.

alarik, jag växte upp på en gård, jag har jobbat större delen av mitt liv som möbelsnickare, eller fixat instrument. Jag har därav en praktisk syn på livet. Fungerar det i verkligheten och gav det det resultat jag ville ha? Ja? OK, då kör jag på tills jag hittar ett bättre sätt.
Teorier är intressanta, "but the prrof is in the pudding".
Jag försöker inte att nå intellektuella. Jag vill nå mannen på gatan - de som går till jobbet och försöker överleva på vad som är kvar av deras lön när maffian (jag menar staten) tagit sin andel och som tänker att något står inte rätt till här i världen.

Om man vill spela enligt AB Seriges interna regler, så spelar dessa regler någon roll. Annars är allt kontrakt i min mening. Jag kan inte här förklara allt jag lärt om kontrakt. Men vill nämna att det finns i huvudsak två typer. Det uttryckta och det antagna kontraktet.

Det uttryckta är muntligt eller skriftligt. Det antagna är outtalat men antaget från dina handlingar. Som att gå till en reasturant för att äta. Du sätter dig vid ett bord och beställer mat från menyn, som har priser (eller saknar priser på flotta ställen). Det sker inga förhandlingar om transaktionen innan man beställer. Båda sidor antar att alla skall leva upp till den förväntade standarden av leverans och betalning.
För mer info, skaffa och läs en kontrakts bok, och lyssna till Gordon Hall på
http://creditorsincommerce.com/audio-contract-law
Lyssna på "The rules of the Game of Life" och gärna "Rancho Cucamonga workshop".
Creditors in Commerce förutsätter att man vet grunder som skillnaden mellan en själv och ens person.

När det gäller bevis på att folk har vunnit, så kan jag inte uttala mig om Sverige, men i de flesta länder tycks skatteverk, myndigheter, polist etc. lägga ner fallet innan det kommer till ett domslut, om det ser ut som om de kommer att förlora, eller så görs något slags domslut som gör att fallet avslutas där båda sidor "får rätt".
Som en domare sade till mig en gång: "Eftersom du har samma namn som den åklagade och bor på samma adress som den åklagade, så ser jag er som en och samma, men pga. konkursen så ser jag ingen vits med att fortsätta det här ärendet. Så jag dömer dig till 24 timmars internering i domstolen, men jag låter dig gå tidigt. Du är fri att gå."

Han kunde utfärda en dom och därmed avsluta fallet utan att förlora ansikte. Och jag hade inga verkliga negativa konsekvenser i mitt liv, så jag var nöjd också.

Nu får det räcka för den här gången.

Posted on: 2013/9/1 12:37
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#21


See User information
Quote:

KentB skrev:


När det gäller bevis på att folk har vunnit, så kan jag inte uttala mig om Sverige, men i de flesta länder tycks skatteverk, myndigheter, polist etc. lägga ner fallet innan det kommer till ett domslut, om det ser ut som om de kommer att förlora, eller så görs något slags domslut som gör att fallet avslutas där båda sidor "får rätt".
Som en domare sade till mig en gång: "Eftersom du har samma namn som den åklagade och bor på samma adress som den åklagade, så ser jag er som en och samma, men pga. konkursen så ser jag ingen vits med att fortsätta det här ärendet. Så jag dömer dig till 24 timmars internering i domstolen, men jag låter dig gå tidigt. Du är fri att gå."

Han kunde utfärda en dom och därmed avsluta fallet utan att förlora ansikte. Och jag hade inga verkliga negativa konsekvenser i mitt liv, så jag var nöjd också.

Nu får det räcka för den här gången.


Perfa! Glöm dock inte att i Sverige är adressen sätet för bolaget Lag 1974:174 <--- Klicky!. Kul å se hur desperat han måste blivit å försöka sy samman skiten...

En människa har ett HEM, ingen bostad... "Samma namn som den åklagade"... Personan...

Skulle nog själv "korsfäst" fånen för sitt antagande där och då... Det där är bedrägeri/förräderi vilket inte ligger under hans befogenheter före Ditt godtagande/samtycke... Det där skall påvisas e Din tjänsteHjon för bibehållandet av freden!

Skulle det antagas att varendaste polis i samtliga länder är mördare för dom bär vapen?

Tycker själv det skulle varit lite kul å ens få komma in i en domstol idag, men tydligen får jag inte... Och försök har jag gjort, det kan jag lova.

I fred och <3!

Posted on: 2013/9/1 13:18

Edited by Avatar on 2013/9/1 13:36:20

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#22


See User information
@ Kent, tack för den här gången och att du här på vakenXse vill, kan eller vågar redovisa din under förbrukad tid i livet utvecklade unika mentala kunskap och praktiska erfarenhet, att i nutid och rum tänka och handla i harmoni med ”Det uttryckta och det antagna kontraktet.”, men glöm SPÖKET om Sverige AB hit och dit, lokalt i en medlemsstat på på den inre FRIA marknaden för EN enskild medveten konsument i EES eller Europeiska unionen.

BolagsvÄrket skall som svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt, i tid och rum registrera och uppdatera varje svenskt AB och gratis eller mot avgift trovärdigt informera intresserad enskild medveten konsument, som mentalt vill, kan eller vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild konsument som upptäckt fördragsbrott.

Att alla bolag eller media här på Internet under fred och tryckfrihet vill, kan eller vågar producera SPÖK, om ditt eller datt, tillhör lydnadsretoriken om du mentalt vill, kan eller vågar ta reda på nytta, ansvar och risk i nutid och rum i din enskilda mentala och fysiska vÄrklighet!

Värdesäkrat resultat i ”antagna kontraktet” ovan och mvh.
Lärö den 1 september 2013
Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat, lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Posted on: 2013/9/1 14:45
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
45 user(s) are online (45 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 45

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS