vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 4 5 »


Illuminati vs Zionism
#1


See User information
Ja frågan är ganska enkel.

Läser man runt på nätet får man allt som oftast två svar vad gäller vilka som styr världen.

Antingen är det de så kallade "Illuminati" som är ett slags löst nätverk av flera grupper däribland CFR, Bilderberg Trilateral commison, Skulls & Bones med flera.

Eller så är det Zionisterna som styr med Israel i spetsen och främst då dessa "International bankers" som då påstås vara Zionister...

Och om man kollar runt lite så hittar man massvis med bevis som pekar på båda teorierna. Vilket gör det hela väldigt svårt att sätta finger på.

I den här tråden vill jag att vi lägger fram så mycket fakta som möjligt på vardera av ovanstående så man kan bestämma sig nån gång!

t.ex situationen i USA, Europa,Ryssland Israel osv.


Vem bestämmer egentligen, och genom vilka medel?

Posted on: 2009/12/14 2:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#2


See User information
Kommer inte ihåg vart men jag läste att Henry Kissinger är jude och hade annat namn under tiden han bodde i Israel :). Enligt källan så skulle det ha funnits med i register av namnbyten.

Posted on: 2009/12/14 3:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#3


See User information
Gud bestämmer allt, han har dock på den här planeten givit oss rätten och ansvaret att ta eget ansvar och göra våra egna val.

Så... Det är vi som bestämmer, du jag och annalena, folk kan alltid spöa, fängsla och döda oss, men det är vi som bestämmer.

Eftersom detta knappast var svaret du önskade dig, eftersom du innerst inne redan vet det så kan vi gå över och diskutera den del av vår värld som försöker inbilla oss att de bestämmer över oss, låt oss börja...

Prästerskapet har alltid försökt kontrollera massorna för att genom sin egen vilje och tanke få dessa massor att göra det prästerskapet tycker är viktigt, oftast med utfall som stavas med krig, svält, massmord, människooffer, laglöshet, hat och skatter.

Samma sak gäller idag, förutom att prästerskapet är osynligt och deras makt så allomfattande att vi inte ser den, a lá, inte se skogen för alla träden...

Tillsammans mässar alla dessa präster dag och natt materialismens budskap och de slumpmässiga skeendenas evangelium. Budskapet är så enkelt att en femåring snabbt tröttnar på det, ha det kul, du lever bara en gång, bry dig inte om allt jobbigt, du lever bara en gång.

Zionister och Illuminati är båda delar av prästerskapet så namnet på denna tråd är fel, i min mening, som jag ser det är det:

Illuminati, Zionism, Katolisism, Hinduism, Bilderberg, Kommunism, FuskKapitalism, Feminism, Socialism, Liberalism, Humanism, satanism, Buddism, Politikerna, FN, NATO, NWO, Sverige, Miljörörelsen, Gotlands Kommun och Den Intergalaktiska Federationen vs Dig, din tro, din makt och din kärlek...

Bara du kan låta dem vinna...

PUSS!

Posted on: 2009/12/14 3:07
"Mig skrämmer ni inte alls, ni eländets herremän...
Beröva oss hoppets stjärna, den skall nog bli vår igen"
-Cornelis Vreeswijk
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#4


See User information
Ja, självkart finns det maktbegär inom alla grupper men nånstans måste man ju dra slutsatsen att vissa har mer att säga till om gentemot andra.

I Bryssel bestämmer man t.ex hur Nils Gunnar 58's lantgård skall vara utformad. Fast Nils Gunnar egentligen vet bäst.

Och kollar man ovanför EU kommer man till, Bilderberg, Trilateral comission, osv, och vilka bestämmer egentligen där under dessa privata möten?

Det är själva grejen. En mongolisk ryttarförening kan inte säga till Nils Gunnar hur han ska jobba och leva under sitt liv.

Så frågan kvarstår dock. Men om du vill poängtera att det inte är nån av ovanstående så varsågod!

Kram

Posted on: 2009/12/14 3:38

Edited by maskarlasse on 2009/12/14 4:53:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#5


See User information
Mmm...

Jag har studerat lite bibliska element och börjat ana att Vatikanen är en stor maktfaktor. Visst, jag har läst Eric Jon Phelps och kanske mått bra av det, men la det åt sidan ett bra tag. Efter ett tag visade mina egna studier att jag närmar mig Vatikanen åter igen.

Vatikanen och sionismen samarbetar kan man säga. För att förstå detta djupare bör man läsa på om pharaséerna, Egypt-Babylon, romarriket och katolska kyrkan i stort. Det mest lyckosamma korståget mot Islam var att låta FN ge tjuvarna en egen stat 1948 i form av Israel. Gemensam nämnare Israel och Vatikanen? Rothschild.

Illuminati i modern tappning verkar vara de som har mest inflytande och är man innehavare till en majoritet av pengarna så har man också en majoritet av makten.

Jag kan utveckla detta vidare men kan inte 'tråda' ner allt jag tänkt. Mycket står utan fakta utan går på känsla än så länge.

En nyckelpunkt i historien är hur Amerika kom till. Fransmännen hjälpe kolonisatörerna att slå tillbaka England. Där hände det, samtidigt som Rothschild tog över brittisk ekonomi när Napoleon förlorade. Vem fick inflytande över det nya landet i väst? Nyckelfråga, helt klart. Sen skall man förstå frimurarnas "flykt" till nya landet, för att undvika Vatikanens långa klor. Senare blev murarna infiltrerade och deras agenda blev alltmer luciferiansk och förvirrad. What once was is now gone.

Posted on: 2009/12/14 10:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#6


See User information
Såhær førstår jag det;
Gud var inte førnøyd med judarna, och dømde de dærfør att leva i eksil. Det finns judar som ær imot staten Israel av den grund, att det ær mot Guds vilja och ord, dom menar att staten Israel skal vara en mental plats. Særskilt ær visst det synet utbrett blant engelska och australiska judar.

Judarna hadde ju fått skulden før at ha dødat jesus, så dom hadde problem i europa. Synet på dom var nog ikke så olikt det man ser att många har til dagens romanifolk, som faktiskt har vist seg att ha jødiska gener ochså, men dom får nog inte judiska rettigheter i israel...
http://kristen-tro.origo.no/-/bulleti ... et-av-joedisk-opprinnelse

Judarna fikk inte komme inn i många stater, bla. Norge. De fikk heller inte æga jord och dærmed forsørga seg som dom flæsta gjorde i gamla dagar. Eftersom dom kunne læsa hadde dom tidigt kunnskaper andra folkeslag inte hadde, och dom blev vældigt duktiga i handel, och senare bank, som var yrker de kunne forsørga seg på. Dessa værksamheter var ju ochså med på att gjøra dom upopulæra. Men dom blev vælstående. Och dom hadde ju et presteskap. Dom fikk kontakt med andra i høgare stællningar. Och amerika blev et fristed før dom nær det upptæcktes, och blev værkligen en plats dær dom kunde lyckas.

I førhållande til befolkningstalet ær det idag vældig många judar i politisk ledande stællningar, i media (filmindustri) och i bankværksamhet. Man tycks se det också i andre vestlige stater, men det ær ju svårt at bevisa, och det ær ju heller inte olagligt att vara många duktiga från en av værdens ælsta religioner.

Problemet ær ju at Gud har sagt att judarna ær det utvalda folket, som har skapt grobund for sionismen. Sionismen kan på flera punkter sammenliknas med nazistisk ideologi;

"¤Hitler så på seg selv som innsatt av Gud for å rydde bort "de urene og laverestående" raser i Europa. Israelerne hevder at Gud en gang ga dem landet, og at de dermed har rett til å drive ut andre folkegrupper.

¤Hitler stengte tusentalls jøder inn i Warzawa-ghettoen for at de skulle krepere langsomt. Israel sperret inne 1.5 millioner mennesker i Gaza med stengsler for mat, vann og helsehjelp, samtidig som deres brutale krigsmaskin har gjort byen stadig mindre beboelig.

¤Hitler brøt alle internasjonale avtaler som han ikke fant til fordel for det tyske riket og viste intet annet enn forakt for folkeretten og for vedtak i folkeforbundet. Staten Israel har ignorert hundretalls FN-vedta og bryter folkerette og menneskerettighetene når det passer dem.

¤Hitler okkuperte ulovlig en hel rekke land og hevdet at arierne som den høyestående folkerase hadde rett til større livsrom på bekostning av "de laverestående undermenneskene". Israel okuperer og tar land og eiendom uten vederlag diskriminerer andre folkegrupper i eget land og ser dermed "de ekte israelerne" som en bedre menneskekvalitet. Samtidig påstår de å være et egalitært samfunn.

USA har lang praksis med å støtte diktatur og terror i ulike deler av verden. De støttet også apartheidregimet i sør-afria, som for øvrig var nære venner med israel og bærer mange av de samme kjennetegnene. Men press fra andre land, blandt annet ved ulike former for boikott, tvang apartheidregimet i kne, uten krigshandlinger.

Tiden er overmoden til å ta liknende sritt mot staten Israel. Et første skritt kunne være at Nobel-komiteen ber den fremtredende israeliske leder Shimon Peres levere tilbake fredsprisen han i sin tid ble tildelt.

(utdrag av Roald Mart Jørgensens leserinnlegg i Nordlys 5.2.09)"


Dom flæsta idag har næstan bara lært att det ær synd på judarna pga. holocoust, særskilt kristna ær israelvænliga. Men det synet har alltså ændrats 180 grader efter utrotelsen. Holocoust gav dem så mycket sympati att dom ochså fikk palestina från FN, det skjedde såhær;

"Staten Israel ble oppretta av FN. Men hva foregikk egentelig da FN fattet sitt vedtak i 1947?

Bakgrunnen var slik; Storbritannia og Frankrike hadde erobret Midtøsten fra det Ottomanske riket under 1. verdenskrig. De to europeiske kolonimaktene delte regionen mellom seg, tegnet et nytt kart og skapte statene Syria, Libanon, Irak Transjordania (seinere Jordan), og restområdet Palestina.

I tre av disse statene satte de inn egne konger, alle hentet fra en vennligsinnet brødreflokk i det som idag er Saudi-Arabia. I Libanon lagde franskmennene et intrikat regjeringssystem for å sikre innflytelsen sin der. Men i Palestina var det oppstått et problem-under krigen hadde engelskmennene lovd europeise sionister at de skulle få kolonisere dette arabiske området. De skulle få bygge et "jødisk nasjonalhjem" der.

Den europeiske innvandringa skapte etterhvert store konflikter. Mer enn 90 prosent av befolkninga var arabiske da britene tok kontroll over området. I 1947, etter storstilt innvandring under og rett etter WW2, utgjorde den arabiske befolkningen fortsatt to tredjedeler. Og 94 prosent av jorden der var i palestinsk arabisk eie.

De sionistiske innvandrerne pressa på, politisk og med våpen, for å opprette en jødisk stat i Palestina, og palestinerne sloss mot det.

I 1947 hadde britene gitt opp å løse konflikten, og overlot saken til det nyopprettede FN.

FN, som idag har 192 medlemsland, hadde den gang 57. Dette FN satte igang en prosess for å utrede løsninger, og i november fatta generalforsamlingen vedtak.

Først var det prøvevotering 22 og 26 november. Der fikk ikke forslaget om å dele Palestina i to stater nødvendig flertall. Et voldsomt press, med trusler om økonomiske sanksjoner, blei satt inn mot de som var mot eller avholdende. Og ved den endelige avstemminga 29 november blei resultatet 33 for, 13 mot, og 10 avholdende. Det trengtes 2/3 flertall. Med knappest mulig margin-1 stemme-vedtok FN at det skulle opprettes to stater på Palestinsk område.

Den arabiske befolkningen i palestina og alle arabiske land var sterkt imot vedtaket. De argumenterte bla. med at det brøt med et av hovedprinsippene i FN-pakten, retten til sjølvbestemmelse, og viste til at det i patens kapittel 11 om avvikling av koloniveldet slås fast at innbyggerne skal ha det avgjørende ordet.

Et stort flertall av befolkningen var mot denne delingen. Et forslag i FN om å få prøvd saken for den internasjonale domstolen i Haag, som er FNs høyeste dømmende organ, ble nedstemt med 21 mot 20 stemmer, og med 13 stk. avholdende.

Det uttalte målet for zionistene har alltid vært-og er fortsatt-en jødisk stat, ikke en stat for de som alle bor i landet. Det demografiske bildet måtte altså endres. Og det er det blitt.

Først gjennom etnisk renskning i 1947 og 1948. 531 palestinske landsbyer ble ødelagt, 11 byer ble tømt for palestinere, og 750 000 ble jaget på flukt.

FN har vedtatt- første gang i resulosjonen 194 i 1948, og siden hvert eneste år-at flyktingene har krav på å få vende tilbake.

Og FNs sikkerhetsråd krevde i 1967 i resolusjon 242 at Israel skulle treke seg ut av de okkuperte områdene. Dette er gjentatt i et utall resolusjonsvedtak etter dette. I 2004 fastslo FN-domstolen, den internasjonale domstolen i Haag, at muren Israel bygger på palestinsk område er ulovlig, den er et brudd på folkeretten om anneksjoner.

Ingen av disse vedtakene har ført til noen form for sanksjoner mot Israel fra FNs side.

Israel har dermed kunne opptre som om staten er hevet over folkeretten og internasjonale forpliktelser-inkludert de forpliktelser å ha undertegnet FN-pakten og være medlem av FN pålegger landet.

Heller ikke at Israel bombet FNs hovedkvarter, FNs skoler og FNs lagre av mat og medisiner i Gaza har ført til noen sanksjoner, bare til formell protest.

Problemet med dette er at FNs troverdighet og legitimitet som politisk aktør smuldrer bort blandt store deler av verdens folk.

Kanskje bør vi forlate hele prosjektet med to stater, og se nærmere på hva mindretallet ønsket i 1947,en stat for hele befolkningen i det som engang var det palestinske området, eventuellt en føderasjon av to folk innenfor en felles stat. Hverken jødisk, muslimsk eller kristen, men demokratis og åpen for mange kulturer.

Det vil være en lang vei for å nå dit. Men idag-snart 62 år etter FN-vedtaket-fortoner også ideen om tostatsløsning seg som en ugjennomførlig utopi.

(Jon Børge Hansen, FN. sambandet i Nord, Nordlys 5 februar)"

Idag ær israel en veldig stark och mæktig stat, tungt involverad i bla. vapenindustri, teknologi, medisin, data... Några av de allra mektigaste i værden ær judar, och man drar dærfør fort linjer till illiminatum. Men så måste man stadfæsta vad som ær illiminatum.

Personligen tror jag den sioniske ideologi ær infiltrerat i olika broderskap runt om i værden, men mera osæker på hur djupt det værkligen sitter. Det vill inte avsløyas heller eftersom broderskapen ær lojala, och det ær bara dom helt på toppen som vet om det isåfall.

Vatikanen ær i detta ochså intressant, men jag tror nog det ær en avtal dær, och at muslimerna hålls utanfør. Det ær intressant ochså, at Abraham fikk en sån med sin tjænestekvinna då sara inte fikk barn, men vid 80 års ålder fikk hon isak, och då blev tjænestekvinnan och den førstfødde jagad ut av abrahams hus. Mohammed mente sig å vara en slækting til denna førstfødde (Ismael tror jag han hette?). Judedommen ær alltså grunden både før kristendom och islam.

Det blev lite mycket det hær kanskje?

Posted on: 2009/12/14 19:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#7


See User information

Posted on: 2009/12/14 19:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#8


See User information
Nej, det blev lagom mycket.

Grogrunden för katolska kyrkan (med flitig inkvisitation) är att den är uppbyggd av ett stort imperium. Hur man än vrider och vänder på detta kan sionismen aldrig vara mer än en avdelning av katolicismens maktområde.

Jesuiter, stalinister, nazister och sionister känns jäääävligt lika. Vem var först och har existerat i så där ~2000 år?

Enligt mitt förmenade skall man tro ganska lite om katolicismens som en faktiskt religion. Det liknar inte riktigt baptist-protestantism, frikyrklighet, buddism eller så, men är t.o.m. kraftigt avskild från ortodox kristendom. Katolka kyrkan närmar sig inte Jesu ord utan utnyttjar symboliken och förvränger den. Sanna kristna är skiljer sig mycket från katolikerna. Vatikanen, som dess centrum, visar ganska tydligt var skåpet står. Vandrar man runt i S:t Peterskyrkan osar det en atmosfär som är heretisk mot Jesu ord. En staty föreställande Moses har horn!

Posted on: 2009/12/14 23:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#9


See User information
Om du frågar mig så är illumunati och zionism samma sak

Posted on: 2009/12/14 23:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#10


See User information
Quote:

Ecoflum skrev: Om du frågar mig så är illumunati och zionism samma sak


Motivera!

Posted on: 2009/12/15 1:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#11


See User information
Quote:

Norskan skrev:
Problemet ær ju at Gud har sagt att judarna ær det utvalda folket, som har skapt grobund for sionismen. Sionismen kan på flera punkter sammenliknas med nazistisk ideolog


Oavsett vilket håll det kommer från så är exklusivitet inget annat än storhetsvansinne.
Egentligen var ju det israeliska folket ”utvalt för att tjäna som exempel på hur man faller, ångrar sig och vänder om”. De skulle visa genom eget exempel hur man håller lagen, och vad som händer om man inte gör det. Orsak och verkan. Det vet man om man studerar judisk lära lite närmare. Vilket märkligt nog alltså inte sionisterna gjort då de ser sig som enbart - utvalda.

Quote:
Hitler så på seg selv som innsatt av Gud for å rydde bort "de urene og laverestående" raser i Europa. Israelerne hevder at Gud en gang ga dem landet, og at de dermed har rett til å drive ut andre folkegrupper.


Hitler var dessutom inspirerad av Luther som antingen var hög på sin framgång efter brytningen med den katolska kyrkan, och ville ha både Jesus och Paulus för sig själv - eller helt enkelt var galen – då han författade ”Om judarna och deras lögner”. Hitler läste sen på sin tid boken då han satt inne för sin statskupp, och smidde planer för framtiden. Han använde sig av judarna för att de redan var utpekade av ”en god kristen” och enkla att rikta hat mot för folket som välkomnade syndabockar. Hans utrotningsplan i tolv steg följde ganska exakt Luthers steg för att bli av med de i hans ögon förhatliga kristusförnekarna.

Det man inte får glömma nu då cirkeln är sluten och vi borde ha lärt oss en läxa angående storhetsvansinne, är att det inte är folket man ska vända sig emot. Det som händer när man talar om Israel är i regel att man drar alla – från landsände till ländsände – över en kam. ”Judarna bombar Ghaza och beskyller alla som knorrar över det att vara antisemiter”. Men folket i Israel är förmodligen lika missnöjda över de styrande i landet som USA:s befolkning är med sina. (när man nu talar om krigsherrar)

Quote:
Et første skritt kunne være at Nobel-komiteen ber den fremtredende israeliske leder Shimon Peres levere tilbake fredsprisen han i sin tid ble tildelt.


Fredspriset är ett skämt. Om inte annat står det tydligt och klart i eldskrift efter att Obama fått det. Vet inte vad det skulle göra för skillnad, och då det delades ut till ytterligare två personer som nu inte är i livet känns det fattigt att kräva tillbaks priset.

Läste om det du säger angående att ta tillbaks fredspriset i efterhand på den här sidan:
http://jinge.se/mediekritik/krav-till ... spris-av-shimon-peres.htm

..och såg följande:

”Orsaken är förstås anfallskriget mot civilbefolkningen i Gaza, detta fullföljande av Plan Dalet, att etniskt rensa Palestina.”

Ovanstående känns väldigt vinklat, (även om jag känner till att Plan Dalet är omdebatterad) och min åsikt är att planen som utformats som en beredskapsplan för att försvara den framväxande judiska staten från invasion, är just det. En beredskapsplan för ett försvar. Inte en plan på etnisk rensning i Palestina. 6 miljoner judar hade precis mist livet under förintelsen, och fick på ett juridiskt - om än inte moraliskt - riktigt vis av FN sitt Eretz Israel. Det handlade där och då om tid för utandning. Det palestinska området (f.d. Ottomanska riket var det eller?) stod under Brittisk kontroll och araberna hade inte så mycket att säga till om då den nybildade staten Israel uppstod, men motsatte sig det givetvis. FN agerade gud på samma vis som skedde i gamla testamentet då han sa till Israeliterna att gå in i Kanaan eftersom han skulle ge dem det landet. Galet, men inte det judiska folkets fel.
Viktigt är alltså att komma ihåg att man måste göra skillnad på sionistisk inblandning i ett världsvälde och det judiska folket i Israel. De är människor oavsett bakgrund eller rastillhörighet. Likväl som det palestinska folket är det.

Quote:
Det ær intressant ochså, at Abraham fikk en sån med sin tjænestekvinna då sara inte fikk barn, men vid 80 års ålder fikk hon isak, och då blev tjænestekvinnan och den førstfødde jagad ut av abrahams hus. Mohammed mente sig å vara en slækting til denna førstfødde (Ismael tror jag han hette?).


Mycket intressant. Gud hade ju gett ett löfte även till Ismael, som blev stamfader till en rad beduinstammar som sen kom att kallas araber. Det är nästan så att man anar ett uppsåt till en evig konflikt från tidernas begynnelse. (snacka om konspiration) Eller så var det helt enkelt meningen att människor skulle kunna komma överens och dela på land och rikedomar..?

Posted on: 2009/12/16 11:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#12


See User information
Judar, kristna och muslimer har kunnat leva fredligt sida vid sida vid flera anledningar. Men Buch definisjon "ondskapens ax" ændrade det totalt i våran tid, och det har nu blivit rumsrent att hata muslimer. Men det ær knappt lagligt att stælla frågor om judar/holocoust, faktiskt ær det førbjudet i många stater, och det skriks straks upp om antisemitism om man gjør det. Men det ær liten tvivel om at Israel, som ær gjenomsyrat av sionisme (propaganda dær ochså sjælvklart, judar dær blir upplærda till at alla hatar dom), har en veldigt stark stællning i værden. Dom har med 99 prosent sækerhet atomvapen ochså, æven om dom inte har lov til det, men ingen efterforskar det. Stødet från USA ær så starkt att ingen vågar.

Kom ochså ihåg att judedommen ær ekskluderande, dvs. dom provar inte att værva någon, man kan inte konvertera till judedommen. Det måste man vara fødd till.

Posted on: 2009/12/16 15:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#13


See User information
Quote:

Norskan skrev:
Kom ochså ihåg att judedommen ær ekskluderande, dvs. dom provar inte att værva någon, man kan inte konvertera till judedommen. Det måste man vara fødd till.


Jo man kan konvertera, dock är traditionen så att man nekas ett par ggr för att det ska vara glasklart att man vill. Det är lagen om hemvändande som kan vara lite tuff om man t.ex. som, jude konverterat till kristendomen.

Quote:
Judar, kristna och muslimer har kunnat leva fredligt sida vid sida vid flera anledningar. Men Buch definisjon "ondskapens ax" ændrade det totalt i våran tid, och det har nu blivit rumsrent att hata muslimer.


Ja det är gräsligt, håller med. Sen ska man ju inte framhålla muslimer som enbart oskyldiga heller, oavsett om det gäller självmordsbombningar i Israel eller annat. Under 2009 har 165.000 kristna torterats till döds i den muslimska världen. I Gaza gräver man upp de döda på de kristna kyrkogårdarna eftersom man anser att de förorenar jorden.

...vilket givetvis inte berättigar det illdåd Israel begår.

Poängen är dock fortfarande att det är ett fåtal procentuellt som begår omänskligt grymma handlingar och resten tar avstånd i avsky från de handlingarna. Ska alla i ett folk dras över en kam som vansinniga krigsdårar oavsett om de är muslimer, judar, kineser etc? Knappast.

Quote:
Men det ær liten tvivel om at Israel, som ær gjenomsyrat av sionisme (propaganda dær ochså sjælvklart, judar dær blir upplærda till at alla hatar dom), har en veldigt stark stællning i værden.


Har man en stark ställning worldwide per automatik menar du, för att man blir upplärda att hata eller att man är hatad? Jag tror nog man ska låta bli att generalisera och utmåla alla israeliter som galna sionister. Det kommer det inget gott ur. Den yngre generationen i Israel tar i större drag avstånd från det som händer och demonstrerar mot våldet som pågår.

Posted on: 2009/12/16 19:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#14


See User information
Inte för att detta har något med saken att göra, men...

De om inte känner till genuin kärlek kan heller ej känna igen hat. Missriktad aggression och indoktrinering till detta (ej hat för det förutsätter att man ser klart) är vardagsmat i den så kallade konflikten.

Fokus dras till "konflikten" och folk känner inte ordentligt efter för vad som är sant eller varför något är som det är. Intellektet förstör möjligheten att rannsaka sig djupare.

Det som brukar känneteckna benämningen för Illuminati är att de är upplysta och de övriga är det inte. Kan man förtrycka kunskap till okunskap så är man vid sitt mål.

Posted on: 2009/12/16 22:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#15


See User information
Du Norsken har nog fått ett och annat om bakfoten:
Quote:

"¤Hitler så på seg selv som innsatt av Gud for å rydde bort "de urene og laverestående" raser i Europa. Israelerne hevder at Gud en gang ga dem landet, og at de dermed har rett til å drive ut andre folkegrupper. "

Samtliga palestinier (Dvs araber som bodde där, det finns ingen palestinsk folkgrupp) inom israels gränser fick erbjudande om fullt medborgarskap vid grundandet av Israel. Hälften av dem flydde dock uppskrämda av den förre SS-mannen och Hitlervännen Haj Amin.
Quote:

"¤Hitler stengte tusentalls jøder inn i Warzawa-ghettoen for at de skulle krepere langsomt. Israel sperret inne 1.5 millioner mennesker i Gaza med stengsler for mat, vann og helsehjelp, samtidig som deres brutale krigsmaskin har gjort byen stadig mindre beboelig. "

Det var inga judar i Warsawagettot som hade som hobby att peppra grannskapet med raketer. 10000 raketer har regnat över Israel från Gaza bara under de sista åren.
Quote:

"¤Hitler brøt alle internasjonale avtaler som han ikke fant til fordel for det tyske riket og viste intet annet enn forakt for folkeretten og for vedtak i folkeforbundet. Staten Israel har ignorert hundretalls FN-vedta og bryter folkerette og menneskerettighetene når det passer dem. "

Inget land i världen har varit så mobbat av FN som Israel. De har extremt mycket fler FN-resolutioner mot sig än någon annan jämförbar eller värre krigshärd runt om i världen. Räkna antalet resolutioner mot folkmordet i Rwanda och Serbien, Rysslands ockupation av Tjetjenien så ser du snart ett tydligt mönster. israel är extremt särbehandlade av FN. Eller varför har ingen sagt något om USAs eskapader i Iraq? när en miljon iraqier har dött pga USAs båda krig där.
Quote:

"¤Hitler okkuperte ulovlig en hel rekke land og hevdet at arierne som den høyestående folkerase hadde rett til større livsrom på bekostning av "de laverestående undermenneskene". Israel okuperer og tar land og eiendom uten vederlag diskriminerer andre folkegrupper i eget land og ser dermed "de ekte israelerne" som en bedre menneskekvalitet. Samtidig påstår de å være et egalitært samfunn. "

Tyskland hade inte 4 grannstater som angrep dem oprovocerat 4 gånger under 50 år.


Quote:

"Tiden er overmoden til å ta liknende sritt mot staten Israel. Et første skritt kunne være at Nobel-komiteen ber den fremtredende israeliske leder Shimon Peres levere tilbake fredsprisen han i sin tid ble tildelt. "

Det är nåt galet hur somhelst med Norska Nobelkommiten för de har gett pris till Obama som inte gjort ett skit för världsfreden an att snacka sockersött samt gett pris till en av vår tids största och maktgalnaste terrorister Arafat.Quote:

Først gjennom etnisk renskning i 1947 og 1948. 531 palestinske landsbyer ble ødelagt, 11 byer ble tømt for palestinere, og 750 000 ble jaget på flukt.


Zionisterna måste vara osedvaligt usla på etnisk rensning. I Rwanda tog man dö på 1 mille under 9 månader. Den arabiska befolkningen i Palestina har ökat från några hundratusen vid 1900-talets början till flera miljoner idag. Hur det kan kallas etniskrensning är för mig ett mycket märkligt. Ett krig? ja! Smutsigt? Ja! Etnisk rensning? Icke sa Nicke. Det är bara nassepropaganda. Faktum är att den stora invandringen av araber till palestina skedde samtidigt med den förisraelsiksa judiska invandringen, dvs 1900-1950. Det var nämligen först när judarna kom dit som området började blomstra och araber invandrade pga jobbmöjligheter. Innan dess var det mest öken samt några kuststäder och spridda beduingrupper.


Quote:

"Heller ikke at Israel bombet FNs hovedkvarter, FNs skoler og FNs lagre av mat og medisiner i Gaza har ført til noen sanksjoner, bare til formell protest."


Hamas i Gaza lägrar sig medvetet där de vet att de får störst internationell uppmärksamhet. FN-skolan som du nämner bombades tex inte däremot gatan utanför och byggnader intill där Hamasterrorister höll till. Hamas drar sig inte för att tvångsöverta andras egendom i Gaza. De knäcker knäskålarna ifall du inte håller med dem eller ännu värre dödar dina släktningar. Skulle du vilja förhandla med en sådan motståndare som gör så mot sina egna?


/Vakens egen zionist är tillbaka!

Posted on: 2009/12/17 0:22
"The age of communication means that everyone speaks at the same time" - Justin Sullivan, New Model Army
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#16


See User information
Välkommen tillbaka, alltid intressant att läsa dina inlägg. Du har varit saknad.

Posted on: 2009/12/17 0:44
The blind Me-Generation doesn't care if life's a lie. So easily used, so proud to enforce
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#17


See User information
Vil understryka att jag inte ær antisemitit, men svarar på frågan. Er det relevant å sammenlikna Israel med Rhwanda? Att någon gjør något hemskt legitimerar at andra gjør något hemskt? Hær ær några tal som visar vilket styrkningsførhollande det er snack om;
http://ifamericansknew.org/

Om man tror det ær en værldselit som konspirerar, ær det naturlig att se på zionismen som en av krafterna, det gjer vældigt många træff att googla på, så många tænker så. En av dom historiska orsakerna till det ær givetvis Zions visa protokoller.

Den opprinneliga Illiminati var grundad av en avhoppad jesuit;
http://no.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

Hær en link som visar lite med historia
http://www.innsyn.com/artikler/nwo.html

Både Rothschild og Rockefeller var av judisk hærkomst, och har nog gjort dissa rykten starkare. Trots allt ær det konstigt att dom samarbetade med Hitler, men i efterhand kan man se at holocoust gav judar førdelar. Statitisk sett var førintelsen hårdare på romfolket, men dom fick ingen erstattning alls, och går fortfarande som undermænniskor i vestliga værden.

Posted on: 2009/12/17 8:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#18


See User information
Quote:

Norskan skrev:Men det ær knappt lagligt att stælla frågor om judar/holocoust..


Det är skillnad på att fråga angående och ifrågasätta förintelsen, det antar jag att vi är överens om?

Quote:
Statitisk sett var førintelsen hårdare på romfolket


Vad är det för statistik du tillgår då? Romernas ungefärliga antal av döda ligger mellan 200 000 till 1,5 miljoner, och judarnas drygt 6 miljoner. Det är enbart i förintelseförnekande kretsar man försöker revidera, förminska och förneka antalet döda judar i koncentrationslägren.

För övrigt är det ingen tävling i lidande.

Quote:
i efterhand kan man se at holocoust gav judar førdelar.


Det kopplar jag tyvärr också till förnekare av förintelsen, där det heter att ” Judarna genom att hålla liv i myten om förintelsen får ekonomiska, politiska och sociala fördelar som resten av mänskligheten inte har.”

Quote:
..dom (romfolket) fick ingen erstattning alls


Orättvisa vad det gäller kompensation för tillgångar känns bara löjligt att diskutera då man tänker på de tåg som återvänt till Tyskland från förintelselägren fullastade med kläder i alla storlekar, säckar med avklippt hår, tandproteser, pengar, glasögon m.m.

Orsaken till att man bör tänka igenom sina uttalanden mot det judiska folket rent generellt, är att de grupper som förnekar förintelsen, s.k. historierevisionister, inte är annat än moderna antisemiter. Vad skulle man vinna på att förneka nazitysklands slakt av ett folk, om det inte handlade om att väcka hat mot samma folk igen?

Nu kanske det blev lite O.T. men jag hoppas du förstår varför jag tar upp detta. Återigen knyter jag an till att det är individer som styr oavsett om det är inom en världselit eller en stat. Vilken rastillhörighet individen i fråga har är egentligen oviktigt.
Bush är alltså inte alla amerikaner, Rothschild inte samtliga judar (…och salig Arafat var sannerligen inte alla araber).

Posted on: 2009/12/17 12:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#19


See User information
"En av dom historiska orsakerna till det ær givetvis Zions visa protokoller"

Det är en skam att många fortfarande inte förstått att Zions vise protokoll är en bluff. Skapad av den en desperat rysk underrättelsetjänst när en revolution hotade Ryssland. För att rädda monarkin krävdes en syndabock som så många gånger tidigare i ryska historien blev det judeförföljelse.

Protokollen är smutsig propaganda, vilken inskränkta individer fortfarande vill tro på och det är tragiskt.

Norskan den meningen jag citerar ovanför av dig räckte för att diskreditera hela din debattartikel, för sätter du ett sånt värde till en gammal bluff, krasar det all din trovärdighet.

Läs
http://emperors-clothes.com/antisem/graves-text.htm#foot

Eller

"Forging Protocols

Charles Paul Freund from the February 2000 issue

The last mystery surrounding the infamous anti-Semitic pamphlet Protocols of the Learned Elders of Zion--the identity of the 1904 hoax's author--finally has been solved. According to the Russian historian Mikhail Lepekhine, the Protocols were concocted by a Russian propagandist named Mathieu Golovinski as part of a monarchist scheme to persuade Czar Nicholas II that the capitalist modernization of Russia was really a Jewish plot to control the world. Golovinski's handiwork--24 subversive "protocols" that purport to be the minutes of a secret "Zionist" conclave--was to become a bulwark of anti-Semitic paranoia and an essential text of Nazism. The Protocols remain dear to credulous paranoids throughout the world.

Historian Lepekhine discovered Golovinski's authorship in Russia's long-closed archives and published his findings last November in the French newsweekly L'Express. Golovinski had been linked to the work before: The German writer Konrad Heiden identified him as an author of the Protocols in 1944.

The Protocols have been known to be a forgery since 1921, when The Times of London revealed that they had been largely copied from an 1864 political tract by a Frenchman, Maurice Joly. That work was a commentary on French politics and had nothing to do with Jews. Golovinski, working with such mystical anti-modernizers as the Holy Brotherhood, combined Joly's fantasy elements of world domination with earlier anti-Jewish and anti-Masonic material to produce "evidence" of an overarching Jewish-Masonic plot. Late-Imperial Russia was awash in documentary forgeries, domestic spying, and counterspying, with revolutionaries and the Czarist secret police often involved in complex duplicities. Golovinski himself changed sides after the 1917 revolution, becoming a Bolshevik propagandist.

Of course, a parallel universe of Protocol-believers has continued to claim that the Protocols are authentic, and that any evidence to the contrary is the real forgery. The leading proponent of this view was probably Nesta Webster, who wrote prolifically in the 1920s about purported Jewish conspiracies, and whose anti-revolutionary zeal may have stemmed from her belief that she had been guillotined by French revolutionaries in an earlier incarnation."

Posted on: 2009/12/17 13:46

Edited by Joshua on 2009/12/17 14:45:38
The blind Me-Generation doesn't care if life's a lie. So easily used, so proud to enforce
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#20


See User information
Nu har jag inte ifrågasatt førintelsen då. Totalt dog 82 689 700 under andra værdskriget;
http://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8dsfall_under_andre_verdenskrig

Med at romfolket var hardere rammet mener jeg prosentvis døde av folkgruppen. Jag har inte eksakta tal på det nu men kan leta upp om det ifrågasætts, jag har diskuterat detta med en representant som framhøll det. Romfolket ble alltså ochså utsatta før etniska dråp, men har som næmnt tidigare inte fått någon uppresning, faktisk tvært imot, de blir den dag idag diskriminerade hårt.

I prinsipet stødjer jag sjælvklart at det skal gjes erstattning till alla ramade. Men varfør skulle palestinerne betala før tysklands skulder?

Æven om Zions visa protokoller ær en bluff, så har den haft betydning før någras tankar och hållningar. Jag har bara tittat lite på den, men den værkar troværdig (som propagganda alltid gjør) och har dærfør varit viktig før någras førståelse. Så ær det vel som med det mæsta; något ær rena løgner, annat ær halvsannheter. Men nær et perspektiv presenteras på et gjenomført sætt så vil det ha betydning før utvekling av vissa årsikter.

Och dom perspektiv kan behøvas diskueras många gånger før at komma i botten av førståelsen. Kanslje i flera generasjoner. Vi kan med tiden ochså se tilbaka i historien med mindre och mindre personlig smærta, och då klara att se ting på nya sætt.

Och boken ær nog vældig viktig grund før att många tænker zionisme og illiminati, som ju var frågan. Ett gott eksempel på en konspirasjon dessutom, som kan læra oss hur det kan funka, hur lætt det ær att så dissa dåliga frø.

Att jag næmner denna bok betyder inte att jag menar den ær sann, eller att jag tror den ær sann. Men den har helt klart spelat en roll. Møyligt att språket hær inte har gjort mig klart førstått?

Jag kjænner ochså mindre till den "svenska folksjælens" mening om Hitler, kriget och judar. Men jag ska lova att det ær ett jætteviktigt tema i Norge. Trots allt var dom flesta berørda, særskilt hær i Nordnorge. Men hær var det ryssfångar som blev utrotade i arbetslæger, særskilt serberne, som var dåligast behandlade av alla. Men ochså att folk "gikk øver til tyskern", blev kjæra i en tysk soldat eller partisanare (som ochså fikk jættestora problem och sett på som landsførædare). Hamsund vækker fortfarande starka kjænslor, vi kan inte førstå hur han sympatiserade med Hitler. Idag kanskje lite bættre, iallafall kan vi tala om det nu. På den tiden var "rashygien" en helt vanlig mening, och folk flest førstog inte helt den grymhet som faktisk låg til grund. Av dom som "gikk øver till tyskern" hadde de flesta intet val. Trots allt måste man førsøka leva antingen det ær krig eller ei. Några snodde seg, tjænade på kriget, och slapp undan uppgjøret, och har hållit mer eller mindre hemligt, men har kjænt på hatet från dom som visste. Och så hjæltarna sjælvklart, som har gjort norskar stolta øver att faktisk ha agerat mot nazisterna.

Så fint om ni inte tillægger mig meningar jag inte har.

Posted on: 2009/12/17 17:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#21


See User information
Ja det är allt som norskan säger att "statistiskt sett", eller jag antar att du menar antalet i relation till befolkningsgruppers mängd, sdå drabbades romerna mycket hårdare.

Jag ser nu att du klarlägger det i ditt nästa inlägg...

Glöm heller inte att siffran 6 miljoner inte alls har med verkligheten att göra, jag vet inte varför den dyker upp här...

Posted on: 2009/12/17 18:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#22


See User information
Vilken ignorans.

Att säga FN orättvist beskyller Israel för illdåd är skrattretande.

FN i sig är skrattretande men det hör inte hit.

Folkmord? Ja. Det sker en etnisk rensning. Att jämföra med Rwanda är inte samma sak. I denna "konflikt" provocerar man flera arabländer och kan inte gå för långt utan att utlösa ett blodbad utan dess like. I Rwanda fanns inte denna bromskloss.

Raketer in mot Israel? Tja, hört talas om false-flag och att Mossad utöver attacker mot eget folk som sällan bringar dödsoffer?

Nej, sionister tycker det är helt ok. Och om jag uppfattat detta rätt så är man Israelisk medborgare endast om man är jude. Fantastiskt. Är inte det en stat som lever ett helt annat liv än de flesta andra stater? Rasistisk stat som haft samröre med Sydafrika och därtill grundad av samma ledare som står bakom sionist-bolsjevism och nazism.

Sanna sionister är enligt min egen uppfattning oförmögna att känna kärlek och hat. Det är bara... ja, något annat. Tomhet kanske.

En värld med en förnuftig framtid står sig bättre utan sionism. Sionism skall därför bekämpas.

...och blanda inte in antisemitism i det hela. Om en enskild stat är antisemitisk så står Israel för denna fiol.

Posted on: 2009/12/18 0:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#23


See User information
Djävulddyrkare lär er historien och lär er varför ni hatar judar. Era tragiska självförnekare. Sälj er själ till palestinerna och ta konsekvenserna. ni hade stött Hitlers utrensing. Och jag hoppas Gud visar er konskvenserna. Fast det handlar om större nåd än vad jag gett er. Djävulsdyrkare

Posted on: 2009/12/18 3:54
The blind Me-Generation doesn't care if life's a lie. So easily used, so proud to enforce
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Illuminati vs Zionism
#24


See User information
Quote:

Joshua skrev:
Djävulsdyrkare


*skrattar lite*

Hmm. Jag trodde folket bakom Talmud var djävulsdyrkarna. Har jag missat något? Dessutom utövar staten Israel en förlängning av Talmud. Om jag inte läst alldeles fel kallade Jesus detta folk för avkomma från ormar.

Att se sig själv som utvald i något sammanhang där man är något förmer än andra, det är att häda mot en universell ordning av kunskap och ödmjukhet. Skrivna ord tolkas alltid till egen fördel. Sen kan man också kalla dem för skrivna av profeter på inrådan av någon Gud som utser folk för det ena eller för det andra.

Att vara religiöst troende (dvs. kunskapsförnekare) är att ge efter för en strävan av en världsordning som är allt annat än god.

Sionism är ett gift för sinnet och en sjukdom som hotar yttrandefriheten.

Posted on: 2009/12/18 14:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 4 5 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
29 user(s) are online (29 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 29

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS