vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2) 3 »


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#25


See User information
Hej!

Jo jag tror också att en andlig utveckling måste ske innan vi kan förvänta oss en förändring...(Tolle Eckhart är grymt bra!!!=)

Men fram till dess kanske vi måste ändra om i spelreglena lite.

Jag tänker mig att respektive yrkesgrupp röstar fram sin ledare...kanske är det så att dessa "ledare"(ministrar) skall ha ensamrätten att rösta fram stadsministern...

Vad som helst måste vara bättre en dagens demokrati där obildade röstar fram obildade.

KUNSKAP är den enda rätta vägen!

Yttrandefriheten kan vi fresten glömma när det handlar om sådana här tankar, dessa vill pressen inte ta i med tång ens...

Malin

Posted on: 2010/12/20 13:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#26


See User information


Ja, en mognad är klart vad som behövs... På samtliga medspelare i teatern/monopolspelet vi deltar i.

Men nog tusan behöver vi ett system som klarar av att ta vara på lilla klippan vi bor på, utan att förgifta oss själva och allt som rör sig på köpet? Men nog kommer den lösningen, vänta bara...


Posted on: 2010/12/20 15:00

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#27


See User information
Jättebra film TreeofLiberty, såg den för ett par månaders sedan, den fick mig att tänka mycket på valet av statsskick.
Hur former som Tyranni, demokrati och anarki inte existerar utan de enda formerna som finns är Oligarki och Republik.
Hur formerna demokrati och anarki är temporära former som snabbt antigen blir till en Oligarki(som vi har nu) eller rör sig mot mer mänskliga värderingar i en Republik.
Tyrannier existerar helt enkelt inte.

Jag ser Republiken som den enda vettiga styrelseformen då en allomfattande lag tycker behövs i samhällen som inte uppnått grunderna för mänsklig mognad, som jag tror kommer från en sund barnuppfostran.

Problemet med en Republik är att den kräver en otrolig karaktär och patos hos människorna inom republiken, annars kommer de begränsade delarna av staten lagstifta sig ur republiken, bli mer som en demokrati som nästan direkt blir en de facto oligarki.

Frågan jag grunnar på är om en Lag kräver en stat.

Också viktigt att se hur det politiska spektrumet står mellan total stat och total brist på stat, inte mellan kommunism och fascism.

Jag tror dock att minimal stat och decentraliserade styrelseskick är modern till mänsklig lycka och kreativitet.

Men som svar på frågan:
ÄR DEMOKRATI KORKAT?

- Ja, demokrati gynnar bara den elit som efter en kort tid blir basen för Oligarkin, eller de som väljer att kollapsa demokratin in i anarki som sedan leder till att mobben ber om oligarki.

Men viktigast tycker jag är att

Utan lag finns ingen frihet.

Men med lag kommer möjligheten att korrumpera den.

Svaret borde vara evig vaksamhet.

Vaksamhet kräver mognad.

Mognad kräver kärlek.

Kärlek kräver frihet.

hmmm...
/rocketbanana

Posted on: 2010/12/20 22:10
"Mig skrämmer ni inte alls, ni eländets herremän...
Beröva oss hoppets stjärna, den skall nog bli vår igen"
-Cornelis Vreeswijk
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#28


See User information
Nyckeln kan finnas i ägandet, eller rättare sagt bort från ägande - nya spelregler om en framtid vi inte upplevt, eller har vi det?

Vissa delar av vår värld lever i "tillbaka till framtiden"... vad vi kallar modellen är mindre viktigt, spirituell kunskap som idéreglerare är bärande.

Att människan måste förändras/vakna råder det väll inget tvivel om, det kommer hon tvingas till så det torde gå att förklara lite mer pedagogiskt än vad dagens regeringschefer & miljönissar gör? Uppvaknande bort från maktstrukturer med insikt om medvetande och frihet.

Mänskliga sinnet kommer förändras - mysteriet LIVET upptäcks av fler och blir till framsteg i civilisationen.

Hur vi tacklar eliten är väll också en nyckel?

Posted on: 2010/12/20 23:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#29


See User information
"Malin, jag ser att du är ute efter det som alla andra riktiga systemkritiker vill ha; En typ av korporativism där de som kan sitt område och sitt yrke väl blir utvalda att representera den grenen i ett nationellt råd."

För 18 år sedan (då jag var 14). Insåg jag att alla politiker var korrumperade. Jag ansåg att alla som med ungdomens idealism och ärliga strävan för en (enligt deras ideologi) bättre värld arbetade sig upp för att en dag kunna påverka i maktens korridorer skulle även de falla för korruptionen.

Den idé jag hade då var att rekrytera de absolut bästa inom varje fält och sätta dem på kontrakt på de poster som var nödvändiga. För att förhindra korruption skulle man ge dem en riktigt riktigt hög lön medan de arbetade så att de inte så lätt skulle korrumperas. Samtidigt skulle man vända den kontrollerade granskande blicken från befolkningen och på dessa makthavare. Egna revisorer som skulle granska deras förehavanden strikt och fortlöpande. Om de misskötte sig skulle det vara kännbart.

De skulle tjäna folkets intressen och veta att det faktiskt var medborgarna som betalade deras löner och kunde byta ut dem/straffa dem om de inte gjorde ett bra jobb.

Nu är jag inte så säker på att det skulle vara ett bra system. "Folkets intressen" är det som bekymrar mig. Dessa har visat sig väldigt lätta att manipulera för de som har något att vinna.

Det finns ett klipp med George Carlin som beskriver vad jag känner inför politik.

http://www.youtube.com/watch?v=xIraCchPDhk


Angående revolution som det talades om tidigt i inlägget. Den viktigaste frågan man bör ställa sig är "och sen då?".

Jag håller delvis med Rocketbanana om republiken. Det viktiga med ett sånt system är dock tanken att befolkningen är skyldiga att bära vapen och ska vara beredda att bekämpa den egna regeringen om den korrumperas och försöker ta ifrån folket deras friheter.

Posted on: 2010/12/21 1:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#30


See User information
Då skulle lärarna rösta på den representant som ger dem utökade befogenheter och belöningar.

Posted on: 2010/12/21 1:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#31


See User information
Hej!

Kul att så många har skrivit inlägg:)

Det är inte realistiskt att tänka att något annat än demokrati kommer att råda men vad jag försöker komma på är hur man kan förändra demokratin till det bättre. Många tycker att direkt demokrati är ett bättre alternativ men där håller jag inte med.

I en direkt demokrati blir det ännu mer fel efter som det då är obildade som röstar efter sin tro och inte efter något vetande.

Jag skulle vilja att bildade röstade fram andra troligtvis bildade. Givetvis kommer de att rösta till sin fördel eftersom det är så vi fungerar. Vårat ego kommer alltid att stå främst, tyvärr. Men jag tror att ett sådant system skulle innebära mer "rätt" röstning än dagens fiasko.

Partierna skulle bli onödiga i ett sådant här system...

Vad tror ni???

Malin


Posted on: 2010/12/21 14:24
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#32


See User information
MENSA skapades just för att det var meningen att de lärda och smartaste skulle styra. Jag tror det var i England. Men ni ser ju hur det gick. Idag är det bara en grupp för invärtes beundran och när DSM V kommer ut är de förmodligen psykiskt sjuka också.

Vi har ju faktiskt personval i Sverige också där den som sätter sig in i det hela kan rösta på den person h*n anser bäst lämpad. Detta rör tyvärr inte ministerposterna.

Posted on: 2010/12/21 14:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#33


See User information
Att folket anses i generella drag vara okunniga kanske stämmer. Men vad lär skolan ut? Vad kan lärarna?

Man måste se detta lite vidare, lite större.

Se till att alla får mer kunskap - då kan man också välja sina ledare utifrån detta.

Men om eliten ser till att flocken inget lär sig, ja... är det då rätt att snacka om att de som är bäst lämpade skall ha rösträtt?

Inget kan vara mer fel.

Posted on: 2010/12/21 15:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#34


See User information
Quote:

fractalsoul skrev:
Vi har ju faktiskt personval i Sverige också där den som sätter sig in i det hela kan rösta på den person h*n anser bäst lämpad. Detta rör tyvärr inte ministerposterna.


Tyvärr heter det bara så, du har blivit lärd att det är så... Tyvärr är inte verkligheten riktigt det samma...

Ett system utan form av pengar och makt, är vad som behövs... Vi har ju redskapen för det... Vår "teknologi" kan fylla dom basbehov som behövs för allas bästa... Släpper vi bara det berömda Egot och börjar se att andra är vår bästa resurs för välgång... You are your "brothers" keeper... Kanske lite att reflektera över?

Vart skulle vi vara utan patent, eller utan "me-me-me-me-Egot"?

Att se utanför ens eget bästa, är vad jag kallar "mognad"...

Posted on: 2010/12/21 15:06

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#35


See User information
Jag har aldrig sagt att det fungerar, men om fler skulle sig sätta sig in i omständigheterna bland representanterna skulle det borga mer för att folk med rätt utbildning kom på rätt plats. Det är ju det Malin pratar om och jag bara berättade för henne att möjligheten fanns.

Posted on: 2010/12/21 15:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#36


See User information
Quote:

fractalsoul skrev:
Jag har aldrig sagt att det fungerar, men om fler skulle sig sätta sig in i omständigheterna bland representanterna skulle det borga mer för att folk med rätt utbildning kom på rätt plats. Det är ju det Malin pratar om och jag bara berättade för henne att möjligheten fanns.


Detta tänk får man då man genomgått vår tids stora religion Science skolning.

Ju mer utbildning ju mer ur kurs.


Posted on: 2010/12/21 16:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#37


See User information
Trådens frågeställning: ÄR DEMOKRATI KORKAT?

Svar:

Hur ska vi få svar på det, då demokrati ej ännu testats någonstans i världen i [modern] tid...

Posted on: 2010/12/22 0:27
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#38


See User information
Quote:

Karsten skrev:
Trådens frågeställning: ÄR DEMOKRATI KORKAT?

Svar:

Hur ska vi få svar på det, då demokrati ej ännu testats någonstans i världen i [modern] tid...


Den får du utveckla... hur tänker du nu?

Posted on: 2010/12/22 1:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#39
Han tänker att demokrati inte har testats pga att den inte har testats utan manipulation och diverse puppetmasters som styr den.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#40


See User information
Quote:
Ett system som inte bygger på makt, utan verklig delning av ansvaret... Alltså, inga "politiker" (aka säljare och andra skådespelare). Vi är varandras bästa resurs, om vi nu kan "omförhandla" det självhävdande egot...
Om vi röstar fram något, skall denna inte ha annan makt än att fördela till verkliga "kundskapare" som förstår sig på frågorna och har en vettig lösning att komma med, för att efter ett beslut sluta att ha någon makt... En gruppering av verkliga kunskapare som ser till att lösningen är från samhällets syn/behov.


Ett av huvudproblemen med demokrati är att den ansiktslösa massan eller för den delen administrationen aldrig kan ställas till svar för sina misstag på riktigt. Varje regering skyller sina misslyckanden på den förra regeringen eller otillräckliga mandat, etc.
Utan att lägga allt ansvar över ett område eller ett helt land på en eller några fås axlar kommer korruptionen att florera automatiskt.
För när folk vet att de kommer undan med nästan vad som helst, att de på sin höjd blir av med en stol under några år som de senare kan lura sig tillbaka, ja då blir inte politiken seriös helt enkelt.

Jag har kommit fram till att vad anarkister m.fl. säger; "Makt korrumperar", bara stämmer till den grad som de med makt inte behöver stå till svars för sina handlingar, och så är det i en demokrati, även i en direkt demokrati. Folkets anonymitet i ett beslutsfattande med total makt över allt kommer göra dem till ett monster. Vidare kommer inga förebilder att finnas att se upp till, ingen annan måttstock än gatan, bilden av vad gemene man verkar tycka, vilket kan vara vad som helst.

Tänk, vi har haft kungar i detta land som styrt med visdom, onekligen har vi haft såna män, och även drottningar.
Det visar ju på att absolut makt inte nödvändigtvis korrumperar.

När jag menar att de mest kompetenta på sitt område, utvalda av sina likar, ska sitta i nationella råd menar jag just "råd" och inget annat.
Den beslutande makten måste vara i händerna på inte mer än två personer, allra helst bara en, som är fullständigt ansvarig för allt som sker i landet.
Detta är ett ideal givetvis, inte vet jag vem som idag skulle kunna anförtros något sådant, men Voltaires upplyste monark, han eller hon finns säkerligen.

Det är de mest omskrivna perioderna i historien som kantas av berättelser vilka kretsar kring en person, någon som visat sig värdig genom omständigheterna att styra ett folk, som prövats och utstått de hårdaste av eldprov.

Quote:
Han tänker att demokrati inte har testats pga att den inte har testats utan manipulation och diverse puppetmasters som styr den.


Inte ens dessa puppetmasters har någon total kontroll, men givet att de kan vrida en opinion under kort sikt för att främja sina vinstintressen, en av demokratins faror i kombination med oreglerade marknader och massmedia i händerna på parasiter på samhällskroppen. Men det blir ibland som att bussa en hund på något, en hund som sen sliter sig och kanske biter folk, gör annat dåraktigt i blindo.
Det finns verkligen ingen disciplin som kan säkra en nations välfärd och frihet i dagens eländiga statsskick.

En analogi är att jämföra demokrati med ett ruttnande kadaver där alla celler utan instruktioner drar åt olika håll, blir lätt attackerade utifrån, uppätna inifrån.

Posted on: 2010/12/27 14:14
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#41


See User information
Hej!

Toppar denna frågetråd igen eftersom det kommit så många tankvärda åsikter tänker jag att det kanske kan komma några fler.

Min tanke är tydlig:

Jag vill att bildade människor väljer andra bildade månniskor att styra landet. Varje yrkesgrupp får välja sin representant...

Jag tror inte på nuvarande systemet där obildade röstar fram obildade. Vi röstar efter vår tro och inte efter vårt vetande.

Malin

Posted on: 2011/1/4 14:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#42
Hur tänker du nu?

"Bildade" personer? i vilken bemärkelse?
Bildade utifrån dagens system är lika illa som obildade, kanske t.o.m värre då de glömt hur man tänker själv.

Att försöka reparera dagens system är nog ganska lönlöst. Det enda som verkligen skulle få en bra utgång är ett totalt nedbrytande av systemet, för att sedan bygga upp något nytt.

Men jag förstår din tanke.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#43


See User information
Bara för att påpeka felformulering här kanske:)
Det är ju skillnad på utbildning och bildning.

En person blir bildad genom den kunskap hon/han tar till sig under längre tid så den blir en del av dennes personlighet.
En bildad person har sammanflätat kunskapen i sin person..den finns där på samma sätt som kunskapen som en konstnär har när den utövar konsten.
Dessutom tror jag man mest pratar om bildning inom idé och kulturhistoria. Men det hade nog kanske vart bättre med en regering som bestod av filosofer :P

Men jag förstår vad du menar och det är en god idé tills dess att man tänker på konsekvenserna. Vem skall bestämma vem som har tillräckligt med kunskap? hur mäter man det? Tänk om de sitter inne med fel kunskap?t.ex.

Det kan bli ännu värre elitsamhälle än nu.
Tänk om man inte får utbilda sig hur som helst till vad som helst , gratis längre. Då skulle man inte kunna påverka hur gärna man än ville. Det kanske de "bildade" personerna som väljer de bildade, anser bara vara till för dem.
Folk blir alltid snobbiga elitistiska och maktgalna, tror inte det skulle hjälpa.

Posted on: 2011/1/5 1:09
"Whether you think you can, or you cant, either way YOU'RE RIGHT!"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#44


See User information
Hej!

Du har helt rätt jag har felformulerat mig. Givetvis menar jag att utbildade skulle välja andra utbildade. Jag tycker att det är helt galet att vi har ministrar som är helt outbildade. Mona Salin har bara gymnasiestudier tex.

MVH Malin

Posted on: 2011/1/11 13:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#45


See User information
6 spontana punkter:

1: Demokrati kan det aldrig vara när det enda du kan rösta på är PEST.

2: I en demokrati väljs de som skall representera folket. Inte vilka som skall styra folket.

3: I ett öppet upplyst demokratiskt samhälle är människor upplysta. [Inte hjärndöda som i denna diktatur].

4: Demokrati = Folkstyre.
Idag skulle demokrati vara oerhört korkat p.g.a. att folket inte är kapabla att styra och därmed inte kapaba att välja rätt representanter som skall föra din talan.

5: Foket väljer att rösta på marknadsförda varumärken som Mona, Fredde och andra korrupta personer [ej människor].

6: Folk är idag bara kapabla att glo på sport, porr och inredningsprogram, med en och annan intelligent diskussion emellanåt om, möjligen, vilken single malt som är favorit.

Posted on: 2011/1/11 17:19
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#46


See User information
När folket gör allt för Ledaren och Ledaren gör allt för folket råder fred och ordning i landet. Statens funktion blir optimal, finansintressena kan tyglas eftersom Ledaren inte har sina händer bundna av diverse lagar. Skadligt inflytande på den folkliga moralen kan lätt stävjas.

Resized Image


Och detta är väl enligt de flesta på Vaken ett beklagligt statsskick?

Men det är vad jag menade med korporativism om det var några frågetecken.

Posted on: 2011/1/15 0:21
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#47


See User information
Har du gått och blivit brunskjorta xtas? Jag känner inte igen dig i dina inlägg på sistone.
Eller är du så där lite luddigt småbrun bara för att föra debatten framåt och provocera?

Posted on: 2011/1/15 9:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ÄR DEMOKRATI KORKAT?
#48


See User information
Dom där diktaturerna fungerar ett tag, något årtionde kanske. Sen kommer det magiska ögonblicket när blåsningen fullbordas och insatsen förloras. Det finns en parallell mellan storspelare på trav och diktatorer. Alla älskar dom när dom vinner och när dom faller, faller dom stort. Ta travspelaren först! På vägen uppåt mot stjärnorna bor man i lyxvilla och kör flådiga bilar och barnen kan resa utomlands och studera och dottern har ett stall fullt med hästar. Det är lätt att hänga med och Vinnaren är allas hjälte. Men när man skall flytta till en trea i Angered och bo två i varje rum och hästarna skall slaktas och man får frysa vid hållplatserna i väntan på en buss som aldrig kommer i tid i snöslasket räknas man inte för mycket, då ser alla bara felen.

Just nu för jag en dialog med Mussolini i form av en liten byst bredvid min dator och det är han som beklagat sig för mig och jag har nu sett det hela ur hans synvinkel på ett magiskt sätt.

Han menade egentligen väl och hade fosterlandets bästa för ögonen. Makten fanns men låg i händerna på odugliga präster och en putslustig dvärg som trodde att han var gud. Folket var hetlevrat och det uppstod ideliga pöbelupplopp. Men tack vare att han, Benito, var den typen av människa som klarare än andra insåg värdet av att då och då lyssna lite istället för att tjattra i munnen på varandra (en mycket typisk italiensk egenhet) och dessutom besatt en viss organisationsförmåga, lyckades han bringa ordning i kaoset och uppnå fantastiska framsteg.

Dessa framsteg berodde på att han var en utpräglad maktmänniska men han utnyttjade också situationen till att starta stora projekt till allmän nytta. Malariaträsk torrlades, skog planterades, åkermark skyddades, sommarkolonier för storstädernas barnflockar anlades, alla barn fick en ordnad skolgång och på fritiden var de med i en scoutorganisation som lärde dem att vara ärliga, hjälpsamma och lydiga.

Allt detta uppnåddes utan ett enda leende, han utstrålade bara handlingskraft och viljestyrka.

Men precis när han stod på toppen, gick det snett! Efter så många år på den absoluta toppen kände han ett behov av att prata av sig och eftersom den ende egentlige fienden, Österrike, just kastats överända av en man som visat en alldeles ovanlig handlingskraft och krossat sitt fädernesland för ett högre mål lät han sig luras in i fällan att dela med sig av sin makt och sin kraft! Men kännetecknande nog för en blåsning invaggade den självdestruktive manodepressive idioten som blåste honom i en känsla av att NU väntade kronan på verket.

Den enda bilden av en lycklig Mussolini är tagen när han hälsar massorna efter beskedet att han går ihop med Tyskland för att ta makten i hela världen. Hans sällsynta leende var för övrigt ett verkligt vargleende...

I själva verket log han belåtet efter att ha begått alla trollkarlars klassiska misstag. Han lät en annan trollkarl se sin hemliga stav och kanske till och med vidröra den!

Från och med nu var han bara ett viljelöst redskap i en annans händer...

Hur det hela slutade vet vi alla. Men lärdomen att man skall ha omdöme nog att välja rätt berg om man vill nå toppen är nog svårköpt.

Så i min dialog med Mussolini har jag alltså fått fram bilden av en ångerköpt man som bannar sig själv för att han lät sig förföras av en galning som nådde honom till knäna mentalt och organisatoriskt.

Därför: ETT LAND SKALL MED LAG BYGGAS

det förutsätter en fungerande demokrati, därmed Basta! Och min numera klokare kompis Mussolini nickar häftigt bistånd med tårar i ögonen från sin plats bredvid skärmen...

Spindeln får vänta, ingen av oss två skall begå samma misstag igen...

Posted on: 2011/1/15 10:14

Edited by Asgeir on 2011/1/15 10:30:09
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2) 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
24 user(s) are online (24 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 24

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS