vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 61 »


Re: Koranen


See User information
Resized Image
Förtydligande av en sanna Muslim Del 3/3
Vänd vad systemet lärt dig och sen börja där....

Posted on: 2012/3/29 23:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Abyssinia Assalam aleykom, jag är glad att du är muslim och motiverad att sprida islam men du borde lära dig hur viktigt det är med hadifher för utan dom kan vi inte praktisera Islam på ett helt korekt sätt. Det väg som profeten Mohammad (över honom vara Guds fred och välsignelser) och hans närmsta följeslagare gick. Allah säger i koranen;

[3:31] Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig."

[68:4] Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel],

Vi muslimer ska alltså sträva efter att efterlikna profeten(saw) så gott vi kan. Det står även i koranen att vi ska lyda profeten (saw) och hålla oss borta från det han förbjuder oss. Hur kan vi idag lyda profeten och hålla oss borta från det han förbjudit oss och även följa hans exempel men som inte står i koranen?

Det kan vi bara göra genom att ta reda på vad han sa och vad han gjorde och det kan vi få reda på genom att studera hadifher. Men det finns oerhört många hadifher som är fabricerade så de enda utallanden (speciellt angående regler) som man ska praktisera är de hadifher som är autentiska och man utan tvivel kan veta är något som profeten (saw) verkligen sa. Självklar Om hadifhen motsäger något som står klart i koranen så ska man självklart förkasta det. T.ex. Du ska dyrka något i skapelsen när koranen klargör om och om igen att man endast ska dyrka skaparen.

Så det är obligatoriskt för oss muslimer att följa profeten och lyda honom. Lyder vi profeten så lyder vi Allah. Gör vi det så gott vi kan så är vi muslimer och så kallade Sunni muslimer för ytterliga förtydliga för vissa, vi följer altså Mohammads (saw) Sunna (hans sätt att leva). Så käre bror förkasta inte profetens sunna som finns i autentiska hadifher för då kanske du förkastar vad Allah har beslutat.

Det här med att numerlogin beviskar att koranen är från Gud är nog mycket möjligt, det vet jag inget om, jag har läst väldigt lite om det själv. Jag är så dålig på matte så jag har svårt att förstå sånt rent allmänt men det skulle inte förvåna mig eftersom de många mirakel Koranen, Sunna och profetens biografi som jag redan läst om.Swift man måste även förstå koranen genom hadifher och i vilket sammanhang verserna uppenbarades för det skedde inom en period på 23 år och ofta kom en vers i samband med en händelse. Man får inte som muslim tolka koranen hur man vill. Du posta versen;

[2:223] Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.

Du tolkade den vers som att den ger rätt för män att vålta sina kvinnor när man vill. Med den bild som media ger av islam så förstår jag att du snabbt kan tolka versen på det sättet.

Den här versen uppenbarades under medina perioden när muslimska män från mecka gifte sig med muslimska kvinnor från medina. Och när de hade samlag vägrade kvinnorna låta dom ha sex med dom bakifrån (i vaginan eftersom anal sex är förbjudet)för att dom trodde deras barn kunde då bli skenögda. Så därför uppenbarades denna vers för att klargöra att det inte var så. Du kan läsa om det här om du scrollar ner en bit;

http://www.quran4u.com/Tafsir%20Ibn%2 ... E%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%86

For instance, Al-Bukhari recorded that;

Ibn Al-Munkadir said that he heard Jabir say that the Jews used to claim that if one has sex with his wife from behind (in the vagina) the offspring would become cross-eyed.

Then, this Ayah was revealed: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (Your wives are a tilth for you, so go to your tilth, when or how you will).

Muslim and Abu Dawud also reported this Hadith.

Du posta även en annan vers där du menar att islam är förtryckande mot kvinnan.

4:34] "MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]."

I islam är kvinnan och mannen lika VÄRDA inför Gud men är i sin natur inte likadana och har därför olika rättigheter och skyldigheter. Mannen har en skyldighet att försörja och beskydda sin fru och hon ska har då skyldighet att lyda sin man så länga han lyder Gud och inte begär från henne något orimligt. De allra flesta praktsierade muslimer män och kvinnor föredrar detta sätt att leva och vi känner att de här reglerna är i harmoni med vår natur så hur är det förtryckande när båda parterna acceptera dom?

"Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen."

"Tillrättvisa dem handgripligen"
betyder inte misshandla dom, man får inte skada sin fru fysiskt eller psykiskt, Profeten (saw) har sagt att man får inte slå sin fru i ansiktet och lämna blå märken på henne. Och den här reglen är ett sista alternativ innan skilsmässa så det handlar självklart inte om att skada henne utan att få henne att vakna upp, att inse allvaret.

Att kvinnor får ärva mindre kan också verka förtrykande om man inte känner till visdomen i reglen. En kvinna har rätt att försörjd av sin man om hon inte har en man, sin pappa om inte sin pappa sin bror och hon inte har någon familj, den muslimska staten (som inte finns nu).

Så om vi säger att 2 barn (pojke och flicka) förlorar sin pappa och de båda ärver lika mycket. Flickan skulle då kunna spara alla de pengarna och kräva av sin bror att han ska försörja henne. Om arvrätten var så skulle den innebärta orättvisa mot männen, men de ärver med all rätt mer eftersom de har skyldighet att försörja kvinnorna i sin familj.

Jag hoppas detta har gett er en klarhet att man inte tolka koranen hur man vill utan det finns ett visst sätt man måste gå till väga för att få fram det sanna budskapet. Jag rekommenderar att ni läser ibh kathirs tafsir bok om ni vill lära er koranen på rätt sätt.


[111:1]-[111:5] MÅTTE Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [helt och hållet] förgås! Vad hjälper honom [nu] hans rikedomar och allt vad han har förvärvat? Han skall brinna i en Eld som blossar högt, och hans hustru, alltid på språng med illvilligt skvaller och förtal, skall bära ett tvinnat rep om sin hals.

Du hånade även denna vers för du verkar konstig och det förstår jag också att du kan tycka eftersom du troligast inte vet historien bakom varför den uppenbarades. Abu Lahab var en av islams mest bittra motståndare och den här versen uppenbarades som svar på ett hån från Abu Lahab. Versen säger praktsikt taget att Abu Lahab aldrig kommer att bli muslim eftersom han och hans fru kommer brinna i helvetet. ABu lahab skulle kunna motbevisat koranen bara genom att erkänna Mohammad (saw) som en sann profet för det skulle motbevisa versen. Men han forsätte att strida mot islam tills han dog mer än 10 år efter.

Posted on: 2012/3/30 12:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
I slutändan är allt bara ord och det enda som gör någon skillnad är hur man agerar som människa och inte hur många verser man kan.

Posted on: 2012/3/30 15:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till Revoltnu
Låt mig börja med att säga, det finns ingen värre
än när någon sätter ord i ens mun. Jag har inga syften
att sprida islam, var har du fått det ifrån? Mina intentioner
är enbart att presentera vad som finns.
Allt är upp till Gud!

Du säger att vi inte kan praktisera islam på ett
korrekt sätt utan hadith, är du en idol dyrkare?
I koranen står det klart och tydligt att den är full detaljerad,
fulländad
och att vi INTE behöver NÅGOT ANNAT ÄN KORANEN.
Om du nu kallar dig muslim räcker inte koranen?
Räcker inte Guds ord? Vet du ens vad dessa initial
bokstäver
har för betydelse?

[10:1] A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna bok av visdom.
[15:1] A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna skrift; en fulländad Koran.
[27:1] T.S. Dessa (bokstäver) utgör bevis på Koranen, en fulländad skrift.
Den kommer från en Ytterst Vis, en Mest Vetande.
[11:1] A.L.R. Detta är en skrift vars verser fulländats, och därefter förtydligats.

[26:1] T.S.M.
[26:2] Dessa (bokstäver) utgör bevis på denna klargörande skrift.

[28:1] T.S.M.
[28:2] Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade bok.

KORANEN ÄR FULLÄNDAD OCH MAN BEHÖVER INGET ANNAT ÄN KORANEN

Du säger att vi måste ta reda på vad profeten sa
via haditer för vår vägledning. Allt du behöver för
vägledning finns i koranen, varför skulle då Gud säga
att den är full detaljerad? Allt utanför är vad människor
har injekterat i koranen. Det har gått så långt som att så
kallade muslimer sätter Muhammeds namn bredvid
Gud i den första pelaren av islam.

Du säger att vi ska efterlikna profeten och att vi ska
lyda honom. Muhammed var den sista profet dvs. profeterna
är döda! Att lyda koranen är att lyda profeten! Och koranen hänvisar
dig inte till andra skrifter som en källa till Guds nåd. Profeten var en människa
och han är död. Koranen säger till dig att du ska lita på den som aldrig dör!

[25:58] Ni ska lita på Den som Lever -
Den som aldrig dör - och prisa Honom och
förhärliga Honom. Han är fullt Medveten
om sina skapelsers synder.


GÅ TILLBAKA TILL KORANEN OCH HÅLLA DIG ENBART TILL KORANEN.
Det kvitter om världen kommer med världens bästa hadith
Om det inte står i koranen det är inget att följa.

Vidare..
Du skrev profeten (saw)...
När var det sist du sa Jesus (saw)?
När var det sist du sa Moses (saw)?
När var det sist du sa Jonas (saw)?
Koranen säger till dig att du INTE ska göra
någon skillnad på profeter och budbärare

[2:285] Budbäraren har trott på det som sänts ner till
honom från hans Herre, det har även de som trott. De tror
på GUD, Hans änglar, Hans skrift och Hans budbärare: "Vi gör
ingen skillnad på någon av Hans budbärare.
"De säger,
"Vi hör och vi lyder. Vår Herre, förlåt oss. Till
Dig kommer vi slutligen att återvända."


Avslutar
Du skrev:

Så det är obligatoriskt för oss muslimer att följa 
profeten och lyda honom
Lyder vi profeten så lyder 
vi Allah
.

Svar:
Gå tillbaka upp till den första inlägg av denna
sida (12) i denna tråd. Där ser du en världsbild som är
vänd upp och ner. Börja om på nytt där, en tips du kan ha
med dig på väg upp. "Lyder vi Gud så lyder vi profetERNA"
inte bakåt vänt som någon hatdith lärt dig. Inte heller
profeten utan Profeterna!


Posted on: 2012/3/31 1:33

Edited by Abyssinia on 2012/3/31 2:09:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till EvolutionQuest
Du skrev:
I slutändan är allt bara ord och det enda som gör 
någon skillnad är hur man agerar som människa och 
inte hur många verser man kan
.

Svar:
Att kunna massa verser har ingen betydelse om
man inte har förståelse för vad de innebär. Problemet
är att det finns miljoner som slänger ut och citerar ut utan
att förstå. Dessa människor är som papegojor som repeterar
vad någon vilsen typ har installerat i deras sinne. 2000-talet,
Människans tillstånd i dag är att den blinde leder
den som inte kan se, den som ej vet leder
den som inte förstår.

[2:171]Såna icke troende är som papegojor,
som repeterar vad de hör av ljud och rop utan
att förstå. Döva, stumma och blinda;
de kan inte förstå.


Låt inte dåren avleda dig, se det med
dina egna ögon i mattematiken


Till alla som har följt denna tråd...

Detta var det sista jag svarar, Nästa inlägg lägger jag
upp min sista bild med mattematik som jag har lovat.
Vilket också blir mitt sista inlägg här på vaken.se.
Sen är det upp till DIG, vem du nu är
att göra vad DU vill med den.


Posted on: 2012/3/31 2:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

EvolutionQuest skrev:
I slutändan är allt bara ord och det enda som gör någon skillnad är hur man agerar som människa och inte hur många verser man kan.


Du uttrycker dig kort men gott igen EQ, samtidigt gör du skäl för ditt handle och visar att du ligger sisådär 800 år före Abyssinia i mental utveckling.

Att ge sig in på det här var kanske inte den bästa av idéer, jag hade trots allt låtit det vara i 10 sidor.
Jag satt i min naivitet och skrev utförligt i hopp om att det gick att resonera med trådskaparen, det visar sig nu tydligt att denne blott är ännu en fanatiker utan egen tankeverksamhet eller någon som helst analytisk förmåga. (duh!) Jag ska dock avsluta vad jag påbörjat.

Koranen och hadither hör tydligen inte ihop, när det passar ens agenda. Jag började mitt svar med att adressera varför jag tror det förhåller sig så, jag har även behandlat en hel del andra punkter medan Abyssinia gör sitt bästa för att missförstå mig, undvika frågor och sedan lugnt predika vidare.

Det finns många dåliga exempel för var och en av de punkter jag skrev i mitt ursprungliga inlägg, samtidigt bevisar TS arrogans synen på icketroende trots att denne samtidigt hävdar motsatsen. Ett genomgående paradoxalt beteende på flera punkter alltså. Att TS dessutom ger mig värderingar jag aldrig talat för stör mig en aning, jag är inte här för att debattera könsroller, inte heller sa jag att jihad är terrorism utan tvärt om, att det betyder strävan (en privat kamp).

Men ok, konkreta exempel:

1. "Taqiyya", ur Koranen 3:28 (Att le med munnen och förbanna i hjärtat, att lögn är en godkänd metod för exploatering).

Resized Image


2. "Dhimmis", dvs icke-muslimer, beskattas med sk Jizya av godtycklig storlek, oftast dubbelt upp mot den Zakat som muslimer betalar. Stöd för detta återfinns i Hedaya och Jizya nämns i Sura 9:29

Resized Image


3a. Kvinnor har rättigheter liknande män, men är en grad under i ansvar och auktoritet.

Resized Image


3b. Män kan ha flera fruar, Sura 4:3

Resized Image


3c. Män är värda dubbelt jämfört med kvinnor, Sura 4:11 samt Sura 4:176

Resized Image

Resized Image


3d. Kvinnors sexualitet är fel och behöver undertryckas, Sura 4:15

Resized Image
Det värsta är dock att tyngdpunkten i mitt inlägg låg under den röda texten "Nu till själva poängen" och ingenstans i svaret bemöts detta huvudargument. Igen, denna tråd handlar om det gudomliga ursprunget som både Koranen själv och Abyssinia menar bevisas i Koranens fantastiska uppbyggnad. Det handlar inte om hadither kontra Koran eller vilken text vilka följer och hur dessa tolkas. Varför detta tjat om hadither? Bemöt mitt argument istället!

Jag använde barnsligt enkel logik i två steg för att visa hur trådens premiss EJ STÄMMER.
Jag gav även utförliga exempel.
Detta varken erkändes eller refuserades mer än att det handlar om att tro eller att inte tro. (?)
Om man först påstår att man (fysiskt?) kan bevisa sitt argument med en vetenskaplig metod, dvs matematik, så är det lagom knasigt att sedan försvara sig med att det handlar om att tro eller inte...

Eftersom Abyssinia har en tendens att låtsas som det regnar och titta åt ett annat håll så fort man säger något obekvämt så ställer jag härmed frågan en tredje gång till er andra:

Vad är straffet för apostasi?

Innan TS repeterar att det inte finns stöd i Koranen och att hadither infiltrerat läran, se gärna islam i praktiken med exempel från i år. T ex:

http://www.sydsvenskan.se/varlden/ris ... traff-efter-twitterinlagg

http://www.dagensjuridik.se/2012/01/i ... vertit-far-flyktingstatus

Vi kan debattera rätt levnadssätt och vilka regler man bör följa, samt vilket fantasimonster som har störst snopp. Jag ska dock inte behöva leda de mest enkla resonemang i bevis. Om någon vill veta varför Islam i sin tillämpning SUGER HÅRT så kan man snacka med kända exmuslimer som Ibn Warraq, Ali Sina, Parvin Darabi, Taslima Nasrin eller Anwar Shaikh. De flesta med egna webbsidor eller böcker på temat. Man kan t ex gå till http://www.apostatesofislam.com och hämta tusentals väl underbyggda resonemang från muslimer som med lätthet totalt smular sönder Koranen. TOTALT! Problemet är att mycket av det kräver längre utlägg för att styrkas och jag tror knappast besökarna här kommer orka hänga med i den debatten.
(Dessutom är de flesta här över 7 år gamla och förstår därmed att jultomten bara är en saga)

Abyssinia, ser du det komiska med [2:171] när du sitter på vaken.se och propagerar för detta Korantrams?
(paradox?)

Jag får be att återkomma med kommentarer till Revoltnus inlägg nästa gång.
Tills dess ska vi tacka gud för alla kreativa ateister.

Resized Image

Posted on: 2012/3/31 5:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Bismillah!

Bror koranen är Gud ord så det finns absolut ingen viktigare källa än den, men profeten Mohammad (saw) fick även inspiration från Gud på annat sätt som finns i hans utallande och inte i koranen.
Skillnaden är att i hadifher är budskapet från Gud men med Mohammads egna ord och beskrivelser medans koranen är Guds ord varenda boskav och den är precis som den uppenbarades för 1400 år sedan.

Här postar jag verser från koranen som bevisar att man måste lyda profeten även i det som inte finns i koranen.


[4:65] Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.

[4:69] De som lyder Gud och Sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Gud välsignar med Sina gåvor - profeterna och de sanningsenliga och de som [med sina liv] vittnat om sanningen och de som gjorde det goda och det rätta - en ädel skara!

[4:80] Den som lyder Sändebudet lyder Gud; och den som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem.

Här säger Gud tydligt att man ska lyda profeten och därmed lyder man Gud.

[4:105] VI HAR uppenbarat Skriften med sanningen för dig [Muhammad], för att du skall döma mellan människorna med [stöd av] Guds uppenbarelse. Men försvara inte dem som sviker [alla förtroenden som de får],

Som jag skrev tidigare så kan man inte tyda koranen hur man vill utan det finns ett logiskt sätt man måste gå till väga för att ta reda på sanningen.

1. Eftersom koranen är den viktigaste källan så tyder man först och främst koranverser med andra koranverser

2. Den andra källan är från profeten Mohammad (saw) själv eftersom han var den kunnigaste människan om koranens budskap. Detta finns dokumenterat i det man kallar hadifher.

Jag kan ge dig ett exempel som belyser det viktiga med sunnah, (som finns i hadifher). Du som muslim känner säkert till att vi har 5 obligatoriska böner varje dag. I dessa 5 böner så är vissa längre och andra kortare ,( vi ber 4 rakas i 3 bönder och 2 i fajr bönen och 3 i magrib bönen). Detta står absolut ingenstans i koranen, det står att vi ska be visst antal böner per dag men inte hur vi ska be dom.

Här har du en bra video som förklarar det viktiga med att följa Mohammads sunnah (Saw).

http://www.youtube.com/watch?v=V4gNHR_Vv-g

[3:31] Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig."

Här gör Allah det klart för oss om vi älskar Allah så ska vi följa profeten och på detta sätt bli förlåtna våra synder.

Om du är misstänksam mot hadifher så rekommenderar dig att läsa om en bra science of hadifh bok där du kan lära dig att det finns hadifher (återberättelser) som är så starka att det utan tvivel visar att det var något profeten (saw) verkligen sa.

Posted on: 2012/3/31 12:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Swift tror du folk på vaken kan arabiska? Man märker direkt att den information du hittar om islam är från en anti-islam propaganda sida där du klipper och klistrar ifrån. Men på vilket sätt har dessa människor auktoritet att tolka koranen hur dom vill och säga att det så här det är? De tar verser och hadifher ur sina sammanhang och presenterar det för människor som har ingen grund kunskap i Islam och kan därför inte genomskåda vilseledningen. Jag säger dock inte att all propganda är lögn men kanske den mest effektiva propagandan är den som kommer med sanning men smyger in lögner. Detta tycker jag dom flesta på vaken borde känna till.

Posted on: 2012/3/31 12:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
det roligaste inlägget hittils var att två idioter som ska föreställa de ultimata företrädarna för Islam ska vittna för Anders Beiring Breivik och tala om för världen att det verkligen är så att vi kommer ta över :) Hög nivå på bevisföringen.

Posted on: 2012/3/31 13:53
Ju fler människor jag träffar desto mer tycker jag om min katt
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Revoltnu skrev:
Swift tror du folk på vaken kan arabiska? Man märker direkt att den information du hittar om islam är från en anti-islam propaganda sida där du klipper och klistrar ifrån. Men på vilket sätt har dessa människor auktoritet att tolka koranen hur dom vill och säga att det så här det är? De tar verser och hadifher ur sina sammanhang och presenterar det för människor som har ingen grund kunskap i Islam och kan därför inte genomskåda vilseledningen. Jag säger dock inte att all propganda är lögn men kanske den mest effektiva propagandan är den som kommer med sanning men smyger in lögner. Detta tycker jag dom flesta på vaken borde känna till.


@Revoltnu

Jag klistrade in verserna på arabiska som svar till Abyssinia eftersom denne körde mantrat "VISA VAR I KORANEN DET STÅR".
Verserna är tagna från "quran.com", och de är även översatta där. Tycker nån att jag eller quran.com tolkat det fel så är det bara att slå upp koranen och läsa vad versen säger och komma med en bättre förklaring/tolkning istället, det är vad debatt handlar om. Det är heller ingen hemlighet att det finns gott om resurser online, jag tipsade ju t ex om http://www.apostatesofislam.com, en av många kritiska sidor.
Är det så att ni inte vågar titta efter?

Du har rätt i att sanning kan blandas med lögn för att vilseleda, men vad betyder det i sammanhanget, att Koranen är guds ord? Hur då?

Hittills har ingen adresserat min kritik mot det gudomliga ursprunget som är huvudtesen i tråden. Jag har försökt belysa det med logisk slutledningsförmåga samt exempel på brister i Koranens budskap. Att tjafsa om varianter och tolkningar är väl att tappa bort sig lite i detaljerna då?

@Omar

Ok länken till SvD var i tunnaste laget men kom inte o var en PAJAS och påstå att kriget mot kuffar inte pågår lite här o var. Islam kompromissar inte, även om muslimer kan tänkas göra det. Som Nima Dervish uttrycker det:
"Något är allvarligt fel när en muslim dödar judar och vi är mer oroade över muslimers image än judars liv."

Jag tycker ni Islamkramare kan gräla färdigt hurvida hadither är av betydelse eller inte, något fysiskt bevis för gudomligt ursprung kvarstår dock att presentera!

..Väntar med spänning på Abyssinias sista inlägg. =)

Resized Image


Resized Image


Resized Image

Posted on: 2012/3/31 20:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Jag tycker att man ska tycka synd om de muslimer som kommer hit och erbjuda dem fristad där de kan göra vad de vill.
Mångkultur fungerar utmärkt i Sverige

Jag kan även tycka att vi istället för andraspråk och annan nonsens i skolan ska inrikta oss på koranen som den sanna läran. Flickor ska inte få simma med pojkar under simlektionerna etc...

Sen en tid tillbaka har jag exempelvis förbjudit min dotter att be tillsammans med oss män - hur skulle det se ut lixom...

Medeltida absurdum...


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Hela Koranens verser är multipel av 19

Sura 1 har 7 verser, (7,1,2,3,4,5,6,7)
Sura 2 har 286 verser (286,1,2,3,4,5,...31,32,33....203,304,205,... 283,284,285,286)
Sura 3 har 200 verser (200,1,2,3,4,5,...31,32,33....197,198,199, 200)
Sura 4 har 176 verser (176,1,2,3,4,5,...31,32,33....174,175,176)
Sura 5 har 120 verser (120,1,2,3,4,5,...31,32,33....118,119,120)
....osv till sura 114
Sura 112 har 4 verser (4,1,2,3,4)
Sura 113 har 5 verser (5,1,2,3,4,5)
Sura 114 har 6 verser (6,1,2,3,4,5,6)


7 1 2 3 4 5 6 7 286 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 1761 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 165 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 206 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 118 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 227 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 41 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
/19 = (Se fotnot)
3749187751 9012345678 4742695428 5008511483 7905906486 4487512015 4227012281 2387565178 6337591760 2392881499 7395539660 2924513610 3190329665 6087724668 2669330197 2408830463 0569383360 4519409942 0574699681 5577357841 6316321590 0163373952 9530056899 5316374274 2795479742 9535325325 8526953274 3322322375 0593225331 1211216484 9112322901 9019546389 0211269169 1744428691 9024814815 3421848169 2271271324 0082714820 6106111379 8061271850 8509035878 5106164064 0693377640 8514304304 8316743064 1220220272 9572204310 1001006274 7010220799 7998525368 0001058958 9642326589 8003793794 3211637959 0169169221 9061693799 5895901169 5959169748 7488014857 4895953853 8591275538 7493283283 8106532853 9118118170 8551183289 0790796064 4908118697 6977504346 9790848748 7540224487 6982772773 3001427748 8067067119 8040672778 5685690959 3857067646 6421117608 8363690063 8495534827 2732642748 5917119090 9627911222 8075545459 9154758644 3918182355 1839500802 8181871882 0313716645 4550824566 7735300909 1446093040 9893727278 0972940462 5736364173 3657682620 9995263690 0110689689 7424266899 0047947953 2216479690 2692693220 0626948005 9059111796 0592698488 4890158584 9059638638 6913756388 4942842848 1165428639 2182182709 5521842900 8008060745 0082187977 9785053479 8008587587 6403245877 9837737743 0114377588 1671672199 0416737795 6957009693 9571677467 4679948374 6957536536 5892735367 4732632505 9129304689 5322174429 0324832589 5853806539 6119622594 9017017597 5598623126 5338123392 3498676289 7448702871 3503992610 8506650771 4035624721 4301440776 7198835779 3780441308 3519941574 1680494471 5630521005 2684790580 5811079505 8268847847 9005848480 5863763769 0374637848 4274274801 6442763821 7217269954 2174280070 0705974400 7217796796 8495337970 0758658663 9323586797 3763764291 1337658716 6166218903 1663769559 5600869295 6166745745 7984827459 5653553558 5269655620 4790059016 5342956411 5369538017 0659277517 3317438070 2291388096 8107443386 5502446044 7107975018 6608240834 7161138229 7187719835 2477459335 5135619888 4109569914 9925625204 7320627862 8926156836 7947421632 6858442658 4531953058 3742163743 2174284816 4006164111 5326402696 5562047900 5901653429 5641153695 3801706592 7751733174 3807022913 8809681074 4338655024 4604471079 7501866082 4083471611 3822971877 1983524774 5933551356 1988841095 6991499256 2520473206 2786289261 5683679474 2163268584 4265845319 5305837421 6374321742 8481640061 6411153263 7953795953 9013224277 4358574369 1112217533 3755334809 0200732316 5323270691 7971129551 1306048158 6902744902 8502713766 9253469264 0061166482 3244845328 1351521584 8006916587 4588522116 4328022382 2488575279 6438601861 2493891600 7496549761 3025523711 3291339766 6188734769 2770340298 2509840564 0670393461 4620420043 0675709782 5678367943 1207341893 1473153158 4268531742 3213213740 5832153211 1111163848 1113219009 0095363790 1111690690 7434276909 0148048053 3217480691 2702703230 0727048106 0060112797 0602708498 4990258685 0060639639 6923766398 5042942948 2166429640 2192192719 5621943000 9009061746 0092197987 9885153579 9009588588 6413255887 9937837843 1115378589 1681682209 0516837895 7958010694 9581687763 8076673110 5848490218 5061674694 8485385486 9803833121 2174912334 4019675758 1127597076 5603939447 6396071292 4030308400 3243492876 6667203668 7985651302 6984860298 8900058533 2323769325 3642216959 6013296172 7858059596 4965980914 9442323286 0234455130 7868692238 7081876715 0505587507 1824035141 4195114354 6039877778 3147799096 7624141467 8416273312 6050510420 5215794794 8475317950 0558458463 7321584795 3743744271 1137458516 4164216901 1643749539 5400668995 3866146794 7953753376 4009043115 9011701276 4540675226 4806491281 7703886284 4285491813 4024992079 2185544976 6135571558 2190861297 7193519458 2722493408 2988309463 5885704466 2467309995 2206810261 0367363110 5316369527 9495290032 1426742585 4275503573 2111116481 1324300957 4748011749 6066459383 8437538597 0282302020 7390223339 1866565710 2658697555 0292934662 9506119139 2929829931 4248277565 6619356778 8464120202 5572041521 0048383892 0840515736 3684742642 6479163426 6372162162 6895321642 7006006058 7430062167 9579584853 2795322287 1994263743 2270606114 3062737959 0696975066 9910159543 3333870335 4652317969 7023397182 8868160606 5976081925 0452424296 1244556140 8878793248 8091977725 1515688517 2834136151 5205215364 7049978788 4157421105 8432121600 5531900374 1110057953 3848602988 9000585332 3237693253 6422169596 0132961727 8580595964 9659809149 4423232860 6380766731 1058484902 1850616746 9484853854 8698038331 2121749123 3440196757 5811275970 7656039394 4763963111 7608836369 0063849553 4827273264 2748591711 9090962791 1222807554 5459915475 8644391818 2355183950 0802818187 1882031371 6645455082 4566773530 0909144609 3040989372 7278097294 0462573636 4173365768 2620999541 1176088363 6900638495 5348272732 6427485917 1190909627 9112228075 5454599154 7586443918 1823551839 5008028181 8718820313 7166454550 8245667735 3009091446 0930409893 7272780972 9404625736 3641733657 6826209995 2636900110 6896897424 2668990047 9479532216 4796902692 6932200626 9480059059 1117960592 6984884795 3866146794 7953753376 4009043115 9011701276 4540675226 4806491281 7703886284 4285491813 4024992079 2185544976 6135571558 2190861297 7193519458 2722493408 2988309463 5885704466 2467309995 2206810261 0367363110 5316369527 9495290032 1426742584 7426900064 9772574216 3796390271 6693785274 3275390803 3014891069 1175443966 5125470548 1180760287 6183418448 1712392398 1978208453 4875603456 1457208985 1196709250 9357262148 3307288729 9362578469 4365236629 9894205790 0058005426 5318476898 4779521636 7433398310 0532169112 7113774641 6853274907 5013827804 8963854386 5019144126 0021802286 5550776236 5816592291 8713987294 5295592823 5035093089 3195645986 7145672568 3200962307 8203620468 3732594418 3998410428 1643924625 8426905954 8166406220 6326959118 0276985699 6332275439 1334933599 6863907549 7129723605 0027118607 6608724136 6348224402 4508777299 8458803881 4514093620 9516751781 5045725731 5311541786 8208936789 0000532116 3321268689 7951109531 1105847958 4900742900 8482693746 9053269063 8059164480 3224804278 4895427011 2270217637 4801819362 6847958586 3955879904 8432222275 9224354120 6858591228 6071775704 9495486497 0813934131 3185013344 5029776768 2137698086 6614040457 7406172302 5040409410 4253593886 7677304678 8995752313 1366831525 8421584747 9110742374 0056372689 0053216383 0591293046 8953221744 2903248325 8958538065 3961196225 9490170175 9755986231 2653381233 9234986762 8974487028 7135039926 1085066507 7140356247 2143014407 7671988322 0064977257 4216379639 0271669378 5274327539 0803301489 1069117544 3966512547 0548118076 0287618341 8448171239 2398197820 8453487560 3456145720 8985119670 9250935726 2148330728 8729936257 8469436523 6629989420 5790005800 5426531847 6898477952 1632163747 9637585006 1114272969 0708252057 9532700744 8219569431 6906438118 5593306805 4280175492 2967044179 1653912866 0340781552 9027650239 7714518926 6401387619 5386614679 4795375337 6400904311 5901170127 6454067522 6480649128 1770388628 4428549181 3402499207 9218554497 6613557155 8219086129 7719351945 8272249340 8298801427 5503573211 1116481132 4300957474 8011749606 6459383843 7538597028 2302020739 0223339186 6565710265 8697555029 2934662950 6119139292 9829931424 8277565661 9356778846 4120202557 2041521004 8383892084 0515736368 4742642647 9163426637 2162162689 5321642700 6006058743 0062167957 9584853279 6006585585 6383225857 9637537542 8112375586 1651652179 0216537595 4955007691 9551657447 4479748174 4955534534 5872715347 4532432437 7061324535 1141141668 5111432490 3903956640 9041146936 9374643069 3904483483 5362204836 9427327332 6010273484 0630631158 0006327385 2852905589 8530636426 4269537964 2853432432 4851694326 4322222227 4959222433 0490123456 7847426954 2850085114 8379059064 8644875120 1542270122 8123875651 7863375917 6023928814 9973955396 6029245136 1031903296 6560877246 6826693301 9724088304 6305693833 6045194099 4205746996 7795971409 9526901121 7974535358 9053748543 3817172254 1738490701 8080861781 0212706544 4449814465 7634290808 1345082939 9792717177 0871930361 5635354072 3556672519 9899043599 2030888361 5328135152 1584800691 6587458852 2116432802 2382248857 5279643860 1861249389 1600749654 9761302552 3711329133 9766618873 4769277034 0298250984 0006497725 7421637963 9027166937 8527432753 9080330148 9106911754 4396651254 7054811807 6028761834 1844817123 9239819782 0843901234 5678474269 5428500851 1483790590 6486448751 2015422701 2281211176 0883636900 6384955348 2727326427 4859171190 9096279332 2287199426 3743227060 6114306273 7959069697 5066991015 9543333387 0335465231 7969702339 7182886816 0606597608 1925045242 4296124455 6140887879 3248808111 7608836369 0063849553 4827273264 2748591711 9090962791 1222807554 5459915475 8644391818 2355183950 0802818132 2287199426 3743227060 6114306273 7959069697 5066991015 9543333387 0335465231 7969702339 9111760883 6369006384 9553482727 3264274859 1711909096 2791122280 7554545991 5475864439 1818235518 3950080281 8187188203 1371664545 5082456677 3530090914 4609304098 9372727806 2217024041 5316374806 0079798516 8001116964 4343488043 6475332807 0712440728 3896917070 7607709202 6055343439 7134556624 1897980334 9819298782 6161669861 8293514625 2530622546 5715098888 9425891020 7873525257 8473737422 1595284763 7163532005 7426374269 5332179553 2427216743 1115853222 1700653290 1375112006 7963226911 6490179658 6112480954 6915863759 0227074448 1376165692 0605342711 6595548185 0324060955 7452716401 1385074553 5061429903 6405353248 5121969343 0325114641 0094832201 5164392462 5842690595 4816640622 0632695911 8027698569 9633227543 9133493359 9686390754 9712972360 5002711860 7660872413 6634822440 2450877729 9845880388 1451409362 0951675178 1504572572 3749187783 7374274375 8692722010 1063801223 2908564647 0016485965 4492828336 5284960181 2919197289 2132381765 5556092557 6874540191 9245619405 1090382828 8202696556 2047900590 1653429564 1153695380 1706592775 1733174380 7022913880 9681074433 8655024460 4471079750 1866082408 3471611382 2971877198 3524774593 3551356198 8841095699 1499239012 3456784742 6954285008 5114837905 9064864487 5120154227 0122812387 5651786337 5917602392 8814997395 5396602795 9714099526 9011217974 5353589053 7485433817 1722541738 4907018080 8617810212 7065444449 8144657634 2908099538 6614679479 5375337640 0904311590 1170127645 4067522648 0649128177 0388628442 8549181340 2499207921 8554497661 3557155821 9086129771 9351945827 2249340829 8830946358 8570446624 6730997848 6029889000 5853323237 6932536422 1695960132 9617278580 5959649659 8091494423 2328602344 5513078686 9223870818 7671504932 2287199426 3743227060 6114306273 7959069697 5066991015 9543333387 0335448018 1936268479 5858639558 7990484322 2227592243 5412068585 9122860726 9655620479 0059016534 2956411536 9538017065 9277517331 7438070229 1388096269 6556204790 0590165342 9564115369 5380170659 2775173253 2813515215 8480069165 8745886585 4450941632 1642796921 9037799580 0643328554 0143594370 0696491765 0723073370 6012812871 5854450941 6321642796 9219037799 5800643328 5540143594 3700696491 7650723073 3706012812 8708670973 4237644923 4503460978 7394275503 5732111116 4811324300 9574748011 7496066459 3838437538 5970282302 0207390223 3391866565 7103269655 6204790059 0165342956 4115369538 0170659277 5173317438 0702291388 0968107443 3865502446 0447107975 0186608240 8347161138 1848602988 9000585332 3237693253 6422169596 0132961727 8580595964 9659809149 4423232860 2344551307 8686922387 0819901234 5678474269 5428500851 1483790590 6486448751 2015422701 2281238756 5178633759 1760239288 1499739553 9660292451 3610319032 9665608772 4668266933 0197240883 0471643924 6258426905 9548166406 2206326959 1180276985 6996332275 4391334933 5996863907 5497129723 6050027118 6076608724 1366348224 4024508777 2998458803 8814514093 6209516751 7815045725 7315311541 7868208574 3339831005 3216911271 1377464168 5327490750 1382780485 3281351521 5848006916 5874588522 1164328486 0298890005 8533232376 9325364221 6959600690 7082520579 5327007433 3983100532 1691126901 2345678474 2690123456 7847427269 6556204790 0590165342 9564111643 9246258426 9059012345 6784742696 3222871994 2637432270 6061143062 7379590696 9750669910 1606380766 7311058484 9021850616 7469484853 8548698038 3312121749 1233440196 7575811275 9707656039 3944763960 6380766731 1058484902 1850616746 9484853854 8698038331 2121749123 3440196757 5811275970 7656039394 4763960217 0240415316 3748060079 7985168001 1169644343 4880436475 3328070712 4407283896 9170707516 4392462584 2690595481 6640622063 2695911802 7698569901 2345678474 2695428500 8511483790 5906486448 7512010591 2930468953 2217442903 2483258976 9070825205 7953270074 4821956943 1690643811 8559330680 5428017549 2296704417 9165391286 6034078155 2902765023 9770532813 5152158480 0691658745 8852211643 2802238224 8857527964 3860186124 9389159532 8135152158 4800691658 7458852211 6432802238 2248857527 9737491877 8373742743 7586927220 1010638012 2329085646 4700164859 6544928283 3652849601 8129191972 8921263807 6673110584 8490218506 1674694848 5385486980 3833121217 4912334401 9675758137 4918778373 7427437586 9272201010 6380122329 0856464700 1648596544 9282833652 8496018129 1916907082 5205795327 0074482195 6943169064 3811855933 0680542801 7549229670 4417916538 3749187783 7374274375 8692722010 1063801223 2908564646 9427550357 3211111648 1132430095 7558544509 4163216427 9692190377 9958006433 2855401435 9437006964 9176506585 4450941632 1642796921 9037799580 0643328553 7959714099 5269011217 9745353589 0537485111 7608836369 0063849553 4827322287 1994263743 2270606114 3062769070 8252057953 2700744821 9569431690 6438118559 4801819362 6847958586 3955879904 8432222275 9224354120 6852696556 2047900590 1653429564 1153692170 2404153163 7480600800 5912930468 9532217442 9032483258 9584795971 4099526937 4918778322 2871990480 1819362684 7958586395 5879905006 4977959714 0990123456 7426965562 0479005848 6029889000 6217024041 2170480181 9362901234 4275511176 0880591374 9187532816 4392322286 9070821702 4.00


Fotnot
Detta gigantiska tal består av 12692 siffror och är
multipel av 19. Lägg märke till att även 12692 = (19x668)
Kan du tänka dig en bok med sådan precision för 1400 år sedan?

Granska detta själv, här är en länk med hela Koranen, med antalet Suror och verser [L]
Varför just 19? [L]

Posted on: 2012/4/2 12:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Resized Image

Beskrivning av Bilden
Denna bild är både repetition och nytt från tidigare inlägg. Komihåg att detta
är bara en inledning på mattematiken av koranen. Om man skulle ge sig på att
kartlägg koranens matematik, vem vet hur lång tid det skulle ta, eller om det är ens
möjligt. Mina planer har varit att lägga upp flera bilder men jag upplever att om inte du
förstår detta inlägg, med störst sannolikhet hade du inte förstått vad som var planerat
posta upp av mig… Med detta sagt låt oss börja i del (A) vilket är repetition från
tidigare inlägg, om du är bekant med den hoppa över och fortsätt i (B)

(A)
Sura 1 är Guds gåva till oss för att etablerakontakt med Honom
genom de dagliga Kontaktbönerna. Därför heter den ”Nyckeln”
och när man ber är det hela sura 1 man säger
[L] = Länk

Sura 1 "Nyckeln" [L]
<UL>[1] I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
[2] Prisad vare GUD, Universums Herre.
[3] Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
[4] Domedagens Härskare.
[5] Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.
[6] Vägled oss på den rätta vägen;
[7] Vägen som följs av de Du välsignat;
ej på vägen av de som förtjänat vrede,
ej heller av de som avviker.

</UL>
Mattematiken av Sura 1
<UL>(1)
Suranumret åtföljt av antalet verser, på rad, ger:
1 1 2 3 4 5 6 7 (exempel sura 1, vers 1, vers 2, vers 3 vers 4, 5, 6, 7)
Detta tal är en multipel av 19 dvs.
11234567 /19 = 591293,00Vi testar att ändra ett ända siffra som följande:
11234568 /19 = 591293,05263157894736842105263158
Om vi ändrar ett enda siffra, får vi inte heltal</UL>
<UL>(2)
Ersätter vi versnumren med antalet arabiska bokstäver i varje vers får vi
1 19 17 12 11 19 18 43 (exempel sura 1, vers1 19 ord, vers2 17 ord, vers3 12 ord, ...... vers7 43 ord)
Detta tal är också en multipel av 19 dvs.
119171211191843 /19 = 62721690110097,00
119171211191842 /19 = 6272169010096,9473684210526315789

Om vi ändrar en enda bokstav, får vi inte heltal</UL>
<UL>(3)
Sätter vi in det totala geometriska värdet på varje vers, får vi (Tabell på geometriska värden [L])
1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009
Detta tal är en multipel av 19 dvs.
11978617581126181124119836181072436009/19 = 630453556901377953901044009530128211,00
11978617581126181124119836181072436008/19 = 630453556901377953901044009530128210,95

Ju större siffran är desto större sannolikheten att man får en siffra som inte är heltal.
Jag har avrundat den sista siffran med två decimaler för siffran är för stor.
</UL>
<UL>(4)
Det är anmärkningsvärt, att detta 38-siffriga
tal fortfarande är delbart med 19, när vi skriver
dess komponenter baklänges. Följaktligen är
6009 43 1072 18 836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1
också en multipel av 19 dvs.
60094310721883619241116181258117786191/19 = 3162858459046506275848220066216725589,00
60094310721883619241116181258117786192/19 = 3162858459046506275848220066216725589.05

Det räcker med att man ändrar ett ända tal (2) resultatet blir att man får ett tal som inte är heltal (,05) heltal</UL>
<UL>(5)
Siffrorna i punkt 3 och 4 innefattar samtliga delar av
Sura 1, och består av 38siffror (19x2)</UL>

Varför 19?
<UL>1 = Alfa
9 = Omega

[57:3] Han är Alfa och Omega.
Han är den Yttersta och den Innersta.
Han är fullt medveten om alla ting.


[74:30] Nitton råder över det.
[74:35] Detta är ett av de stora miraklen.

Mer om 19 och koranen [L]</UL>

(B)
Den 7:e initialförsedda Suran är 13, [L] Och Sura 13 har initialerna A.L.M.R.
Det totala antalet av dessa bokstäver (på arabiska) i Sura 13 är 1482. dvs att när
man adderar hur många gånger bokstäverna A, L, M, och R upprepas i Sura 13 får
vi 1482. Lägg märke till att 1482 är multipel av 19 (19x78).

Sura 13 börjar med
<UL>[13:1] A.L.M.R. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna skrift.
Det som uppenbaras för dig från din Herre är sanningen,
men de flesta människor tror inte.

</UL>
Exempel på några Suror som är initialförsedda,
lägg märke till vad verserna säger om dessa bokstäver<UL>
[10:1] A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna bok av visdom.
[15:1] A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna skrift; en fulländad Koran.
[27:1] T.S. Dessa (bokstäver) utgör bevis på Koranen, en fulländad skrift.
Den kommer från en Ytterst Vis, en Mest Vetande.

</UL>

(C)
Sura 13 är den 29:e initialförsedda Suran i Uppenbarelse ordning.
Totalt finns det 29 initialförsedda Suror och Sura 13 är den sista sura
som kom i uppenbarelse ordning. Den första sura som kom med initialer
i uppenbarelse ordning är:

[1:a Sura(s) är 68] --- [2:a (s) är 5] --- [3:e (s) är 50] [4 s 38] osv..


[1 s 68] [2 s 5] [3 s 50] [4 s 38] [5 s 7] [6 s 36] [7 s 19] [8 s 20] [9 s 26] [10 s 27] [11 s 28]
[12 s 11] [13 s 12] [14 s 15] [15 s 31] [16 s 40] [17 s 41] [18 s 42] [19 s 43] [20 s 44]
[21 s 45] [22 s 46] [23 s 14] [24 s 32] [25 s30] [26 s29] [27 s 2] [28 s 3] [29 s 13]


(D)
Primtal och Index
Ett primtal är ett heltal som är större än 1 och som inte är delbart
med något annat heltal än sig självt och 1. De första primtalen är:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 …
Lista på de första 1000 prim talen [L] Det största primtal som hittills upptäckts består av
7 235 733 siffror. Skulle man skriva ut talet skulle det krävas runt 2 400 tidningssidor [L]

Index<UL>2 är den 1:a primtal
3 är den 2:a primtal
13 är den 6:e primtal
19 är den 8:e primtal
</UL>
2x3x13x19 = 1482

Sura 2 är den 1.a initialiserade Sura och har 286 verser

(E) och (F)
1286 === 1+2+8+6 = 17
24434 === 2+4+4+3+4 = 17

Repetition av Bild 1 [L] och Bild 2 [L]
Övrigt [L], [L]


Slutord
<UL>Den största konspiration som ännu inte tycks vara allmänt känt är
konspiration inom koranen. Om du är bekant med konspirations teorier,
du bör inte vara förvånad över hur koranen har infiltrerats med Haditer av så kallade
muslim lärda. En regel att ihågkomma är att den första Hadithen kom 250 år efter Muhammed död.
Vad säger det muntlig tradition som cirkulerat under den tiden, Ingen av Haditherna har ens set Profeten
men deras nonsens upprätthålls som en religiös text av så kallade muslimer. Hur mycket än Hadith de
kommer med, om inte den står i koranen så är den inte auktoriserad av Gud. Därför missleds
inte av de som håller koranen i handen och proklamerar världs dominans. En riktig muslim
är så upptagen med att upprätthålla sin rättfärdighet, han/hon har inte tid för allt det där
så kallad sharia lag och hadithe nonsens. Du bör inte heller vara förvånad över att
så kallad sharia lagen inte alls finns i koranen!

Jag hoppas att allt klotter i dessa sidor har varit ett förtydligande av
en sann muslim. Jag är inte sunni, shia eller alla andra sekter inom dess.
Jag är muslim och en riktig muslim behöver inget annat än koranen för att koranen är
från Gud och inte från människa. Öppna koranen och se det med dina egna ögon. Se till och ha
en Koran översättning som backas upp med matematik.[L] Om du är genuin sökare, [L]
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/4541598 ... =0&color=ffffff" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
må Gud vägleda dig till den rätta vägen. Vi är den generation vars vi kan vittna
de tidigare mirakel matematiskt. Jag tackar för mig och Må Gud vägleda oss alla!
[L] [L]
</UL>//Abyssnina

Posted on: 2012/4/2 16:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Med din kunskap Abyssinia hopppas jag verkligen INTE att de var sista inlägget.
Mvh

Posted on: 2012/4/2 20:28
Ju fler människor jag träffar desto mer tycker jag om min katt
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Abyssinia skrev:

Detta gigantiska tal består av 12692 siffror och är
multipel av 19. Lägg märke till att även 12692 = (19x668)
Kan du tänka dig en bok med sådan precision för 1400 år sedan?


Tror du på Allah eller på Rashad Khalifa?

Sist jag kollade fanns det 129 stycken verser i Sura 9, inte bara 127 som du(?) har räknat med här. Om man inte tar bort de sista två får man heller inget matematiskt mirakel.

Dessa verser saknas i ekvationen:

9:128 There has certainly come to you a Messenger from among yourselves. Grievous to him is what you suffer; [he is] concerned over you and to the believers is kind and merciful.

9:129 But if they turn away, [O Muhammad], say, "Sufficient for me is Allah ; there is no deity except Him. On Him I have relied, and He is the Lord of the Great Throne."

Gör om gör rätt!

(lol)

[img width=450]http://data.whicdn.com/images/9576535/holy-napkin-87328-530-490_large.jpg?1304879534[/img]

Posted on: 2012/4/2 21:15

Edited by sWiFt on 2012/4/2 21:36:43
Edited by sWiFt on 2012/4/2 21:38:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Resized Image

Beskrivning av Bilden

(A)
Den 19:e Initialiserade Suran i Uppenbarelse ordning är 43 och det har 89 Verser
När vi sätter ihop de får vi 4389

Initialiserade Suror i uppenbarelse ordning
Vi vet att det finns 29 Intialiserad Suror 29+85=114
<UL>[1 s 68] [2 s 5] [3 s 50] [4 s 38] [5 s 7] [6 s 36] [7 s 19] [8 s 20] [9 s 26] [10 s 27] [11 s 28]
[12 s 11] [13 s 12] [14 s 15] [15 s 31] [16 s 40] [17 s 41] [18 s 42] [19 s 43] [20 s 44]
[21 s 45] [22 s 46] [23 s 14] [24 s 32] [25 s30] [26 s29] [27 s 2] [28 s 3] [29 s 13]</UL>

(B)
Den 19:e Primtal är 67
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83
Lista på de första 1000 prim talen [L]

(C)
Den 67:e Oinitialiserade Sura i Uppenbarelse ordning är 47 och den har 38 Verser
När vi sätter ihop de får vi 4738

Onitialiserade Suror i uppenbarelse ordning
Vi vet att det finns 85 Onitialiserade Suror 85+29=114
<UL>[1 s 96] [2 s 73] [3 s 74] [4 s 1] [5 s 111] [6 s 81] [7 s 87] [8 s 92] [9 s 89] [10 s 93]
[11 s 94] [12 s 103] [13 s 100] [14 s 108] [15 s 102] [16 s 107] [17 s 109] [18 s105]
[19 s 113] [20 s 114] [21 s 112] [22 s 53] [23 s 80] [24 s 97] [25 s 91] [26 s 85] [27 s 95]
[28 s 106] [29 s 101] [30 s 75] [31 s 104] [32 s 77] [33 s 90] [34 s 86] [35 s 54] [36 s 72]
[37 s 25] [38 s 35] [39 s 56] [40 s 17] [41 s 6] [42 s 37] [43 s 34] [44 s 39] [45 s 51]
[46 s 88] [47 s 18] [48 s 16] [49 s 71] [50 s 21] [51 s 23] [52 s 52] [53 s 67] [54 s 69]
[55 s 70] [56 s 78] [57 s 79] [58 s 82] [59 s 84] [60 s 83] [61 s 8] [62 s 33] [63 s 60]
[64 s 4] [65 s 99] [66 s 57] [67 s 47] [68 s 55] [69 s 76] [70 s 65] [71 s 98] [72 s 59]
[73 s 24] [74 s 22] [75 s 63] [76 s 58] [77 s 49] [78 s 66] [79 s 64] [80 s 61] [81 s 62]
[82 s 48] [83 s 5] [84 s 9] [85 s 110]</UL>

(D)
4389 + 4738 = 9127dvs Sura 9:127

(E)
Tar vi primtalet 19 och multiplicerar den med 19:e primtal (67) får vi 1273
Vad är signifikant med 1273 ?

Koranen har 6346 (19x334) Verser
I dess 6346 Verser nämns ordet GUD "Allah" 2689 (19x142) gånger.
Om vi börjar räkna hur många gånger ordet "Gud" förkommer från Sura 1 Vers 1
till Sura 9 vers 127 hamnar vi exakt på 1273

Vilket visar att de två verser som kommer efter [9:127] är injekterade!
Därför finns de inte med i ekvationen!

Vidare
Sura 9 är den enda sura av alla 114 som saknar Basmalah. Basmalah är =
(I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste) Avsaknaden av Basmalah i Sura 9
skulle innebära 113 Basmalahs i hela koranen vilket inte är multipel med 19.
dvs
113/19 = 5,947368421052632


Därför förkommer det en extra Basmalah
i sura 27 exakt 19 suror efter sura 9

<UL>[27:30] "Det är från Salomon, och det är,
'I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.


Den 'Basmalah' som inkluderats i [27:30] kompenserar
för den 'Basmalah' som saknas i Sura 9, 19 suror tidigare.
Vilket återställer den totala förekomsten av 'Basmalah' till:

114 = 19x6

Det fortsätter med att totalsumman av suranumren från
Sura 9 till 27 (9+ 10 + 11 + 12 + ..... + 27) är 342, eller

342 = 19x18

Denna totalsumma (342) motsvarar också antalet ord
mellan de två Basmalah i Sura 27, och 9
</UL>

Påminnelse
Av alla skrift (Torah, Bibel, Koranen) vi har fått av Gud är Koranen
den ända skrift Gud har lovat att bevara helt intakt. Så det kvittar hur
mycket än människor försöker manipulera Koranen kommer sanningen
komma fram. Bevisen är detta omfattande matematik som visar att de två
verserna är tillagda. På det viset har Gud lovord gått i uppfyllelse.
Hur skulle människan annars verifiera detta om inte med
universalspråk som matematik?

Bara avsaknaden av Basmalah borde vara bevis nog
men här är en länk [L] med 73 liknade matematiska anledningar
till varför dessa verser inte ska vara i Koranen. Vad gäller Rashad Khalifa,
han var den som upptäckte matematiken och dessa innebörd. Innan
han kom med detta hade ingen människa aning om koranens
mattematik och betydelsen av initialerna.[L]

Svar till sWiFt
Som jag tidigare sa till dig, Bara Gud vet dina innersta intentioner
och din nivå av förståelse, kanske kommer du en dag bli vägled och förstå.
Det hade varit bättre för dig om du släppte din arrogans och studera detta
innan du börjar skrattar. Det är inte att räkna om, utan det är att
tänka om, tänka nytt. Må Gud vägleda dig, vem du nu du är!

Verifiera här [L]

Posted on: 2012/4/3 13:30

Edited by Abyssinia on 2012/4/3 13:45:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:


Svar till sWiFt
Som jag tidigare sa till dig, Bara Gud vet dina innersta intentioner och din nivå av förståelse, kanske kommer du en dag bli vägled och förstå.
Det hade varit bättre för dig om du släppte din arrogans och studera detta innan du börjar skrattar. Det är inte att räkna om, utan det är att tänka om, tänka nytt. Må Gud vägleda dig, vem du nu du är!


Min kritik står obemött men du menar istället att problemet bara är att jag inte förstår? Du säger även att jag inte själv vet vad jag håller på med utan att endast Gud förstår? Om Gud då redan vet mina intentioner så omyndigförklarar detta min fria vilja.
Alltså kan Gud inte hålla mig ansvarig för handlingar som denne redan vet att jag kommer begå.

Dessutom, om Allah´s vilja förde mig hit, hur har du då mage att kalla mig arrogant för att jag visar hur din argumentation bygger på falska premisser, och hur din matematik ej stämmer!? Var inte så högfärdig och inse istället att du följer en "dajjal" i denna fråga.

Men ok, som vi sett hittills är logik inte din starkaste sida...
Då fortsätter vi kasta verser på varandra.

Sura 15:9
Resized Image

Indeed, it is We who sent down the Qur'an and indeed, We will be its guardian.

Att då ta bort 9:128 och 9:129 som Rashad Khalifa gjort går tvärt emot vad den allsmäktige har utlovat i en annan vers.

Mer?

I RK`s utgåvor ser man hur denne förfalskar och manipulerar för att passa matematiken:
Sidan 238, Rashad Khalifa menar att initialen N motsvarar "nun".

Resized Image


Men på sidan 90, för att få antalet "nun" delbart med 19 måste han editera Koranen för hand så att "nun" istället blir till "nun waw nun". Om initialen "nun" faktiskt alltid skrivs som nun waw nun så varför räkna dubbelt som på sidan 90?

Ser man kanske även att kantdekorationen modifierats för att passa de extra tecknen?

Resized Image

Resized Image

Resized Image


Fler missar?
OK!

(ISBN 0-934894-30-2)
Här räknas "lam" 7 gånger istället för 8.

Resized Image

Resized Image

Resized Image


Sura 30:21 8xL (ISBN 0-934894-57-1)

Resized Image


Det hade varit bättre för dig att direkt erkänna att hela din tes bygger på bristfällig logik och godtycklig matematik.

DIN HEMLÄXA:

[2:77]
[2:78]
[2:79]
[7:33]


Både spaghettimonstret och den heliga servetten är mer existensberättigade än denna tråd!

Edit:
Om ni ännu läser detta trassel så kan jag tipsa om en fördjupning i ämnet på http://www.yuksel.org/e/religion/zebras.htm

"A debate between Mr. Edip Yuksel, a proponent of the Quran's numerical structure based on the number 19, and its detractor and skeptic "par-excellence" Mr. Daniel (Abdulrahman) Lomax. The actual polemic took place on an Internet computer bulletin board, where Mr. Lomax has for the past several years posted his refutations of the Quran's mathematical structure."

Posted on: 2012/4/3 20:24

Edited by sWiFt on 2012/4/3 20:44:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till sWiFt
Du har missat poängen
Jag lägger upp samma vers från bilden
Till vem tror du den är riktad till?

[9:127] Varje gång en sura uppenbarades,
brukade en del av dem se på varandra som för att säga,
"Kan någon se dig?" Därefter gav de sig av. Följaktligen har
GUD avlett deras hjärtan, för de tillhör människor som inte förstår.


Om inte du har förstått 19 koden
vad mer vill du att jag ska säga till dig.
Det finns människor där, även om Gud öppnade
porten till paradiset inför deras ögon, kommer de
inte tro. För din del bestäm dig om tror på Gud eller
inte. Först kommer du med frågor som visar felaktiga grejer
om koranen. Och nu står du här och försvara en korrumperad
koran. Ditt hycklande syns så tydligt att det är inte lönt att föra
diskussionen vidare. Därför vad du nu har för funderingar lista ut det själv.

Må Gud vägleda dig och oss alla!
//Abyssinia


Posted on: 2012/4/3 21:24
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Abyssinia skrev:
Svar till sWiFt
Du har missat poängen
Jag lägger upp samma vers från bilden
Till vem tror du den är riktad till?


Det enda jag ser är att du blev ÄGD i diskussionen och flyr med svansen mellan benen med hänvisning till en dikt.

Hur motbevisar du alla mina argument med en vers?

Egentligen försvarar jag ingen gudomlig bok alls, utan jag visar bara var DU har fel i ditt resonemang. Sen är all religion ungefär lika efterbliven, precis som du!

Det var inte meningen att komma till personangrepp, som du ser har jag försökt RESONERA med dig och det visar sig tydligt att du redan bestämt dig för vad sanningen är.

Resized Image


Resized Image


Edit: Tusen ord.

Posted on: 2012/4/3 21:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till sWiFt
Du skrev:
Hur motbevisar du alla mina argument med en vers?

Kanske det jag posta innan var för krånglig [L]
Låt mig då demonstrera enklare matematik, på Sura 9
Detta borde inte vara svårt och eftersom du gärna pratar om
premiss osv. vi sätter Sura 9 och dess tillagda verser
på prov både från din och min argument.

Ditt argument är att Sura 9 har 129 verser
Mitt argument är att Sura 9 har 127 verser

Matematiken
Vi kan börja med ditt
Sura 9, har 129 verser, sätter de i rader 9, 129, 1 2 3 4 5 ....... 129
Det blir ett tal med 283 siffror. Delar det med 19:
<UL>
9 129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
/19 =
4804801819 3626847958 5863955879 9048432222 2759224354
1206858591 2286071775 7049495486 4970813934 1313185013
3445029776 7682137698 0866614040 4577406172 3025040409
4104253593 8867677304 6788995752 3131366831 5258421584
7479110742 3740056372 6890053216 3795427058 6903219535
8521684848 0111743375 0066382699 01.53 (Inte delbar med 19)
</UL>

... och nu testar vi med min
Sura 9, har 127 verser, sätter de i rader 9, 127, 1 2 3 4 5 ....... 127
Det blir ett tal med 277 siffror. Delar det med 19:
<UL>
9 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
/19 =
4803749187 7837374274 3758692722 0101063801 2232908564
6470016485 9654492828 3365284960 1812919197 2892132381
7655556092 5576874540 1919245619 4051090382 8288198304
1472674646 5183466778 3631101015 4710314199 9468947900
5373847584 4792687951 6363737426 9058584953 4271640588
4837474321 6953848638 164533.00 (Är delbar med 19)
</UL>

Vi testar att ändra en enda siffra slumpvis,
<UL>
9 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
/19 =
4803749187 7837374274 3758692722 0101063801 2232908564
6470016485 9654492828 3365284960 1812919197 2892132381
7655556092 5576874540 1919245619 4051090909 1446093040
9893727278 0972940462 5736364173 3657682620 9995263690
0110689689 7424266899 0047947953 2216479690 2692693220
0626948005 9059111796 059269.84 (Inte delbar med 19)
</UL>

Matematiken bevisar att det ska enbart vara 127 verser
och nu går vi in på själva meningen med vers 9:127

<UL>[9:124] När en sura uppenbarades kunde en del av dem säga,
"Stärkte denna sura tron hos någon ibland er?" Den stärkte säkerligen
tron hos de som trodde, och de blir fröjdas över varje uppenbarelse.


[9:125] Vad gäller de som hyste tvivel i sina hjärtan,
ökade den i själva verket gudlöshet till deras gudlöshet,
och de dog som icke troende.


[9:126] Ser de inte att de går igenom krävande prövningar
varje år, en eller två gånger? Ändå lyckas de aldrig ångra
sig, eller ta sig i akt?


[9:127] Varje gång en sura uppenbarades, brukade
en del av dem se på varandra som för att säga, "Kan någon
se dig?" Därefter gav de sig av. Följaktligen har GUD avlett deras
hjärtan, för de tillhör människor som inte förstår.
</UL>

Förklaring av vers 127, i Sura 9
Sura 9 är den 113:de sura i Uppenbarelse ordning. [L] Det vill säga att
den är den näst sista som uppenbarades. Från uppenbarelsen av den första
Sura (Sura 96) till den sista (Sura 110) tog det många år för Profeten att recitera.
Vi vet att under den tiden hade Profeten Muhammed skaffat sig en massa fiender.
Och redan då har dessa människor försökt infiltrera koranen till och med innan den var
färdig reciterad av profeten. Sura 9:127 är riktad till dessa och hela kapitlen handlar
om hycklarna som inte förstår.
Från föra bild [L] vet vi att Ordet Gud upprepas
den 1273:e gånger i Sura 9:127. (Om vi börjat räkna från Sura 1:1)
I de tillagda verser, utökar ordet Gud med 1, vilket resulterar
till att hela matematiken i koranen kraschar.

Det finns oändligt bevis på detta och I Koranen ingenting är slump.
Du behöver inte tro på Gud ingen tvingar dig till det! Däremot gång på gång
visar matematiken att den är felfri. Och jag är full medveten om att, om en person
väljer att inte tro, det finns ingen i världen som kan få denne att se sanningen. Det kvittar
hur mycket bevis man presenterar för denne. Jag kan bara säga, rädda din själ för att
sanningen är här och vi är under en test i en värld full av illusioner.

Posted on: 2012/4/5 13:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:


Ditt argument är att Sura 9 har 129 verser
Mitt argument är att Sura 9 har 127 verserJag förstår det som att du har lässvårigheter, därav fler bilder, men först ett SVAR...

Ett av alla argument var att ALLAH säger att Sura 9 har 129 verser.
Läs själv Sura 15:9! Du tipsade mig om quran.com, där finns 129 verser!

Rashad Khalifa menar att det är 127 eftersom det matematiska miraklet kräver det.
Detta är ett cirkelresonemang, förstår du vad ett cirkelresonemang innebär?

Ett annat argument var att Rashad Khalifa ändrat Koranen för hand och räknar godtyckligt för att passa sin teori. SE BILDBEVISET I TIDIGARE INLÄGG! Kommentera bilderna tack...

Ett ytterligare argument var att Sura 30:21 innehåller 8 stycken Lam. Du har bara räknat med 7!
SE BILDERNA, KOMMENTERA!

Fattar du fortfarande inte?
Läs då mina svar igen och rådfråga din SFI-lärare istället för att posta samma långa, felaktiga uträkning flera gånger som för att dumförklara mig för att jag inte förstår alla färggranna siffror.

...Menar du att Allah lät människor fumla i mörkret ca 1400 år tills Rashad dök upp på sjuttiotalet, justerade Koranen och förklarade hela miraklet?

Tro inte att jag har slut på argument och exempel, det här blir ju bara roligare. Dessvärre är jag rädd att du är för trög&religiös för att förstå vad jag skriver på ren svenska, så vi provar saxa in lite engelska. Om inte ens detta duger får du be translate.google.com om hjälp...

Rashad Khalifa Claims:
The first word (Ism) is mentioned in the Quran 19 times, 19x1.

ANSWER: First word (I)sm in its original form, as it is used in bismillah(invocation), is mentioned 115 times in the quran. Not divisible by 19.

To get desired count, that is 19, he completely excluded ALL of its occurences!

Instead, he counted the other form of that word, and that is "Ism", or more correct "ASM". But he was not consistent even in this arbitrary counting, he further excluded all of its plural forms and all the forms with sufixxes (hu) and (hi) (what was not the case in other counts, for example when he counted all the forms of the words with root R- SH -D, when he wanted to prove his messengership)


Rashad Khalifa Claims:
The third word (Al-Rahman=Most Gracious) is mentioned in the Quran 57 times, or 19x3.


ANSWER: The third word Ar-Rahmaan occurs in the quran 169 times. Not divisible by 19.

To get desired 19-divisible count , that is 57, RK had to exclude all of its occurences in the bismillahs at the beginnings of the quranic chapters except in the first one?!, that is, 1:1 in hafs version of quranic text.
Now, from facts to examples, in one of my first posts I wrote about how logical reasoning easily can be used to disprove this whole topic.

The statement by Dr. Khalifa that there is no other book extant with any similar numerical system, is untrue. The Bible is one such book. Let us select only one number and one verse to illustrate what we mean. We shall investigate the presence of the number seven - a number used very often with the symbolic meaning of divine completeness - in the first verse of the Bible.

"In the beginning God created the heavens and the earth."

The verse consists of 7 Hebrew words and 28 letters (7 x 4). There are three nouns: ‘God, heavens, earth.’ Their total numeric value (Hebrew has no numbers but these are represented by letters: the sum of the number letters being the numeric value) is 777 (7 x 111). The verb 'created' has the value 203 (7 x 29). The object is contained in the first three words - with 14 letters (7 x 2) The other four words contain the subject - also with 14 letters (7 x 2). The Hebrew words for the two objects - "the heavens and the earth" - each have seven letters.

The fourth and fifth words have 7 letters. The value of the first, middle and last letters in the verb 'created' is 133 (7 x 19) the numeric value of the first and last letters of all the words is 1393 (7 x 199) and the value of the first and last letters of the verse is 497 (7 x 71). The Hebrew particle 'eth' with the article 'the', used twice, has the value 407 (7 x 58) and the last letters of the first and last words equal 490 (7 x 70).

In all, there are over 30 different numeric features related to 7 in this verse.

The odds against the above features occurring by chance are 33,000,000,000,000:1.

But the number seven is also interwoven throughout the Bible. Creation took 7 days; Naaman had to wash 7 times in the Jordan to be cleansed from leprosy; the Israelites had to march around Jericho 7 days and 7 times on the 7th day; they had to set aside one day in 7 for rest and worship. There was a 7-armed lampstand in the temple, etc. In the last book, Revelation, we find mentioned 7 spirits, 7 lampstands, 7 churches, 7 stars, 7 seals, 7 trumpets, 7 vials, 7 thunders, 7 plagues, 7 mountains and 7 kings. The tribulation period is to be 7 years being the last "week of years" of Daniel's 70 weeks
(Dan 9:24 ff).

Beyond this we know that the incubation period of the human embryo is 280 days (7 x 40). In Genesis we are told that man was formed from the dust of the ground. The "dust of the ground" contains 14 (7 x 2) elements, and so does the human body. Every cell in the human body is renewed every 7 years and every 7th day the pulse beats slower. In certain diseases the critical days are the 7th, 14th, 21st, etc. and the female cycle is 28 (7 x 4) days. Light is made up of 7 colours, the moon completes its orbit around the earth in 28 days (7 x 4) and the earth is 49 (7 x 7) times larger than the moon. (This information is taken from "The Seal of God" by F.C. Payne. The actual numerics were compiled by Ivan Panin).

This information was available for many years, long before the advent of computers. It never persuaded a single Muslim, to our knowledge, to accept the challenge of receiving the Bible as the Word of God - although the evidence is more convincing than the findings of Dr. Khalifa. Why?


Resized Image

Resized Image

Resized Image

Posted on: 2012/4/6 5:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till Omar
Med din kunskap Abyssinia hopppas jag verkligen 
INTE att de 
var sista inlägget.Mvh

Jag uppskattar dina ord, detta är inte första gången jag försöker dra ut från denna sida. Redan vid inlägg [#52] av denna tråd var jag just på den spår. Jag måste säga att det finns hel del relevanta artiklar och informativa trådar i detta forum. Men det går inte att förbise allt nonsens som folk kommer med. Jag skulle vilja tror att många här är bekanta med illumination satans dyrkare och allt ved det innebär. Eller musik, film och hela media branschens manipulering av människor i alla ålder. Det är som att människor är så välinformerade att de vet inte vad de ska göra av med all information de har i huvudet. Så de kastar sig in i ordkrig, med ord från Internet demagoger [L] och vilseledande agitatorer och kallar det för revolution osv.. Den ignorans som cirkulerar bland människor, allmänt, är så omfattande att man vet inte ens var man ska börja eller om det är ens lönt att säga något.

Människor är så egotrippade att när en obestridlig sanning uppenbara inför deras sinne, det är just då de tvivlar, hycklar och uttalar sig med negativa ord som förprogrammerade papegojor. Vad de ej förstår är att Koranens budskap är att människor ska hålla sig till rättfärdighet och förespråkar fred samtidigt som den pekar för oss att vi ska förbjuda ondska och egotripp spel. För de flesta, genomsyrar systemet indoktrinering process igenom deras vener och vad de har lärt sig om Koranen har inte har ens med Koranen att göra utan är direkt från satan och hans anhängare.

För min del jag besitter inte på kunskap som inte kan behärskas av nästa person. En måste läsa och se det för sig själv och allt är upp till Gud. Därför är det upp till var och en att bilda sig själv. Sanningen ska ut och det må vara av mig eller nästa person som ser.

Posted on: 2012/4/6 15:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Abyssinia:
Du kommmer med intressant information som jag som Muslim blir verkligen sugen på att ta reda på mer om bla Sunna och Sharia lagarna och deras uppkomst. Vad Islam behöver mer av är troende som tror med sinnet OCH hjärtat. Dårarna finns överallt och det kommer alltid att finnas människor som inte vill förstå.
Härligt med en Muslim som besitter kunskap.

Posted on: 2012/4/6 18:05
Ju fler människor jag träffar desto mer tycker jag om min katt
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Abysinnia, jag väntar fortfarande svar i dessa frågor!

1. Jag har motbevisat ditt urspungliga argument med både logisk slutledning och faktiska exempel.
(I detta fall en analogi med bibeln) Varför undviker du frågan?

2. Allah säger att han ska skydda Koranen i Sura 15:9, Rashad Khalifa editerar bort verser samt räknar fel många gånger, jag har visat exakt var i några exempel, med både text OCH bild!
Varför undviker du att svara mig?


3. Sura 30:21 innehåller 8 stycken Lam. Ni har bara räknat med 7.
Varför undviker du helt detta faktum?


Prova att delta i tråden du startat eller försvinn från vaken.se för gott.
Om någon annan känner sig manad att svara på mina argument så kör hårt!

Jag ser gärna fler synpunkter på denna tråd från vakens besökare..

Posted on: 2012/4/6 20:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
33 user(s) are online (33 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 33

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS