vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 51 52 53 (54) 55 56 57 ... 61 »


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Du får gärna sluta döma mig då jag inte dömer Dig. Jag säger bara mitt och säger inte att Du har fel, så lite ömsesidig respekt skulle uppskattas!

Posted on: 2013/8/3 0:52
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Bara för att Du inte förstår mig så har jag inte fel, och jag är den jag är, om andra inte förstår vem och hur samt vad, så är det inte mitt problem, att döma nåt man inte förstår betyder bara att man har brist på respekt och har satt sig själv på en pedistal, så lugn i stormen snälla du.

Må gott.

Posted on: 2013/8/3 0:52
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Här, lite lugn o ro för själen: http://www.youtube.com/watch?v=fJEY9LecV5k

Posted on: 2013/8/3 0:55
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Videon jag posta slår också omkull alla "new age" teorier, om att tankekraft och kärlek inte skulle funka!

Posted on: 2013/8/3 1:00
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iwarrior
<ul>Jag kan inte se nåt fel i det de sjunger, tycker jag, men jag känner inte till deras association och till vem/vad de ber till, kanske du vet. Med det har sagt jag tror inte att denna tråd är bra för din välbefinnande eller inre ro.

Posted on: 2013/8/3 1:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Kolla videon jag posta, jag hänvisar till den från och med nu! När Du sett den kan vi börja snacka. Må väl

Posted on: 2013/8/3 1:13
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Razzrobb
<ul>Tack för din fråga! Det bra att du inte håller med allt jags skriver, jag har inte alla svar och därför hänvisar jag alltid till Koranen eller säger ”bara Gud vet” för det ingen människa kan veta. Vad gäller sunnis jag ser inte de som muslimer för att de upprätthåller inte Koranen och går till hadith texter som kom ca 300 år efter Profeten Muhammed. Om du frågar en sunni ”Tror du på att Koranen är Guds ord” de kommer svara dig ”Ja” Men sen om du frågar de varför håller ni på med hadith, de kommer säga ”för att de som skrev haditherna sa, att profetens vänner sa, att profetens släkt sa, att profeten sade att vi ska göra så här och så där” det är som att jag ska gå 300 år bakåt från idag genom att säga att min pappas papps kompis bror farfar sa detta och detta,.. med andra ord en massa människopåhitt. Det är där det stora problemet ligger, människors tycks inte förstå att det islam de lärt sig är inte islam isig utan är en massa hadith som inte har med Koranen att göra. Och de flesta som inte läst Koranen är helt enkelt rädd, jag menar vem skulle inte vara det, kolla på listan (inlägg #1208) sunnis upprätthåller i namnet av islam. [Länk]

Nu till din fråga, du undrade varför jag posta sunni och kristen debatten och vad mina intentioner var. Min intention är att de som läser denna tråd ska sitta i mitteln av dessa 2 poler, sunni till höger och kristen till vänster, och försöka se och förstå deras gemensamma grund. Jag håller inte med sunnin helt med trotsallt ligger han närmare sanningen än den kristne gör. Det är bara att kolla upp de verser de referar till eller bara att titta på kristnes kroppsspråk medan han sitter och bläddrar sina papper. Hans kroppsspråk indikerar på att han inte har svar så han väljer att predika. Jag ska posta några sånna debatter, också en debatt mellan en sunnni och en monoteist.

Posted on: 2013/8/3 1:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
@Abyssinia

Kollade Du in videon?

Posted on: 2013/8/3 2:09
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iwarrior
<ul>Om du menar videon från inlägg [#1270] jag är snart klar med det.

Posted on: 2013/8/3 2:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Ja det var den jag menade, bra, släng ett par ord om den efteråt så kan vi leka lite med upptäckten!

Posted on: 2013/8/3 2:35
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iwarrior
<ul>Här är mina reflektioner, När de pratade om hur Gud ser ut, hon är tydlig med att Gud inte är en fysiks varelse eller som hon sa det ”Gud är inte biologisk”, sen när hon säger att när vi dör kroppen stannar här men vår äkta jag eller själ går vidare. Som Koranen säger…

[2:2] Denna skrift är ofelbar; en ledstjärna för de rättfärdiga;
[2:3] som tror på vad de inte sett, iakttager Kontaktbönerna (Salat),
och från våra gåvor till dem, ger de till välgörenhet.
[2:4] Och de tror på
det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före
dig, och vad gäller Livet Efter Detta är de helt övertygade.


<ul>Hon sa att hon var i koma 24 timmar men när hon vaknade trodde hon att hon var i det spirtuella tillstånd i flera månader, det är exakt vad Koranen säger, när vi dör så kommer vi titta på våra liv som om vi har vatt här bara några timmar</ul>

[23:112] Han sa, "Hur länge har ni vistats på jorden? Hur
många år?
[23:113] De sa, "Vi var där en dag, eller en del av dagen.
Fråga de som höll räkningen."
[23:114] Han sa, "I själva verket
var ni bara där under en kort mellantid, om ni bara visste.


Jag hade kunnat lägga upp massa verser i det hon säger men det skulle blir för lång så det slutar med som jag alltid säger, "Läs Koranen". Det hon säger går inte emot Koranens verser, hade hon läst Koranen säkerligen hade hon underkastat sig till verserna utan problem. Hon hade cancer och Gud visade henne sanningen. Nu kanske du säger, ja men jag behöver ingen Koran, titta på henne hon har inte läst Koranen, jag säger, jag men du ska heller inte behöva få cancer för att se Guds mirakel.

Posted on: 2013/8/3 3:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iwarrior
<ul>Tillägg, det Gud hon pratade om, om att det inte
är nån fysisk föremål är exakt det som finns i Koranen.

<ul>[2:255] GUD; det finns ingen annan gud än Honom, den
Levande, den Evige. Inte ett ögonblick av omedvetenhet eller
slummer berör någonsin Honom
.
Allting i himmlarna och allting
på jorden tillhör Honom. Vem skulle kunna medla med Honom, förutom
enligt Hans vilja? Han känner till deras förflutna och deras framtid. Ingen
uppnår någon kunskap, förutom enligt Hans vilja. Hans herravälde
omfattar himmlarna och jorden, och att styra dem tynger
Honom aldrig. Han är den Högste, den Störste.

</ul>
Där hon befann sig är en välsignelse för henne och bevis för oss muslimer om att det finns Gud och även ett tecken för oss troende att detta livet är bara tillfällig. Hon sa att hon vill inte tillbaka till livet för att hon kände sig trygg där hon var och att hon kunde se hennes anhöriga i tillstånd av sorg osv.. Här är tydliga verser som klär hennes upplevelse…

<ul>[29:64] Detta världsliga liv är inget annat än fåfänga och lek,
medan boningen i Livet Efter Detta är det riktiga livet, om de bara visste.

[29:65] När de färdas på ett skepp, åkallar de GUD, och tillägnar Honom
sina böner. Men så fort Han räddar dem till land, återgår de till idoldyrkan.

[29:66] Låt dem inte tro på det vi givit dem, och låt dem njuta temporärt;
de kommer säkerligen att få veta.
[29:67] Har de inte sett att vi
etablerat en Helig Fristad som vi gjort trygg, medan överallt
omkring dem, är människor i konstant fara? Ska de fort-
farande tro på lögn, och förkasta GUDs välsignelser?
</ul>
Du får reflektera över dessa verser och skriv gärna ditt svar.

Posted on: 2013/8/3 3:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Jag skulle gärna kunna reflektera, men jag är endast intresserad av vad människor känner och vet själva, utan att använda skrift eller religion. Säger inte att jag varken tror på någon eller inte, men som sagt, för mig helt ointressant att hämta information utanför sig själv.Jag behöver inte "reason", jag känner och vet redan!

Det där är inte ett bevis för muslimer, det där är bevis för alla.

Jag kan dock säga en sak angående det Du skriver, att klassa detta liv för fåfä'nga och lek är det samma som att inte uppskatta det som föder Dig och det Du tittar på som Du kallar vackert när solen går upp eller ner.

Vi behandlar skapelsen, moder jord just nu som fåfänga och lek, det är därför vi är i den sits vi är, det är dörför vi har förstört så mycket och så många arter.

Du är här för att lära Dig kontrollera det fria valet skulle jag vilja säga, ta ansvar för en planet och det fysiska livet, vilket inte är så lätt alls om man tittar ut, men men.


Posted on: 2013/8/3 4:35
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iwarrior
<ul>Du är en gående kontradiktion som innan [#1258], och nu säger du att du inte är intresserad av att hämta information utanför dig själv, samtidigt säger du att du är intresserad av vad människor känner och vet, Inte de utanför dig själv? Sen på toppen av allt detta förnekar du din egen förnuft och avsluta med att predika din egen ord om att vi förstör planeten osv, det där är inget nytt, världen full av människor som vägrar ta sig i akt. Här är tydliga verser som klargör det för dig rak fram.

<ul>[17:36] Ni ska inte acceptera någon information,
om ni inte själva bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och hjärnan,
och ni ansvarar för att använda dem.
[17:37] Ni ska inte vandra stolt på jorden -
ni kan inte borra genom jorden, ej heller kan ni vara lika höga som bergen.

[17:38] Allt dåligt beteende fördöms av er Herre. </ul>
Förneka inte det förnuft Gud gav dig, sen vandra inte runt på jorden arrogant, förstör inte jorden genom att borra den, bygg inte heller lika höga som bergen,... så du säger att du inte behöver Koranen, hur kan du förneka dessa verser? de bara bekräftar vad som redan finns i dig! Är detta verkligen svårt att förstå?

Posted on: 2013/8/3 5:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Jag är intresserad av hur dagens människor uppfattar världen i dag.

Alla människor är en del av mig, så när någon känner sig själv väl och talar utifrån hjärtat, så är jag nyfiken.

Ibland vänder jag och vrider på frågor och uttalanden ja, håller mig flytande. Min egentliga ståndpunkt vet få om, och är ingenting jag slänger ut på webben hur som helst. Finns en anledning till det.

Överlag så är det svårt att sätta ord på tystnad, den jag egentligen är dyker upp när jag inte tänker. Om man skall försöka sätta ord på det, så känns det som att det är samma sak som att försöka förklara kärlek.

Posted on: 2013/8/3 6:05
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
För att sätta ett ord på ett par saker, jag kan omöjligt vara ett yrke, en religion etc. Jag upplever världen så med andra ord observerar jag. Mitt intresse i vanliga fall är att stödja information som så som jag förstår det kan föra oss framåt.

Det är också omöjligt att bli klassad och hamna i ett fack om man är "all over the place" beroende på situation och tillfälle.

Man tar bort sig själv ifrån bilden och arbetar istället för fred skulle jag kunna säga. Jag har väldigt lite att försvara om jag håller mig flytande. Så fort jag börjar tro att jag är nåt så stannar jag i utvecklingen, en helt annan lära än vad många vanligtvis agerar på och utefter.

Posted on: 2013/8/3 6:24
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Nåt sånt här står jag väl för kanske: http://www.mepprograms.org/sveket.pdf

Posted on: 2013/8/3 9:00
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Quote:

Abyssinia skrev:

<ul>[17:36] Ni ska inte acceptera någon information,
om ni inte själva bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och hjärnan,
och ni ansvarar för att använda dem.
[17:37] Ni ska inte vandra stolt på jorden -
ni kan inte borra genom jorden, ej heller kan ni vara lika höga som bergen.

[17:38] Allt dåligt beteende fördöms av er Herre. </ul>Undrar Abyss, är inte detta precis vad min förra post handlade om i grunden? Sedan att orden inte exakt ordagrant överensstämmer med boken din(Märk väl detta inte är dina ord, utan en annans, vilket visar på avskrivningen vilket jag syftade till)? Jag undrar jag, hur omgivningen agerade mot denna bokskrivare, innan den skrevs... Möjligen på liknande sätt, vilket som sker i tråden... Sen att meningsuppbyggnaden inte är lika hård, är en annan femma.
Fifaan, ord som "Herre" och "Gud" är en av dessa mest förvrängda och förljugna idag... Gillar inte ens ta dom i mun!

"Maya och sin nånsense"... Jag borde kanske lekande fråga om du behöver glasögon? Är du så inlåst i ditt mörka rum, med blicken låst i din bok, att du ens inte ser till vad som håller på att ske i världen runt dig? datum, tid, år... Vad som... Det hela är likt en process.

Groparna är många på färden, men sitta skrika New age å dittan är din egna ursäkt till at inte se åt utvecklingen... Och ja, det finns dom som skapar och vilseleder, för egna syften... Men även där, går inte en lögn säljas in utan en hel del sanningar...

I fred och <3!

Posted on: 2013/8/3 12:35

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Hur kan en man som säger sig tro på Gud så mycket, samtidigt börja tro på siffror o inte bara siffror utan på nummer, nr 19. Det är ju värre än att tillhöra shiamuslim sekten.... sedan samma man börjar säga att han itne längre tror på någon sekt , men samtidigt läser han en av sektens koraner där man tagit bort 2 suror ur den för at det ska passa sekten samt nr 19.

man kan vara falsk men mest mot sig själv, hur mycket du än spelar att du tror på den riktiga guden så blandar du in massa med människohänder i spelet.Hursomhelst. på tal om matematik har jag lite frågor till er andra på forumet.

Vad är allt omkring oss byggd av ? Forskare och andra utbildade folk säger ofta ordet: allt är mattematik? allt kommer ur matematik ?

Stämmer uppgifterna? vad säger ni om det ?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Quote:

iSky skrev:

Hursomhelst. på tal om matematik har jag lite frågor till er andra på forumet.

Vad är allt omkring oss byggd av ? Forskare och andra utbildade folk säger ofta ordet: allt är mattematik? allt kommer ur matematik ?

Stämmer uppgifterna? vad säger ni om det ?För att försöka svara på undran vill jag först försöka klargöra(som jag ser det) vem som tolkar och vad som tolkas?

Alla dessa experter idag, får mig nästan att kräkas... Ytterligare en i raden av "idoler"... "Tell me what to do and think!" Urk!

Människans villervalla, försöker på alla mått göra det gränslösa begripligt för sitt egna syfte.

Matematik är dock fortsatt ett språk, tolkning.

Närmaste sanna jag funnit är det "The holy geometry" som verkar finnas i allt som både växer, din egna kropps struktur och vad som frodas. Sen att människans tolkning av det uteblir i dess egna påhittade ramverk, är en annan fråga.

Allt detta är även en tolkning av vad som redan finns inom dig...

Nä, ut i solen å mysa lite... Tjing!

I fred och <3!

Posted on: 2013/8/3 13:02

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information

Posted on: 2013/8/3 13:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Hej Avatar.

Stor tack för din svar.

Närmaste sanna jag funnit är det "The holy geometry" som verkar finnas i allt som både växer, din egna kropps struktur och vad som frodas.Det är exakt vad jag ville säga, och du är en av mycket få som svarar på det sätt.

Geometri är vad allt är byggd av, helig-geometri är heligare än all språk och all skrift i världen det är den enda sanna som inte kan förvrängas eller misstolkas.

Matematik däremot följer med men mattematiken är endast en tolkning av geometerin... kan du inte geometri och är besatt av matematiken så kommer man snabbt nå sina begränsningar, det är därför vi har stora problem med att lösa matematiska gåtor idag, man är för mycket insatt i matten med inte det som grundat matte.. jag tror det kommer komma mer och mer människor som kommer börja se saker och ting ur geometerisk vinkel och därav lösa dem största mattematiska gåtorna som finns och även öppna en helt ny värld för människorna. än är inte människorna redo för avancerad geometri. men inom närmaste 400 åren kommer det ske mycket på den fronten.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iwarrior
<ul>Jag ska sluta älta fram och tillbaka med ditt flytande hyckleri. Det verkar som, när din övertygelse sätts på prov, flyr du från dig själv, med andra ord du är rädd. Någonstans har nån har någon fått dig att tro att, "för att vara muslim måste man förlora sig" möjligtvis tror du att för att vara muslim måste man ge upp sig själv och bli en del av de där okända, bisarra män med skägg och förtryckta kvinnor med slöja osv, vilket jag försökt visa från inlägg [#1] att dessa saker inget som finns i Koranen. Du säger att du vill inte klassa dig och hamna i fack, men om nån säger ”iwarrior är en fredsmäklare” den facken kommer du ingen problem med.

Kom ihåg att den största konspiration vi har idag är mot Koranen. Ordet "religion" finns inte i Koranen, det som finns är "system" och Gud säger att allt är under detta system. Lift upp en liten sten och släpp den, den kommer ramla på marken för att den följer Guds system precis som alla planeter runt oss inklusive din biologi. Islam är att vara i harmoni med det systemet och vara fred med sig själv och med andra. Koranen säger till dig att om du är en ond människa kommer du hamna ur systemet och helvete blir ditt öde, du kanske du ogillar det hårdhet men det är vad som lovas för de onda. För de som är goda, det som lovas är fred i detta och efterlivet och paradiset som ens öde, så enkelt är det. Slutta förvirra dig själv, du är under Guds system!

Posted on: 2013/8/3 14:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Nu hittar Du på, jag klagar inte på islam eller att Du är muslim, har inte sagt ett ord om det.

Posted on: 2013/8/3 16:21
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 51 52 53 (54) 55 56 57 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
19 user(s) are online (19 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 19

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS