vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2)


Re: I skuggan av bitcoin
#25


See User information
Det finns väl ingen som tror att tid är pengar i en såpass allvarlig mening som dom tycks få det till i den filmen?

"Tid är pengar" är ett uttryck man använder inom arbetsmarknaden eller företagande eftersom all tid kostar i löner och driftkostnader.
Bara för att någon räknat ut att 3 minuter är värt 45 cent så är det inte och kommer aldrig bli något annat än ett medeltel baserat på dom variabler han som räknade använde.

Det enda som gör det möjligt för oss att uppfatta tid är väl annars den förändring/rörelse som kontant sker så man därigenom kan mäta avståndet mellan två händelser eller ögonblick i tidsenheter.
Oavsätt vad man tror på när det gäller själen och anden så dör våra fysiska kroppar en dag och bryts ner till olika närigsämnen osv så i den typ av existens jag/du har idag är tiden begränsad och därför kan vi mäta den.

Big bang ses ju som universums födelse enbart för att vetenskapen/forskarna idag inte kan mäta eller se vad som fanns innan och det ljus man mäter på har sin nollpungt/startade då. "Tiden" fanns ju innan också, bara att vi inte kan uppfatta den eller har någon referenspungt att utgå ifrån när man ska mäta.

Vore livet oändligt skulle tid inte längre vara intressant och vi skulle troligen inte bry oss om det, om inte för att kunna bestämma möten med varann..

Posted on: 2012/12/18 23:30
Ju mer man vet, Ju mer vet man att man inte vet och den som tror han/hon vet allt, vet egentligen ingenting.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#26


See User information


Då har du inte fått insikten... Eller det jag dyngat om i år och dar...

Pengar är ett tanke-mönster... Inget verkligt, som lagen, regeringar, länder, kön, rasism, mental sjukdom, religioner...

I fred och <3!

Bye...

Posted on: 2012/12/18 23:48

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#27


See User information
Jo ja förstår hur du menar, pengar är inget fysiskt äkta med ett univeriellt bestämt värde. Det finns inget som säger vad 100kr, 1kg guld, 100 dollar, 20 snäckor eller 10 djurhudar är värt, det handlar enbart om ett medium för människor att spara "värde" i för att på ett lätt sätt utföra byteshandel med varann idag eller i framtiden.

Ett värde får det i samanhanget enbart för att det är eftertraktat av många människor som är berädda att betala/jobba för saken.

Pengar i formen av fiatvalutor som vi har idag ska inte gämföras med pengar som de facto värdebevarare som tex guld har haft rollen som dom senaste 5000 åren.
Att dom fortfarande används trots att dom logiskt sett är värda noll eller mindre beror endast på att folk fortfarande tror eller för äntar sig att deras papperslappar kommer behålla sitt värde inom den närmsta framtiden.
När den stora massan tappar det förtroendet för valutan så får man hyperinflation och byteshandel blir vanligare och mindre lokala "valutor" med äkta värde växer fram.
Att det kommer hända inom en nära framtid tror ja är oundvikligt.

Men precis som skönhet så ligger värdet i betraktarens ögon, eller behov.

Posted on: 2012/12/19 9:28
Ju mer man vet, Ju mer vet man att man inte vet och den som tror han/hon vet allt, vet egentligen ingenting.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#28


See User information
Ville bara uppdatera denna tråd. Dom som var "bitcoin miners" när jag startade denna tråd hade chansen att få in 50BC vilken nu är nere på 25BC. Nästa sänkning skulle inträffa 2017 om jag inte minns fel. Vad som hände när sänkningen inträffade var att BC gick från 1BC = 15$ till ca 47$. (så som det ligger nu)

Jag startade denna tråd eftersom jag såg potential i BC liknande valutor framför allt Litecoin, vilket har visat sig har varit min besta investering någonsin. Även om jag sålde lite väl tidigt.

Ett stort problem med BC är att det redan hade delats ut 6miljoner BC under 2009 innan den stora massan fick reda på denna underbara teknik.
Litecoin Däremot startades av en forum grupp på nätet där allt mer eller mindre var transparent. Antalet LC som kommer skapas är även mycket större en BC nämligen 84miljoner. Vilket betyder att det finns enormt mycket LC kvar som ska skapats.

Tack vare BC har många köpt specialbyggda datorer, men samma datorer skulle kunna "mina" LC eftersom BC använder sig av kraften från grafik kortet medans LC använde sig av datorns CPU. Så man kan säga att "infrastrukturen" redan är uppbyggt för alternativet till BC nämligen LC.

Jag blev dock lite negativt inställd till BC när Max Keiser pratade med Alex Jones som en tjack pundad galning hur 1BC antagligen kommer vara värd 1miljon dollar om några år. Men vem vet. Om dollarn mister sitt värde kanske det inträffar, men då behöver det knappast vara BC som har ökat i värde.

Posted on: 2013/3/15 14:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#29


See User information
Precis som många förutspått skulle hända när populariteten hos bitcoin ökade (och värdet..), nu nämns det på ekonominyheterna och naturligtvis är det sammankopplat med knarkhandel och annan kriminalitet, för det är ju enda anledningen till att man vill använda en decentraliserad valuta, för att få knarka! Det och kringgå riksbankens "kontroll" över pengarna, som att deras inflytande ens skulle vara mätbart kontra bankerna..

Posted on: 2013/4/9 21:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#30


See User information


Min syn på BC är väldigt delad, speciellt när det framkommer lite var stans ifrån att CIA har varit med och tisslat i detta under framtagningen. Har inte undersökt det själv, så det kan vara bluff och båg.

Däremot skulle det stämma med farhågorna gällande det berömda chippet och BC kan tolkas som ett steg i den riktningen. Att göra folk vana vid elektronisk valuta, för att senare sammanföra den via ett inplantat, naturligtvis för att underlätta för dig. Såg något clip där Socialen i US(någon stat) och några skolor redan börjat använda chip. Vidare används redan inplantat för medicinhantering...

AB Sverige verkar vara den främsta piloten att skippa fysiska papper och mynt.

När folk blir vara vid denna hantering, är inte steget långt kvar. Som alltid, börjar ju alla deras saker som något hjälpande, för din fördel, säkerhet, bättring, trygghet... För att sedan förvrängas och användas mot dig!

Det finns folk, som är mycket mer rädda för poliser och andra "tjänstemän" än vad dom är för tungt kriminella...

I fred och <3!


Posted on: 2013/4/10 7:45

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#31


See User information
Ja det har börjat pratas om BC i stormedia. Senast jag hörde om saken var på radio där någon person från SEB pratade lite generelt om dom enorma svängningar som har varit i BC värdet.

Att CIA skulle varit med under BC utvecklighen är inget jag känner till. Men jag kan tänka mig att alla typer av människor och organisationer ser BC som en möjlighet till att tvätta och skicka pengar som dom vill. Det känns dock lite långsökt att en sådan fri valuta som BC som bygger på öppen källkod skulle vara ett sätt att träna befolkningen för ett kontantfritt samhälle. När dom flesta redan använder kontantkort så flitigt idag.

Posted on: 2013/4/11 9:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#32


See User information
Quote:

FreedomX skrev:
Det känns dock lite långsökt att en sådan fri valuta som BC som bygger på öppen källkod skulle vara ett sätt att träna befolkningen för ett kontantfritt samhälle. När dom flesta redan använder kontantkort så flitigt idag.Har du kollat upp detta med "promesory notes" (AKA dessa fiktiva skuldsedlar vi har idag), som skapas via din fiktion och styrkt av vittnen?

Visste du att du självt kan skapa dessa "cash", genom att gräva ett dike åt grannen och på heder och samvete styrka skiten med hjälp av vittnen? Och mer där till, även kräva saker... och detta kommer jag inte gå in på, vad som e "statens" skyldighet... Allt detta går samman (Fundera varför det e så viktigt för en Polis att "lagföra" en tomte?)

Hur tror du bankerna skapar skiten själva från första början, så oxå företagen AB "hit och dit i kommunal tjänst"?

Du får inte tvätta, förfalska eller kopiera existerande skuldsedlar... Det e bedrägeri...

Men är helt i fulla rätten att skapa egna, fåntrattarna skapar ju skiten i ditt namn!? Utan ditt deltagande är detta förfalskning och bedrägeri...

Det är Du som utgör det som bekant kallas "Sverige".

Ska se om jag igen finner dessa länkar som det uppkommit CIA snack, gällande BC. Ogillar att snacka om "luft" utan saklig grund...


Det jag försöker säga med denna post är att det var precis så dagens pengarsystem började, med dessa cash som grundares på sakligt värde, som sedan förvanskades till slaveriverktyget vi har idag.

Posted on: 2013/4/11 10:00

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#33


See User information
Avatar skrev: Det är Du som utgör det som bekant kallas "Sverige".

Då är Du enligt min mentala fyrarummare, det Du kallar "Sveige" ett rättssubjekt med Ditt personnummer och Dina enskilda mänskliga rättighter och möjligheter att lyda eller förstå?

Mvh

Posted on: 2013/4/11 14:58
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#34


See User information
Precis!

Här dock reserverar jag mig mot att folk inte kan fatta utgången av varför ens dessa rättigheter ens urkommit ut i från! Antingen e det ett papper (bland många) med lite svarta på... Gillar själv ord mot lagböcker och annat som snyggt toapapper...

Detta du nämner är nyckeln för allt, från spela spelet och lyda spelets regler... Vem/vad är det som agerar!?

Deltagandet: Hemligheten är att inte ens spela spelet Monopol.

Dessa "UHR", är inte mitt fall att tolka för Dig! Hur tolkar Du den, i den form Du presenterar dig som?

I detta, glöm inte ursprunget om var det utkommer av (Vyn)!

http://www.humanrights.com/sites/defa ... ation-of-human-rights.pdf

Detta dokument har en helhetstänk bakom sig, vilket inte ger dig rätt att du kan nyttja skiten som ett bollträ...

...detta bollträ kan träffa en ont medveten medmänniska, som dig självt. "What goes around, comes around..."


BTW citatet: Vem utgår regerigensbildningen §1 ut i från!?
Varför inbillar dom Dig att du skall "rösta" vart 4e år?


I fred och <3!


Posted on: 2013/4/11 17:30

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#35


See User information
Tack, ”UHR” (The Universal Declaration of Human Rights) är i mitt mentala Jag bara ett avtal utan incitament, att i tid och rum beskatta och/eller bestraffa, folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, som partipolitiskt laglöst kollektiv u.p.a. och risk, lokalt i en av FNs medlemsstater.

Enskilda mänskliga rättigheter och enskild möjlighet till skadestånd av det allmänna, förnekar humana resurser anställd av eller med uppdrag för en svensk domstol, även om ”UHR” finns i den svenska grundlagen, men det vill, kan eller vågar en svensk domstol, som svensk tillsynsmyndighet inte förvalta eller förstå, enligt Bo Rothsteins gästkrönika i tidningen Advokaten 2007 Nr 4.

http://www.advokatsamfundet.se/Advoka ... Ta-grundlagen-pa--allvar/

Enskilda mänskliga rättigheter och skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild människa, med rätt mentalt ”Stop, Think and Act”, har det allmänna, enligt EU-rättens företräde och EU-domstolens tolkningsmonopol på EU-rättens kvalitet och säkerhet i nutid, nära framtid och rum, samt under historisk tid redovisad rättspraxis (som i SOU 1997:194), lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden.

EU-rättens företräde framför svensk grundlag, svensk lag, svenska myndigheters enskilda vanor eller ovanor och inte minst humana resursers enskilda mentala kunskap om enskilda ”HMR” och det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, lokalt i en medlemsstat, vänder i nära framtid och rum, upp och ner på den svenska modellen av mental kunskap.

Vaför EN lydig enskild medborgare med hypermakt överför sin enskilda "HMR" och möjlihet till skadestånd i nära framtid, av det allmänna, till EN valsedel med partinamnet överst, på ett laglöst kollektiv av ideella oäkta föreningar? - Det beror på den betygsatta mentala kunskap lydig medborgare utvecklat med hjälp av Jante och Luther läror om lydnad hemma, i skolan och på jobbet, under historisk tid i livet.

Med vänlig hälsning
Lärstad 2013-04-13
I skuggan av Bitcoin

Posted on: 2013/4/13 0:56
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#36


See User information
Intressant artikel WB, tack.

Jag undrar hur ett möte med denna Professor Bo Rothstein hade gått och den bevisbördan jag nu mer bär på i hur djupt in i skiten vi verkligen har lurats in i...

Quote:

Även om graden av korruption i vårt land förefaller vara jämförelsevis låg


Pratar vi om "landet Sverige" är korruptionen lika med 0 när alla tjänster är "oinsatta", men snackar vi om bedragaren "AB Sverige", är korruptionen närmare 100%. Vi har en stammande fåne i stora slott, som stilla överlämnat makten vi gav honom att skydda oss från ondo.

Vi har företaget Polisen, Företaget Sveriges domstolar, företaget SÄPO, Företaget Regerinskansliet, Företaget försvarsmakten mfl...

Hur nära gränsen "förräderi" kan vi komma, utan att med råge passera precis den gränsen?

Tror ni denna Professor Bo Rothstein är redå att granska sig själv och den roll han själv representerar i det ramverk han själv är delaktig i och agerar inom?

Om Bosse verkligen öppnar ögonen, får han själv insikten varför samtliga artiklar och fall som "Domenic Johansson" sker och varför dessa företag håller varandra om ryggen, än att stå för grundlagen. Det ena tenderar förklara det andra...

Inte menar att "basha" Bosse, utan mer att påstå att "frågeställandet" i artikeln är helt upp åt väggarna.

I detta skapas ett "moment 22" för dessa krabater, då om dom tar ens i Grundlagen med en 5m lång tång, medgör dom sig deltagande i den största bedrägeri dom ens kan tänka sig.

Dessa artiklar är dock viktiga, som ens vågar ställa frågan. Tusen tack för postandet för den!

Måste bara flika in att medmänniskor som WB, alarik, iwarrior och flertalet andra på forumet, get mig stort hopp om framtiden! Självklart även Bosse, som skrev artikeln, tycker det däremot är lite tråkigt att en med en 3epartsacceptans(titeln Professor) enbart tas på allvar.

Posted on: 2013/4/14 10:18

Edited by Avatar on 2013/4/14 10:40:26
Edited by Avatar on 2013/4/14 10:42:51

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#37


See User information
Avatar, tack för uppskattning, men VARFÖR producerar Du i tid och rum, ord i inlägg #36, som ”vi, dom, oss och dessa”?

Ord som i tid och rum har kvalitet och säkerhet, som kollektiv av laglösa pronomen, saknar värde och är orsak till den situation som fallet "Domenic Johansson" har i nutid, nära framtid och rum.

Fallet "Domenic Johansson" eller liknande svenska säkerhetsbrister, som kan vara fördragsbrott, är fel kvalitet och säkerhet, som pågår så länge barnet, föräldrar, vänner eller rådgivare, inte mentalt vill, kan eller vågar förstå när, var och varför FNs mänskliga rättigheter, är EN enskild ägd rättighet och möjlighet, lokalt i en medlemsstat i FN och inte minst lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU, där incitamentet är skadeståndsansvar för det allmänna, mot EN drabbad enskild medborgare, men inte mot två eller flera laglösa kollektiv av enskilda medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

Bo Rothstein, vill, kan eller vågar mentalt inte värdera, värdesäkra och välja kvalitet och säkerhet, på resurser eller producerat resultat, som undviker att korruption uppstår vid Göteborgs universitet.

Dennis Töllborg, vill, kan och vågar i tid och rum i sin ”Älska din navel” redovisa den svenska modellen av korruption i http://hdl.handle.net/2077/28583

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/ ... /1/gupea_2077_28583_1.pdf

Med vänlig hälsning
Lärstad 2013-04-18
Namnet på den myndighet, företag eller förening, som i skuggan av Bitcoin, har STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist och som kan vara fördragsbrott.
Namnteckning av den eller de som i tid och rum ovan företräder rättssubjekt ovan.
Namnförtydligande och befattning i näringsvÄrksamhet ovan.

Posted on: 2013/4/17 23:56
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#38


See User information
Tack för ditt svar wb,

(Lite kort om tid, så ursäkta möjliga plattfingrar och osammanhängande grejer)

Jag frågaställer gärna saker "Du i tid och rum, ord i inlägg #36, som ”vi, dom, oss och dessa”", för att ställa sammanhang, ord, mening i både omvänd ordning och i syftet att inkludera alla aspekter och vyer (tolkningsmöjligheter).

För att komma till grund av detta med "vi, dom, oss, dessa" är generellt precis så som denna lagböcker idag är byggda.

Och precis är även orsaken till varför jag inte tror BC kan lösa något ptoblem vi har idag med "ramverket" i hur vi förhåller oss mot varandra och agerar i detta "ramverk". Problemet ligger väldigt mer utbrett och mycket djupare än verkktyget för handeln. BC skulle så bli en ny "Kejsarens nya kläder".

Bosse har mycket rätt i sin skrivelse och att detta kom 2007 är makalöst att det publicerades. Frågaställde även i post #36, ifall Bosse såg mönstret av att ej UHR och grundlagen absolut ej kan erkännas för den egna bibevarandets trygghet.

Låt oss frågasätta "undviker att korruption uppstår vid Göteborgs universitet"

Vad händer om det redan sker i Göteborgs Universitets, sveriges domstolars, polisen, soc, kommuners grundvallar och redan nu existerar i grundvallarna av dessa verksamheters möjliggörande för existens?

Har för mig det var Mussilini (?) som uttryckte sig likt: "Faschism är sammanslagningen av statliga- och kommersiella entiteter". Vilket vi i verkligheten har idagens samhälle, men ordet har sådan laddning.

Vi har idag en allt mer växande skara medmänniskor som lever med detta(poliser, domare, millitärer osv och räknar in FMoTL här, då vi är alla medmänniskor), vilket ser problematiken i hur vi agerar mot varandra, men ej vågar, förtränger, anklagar andra istället, för att det hotar vår egna existens och trygghet.

Skulle vilja påstå att denna form (Googla gärna chicago boys) av handelsramar som satts i självaste existensens grundvallar, är problematiken vi står inför.

Är imponerad själv hur detta system har lyckats göras så genomtänkt effektivt och fundamentalt "osynligt", hur självexistensen försätts så fundamentalt mot sakers(Alla dessa företag, från persona till världsbanken och vatikanen) verkliga existensgrund och funktion.

Jag har fått advokater mfl att själva säga att ankan i sjömansdräkt(Kalle Anka), är en jur. person (1974:174).
Sen sätts vi själva i samma form...

Vart upphör det verkliga och det påhittade idag? Och med goda exempel av artikeln och faller Domenic, syns det väldigt tydligt att dessa medmänniskor som agerar i vår tjänst, fullständigt tappat insikten av sitt eget syfte i verksamhet?

Är inte det att få den kommersiella delen att hålla samman, före verksamhetens fundamentala existens? Av något som ej ens existerar, utan är ett påhitt och enbart ett verktyg?

För med handen på hjärtat, existerar ju inget av dessa i verkligheten (Bevisningsbart!), utan enbart i var och ens tankebubbla.

Hur skulle vi se på saker om vi enbart satte en annan "Label" över saker, som i det fundamentala har samma "label".

Allt fler ser hur läkemedels företagen och oljekarteller agerar... Hur skulle det tolkas av av var och en, om skylten framför ingången sade Domstol, polisen, rosenbad osv?

Skall se över länkarna du sänt broder, tusen tack.

I fred och <3!

Posted on: 2013/4/18 8:14

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#39


See User information
Ett litet tillägg till posten ovan;

Naturligtvis tycker jag Bosse (Väljer möjligt tilltal, före person och för att avdramatisera titlar och sociala statusar, så det är inget bashande eller nedlåtande i något sätt) gör bra och ger dessa medmänniskor på sajten utrymme för eftertanke, sedan att förhållandena är bra mycket djupare än så, må kanske höra hemma fullt ut där det postades. Misstänker både att han vet mer och då posten skapades 2007, borde insikterna stigit avsevärt sista 5-6 åren. Vidhåller dock att det är svårare att se boxen/systemet inifrån, ju djupare du sitter i den, här i låg efterfrågan om Bosse kunde reflektera sin egna position.
(Skulle älska "bolla" lite funderingar med honom som mogna medmänniskor).

Vidare vill jag klargöra att samtliga valutor idag är fiktiva och oknutna till sakligt värde, även idén av att bruka den som ett mellanting mellan varor och tjänster(Fredsverktyg, som våra föredetta domstolar). Verktyget i sig är inte direkt rätt eller fel, även om min åsikt av att vi kan göra mycket bättre än det, bara genom att lyckas se varandra som familjära likar och inga batterier. Vi tar väl sällan emot cash för att föda våra egna barn, fäder, mödrar, syrror, bröder eller kusiner.

Däremot är ramverket under vilket den hela ekonomiska modellen ageras under(för skojs skull döpa det till penningutlånare/räntebedrivare) har vi totalt tappat greppet av och det har tagit steget ut till en sammanslutning för allas gemensamma välfärd. Här i ligger även begravt att flesta domare idag även tappat grunden för sitt agerande.
Jag har självt försökt komma in (utan att bryta mot min moraliska värdesättningar om att inte orsaka skada, förlust eller på annat sätt bete mig illa) i dessa "domstolar"... Har ställt frågor åt justitiedepartimentet i dessa saker och när frågan om vem som reggade AB Sverige, lades luren på.
Domstolarna vill inte ha med mig att göra, bara jag påvisar att dom är ett registrerat företag...

Jag kan bara svara från mitt egna synsätt och efter egna erfarenheter, men nog är det märkligt att inte få ens gehör, eller svar på något så enkelt... Som även är deras skyldighet att besvara... Så snart jag börjar ställa dessa "besvärliga" frågor, är dessa tjänsteHjoner som bortblåsta...

Hade varit väldigt trevligt att ha denna dialog över en god kopp kaffe/öl eller bara runt en lägereld med en gura (hoppas du kan spela på den, för det kan inte jag), istället för lite pixlar på en skärm.

Posted on: 2013/4/18 20:41

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#40


See User information
Avatar, mentalt utvecklad kunskap under historisk tid i livet, kan vara rätt eller fel enskild mental kunskap i nutid och rum.

Min mentalt utvecklade kunskap i livet, styr och ställer i nutid och mentala rum, den kvalitet och säkerhet mitt tänk och min mentala handling, producerar med hjälp av Jaget i min fyrarummare.

En resurssnål dialog mellan två eller flera mentala fyrarummare, ställer krav på att varje enskild mental fyrarummare i nutid och rum vill, kan och vågar värdera, värdesäkra och välja kvalitet och säkerhet på resurser och producerat resultat, som i tid och rum redovisar nytta, ansvar och risk.

Avatar, vill, kan och vågar, Jaget i din mentala fyrarummare i skuggan av bitcoin lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför?

Advokat är EN mentalt lydig jurist som inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför!

Om du vill veta ”vem som reggade AB Sverige”, har folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, bemyndigat BolagsvÄrket, att som offentlig eller privat organisation, mot avgift registrera och kontrollera, vem som i tid och rum ”reggade AB Sverige”, organisationsnummer och styrelsens säte, samt namn och personnummer på varje enskild styrelseledamot med solidariskt ansvar och risk, för av i domstol fastställda böter eller skadestånd i nutid, nära framtid och rum.

Med vänlig hälsning
Lärstad den 18 april 2013
Namnet på det rättssubjekt, som producerat resultat med rätt eller fel kvalitet och säkerhet ovan.
Namnteckning av den som i tid och rum ovan företräder namnet som rättssubjekt ovan.
Namnförtydligande på namnteckning ovan och befattning som anställd eller med fullmakt.

Posted on: 2013/4/19 10:46
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#41


See User information
Tack för ditt svar och jag finner godtycke till det du beskriver. Fantastiskt hur du får in saken och hur du har "talets gåva", än finns det hopp för oss alla även om det motsätts.

Ut-ifrån min tolkning av "4-rummaren" och "tid och rum", faller allt samman till "här i jagets gränslösa potential" och problematiken att ut-gå från det.

Antar att frågeställningar som ställdes inför dessa "ersättningstagare för samhällsnyttan" är för svårtolkad och utanför ramen av gängse acceptala normen normal(boxen).

Det finns både hopp och den oundvikliga "möjligheten" det påtvingar till förändring. Dock är vi fortsatt som apor i mental utveckling i en verktygsbod i detta tid och 4-vägs-kors-ning.

Men nog tycks ljuset i tunneln skymta, även om skuggan gör sig allt mer påtaglig...

I fred och <3!

Posted on: 2013/4/19 11:11

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#42


See User information
Väcker liv i min gammla tråd för lite uppdateringar.

Mycket har hänt sedan jag startade tråden, antalet alternativa kryptovalutor har gått ifrån ett 10tal till flera hundra och utvecklingen går med rasande fart. Vilket är naturligt i en fri och väldigt ny marknad.

Som jag förutspådde så har exprementerandet med nya kryptovalutor varit enorm. Dom nya valutorna har många gånger nyskriven kod i stället för olika "varianter" av bitcoins kod.

Alternativ på nya intressanta kryptovalutor:

auroracoin: En valuta där 50% av alla mynt skulle skänkas till alla islänningar och resten skulle ges ut av vanlig "mining". Det har gått en månad sedan dom började att ge ut coins och en så länge är ca 10% utgiven av 50%.
http://www.auroracoin.org/

Darkcoin: En kryptovaluta med egen källkod som har satsat på att bli ett anonymt valuta system. I bitcoins fall så ser man var pengarna kommer ifrån igenom "public key". Med darkcoin så blir pengarna ihopblandad med andra adresser så att det blir mycket svårare att veta var dom kommer ifrån. Lite dålig beskrivning men helt klart en intressant nykomling.
http://www.darkcoin.io/

Dogecoin: Skämt valutan som blev väldigt populär och ligger nu på plats nr6 i listan på cryptovalutor som är totalt sett mest värdefull som ni kan se här. http://coinmarketcap.com/


Posted on: 2014/5/21 13:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#43


See User information
Jag begriper fortfarande inte vad bitcoin egentligen är. Men om det skall vara nån mening med det borde det väl ha någon sorts säkerhet kopplad till sig. Jag ser på Wikipedia att man kallar det peer-to-peer valuta vilket jag antar betyder att det handlar om inbördes affärer mellan jämlikar på något sätt.

Det står också nåt om att det kan användas i samband med mining, menas det då att man liksom intecknar tillgångar som ligger kvar i marken?

Kan någon förklara det på enkel svenska?

Posted on: 2014/5/21 22:17
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#44


See User information
Det är lite komplicerat men jag kan försöka att förklara.

Om du vill ha dina bitcoin på din dator så måste du ladda ner en plånbok. Antagligen när du installerar plånboken så installeras också en privat nyckel som gör plånboken unik för dig om du väljer att ta emot coins.
När du startar plånboken så startar programet med att ladda ner en så kallad block kedja som i grund och botten bara är en lång lista av allas transaktioner.

Miningen har många funktioner. Först ska flera mining datorer acceptera en transaktion för att undvika "dubbla transaktioner"
Miningen är också där för att pakitera alla nya transaktioner så att dom kan laddas ner av dom med en plånbok. Som tack för att vissa använder sina datorer till mining så får dom som paketerar transaktionerna snabbast bitcoin utdelning.
En så länge har ca 10 000 000BC delats ut och det kommer totalt delas ut 21 000 000BC. När alla BC har delats ut så är det tänkt att dom som "minar" ska få del av coins från frivillig "utgift".

Denna site är rätt så bra för att lära sig hur det funkar.
http://www.bitcoin.se/

Posted on: 2014/5/22 12:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: I skuggan av bitcoin
#45


See User information
Har den senaste tiden blivit helt tagen av en enormt spännande kryptovaluta, som var skriven till att vara bitcoin 2.0, med helt nyskriven kod. valutan heter "nxt" och är skriven med helt ny smartare och enklare kod. Utveckligen runt valutan fortgårt fortfarande med, tex fristående gratis kryptovaluta-växling bland annat.

Lyssna på kanalen https://www.youtube.com/channel/UC_S5FBcMfrFbeV1ZRa3dJmA och läs på så mycket ni kan. Jag kan med 98% säkerhet säga att ni inte kommer ångra er.

Valutan ligger på plats tre på http://coinmarketcap.com/ mycket nöjje, så det är ingen helt okändis.

Minns jag inte helt fel så är programmeraren till "nxt" också försvunnen som bitcoins skaparare, rätt så mysko.

Posted on: 2014/7/1 1:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2)
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
64 user(s) are online (64 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 64

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS