vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2)


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#25


See User information
Som ngon sa här på Vaken tidigare:
"Religion separerar, andlighet förenar"
För övrigt skulle jag vilja säga att kyrkorna har kapat kristendomen. Det som kyrkorna talar om är inte särskilt likt det Jesus sa. Mycket har försvunnit och ändrats.

Posted on: 2007/10/3 23:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#26


See User information
Quote:

bennybear skrev:
Som sagt läs på INNAN du uttalar i sånt du inte har satt dig in i.

Läs texten jag tipsade dig om till att börja med.

Du gör som många andra här på vaken. Du blandar i hop utanpåverket i de sk.k religionerna ( Hur många apostlar "Jesus" hade. Astro-telologin och symboliken som den bär på och likheterna med andra Gudalegender etc )

- ISTÄLLET för att studera de andliga visdomarna som bl.a, Buddha, Kristus och Konfucius givit oss. Samt den idéhistoriska kopplingen tll de som genom historien aktivt arbetat för att underminera dessa visdomlärares inflytande på människornas sinnen, genom att bl.a försöka förvanska och förvirra människorna genom spridandet av omskrivna falsarier likt den nuvarande Bibeln så att de som läser den skall få så svårt som möjligt att "hitta ut i visdomsljuset".

MEN det betyder INTE att visdomen som dessa ovanstående personer kom med är falsk. Det betyder bara att den finns där i de "heliga" böckerna, insprängs emellan alla tillägg och borttagna skrifter.

"The name of the game is to create confusion."
Enligt teismen är Gud fullkomlig. Under årtusendena har teologer haft olika uppfattningar om innebörden av att Gud är fullkomlig. Gemensamt för dessa uppfattningar är dock att Gud är det största av alla väsen; Gud kan inte bli mer perfekt och fullkomlig till sitt väsen.

Enligt teismen existerade endast en fullkomlig Gud i begynnelsen. Inget annat existerade.
Gud, och endast Gud, skapade all materia och vårt universum. Detta gjorde han av det som
inte existerade, ”ur intet”, på latin ex nihilo. Hela vårt universum existerar enbart för att Gud
själv ville att det ska existera. Det är en skapelse som endast var möjlig för att Gud ville det.

Men den fråga som man nu kan ställa sig är följande: Om Gud, som är fullkomlig till sitt väsen,
var det enda som existerade i någon av Gud skapad fullkomlig tillvaro, varför skapade han någonting över huvud taget? Om Gud är fullkomlig så blir det svårt att förstå vad det är i det fullkomliga som möjliggör skapelsen?

Menar man att det fullkomligaste kan bli mer fullkomligt? Fanns det några brister hos det fullkomliga, som skulle få det fullkomliga att vilja skapa något? Om så är fallet, kan man
verkligen fundera över vad teismen egentligen menar med att Gud är fullkomlig.

Enligt teismen är dessutom allt som Gud skapat fullkomligt; Gud kunde inte ha skapat
annorlunda, då han är fullkomlig. Om detta stämmer, vari består det fullkomliga i det
ohyggliga lidande som finns i vår historia och i vår tid? Vad i det fullkomliga har
möjliggjort lidandet?

Posted on: 2007/10/4 4:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#27


See User information
Quote:

sale skrev:
Quote:

bennybear skrev:
Som sagt läs på INNAN du uttalar i sånt du inte har satt dig in i.

Läs texten jag tipsade dig om till att börja med.

Du gör som många andra här på vaken. Du blandar i hop utanpåverket i de sk.k religionerna ( Hur många apostlar "Jesus" hade. Astro-telologin och symboliken som den bär på och likheterna med andra Gudalegender etc )

- ISTÄLLET för att studera de andliga visdomarna som bl.a, Buddha, Kristus och Konfucius givit oss. Samt den idéhistoriska kopplingen tll de som genom historien aktivt arbetat för att underminera dessa visdomlärares inflytande på människornas sinnen, genom att bl.a försöka förvanska och förvirra människorna genom spridandet av omskrivna falsarier likt den nuvarande Bibeln så att de som läser den skall få så svårt som möjligt att "hitta ut i visdomsljuset".

MEN det betyder INTE att visdomen som dessa ovanstående personer kom med är falsk. Det betyder bara att den finns där i de "heliga" böckerna, insprängs emellan alla tillägg och borttagna skrifter.

"The name of the game is to create confusion."
Enligt teismen är Gud fullkomlig. Under årtusendena har teologer haft olika uppfattningar om innebörden av att Gud är fullkomlig. Gemensamt för dessa uppfattningar är dock att Gud är det största av alla väsen; Gud kan inte bli mer perfekt och fullkomlig till sitt väsen.

Enligt teismen existerade endast en fullkomlig Gud i begynnelsen. Inget annat existerade.
Gud, och endast Gud, skapade all materia och vårt universum. Detta gjorde han av det som
inte existerade, ”ur intet”, på latin ex nihilo. Hela vårt universum existerar enbart för att Gud
själv ville att det ska existera. Det är en skapelse som endast var möjlig för att Gud ville det.

Men den fråga som man nu kan ställa sig är följande: Om Gud, som är fullkomlig till sitt väsen,
var det enda som existerade i någon av Gud skapad fullkomlig tillvaro, varför skapade han någonting över huvud taget? Om Gud är fullkomlig så blir det svårt att förstå vad det är i det fullkomliga som möjliggör skapelsen?

Menar man att det fullkomligaste kan bli mer fullkomligt? Fanns det några brister hos det fullkomliga, som skulle få det fullkomliga att vilja skapa något? Om så är fallet, kan man
verkligen fundera över vad teismen egentligen menar med att Gud är fullkomlig.

Enligt teismen är dessutom allt som Gud skapat fullkomligt; Gud kunde inte ha skapat
annorlunda, då han är fullkomlig. Om detta stämmer, vari består det fullkomliga i det
ohyggliga lidande som finns i vår historia och i vår tid? Vad i det fullkomliga har
möjliggjort lidandet?


Svaret på dina undringar äro:

- Det är inte Gud som lämnat människorna utan människorna som lämnat Gud.

Hela Facit finns på:

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J031.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J032.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J033.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J035.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J036.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J037.pdf

Posted on: 2007/10/4 18:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#28


See User information
Quote:

bennybear skrev:
Quote:

sale skrev:
Quote:

bennybear skrev:
Som sagt läs på INNAN du uttalar i sånt du inte har satt dig in i.

Läs texten jag tipsade dig om till att börja med.

Du gör som många andra här på vaken. Du blandar i hop utanpåverket i de sk.k religionerna ( Hur många apostlar "Jesus" hade. Astro-telologin och symboliken som den bär på och likheterna med andra Gudalegender etc )

- ISTÄLLET för att studera de andliga visdomarna som bl.a, Buddha, Kristus och Konfucius givit oss. Samt den idéhistoriska kopplingen tll de som genom historien aktivt arbetat för att underminera dessa visdomlärares inflytande på människornas sinnen, genom att bl.a försöka förvanska och förvirra människorna genom spridandet av omskrivna falsarier likt den nuvarande Bibeln så att de som läser den skall få så svårt som möjligt att "hitta ut i visdomsljuset".

MEN det betyder INTE att visdomen som dessa ovanstående personer kom med är falsk. Det betyder bara att den finns där i de "heliga" böckerna, insprängs emellan alla tillägg och borttagna skrifter.

"The name of the game is to create confusion."
Enligt teismen är Gud fullkomlig. Under årtusendena har teologer haft olika uppfattningar om innebörden av att Gud är fullkomlig. Gemensamt för dessa uppfattningar är dock att Gud är det största av alla väsen; Gud kan inte bli mer perfekt och fullkomlig till sitt väsen.

Enligt teismen existerade endast en fullkomlig Gud i begynnelsen. Inget annat existerade.
Gud, och endast Gud, skapade all materia och vårt universum. Detta gjorde han av det som
inte existerade, ”ur intet”, på latin ex nihilo. Hela vårt universum existerar enbart för att Gud
själv ville att det ska existera. Det är en skapelse som endast var möjlig för att Gud ville det.

Men den fråga som man nu kan ställa sig är följande: Om Gud, som är fullkomlig till sitt väsen,
var det enda som existerade i någon av Gud skapad fullkomlig tillvaro, varför skapade han någonting över huvud taget? Om Gud är fullkomlig så blir det svårt att förstå vad det är i det fullkomliga som möjliggör skapelsen?

Menar man att det fullkomligaste kan bli mer fullkomligt? Fanns det några brister hos det fullkomliga, som skulle få det fullkomliga att vilja skapa något? Om så är fallet, kan man
verkligen fundera över vad teismen egentligen menar med att Gud är fullkomlig.

Enligt teismen är dessutom allt som Gud skapat fullkomligt; Gud kunde inte ha skapat
annorlunda, då han är fullkomlig. Om detta stämmer, vari består det fullkomliga i det
ohyggliga lidande som finns i vår historia och i vår tid? Vad i det fullkomliga har
möjliggjort lidandet?


Svaret på dina undringar äro:

- Det är inte Gud som lämnat människorna utan människorna som lämnat Gud.

Hela Facit finns på:

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J031.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J032.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J033.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J035.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J036.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J037.pdf
-När man medvetet eller omedvetet skapar sig en identifikation med intellektet, växer det fram ett falskt jag/ego. Detta falska/paranoida jag/intellekt, har smittat ner HELA JORDEN. Se runtomkring!

Tänkandet är inte lösningen! Var i NU! Inte i SEDAN. Känn inför, NU! Känn inte EFTER.. Det är hjärnan - den som kan föra dig vartsomhelst. Hjärnan/intellektet var bara tänkt som en praktisk funktion till t ex att varna oss för fara eller att se att "911 was a insidejob"tx.

. Den kan inte se "Gud" - den kan däremot tro att den ser. ATT TRO ÄR SEDAN - inbillning.
-Att få alla svaren är inte lösningen. Lösningen är inte hjärnans (förut/sedan - minnet) vetskap.
-Närmare varandet än just nu finns inte. Inte ens via kurser, böcker, meditation, coatching, healing e dyl..

Posted on: 2007/10/5 2:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#29


See User information
Håller fullständigt med, och hur kan man påstå att det finns ett facit när det kommer till religon?

Posted on: 2007/10/5 2:21
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#30


See User information
Idiot!

Religion betyder ordagrant: Att binda ihop.

Vad kallar du Ateism, Kommunism, Marxism och liknande om inte just Dogmatism och bindande tro.

Dessa ismer är ÄNNU mer naturvidriga än den s.k. Kristendomen eftersom de utan ett logiskt resonemag som kan backa upp teorin utesluter att högre inteligenser och metafysiska krafter kan vara orsaken till våran Planets, universum uppkomst samt dess levande varelsers skapar- och tankeförmåga.

Det är ju knappast konstigt att dagens materialistiskt och Ateistiska styrda vetenskap genom det sista århundradet skapat sådan oreda, destruktion och naturvidriga samhällssystem genom dess oinskränkta makt och påverkan på våra sinnen genom medierna och skolsystemet.

Posted on: 2007/10/5 17:32

Edited by bennybear on 2007/10/5 17:57:24
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#31


See User information
Tack för den inviten "idiot" men nu tar jag dig med en klackspark typ al,a Zlatan in i ett hörn :

Är det förnuftigt att tro på en sådan beskrivning av Gud för en intellektuellt hederlig och moraliskt uppriktig människa?

Templet är fullt! Pracka inte på DIN tro på de andra - låt dem ha SIN tro. Alla grupperingar skapar krig - inget gott kommer ur detta - det goda kommer ur den redan befintliga ordningen där ALLT redan är gott. OMSKAPA INGET! Låt inte din småskurna, lömska, lumpna, fönstertittande hjärna göra BILDER om hur det skall vara för de ANDRA - det absolut första budet...

Ditt Puko: som maggot sa:)

Posted on: 2007/10/5 20:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#32


See User information
NO HISTORICAL EVIDENCE OF JESUS

Edited By Hugh Fogelman & John StoneThere is no historical reference to Jesus’ life, death or the crucifixion―nothing at all. John E. Remsburg, in his classic book The Christ: A Critical Review and Analysis of the Evidence of His Existence 1 lists the following contemporary historians/writers who lived during the time, or within a century after the time, that Jesus was supposed to have lived:

Apollonius Persius Appian Petronius
Arrian Phaedrus Aulus Gellius Philo-Judaeus
Columella Phlegon Damis Pliny the Elder
Dio Chrysostom Pliny the Younger Dion Pruseus Plutarch
Epictetus Pompon Mela Favorinus Ptolemy
Florus Lucius Quintilian Hermogones Quintius Curtius
Josephus Seneca Justus of Tiberius Silius Italicus
Juvenal Statius Lucanus Suetonius
Lucian Tacitus Lysias Theon of Smyran
Martial Valerius Flaccus Paterculus Valerius Maximus
PausaniasAccording to Remsburg, “Enough of the writings of the authors named in the foregoing list remains to form a library. Yet in this mass of Jewish and Pagan literature, aside from two forged passages in the works of a Jewish author, and two disputed passages in the works of Roman writers, there is to be found no mention of Jesus Christ.” Nor, we may add, do any of these authors make note of the Disciples or Apostles; increasing the embarrassment from the silence of history concerning the foundation of Christianity. In other words, the only information of the life of Jesus comes from Christian believers.

Logic would dictate that if all the miracles which Jesus performed or surrounded him:

1. Being born of a virgin mother;

2. Three Magi following the brightest star forever to see the demigod;

3. The slaying of the innocent babies;

4. Raising the dead, healing the blind and lame;

4. Having the sky turn to blackness when Jesus died;

5. Earthquakes in the region;

6. The dead Jewish saints coming out of their graves going to Jerusalem; and

7. The Resurrection.

that at least one of these world headline news events would have at least a small mention by at least one of the foregoing historian and writers. But, NO, they are totally silent!

Only Christian writers wrote about this. Do you think they were biased? Were the stories true or did these writers just continue the myth? Were they trying to promote a new religion, based upon Paul using the Jesus’ myth?

And so the fiction continues to this day. Christian apologist Josh McDowell, in his book, Evidence That Demands a Verdict is a book full of falsehoods, which attempts to masquerade as “documented historical fact” and rumors are passed off as “Bible Truth.” McDowell had to revise his thesis several times before publishing it. It seems some of his “Evidence” was not of good report. His arguments were weak, at best. So many Christians, especially pastors and ministers will make the claim that Jesus was either a “liar, lunatic or lord. Unfortunately that list ignores the most likely possibility ―”Fictional Character.”

Pastors today, quote that statement whenever they talk to a person who disbelieves in Jesus. Once I remember that my wife’s pastor made the same assertion, “Was Jesus a fraud, a liar, a lunatic?” Isn’t it strange that they all forget that even Jesus’ direct family thought Jesus was mad? And Mary, his mother never thought of him as “devine.”

ABC News, and Peter Jennngs could not go far enough in their presentation a few years ago of the Historical Jesus. Jennings presentation did not convince his audience without any benefit of doubt that Jesus existed, other than in mythical form. Dr. James Kennedy, of Orlando, Fla. (The famous Presbyterian minister who several Doctorate degrees in Theology and former aid to Billy Grahams) also, could not come up with any real evidence on his TV show to refute Peter Jennings...or others from Oxford University on the lack of historical evidence.

Evangelical Christians will not accept real proof, for they feel the professors at Oxford and anywhere else who claim Jesus did not exist are liberals or an atheist of sorts.

The reasoning of the Jew is that given the complete lack of historical evidence for Jesus he most probably did not exist. Christians have said, ‘OK...let’s see how consistent you are in the application of that reasoning.” They will then ask the Jew to provide for him historical evidence for the existence of selected characters in the Hebrew Scriptures.

In the above scenario, the Christian hasn’t denied anything hence hasn’t compromised their position, but only tries to show that the argument of the Jew compromises his position or commits him to a logical fallacy. Consider these 2 claims – either:

1. The Jew is able to provide historical evidence for the existence of those selected characters in his Bible. OR,
2. The Jew is unable to provide historical evidence for the existence of those selected characters in his Bible.

If (1) then the Jew’s position remains strong.
If (2) then the Jew must concede that by the self same reasoning he applied to Jesus those selected characters also most probably did not exist.

Ah, but Christians forget that they have already agreed with the Hebrew Bible that the episodes, which are told in Hebrew Bible, actually happened. That is why an interpreted version of the Hebrew Bible is located at the front of their bible for reference and authority. So the Hebrew Bible is immune to certain counter arguments that their Bible is still subject to. In other words, Jews do not have to defend their Bible because Christianity has already said it is Holy. It cannot be partly Holy – if so, which parts are holy and which parts are fiction? And who decides? No, it is all Holy, from God.

Those 21 great writers of the Greco-Roman world, whose combined work would fill a library did not write or allude to any thesis that god became man, walked the earth, died and was resurrected, and etc. There is not a single third party historical witness for confirmation, and not one single mention of a god walking the earth in any of the volumes of the combined work from the great writers of the period.

Again, I restate the obvious, yet in this mass of literature, “aside from two forged passages in the works of a Jewish author, and two disputed passages in the works of Roman writers, there is to be found no mention of Jesus Christ.” Nor, do any of these authors make note of the Disciples or Apostles; increasing the embarrassment from the silence of history concerning the foundation of Christianity. In other words, the only information on the life of Jesus comes from Christian believers.

This alone should make anyone think twice before swallowing―hook, line and sinker―the Christian dead-man god myth.FOOTNOTE:1. The Christ: A Critical Review and Analysis of the Evidence of His Existence, John E. Remsburg, The Truth Seeker Company, NY, pp. 24-25),

Posted on: 2007/10/5 21:07
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#33


See User information
Emil!

Som VANLIGT så snöar du in på utanpåverket I STÄLLET för att titta på budskapet!!

Jag skiter i om det var Jesus eller Billy Butt som uttalade de visdomsord som man kan finna i Nya Testamentet eller i Buddhas predikningar.

Jag skiter fullständigt om han hade 12 apostlar, att hela hans livs historia är ett plagiat ifrån Krishnas eller Buddhas liv eller inte.

Visdomarna som har sagts och skrivits ned är de vi ska lyssna på och lära oss av.

Posted on: 2007/10/6 15:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#34


See User information
Det tydliga fakta att du Emil, hela tiden attackerar Kristendomen visar ganska tydligt VAR du står.

Du använder bl.a ateistiska-anarkistiska sidor som ett argument för dina påståenden.

Att du INTE istället koncentrerar dina inlägg på de idéer som är orsaken till dagens samhällsförstörelse, resulterande i enorm Familjesplittring, rotlöshet, oärlighet, omoral, egoism, massiva ökning av våldsbrottligheten, splittring i från det lilla till det stora.

Orsakerna till dessa problem ligger INTE hos kristendomen utan på de idéer som velat ta bort all moral och sunda och naturliga livsstil som våra traditionella samhällen byggde på.

Dessa idéer hittar du däremot i den samhällsomstörtande marxismen, nihilismen och den ateistiska-"Humanismen" som i dag indoktrinerar våra skolungdomar dagarna i ända och våra egna sinnen genom medierna.

Posted on: 2007/10/6 16:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#35


See User information
bennybear: vid vilken ungefärlig tidpunkt i historien tycker du att detta sunda traditionella samhälle existerade?

Posted on: 2007/10/6 19:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#36


See User information
Quote:

fruitcake skrev:
bennybear: vid vilken ungefärlig tidpunkt i historien tycker du att detta sunda traditionella samhälle existerade?
Mycket bra fråga kunde inte låta bli att jämnföra med denna fråga :

Vilken fråga kan man ALDRIG svara ja på?

-Svar SOVER du?

Posted on: 2007/10/7 5:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#37


See User information
Elementärt mina käre Watson´s!

Jämför den moral och ärlighet den äldre generationen hade mot den som dagens generation uppvisar.

Jämför brottsutvecklingen.

Jämför VAD som hänt i samhäller gällande:

- Egoismens utbredning, hedonismen ( Sexualisering, Narcisism osv. ) Familjesplittringen som ökat lavinartat, osv osv.

- Att göra som man själv VILL, är den ENDA lagen som den mycket höge Frimuraren och satanisten Alistair Crowley, uttryckte det.

Samma idéer sköljer äver oss genom allehanda liberala och vänstervridna tidningar, TV-program och indoktinering våra ungdomar i skolorna med hjälp av hedonistiskt styrda organisationer som bl.a RFSL och liknande.

Öppna ögonen och känn lukten av denna djävulusiska plan uppenbara sig runtomkring oss.

Eller, är Ni så indränkta i denna tids allestädes närvarande nihilistiska
trossystem att Ni inte ens märker VAD som hänt i samhället de senaste 40-50 åren?

Posted on: 2007/10/7 20:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#38


See User information
T.ex. Palme , Göran Persson var/är medlemmar i Socialdemokraternas kristna rörelse http://www.broderskap.se , de valde att helst ej prata religion då var och ens "tro" och/religiösa övertygelse är personlig och ja ... , ni fattar , det kan bli känsligt med religion.
http://www.tidningenbroderskap.se

Posted on: 2007/10/7 20:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 20 anledningar att överge kristendom
#39
Fruitcake och sale!

Jag läste vad BennyB skriver till er...


Quote:
BennyBear:
Öppna ögonen och känn lukten av denna djävulusiska plan uppenbara sig runtomkring oss.

Eller, är Ni så indränkta i denna tids allestädes närvarande nihilistiska
trossystem att Ni inte ens märker VAD som hänt i samhället de senaste 40-50 åren?


Det är ganska uppenbart att ni inte har några egna livserfarenheter i just denna fråga. Att ni inte har levt tillräckligt länge för att egentligen kunna uttala er i frågan om det var bättre förr ur det moraliska perspektivet.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#40


See User information
Orättvisorna mellan rik o fattig upprör mig mer än detta du pratar om Bennybear , men jag håller med dig om människor blir lättare vilsna nu.
Det var en fin stridsmoral militären visade när de mejade ner obeväpnade demonstranter i Ådalen 1931 , verkligen.
Det fanns omoraliskt , ohederligt folk då som nu , rika som fattiga , brännvinet flödade.
Det är väl från person till person vilka värderingar man har fått med sig , men visst kanske är unga människor mer vilsna i västvärlden nu än då och har glömt de verkliga värdena , det kanske var lättare att få en känsla av sammanhang i sitt liv förr jämfört med nu.
Mitt ideal är annars Nordamerikas indianer , en bra kultur förhindrar att unga som gamla blir vilsna i alla sina år i alla perioder av livet , de får ledning av äldre och kan iaktta sin "stam" under hela sitt liv hur man klarar sig kroppsligt o själsligt , det fanns "kloka" gubbar o gummor här förr , schamaner o medicinmän bland indianerna som kunde vägleda dig , alltså som visste vilken du var.
I varje småländsk socken fanns en byäldste och en präst , själasörjare , hade byborna inget förtroende för dessa så kunde de välja en annan vid bystämma.
Grödby , i Skåne där min far kommer ifrån hade en gammal bytradition som liknar den de hade i Småland.

Posted on: 2007/10/8 0:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#41


See User information
Quote:

think4yourself skrev:

I varje småländsk socken fanns en byäldste och en präst , själasörjare , hade byborna inget förtroende för dessa så kunde de välja en annan vid bystämma.
Grödby , i Skåne där min far kommer ifrån hade en gammal bytradition som liknar den de hade i Småland.


Och VARFÖR tror du att all denna gamla kulturtradition som du beskrev blivit så utraderad och glömt just i västvärlden.

KAN det ha och göra med att just våra nordliga länder är mest utsatta för Illuminat-satanisternas agenda??

Att splittra generationerna, familjen och folket ingår som jag skrivit hundra ggr. tidigare i ovanstående djävulusiska plan.

Just för att göra oss historielösa och därför mer manipulerbara och lättare att styra in i den nuvarande ateistiska och nihilistiska "Ny sköna värld".

Posted on: 2007/10/8 0:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#42


See User information
Ja det tål att tänka på vad som har förslavat människor i alla tider , 1.2 miljoner svenskar utvandrade till Nordamerika mellan 1870-1930 , ett av de länder med flest andel av befolkningen utvandrade procentuellt sett , om inte den allra högsta , och det var från förtryck och orättvisor de flydde ifrån , ingen kan inbilla mig något annat.

Posted on: 2007/10/8 1:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#43


See User information
Klart som korvspad att många européiska länder deabbades av svält och olycka under vissa tider,

Det är väl inga nyheter. När industrailaseringen kom så kunde ju det materiella välståndet öka.

Det jag försökt förklara här och som många inte verkar fatta eller kanske inte VILL fatta är att den situation vi i dag står inför i samhället är DJUPT färgat av vad vissa destruktiva grupperingar nedtecknat i olika program och skrifter, om precis HUR de ska underminera våra traditionella kulturer och samhällssytem.

Är det "konstigt" då när man ser sig omkring i samhället att man just ser och observerar samma förändringar hos människor och i samhället i stort, PRECIS de förändringar som dessa destruktiva satanistiskt influerade grupperingar just avhandlat att de tänkt att genomföra i just de länder i denna moderna tiden där förändringen är som mest påtaglig???

Posted on: 2007/10/8 1:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#44


See User information
"Svält och Olycka" , det handlar bara om förtryck av människor och fördelning av tillgångar ,
man klarar sig alltid om man får drägliga levnadsförhållanden , då bryter inte svält och olycka ut så lätt.
Hur klarade sig samerna och eskimåerna ? , jorden är full av rikedomar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statare
En tidigare arbetskamrat till mig som gick i pension 1998-99 var född
på Sturkö , en Ö i Blekinge.
Han växte upp i statarfamilj , de flyttade sitt bohag nästan varje år , på ett ställe berättade han att det snöade in sängen som han låg och skulle sova i , de fick be snällt till patron att täta längan , patron menade att förbättrar jag er länga måste jag kanske förbättra alla andras också.

Posted on: 2007/10/8 2:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 20 anledningar att överge kristendom
#45


See User information
Quote:

think4yourself skrev:
"Svält och Olycka" , det handlar bara om förtryck av människor och fördelning av tillgångar ,
man klarar sig alltid om man får drägliga levnadsförhållanden , då bryter inte svält och olycka ut så lätt.
Hur klarade sig samerna och eskimåerna ? , jorden är full av rikedomar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statare
En tidigare arbetskamrat till mig som gick i pension 1998-99 var född
på Sturkö , en Ö i Blekinge.
Han växte upp i statarfamilj , de flyttade sitt bohag nästan varje år , på ett ställe berättade han att det snöade in sängen som han låg och skulle sova i , de fick be snällt till patron att täta längan , patron menade att förbättrar jag er länga måste jag kanske förbättra alla andras också.


Jaha. Vad vill du säga med detta. Att folk haft det knapert i Sverige.

Jag märker att du med marxistisk argumentation försöker föra över diskussionen på bara materialistiska orsaker till dagens samhälles nedsjunkande i misär och destruktivitet.

Idéer styr människan.

"Du kan inte leva endast av vatten och bröd allena."

Att du blundar fullständigt för de kausala orsaker till dagens samhällssituation säger en hel del om de tankegångar som du är indränkt i.

Posted on: 2007/10/8 9:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#46


See User information
Käre Emil du måste verkligen kolla upp dina källor! Den första posten var bara ren smörja av människor som bara har ett mål, att svärta ner kristendomen. De mesta de skriver är antingen påhittat överdrivet, feltolkat eller bara allmängiltigt för mänskliga påfund. Det andra du postar om Jesus existens är bara helt absurd och ett konkret exempel på ateistisk superarrogans. Någon sitter på tvåtusentalet och vill bevisa att det som tusenstals människor berördes och vittnade om, muntligt såväl som skriftligt på det förtsa århundradet. Faktum är att det finns gott om bevis för Jesus existens, det är bara det att de diskvalificeras av upplysningsindränkte ateisten för att de som skrev om honom var hans religiösa efterföljare.
En logisk fråga:
Vem hade intresse av att skriva hans historia?
Ja inte var det det judiska etablissemanget, de ville ju bara bli av med honom. Varför skulle rommarna skriva om en fjuttig sektledare i en avlägsen del av sitt rike som vi sin död som bäst hade 300 efterföljare?
Självklart var det efterföljarna som skrev ner historien när de märkte att ögonvittnena började dö ut från mitten av 50-talet och framåt. Faktum är att evangelierna är ett unikum bland antika skrifter. Framförallt därför att de äldsta fragmenten som hittats ligger endast typ 30 år efter orginalet och det finns kanske 3000 antika handskrivna manuskript. Att jämföra med platon vars tidigaste handskrift är från 1000-talet och uppgår till ungefär 10 ex. Ingen ifrågasätter dock Platons existens. Utöver de bibliska skrifterna så finns det tillräckligt med andera dokument som brev mellan tidiga kristna som innehåller så pass mycket info att man kan rekonstruera hela evangeliet. Är det någon person i antiken som är bevisad så är det Jesus. Någon som påstår ngt annat gör sig bara till åtlöje.

/M

Posted on: 2007/10/9 18:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#47


See User information
Om kristendomen skulle vara ett verktyg för Illuminati skulle det vara mycket märkligt. Särskilt med tanke på att Illuminati bevisligen inte fanns före 1700-talet, frimurarordnar sen tidig medeltid och lekmannamässig kristen folkrörelse sedan 2000 år. Fram tills att Constantin gjorde kristendomen till maktapparat på 400 talet bestod den av en mängd grupperingar som ofta käbblade. Det fanns ingen central apparat som en hemlig order hade möjlighet att manipulera. Om nu Illuminati finns fortfarande så finns det naturligtvis en möjlighet att de manipulerar olika kristna grupper, men kristendomen som religion och lekmannarörelse har de inte haft något med att göra utöver infiltration. Senast en påve förbjöd frimurarordnar var på 1700-talet. Så kyrkan och ordnarna har legat i strid med varandra länge. Idag är många kyrkor infiltrerade av frimurare. Svenska kyrkan och vissa frikyrkor har gott om dem, men så är det ju i muslimska moskéer, judiska synagogor, humanistiska och demokratiska rörelser m.m också. Det har inget med kristendomen per se att göra utan frimurarens vilja att kontrollera allt. Kollar man snabbt över konspirationssidor på nätet ser man snabbt att de finns två huvudkategorier; newageorienterade och kristna. Det är ingen slump. Frimureri är oförenligt med allmän kristen teologi både katolsk och protestantiskt. Kristna lekmannarörelser har ofta varit kritiker till övermakten och i vår tid letar många kristna efter tecken på tiden slut. Frimurare och Illuminati kopplas till Bibelns förutsägelser om Antikrist och hans världsrike.

/Mordecai

Posted on: 2007/10/9 19:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 10 anledningar att överge ATEISMEN
#48


See User information
Det dom flesta "frithets sökare" kallar Illuminati har inte direkt så mycket med Bravarian Illuminati att göra, eller jo, men dom flesta är nog överrens om att illuminati inte startades för 300 årsedan.

Och som sagt, man får läsa sig fram och bilda egna teorier, och jag som föredrar Icke före jones, eller ptja, håller med om väldigt mycket av vad han skriver om kristendommen.

Jag har även bildat den åsikten att kristendommen drar ner utveckligen, skapar massmord, förtryck och lär ut att man inte är värd något om man inte tror på "rätt" gud.

Detta kan jag stark koppla ihop med andra "tankesätt" som man finner bland olika illuminati grupper idag.

Posted on: 2007/10/9 19:24
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2)
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
43 user(s) are online (43 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 43

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS