vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


Anarki ?!?!
#1


See User information
Hej kära jordsbo!

Jag lästa i någon tråd här på forumet och stötte på ordet "Anarki".

Jag har ju naturligtvist "förutfattade meningar " kring ordet men bestämde mig för att kolla upp ordets innebörd, då jag kom på mig själv att jag inte visste någonting om det. Hade enbart förutfattade ståndpunkter som indoktrionerats genom tidigare år.

Vad jag intressant nog kom fram till genom att läsa wikipedia:s förklaring om ordet "Anarkism", var den att jag inte kunde finna en enda negativ motsägelse.

Utdrag från Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism


Anarkism (från grekiskans "an archos", "utan härskare"), är en politisk riktning med syfte att skapa en anarki, dvs. avskaffa statsmakten, kapitalismen och alla andra hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism men det gemensamma målet är ett stats- och klasslöst samhälle. Något förenklat kan man säga att anarkisterna vill organisera samhället horisontellt, inte vertikalt, och med allas jämlika medverkan. Staten, kapitalet och klassamhället ses som hinder som först måste undanröjas med en social revolution för att detta ultrademokratiska samhälle ska kunna realiseras.

Att läsa hela "Översikten" på wikipedia kan rekomenderas också för en lite mer djupare förståelse men annars ska ovan textutdrag räcka.

Frågan jag vill ställa till er alla är då:
Är det inte ett "Anarkistiskt samhälle", eller dylikt, många utav oss strävar mot då vi vill ha ett samhälle fri från härskare(stat, etc)?

Och om man nu finner någon dålig tanke med Anarki/Anarkism får ni gärna dela med av era synpunkter.
(Allas värderingar är lika värda för att man ska kunna nå en högre förståelse)

Med varma hälsningar
/Patrik

Posted on: 2011/2/6 13:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#2


See User information
Enda problemet är hur man ska kunna upprätta rättvisa när det inte finns en domare/president/ledare som har makt att bestämma vid konflikt.

Eller hur vi ska kunna komma undan maktbehov hos människor. En del av människorna på jorden vill inget annat än att skaffa sig makt för att kunna "skapa sin version av rättvisa". Alla vill rätta till samhället så att det blir bättre ur deras synpunkt.

Men eftersom ingen människa är kapabel att ta hänsyn till alla situationer, människor och behov som finns på jorden så har ingen förmågan att upprätta ett rättvist system.

The venus projekt är i sin slutgiltiga form ett slags anarkistiskt samhälle där man överlåtit upprätthållandet av global rättvisa till ett datasystem som (om det får rätt indata) skulle kunna upprätta nästintill perfekt rättvisa i relation till uppsatta samhällsmål. Det intressanta är att ett datasystem bara skulle vara ett verktyg för övriga människor på jorden att hålla koll så att en person inte utnyttjade jordens resurser mer än det som var hållbart och rättvist. Själva konflikthanteringen skulle fortfarande vara mellan människor. Genom detta skulle ett samhälle utan ledare kunna uppstå.

Decentraliserad maktfördelning är ett extremt intressant ämne.

Posted on: 2011/2/6 13:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#3


See User information
Indianerna säger ibland, "you have no spirit", ingen andlig ledning eller balans. Bara en tanke...


Posted on: 2011/2/6 15:38
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#4


See User information
Och asiaterna säger hjärtat är utan guide.

http://s842.photobucket.com/albums/zz ... ion=view¤t=IL12.jpg

Kungen är utan rådgivare.

Eller kronan är berövad eller bortappad.

Posted on: 2011/2/6 20:25

Edited by Shen on 2011/2/6 20:46:39
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#5


See User information
Quote:
The venus projekt är i sin slutgiltiga form ett slags anarkistiskt samhälle där man överlåtit upprätthållandet av global rättvisa till ett datasystem som (om det får rätt indata) skulle kunna upprätta nästintill perfekt rättvisa i relation till uppsatta samhällsmål.


Här var det då: Erkännandet. Intressant kuriosa: Anarkister brukar oftare än något annat läger sluta sig samman med marxister. Vissa anarkister kallar sig "neomarxister", "sociala anarkister" m.fl. lustiga epitet.
Alltså, TVP vill detsamma som anarkister och kommunister vill; att radera den naturliga ordningen i sin förnekelse av all historisk bakgrund och fakta om människans natur och vårt ursprung.

Kolla upp hur Albert Pike redan förutspått (planlagt) uppkomsten av dessa rörelser, vad han kallade "nihilism" eftersom det som sagt inte sätter någon som helst tro till något vi känner till, det traditionella, hierkarkier, ordning, Himmel m.m.
Enligt honom var det bara en temporär farsot som skulle svepa över världen för att förinta konventionella religioner och sen dö ut när folket såg barbariet det skulle släppa lös, de skulle sen be om en ny tro, då den luciferianska doktrinen ska "ordna upp" kaoset framorkestrerat av världsbyggarna genom nihilismen.
Till dess att folk tror stenhårt på FN:s framtida diktatur kommer alla nyttiga idioter applåderas av etablissemanget.
Ni vill ju hålla gatan ren från nationalism och fascism, grattis!
Globalism och dumokrati, anarkisters/marxisters mål, det är ju verkligen för allas bästa och inte vad de där dumma elitisterna vill eller hur?

Quote:
Anarkism (från grekiskans "an archos", "utan härskare"), är en politisk riktning med syfte att skapa en anarki, dvs. avskaffa statsmakten, kapitalismen och alla andra hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism men det gemensamma målet är ett stats- och klasslöst samhälle. Något förenklat kan man säga att anarkisterna vill organisera samhället horisontellt, inte vertikalt, och med allas jämlika medverkan. Staten, kapitalet och klassamhället ses som hinder som först måste undanröjas med en social revolution för att detta ultrademokratiska samhälle ska kunna realiseras.


Utan härskare: utan gudar: utan tro: nihilism.
I en början låter det sådär gulligt rosa och mysigt fluffigt. Lite som den beräknade psykologiska effekten som fredstecknet har (den fornnordiska dödsrunan i en cirkel f.ö.), först invaggande i en falsk trygghet, sen stadigt ökande förvirring, vidare panik och kaos sen förintelse och död.
När alla börjar knarka loss och bara vill ha mer av allt de kan förlusta sig med sig så kommer rovdjuren fram i folk eftersom RESURSER ÄR ÄNDLIGA. De börjar alla trilla av pinn som flugor av allt möjligt de ådrar sig som Himmelens straff: könssjukdomar, överdoser, infektioner kring injektionshålen, rattfylleri och fortkörning, våldsbrott, etc.
Eftersom de också ratar polisen men måste värna sin egendom förr eller senare blir det enda värnet mot andras begär organiserad brottslighet.
Vilka var det som stod för "ordningen" under anarkins pärla Woodstock om inte Hells Angels?
De var utnämnda som livvakter av flera band om jag inte minns fel.

Fatta basic; Anarki blir i slutändan gangstervälde och fullständig ruinering av allt som alla högre civilisationer har att tacka för sin existens.
Vill ni hamna i ovanstående typ av "samhälle" där ingen regering eller polis existerar, där små krigsherrars barbari blir era följeslagare kan ni flytta till Somalia och leva gott tror jag.

Skulle däremot alla bete sig ordentligt i ett land utan lagar, ja då kan det inte vara vanliga människor som bor där, utan enbart programmerade robotar. De som centraldatorn styr sådär "decentraliserat."

Men tro inte mig för all del, jag är bara f.d. organiserad anarkist (ironin med syndikalismen). Jag har bara tagit del av innanmätet i ett flertal förvirrade revolthjärnor, jag har absolut ingen insikt i vad som driver dessa gudlösa satar förutom att äta, skita, knulla, sova, roas och dö oavsett samhällets kostnad.
De fredsälskande människor som kallar sig anarkister är ju samhällets främst bidragande medlemmar!

Resized Image


Är det tyst bidrar de med oväsen, är det stillsamt bidrar de med häftig rörelse, är luften ren bidrar de med rök och stenar, är folk verkligt oense med systemet bidrar de med åsiktsförtryck. Finns kyrkor bidrar de med bränder, finns en uniform bidrar de med höga knallar och blod. Härnäst har jag hört att de planerar att stena kärnfamiljen, sen lever de väl lyckliga i alla sina homosexuella dagar antagligen.
Det är så en mänsklighet kan fortleva i fred, jovisst hörni... Vakna till lite.

Posted on: 2011/2/7 19:59

Edited by Xtas on 2011/2/7 21:12:50
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#6


See User information
Xtaz : Mycket välskrivet. *tummen upp*

Posted on: 2011/2/7 21:04
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#7


See User information
En stor del av det skikt i Västeuropa som är i stånd att göra en väpnad revolt är i jäsning just nu. Jag tänker på alla de unga män som har försörjningsplikt och är utbildade i ett hantverk som blir utkonkurrerade i långa banor av invällande östeuropeisk arbetskraft.

De står i en situation där de hela tiden känner sig överspelade och är i stor utsträckning tekniskt insolventa på grund av att de bor i villa och radhus och lurades att låna för mycket pengar under det sjuka tillståndet i ekonomin för 2008. De står i dag i kö för arbetsmarknadsåtgärder under förödmjukande förhållanden, skilsmässorna haglar och barnen har tagit skada. Sverige har klarat sig någorlunda men i många andra länder i Europa går åtskilliga runt med händerna knutna i fickan.

Priserna stiger våldsamt just nu. För femhundra kronor får du en och en halv plastpåse med mat. Hur ofta måste man handla om man är en tvåbarnsfamilj?

De som styr och ställer bor i blommiga villastäder och har fasta jobb med alla de gamla förmånerna bevarade och har ärligt talat inte en susning om vad som försiggår i andra kretsar. Det är möjligt att köra Mercedes på motorvägen utan att fatta ett dyft och ha en totalt ohållbar världsuppfattning där "allt stämmer" och ändå kan det smälla när som helst.

Egypten visar vad som kan hända här!

Som de gamla kpmlr:arna sa på sjuttiotalet: "Rösta på Folkpartiet! Då kommer Revolutionen förr eller senare!"

Posted on: 2011/2/8 6:28
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#8


See User information
Jag tror helt klart på att Anarki är den bästa lösningen för att skapa harmoni i förlängningen, anledningen är i grund och botten att jag inte tror på ett våldsmonopol. Även om vi "förbättrar" våran demokrati så kommer vårat statssystem alltid att bli totalitärt och korrupt i slutändan. I Sverige löser vi våran korruption mest igen att blunda och inte tala om den.

Vad jag har lärt mig är att Anarkism är en ideologi som har ett ekonomiskt system som heter mutalism. Vad jag har läst om mutalismen är att det är ett mycket friare ekonomiskt system en kapitalismen om man verkligen kan kalla mutalism för ett system. Jag skulle mer kalla det för riktlinjer för en totalt fri marknadsekonomi som förespråkar kollektivt ägande men är i grund och botten för alla typer av samarbeten människor i mellan.

Det finns enormt många inriktningar inom anarkin men den sorten dom flesta tänker på är så klart dom svartklädda ungdomarna som går ut och vandaliserar gatorna. Anarkin förknippas även med totalitära socialistiska stater som brakat samman och gjort alla totalt fattiga, vilket skapar enorma problem. Vilket har gjort att Anarki oftast förknippas med kaos.

Skulle vi gå över till anarki i morgon så skulle vi stöta på enorma problem. Inte minst för att världen är fylld av aggressiva stater och giriga aktiebolag som skulle ta tillfället i akt och plundra. Dock måste jag tillägga att det inte är det enklaste för en stat att ta över ett land som är mer eller mindre totalt decentraliserat dock kan dom ställa till stora problem tex dumpa avfall som amerikanarna har gjort i Somalia, vilket har lett till att fiskeri näringen näst intill dog ut, vilket ledde till uppkomsten av Piraterna som styrs herrarktiskt till viss del av maffian och till viss del av den lilla stat som fortfarande existerar i Somalia.
Ett annat problem är att vi blir formade som barn att passa in i det rådande systemet vilket självklart blir ett problem vilka stora förändringar som en uppkommer.

Den viktigaste förmågan för att en Anarki ska fungera är samarbete människor i mellan eftersom alla problem går att lösa på fredlig väg.
Samarbete människor i mellan och självständighet är för övrigt även nyckeln för att skapa relativ frihet i ett statssystem (Om övermakten tillåter det) vilket är mycket tveksamt eftersom deras jobb i grund och botten bygger på våran hjälplöshet.

Posted on: 2011/2/11 19:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#9


See User information
Min fråga är då , vad ska upprätta ordningen i samhället?. Har du sett på människans moral där ute, det finns knappt inget dåligt som man inte är villig att göra i det ateistiska samhället, det är bara lagarna och hotet om att få avtjäna ett straff som får det att hålla ihop.
Om det blir en dog vs dog värld hur kommer det se ut?, miliser, gäng, krigsherrar. Läste du Xtas inlägg?.

Bakom alla korrumperade stater du pratar om står människor, utan människans dåliga moral och tendens till korruption genom hela pyramiden ner till botten hade deras makt aldrig varit möjlig.

Xtaz skrev :
Quote:

Fatta basic; Anarki blir i slutändan gangstervälde och fullständig ruinering av allt som alla högre civilisationer har att tacka för sin existens.
Vill ni hamna i ovanstående typ av "samhälle" där ingen regering eller polis existerar, där små krigsherrars barbari blir era följeslagare kan ni flytta till Somalia och leva gott tror jag.

Posted on: 2011/2/12 0:35
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#10


See User information
Quote:
Min fråga är då , vad ska upprätta ordningen i samhället?. Har du sett på människans moral där ute, det finns knappt inget dåligt som man inte är villig att göra i det ateistiska samhället, det är bara lagarna och hotet om att få avtjäna ett straff som får det att hålla ihop.
Om det blir en dog vs dog värld hur kommer det se ut?, miliser, gäng, krigsherrar. Läste du Xtas inlägg?.

Jag tror på en långsam förändring med mer självhushållning och självständighet men också att människor börjar samarbeta mer lokalt. Men det är så klart inte det enklaste i Sverige med tanke på det kalla vädret och den totalitära staten.
Problemet med människors dåliga moral är först och främst ett storstads problem. Eftersom staten är befäst i staden så är många beroende av det våldsmonopolet på grund av arbetstillfällen men också en invaggad trygghet som statarna föredetta borgarna åtnjuter.

Det finns ingen enkel övergång och det ateistiska samhället gör det knappast lättare. Därför är jag intresserad av Kristen Anarkism eftersom människor på ett eller anat sätt söker sig till en auktoritet och när man kollektivt mördar gud så uppkommer oftast auktoriteten i form av en diktator.
Quote:

Bakom alla korrumperade stater du pratar om står människor, utan människans dåliga moral och tendens till korruption genom hela pyramiden ner till botten hade deras makt aldrig varit möjlig.

Pyramiden eller den herrarktiska strukturen är grundproblemet. Eftersom hela strukturen bygger på att locka människor till mer makt. Alla försöker klättra så högt som möjligt och högst upp står Satan själv som är mästare av ilutioner. Makt korrumperar alltid människor och vi blir lärda mest "indirekt" att dyrka pengar. Själv ser jag pengar som ett verktyg för byteshandel, inget gott eller ont i sig.

Jag tror inte att pyramid systemets uppkomst berodde på att människan i grunden är ond eller född med dålig moral. Jag tror att det helt och hållet har med teknologins svarta sida att göra. Teknologi skapar möjlighet till makt och kontroll av människor. Känner man att man är mindre värd och sämre en andra så kommer makten alltid att locka.

Vi har en förmåga att höja upp makt som något beundransvärt men jag skulle hellre säga att makthunger bygger mer på en inre svaghet eller en inre hjälplöshet.
Som dom flesta här på vaken förstår så är väldigt mycket bakvänt idag.

Posted on: 2011/2/12 10:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#11


See User information
En känd anarkist är ju ändå Noam Chomsky,
och trotts att jag inte håller med mycket han säger och han gör en misstänksam ibland så rekomenderar jag ändå documentären -Manufacturing consent.
Noam Chomsky vs the media.
Mycket bra...

Posted on: 2011/2/12 11:06
FUCK THE POWER!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#12


See User information
Det intressanta är att, med fler lagar så minskar respekten inför varje enskild lag. Fler anser att de inte behöver rätta sig efter de "absurda och ogenomtänkta" detaljlagarna. Helt plötsligt så börjar folk skita även i de grundläggande lagarna och korruption uppstår. Det är ett faktum. Lagar skapar inte bättre moral.

Ett samhälle som tror de kan lösa problem med fler fängelser och fler lagar ljuger för sig själv. Då är vi tillbaka på ruta ett.

Hur sedan ett bättre samhälle ska fungera vet jag ännu inte, jag har inte hittat ett enda perfekt samhälle. Men jag har ingen övertro på gamla system som bevisat inte fungerar...

Att vara bakåtsträvare är inte alltid bra...

Posted on: 2011/2/12 21:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#13


See User information
Jag vet inte riktigt om vi diskuterar verklighet eller utopi.

Eftersom människans moral har fallit till en kritiskt nivå, där hon har problem att skilja på rätt och fel , träder istället lagboken in. Pga att ateismens som tro står i paradox mot moral och sunt förnuft, kan den inte upprätthålla moralen i samhället.

För i tiden i de gamla samhällena visste man hur man skulle bete sig, man behövde inte en lagbok på tusen sidor, kanske räckte det med tio budord?.
Räcker att man går tillbaka till 20 talet i Sverige och man fann ökända kriminella vid namn Tatuerade Johnsson eller stornäsade Bo , det räckte som signalement på tjuven och samhällen stötte effektivt ut dessa tjuvar. Idag känner vi inte alla till någon kriminell? Det har blivit ett yrke, såg nyligen att man ska starta en veckotidning som heter "skurk" där man har reportage och intervjuer med tungt kriminella och torpeder dylikt, snart startar de väll en fackförening också.
Vad skulle hända om vi idag plockade bort lagarna och de grenar som upprätthåller den? Fullständigt kaos, survival of the fittest.

Det måste ske en moralisk förändring inom varje individ, innan någon förändring där ute kan ske och ärligt talat tror jag inte på det, detta är slut-dharma tiden allt är som det är skrivet.

Posted on: 2011/2/12 22:44
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#14


See User information
Ja, förr var lagarna enkla att förstå. Även ej läskunniga bönder kunde förstå vad man fick och inte fick göra.

Då var det lätt att skilja på brottsling och laglydiga människor. Då gick det att ha något som kallades god moral. Nu är alla så förvirrade av alla hundratusentals lagar att det ger upp.

Nu för tiden kan man vara skyldig om man inte sandat trappen då en tjuv halkar på väg ut med din TV i famnen.

Förr i tiden fanns det lagar som var sunda och lätt särskilde laglydig från brottsling. Dagens lagar är inte lagar. De är absurda ogenomtänkta detaljlagar som gör att människor tappar respekten för alla lagar istället.

Dagens lagsystem är inte framtiden, dagens lagsystem underminerar moralen i samhället. Det är inte bristen på "religiös moral" som är problemet. Det är absurda och ogenomtänkta detaljlagar som underminerar moralen.

Posted on: 2011/2/13 10:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#15


See User information
Quote:
Det finns ingen enkel övergång och det ateistiska samhället gör det knappast lättare. Därför är jag intresserad av Kristen Anarkism eftersom människor på ett eller anat sätt söker sig till en auktoritet och när man kollektivt mördar gud så uppkommer oftast auktoriteten i form av en diktator.


Har också kallat mig sånt där, motsägelsefullt dock om man synar det i sömmarna.
På vilket sätt ska du ha ett kristet samhälle utan lagar och härskare (an-archos)?
Gud är väl Herren då?
Ett kristet samhälle utan organisering eller vad pratar vi om som kan vara anarki i ett samhälle där alla är kristna?

Kristendom, liksom andra upprätta religioner är ju egentligen kultivering i grund och botten. I ett helt samhälle kan man aldrig tvinga folk att kultivera, att jämföra sina hjärtan och handlingar med en absolut Lag. Man kan på sin höjd tvinga dem med svärdsmission att med tungan bekänna sig till ett kors, medan de ändå inte är uppriktiga mot Kyrkan eller ens sig själva.
Så det är total utopi, ouppnåeligt, som "himmelriket på jorden."
Det kommer aldrig till stånd, det visste Tolstoj också, han sa ju att himmelriket var inom oss eller hur?

Egentligen verkar kristen anarkism vara väldigt svårtolkad esoterisk kristendom, Tolstoj som jag nämnde var ju också fatalist. Han hade bilden av att en dag skulle Gud bara sträcka sin hand ner i människors hjärtan och ställa allt till rätta därigenom ungefär, eller har jag fel?

Hans "anarkism" var bara en yttre formalitet för att han inte ville ha med den dåvarande staten att göra, antingen han var less på organisationen som sådan eller ledarskapet, men organisation och ledarskap måste varje samhälle ändock ha.
Rent praktiskt sett, med vårt mänskliga förstånd är det otänkbart hur det ska gå till att få alla att uppföra sig gott utan att ha kännedom om lag.
Det enda medlet vi känner till som historiskt sett fungerat för att reformera människor är skriven lag, det finns ju kriminella som ändrat sina levnadsbanor genom tro, det vet vi.

Nu har dock annat folk börjat predika om att vi ska överge båten, installera chip i allt och alla, ge upp den mänskliga naturen, ta bort lagar, sudda ut vår rättsuppfattning, etc. Istället för att studera lag ska folk "rekonditioneras" vad nu det innebär när inga lagar finns.
Se A Clockwork Orange för mer insikt i denna fråga.
Kan det resultera i annat än att ondskan tillåts härja fritt?
Som bäst kan det kanske ändra folks offentliga beteende, men deras hjärtan är fortfarande mörka, de gör allt bakom ryggen på de styrande bara.

Hur vet vi vad som är gott och ont utan att ha Lag i hjärtat som ger oss förmågan att skilja på dem?

Posted on: 2011/2/14 22:42
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#16


See User information
Anarki finns egentligen inte eftersom vi inte lever i ett vacuum. Den sammanhållande kraften kan inte ersättas genom en filosofisk och demokratisk utveckling eftersom tusen ögon bevakar varje tecken på svaghet ungefär som gamar som svävar över en stäpp vetande att om djuren slåss inbördes vankas det snart mat.

Tyvärr, tyvärr, mycket tyvärr.

När jag själv någon gång går med med i ett Första Maj-tåg trivs jag alltid bäst ihop med gänget med dom svarta fanorna så jag säger inte detta för att jag inte sympatiserar med anarkismen.

Jag är bara så jäkla kluven...

Posted on: 2011/2/15 8:20
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#17


See User information
Min uppfattnings är att lagar inte är så viktiga som många tror. Lagar är ett sätt att rättfärdiga våld mot människor för att skapa en ordning i samhället. På samma sätt som cirkusartister piskar djur för att dom ska sitta fint framför en grupp människor.
Man använder alltså våld för att skapa ordning. Problemet är att våld alltid skapar kaos på ett eller annat sätt, vi vet det eftersom (synligt) fascistiska stater har existerat.

Visst finns det lagar som mest fungerar som riktlinjer men jag tror ändå att det finns bättre sätt att skapa ordning.
Det finns en lag som säger att man inte får köra på vänster sida vägen när du kör bil.
Frågan är, kommer du köra på vänster sida på grund av lagen eller på grund av dödsrisken som inträffar när du möter andra trafikanter.

SPOILER VARNING:
A Clockwork Orange är en av mina favoriter. Jag köpte för övrigt Standly Kubrick boxen på ebay för några år sedan.
Vad jag anser att filmen försöker förmedla är att man inte kan döda ondska med ondska. Alex blev aldrig en god människa även fast han inte "direkt" kunde skada andra människor. Men ondska har alltid oändligt antal vägar att ta.

Posted on: 2011/2/15 11:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#18


See User information
Här kommer vi in på en väldigt avgörande punkt angående anarki mot ordning och det är just det att vi underordnar oss en viss rättsordning istället för att ta till våld i intressekonflikter.

Ibland krävs det ett fungerande rättsväsen för att inte det hela skall urarta till rent krig.

Om jag till exempel inte gillar att affären i kvarteret på något sätt inte representerar de kostaspekter jag själv går in för, typ säljer kött eller produkter från nåt land jag vill bojkotta, har jag då rätt att anfalla med gatsten och brandbomber?

Och i så fall, har de som brukar handla där och till och med köper tidningar som Aftonbladet eller DN, rätt att skjuta pansarskott in i min källarbutik där jag med en sjal om huvudet smyger mig in efter mörkrets inbrott för att köpa lite momsfria varor?

Frågan är ställd men inte besvarad av mig... jag är som sagt faktiskt kluven (på fullt allvar!)

Posted on: 2011/2/15 12:01
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#19


See User information
Kristendomen har en förmåga att se ondska väldigt skarpt vilket är bra om man vill undvika den, jag tror också att den kompassen är något väldigt positivt speciellt som det ser ut idag.

Posted on: 2011/2/15 12:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#20


See User information
Quote:
Om jag till exempel inte gillar att affären i kvarteret på något sätt inte representerar de kostaspekter jag själv går in för, typ säljer kött eller produkter från nåt land jag vill bojkotta, har jag då rätt att anfalla med gatsten och brandbomber?

Du skulle nog inte bli så omtyckt om du gjorde det. Respektera andra människor är något självklart för dom flesta. Vi lever varje dag efter våra egna lagar mer eller mindre och jag tror inte ens att det är många som kan citera våra skrivna grundlagar.

Det finns många sätt att lösa tvister och jag tror att människan är rationell nog att välja det bästa sättet efter situation. Det låter kanske lite lössläppt men samtidigt har du inga garantier för att rättvisa skapas i dagens samhälle heller.

Bara för att du tex studerar juridik betyder inte att du vet (mer en andra) vad som är rätt eller fel.
Quote:

Och i så fall, har de som brukar handla där och till och med köper tidningar som Aftonbladet eller DN, rätt att skjuta pansarskott in i min källarbutik där jag med en sjal om huvudet smyger mig in efter mörkrets inbrott för att köpa lite momsfria varor?

Jag tror att den konflikten skulle kunna lösas utan en lagbok eller våldsmonopol även i detta fall.

Posted on: 2011/2/15 13:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#21


See User information
Problemet är ju inte att såna som FX och jag inte kan lägga band på oss utan att ett fåtal bråkmakare kan tvinga in oss i olika fronter. Exemplen ovan är hämtade från kvarteret där jag bor, där ett gäng invandrarungdomar regelbundet krossar fönstren till snabbköpet men "min" sida gör ingenting annat än förfasar sig och kanske någon har en stillsam fundering på att stödja nåt riktigt saftigt ultraparti av något slag för att ge idioterna en minnesbeta så att det regnar ner bitar av dom en kilometer bort. Man kan bli lite småhätsk när man ser dom flinande stå och fotografera de krossade skyltfönstren sådär tredje gången på ett par månader.

Fast det är ju så fel så fel. Jag vet. Dessutom tycker jag också innerst inne att affären är för dyr och har ingen nytta av deras löjliga kampanjer typ "köp tre paket färs så får du lite billigare pris än jättedyrt" och uppskattar de utländska butikerna i närheten som säljer i lösvikt.

Jag kanske skulle se rakt fram och inte lägga märke till allt som irriterar mig. Jag ÄR faktiskt kluven...

Kanske det finns en som vet allt jag behöver veta och som kan ge mig ledning eller åtminstone leda mig undan alla rättshaverier och konflikter.

Jag utesluter inte det heller..

Men jag ser fortfarande anarkism som något som kan få väldigt oanade och oönskade konsekvenser!


Posted on: 2011/2/15 13:56
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#22


See User information
Jag vet inte om jag har skrivit om det på vaken tidigare men jag tror att ett av problemen i dagens moderna samhälle är att vi har förlorat känslan för hur man använder fysiskt våld på ett vettigt sätt. Det är helt klart ett svårt ämne att skriva om men resultatet som jag ser det är att Svensken har blivit mästare på psykiskt våld samtidigt som när det väl smäller så kan det bli mycket brutalare en nödvändigt.

Vi vet alla hur detta samhälle funkar idag. Du kan bli psykiskt terroriserade av en människa i över 10års tid men om du använder 1sek av den tiden och slå personen på käften så är det du som åker dit.
Jag tycker personligen att det är helt sjukt.

Posted on: 2011/2/15 18:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#23


See User information
Quote:

FreedomX skrev:
Vi vet alla hur detta samhälle funkar idag. Du kan bli psykiskt terroriserade av en människa i över 10års tid men om du använder 1sek av den tiden och slå personen på käften så är det du som åker dit.


Haha... sant.

Posted on: 2011/2/15 19:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Anarki ?!?!
#24


See User information
Quote:
Vi vet alla hur detta samhälle funkar idag. Du kan bli psykiskt terroriserade av en människa i över 10års tid men om du använder 1sek av den tiden och slå personen på käften så är det du som åker dit.
Jag tycker personligen att det är helt sjukt.


Men det kan vi ju råda bot på om vi sätter en mikrofon i varje gathörn, bakom varje tavla, under mattorna och i lamporna!
Då vet vi vem som sagt vad och behöver straffas!

Nej just förtal och psykisk terror är svårast att påvisa några blåmärken ifrån, förvånar mig inte om det finns folk som försöker leva på att provocera fram våld mot sig själva för att sen inkassera skadestånd.

Som Asgeir påpekat leder anarkism säkerligen till inbördeskrig när olika små gäng med motsatta sakfrågor ska lösa sina politiska meningsskiljaktigheter i gatans parlament, är då inte en enda Führer eller Duce att föredra framför det samt framför dumokratins ändlösa pratmakeri och förräderi?

Posted on: 2011/2/15 19:30
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
22 user(s) are online (22 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 22

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS