vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostGrunden/grunder till att bli fri
#1


See User information
http://www.migrationsverket.se/info/314.html

Hejsan på Er alla!

För att det skall bli enkelt för alla som läser, var vänlig och var kort och effektiv i dina förklaringar och/eller frågor angående ämnet, har sett att många andra trådar blir allt för långa och tidskrävande att läsa! Upprepa inte något som redan är sagt, hänvisa istället till tidigare post där något viktigt nämns!

Till att börja med, varför namnger man ovanstående (länken) som en befrielse, om det inte var en baktanke med detta?

Tanke nummer två

Ur allmänna deklarationen

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.


samt

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


Innan jag avslutar denna lilla post, deklarationen har ingenting med FN eller EU att göra, deklarationen är Ditt verktyg som fri människa att använda för att bibehålla både fred och frihet. Deklarationen är en överenskommelse som alla människor har rätt att använda för att skydda sig mot yttre påverkan. Den har varken "statues"/författningar eller andra regler uppstaplande, deklarationen är ett språkverktyg för Dig som vill utrymma/utöka frid och fred i Ditt och eller Din familjs liv.

Deklarationen står avslutningsvis över all annan lag! Därför skall Du respektera den i Ditt liv, men än viktigare även i andras! De friheter som utges i deklarationen gäller alla, inte bara Dig själv!

Respektabel frihet förtjänar man, den tar man inte!

Goder afton

Posted on: 2012/11/29 23:39
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#2


See User information

Nu jäklar börjar vi snacka saker...

"Dom" har gett dig ett bollträ, du kan svinga med "råge". Nyttja den, vänd deras svärd mot dom själva... Men inte i eget(Egots) syfte!

Läs den, bejaka den, skaffa vetskapen av vad det betyder (Orden)...

Fortsatt är det ett verktyg att "Du" blir fri!

Handlar enbart om självinsikt!

Posted on: 2012/11/30 1:37

Edited by Avatar on 2012/11/30 2:14:28

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#3


See User information
Iwarrior, tack för att du i #1 frågar ”varför namnger man”, - men vem är MAN som använder begreppet befrielse och varför tror du att det är en baktanke av MAN att skriva befrielse?

MAN är i min mentala ordbok ett laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, med fel kvalitet och säkerhet i tid och rum, för EN fri EGO-smart medborgare.

Din tanke nummer två; ”deklarationen har ingenting med FN eller EU att göra,” och ”Deklarationen står avslutningsvis över all annan lag!” - men enligt min i livet mentalt utvecklade EGO-smarta fyrarummare, ställer det krav på att Du mentalt och fysiskt vill, kan och vågar förstå när, var och varför Du INTE ska överföra HYPERMAKT till EN valsedel OCH att Du INTE undertecknat fullmakt med advokat eller annan enskild person eller laglöst kollektiv, som i en domstol älskar att lyda och redovisa när, var och hur!

Iwarrior, om MAN i din mentala ordbok har kvalitet och säkerhet som i nutid och nära framtid (10 år), SKYDDAR Din enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, vill, kan och vågar Jag söka hjälp, för att i tid och rum, hjärntvätta, lära och träna min mentala fyrarummare att förstå när, var och varför begreppet MAN i nutid är ett rättssubjekt med rättskapacitet och STRIKT produktansvar i nutid och nära framtid, lokalt i EN medlemsstat på den inre marknaden.

Mvh

Posted on: 2012/11/30 4:03
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#4


See User information
Det som är viktigt att veta är att mänskliga rättigheter enbart tillhör dom som använder det vertyget.
Information har ingen mening för dom som inte blivit informerad.

Posted on: 2012/11/30 20:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#5


See User information
Det finns ett samband med varför vissa "Gurus" (Separation) säger i en röst "The worst thing a parent can do to their loved child, is giving them this NAME"...


Posted on: 2012/11/30 21:02

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#6


See User information
Hej alla frihetsälskare!

Jag kanske skriver i fel tråd nu men jag hoppas det går bra ändå.

Jag har precis påbörjat min process att frigöra mig från staten och jag utgår från tillvägagångssättet som Dean Clifford lär ut.

Mitt första steg är att få tag på en certifierad kopia på det dokument som dokumenterar min levande födsel. Det fylldes i på bb & skickades sen vidare till folkbokföringen. Jag vet inte namnet på dokumentet i Sverige, det varierar mellan olika länder, men det viktiga är att det dokumenterar min levande födsel och därför är ett bevis för att jag är en levande människa.

Jag har varit inne på skatteverket men de sa sig inte ha dokumentet och de viste inte var det fanns. Han i receptionen som jag pratade med ringde till folkbokföringen som i sin tur gav förslaget att kolla med sjukhuset där jag är född. Jag ringde till sjukhuset och fick prata med en barnmorska som kände till hur det hade fungerat på 80-talet, då jag är född. Enligt henne fyllde de mycket riktigt i ett dokument som skickades till folkbokföringen. Fram till 1991 var det kyrkan som ansvarade för folkbokföringen, så mitt nästa steg ska bli att ta kontakt med svenska kyrkan för att försöka ta reda på mer. Där är jag nu.

Finns det någon på forumet som redan nu kan peka mig åt rätt håll? Är jag kanske helt fel ute och istället borde begära födelsebevis 120?

Posted on: 2013/12/20 20:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#7


See User information
Sebastian: Detta är ju en jättespännande skildring du ger. Kan du inte fortsätta posta i tråden och berätta hur det går. Kan ju bli en FAQ med tiden, på Do:s and dont:s. Hinder, möjligheter etc. De som lyckas komma en bit måste berätta, för ändra så dom får reda på rent praktiskt hur man gör.

Posted on: 2013/12/21 19:12
Administratör, VAKEN.SE
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#8


See User information
Var och en behöver sin individuella frihet, att följa andras "free man" lösningar kanske inte alltid fungerar för ens egna behov! Istället för att försöka följa andra, se Dig om hur Du vill vara fri, för alla har sin fulla rätt till individuell frihet, så länge man "sköter" sig och sitt så att säga.

Grunden man behöver stå på är, varför man är fri. I grund och botten handlar det om,

A: Du har rätt till ett system som skyddar Din rätt.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Nästa nyckel B: Företaget Sverige med personlagar (författningssamling) är en sammanslutning, vilket Ej kan tvingas på Dig, dock så skall man komma ihåg, det är bra att ha koll på författningarna då många berör ens rätt till skydd, såsom brottsbalken art 3 osv.

Artikel 20
1: Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2: Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Slutligen C: Spelar roll vem som skrivit eller skapat deklarationen, sista artikeln slår ändå bort all makt från alla andra över Dig!

En vanlig brainburp som många kör med är att, det var "dom" som skapade deklarationen, det är deras yada yada! Ja och nej, "dom" skrev den, men den är till för var och en! Med tanke på hur deklarationen är uppbyggd så går det inte som utomstående att använda något som står i den mot Dig, om Du använder den rätt.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Man är fri för att ingen annan har makt att begränsa ens liv, så länger man inte skadar någon annan eller något. Man är också fri om man inte har något avtal med någon som omintetgör ens frihet.

Sen kommer givetvis nästa punkt, hur får man ta del av denna frihet? Dom flesta tror att tjänstemän har makt över andra bara för att dom är tjänstemän, vilket är en spegling på vad som är. Tjänstemannen är i tjänst, för Dig, så den som bestämmer är Du.

Varför krongla till det?

Posted on: 2013/12/22 16:30
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#9


See User information
Denna tråd är inget om egentlig frihet, men so what. And the bottom line is...?

Visar inte artikel 30 att storebror kan enligt en mall som förändras beskära ens "frihet" och senare ev. lägga på straffpåföljd?

De ser ju allt snabbare till att... som vi ser i texten som vaken lagt ut här:
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2516

"I de fall där unga gör sig skyldiga till brott mot den föreslagna toleranslagstiftningen ska de undergå ett ”rehabiliteringsprogram” där de lär sig så kallad tolerans."

att beteckna det som kränkning, diskriminering, hets mot, rasism, hets mot... homofobi, islamofobi, + kommande: väderfobi, politikerfobi, köttfobi, tvfobi... etc

Vad är det för skillnad mot detat förslag och den gamla Sovjettiden, eller kinesiska hjärntvätts- och omskolningsenheter? Många kanske, men syfte och mål?

Jag förespråkar nolltolerans. Eliten vill ha in allt till att bli lika, bli en - det är meningen med deras genomförande av mångkulturalism - inget annat syfte finns - vilket vakenusers alltid har gillat, "vi är en, oneness, etc - sedan kommer de härskande att sänka denna "en" till en låg nivå, som en likformad identitetslös och själlös (non human) massa som lever av ickemat framtagen av Monsantos fabriker.

Man har knappast någon mer frihet än vad som ryms i en allt snävare box. Frihet är inget som fås genom uppsagda medborgarskap, det är absurt tänk.

Posted on: 2013/12/23 0:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#10


See User information
Notera att det inte är FN som skänker rättigheterna angivna i deklarationen. Läs och begrunda första meningen:

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Rättigheterna gives människan av sin skapare.
Men när en människa inte förstår vad hon är och i vilken värld hon befinner sig avtalar hon snabbt bort sin födslorätt via sin person (monopol-spelpjäs) som slavhandlarna sett till att alla erhåller vid födseln.

Har ni läst "Outwitting the devil" av Napoleon Hill, skriven 1938 men utgiven först 2011?

http://www.mvwilkinsgroup.com/books/outwitting_the_devil.pdf

Den förklarar utförligt vad som ligger bakom denna "trans" vi försatt oss i, allt för att ge "spelet" något mer "krydda"... typ.

Posted on: 2013/12/25 15:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#11


See User information
Som jag påstått från dag 1 :)
Det är var och ens rätt, rätten ägs inte av någon annan, det är upp till var och en o ta, varvid ingen kan förhindra en på lagligt vis i någon form eller mening.

Deklarationen skrevs till var och en, vilket få förstår, man pekar bara på FN o klagar, javisst, använd artikel 30 mot dom också¨, o lite andra, ingen har makt över en så länge man håller i deklarationen.

Afton!

Posted on: 2013/12/28 17:47
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#12


See User information
Visar inte artikel 30 att storebror kan enligt en mall som förändras beskära ens "frihet" och senare evlägga på straffpåföljd?


Det står verkligen inte så i artikel 30

Notera att det inte är FN som skänker rättigheterna angivna i deklarationenLäs och begrunda första meningen:


Rättigheter står man på, försvarar, har och erhåller beroende på hur väl Du kan Din rätt och kan deklarera den!

"I de fall där unga gör sig skyldiga till brott mot den föreslagna toleranslagstiftningen ska de undergå ett ”rehabiliteringsprogram” där de lär sig så kallad tolerans."


Om Du utför brott som innebär att det finns en skadepart, då är Du inte fri i större mån, då omintetgör Du ju andras rättigheter!

Denna tråd är inget om egentlig frihetmen so what. And the bottom line is...?


Ja den här tråden handlar om att stå juridiskt fri ja (y) (facebook tumme upp)

Vad är det för skillnad mot detat förslag och den gamla Sovjettideneller kinesiska hjärntvättsoch omskolningsenheterMånga kanskemen syfte och mål?


Har ingen aning om vad Du menar här!

Har ni läst "Outwitting the devil" av Napoleon Hillskriven 1938 men utgiven först 2011?


Nej, vad står det i den?

Man har knappast någon mer frihet än vad som ryms i en allt snävare boxFrihet är inget som fås genom uppsagda medborgarskapdet är absurt tänk.


Fel, lär Dig traktaträtten samt internationell handelslag mm.

Morrn!

Posted on: 2014/1/17 6:04
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#13


See User information
Läs också vad som egentligen står i deklarationen, det står ju tydligt där att ingen får tvingas in i andras trossamfund mm. (sammanslutning)

Posted on: 2014/1/17 6:11
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
26 user(s) are online (26 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 26

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS