I Läkemedelsverkets senaste utdrag ur databasen för “spontant rapporterade misstänka biverkningar” finns redan 292 inrapporterade biverkningar från Pfizers kontroversiella mRNA-vaccin. Bland annat har totalt 14 dödsfall rapporterats bland dessa, varav två som räknas som ”hastig död”.

Dödsfallen gäller främst personer inom åldersgrupperna 7080+ med tretton dödsfall varav ett hastigt sådant. Därtill rapporteras ytterligare en person ha dött en “hastig död” i åldersgruppen 65-69 år som en misstänkt följd av vaccinet.

Läs mer på nyadagbladet.se