Ett halvår har förflutit sedan spelmarknaden i Sverige omreglerades i grunden. Månaderna som har följt på årskiftet 2018/19 har varit minst sagt händelserika. Den nya myndigheten Spelinspektionen har löpande kommit med nya bud för att ge den nya spellagen mer innehåll, och de licensierade spelsajterna har fått nya spelplaner att förhålla sig till månad för månad.

Är nätcasinona och spelbolagen duktiga på att följa de nya villkoren och reglerna? Spelinspektionen är inte av den uppfattningen. Ett antal nätcasinon har under våren 2019 straffats för överträdelser av olika regler i spellagen. Majoriteten av överträdelserna handlar om 9 § i kapitel 14 i spellagen, det vill säga huvudregeln om bonus. Spelinspektionen har flera gånger utfärdat svidande kritik kombinerat med viten och sanktionsavgifter, och av allt att döma är myndighetens granskningar långt ifrån över.

Bonusregeln är svårtolkad
Skrivningen i 14 kap. 9 § är, enligt spelbolagen och nätcasinona, klart svårtolkad. Det har under det första halvåret 2019 funnits många bud om hur reglerna ska tolkas. Faktum är att antalet bud är i princip lika många som antalet licenshavare.

Kärnan i spellagens paragraf är att en spelare bara har rätt till en bonus hos en viss licenshavare. Det kan till exempel handla om att spelaren har rätt att få lika i mycket i bonus som han eller hon sätter in, upp till ett visst maxbelopp. Men, vad gäller för andra eventuella ekonomiska incitament till att spela?

Under januari och februari tänjde spelbolagen och nätcasinona ganska friskt på bonusregeln. Koncept som pengaregn, cashbacks, free bets på odds och utlottningar av både kontanter, resor och varupriser lanserades på bred front. Den breda floran av erbjudanden imponerade inte på Spelinspektionen, som den 19 februari gick ut med en skriftlig varning till alla licenshavare. Andemeningen i meddelandet var att licenshavarna borde börja ta bonusregeln på allvar för att undvika vidare granskning och eventuella sanktioner. Vidare meddelades att Spelinspektionen skulle börja göra en tillsyn av befintliga erbjudanden. Det dröjde inte länge innan granskningarna gav underlag för sanktioner av olika slag.

Successiv utfasning av erbjudanden
I Spelinspektionens meddelande från februari nämndes några tydliga exempel på ekonomiska incitament som kan likställas med en bonus. Exemplen var sänkta spelaravgifter, paybacks, cashbacks och insättningsfria gratisrundor.

Effekten av denna skrivelse blev att en majoritet av, men inte alla, nätcasinon successivt började fasa ut erbjudanden. Spelbolag som tidigare erbjudit exempelvis både en insättningsbonus och erbjudanden om cashback (återbetalning av förluster) slopade helt enkelt sistnämnda. Andra aktörer drog tillbaka modeller för löpande utdelning av gratissnurr – så kallade freespins.

I den följande tillsynen upptäckte Spelinspektionen brister hos olika licenshavare vad gäller spelbonusar. För flera licenshavare utfärdades varningar eller anmärkningar och sanktionsavgifter.

Den 16 maj tog myndigheten beslut om varning och sanktionsavgift för bolagen Betway Limited respektive Mandalorian Technologies Limited. Enligt beslutet hade båda dessa licenshavare erbjudit bonusar vid fler tillfällen än ett. Detta är i direkt strid med spellagens bonusparagraf.

Ett liknande beslut togs den 3 juni, då bolagen Genesis Global Limited och AG Communications Limited tvingades betala höga sanktionsavgifter. Dessa båda aktörer klarade sig emellertid undan med en anmärkning i stället för en varning. Anledningen till beslutet var att licenshavarna marknadsfört, men inte erbjudit, möjligheten att få mer än en bonus.

Spelinspektionen sätter ned foten ordentligt
Det mest centrala datumet för spel på nätet under 2019 var den 17 juni. Det datumet återkallade Spelinspektionen licenshavaren SafeEnts licens för nätcasinot Ninja Casino. Skälen för återkallandet handlar framför allt om brister i spelarskyddet, men licenshavaren uppges också ha erbjudit kampanjer i form av lotterier och utlottningar.

Lotterier, det vill säga utlottningar med eller utan krav på insats, är en helt ny spelform på den nya spelmarknaden. För att kunna erbjuda den krävs en specifik licens och den kan endast ges till staten och aktörer som kommer använda avkastningen för allmännyttiga ändamål. Det är alltså inte möjligt för ett nätcasino eller spelbolag att ha en licens för lotterier. Följden blir att det absolut inte är tillåtet att anordna utlottningar på nätet.

Effekten av beslutet att återkalla licensen för SafeEnt väntas ha stora följdverkningar. Direkt efter offentliggörandet av beslutet såg flertalet spelsidor med licens till att avsluta kampanjer med utlottningar, turneringar och olika lojalitetsprogram. En absolut majoritet av erbjudanden försvann omedelbart.

Vad finns kvar efter Spelinspektionens ställningstaganden?
I och med det dramatiska beslutet att återkalla Ninja Casinos licens kan nu sägas att Spelinspektionen har satt ned foten en gång för alla. I praktiken är det portalparagrafen 14 kap. 9 § spellagen som ska gälla helt ordagrant när det gäller ekonomiska incitament såsom bonusar. Effekten blir förmodligen att allt som inte är en första insättnings- eller registreringsbonus för en ny spelare på en specifik licens är ett otillåtet ekonomiskt incitament.

Svaret på rubrikens fråga om casinobonusar är historia är i grunden nej, men det är tydligt att regeln ska efterlevas till punkt och pricka. Dessa regler är det dock bara just faktiska licenshavare som ska följa. Det finns på spelmarknaden idag en mängd online casino utan licens som olagligt riktar sig mot svenska spelare. Dessa aktörer kan ta fram ekonomiska incitament som strider mot spellagen och erbjuda dem till oss svenskar. Det är problematiskt sett till syftet med den omreglerade spelmarknaden. Den huvudsakliga idén här är ju att stärka konsumentskyddet och minska risken för spelberoende.

De negativa effekterna av onlinespel ska minska
Syftet med spellagen kunde inte vara tydligare. Den nya spelmarknaden ska ge spelarna ett betydligt bättre konsumentskydd än tidigare. Spelmarknaden ska också främja sunt spelande och alla licenshavare är skyldiga att erbjuda verktyg för att det ska vara möjligt. Det finns också en långtgående omsorgsplikt för licenshavarna att efterleva.

Spelinspektionens uppgift är att utöva tillsyn över marknaden och se till att alla med licens sköter sina åtaganden. Just förekomsten av ekonomiska incitament, såsom bonusar, riskerar enligt myndigheten göra att spelare med problem lockas att spela mer eller spela på ett ohälsosamt sätt.

Enligt uppgifter från Spelinspektionen kommer granskningar av licenshavarnas erbjudna ekonomiska incitament att fortsätta. Förmodligen har vi inte sett det sista vad gäller varningar och sanktionsavgifter, även om licenshavarna bevisligen har börjat följa bonusreglerna i spellagen mer ordagrant.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här