Många föräldrar tror att de har en bra koll när det gäller deras barn och internetvanor. Det eftersom man har sett till att ställa in speciella sökmotorer eller webbläsare som är anpassade till barn eller att man använder ett filtreringsprogram.

Dessvärre är de inte alltid så säkra som de bör vara. Det eftersom många forum och sajter som är anpassade för barn, kan innehålla vuxna, som utger sig för att vara barn de med. Dessa personer har ofta tveksamma syften med detta. Barn har ju ofta svårt att tänka kritiskt och det är tyvärr lätt att manipulera dem att de ska ge ut personuppgifter eller annan information.

Det gäller att vara noga med barns säkerhet online. Barn har ju sällan ett specifikt syfte med sitt surfande på nätet, inte som oss vuxna. Det är ofta så att de är nyfikna och spontana och kan därmed av misstag hamna på sidor som inte är passande för dem.

Mobbing på internet

Det är inte bara olämpliga sidor eller att vissa vuxna försöker få kontakt med barn på nätet som är en risk. Det är även vanligt att det förekommer mobbing online. Mobbing är fortfarande vanlig att se i skolan, men nu med internet, så kan mobbingen fortsätta även i hemmet. Det är allt för lätt att vara anonym på nätet och vara elak mot andra.

Barns säkerhet online

När det gäller barns säkerhet online så är det bästa du som förälder kan göra är att vägleda ditt barn på bra sätt. Det genom att prata med ditt barn. Dels om hur man bör använda internet, hur man ska bete sig, dels att de ska akta sig för vissa saker. Du bör bland annat lära dem att inte klicka på ”ja”-knappar automatiskt. Lär dem även hur de ska hålla sig undan mobbare, eller möjliga cyberbrottslingar. Komplettera gärna även med olika programpaket för internetsäkerhet samt ha uppsikt över deras internetanvändning.