Doktorand TJ Coles vid Plymouth University publicerade i januari 2013 artikeln ”Chemtrails – bevis och syfte”. Den presenterar omfattande hänvisningar till militära dokument, bl.a. från det amerikanska flygvapnet om att chemtrails är en realitet. Syftet är att främja militära radarkommunikationer samt att manipulera vädret. Genom att skapa ett täcke av konstgjorda moln i troposfären kan främmande makters civila och militära kommunikation störas samtidigt som USA med sina allierade bundsförvanter skyddar sin egen kommunikation.

Detta är en översikt av verksamheten inom olika militära organ i USA och Storbritannien när det gäller områdena vädermodifiering med hjälp av kemisk besprutning på hög höjd.

År 1996 började personer över hela USA, Storbritannien, Kanada och Australien, se omärkta flygplan som trafikerade över deras städer. Dessa flygplan lämnade långa, tjocka, ihållande spår efter sig på himlen. Des