Doktorand TJ Coles vid Plymouth University publicerade i januari 2013 artikeln ”Chemtrails – bevis och syfte”. Den presenterar omfattande hänvisningar till militära dokument, bl.a. från det amerikanska flygvapnet om att chemtrails är en realitet. Syftet är att främja militära radarkommunikationer samt att manipulera vädret. Genom att skapa ett täcke av konstgjorda moln i troposfären kan främmande makters civila och militära kommunikation störas samtidigt som USA med sina allierade bundsförvanter skyddar sin egen kommunikation.

Detta är en översikt av verksamheten inom olika militära organ i USA och Storbritannien när det gäller områdena vädermodifiering med hjälp av kemisk besprutning på hög höjd.

År 1996 började personer över hela USA, Storbritannien, Kanada och Australien, se omärkta flygplan som trafikerade över deras städer. Dessa flygplan lämnade långa, tjocka, ihållande spår efter sig på himlen. Dessa kom att kallas chemtrails (kemiska spår). Eftersom verksamheten intensifierats, har NASA, luftfartsmyndigheter och militära organisationer som svarat på förfrågningar som gjorts av berörda medborgare, sagt att spåren i fråga bara var kondensstrimmor (contrails) som genereras av flygplanens avgaser, som de påstod alltid har funnits och de har expanderat i alla temperaturer, luftfuktigheter och höjder.

I verkligheten är detta inte fallet och de nämnda myndigheterna har inte tagit upp det faktum att flygplanen i fråga är omärkta och ibland militära flygplan.

De som deltar i contrail vs chemtrails-debatten har redan förlorat, eftersom militära forskare (tex medias favorit Patrick Minnis) [1] kan uppfinna atmosfärsvetenskapliga teorier för att förklara bort kvardröjande strimmor. I själva verket har den överväldigande majoriteten av vetenskapliga publikationer på så kallade kvardröjande strimmor publicerats från och med 1996, med en intensifiering av intresset för ämnet under åren 1998-2002.

Owning the weatherOm ”kvardröjande strimmor” har funnits sedan det kommersiella flyget började, varför börjar det betydande akademiska intresset först år 1996, det år då det amerikanska flygvapnet meddelade att det skulle ”äga vädret” via ”injektion av kemiska ångor” i atmosfären? (Detta diskuteras nedan. Se även rapporten ”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” av ett antal militära författare. I fortsättningen beskriven som Owning the Weather-dokumentet.

De kritiska frågorna är:

* Varför arbetar omärkta plan över min stad?
* Varför avviker strimmorna från kommersiella flygvägar?
* Varför bryter de mot kommersiella flygplans avståndslagar och utför för kommersiella jetplan omöjliga manövrar (korsning, gör U-svängar, utför nästan vertikala banor osv)?
* Varför gör de icke-kommersiella, omärkta flygplanen långa, tjocka, ihållande, expanderande spår, medan de märkta, kommersiella flygplanen inte gör det?

Chemtrails-operationer är väl dokumenterade av den amerikanska militären och de menar att chemtrails är en del av Pentagons strävan att uppnå Full Spectrum Dominance till år 2020. Eftersom jonosfären påverkar båda, har man i årtionden förstått att vädermodifiering och dominans av radiokommunikation är två sidor av samma mynt. Genom att frigöra stora mängder av piezoelektriska[2] ämnen (material som genererar elektrisk spänning som svar på tillämpad mekanisk påfrestning) i den övre atmosfären, kan de magnetiska fältlinjerna på jorden påverkas, och håller redan på att påverkas i syfte utveckla hemlig, geofysisk krigföring.

Innehåll i artikeln

  • Vädermodifiering och jonosfärisk krigföring
  • Biokemisk nanoteknik
  • Sammanfattning

Läs mer på newsvoice.se, ”Chemtrails, bevis och syfte” – Doktorand TJ Coles, Plymouth University

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här