President Harry Truman publicerade en debattartikel i Washington Post där han hävdade att CIA saknade kontroll och bedrev ”konstiga aktiviteter” och krävde att den skulle brytas upp. Truman hävdade, som den president som bemyndigade dess inrättande 1947, att CIA hade avvikit från det uppdraget han hade avsett att det skulle ha.

Han gynnade framväxten av CIA så att en president skulle ha en myndighet som förser honom med objektiv utländsk underrättelse, snarare än att behöva förlita sig på den ofta motstridiga informationen som ges av statens, försvarsdepartement och andra som ”var vinklade för att överensstämma med till etablerade positioner för ett visst departement”.

”Jag ville och behövde informationen i dess ’naturliga råa’ tillstånd och i en så omfattande mängd som skulle var praktisk för mig att kunna utnyttja till fullo. Men det viktigaste med detta drag var att skydda sig mot risken att underrättelsetjänst skulle användas för att påverka eller leda presidenten till okloka beslut … ”

Truman som en före detta president gavs av Kennedys Vita huset regelbundet information om utrikespolitiska frågor och beslut, och visste hur CIA i huvudsak tvingade Kennedy till den katastrofala Grisbukts-invasionen av Kuba (och andra åtgärder mot Castro), vilket ledde till att Kennedy uppgav för en vän att han ville ”dela upp CIA i tusen bitar och sprida den för vinden”.

Kennedy fick aldrig chansen att följa upp den idén men det var i huvudsak vad Truman föreslog en månad efter Kennedys död.

”Jag skulle därför vilja se CIA återställas till sitt ursprungliga uppdrag som presidentens underrättelsetjänst och att allt annat som den kan utföra på det särskilda området – och att dess operat