President Harry Truman publicerade en debattartikel i Washington Post där han hävdade att CIA saknade kontroll och bedrev ”konstiga aktiviteter” och krävde att den skulle brytas upp. Truman hävdade, som den president som bemyndigade dess inrättande 1947, att CIA hade avvikit från det uppdraget han hade avsett att det skulle ha.

Han gynnade framväxten av CIA så att en president skulle ha en myndighet som förser honom med objektiv utländsk underrättelse, snarare än att behöva förlita sig på den ofta motstridiga informationen som ges av statens, försvarsdepartement och andra som ”var vinklade för att överensstämma med till etablerade positioner för ett visst departement”.

”Jag ville och behövde informationen i dess ’naturliga råa’ tillstånd och i en så omfattande mängd som skulle var praktisk för mig att kunna utnyttja till fullo. Men det viktigaste med detta drag var att skydda sig mot risken att underrättelsetjänst skulle användas för att påverka eller leda presidenten till okloka beslut … ”

Truman som en före detta president gavs av Kennedys Vita huset regelbundet information om utrikespolitiska frågor och beslut, och visste hur CIA i huvudsak tvingade Kennedy till den katastrofala Grisbukts-invasionen av Kuba (och andra åtgärder mot Castro), vilket ledde till att Kennedy uppgav för en vän att han ville ”dela upp CIA i tusen bitar och sprida den för vinden”.

Kennedy fick aldrig chansen att följa upp den idén men det var i huvudsak vad Truman föreslog en månad efter Kennedys död.

”Jag skulle därför vilja se CIA återställas till sitt ursprungliga uppdrag som presidentens underrättelsetjänst och att allt annat som den kan utföra på det särskilda området – och att dess operativa uppgifter avslutas eller används på annat håll.”

Utan tvekan var Grisbukten och Kuba i allmänhet inte de enda exemplen på ingripanden från CIA som störde Truman. Under åren från slutet av Trumans administration fram till hans inlägg i Washington Post hade CIA störtat regeringar i Iran (1953), Guatemala (1954), Kongo (1960), Dominikanska republiken (1961), södra Vietnam (1963) , Brasilien (1964). Mindre än ett år efter Trumans död lyckades CIA störta Allende-regeringen i Chile (1973).

Enligt historikern William Blum, som skrev i Foreign Policy Journal, har CIA under de senaste 69 åren (ofta tillsammans med militären) ”(1) försökt störta mer än 50 regeringar, varav de flesta var demokratiskt valda, (2) försökt undertrycka populistiska eller nationalistiska rörelser i 20 länder, (3) i stor skala lagt sig i demokratiska val i minst 30 länder, (4) släppt bomber på folk i mer än 30 länder, (5) försökt mörda mer än 50 utländska ledare. ”

Truman ansåg att CIA:e enda uppdrag gällde underrättelsetjänst och han stördes ”av det sätt som CIA har avvikit från sitt ursprungliga uppdrag. Det har blivit en operativ och ibland en politisk beslutande förlängd arm för regeringen.” Han sa att han ”aldrig hade tänkt” att CIA skulle involvera sig i ”skumrask-verksamhet”. Men det hade de gjort, och detta ”har lett till problem och kan ha förvärrat våra svårigheter i flera instabila områden”.

Charles Faddis, en pensionerad CIA-agent som tillbringade tjugo år i Mellanöstern och Sydasien och verkade mot terroristgrupper, WMD-smugglande nätverk och skurkstater. Han placerade det första CIA-teamet in i Irak före invasionen 2003. Han har skrivit boken Beyond Repair: The Decline and Fall of CIA där han föreslår att CIA som institution borde upphöra och ersättas med 2000-talets version av OSS. Hans förslag verkar rätt vettigt då det innefattar idén om att ha återuppväckta OSS liten, mångfaldig och smidig. Han skulle införa ett ”platt styrningssystem” som förlägga beslutsfattande och ansvarstagande till de lägsta nivåerna. Och naturligtvis skulle de nya OSS-operativen fungera långt ifrån den försvagande officiella täckningen som de amerikanska ambassaderna erbjuder. Allt detta verkar värt att överväga.

Stansfield Turner, chef för CIA (1977–1981), före detta amiral i USA:s marinkår, befälhavare för USA:s andra flotta och före detta högsta allierade befälhavare för NATO i Sydeuropa, skrev 2005 i sin Burn Before Reading: presidenter, CIA-chefer och Hemlig underrättelsetjänst, hur han förespråkade en fragmentering av CIA. Turner sa att att driva CIA var ”som att driva ett kraftverk från ett kontrollrum med en vägg som innehåller många imponerande spakar som på andra sidan väggen var frånkopplade”. Turners svar var att påskynda nedbantningen av CIA:s underavdelning som var den som var mest motståndskraftig mot högre ledning: Operationsdirektoratet (DO), som hade hand om byråns spioner. Denna minskning av personalen hade börjat fyra år tidigare på uppmaning av DCI James R. Schlesinger (1973), som för sina bedrifter blev känd i högkvarteret som ”den mest illa omtyckta chefen i CIA:s historia”

Stansfield Turner var också kritisk till MKUltra. Enligt det officiella vittnesmålet från CIA-chef Stansfield Turner 1977 genomfördes projektet extremt hemlighetsfullt, sade Turner, detta på grund av etiska och juridiska frågor kring programmet och det negativa offentliga bemötande som CIA förutsåg ifall MKUltra skulle bli offentligt.

Under MKUltra gav CIA sig själv befogenhet att undersöka hur droger kunde: ”främja alkoholens berusande effekter”. ”Hur hypnos lättare kan framkallas,” ”förbättra individens förmåga att motstå försakelse, tortyr och tvång”, skapa amnesi, chock och förvirring; och mycket mera. Många av dessa frågor undersöktes med hjälp av ovetande försökspersoner, bland annat drogberoende fångar, marginaliserade sexarbetare (Operation Midnight Climax) och döende cancerpatienter – ”människor som inte kunde slå tillbaka”, enligt Sidney Gottlieb, kemisten som introducerade LSD för CIA.

Operation Midnight Climax var en operation som ursprungligen grundades 1954 av Sidney Gottlieb och lades under ledning av Federal Narcotics Bureau i Boston, Massachusetts med officer George Hunter White under pseudonymen Morgan Hall för CIA som ett delprojekt av Project MKUltra, CIA-forskningsprogrammet för mind-control som startade på 1950-talet. Innan programmen stängdes skulle hundratals forskare arbeta med dem.

Projektet som startade 1954 bestod av ett nät av CIA-drivna gömställen i San Francisco, Marin County, Kalifornien och New York City. Det startades för att studera effekterna av LSD på frivilliga personer. Prostituerade med lön från CIA blev instruerade att locka kunder till gömställena, där de i smyg ansattes av ett stort antal ämnen, däribland LSD, och övervakades bakom en genom envägsglas.

Var och en av dessa handlingar var uppenbart olagliga och flera betydande operativa tekniker utvecklades i den här teatern, inklusive omfattande forskning om sexuell utpressning, övervakningsteknologi och möjlig användning av sinnesförändrande droger i fältoperationer. Operation Midnight Climax-programmet utökades snart och CIA-operatörer började ge doser åt människor på restauranger, barer och på stränder.

År 1974 avslöjade journalisten Seymour Hersh CIA:s olagliga spioneri på amerikanska medborgare och hur CIA hade genomfört drogexperiment utan samtycke. Hans rapport var början på den långa processen för att ta fram mycket undanskymda uppgifter om MKUltra. Projekt MKUltra avslöjades våren 1977 under en omfattande undersökning av CIA:s tekniska tjänsteavdelning. John K. Vance, medlem av CIA:s inspector general’s staff, upptäckte att byrån driver ett forskningsprojekt som innefattade utdelning av LSD och andra droger till ovilliga försökspersoner.

”Forsknings- och utvecklingsprogrammet, och särskilt de dolda försöksprogrammen, resulterade i massiva inskränkningar av amerikanska medborgares rättigheter, ibland med tragiska konsekvenser,” avslutades ett senatsförhör 1975-76. ”Två amerikaners död kan tillskrivas dessa program; andra deltagare i testprogrammen kan fortfarande drabbas av de kvarstående effekterna,” och ”arten av testerna, deras omfattning och det faktum att de pågick i flera år efter det att faran för dold utdelning av LSD till ovilliga personer offentliggjorts, visar ett grundläggande åsidosättande av mänskligt värde.”

MKUltra var inte något projekt, så som USA:s högsta domstol skrev i ett beslut från 1985 om ett liknande fall. Det var 162 olika hemliga projekt som indirekt finansierades av CIA, men ”kontrakterades till olika universitet, forskningsstiftelser och liknande institutioner.” Totalt deltog minst 80 institutioner och 185 forskare, men många visste inte att de hade att göra med CIA.

Mycket av MKUltra:s dokumentationer förstördes i en rensning 1973 och mycket hade förstörts under hela programmet som en en ren självklarhet. Men 8 000 sidor med poster – mestadels finansiella dokument som av misstag inte förstört 1973 – hittades 1977 och inledde en andra undersökningsrunda kring MKUltra. Även om den förnyade utredningen väckte i allmänhetens intresse och till och med ledde till två rättegångar, skriver Blevin, ger dokumenten från 1977 ”ändå en ofullständig dokumentation av programmet”, och ingen svarade någonsin för MKUltra:s räkning. Två stämningar relaterade till programmet nådde Högsta domstolen på 1980-talet, skriver hon, ”men båda skyddade regeringen på bekostnad av medborgarnas rättigheter.”

Under sin kampanj 1974 för senaten på Vermont’s Liberty Union Party-biljett, kallade Bernie Sanders Central Intelligence Agency för ”en farlig institution som måste försvinna.” Sanders klagade över att CIA endast var ansvarig för ”högerextrema galningar som använder den för att stötta fascistiska diktaturer.” Under både 1991 och 1995 uppmanade då Sen. Daniel Moynihan, D-N.Y., att CIA skulle avskaffas.

Republikanska kongressledamoten Ron Paul höll ett tal under 2010 på den regionala konferensen Campaign for Liberty i Atlanta och sa att Central Intelligence Agency driver USA:s regering och militär efter sin kupp. Han sa ”” Det har varit statskupp, har ni hört det? Det är CIA-kuppen. CIA driver allt, de driver militären. Det är de som befinner sig där ute och lobbar missiler och bomber på länder. … Och naturligtvis är CIA lika hemlighetsfull som Federal Reserve. … Och tänk ändå på den skada de har gjort sedan de grundades [efter] andra världskriget. De är en egen regering. De finns i företag, i drogföretag, de lockar ut diktatorer … Vi måste få bort CIA.”

En annan stark kritiker av CIA som hade erfarenhet av att jobba med dem var Leroy Fletcher Prouty. Prouty spenderade nio av de 23 åren av sin militära karriär i Pentagon (1955-1964): två år med försvarsministern, två år med generalstabscheferna och fem år vid flygvapnets högkvarter. 1955 utnämndes han till den förste samordningsofficeren mellan CIA och flygvapnet för hemliga operationer i enlighet med nationella säkerhetsrådets direktiv 5412.

Prouty var briefingofficer för försvarsministern (1960-1961) och för ordföranden i generalstaben. Prouty skriver att ”Händelser av världshistorisk betydelse planeras och organiseras av ett elitistiskt kotteri som består av mycket mäktiga människor som inte tillhör bara en nation, en etnisk grupp eller en viktig affärsgrupp. De är en makt i sig själva som andra jobbar för. Inte heller har denna maktelit uppstått på senare tid. Dess rötter går långt tillbaka i tiden”

Under 2017 rapporterades det att president Donald Trump planerar att banta ner storleken på verksamheten för chefen för nationell underrättelse och CIA, av rädsla för att byråerna har blivit för stora och politiserade.

Några självklara skäl till varför CIA bör stängas ner och till varför de har förbrukat sina rättigheter till att lagligt existera för väldigt längesedan utöver deras störtande av femtio regeringar och lika många försökta lönnmord av utländska politiska ledare är följande:

Planerad falskflaggattack
Den amerikanska regeringen ville en gång i tiden planera attacker under falsk flagga med sovjetiska flygplan för att driva fram ett krig med Sovjetunionen och dess allierade, visar nyligen ej längre sekretessbelagda dokument kring mordet på president John F. Kennedy. I ett tre sidor långt memo skrev medlemmar av National Security Council: ”Det finns en möjlighet att sådana flygplan kan användas i en avledande operation som utformats för att förvirra fiendens flygplan i luften och att påbörja en överraskningsattack mot fiendens installationer eller i en provokativ operation där sovjetiska flygplan ser ut att attackera USA eller vänliga installationer för att ursäkta USA:s ingripande.”

Anteckningen visar att avdelningen, tillsammans med CIA, övervägde att köpa in sovjetiska flygplan för att arrangera attackerna, och till och med fick uppskattningar från flygvapnet om hur lång tid det skulle ta och hur mycket det skulle kosta att producera planen inhemskt och hemligt. Kostnaderna varierade från 3,5 miljoner till 44 miljoner dollar per plan, beroende på modell, de flesta tar flera månader att bygga.

Dokumentet beskrev också möjligheten att köpa sådana flygplan från länder utanför Sovjetunionen som hade fått flygplan från Sovjetunionen, eller från avhoppade piloter istället för att bygga dem inhemskt. CIA ansåg att dessa planer var för riskabla och skrev: ”Det faktum att USA aktivt deltog i försök att avhjälpa avhoppade piloter från förment vänliga länder kan komma att avslöjas.”

Narkotikasmuggling
Skeptiker säger ofta Barry seal var inte en bevisad CIA-agent medans han sålde droger, precis som att det är detta som är den enda informationen som finns om möjlig CIA-knarklangning. Den akademiska världen har bevisat att CIA har haft en ledande hand i de största heroin produktions nätverken i världen i Asien och andra delar av världen.

Den nationella säkerhetsrådsmedarbetaren Roger Morris sade seals personuppgifter visade att han jobbade för CIA både före och under hans år av narkotikasmuggling i Mena Arkansas på 1980-talet. (Webb, Dark Alliance, s. 117, 119. Webb citerade den före detta anställda vid National Security Council Roger Morris 1996 bok om Clintons, Partners in Power, The Clintons and They America, Henry Holt, 1986). Roger Morris var också en historiker, utrikespolitisk analytiker och journalist som vid två tillfällen har vunnit Investigative Reporters and Editors National Award for Distinguished Investigative Journalism.

Nugan Hand Bank som BCCI banken var också en CIA-bank där de tvättade pengar och som finansierade narkotikahandel, penningtvätt och internationell vapenhandel. Dussintals böcker och hundratals artiklar av journalister och författare som Alfred W. McCoy, Peter Dale Scott, Henrik Krüger, Robert Parry, Gary Webb, Jonathan Marshall, Douglas Valentine, Daniel Hopsicker, Bill Conroy så väl som avslöjanden av f.d. DEA-utredare som Michael Levine och Celerino Castillo III, har dokumenterat USAs långa och blodiga inblandning i den globala droghandeln.

CIA har ett långt engagemang med centralamerikanska narkotikahandlare som sträcker sig allt från Contra-befälhavare till Panamas Noriega. I själva verket förstärks helt enkelt läran från Contra-perioden av den långa och smutsiga historien om CIA:s involvering med den sicilianska maffian, den franska korsikanska undre världen, heroinproducenterna i Sydostasiens gyllene triangel, marijuana- och kokainhandeln hos kubanska flyktingar i Miami och opiumsmugglingen av mujahedin i Afghanistan: amerikanska underrättelseorganisationer betraktar inte alls narkotika-nätverk som några fiender utan har gjort dem till en viktig allierad i den hemliga utvidgningen av amerikansk inflytande utomlands.

De mest dramatiska ökningarna av narkotikasmuggling sedan andra världskriget inträffade i samband med, och delvis på grund av, hemliga operationer i samma regioner. CIA-engagemang i Sydostasien bidrog till den amerikanska heroinepidemin i slutet av 1960-talet, på samma sätt som CIA:s engagemang i Centralamerika bidrog till 1980-talets kokainepidemi.

Dessa allianser i Thailand och Indokina dokumenterades noggrant, delvis från före detta CIA-källor, av Alfred McCoy i sin bok från 1972. Heroinpolitiken i Sydostasien. McCoy visade hur opiumproduktionen av CIA-stödda krigsherrar ökade tiofaldigt under en kort period efter att CIA flyttat in och hur heroindistributionen till väst underlättades av de sicilianska och korsikanska maffiornas underrättelseförbindelser i Palermo och Marseilles.

Ralph Blumenthal, reporter på New York Times, konstaterade samma sak i en bok om den beryktade heroinligan ”Pizza Connection”. Efter att ha sammanfattat forskningen från en före detta CIA- och DEA-agent skrev han: Amerikanska myndigheter hjälpte till att återuppliva den sicilianska maffian [även om] de övertalade den italienska regeringen till att framgångsrikt utöva repressalierna mot heroinsmugglarna [till USA]. Detta lämnade korsikanerna, som också hade stärkts av CIA som en antikommunistisk styrka, som de främsta leverantörerna av olagligt heroin till USA. Korsikanerna hade två stora fördelar: deras förbindelser med den sydöstra heroinmarknaden genom den franska koloniala närvaron i Indokina samt deras inflytande på de franska underrättelsetjänsterna genom korsikanernas deltagande i officiell antikommunistisk agitation.

Det skulle vara dumt att utgå från att dessa förbindelser handlar om förfluten tid, även om CIA har avbrutit sina kontakter med maffian. Blumenthal visar att Pizza Connection var ”efterträdaren till den franska förbindelsen, efterkrigstidens heroinpipeline från Marseilles som vid sin topp 1971 öste in uppskattningsvis tio ton heroin per år till USA.”

Till skillnad från French Connection fick denna sicilianska liga emellertid mycket av sitt heroin från Afghanistan, den enskilt största exportören av världens opium i mitten av 1980-talet och källan till halva den mängd heroin som konsumeras i USA. Smugglarna högst upp i toppen när det gällde afghansk opium var de CIA-stödda, anti-sovjetiska gerillorna som arbetade tillsammans med Pakistans militära underrättelsetjänst. ”Man kan säga att rebellerna tjänar sina pengar på opiumförsäljningen,” medgav David Melocik, DEA:s congressional affairs liaison 1983. ”Det råder ingen tvekan om detta. Rebellerna håller igång sina saker med hjälp av opiumförsäljningen.”

Denna berättelse från Afghanistan har återupprepats i Centralamerika och mönstret är djupt inrotat i CIA:s historia och uppbyggnad. I lagens och frihetens namn hade allianser skapats i årtionden med brottslingar och diktatorer. Nu, i narkotikabekämpningens namn, avleds amerikanska medel till dem vars politiska karriärer är förbundna med narkotikahandlare. Dessa pengar leder, paradoxalt nog, till stärkt status för både dessa langare och för de sociala system som de utgör en viktig del av.

Dennis Dayle, en f.d. chef för en elit DEA-brottsbekämpande enhet, reste runt världen som chef för Central Tactical Unit eller Centac genom vilka han kämpande mot internationella kriminella karteller. Från mitten av 1970-talet till 1980-talet ledde Dayle utredningar om internationell narkotikasmuggling för DEA. Dayle lämnade Centac i början av 1980-talet och flyttade till Orlando. Han pensionerade sig från det federala regeringsarbetet 1982, ledde Metropolitan Bureau of Investigation 1984 till 1986 och hjälpte senare till att lansera landets första enhet som direkt på gatan bekämpade droger.

Dennis Dayle, sade ”Under mina 30 år inom DEA och liknande myndigheter har det visat sig att de stora måltavlorna i mina undersökningar nästan alltid har arbetat för CIA.” I till exempel Mexiko tillhörde CIAs närmaste allierade i regeringen i många år DFS eller Direcci’on Federal de Seguridad, vars brickor delades ut till högt uppsatta mexikanska narkotikasmugglare, och som av DEA-agenter har kallats mer eller mindre en ”licens att smuggla.” Precis som SIN i Peru är DFS delvis skapat av CIA; och CIAs delaktighet i DFS blev så dominant att en del av dess underrättelser endast kom till amerikansk kännedom, enligt den kända mexikanska journalisten Manuel Buend’ia.

Guadalajara-kartellen, Mexikos mäktigaste narkotikahandelsnätverk i början av 1980-talet, växte sig stark mycket på grund av att man åtnjöt DFSs skydd, under dess chef, Miguel Nassar (eller Nazar) Haro, en av CIAs agenter. Under dessa omständigheter är det knappast förvånande att medlemmar av Guadalajara-kartellen blev framträdande bland de narkotikasmugglande anhängarna av CIAs Contra-verksamhet.

CIAs järngrepp om massmedia
Kort efter sitt bildande inrättade CIA en division, Propaganda Assets Inventory, som på sin mest aktiva period kunde påverka mer än 800 tidningar, tidskrifter och offentliga informationsorganisationer runt om i världen. De skämtade och sa att det var som en Wurlitzer-jukebox: när CIA tryckte på en knapp kunde man höra vilken melodi de ville skulle spelas över världen. Nätverket bestod av journalister, kolumnister, bokförlag, redaktörer, hela organisationer som Radio Free Europe och frilansreportrar från flera nyhetsorganisationer. CIA:s underrättelsetjänstofficerare tränades ibland för att fungera som nyhetspersoner och placerades sedan i stora nyhetsorganisationer med hjälp av ledningen. CIA-direktören Allen Dulles och Washington Post-förläggaren Phillip Graham var nära anknutna och Posten utvecklades till ett av de mest inflytelserika nyhetsorganen i USA på grund av sina kopplingar till CIA.

Psykologiska operationer i form av journalistik ansågs nödvändiga för att påverka och hantera massans åsikten såväl som elitiska perspektiv. ”USA:s president, statssekreteraren, kongressmedlemmarna och till och med CIA:s chef kommer att läsa, tro och imponeras av en rapport från Cy Sulzberger, Arnaud de Borchgrave eller Stewart Alsop när de inte ”ens bryr sig inte att läsa en CIA-rapport om samma ämne”, konstaterade CIA-agenten Miles Copeland. Cited in Pease, ”The Media and the Assassination.”

Sedan början av 1950-talet har CIA ”i hemlighet finansierat flera utländska presstjänster, tidskrifter och tidningar – både engelska och på främmande språk – vilket gav en utmärkt täckning för CIA-operatörer,” rapporterade Carl Bernstein 1977. ”En sådan publikation var Rom Daily American, av vilken fyrtio procent ägdes av CIA fram till 1970-talet.” Carl Bernstein, ”CIA och media”, Rolling Stone, 20 oktober 1977.

CIA hade informella kontakter med chefer i nyhetsmedier, till skillnad från deras relationer med avlönade reportrar och frilansreportrar, ”som var mycket mer föremål för vägledning från byrån” enligt Bernstein. ”Några av cheferna – bland dessa Arthur Hays Sulzberger från New York Times – undertecknade sekretessavtal. Men sådan formell förståelse var sällsynt: Förhållanden mellan byråns tjänstemän och mediechefer var vanligtvis av det sociala slaget – ”P- och Q Street-axeln i Georgetown,” sade en källa. ”Du ber inte William Paley att skriva under ett papper som säger att han inte kommer att tjalla.” ”Chefen för CBS William Paleys personliga” vänskap med CIA-chefen Dulles är nu känd för att ha varit en av de mest inflytelserika och betydande i kommunikationsbranschen, förklarar författaren Debora Davis. ”Han tillhandahöll täckning för CIA-agenter, levererade uttag av nyhetsfilm, tillät avrapportering av reportrar och angav på många sätt normen för samarbetet mellan CIA och stora sändningsföretag som varade fram till mitten av 1970-talet.” Deborah Davis, Katharine the Great: Katharine Graham and the Washington Post, andra upplagan, Bethesda MD: National Press Inc, 1987, 175.

Byråns förhållande till The New York Times var enligt CIA-tjänstemännens den överlägset mest värdefulla tidningen, ”påpekar Bernstein i sin viktiga artikel i 1977. ”Från 1950 till 1966 gavs cirka tio anställda i CIA Times-täckning under arrangemang som godkänts av tidningens senare förlag, Arthur Hays Sulzberger. Täckningsarrangemangen var en del av en allmän Times-politik – fastställd av Sulzberger – för att bistå med hjälp åt CIA när så är möjligt.” Dessutom var Sulzberger nära vän till CIA-chefen Allen Dulles. ”På den nivån av kontakt var det de mäktiga som pratade med de mäktiga,” sade en CIA-tjänsteman på hög nivå som närvarade vid några av diskussionerna. ‘Det fanns i princip en överenskommelse om att ja, ja, vi skulle hjälpa varandra. Frågan om täckning kom upp vid flera tillfällen. Man enades om att de faktiska arrangemangen skulle hanteras av underordnade … De mäktiga ville inte få reda på detaljerna. de ville kunna förneka trovärdigt. ” Bernstein, ’CIA och media.’
Det finns en otrolig spridning av förhållanden, ”informerade CIA:s tidigare underrättelseofficer William Bader till en amerikansk underrättelsekommitté för senaten som undersökte CIA:s infiltration av landets journalister. ”Du behöver till exempel inte manipulera Time magazine eftersom det finns byråfolk på ledningsnivå.” Bernstein, ”CIA och media.

National Enquirer-förläggaren Gene Pope Jr arbetade en kort tid på CIA:s kontor i Italien i början av 1950-talet och upprätthöll därefter nära kontakt med byrån. Påven avstod från att publicera dussintals historier med ”uppgifter om CIA-kidnappningar och mord, tillräckligt med saker för ett års rubrikvärde” för att ”samla småprat, IOUs”, skriver Popes son. ”Han tänkte att han aldrig skulle veta när han kanske skulle behöva dem, och de IOU:erna skulle vara praktiska när han kom upp i en upplaga på till 20 miljoner. När det hände, skulle han ha tillräckligt stor röst för att kunna bli sin egen statliga branch och skulle behöva skydd.” Paul David Pope, The Feds of My Fathers: Hur min farfar och far byggde New York och skapade dagens tabloidvärld, New York: Phillip Turner / Rowman & Littlefield, 2010, 309, 310.

Under Pike Committee:s utfrågningar 1975 frågade kongressledamot Otis Pike DCI William Colby: ”Har du någon som arbetar för TV-nätverk som avlönas av CIA?” Colby svarade: ”Det här tror jag att jag kommer in i den typ av detaljer, herr ordförande, som jag skulle vilja ha in i verkställande sessionen.” När kammaren rensats medgav Colby att ”CIA specifikt under 1975 använde” mediatäckning ”för elva agenter, många färre än i glasdagarna med cloak-and-pencil-operationer, men ingen frågor skulle vara tillräckliga för att övertyga honom att prata om förläggarna och nätverkscheferna som hade samarbetat i toppen.” Schorr, Clearing the Air, 275.

Emma North-Best skriver ”Ett dokument i Central Intelligence Retirees Association:s arkiv pekar på förekomsten av ett inofficiellt ”Common Interest Network” av pensionerade underrättelsetjänstemän. Nätverket, även känt som CIN – ”som i att leva i synd” enligt en av dess grundare – finns till för att samordna insatserna från olika organisationer. Den beskrivs som ”en inofficiell underrättelsegemenskap”, den existerar inte förutom som något abstrakt, utan ordförande, ingen agenda och ”inte ens formaliteten i en roterande värdlista.” Ändå finns det, och träffas för att diskutera hur de ska påverka kongressen och pressen och framgångsrikt attackera lagen om frihetsinformation och för att samordna försöken från de organisationer som utgör Common Interest Network.

Kapten Richard Bates, som var ordförande för två organisationer som utgjorde Common Interest Network, styrelseledamot i ytterligare tre av dess organisationer, och mannen som under en tid drev CIN, skrev att det ”är ett nätverk. Det är ingen organisation. Det har ingen stadga, ingen lista över tjänstemän, inga stadgar, inga återkommande skyldigheter och det har inga planer på att förvärva några.” Enligt Ray Cline, en av huvudmedlemmarna i CIN, var akronymen lämplig eftersom den oundvikligen skulle uttalas ”som att leva i synd.” Kapten Bates tillade att ”CIN innebär ett nätverk … en lös, informell men med regelbundna möten av representanter för organisationerna med kontor i och omkring Washington”

Enligt Kapten Bates och CIA-historikern Thomas Troy kan CIN:s förhistoria spåras tillbaka till ett svar på den ”oupphörliga omgången av anklagelser, utredningar, avslöjanden och fördömanden av underrättelsebyråerna.” De utredningar som genomförts av kongressen citerades uttryckligen som en av de faktorer som leder till att bildandet av organisationer med pensionerade underrättelsetjänstemän. Några av dessa utredningar av underrättelsebyråernas överträdelser kunde ses, inom samhället, som hot mot byrån i bestående av dess egen förintelse. De pensionerade underrättelsetjänstemännen ”hittade naturliga allierade [i] pensionerade militärer, försvarsspecialister, vissa akademiker, [och] medborgare i allmänhetens anda.”

Resultatet var, enligt Thomas Troy, ”fler än ett dussin antingen nya underrättelseorganisationer eller gamla organisationer med ett nyvaknat intresse för underrättelse.” Detta ledde till så mycket ”prata, möta, samla in pengar och främja orsaker och projekt” att pensionerade ambassadören Durbrow äntligen efterfrågade ”någon samordning.” 1986 fanns det minst femton organisationer som utgjorde CIN, och en källa uppgav att det bestod av ”ungefär sexton olika underrättelseorganisationer.”

CINs inriktning på FOIA var långt ifrån tillfällig – enligt Thomas Troy var det ett av ämnena där CIN från början sökte ”att uppnå mycket enighet”. Medlemmarna i CIN lyckades inte bara uppnå enighet, de lyckades förändra FOIA för att utesluta stora delar av CIA-handlingarna från att avslöjas.

Vid vart och ett av sina kvartalsmöten diskuterade medlemmar av CIN aktiviteterna i deras olika organisationer, jämförde anteckningar kring sin verksamhet och samordnade ”när de skulle träffas, nya projekt, resolutioner som skulle erbjudas medlemskapet på konferenser och vem som skulle tala på möten.” Medlemmarna i CIN skulle också diskutera, då de hade att göra med att ändra FOIA för att undanta CIA från ”lagstiftning före kongressen.” Andra ämnen innefattade ”hur pressen rapporterar utvecklingen av underrättelserna”, enligt kapten Bates, ”ingen omröstning görs [men] från dessa möten är ofta resultatet av en gemensam ansträngning.”

CIN bekräftades av Ronald Kessler att senast ha varit aktiv 2012, i den enda publikationen utanför CIA:s arkiv som tog upp CIN. Enligt Kessler, ”finns det ett antal föreningar av pensionerade underrättelsetjänstemän, och alla utbyter information genom en informationsorganisation som bara är känd som Common Interest Network Luncheon …” Det tycks som att Kessler knappt skrapade på ytan av CIN. ”Som en informell, inofficiell underrättelsemiljö har CIN ingen avsikt att återspegla den officiella underrättelsemiljön eller någon särskild byrå.” För att utbilda allmänheten och kongressen ”ligger CIN dock bakom allt.”

Även om CIN kanske inte är något som de utanför gruppen känner till, har det främjat CIA:s politik, attackerat byråns fiender och beviljat byrån tidigare oöverträffade undantag från Freedom of Information Act.”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här