I denna långa artikeln visar Christopher Walter Monckton tydligt hur det inte finns någon global uppvärmningskris och hur vi inte är inne i någon global uppvärmning. Falska lösningar ges till ett problem som inte existerar och riktiga miljöproblem ignoreras medans den globala makteliten sätter upp deras världsregering.

Under världsregeringen som köpenhamnsavtalet sätter upp så är det enligt eliten människorna på jorden som är orsaken till ett problem som inte existerar. Populationskontroll är därför nödvändigt för att förhindra detta ”problemet”. Det riktiga problemet är den moderna rashygien och eliten själva, eliten använder sig av denna klimatbluffen för att få människor att acceptera massmord i den tredje världen och att deras utveckling måste stoppas.

Romklubben där bland annat Al gore och David rockefeller är medlemmar skrev 1991 följande:

In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.” – The Club of Rome’s The First Global Revolution (1991) by Alexander King and Bertrand Schneider.

1995 när IPCC:s egna forskare sedan i AR2 bl a hade dessa formuleringar…

”None of the studies cited above has shown clear evidence that we can attribute the observed [climate] changes to the specific cause of increases in greenhouse gases.”

”No study to date has positively attributed all or part [of the climate change observed to date] to anthropogenic [man-made] causes.”

”Any claims of positive detection of significant climate change are likely to remain controversial until uncertainties in the total natural variability of the climate system are reduced.”

…Så togs de bort utan vidare och istället skrev man i AR2:s summary följande:
”the balance of evidence suggests a discernible human influence on climate.”

Detta beskrev Princeton-fysikern Frederick Seitz (f d ordförande i National Academy of Sciences samt American Physical Society) 1996 i Wall Street Journal, med orden: ”I have never witnessed a more disturbing corruption of the peer-review process than the events that led to this IPCC report”. Kort därefter lanserade IPCC bluffen ”hockeyklubbsgrafen”.

The Fourth Assessment Report (AR4) släpptes år 2007 och låg till grund för Bali konferensen. Till grund för rapporten ligger rapporterna från IPCC:s 3 “working groups”. Working Group 1 (WG1) “is assigned to report on the extent and possible causes of past climate change as well as future ‘projections”. Deras rapport kallas “The Physical Science Basis”. Denna grupp är av fundamental betydelse då det är denna grupp som tar fram det vetenskapliga data som ligger till grund för senare analyser och kommentarer.Working Group 2 och 3, vars rapporter bygger på det data som Working Group 1 har tagit fram, heter “Impacts, Adaptation and Vulnerability” och “Mitigation of Climate Change”.

Av de 2 500 vetenskapsmän som deltog i denna process så var det bara 600 som var involverade i den viktiga working group 1. Resterande 1 900 ägnade sig bara åt WG2 och WG3 och fick inte framföra några synpunkter på WG1 material eller data. Dvs. av dessa 2 500 vetenskapsmän så har redan 76 % (1 900 st.) “försvunnit” då de inte haft med saken (WG 1) att göra. Nå, av alla dessa 600 vetenskapsmän, (som finns listade i Annex III till rapporten så att man skall tro att ALLA har medverkat), hur många deltog FAKTISKT i detta arbete?.

Om man tittar på den sista utkast som gås igenom innan publiceringen, (som kallas “The Second Order Revision” eller SOR), så deltog 308 st. vetenskapsmän i denna del. Dvs. av dessa 600 vetenskapsmän så har redan 49 % (292 st.) “försvunnit” då de inte haft med det sista utkastet att göra. Av dessa 308 vetenskapsmän som kom med kommentarer till det sista utkastet så var det bara 32 st. som kommenterade 4 eller flera kapitel av utkastet (rapporten består av 11 kapitel). Dvs. av dessa 308 vetenskapsmän så har redan 90 % (276 st.) “försvunnit” då de inte haft med mer än ett eller två kapitel att göra.

Bara 5, säg 5 vetenskapsmän kommenterade alla 11 kapitlen. Dvs. av dessa ursprungliga 2 500 vetenskapsmän så har 99,8 % (2 495 st.) “försvunnit” då de inte haft med saken (WG 1) att göra eller inte kommenterat hela rapporten. Är det inte otroligt att av dessa 2 500 vetenskapsmän som IPCC och Al Gore gör ett så stort nummer av att det råder TOTAL enighet bland vetenskapsmännen så ÅTERSTÅR FAKTISKT BARA 5 stycken som har varit med och påverkat hela rapporten (WG 1)!.

Och som om detta inte vore tillräckligt skandalöst så måste dessa vetenskapsmäns kommentarer GODKÄNNAS av IPCC: s egna “editors”. I kapitel 9 (Understanding and Attributing Climate Change). Där bl.a. det famösa påståendet “Greenhouse gas forcing has very likely caused most of the observed global warming over the last 50 years.”. finns. Och som utgör den egentliga grunden för hela Global Warming Hysterin lä