Riksrevisionen kom med sin rapport den 13 februari i år där de riktar skarp kritik mot regeringens klimatpolitik. Politiken är inte effektiv och stödet till elbilar är nästan bortkastat i jämförelse med om åtgärder i stället sker i utlandet, vilket är 100 gånger så effektivt.

Sveriges utsläpp av koldioxid är någon promille av världens samlade utsläpp. Ökningen av utsläppen i Kina och Indien sker så snabbt att ett fåtal veckors ökning svarar mot Sveriges hela utsläpp.

Parisavtalet är utformat så att de ”rika” länderna får betala uppemot 30 000 miljarder kronor under 30 år medan ett antal stora länder, likt Kina, inte behöver göra mycket alls. Det är 26 länder av 200 som ska betala.

I Sverige har beslutats att Parisavtalet ska omsättas till Svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att vi ska ha ett ”noll-utsläpp” år 2045. Avtalet i sig sägs vara icke bindande, men Sverige har alltså självt tagit på sig att låta det bli så. Sverige tillhör den gruppen av länder som kommer att få betala. Det svenska undertecknandet blev förevigat då endast kvinnliga politiker står uppställda och klimatminister och tillika vice statsminister Isabella Lövin håller i pennan.

De länder som skall betala enligt avtalet ska tillsammans bidraga med 100 miljarder dollar, alltså ungefär tusen miljarder kronor, årligen. Sveriges andel av betalningarna handlar om en årlig kostnad av 12-20 miljarder kronor, beroende på vi ska kompensera USA:s uteblivna betalningar eller inte. Avtalet syftar fram till år 2050.

De av olika länder inbetalda pengar kommer att hanteras av en FN-stab i Sydkorea som har givits diplomatisk immunitet.

Ganska paradoxalt blir avtalets omfattning när man ser till prognosen för utsläpp av koldioxid; Sverige ska som tidigare nämnts gå mot noll-utsläpp 2045 och samtidigt betala mycket pengar. Å andra sidan är ett land som Kina, där det byggs 1000 kolkraftverk om året, ett mottagarland. Att Kinas politiker tycker avtalet är bra är inte svårt att förstå, men hur tänker Sveriges politiker?

swebbtv.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här