De bästa källorna till varför världen ser ut som den gör och hur den egentligen styrs är maktelitens egna dokument och böcker. I princip har denna elit genom tiderna alltid erkänt och beskrivit vad de kommer att göra. Vi har en boksektion på vaken.se med grundläggande introduktion till författarna och möjlighet till nedladdning av maktelitens litteratur från 1500-talet fram till idag. Du har nu chansen att läsa delar ur flera viktiga verk som ligger till grund för dagens samhälle. Nytillkomna författare ur eliten är: Francis Bacon, Albert Pike & Aldous Huxley.