I många europeiska länder har medborgarna tröttnat på de hårda restriktioner man tvingats till under den coronakrisen och många har valt att gå man ur huse för att högljutt protestera. I Sverige meddelar man trots detta att den pågående repressionsåtgärderna kan komma att fortsätta i mer än ett år framöver – och dessutom bli hårdare än idag.

– Vi får räkna med att åtgärder mot coronaspridningen kommer ligga kvar lång tid, vi pratar om åtminstone ett år fram, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten till SVT.

nyadagbladet.se