Alla folkvalda politiker är representanter för oss medborgare. Deras jobb är att förvalta det förtroende som vi medborgare har gett dem. Detta innebär att du kan fråga dem om precis allting du undrar om. Här utfrågas Stefan Löfven om Bilderberggruppen. Vilken politiker vill du fråga och om vad? Ta din chans och bidra till ett öppet samhälle genom att prata med de folkvalda, de är också människor med tankar, känslor, erfarenheter och även svar ibland.