E-post mellan åklagare Marianne Ny och brittiska kollegor som italienska journalisten Stefania Maurizi kommit över visar att svenska Marianne Ny var beredd att släppa begäran om utlämning redan 2013 men övertalades att låta bli. Detta visar att frågan inte bara var politisk men att Marianne Ny av någon anledning gått med på britternas krav. Frågan är av vilken anledning och vem eller vad som låg bakom en eventuell påtryckning?

palbergstrom.com, The Guardian: E-post visar att Sverige ville släppa kravet på utlämning av Julian Assange redan 2013 men pressades att inte göra så

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här