15 000 personer är involverade i en global internetkampanj som finansieras av den israeliska staten. Syftet är att omvärlden ska få en mer sympatisk bild av landet och bekämpa organisationer och röster som uppmanar till bojkott och sanktioner mot Israel.

Det är den öppet pro-palestinska tidningen Electronic Intifada som kommer med uppgifterna om att den israeliska regeringen har avsatt drygt 10 miljoner kronor ur sin budget för app-projektet som fått namnet Act IL.

Läs mer på nyadagbladet.se