Japans hälsodepartement slår fast att människor inte ska tvingas ta de experimentella covidvaccinerna och inte heller får diskrimineras av sina arbetsgivare. Man betonar också att valet att ta vaccinet är och ska vara frivilligt och riktar även en explicit varning för potentiellt allvarliga vaccinskador i form av hjärtinflammationer.

Följande text finns på det japanska hälsodepartementets webbplats:

Även om vi uppmuntrar alla medborgare att vaccinera sig mot covid-19 är det inte obligatoriskt. Vaccination kommer endast att ges med samtycke från den person som ska vaccineras efter den information som lämnats. Vaccinera dig efter ditt eget beslut och var medveten om både effektiviteten för att förebygga infektionssjukdomar och risken för biverkningar. Ingen vaccination kommer att ges utan samtycke. Tvinga inte någon på din arbetsplats eller de omkring dig att vaccineras och diskriminera inte dem som inte har vaccinerats”.

Hälsodepartementet länkar även till mer information om mänskliga rättigheter som bland annat ger information om åtgärder vid diskriminering på arbetsplatsen eller i skolan.

Läs mer på nyadagbladet.se, Japans hälsodepartement: Ovaccinerade får inte diskrimineras