Förvirrspelet kring frågan, vad pengar är, har sedan länge bedrivits, för att mörklägga, att privata banker har ”rätten” att fuska, när de gör pengar, s.k. fiat-pengar (från latinska fiat lux – det varde ljus, som betyder att ljuset plötsligt uppstått ur tomma intet. På samma sätt skapar banker pengar genom utlåning. De skriver in lånesumman i sin dator på ditt konto i svenska kronor, och vips, så varde det pengar).

Privata banker får dock inte göra kontanter, alltså mynt och sedlar. Här finns ett fåtal ofullständiga regler i lagarnas snårskog.

I regeringsformen, som är en del av Sveriges författning, bestäms i kap. 9 Finansmakten:

”14 § Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Lag (2010:1408).”

En sådan lag är lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank:

”5 kap. Sedlar och mynt

1 § Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen har Riksbanken ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. Fullmäktige skall bestämma utformningen av de sedlar och mynt som banken ger ut.

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel.

Penningenheten i Sverige kallas krona. Kronan delas i etthundra öre. Lag (2003:840).

3 § Riksbanken skall svara för landets försörjning med sedlar och mynt.

Verksamhet som avses i första stycket får Riksbanken bedriva i samarbete med annan.

I syfte att effektivisera kontantcirkulationen får Riksbanken utge ersättning eller ge räntefri kredit till företag som avskilt och lagrat sedlar och mynt enligt Riksbankens anvisningar. Lag (2004:1303).”

Svensk 1000kr sedel.

Benämningen ”ett lakan” kommer från sedelns färg och storlek. Sedeln är klart större än vad vi är vana med idag. Denna sedel från 1971 saknar backning av ädelmetall.

En annan sådan lag är t.ex. lagen (1970:1028) om rikets mynt:

”1 § Riksbanken har ensam rätt att låta tillverka och utge mynt. Dessa skall vara lagligt betalningsmedel. Lag (1986:90).”

Vad är då ett lagligt betalningsmedel? Jag kunde inte hitta en vettig definition! Juridiken är ganska tyst, när det gäller lagliga betalningsmedel. Meningen är, att inte vem som helst gör eller förfalskar pengar. Staten har med rätt tagit privilegiet att göra lagliga betalningsmedel. Som ordet säger, kan de enbart uppstå ifall en lag backar upp dem. Det är enbart staten som kan göra lagar.

Så den enkla slutsatsen är: lagliga betalningsmedel är pengar som staten gör genom Riksbanken. Det är dels kontanterna (sedlar och mynt) och dels pengar i elektronisk form, som Riksbanken tar fram genom några enkla knapptryckningar i sin dator, som heter RIX.

Men vi vet ju att privata banker också kan föda pengar. Var står det reglerat? Ingenstans, för att dölja fusket. Privata banker gör visserligen pengar genom utlåning, s.k. fractional reserve banking, men staten har aldrig med en lag gett dem rätten att göra pengar. Därför anser många att pengarna från privatbankerna, fiat-money, är förfalskade pengar, bluffpengar helt enkelt.

SvD har en journalist som är en ganska bra på de här frågorna, Andreas Cervenka:

””Är det riktiga pengar eller bankpengar?'” För en ekonomikrönikör som står och fingrar på en färsk vinstcheck för ett journalistpris är det en typ av invändning som snabbt kan få prinsesstårtan att fastna i halsen. Personen som undrade var visserligen bara två år när Lehman Brothers gick omkull. Ändå lyckas han sätta fingret på finansvärldens ömmaste punkt.

Det är nämligen skillnad på pengar och pengar.

Dels finns det den sort som tycks bli allt mer sällsynt: sedlar och mynt. Dessa ges ut av Riksbanken. Den som håller i en hundralapp kan vara rimligt säker på att den är värd just hundra kronor. Hotet mot kontantkramare består huvudsakligen i risken att bli rånad eller att skenande inflation snabbt urholkar köpkraften. Pengar på ett bankkonto? Det är en helt annan historia. En digital hundralapp kan om det går riktigt illa visa sig vara värd exakt noll kronor.”

Det finns även en annan aspekt på lagliga betalningsmedel. Man är tvungen att acceptera dem som betalning. Detta bekräftas av prop. 1986/87:143 s. 64:

”Att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning.”

”Att något är lagligt betalni