En grupp läkare i Singapore kräver i ett öppet brev att landet avslutar barnvaccinationerna med mRNA-vaccin fram tills dess att man fått klarhet i om det var vaccinet som direkt orsakade en 13-årig pojkes plötsliga död.

I ett öppet brev till Singapores expertkommitté på covid-19 skriver en grupp läkare att myndigheterna bör överväga att pausa massvaccinationsprogrammen av unga med de experimentella mRNA-vaccinen på grund av inrapporterade dödsfall i USA.

Läs mer på nyadagbladet.se