Storskalig teknisk manipulering av klimatet väntas bli en fråga att räkna med. I Linköping ska forskare undersöka attityder och argument om geoengineering.

Blekning av moln, rymdspeglar och koldioxiddammsugare. Diskussion om att tekniskt manipulera naturen för att minska effekten av klimatförändringarna är inte på allas läppar – än. Men det som kallas geoengineering, på svenska har begreppet planetär ingenjörskonst använts, tar allt större plats i den internationella klimatdebatten.

I Linköping har ett forskningsprogram startat för att undersöka hur olika delar av samhället förhåller sig till geoengineering. Programmet ska pågå i fyra år, och har finansierats med nära tolv miljoner kronor av Vetenskapsrådet och Formas.

-Ofta kommer den tekniska utvecklingen först, och den etiska och sociala diskussionen kommer sedan. Vi tror att det är viktigt att ta tag i det här samhällsvetenskapliga perspektivet redan nu, säger Victoria Wibeck, docent på Tema vatten och natur i samhälle, på Linköpings universitet, och ansvarig för två av delstudierna.

Forskarna ska analysera vetenskapliga artiklar, medier och ha fokusgrupper för att undersöka attityder och argument kring geoengineering. Man samarbetar med två universitet i Storbritannien, där debatten har nått längre än i Sverige.

Geoengineering brukar delas in i två grupper av tekniska lösningar. En som handlar om att reflektera solljus och solvärme bort från jorden, till exempel genom att manipulera moln eller använda rymdspeglar. Den andra handlar om att fånga upp koldioxid i luften eller binda mer koldioxid i hav och skogar, till exempel genom storskalig skogsplantering eller gödning av hav.

World Economic Forum pekade i sin riskrapport i januari ut geoengineering i fel händer som en av de 50 största globala riskerna. Om stater eller privata intressen på eget bevåg drar igång stora ingenjörsprojekt för att minska effekterna av klimatförändringarna kan det få ödesdigra konsekvenser, menar man.

I höst kommer FN:s klimatpanel IPCC med sin nya rapport, där de väntas ge utrymme för diskussion och utvärdering av klimatpåverkande tekniska lösningar.

-Det här gör att det kommer upp på agendan. Det kommer att diskuteras på internationella klimatmöten, säger Victoria Wibeck.

Länk: Orginalartikel – Ny Teknik.


Flygplan sprutar ut silverjodid under molnen för att framkalla regn, och styra var nederbörden ska ske. Bilden från Kansas i USA där molnsådd användes för att minska skador på skördarna. Foto: AP Photo/Charlie Riedel/Scanpix

Sveriges Radio har efter lång tid snappat upp begreppet geoengineering på (2011.05.25, program Klotet, SR). Besök även www.geoengineering.se och www.vaken.se – kunskap är frihet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här