Svenskt initiativ till att upplysa om farorna kring vaccinet Gardasil.

”Genom att låta Gardasil ingå i vaccinationsprogrammet har också våra politiker gett sitt samtycke att låta en halv generation vara testpiloter åt läkemedelsbolaget. Gardasil är inte heller verksamt hur länge som helst. Skall vi då också låta samma generation garantera Sanofi Pasteur MSD’s årliga vinst genom att skyddet behövs upprepas regelbundet?”

www.mammormotgardasil.nu

Från hemsidan:

För några månader sedan fick jag ett reklamutskick från Sanofi Pasteur MSD där jag erbjöds Gardasil till min tonårsdotter. Reklamen innehöll felaktig information om Gardasil och beskrev till ca 75 % hur man skall utnyttja högkostnadsskyddet för att köpa vaccinet Gardasil.

För att du som mamma / förälder skall kunna avgöra om du vill att din dotter skall ta vaccinet Gardasil har jag samlat information här.

Min personliga uppfattning är att man godkänt ett vaccin som inte har testats ordentligt och som visat sig ha gett många biverkningar hos de flickor runtom i världen som redan vaccinerats. Jag känner att beslutet om att Gardasil skall ingå i vaccinationsprogrammet inte är tillräckligt underbyggt med tester och fakta.

Varför reagerar inte Socialstyrelsen, FDA i USA eller andra länders regeringar när samtliga länder där Gardasil använts rapporterar om allvarliga biverkningar och dödsfall efter vaccinering med Gardasil?

Jag är allvarligt oroad över vad svenska folket utsätts för genom Socialstyrelsens brist på engagemang samt vilka kostnader alla biverkningar kan komma att kosta samhället.

Reklamutskicket och hemsidan www.gardasil.se är anmälda till konsumentverket för missledande information och reklam. Dok.id. 163127 registrerat 2009-06-29 hos Konsumentverket.

Mammor mot Gardasil