Ungefär en och en halv miljon svenskar har tinnitus och ca 750 000 personer i Sverige lider av hyperakusi, som är överkänslighet för ljud. Detta är ett utbrett hälsoproblem och behovet av hjälp är stort. Men vad säger vårdapparaten? Får dessa patienter adekvat vård?

Den oberoende medicinske forskaren Michael Zazzio har under många år behandlat tinnitus och hyperakusipatienter med gott resultat. Hans behandling är ett koncept som bygger på laserbehandling med kontroll av fria radikaler. I sitt arbete har Michael Zazzio sett mirakulösa tillfrisknanden.

Internationellt sett finns det många länder som erbjuder denna typ av behandling. Det finns både publicerad forskning på området och vetenskaplig evidens.

Med detta i bagaget är det rimligt att vilja att fler sjuka ska få tillgång till behandlingen som kan göra de friska, men här är det stopp.

Zazzio har vid flera tillfällen aktivt sökt samarbete med olika landsting, men ingen auktoritet i Sverige TROR på behandlingsformen. Ingen i Sverige har förutom Michael Zazzio ens närmat sig metoden för att bedriva forskning, trots att det finns många mätbara exempel att utgå ifrån.

Vad beror denna skepsis på? Varför nekas sjuka människor vård, som skulle kunna göra dem friska?

I inslaget ser du Michael Zazzio, AudioLaser-Kliniken, Serge Padoan, öron näsa hals läkare Kristianstad och Claes Möller, verksamhetschef vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Canal 2nd Opinion

Miljontals sjuka svenskar vägras vård som kan hjälpa