vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


vem ser mest?
#1


See User information
Den som är ärlig mot sig själv,
ser endast det som det kan se, av det som finns.

Den som är oärlig mot sig själv,
den tror sig se allt det som den vill se.

Vem ser mest?

Hälsningar Samlas

Posted on: 2010/2/18 15:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: vem se mest?
#2
Som du lägger fram det är det ju den som är oärlig, men det är ju helt fel.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: vem ser mest?
#3
slutsatsen är att den som är oärlig mot sig själv TROR sig se mest. Medans den som är ärlig mot sig själv (och sin omgivning) NATURLIGTVIS ser mest (sanningar)...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#4


See User information
Hej Samlas.

Att titta är att passiviseras,att se är att handla.Det DU ser,avgör vem just Du är.

En del påstår sig ha helhetssyn. Hur vet de det? Är det inte i stället så att de som påstår sig veta inte vet.Att veta att man vet, tillhör inte hjärnan. Att veta är en sanning och en sanning låter sig inte uppdelas i en betraktare och något som betraktas. Sanning är hel, inte delad, den går därför inte att beskriva. Så charmig är sanningen! Adjö alla HELVETarE!

Posted on: 2010/2/18 23:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#5


See User information
Patrik förstog det jag tänkte. ;)

Vi människor strävar efter att verka vackra,
smarta, rättvisa, insiktsfulla, kära, balanserade, ärliga, omtänksamma, självsäkra mm.

Det är mycket enklare att verka bära dessa egenskaper än att sannerligen ha dessa egenskaper.
Arbete bakom att ha bra egenskaper är krävande,
men det är betydligt svårare att leva utan dem.
Men ändå väljer vi människor att låtsas, Varför?

Varför vill vi så gärna låtsas att vi har insikter?
varför vill vi så gärna tro att vi ser mer än vi ser?

När vi ljuger till oss själv och vi påstår att vi ser mer än vi ser,
är det inte då som vi ser till själv att vi ser mindre.

Beror det på att vi inte vill se djupare än ytan?
kanske ger det tryghet att ha tankar inom oss som gör att vi tror att vi på riktigt har dessa egenskaper.
Är det tankar som vi håller sanna som ljuger till oss?
eller ljuger vi till oss själva?
Vad är inre ärlighet?

Är vi människor förslavade av de
osanna tankar som vi håller sanna?

Med tankens kraft har vi åstakommit mycket, bland annat har vi förändrat världen till ett ställe som ingen egentligen vill ha.

I detta värld förslavar tankarna sin egen herre,
i världen som vi alla vill ha, tjänar tankarna sin egen herre.

Det känns svårt att vara ärlig mot sig själv
i en värld som är så oärlig.

Vad är inreärlighet? jag tycker det är en viktig fråga.


Posted on: 2010/2/19 0:09

Edited by samlas on 2010/2/19 0:33:27
Edited by samlas on 2010/2/19 0:45:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#6


See User information
Hej.

Det som jag vet om livet, om mig själv, räcker inte, jag känner att jag behöver veta mer.
Det är därför jag skriver här på vaken, jag vill lära mig mer.
Jag känner att jag är en sann sökare, jag törstar efter saker som är sanna.

Jag försöker ha öppna ögon men jag är förblindad av de lögner jag bär på.
jag försöker bli av med alla lögner och jag tror att möten med rätt människor hjälper mig med det.
Rätt människor är öppna och konstruktiva.

Ibland kan man missa grymma svar genom att man har för bråttom när man läser,
det händer mig när jag läste texter som Sale skrev.
Nu i efterhand när jag läste texten så ramla polletten ner, i alla fall delvis.

Orden kan vara som barriärer, men om alla vi försöker sannerligen förstå, då har vi rätt inställning. ;)

Som Sale i sin text skev så tålkar jag det som,
Att titta är att försöka förstå, försöka komma till insikt.
Att se klart på en viss nivå är att ha insikt på den nivån.
Att det som man ser avgör vem man är, stämmer i viss grad,
men kanske är kanin hålet djupare än så, jag tror att vi är själar, själ är lika med jaget,
och jaget har en viss riktning alltså en viss vilja, och viljan existerar med eller utan världsliga insikter.

Vad tror ni? kan någon hjälpa mig med att hitta mer sanning?
Alla svar välkomnas. ;)

Hälsningar Samlas

Posted on: 2010/2/19 23:11

Edited by samlas on 2010/2/20 0:50:08
Edited by samlas on 2010/2/20 1:50:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#7


See User information
Att sanningen inte är odelbar eller formbar stämmer, som Sale skriver, ;)
Sanningen är vad det är, och den bryr sig inte vad vi tycker att den ska vara. Vi människor vill gärna styra sanningen, bestämma vad den är och inte är och när vi har den inställningen, det gör att vi inte kan se sanningen.

När vi börjar ha åsikter hur sanningen ska vara, det är då vi börjar skapa fantasi sanningar och det är precis sådanna sanningar som har dragit ner mänsklighetens medvetenhet i världen.

Att skapa fantasi sanningar är att ljuga för sig själv.
Oärligheten mot oss själv är källan till vår inre förvirring.
Oärligheten mot sig själva är också källan till världens förvirring.
Låg medvetenhet är lika med inre förvirring.

Ärligheten mot sig själv är viktig fråga,
För vi är förslavade av de lögner som vi håller sanna.

I denna värld förslavar tankarna sin egen herre,
i världen som vi alla vill ha, tjänar tankarna sin egen herre.
Med herre menar jag oss själva. ;)

Den tanken som man har hållit länge sann,
den tankens rötter har rotat sig djupt in i personen,
ofta tankar med djupa rötter har en tendens att lura en att tro att de är en del av en själv.

Tankar med djupa rötter är också svårare att avslöja om de nu skulle vara lögner.
När man vänder kritiken mot sina egna tankar då kan man lättare se sanningen.

En tanke med djupa rötter är svårare att avslöja om det nu skulle vara en lögn, därför tankar med djupa rötter, brukar styra länge människors fötter. ;) rimm hehe

Den tanken vi använder, dens rötter förstärks,
de tankar vi låter bli använda, dess rötter försvagas.
Om man nu bär på en tanke eller tankar som man logiskt förstår att det är inget att ha, den tanken eller tankar ska man låta bli och tänka.

Är vi våra tankar eller är vi något mer?
Eller vad tycker ni ?
Alla svar välkomnas.

Posted on: 2010/2/19 23:29

Edited by samlas on 2010/2/20 0:00:04
Edited by samlas on 2010/2/20 0:13:06
Edited by samlas on 2010/2/20 0:31:45
Edited by samlas on 2010/2/20 0:42:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: vem ser mest?
#8
Att hålla en hel tråd om att lögner är skit och sanningar är bäst känns lite overkill...
Självklart är människor rädda att släppa sin programmering/lögner, då det står för deras trygghet.

Förr i tiden dödade man de som kom med upplysning, idag hånar man de bara... Så en liten bit på vägen har vi kommit.

Tyvärr finns det även de som tror de är vakna som ger sig på de med en annan uppfattning och andra perspektiv på saker och ting. Så även här på vaken.se

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#9


See User information
Håller med dig och det känns bra då jag åtminstone känner att jag är på rätt väg.

Det finns ingen objektiv sanning, bara objektiva lögner.

Posted on: 2010/2/20 0:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#10


See User information
Hej.

Den som försvarar hårt sitt egna perspektiv och kritiserar andras, dens utvekling är endast möjlig åt sin egna perspektivets riktning.
Dens perspektiv som är skapad av lögner alltså fantasi, dens riktning är dömd till ett slut alltså dead end.
För lögnens väg är bara så lång som bärarens fantasi.

Den som inte försvarar sit egna perspektiv inte heller andras är öppen för förändring, är öppen för sanningen, och sanningens väg är oändlig.
Sanningen finns alltid, oavsätt om vi försvarar den eller inte, och därför behöver den inte försvaras, men lögnen finns endast för den som försvarar den.

Sanningen är inte beroende av våran fantasi, den är inte alls beroende av våra tankar.
Men lögnen frodas av våran fantasi, den är beroende av oärligheten mot oss själva.

Den som är öppen för att ha fel är också öppen för att ha rätt.
men den som är endast öppen för att ha rätt, Har stängt sit dörr till sanningen.

Alla verktyg har sina specifika områden.
Fantasi är ett grymt verktyg, men vad jag har förstått, det ska inte användas då när man söker sanningen.
Ett fungerande verktyg är att ha inre ärlighet. ;)

Man ska vara kritisk mot sina egna tankar, för de är dom som förslavar oss. Försiktig kritik mot andras tankar ska man såklart ha, men med måtta.

Det finns en bok om det här, tyvär så är den bara på Finska ;)
Men de kommer på Svenska innom sin tid.

Det jag skriver är min tolkning av texter i boken,
min tolkning är inte ren, så läs boken, den är mycket mycket bättre..
Boken heter (Alkuajatus elämän pieni käsi kirja).
Det finns mer info på nätet, men tyvärr än så länge bara på finska. ;)

Alkuajatus är en grym bok, bästa boken innom sitt område det tycker jag.

Hälsningar Samlas.

Posted on: 2010/2/20 1:36

Edited by samlas on 2010/2/20 1:58:34
Edited by samlas on 2010/2/20 4:30:05
Sanningen gör mig fri.
Lögnerna förslavar mig.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: vem ser mest?
#11
Quote:

samlas skrev:
Fantasi är ett grymt verktyg, men vad jag har förstått, det ska inte användas då när man söker sanningen.

Fantasin är även starkt begränsad och håller sig ofta inom folks programmering. Styrd och med ett kraftigt regelverk.

Jag har tidigare skapat en tråd om detta då jag utmanade folk att tänka ihop någonting som inte hörts förut, men tråden ekade tom.

Fantasin är lika sanktionerad som resten av den låda som utgör våra liv.

Tyvärr...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#12


See User information
Fint uttryckt Computerror :)

"Fantasin är även starkt begränsad och håller sig ofta inom folks programmering. Styrd och med ett kraftigt regelverk"

Den här texten som Computerror skrev är kompakt och innehållsrik.

Dessto högre sanning man vill hitta, dessto mer inre ärlighet krävs.
Ärligheten måste vara lika ren eller renare, än det som man söker, annars smutsar man ner objektet som man söker med lögner.

Det finns mer i livets låda än det som våra förvirrade ögon ser,
Men det syns endast för den som har tillräkligt med inre ärlighet,

Den som ärligt söker, den finner.
Den som oärligt söker, den finner också,
men den finner bilder av sin egna eller någons fantasi.

Att hitta någons eller sina egna fantasi tankar är inte mycke till värde för en som söker sanningen.

En sann sökare är precis så sann i sitt sökande,
som han är ärlig mot sig själv.

Ärligheten mot sig själv är ett verktyg värd att titta på, för den fungerar precis så bra som vi är ärliga ;)
hehe ganska roligt utryckt

Vad är inre ärlighet?
och Vad är det inte?

Finskt talande personer här kan hitta grymma svar i
Alkuajatus boken.

Hälsningar Samlas

Posted on: 2010/2/20 2:05

Edited by samlas on 2010/2/20 2:30:53
Edited by samlas on 2010/2/20 2:45:08
Edited by samlas on 2010/2/20 2:51:17
Edited by samlas on 2010/2/20 3:12:44
Edited by samlas on 2010/2/20 4:47:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#13


See User information
Hej.

Den som vill se sanningen, måste själv göra jobbet, för man kan inte låna någon annans ögon.
Man kan försöka få en bild av det någon annan ser, genom att lysna på eller läsa om vad den andre har sett.
Att skapa ett mekanisk förståelse av landskapet som den andre ser, Det kan hjälpa personen att komma till insikt.
Att bygga upp ett mekaniskt förståelse av ett annat landskap, är ett sätt att se från ett annat perspektiv.
den egna djupa insikten måste alla arbeta fram själv, det finns inga genvägar.
Fantasin som verktyg i sökandet efter sanning, lockar människor för det kan kännas som ett fungerande genväg,
men för ärliga ögon är det bara ett villospår.

Att skapa ett mekaniskt förståelse av någon annas perspektiv, det är också ett fungerande verktyg i sökandet.
Men verktyget - ärligheten mot sig själv, är nr1 anser jag.


Jag tycker att Alkuajatus det är den första boken innom sitt område,
där författaren skriver klart och tydligt om ett landskap som överträffar med råge världens medvetenhet.
Alkuajatus boken är som ett landskap av högre medvetenhet och den kallar sina läsaren till ett medvetenhet, där svaren finns klart och tydligt till livets grundfrågor.

Bland annat skriver författaren klart och tydligt om Jaget,
på ett sådant sätt som får andra författare innom samma område verka förvirrade.

finns det någon här som har läst Alkuajatus boken?

Hälsningar Samlas.

Posted on: 2010/2/20 4:13

Edited by samlas on 2010/2/20 4:44:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#14


See User information
Det vore bra om boken kom på svenska så snart som möjligt!
Den verkar ha något viktigt att säga!
/P.

Posted on: 2010/2/24 19:44
Sanningen skall göra oss fria!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: vem ser mest?
#15
Där det tar slut för ditt syn sökande-möjlighet är där du själv har satt gräns för. men många gränser har också redan satts åt dig av andra, exempel, religionen, vänner,tv och värst av allt folk du inte känner. en blind människa kommer alltid försöka intala dig om att det du ser inte existerar, och en öppen människa fösöker alltid övertala en blind att se det som den blinde inte ser.

Ingen kan övertyga dig mer än vad du själv kan göra ,med hjälp av inspiration och inte övertalande kan man lösa detta om man skulle vara för blind.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#16


See User information
Den mest kompletta och sammanhängande bilden jag sett presenterad är den som de buddhistiska och närliggande systemen presenterar:
Det finns en sanning, en Lag, Fa eller som det kallas i den andra skolan; Tao som löper genom hela skapelsen på alla nivåer.
Beroende på iakttagarens förmåga att följa denna lag har denne olika insikt i vad den är, vad han uppfattar av sanningen.
Alltså inte subjektivism, ingen egen sanning men olika nivåer att se sanningen genom som kan sjunka eller höjas.
Ju högre nivå desto enklare förklarar sig Lagen för åskådaren.

Lögn blir alltså bara vad som är över eller under ens nivå om man inte är medveten om nivåskillnad eller kan acceptera något nytt eller acceptera att någon annan har en snävare syn på sanning.

Posted on: 2010/2/26 2:20
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#17


See User information
Boken Alkuajatus - Urtanken finns nu äntligen på svenska ;)

Alkuajatus i Stockholm har finsk- och svenskspråkiga studiecirklar.
Mer info hittar du på Alkuajatus.org

Alkuajatus - Urtanken är en bok som hjälper till att förstå vår inre värld och dess skepnad. Boken hjälper en till insikter och genom insikter får man ett mer fungerande liv. Man får också en ökad förståelse för hur världen fungerar rent allmänt och som en följd av det kan man bättre förverkliga det man innerst inne vill.

Alkuajatus.org

Posted on: 2011/2/25 1:57
Sanningen gör mig fri.
Lögnerna förslavar mig.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#18


See User information
Vem som ser mest?
Helt spontant vad jag kan säga om jag ska intellektualisera det och delar det i bitar, så är man i någon av dessa tre faser.

Fas 1, Du ser inte alls – du är i ett stadium av ovetande. Du är inte allas medveten om vad som pågår i ditt omgivning och även vad som pågår i ditt huvud. Du vet inte varför du beter dig som du gör varför du är som du är. Du vet inte vem och vad du är och därför ser du inte heller.

Fas 2, Du är på väg att se – i denna fas är du i tillstånd av skepticism, du är nyfiken, du vet inte vad det är men du vet att det finns nåt. Till skillnad från fas 1 där du ser i svart och vit, i fas 2 ser du färger. Du börjar märka att inget är som det var och du ser nya nyanser som var okänd för dig tidigare. Något som är karaktäristisk i denna fas är att man vanligen blir rädd för att man börjar se världen som den är snarare än den illusionen som håller lögnen vidare. Jag vågar säga att det flesta människor befinner sig i denna fas. Jag vågar också säga att för de som går vidare, denna fas slutar med att man blir knäpp för en kort tidsperiod. Man vet inte vad som är vad men tills sist ser man och det finns ingen återvändo.

Fas 3, Du ser – i denna fasen är du hel klar vaken och ser klar och tydligt. Viktigaste här är att du ser med hjärtat, med din själ och inte med huvudet. Huvudet använder bara till att analysera vad du ser i ditt hjärta, det är med huvudet du kommunicerar och oftast tenderar vi som människor att räkna och kvantifiera det vi ser och känner. Men när allt kommer omkring, det du ser kan du inte förklara med ord för orden räcker inte till.

Så vem som ser mest?
Svaren kan inte kvantifieras. Det kan inte räknas, vägas eller mätas. Precis som kärlek inte kan räknas, mätas eller vägas kan inte heller seendet mätas, vägas eller räknas . Jag vet att vi säger hur mycket vi älskar våra nära och kära men det är bara vårt sätt att säga vad vi känner men det kan inte räknas. Antingen ser du eller så är du på väg att se eller ser inte alls.
//Abyssinia

Posted on: 2011/5/13 18:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#19


See User information
Fas 3 med mina ord:

Du ser klart.
Du inser samtidigt att du aldrig kommer se allt.
Du har börjat inse vad du inte vet.

Du har även accepterat att mänskligheten inte kommit längre i sin utveckling än den har.
Du har börjat försöka njuta av ditt egna liv fastän du ser all galenskap runtomkring dig.
Du har lärt dig att interagera med omgivningen på ett sätt som i längden kan ge utveckling för mänskligheten.

Du har hittat ett sätt att få din omgivning att snappa upp din syn på moral och dina värderingar utan att du aktivt trycker den på dem.
Men du har även insett att dina formuleringar av "god moral" mycket väl kan ses som "ondska" i framtiden när andra värderingar och livsfilosofier utvecklats och mänskligheten förhoppningsvis utvecklat större förmåga att förstå komplexa system.

Du har insett att det inte ger något överhuvudtaget att jaga efter brottslingarna som just nu är maktberoende. Om de plockas från makten kommer det direkt någon annan som tar deras plats. Du har insett att du inte ska försöka bekämpa "symptomet Eliten". Du letar nu efter något annat som är den riktiga "lösningen" och är lika vilse som i fas 2 fast på ett helt annat sätt.

Posted on: 2011/5/13 19:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#20


See User information
Håller helt med dig pingubenji jag är oxå i denna fas3 hitta min väg utan att krocka med andra människor söker ett så harmoniskt liv som möjligt

Posted on: 2011/5/13 20:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#21


See User information
Vad vi gör nu är att vi kalkylerar, vi använder huvudet för att få fingerat på vad det är vi ser. Det är människans behov att rama in det hon upplever med sitt intellekt. Däremot är Fas tre inget visuellt koncept som kan ses med hjärnan. När du är i fas tre det finns inget att utvecklas eller invecklas till för att du har kommit hem. Det ända som behöver utvecklas är fas 2, och det kan man gör genom att söka sig till kunskap till exempel.

Låt mig fördjupa mig lite mer.

Intuition = Hemma
Intelligens = Kärlek (fas 3)
Intellekt = Kalkylator (fas 2)
Instinkt = Fysiskt (fas 1)

Lägg märke till att alla dessa börjar med ordet (IN).

Vi alla har dess samtidigt från födelsen men vi tycks vara medveten om den stegvis. Som till exempel vi är betydligt mer INSTINKTIVA under de tidigaste månaderna efter födelsen, som till exempel barnen som gråter instinktivt efter behov, grepp instinkt mm. Samtidigt utvecklas hjärnans INTELLEKT och då blir vi bekant med den yttre världen genom symboler. Vi lär oss till exempel att ordsymbolen ”stol” är en stol, en” katt” är en katt osv…... Man kan se det som, hjärnan som kartlägger det yttre världen med hjälp av de fem sinnen, lukt, hörsel, osv.. och identifierar det yttre världen med ordsymboler som associeras till det. Som jag sa innan att det är här i fas två, (intellekt, kalkylator) som de flesta människor kvarstår och ständigt intellektualiserar, kalkylerar och balanserar sig mellan det högra och vänstra hjärnhalvan. Med andra ord, kalkylerar mellan det logiska och ologiska, mellan det rationella och irrationella. Titta på utbildnings systemet, man satsar mer på barnens vänstra hjärnhalva för att den är den logiska medan den högra är konstärlig och spirituellt. Därför kvarstår de flesta människor i denna fas större delen av sina liv.

Har du aldrig hört föräldrar som säger att deras barn ska vara advokater, läkare och liknade men inte så mycket som, konstnärer, musiker. Det är på grund av systemet som värdesätter det vänstra hjärnhalvan mer än det högra. Systemet har inget större behov av att människor blir konstnärliga och spirituella.

Fas 3, intelligens, kärlek, här finns ingen rätt och fel, logisk och ologisk, här allt ett. Och här är man mer Intuitivt, och ser att det finns ingen mening med att sätta ord på sin vakenhet. Däremot är det naturligt för människan att sätta fingret på det man ser, då måste man gå ner från det högre INTUITION till det lägre INTELLEKT.

Vad jag vill säga är att FAS 3 ÄR KÄRLEK, och den kan inte förklaras, räknas, mätas eller vägas, bara upplevas.

//Abyssinia

Posted on: 2011/5/13 21:02
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#22


See User information
Håller helt med denna analys oxå Abyssinia.
Så klart det är Intuition som är målet.
kram.

Posted on: 2011/5/13 21:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#23


See User information
Sluta skapa koncept, dessa skapar falska sanningar.

Vill du se det sanna klar, släpp var åsikt för och mot.

Ju mer som sägs och tänks om det ju längre bort är sanningen.

Frid
M


Posted on: 2011/5/14 14:31
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: vem ser mest?
#24


See User information
Det är det jag menar, det finns ingen mening med att sätta ord på sanningen. För att sätta ord på sanningen måste man gå när från den högre världen till det lägre värld som är fysiskt. Eftersom vi befinner oss i den fysiska världen har vi ett behov av att uttrycka oss med koncept och begrepp.

//Abyssinia

Posted on: 2011/5/14 18:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
60 user(s) are online (60 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 60

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS