I den första delen av ”New World Order, inbillning eller faktum” så dokumenterade jag nyheter och uttalanden från mestadels utländska källor. I denna improviserade del ( 1.5 ) så vill jag dokumentera några fler svenska artiklar och uttalanden.

Del 1 går att läsa här: ”New World Order, inbillning eller faktum

Ny världsordning i Obamas strategi
https://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-varldsordning-i-obamas-strategi

”USA kan inte agera på egen hand, sade president Barack Obama när han i helgen talade om en ”ny internationell ordning” i sin kommande nationella säkerhetsstrategi.”

Ny världsordning skisserades på G20-möte
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/economy/news_date_765_sv.htm

Ny världsordning
http://www.fokus.se/2011/04/ny-varldsordning/

TEMA: Mot en ny världsordning, NR 8 2008
http://www.axess.se/magasin/default.aspx?journal=3

”Vi är på väg in i en ny världsordning
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____4247.aspx

”En ny världsordning där nationsgränserna har minskad giltighet leder förstås till en omställning för försvaret, menar ÖB Håkan Syrén.”

”Europa på väg få ny roll i världen”
https://www.dn.se/nyheter/valet-2010/europa-pa-vag-fa-ny-roll-i-varlden

”– Jag ser konturerna till en ny världsordning, säger statsministern efter ett halvår som EU-ordförande.”

”Vi behöver ny världsordning
https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-ny-varldsordning_1960139.svd

”Men världen har inte organiserat sig för att sköta och ta ansvar (governance) för de gränsöverskridande risker som globaliseringen skapat.”

”Vi behöver en världsordning där den heliga suveränitetsprincipen, som fragmenterar nationers intressen, ersätts av ett nationsbegrepp som kan förena den globaliserade ekonomiska verkligheten och allas beroende av ett fungerande ekosystem med nationell tillhörighet.”

Dags för ny hållbar ekonomisk världsordning
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.482429-dags-for-ny-hallbar-ekonomisk-varldsordning

”Men vi borde tillsammans med våra vänner i andra länder verka för nya ekonomiska europeiska och globala ordningar med full sysselsättning….”

Ny världsordning ett måste efter debaclet i Köpenhamn”
https://www.dn.se/debatt/ny-varldsordning-ett-maste-efter-debaclet-i-kopenhamn

”Tällberg Foundations grundare: Världen behöver en ny demokratisk ordning som säkrar ekonomisk tillväxt, social stabilitet och ekologisk restabilisering.”